O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 72 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011 (20)

Anúncio

Mais de Teemu Ropponen (20)

Anúncio

Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011

 1. 1. Nettikansan talvipäivä ” Avoin data, avoin demokratia” OSY-kehittäjäyhteisö // 14.2.2011 Teemu Ropponen, Projektipäälikkö Teemu.Ropponen@om.fi, 040-525 5153
 2. 2. Kiteytys esityksestä <ul><li>Suomi on tippunut kauas maailman kärjestä useissa e-participation/e-government –tutkimuksissa! </li></ul><ul><li>Osallistumisympäristö-hanke (OSY) modernisoi verkko-osallistumisen työkaluja ja –prosesseja helppokäyttöiseksi työkalupakiksi kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille. </li></ul><ul><li>Kehittäjät ja kansalaiset ovat onnistumisen kannalta tärkeässä roolissa jo kehitysvaiheessa – ei voida onnistuneesti kehittää yksin! </li></ul><ul><li>=> Voit vaikuttaa nyt ja jatkossa </li></ul>
 3. 3. Sisältö – mitä workshopissa?! <ul><li>Hankkeesta yleisesti </li></ul><ul><ul><li>Tilanne & taustaa </li></ul></ul><ul><ul><li>OSY-tavoitteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitä OSY-hankkeessa on tapahtunut ja tapahtumassa nyt & lähiaikoina, konkreettisesti? </li></ul></ul><ul><li>Kehittäjayhteisön rooli </li></ul><ul><ul><li>Miksi yhteistyökehittäjien kanssa on tärkeää? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten voi vaikuttaa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miksi osallistua? </li></ul></ul><ul><li>Käytännön työ tänään! Kädet saveen ja hommiin! </li></ul>
 4. 4. Teemu Ropponen 14.02.11 Vähän taustaa…
 5. 5. E-participation index (YK 2010, 2008) <ul><li>1. Etelä-Korea (2.) </li></ul><ul><li>2. Australia (5.) </li></ul><ul><li>3. Espanja </li></ul><ul><li>4. Uusi-Seelanti (6.) </li></ul><ul><li>4. Iso-Britannia </li></ul><ul><li>6. Japani (12.) </li></ul><ul><li>6. USA (1.) </li></ul><ul><li>8. Kanada (11.) </li></ul><ul><li>9. Viro (8.) </li></ul><ul><li>9. Singapore (10.) </li></ul><ul><li>10. Bahrain </li></ul><ul><li>12. Malesia </li></ul><ul><li>13. Tanska (3.) </li></ul><ul><li>14. Saksa </li></ul><ul><li>15. Ranska (4.) </li></ul><ul><li>15. Alankomaat </li></ul><ul><li>17. Belgia </li></ul><ul><li>18. Kazakstan </li></ul><ul><li>19. Liettua </li></ul><ul><li>20. Slovenia </li></ul><ul><li>21. Itävalta </li></ul><ul><li>21. Norja </li></ul>23. Kypros 23. Ruotsi (9.) 25. Kroatia 26. Kolumbia 26. Irlanti 28. Kirgisia 28. Mongolia 30. Suomi (45.) 30. Israel 32. Kiina 32. Meksiko (7.) … 157. Vanuatu
 6. 6. <ul><li>Kuuleminen ja osallisuus tuovat valmisteluun lisäarvoa. Työtapa vaatii muutosta hallinnon ja kansalaisten väliseen suhteeseen , mm. aktiivista dialogia </li></ul><ul><li>Kansalaisten osallisuutta koskeva toimintapolitiikka on pysynyt Suomessa heikkona riippumatta hyvästä tahdosta ja monista yrityksistä. Kansalaisten osallisuuden arvoa ei ole tunnistettu </li></ul><ul><li>Ydintekijänä hallinnon ja kansalaisten välisessä etäisyydessä on kansalaisten kuulemisen vähyys poliittisessa valmistelussa ja keskushallinnossa </li></ul>OECD Public Governance Reviews Finland – Working together to sustain access, 31.5.2010
 7. 7. Suomen e-government -konsepti Source: Finnish Ministry of Justice, SADe-Report 2009 Tänään keskustelu pääosin tällä alueella
 8. 8. Verkko ja demokratia <ul><li>Verkon mahdollisuudet demokratiassa, mm. </li></ul><ul><ul><ul><li>Areena kansalaisten uudenlaiselle vuorovaikutukselle myös hallinnon ja päätöksentekijöiden kanssa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informaation saatavuus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kansalaisverkostojen muodostaminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mahdollisuus toteuttaa suoraa demokratiaa </li></ul></ul></ul><ul><li>Ongelmia mm. </li></ul><ul><ul><ul><li>Yhteiskunnan ja politiikan sirpaloituminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Puntaroivan keskustelun aikaansaaminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digitaalinen eriarvoistuminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Osallistumisen näennäisyys </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Verkkodemokratian kehittämisen osa-alueet <ul><li>Suora demokratia </li></ul><ul><ul><ul><li>Kansanäänestykset, kansanaloitteet verkossa </li></ul></ul></ul><ul><li>Edustuksellinen demokratia </li></ul><ul><ul><ul><li>Äänestäminen verkon välityksellä, puolueiden ehdokasasettelu, vaalikampanjat, valvonta </li></ul></ul></ul><ul><li>Kansalaisaktiivisuus </li></ul><ul><ul><ul><li>Järjestötoiminta, epämuodollinen osallistuminen </li></ul></ul></ul><ul><li>Virallinen konsultointi </li></ul><ul><ul><ul><li>Lausuntokierrokset, kuulemistilaisuudet </li></ul></ul></ul><ul><li>Epävirallinen konsultointi </li></ul><ul><ul><ul><li>Valmistelu- ja päätöksentekoprosessien avaaminen osallistumiselle ja vaikuttamiselle </li></ul></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Virkamiehet