O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Tsahin sudalgaa

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Анализ                         Судалгаа

                          ...
Анализ
     3                          4                         ...
График             Судлагааны нэгтгэл

Асуулт 1:
       Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэрхэн заадаг в...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
туул судалгаа
туул судалгаа
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Tsahin sudalgaa

 1. 1. Анализ Судалгаа 1 2 3 Дүрслэх урлагийн Дүрслэх урлагийн Дүрслэх урлагийн хичээлд хичээлийн онолын хичээлийг хэрхэн хэрэглэгдэх талаар та хэр заадаг вэ? материалын олдоц мэдлэгтэй вэ? аль хэр байдаг вэ? № Овог Нэр Нас Хүйс a. Бүрэн заадаг c. Огт ордоггүй a. Хангалттай b. Заримдаа c. Тааруухан b. Дунд a. Сайн 1 Дорж Цэцгээ 36 эм 0 1 0 1 0 0 1 2 Готов Тэмүүлэн 28 эр 1 0 0 0 1 0 1 3 Дорж Цэцгээ 36 эм 0 1 0 0 1 0 1 4 хүүхдийн тоо 3 3 3 3 3 3 3 5 хариултын тоо 1 2 0 1 2 0 3 6 хариултын гүйцэтгэл 33 67 0 33 67 0 100 Хуудас 1
 2. 2. Анализ 3 4 5 6 7 8 Дүрслэх урлагийн Дүрслэх урлагийн Дүрслэх урлагийн Дүрслэх урлагийн хичээлд хичээлийг заахад Та өөрийнхөө Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэн заах хичээлд оролцох хэрэглэгдэх тохиолддог зурах чадварыг хичээлийг хэрхэн нь тохиромжтой сурагчдын материалын олдоц бэрхшээлийг хэрхэн үнэлдэг вэ? явуулдаг вэ? вэ? оролцоо? аль хэр байдаг вэ? нэрлэнэ үү? a. Онолын мэдлэг c. Хэн ч хамаагүй a. Сурах бичгийн c. Урсгалын дагуу b. Дасгал ажлын c. Сонирхолгүй b. Мэргэжлийн b. Мэргэжлийн a. Анги даасан b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг c. Хангалтгүй c. Хангалтгүй a. Маш сайн b. Тааруухан c. Тааруухан a. Сайн тааруу дагуу дагуу багш багш багш 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 1 1 1 0 3 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 33 33 33 0 100 0 67 0 0 0 33 67 66,67 33,33 0 Хуудас 2
 3. 3. График Судлагааны нэгтгэл Асуулт 1: Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэрхэн заадаг вэ? Судалгаанд a. Бүрэн заадаг b. Заримдаа c. Огт ордоггүй оролцсон нийт 3 1 2 0 2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 b. Заримдаа a. Бүрэн заадаг c. Огт ордоггүй Асуулт 2: Дүрслэх урлагийн хичээлийн онолын талаар та хэр мэдлэгтэй вэ? Судалгаанд a. Сайн b. Дунд c. Тааруухан оролцсон нийт 3 1 2 0 2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 b. Дунд a. Сайн c. Тааруухан Хуудас 3
 4. 4. 1,4 1,2 1 1 0,8 0,6 0,4 График 0,2 0 b. Дунд a. Сайн c. Тааруухан Асуулт 3: Дүрслэх урлагийн хичээлд хэрэглэгдэх материалын олдоц аль хэр байдаг вэ? Судалгаанд a. Хангалттай b. Тааруухан c. Хангалтгүй оролцсон нийт 3 3 0 0 Асуулт 4: Дүрслэх урлагийн хичээлийг заахад тохиолддог бэрхшээлийг нэрлэнэ үү? Судалгаанд a. Онолын b. Өөрөө зурж c. Сонирхолгүй оролцсон нийт мэдлэг тааруу чаддаггүй 3 1 1 1 Асуулт 5: Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэн заах нь тохиромжтой вэ? Судалгаанд a. Анги даасан b. Мэргэжлийн c. Хэн ч хамаагүй оролцсон нийт багш багш 3 0 3 0 Асуулт 6: Дүрслэх урлагийн хичээлд оролцох сурагчдын оролцоо? Судалгаанд a. Маш сайн b. Дунд зэрэг c. Хангалтгүй оролцсон нийт 3 2 0 0 Хуудас 4
 5. 5. График Асуулт 7: Та өөрийнхөө зурах чадварыг хэрхэн үнэлдэг вэ? Судалгаанд a. Сайн b. Дунд зэрэг c. Тааруухан оролцсон нийт 3 0 1 2 Асуулт 8: Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэрхэн явуулдаг вэ? Судалгаанд a. Сурах бичгийн b. Дасгал ажлын c. Урсгалын дагуу оролцсон нийт дагуу дагуу 3 2 1 0 Хуудас 5
