O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

[Đào tạo 5 phút BNI] - Sáu bước để tạo sự thân thiện

1.260 visualizações

Publicada em

Bài Đào tạo 5 phút kỹ năng networking tại BNI Synergy. Chỉ với Sáu bước đơn giản, ngay lập tức tạo ra sự thân thiện cuốn hút trong xây dựng quan hệ kinh doanh

Publicada em: Negócios
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0984.990.180 hoặc zalo 0984.990.180 (Miss. Huyền) or mail hotrolamslide@gmail.com----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: hotrolamslide@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

[Đào tạo 5 phút BNI] - Sáu bước để tạo sự thân thiện

 1. 1. 6 BƯỚC TẠO SỰ THÂN THIỆN T R Ì N H B À Y : N G U Y Ễ N T H A N H T U Ấ N C Ô N G T Y T N H H G I Ả I P H Á P T H Ư Ơ N G H I Ệ U S A O K I M B N I S Y N E R G Y
 2. 2. NGƯỜI TA CHỈ GIÚP NHỮNG NGƯỜI HỌ YÊU THÍCH
 3. 3. MUỐN ĐƯỢC YÊU THÍCH, HÃY LÀM THEO 6 BƯỚC SAU
 4. 4. CHÂN THÀNHT H Á C H T H Ứ C L Ớ N N H Ấ T L À Đ Ư Ợ C L À M C H Í N H B Ạ N T R O N G M Ộ T T H Ế G I Ớ I M À A I C Ũ N G M U Ố N L À M N G Ư Ờ I K H Á C .
 5. 5. TẠM DỪNG THÀNH KIẾN N Ế U M U Ố N Đ Ư A A I Đ Ó V À O V Ò N G T R Ò N T H Â N T H I Ế T , H Ã Y G Á C L Ạ I T H À N H K I Ế N
 6. 6. TRUYỀN ĐẠT ĐIỀU TÍCH CỰC B Ấ T C Ứ K H I N À O B Ạ N S U Y N G H Ĩ T Í C H C Ự C , N H Ó M X U N G Q U A N H C Ũ N G S Ẽ T Í C H C Ự C . T H Ử M À X E M !
 7. 7. CHIA SẺ ĐAM MÊT Ô I K H Ô N G B I Ế T O R I B E A N C Ó P H Ả I L À C A F E N G O N H A Y K H Ô N G , N H Ư N G C H Ắ C C H Ắ N Đ Ó L À C A F E D O N G Ư Ờ I Đ A M M Ê C A F E .
 8. 8. NÓI VỀ MỤC TIÊU - GIẤC MƠ M Ụ C T I Ê U K I N H D O A N H C Ủ A B Ạ N L À G Ì ? B Ạ N C Ó G I Ấ C M Ơ N À O T R O N G C U Ộ C Đ Ờ I ?
 9. 9. ĐIỀU GÌ LÀM BẠN TRĂN TRỞ C H I A S Ẻ K H Ó K H Ă N G I Ú P M Ọ I N G Ư Ờ I H I Ể U B Ạ N S Â U S Ắ C V À B I Ế T C Á C H Đ Ể G I Ú P B Ạ N
 10. 10. Đ Ừ N G C H Ờ S Ự T H Â N T H I Ệ N T Ừ N G ƯỜ I K H Á C . H Ã Y C H O H Ọ B Ạ N T H Â N T H I Ệ N N H Ư T H Ế N À O !

×