käyttävät työssään paljon verkkoa </li></ul><ul><li>Verkkoviestinnän yleistyminen on madaltanut kansalaisten kynnystä ottaa yhteyttä virkamiehiin </li></ul><ul><li>Virkamiehet suhtautuvat myönteisesti yhteydenottoihin ja kokevat, että verkko on siihen hyvä väline </li></ul><ul><li>Ongelmia: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Toimintamallien puuttuminen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Keskustelukulttuurin puutteellisuus </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kanavat ja menetelmät tunnetaan huonosti </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tahtotilan puuttuminen, resursointi </li></ul></ul></ul></ul></ul>Virkamiesten asenteet verkko-osallistumiseen (VTT Janne Matikainen, HY, 2008)
 11. 11. Valtioneuvoston periaatepäätös demokratian edistämisestä 4.2.2010 <ul><li>(mm.) ”Suomi verkkodemokratiavertailujen 10 kärkimaan joukkoon 2010-luvun loppuun mennessä” </li></ul><ul><ul><ul><li>Verkkodemokratian infrastruktuuri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prosessien ja vuorovaikutuksen kehittäminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hallinnon tietoyhteiskunta- ja vuorovaikutusvalmiuksien kehittäminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hallinnon läsnäolo verkossa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kumppanuus verkkodemokratian kehittämisessä </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) -ohjelma <ul><li>Osallistumisympäristön palvelukokonaisuus </li></ul><ul><li>Oppijan palvelukokonaisuus </li></ul><ul><li>Oma terveys - palvelukokonaisuus </li></ul><ul><li>Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus </li></ul><ul><li>Työnantajan palvelukokonaisuus. </li></ul><ul><li>Kansalaisen hyvinvointipalvelusuunnittelu palvelukokonaisuus </li></ul><ul><li>Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus </li></ul>
 13. 13. Osallistumisympäristö-hankkeen tavoitteet <ul><li>Hankkeen tavoitteena on helpottaa vuorovaikutusta kansalaisten ja viranomaisten kesken ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. </li></ul><ul><li>Tämä toteutetaan modernisoimalla verkko-osallistumisen työkaluja ja –prosesseja kokonaisuudeksi, joka on kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille miellyttävä käyttää ja ottaa mukaan osaksi omaa toimintaa. </li></ul>
 14. 14. Hankkeen hyödyt <ul><li>Osallistumista edistävät välineet ja menetelmät </li></ul><ul><ul><li>tiedon saamisen ja kansalaisvaikuttamisen helpottuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>valmistelutyön tehostuminen ja laajempien osallistujamäärien tavoittaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>osallistavan tutkimus- ja kehitystyön mahdollistuminen </li></ul></ul><ul><li>Välineet valmiina palveluina koko julkishallinnolle </li></ul><ul><ul><li>osallistumisen välineet käyttöönotettavissa helposti </li></ul></ul><ul><ul><li>osallistumis- ja vaikuttamiskanavien yhtenäisyys helpottaa niiden saatavuutta ja oppimista </li></ul></ul><ul><li>Yhdenmukaiset toimintatavat </li></ul>
 15. 15. Teemu Ropponen 14.02.11 Kehittäjäyhteisö, kansalaisraati…
 16. 16. Eräänlainen ”open innovation” -sovellutus <ul><li>” not all smart people work for us” – joukkoäly mukaan </li></ul><ul><li>Kansalaisraati </li></ul><ul><li>Kehittäjäyhteisö </li></ul><ul><li>” markkinat mukaan” </li></ul><ul><li>Kansalaislähtöiset pilotit </li></ul>Sources: Chesbrough 2003, www.provenmodels.com
 17. 17. Vuorovaikutus käyttäjien kanssa <ul><li>SADE: tavoitteet vuorovaikutukselle käyttäjien kanssa Avoimuus Saavutettavuus Osallistavuus Vuorovaikutteisuus Laaja-alaisuus Mitattavuus </li></ul><ul><li>Lisäksi: Kannaltamme kyse on riskien hallinnasta. Vähän varmemmin priorisoimme oikeita asioita ja huomioimme eri näkökulmia. </li></ul>
 18. 18. Kehittäjäyhteisö <ul><li>Avoin asiantuntijaverkosto </li></ul><ul><li>Konsultoiva tukiorganisaatio, joka tekee hanketta koskevia ehdotuksia sekä arvioi hanketta sen edetessä </li></ul><ul><li>Lähtökohtia, mm.: </li></ul><ul><ul><li>SADE suositukset (mm. vuorovaikutus markkinoiden kanssa) </li></ul></ul><ul><ul><li>avoimet rajapinnat </li></ul></ul><ul><ul><li>Avoimen innovaation opit: ”not all smart people work for us” </li></ul></ul><ul><li>Tavoitteita </li></ul><ul><ul><li>Sovelluslaajennukset, jopa kaupallista toimintaa OSY:n ympärillä </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknistä validointia määrittelyyn, myös toteutusvaiheessa </li></ul></ul>
 19. 19. Kansalaisraati <ul><li>~30 jäsentä, monipuolinen edustus </li></ul><ul><li>Kansalaisraadin rooli on tuoda esiin erilaisia näkökulmia osallistumiseen, ja ottaa kantaa mm. määrittelyyn ja pilotointiin </li></ul><ul><li>Käytännössä kansalaisraati ei välttämättä päätä mistään, vaan kansalaisraadin kanssa tuotettua aineistoa käytetään hyväksi parhaaksi katsotulla tavalla </li></ul>
 20. 20. Teemu Ropponen 14.02.11 … eli mitä toteutetaan!?