 6. 6. 1 Цахим судалгаа Овог Дорж Нас 36 Нэр Цэцгээ Хүйс эм Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ үү? Асуулт 1: Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэрхэн заадаг вэ? a. Бүрэн заадаг b. Заримдаа Асуулт 2: Дүрслэх урлагийн хичээлийн онолын талаар та хэр мэдлэгтэй вэ? a. Сайн b. Дунд Асуулт 3: Дүрслэх урлагийн хичээлд хэрэглэгдэх материалын олдоц аль хэр бай a. Хангалттай b. Тааруухан Асуулт 4: Дүрслэх урлагийн хичээлийг заахад тохиолддог бэрхшээлийг нэрлэнэ a. Онолын мэдлэг тааруу b. Өөрөө зурж чаддаггүй Асуулт 5: Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэн заах нь тохиромжтой вэ? a. Анги даасан багш b. Мэргэжлийн багш Асуулт 6: Дүрслэх урлагийн хичээлд оролцох сурагчдын оролцоо? a. Маш сайн b. Дунд зэрэг Асуулт 7: Та өөрийнхөө зурах чадварыг хэрхэн үнэлдэг вэ? Хуудас 6
 7. 7. 1 a. Сайн b. Дунд зэрэг Асуулт 8: Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэрхэн явуулдаг вэ? a. Сурах бичгийн дагуу b. Дасгал ажлын дагуу Танд баярлалаа Хуудас 7
 8. 8. 1 Хуудас 8
 9. 9. 1 36 эм жижиг үсгээр бичнэ үү? c. Огт ордоггүй хариулт b эр мэдлэгтэй вэ? c. Тааруухан хариулт a ын олдоц аль хэр байдаг вэ? c. Хангалтгүй хариулт a эрхшээлийг нэрлэнэ үү? c. Сонирхолгүй хариулт b жтой вэ? c. Хэн ч хамаагүй хариулт b c. Хангалтгүй хариулт a Хуудас 9
 10. 10. 1 c. Тааруухан хариулт b c. Урсгалын дагуу хариулт a Хуудас 10
 11. 11. 1 Хуудас 11
 12. 12. 2 Цахим судалгаа Овог Готов Нас 28 Нэр Тэмүүлэн Хүйс эр Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ үү? Асуулт 1: Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэрхэн заадаг вэ? a. Бүрэн заадаг b. Заримдаа Асуулт 2: Дүрслэх урлагийн хичээлийн онолын талаар та хэр мэдлэгтэй вэ? a. Сайн b. Дунд Асуулт 3: Дүрслэх урлагийн хичээлд хэрэглэгдэх материалын олдоц аль хэр бай a. Хангалттай b. Тааруухан Асуулт 4: Дүрслэх урлагийн хичээлийг заахад тохиолддог бэрхшээлийг нэрлэнэ a. Онолын мэдлэг тааруу b. Өөрөө зурж чаддаггүй Асуулт 5: Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэн заах нь тохиромжтой вэ? a. Анги даасан багш b. Мэргэжлийн багш Асуулт 6: Дүрслэх урлагийн хичээлд оролцох сурагчдын оролцоо? a. Маш сайн b. Дунд зэрэг Асуулт 7: Та өөрийнхөө зурах чадварыг хэрхэн үнэлдэг вэ? Хуудас 12
 13. 13. 2 a. Сайн b. Дунд зэрэг Асуулт 8: Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэрхэн явуулдаг вэ? a. Сурах бичгийн дагуу b. Дасгал ажлын дагуу Танд баярлалаа Хуудас 13
 14. 14. 2 Хуудас 14
 15. 15. 2 28 эр жижиг үсгээр бичнэ үү? c. Огт ордоггүй хариулт a эр мэдлэгтэй вэ? c. Тааруухан хариулт b ын олдоц аль хэр байдаг вэ? c. Хангалтгүй хариулт a эрхшээлийг нэрлэнэ үү? c. Сонирхолгүй хариулт a жтой вэ? c. Хэн ч хамаагүй хариулт b c. Хангалтгүй хариулт a Хуудас 15
 16. 16. 2 c. Тааруухан хариулт c c. Урсгалын дагуу хариулт b Хуудас 16
 17. 17. 2 Хуудас 17
 18. 18. 3 Цахим судалгаа Овог Дорж Нас 36 Нэр Цэцгээ Хүйс эм Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ үү? Асуулт 1: Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэрхэн заадаг вэ? a. Бүрэн заадаг b. Заримдаа Асуулт 2: Дүрслэх урлагийн хичээлийн онолын талаар та хэр мэдлэгтэй вэ? a. Сайн b. Дунд Асуулт 3: Дүрслэх урлагийн хичээлд хэрэглэгдэх материалын олдоц аль хэр бай a. Хангалттай b. Тааруухан Асуулт 4: Дүрслэх урлагийн хичээлийг заахад тохиолддог бэрхшээлийг нэрлэнэ a. Онолын мэдлэг тааруу b. Өөрөө зурж чаддаггүй Асуулт 5: Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэн заах нь тохиромжтой вэ? a. Анги даасан багш b. Мэргэжлийн багш Асуулт 6: Дүрслэх урлагийн хичээлд оролцох сурагчдын оролцоо? a. Маш сайн b. Дунд зэрэг Асуулт 7: Та өөрийнхөө зурах чадварыг хэрхэн үнэлдэг вэ? Хуудас 18
 19. 19. 3 a. Сайн b. Дунд зэрэг Асуулт 8: Дүрслэх урлагийн хичээлийг хэрхэн явуулдаг вэ? a. Сурах бичгийн дагуу b. Дасгал ажлын дагуу Танд баярлалаа Хуудас 19
 20. 20. 3 Хуудас 20
 21. 21. 3 36 эм жижиг үсгээр бичнэ үү? c. Огт ордоггүй хариулт b эр мэдлэгтэй вэ? c. Тааруухан хариулт b ын олдоц аль хэр байдаг вэ? c. Хангалтгүй хариулт a эрхшээлийг нэрлэнэ үү? c. Сонирхолгүй хариулт c жтой вэ? c. Хэн ч хамаагүй хариулт b c. Хангалтгүй хариулт a Хуудас 21
 22. 22. 3 c. Тааруухан хариулт c c. Урсгалын дагуу хариулт a Хуудас 22
 23. 23. 3 Хуудас 23

×