O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Copia de spot
Copia de spot
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Lenka Dvořáková (14)

Mais recentes (20)

Anúncio

ADJECTIVES + OF

 1. 1. ADJECTIVE+OF<br />Note: sth. = something<br />sb. = somebody<br />
 2. 2. BE AFRAID OF sth./sb...(MAŤ Z NIEČOHO STRACH, BÁŤ SA NIEČOHO)<br />I am <br />AFRAID OF<br />blackcats.<br />OR: beFRIGHTENED/SCARED/TERRIFIEDOF...<br />BUT:WORRYABOUT - obávať sa o..., robiť si starosti s... <br />
 3. 3. BEFOND OF sth./sb... (MAŤ NIEČO RÁD)<br />I am <br />FOND OF<br />my computer.<br />
 4. 4. BEJEALOUS OF sth./sb...(ŽIARLIŤ NA...)<br />I am <br />JEALOUS OF<br />hercrown.<br />OR: ...beENVIOUS OF sth./sb. = závidieť niečo <br />
 5. 5. BECAPABLE OF sth...(BYŤ SCHOPNÝ NIEČOHO...)<br />I am <br />CAPABLE OF<br />dancing. <br />VS.: beINCAPABLEOF sth. – byť neschopný <br />
 6. 6. BEPROUD OF sth./sb... (BYŤ PYŠNÝ/HRDÝ NA...)<br />I am <br />PROUD OF<br />my family.<br />
 7. 7. BEASHAMED OF sth./sb... (BYŤ ZAHANBENÝ ZA...)<br />I am <br />ASHAMED OF<br />my body.<br />
 8. 8. BEAWARE OF sth...(BYŤ SI VEDOMÝ NIEČOHO...)<br />Are you<br />AWARE OF<br />yourgrades?<br />OR: ...beCONSCIOUSOFsth...<br />
 9. 9. BETIRED OF sth./sb... (BYŤ UNAVENÝ Z NIEČOHO...)<br />I am <br />TIREDOF<br />your lies! <br />AND: beSICKOF sb./sth. – otrávený/znechutený<br />
 10. 10. BEFULL OF sth...(BYŤ PLNÝ NIEČOHO...)<br />Thechestis<br />FULL OF<br />money. <br />
 11. 11. BESHORT OF sth... (MAŤ NEDOSTATOK NIEČOHO...)<br />Thesemen are<br />SHORT OF<br />money. <br />
 12. 12. BESUSPICIOUS OF sth./sb... (PODOZRIEVAŤ /MAŤ PODOZRENIE...)<br />I am<br />SUSPICIOUS OF<br />you!<br />
 13. 13. BETOLERANT OF sth./sb... (MAŤ POCHOPENIE PRE/BYŤ TOLERANTNÝ...)<br />Non-smokers<br />are not<br />TOLERANT OF<br />smoking.<br />OR: beCRITICALOF sth./sb. – byť kritický ku...<br />
 14. 14. BESURE OF sth./sb... (BYŤ SI ISTÝ...)<br />I am<br />SURE OF<br />my beauty. <br />OR: beCERTAINOF...<br />
 15. 15. BETYPICAL OF sth./sb... (BYŤ PRÍZNAČNÝ/TYPICKÝ PRE...)<br />I am<br />TYPICAL OF<br />winter. <br />
 16. 16. BEKIND/NICE/GENEROUS/POLITE/STUPID/SILLY, etc. OF sb... (BYŤ MILÉ/HLÚPE OD NIEKOHO...)<br />It‘svery<br />KIND OFyou<br />(to bringme a present). <br />BUT: be KIND, etc.TOsb... – byť milý KU... <br />He is so KINDTOme!<br />
 17. 17. NOTE:<br />V angličtine je sloveso za predložkou v ing-ovom tvare (gerundium). <br /><ul><li>SheissureofbeINGbeautiful.
 18. 18. They are fond ofgoING to parties.
 19. 19. He wasashamedoflyINGto her. </li></li></ul><li>Thankyou<br />foryourattention. <br />www.trustyourenglish.com<br />

×