 21. 21. Toteutettavat palvelut <ul><li>Kokonaisuus kehitetään iteratiivisesti, erillisinä osa-projekteina </li></ul><ul><li>Nyt meneillään alustan ja prosessien määrittely </li></ul>
 22. 22. … meneillään nyt <ul><li>Viranomaistyöpajat, aiheena alusta ja prosessit (~6-8kpl, 3 pidetty, 2:ssa mukana kehittäjäyhteisö) </li></ul><ul><li>Kehittäjäyhteisön toiminta </li></ul><ul><li>Kansalaisraati </li></ul>
 23. 23. Hankesuunnitelma vuosi 2011 Toteutus Käyttöönotto Hanketasoiset tehtävät Virstanpylväät 2 4 10 7 1/2012 3 5 6 8 9 11 12 1/2011 2 Konseptointi Uusien toimintatapojen varmistaminen 1 3 4 5 Osallistumisympäristön alusta Viestintä ja kansalaisraati Kysely ja lausuntopalvelu Kansalais- ja kuntalaisaloite Luot.p 2 1 2 3 3 3 Osallistumisviestintäpalvelu 3
 24. 24. Osallistumisympäristö, ver 1.0 Ensimmäinen versio Osallistujan palvelut Kysely-/ lausuntopalvelu ja neuvoa-antava äänestys Osallistumis- viestintäpalvelu Luotauspalvelu Edustajien työn seurantapalvelu Osallistumis- ympäristön alusta Kansalais- ja Kuntalaisaloite -palvelu
 25. 25. Osallistujan palvelut Kysely-/ lausuntopalvelu ja neuvoa-antava äänestys Osallistumis- viestintäpalvelu Luotauspalvelu Edustajien työn seurantapalvelu Osallistumis- ympäristön alusta Kansalais- ja Kuntalaisaloite -palvelu ” Markkinoden Kehittämä ” lisäpalikka A” ” Markkinoden Kehittämä ” lisäpalikka” ” Markkinoden Kehittämä Palvelu ” Markkinoden Kehittämä ” lisäpalikka” ” Markkinoden Kehittämä ” lisäpalikka A” ” Markkinoden Kehittämä ” lisäpalikka” ” Markkinoden Kehittämä Palvelu ” Markkinoden Kehittämä Palvelu Osallistumisympäristö, ver 2.0 Päivitetty + muodostunut ekosysteemi
 26. 26. Alustavaa aikataulua
 27. 27. Osallistumisympäristö / Tukipalvelut Yhteiset tekniset palvelut Yhteiset tietovarantopalvelut Toimijan tekniset tukipalvelut Toimijan toiminnalliset tukipalvelut Osallistujan palvelut Osallistumisen järjesteäminen Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut = toteutetaan/kehitetään SADe ohjelmassa = olemassa oleva yhteinen tukipalvelut = muualla kehitteillä oleva yhteinen tukipalvelut = puuttuva yhteinen tukipalvelut eAMS, sähköinen asianhall. VTJ Julkishallinnon asiointitili> Vetuma Katso YTJ Paikkatiedot VAPA Sähköinen julkaisuratkaisu Työntekijän Sähköinen työpöytä Integraatio- ratkaisu Tunnistaminen Käyttövaltuus- hallinta> Päätöksenteko- järjestelmät Viestintä- ja ryhmätyö- ratkaisut Tietovarasto &BI Sähköinen allekirjoitus Suomi.fi Hare Virtu Valtionhallinnon Integraatio- palvelu Tapahtumaloki Aikaleima palvelu Identiteetin suojauspalvelu
 28. 28. Teemu Ropponen 14.02.11 Liite: Osaprojektit
 29. 29. Osallistumisympäristön alusta <ul><li>Projekti toteuttaa osallistumisympäristön, joka kokoaa osallistumisen järjestämiseen tarvittavat peruspalvelut yhteentoimivana kokonaisuutena. </li></ul><ul><ul><li>osallistumisympäristön palvelualusta </li></ul></ul><ul><ul><li>kommentointi </li></ul></ul><ul><ul><li>lausunnon antaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>kuuleminen </li></ul></ul><ul><ul><li>kysely (integroiminen osallistumisympäristön alustaan) </li></ul></ul><ul><ul><li>osallistumisympäristön esimerkkitoteutus (portaali) </li></ul></ul><ul><li>Osallistumisympäristö tarjoaa toimivan palvelupaketin, jota käyttäjäorganisaatio voi sellaisenaan käyttää. </li></ul>
 30. 30. Kysely- ja lausuntopalvelu sekä Neuvoa-antava äänestäminen <ul><li>Kyselypalvelulla voidaan tehdä erilaisia sähköisiä kyselyitä </li></ul><ul><ul><li>monikanavaisesti </li></ul></ul><ul><ul><li>kohdistaen kyselyitä erilaisille kohderyhmille </li></ul></ul><ul><li>Palvelu tarjoa mahdollisuuden rajata kohderyhmiä perusrekistereihin ja karttatietoihin perustuen. </li></ul><ul><li>Palvelu mahdollistaa lausuntopyynnön formaalisoinnin ja palautteen automaattisen koostamisen. </li></ul><ul><li>Neuvoa-antava äänestäminen kytkeytyy Kyselypalveluun mahdollistaen </li></ul><ul><ul><li>kohderyhmän rajauksen </li></ul></ul><ul><ul><li>neuvoa-antavan äänestyksen ja kyselyn yhteenliittämisen </li></ul></ul>
 31. 31. Kansalais- ja kuntalaisaloitepalvelu <ul><li>Kansalaisille suunnattu palvelu joka mahdollistaa kuntalaisaloitteiden ja uuden perustuslain mukaisten kansalaisaloitteiden tekemisen </li></ul><ul><li>Kannatuslistan kerääminen </li></ul><ul><ul><li>Sähköinen ja perinteinen </li></ul></ul><ul><li>Madaltaa aloitteen tekemisen kynnystä </li></ul><ul><li>Tarjoaa kevyen aloitteiden käsittelyprosessin ja kytkeytyy tarvittaessa aloitteita käsittelevän organisaation käsittelyprosessiin </li></ul>
 32. 32. Osallistumisviestintäpalvelut <ul><li>Toteutetaan osallistumiseen liittyvän tiedon julkaisemisen ja koostamisen siten, että voidaan viestiä monikanavaisesti kansalaisille ja yhteisöille </li></ul><ul><li>Kootaan osallistumiseen liittyvät ohjeet yhdenmukaiseksi ohjeistoksi </li></ul><ul><ul><li>Kansanvalta.fi –sivuston uudistaminen (sisällöllisesti ja toiminnallisesti) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kartoitetaan osallistumisympäristöön liittyvä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>jatkuva tuen tarve ja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>arvioidaan tuen toteuttamisvaihtoehtoja </li></ul></ul></ul>
 33. 33. Luotauspalvelu <ul><li>Toteutetaan palvelu, jonka avulla asiantuntijat, virkamiehet ja kansalaiset voivat etsiä ja analysoida verkossa käyvää keskusteluja. </li></ul><ul><li>Luotauspalvelu kattaa perinteiset keskusteluryhmät, foorumit ja sosiaalisen median. </li></ul><ul><li>Asiantuntijoille palvelu tarjoaa mahdollisuuden tehdä monimutkaisia porautuvia hakuja ja automaattisia etsintäagentteja. </li></ul><ul><li>Lisäksi palvelun avulla voidaan osallistumisympäristön palveluja kytkeä meneillään oleviin keskusteluihin </li></ul>
 34. 34. Päättäjäpalvelut <ul><li>Tuotetaan luottamushenkilöille (edustajat, valtuutetut) yhdenmukaiset työkalut kuten esim. </li></ul><ul><ul><li>verkkosivut </li></ul></ul><ul><ul><li>blogit </li></ul></ul><ul><ul><li>chatit </li></ul></ul><ul><ul><li>ääni ja videoyhteydet </li></ul></ul><ul><ul><li>kytkennät sosiaaliseen mediaan </li></ul></ul><ul><li>joilla nämä voivat viestiä luottamustyöhön liittyvistä asioista helposti kansalaisille ja yhteisöille. </li></ul>
 35. 35. Edustajien työn seurantapalvelu <ul><li>Seurantaväline edustajien työhön (Vrt. TheyWorkForYou) . </li></ul><ul><li>Mitä aloitteita he ovat tehneet, miten äänestäneet, mitä tukeneet, mitä kirjoituksia julkaisseet tms. </li></ul><ul><ul><li>Britanniassa sisällöntuotannosta vastaa kansalaisjärjestö. </li></ul></ul><ul><li>Palvelu integroituu osallistumisympäristöön ja hyödyntää sen tarjoamia muita palveluita </li></ul><ul><li>Palvelu hyödyntää julkishallinnon rekistereiden ja tietovarastojen tarjoamia avoimia tietolähteitä </li></ul><ul><ul><li>Open Data/Linked Open Data –mukaisia lähteitä </li></ul></ul>
 36. 36. Osallistujan palvelut Osallistujan palvelut Osallistumisen järjestäminen Kansalainen, Kunta, virasto, eduskunta Kunta, virasto, eduskunta Palvelua ei toteuteta palvelukokonaisuudessa (muutostarpeet tulee kuitenkin ottaa huomioon) Toteutustapa: Hajautettu Keskitetty Palveluiden toteutuksen jäsentäminen: Kysely-/ lausuntopalvelu ja neuvoa-antava äänestys Osallistumis- viestintäpalvelu Päättäjäpalvelu Luotauspalvelu Edustajien työn seurantapalvelu Vaalien sähköinen etä-äänestäminen Osallistumis- ympäristön alusta Kansalais- ja Kuntalaisaloite -palvelu
 37. 37. Osallistumisympäristö / Tukipalvelut Yhteiset tekniset palvelut Yhteiset tietovarantopalvelut Toimijan tekniset tukipalvelut Toimijan toiminnalliset tukipalvelut Osallistujan palvelut Osallistumisen järjesteäminen Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut = toteutetaan/kehitetään SADe ohjelmassa = olemassa oleva yhteinen tukipalvelut = muualla kehitteillä oleva yhteinen tukipalvelut = puuttuva yhteinen tukipalvelut eAMS, sähköinen asianhall. VTJ Julkishallinnon asiointitili> Vetuma Katso YTJ Paikkatiedot VAPA Sähköinen julkaisuratkaisu Työntekijän Sähköinen työpöytä Integraatio- ratkaisu Tunnistaminen Käyttövaltuus- hallinta> Päätöksenteko- järjestelmät Viestintä- ja ryhmätyö- ratkaisut Tietovarasto &BI Sähköinen allekirjoitus Suomi.fi Hare Virtu Valtionhallinnon Integraatio- palvelu Tapahtumaloki Aikaleima palvelu Identiteetin suojauspalvelu
 38. 38. Teemu Ropponen 14.02.11 Työpaja // tehtävät
 39. 39. Tavoitteet työpajalle <ul><li>Uudet näkökulmat! </li></ul><ul><li>Verkottuminen </li></ul><ul><li>20 tärkeää väitettä Osallistumisympäristöstä </li></ul><ul><li>20 huomioitavaa konkreettista vaatimusta Osallistumisympäristön kehitykseen </li></ul><ul><li>Yhteistyö kehittäjäyhteisön ja OSY-hankkeen välillä saaty hyvään alkuun! </li></ul><ul><li>Ideoita, jotka toteutetaan OSY:n ulkopuolella!? </li></ul>
 40. 40. Ryhmätyö <ul><li>Jakaannutaan 5-6 hengen ryhmiin (jopa 10 ryhmää!) </li></ul><ul><li>Valitaan Tehtävä (9 vaihtoehtoa) </li></ul><ul><li>Omaa & yhteistä työstöä 20-30 min </li></ul><ul><li>Esitys, 3-5 tärkeintä kiteytystä </li></ul><ul><li>Äänestys tauon aikana! </li></ul>
 41. 41. Ryhmätyö <ul><li>Tehtävän valinta 1-5 min </li></ul><ul><li>Ideoi ensin itse (PostIT) 5 min </li></ul><ul><li>Keskustelkaa, ideoikaa, tarkentakaa 10 min </li></ul><ul><li>Ryhmitelkää 5 min </li></ul><ul><li>Valitkaa tärkeimmät 3-5 asiaa 5 min </li></ul><ul><li>Ryhmän tulosten esittely 2-3 min/ryhmä </li></ul><ul><ul><li>Kiteytykset paperille (siihen liittyvät PostIT:t takapuolelle), paperit fläpille </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihtoehtoisesti: tee PowerPoint -kalvo </li></ul></ul><ul><li>Äänestys tauon aikana </li></ul>
 42. 42. Ryhmätyö, verkko <ul><li>entäpä verkkotyö?! </li></ul><ul><li>muistio.tieke.fi/OSY [ todo! ] </li></ul><ul><ul><li>valinta ”+1” merkein </li></ul></ul><ul><ul><li>työstöä </li></ul></ul><ul><ul><li>esittely verkon kautta (Skype-puhe? tai EtherPad chat) </li></ul></ul>
 43. 43. Tehtävä 1: OSY ”unelma”/visio <ul><ul><li>Kuvaile ”unelma” osallistumisympäristöstä ja sen käytöstä/toiminnasta. Miten osallistumis-ympäristö toimii arjessasi niin, että olet siihen täysin tyytyväinen. Kuvaile ”unelmasi” mahdollisimman konkreettisesti. </li></ul></ul>
 44. 44. Tehtävä 2: Visio OSY:n osa-alueelle <ul><ul><li>Kuvaile ”unelma” osallistumisympäristöstä ja sen käytöstä/toiminnasta. Miten osallistumis-ympäristö toimii arjessasi niin, että olet siihen täysin tyytyväinen. Kuvaile ”unelmasi” mahdollisimman konkreettisesti. </li></ul></ul><ul><li>OSY:n palveluita ovat </li></ul><ul><ul><li>OSY-alusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuntalais- ja kansalaisaloite </li></ul></ul><ul><ul><li>Kysely- ja lausuntopalvelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Päättäjäpalvelut </li></ul></ul><ul><ul><li>Edustajien työn seurantapalvelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Luotauspalvelu </li></ul></ul>
 45. 45. Tehtävä 3: OSY:n käyttökokemus <ul><li>Mitä eri kosketuspisteitä (touchpoint) palveluun on? </li></ul><ul><ul><li>miten esim. matkapuhelin, sähköposti, tai muut palvelut liittyvät tähän? vrt. myös esim. Facebook, YouTube, Twitter…entäs TV, ei-digitaalinen maailma, jne. </li></ul></ul><ul><li>Minkälainen on ”monikanavainen OSY-palvelu”? </li></ul><ul><li>Mitä tarkoittaisi ”osallistumisen käytettävys” tässä kontekstissa? Mitä kaikkea se tarkoittaa OSY-palveluiden kontekstissa? Entä itse osallistumis-prosessin kannalta. </li></ul>
 46. 46. Tehtävä 4: OSY ja avoin data <ul><li>Kuvaile mitä tarkoittaa avoin data osallistumisympäristön kontekstissa? </li></ul><ul><li>Mitä avoin data mahdollistaa? </li></ul><ul><li>Miksi, miten? </li></ul>
 47. 47. Tehtävä 5: OSY käyttäjät <ul><li>Mitkä ovat Osallistumisympäristön eri käyttäjäryhmät, ja näiden päätavoitteet? </li></ul><ul><li>Miten viranomainen toimii vuorovaikutuksessa kansalaisten/osallistujien kanssa OSY:n eri palveluissa? </li></ul><ul><li>Järjestönäkökulma. Mitä OSY tarjoaa tai voisi tarjota järjestölle tai yhdistykselle? </li></ul>
 48. 48. Tehtävä 6: mikä mättää? <ul><li>Kuulemasi perusteella, mitä Osallistumis-ympäristöstä puuttuu?! Mitä pitää tehdä ja miksi!? </li></ul><ul><li>Mikä osallistumisprosesseissa tällä hetkellä mättää eniten? Miten korjaisit sen? </li></ul>
 49. 49. Tehtävä 7. Kommentoi! <ul><li>Tutki uutta www.otakantaa.fi –versiota. Mitä ajatuksia herää? Miten parantaisit sitä? </li></ul><ul><li>Tutki Osallistumisympäristön protoversiota – mitä ajatuksia herää? Miten parantaisit sitä? </li></ul>
 50. 50. Tehtävä 8. Toteutusprosessi. <ul><li>miten kansalaiset, kehittäjät parhaiten voisivat osallistua OSY:n kehitysprosessiin? </li></ul><ul><li>mitä riskejä onnistumisemme kannalta näet? miten niitä voisi välttää? </li></ul><ul><li>miten varmistetaan OSY:n laadukas toteuttaminen, laajennukset, ja helppo jatkokehitys? Mieti sekä teknistä toteutusta, että toteutusprosessia. </li></ul>
 51. 51. Jokeri. <ul><li>Jokeri: valitse itse asia ja näkökulma, työstä sitä! Kiteytä 3-5 ideaksi tai lausekkeeksi. </li></ul>
 52. 52. Esittely <ul><li>Esittele napakasti ryhmänne tuotokset => 3-5 tärkeintä ideaa </li></ul><ul><li>Varmista, että ko. ideat ovat fläpillä </li></ul>
 53. 53. Äänestys tauon aikana <ul><li>Hae kahvia, pullaa, sämpylää… </li></ul><ul><li>Tutkaile kunkin ryhmän fläppejä </li></ul><ul><li>Anna kunkin ryhmän yhdelle idealle ääni (merkkaa tussilla, tukkimiehen kirjanpito) </li></ul>
 54. 54. Jatkotehtävä <ul><li>Ottakaa eniten ääniä saanut ideanne tarkasteluun </li></ul><ul><li>Tarkentakaa sitä, vaatimuksiksi </li></ul><ul><li>Vaatimus & perustelut. MIKSI MIKSI MIKSI tämä on tärkeää!? </li></ul><ul><li>Apuna voi käyttää skenaario & vaatimus –esimerkkejä (printit) </li></ul><ul><li>Esitelkää lopuksi tuotoksenne </li></ul>Teemu Ropponen 14.02.11
 55. 55. Teemu Ropponen 14.02.11 Kehittäjäyhteisö jatkossa
 56. 56. Entäs sitten? <ul><li>Oletko jo mukana? </li></ul><ul><ul><li>Facebook-ryhmät ( Osallistumisympäristö-hanke ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Qaiku-palvelu ( #Osallistumisymparisto ) </li></ul></ul><ul><ul><li>GoogleDocs </li></ul></ul><ul><li>Mukaan määrittelytyöpajoihin? Verkkotyöskentelyyn? </li></ul><ul><li>Ota yhteyttä: [email_address] [email_address] </li></ul>
 57. 57. Toimi… <ul><li>Pääsy GoogleDocsiin: </li></ul><ul><ul><li>Meilaa gmail-tunnuksesi: [email_address] (cc: [email_address] ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jos ei ole, niin ks. Ohjeet FB </li></ul></ul><ul><li>Kutsu kaveri tai kollega mukaan! </li></ul>
 58. 58. Kysymyksiä? Palautetta? <ul><li>Mitä päivästä jäi mieleen? </li></ul><ul><li>Mikä jäi kaivelemaan tai vastaamatta? </li></ul><ul><li>Mikä oli onnistunutta, mikä ei? </li></ul><ul><li>Miten jatkossa teemme yhdessä ja paremmin? </li></ul>
 59. 59. Teemu Ropponen 14.02.11 KIITOS!!!
 60. 60. Teemu Ropponen 14.02.11 Liite: pilotit
 61. 61. Eduskunta - datan avaaminen <ul><li>Eduskunta </li></ul><ul><li>Päätös- ja tilastointitiedon avaaminen julkiseen käyttöön mm. kansalaisille ja palveluntuottajille jatkojalostettavaksi. </li></ul><ul><li>Pilotissa kytketään eduskunnan istunnoissa äänestysdatan osallistumisympäristöön. </li></ul><ul><ul><li>Saavutettava hyöty EK-datan pohjalta voi syntyä verkkoon uusia palveluja, esim. äänestystulosten analysointi/visualisointi (vrt. YLE ja vaalit). </li></ul></ul><ul><ul><li>Oman analyysin teko mahdollista </li></ul></ul><ul><ul><li>Eduskunnan äänestystulokset ovat ymmärrettävämmässä muodossa </li></ul></ul><ul><li>Hankkeen projekti </li></ul><ul><ul><li>Osallistumisviestintäpalvelu </li></ul></ul>
 62. 62. Aloitekanava <ul><li>Eduskunta </li></ul><ul><li>Aloitekanava tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tehdä uuden perustuslain mukaisia kansalaisaloitteita. Pilotissa pilotoidaan Aloitekanavan kautta saapuneiden aloitteiden käsittelynprosessin toimvuutta. Saapunut aloite riippuen sen sisällöstä ohjautuu automaattisesti eri käsittelyprosessiin. Kansalaisilla on mahdollisuus nähdä omien aloitteiden lisäksi myös kaikki muut tehdyt aloitteet ja seurata niiden käsittelyn etenemistä. </li></ul><ul><li>Aloitteen vireillepano edellyttää riitävän suurta kannatusta kansalaisten keskuudessa. Kansalaiset voivat osoittaa kannatustaan aloitteille sähköisen Aloitekanavan kautta. </li></ul><ul><li>Hankkeen projekti </li></ul><ul><ul><li>Pilotointi vaiheessa 2 </li></ul></ul><ul><li>Edellytys </li></ul><ul><ul><li>Uuden perustuslain hyväksyminen </li></ul></ul>
 63. 63. Verkkotunti <ul><li>Eduskunta </li></ul><ul><li>Kansanedustajien “verkkotunti” tarjoa kansalaisille mahdollisuuden olla yhteydessä kansanedustajaan verkossa erikanavien kautta. Kansanedustajat voivat valita työkalupakistaan haluamansa välineet ja kanavat käytettäväksi verkkotuntinsa aikana. </li></ul><ul><li>Pilotin tarkoituksena on todeta Osallistumisympäristön tarjoaman päättäjäviestinnän työkalujen toimivuutta käytännössä. Kansanedustaja voi hyödyntää erilaisia ääni-, kuva- ja tekstikanavia yksin tai yhdessä ja olla yhteydessä niiden kautta yhden tai useamman kansalaisen kanssa. </li></ul><ul><li>Hankkeen projekti </li></ul><ul><ul><li>Päättäjäpalvelut </li></ul></ul>
 64. 64. Avoin valiokunta <ul><li>Eduskunta </li></ul><ul><li>Osa valiokuntien asiantuntijakuulemisista voidaan tallentaa ja lähettää tarvittaessa suorina lähetyksinä verkkoon (kuten täysistunnot). Kansanedustajat voivat tutustua asiantuntijakuulemiseen ja esittää kysymyksiä asiantuntijoille ajasta ja paikasta riippumatta. </li></ul><ul><li>Myös kansalaiset voivat seurata asiantuntijoiden kuulemistilaisuuksia. Yhteiskunnallisesti tärkeistä ja kiinnostavista valiokunnissa käsiteltävinä olevina asioista voidaan järjestää kansalaisille avoin keskustelu. </li></ul><ul><li>Hankkeen projekti </li></ul><ul><ul><li>Osallistumisviestintäpalvelu </li></ul></ul>
 65. 65. Mikko Levämäki 14.02.11 Liite: Teoriaa/oheiskalvoja
 66. 66. Hyödyllisiä raportteja ja linkkejä <ul><li>SADe sivusto www.vm.fi/sade </li></ul><ul><li>SADe raportti 2009 </li></ul><ul><li>EU Action plan </li></ul><ul><li>YK </li></ul><ul><li>eGovernment vision 2020 </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 67. 67. Source: Nordfors et al. 2009 ( eGovernment of Tomorrow Future Scenarios for 2020) eGovernment 2020 scenarios Päästäänkö tänne? Miten?
 68. 68. Towards Collaborative Government? Participation Transparency Collaboration Sources: USA Gov/White House 2009, Australian Government 2.0 Taskforce 2009, Poikola 2009 Gov 2.0 refers to modernization of the way governments engage and collaborate with citizens and involves policy shifts in culture and empowerment of citizens , harnessing the opportunities of new technologies .
 69. 69. <ul><li>People have higher education and more free time than ever, </li></ul><ul><li>As well as cheap computing power & networking </li></ul><ul><li>peer production & participation phenomena , </li></ul><ul><li>e.g., theories and concepts of: </li></ul><ul><li>Networked information society </li></ul><ul><li>Produsage </li></ul><ul><li>Crowdsourcing </li></ul><ul><li>Wisdom of the crowds </li></ul><ul><li>Intrinsic & extrinsic motivations for participation, </li></ul><ul><li>think e.g., Wikipedia, social networks & media . </li></ul>Possibilities & enablers of collaborative government? Sources: E.g., Ahlqvist et. al 2008, Benkler 2006, Surowiecky 2004, Shirky 2008, Howe 2008, Bruns 2008
 70. 70. <ul><li>Roles of users => from consumers to fluid roles, switching from consumer to producer (cmp. Social media) => users & user community effectively part of the provider (value) network </li></ul><ul><li>However, users don’t have stated strategies or goals the same way as organizations => motivation mechanisms </li></ul><ul><li>” Revenue” and ” value creation ” in collaborative e-government (& e-democracy) services – how to measure it! </li></ul><ul><li>Potential value creation outside of the services itself – e.g., through reuse of data (open API’s) </li></ul>What Makes This Difficult?
 71. 71. Tehtäviä (draft) <ul><ul><li>unelma osallistumisympäristöstä ja sen käytöstä/toiminnasta </li></ul></ul><ul><ul><li>visio osallistumisympäristölle </li></ul></ul><ul><ul><li>visio osakomponentille </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>alusta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aloite </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kysely- ja lausunto </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>päättäjäpalvelut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>edustajien työn seurantapalvelu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>luotauspalvelu </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>miten kansalaiset, kehittäjät parhaiten voisivat osallistua OSY:n kehitysprosessiin? </li></ul></ul><ul><ul><li>mitkä ovat Osallistumisympäristön eri käyttäjäryhmät, ja näiden päätavoitteet? </li></ul></ul><ul><ul><li>mitä tarkoittaa avoin data osallistumisympäristön kontekstissa? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>mitä vaatimuksia OSY:lle? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mitä mahdollisuuksia? </li></ul></ul></ul>
 72. 72. Tehtäviä (draft) <ul><ul><li>Käyttökokemus </li></ul></ul><ul><ul><li>mitä eri kosketuspisteitä (touchpoint) palveluun on? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>miten esim. matkapuhelin, sähköposti, tai muut palvelut liittyvät tähän? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vrt. myös esim. Facebook, YouTube, Twitter mitä muuta? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mitä tarkoittaisi ”osallistumisen käytettävys” tässä kontekstissa? Mitä kaikkea se tarkoittaa OSY-palveluiden kontekstissa? Entä itse osallistumisprosessin kannalta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Minkälainen on ”monikanavainen OSY-palvelu”? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikä osallistumisprosessissa tällä hetkellä mättää eniten? Miten korjaisit sen? </li></ul></ul><ul><ul><li>mitä riskejä onnistumisen kannalta näet? miten niitä voisi välttää? </li></ul></ul><ul><ul><li>miten varmistetaan OSY:n laadukas toteuttaminen, laajennukset, ja helppo jatkokehitys? Mieti sekä teknistä toteutusta, että toteutusprosessia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten viranomainen toimii vuorovaikutuksessa kansalaisten/osallistujien kanssa OSY:n eri palveluissa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Järjestönäkökulma. Mitä OSY tarjoaa tai voisi tarjota järjestölle tai yhdistykselle? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuulemasi perusteella, mitä Osallistumisympäristöstä puuttuu?! Mitä pitää tehdä ja miksi!? </li></ul></ul><ul><ul><li>Jokeri: valitse itse asia ja näkökulma, työstä sitä! Kiteytä 3-5 ideaksi tai lausekkeeksi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutki uutta otakantaa.fi –versiota – mitä ajatuksia herää? Miten parantaisit sitä? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutki Osallistumisympäristön protoversiota – mitä ajatuksia herää? Miten parantaisit sitä? </li></ul></ul>

Notas do Editor

 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • Tavoite vastaa myös aikoinaan eduskunnalle tehtyäosallisuusselontekoa jossa esitettiin 4 osallisuusmuotoa: Tietoosallisuus =&gt; oikeus tiedon saamiseen ja tuottamiseen, kuuleminen , kysely ihin vastaaminen ja palvelusitoumukset. Suunnitteluosallisuus =&gt; valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta, kuten esimerkiksi yhteissuunnittelu ja kaupunkifoorumit Päätösosallisuus =&gt; osallistumista palvelujen tuottamista tai omaa asuinaluetta koskeviin päätöksiin esim. Aluelautakunnalle valtuuston delegoima päätöksenteko Toimintaosallisuus =&gt; esim. Palvelujen tuottaminen talkoovoimin Hankkeessa tuotettavat välineet mahdollistavat 3 ensimmäisen tason saavuttamisen
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • Osallistumisviestintä : Viestit osallistumismahdollisuuksista kansalaisille ja yhteisöille (avoinna olevat asiat), ajankohtaiset aiheet, tiedotteet kansalaisen oikeudesta tulla kuulluksi jne. Kyselypalvelu : Erilaisten sähköisten kyselyjen työkalu. Kyselyllä voidaan mitata esimerkiksi mielipiteitä, kerätä tietoa valmistelua varten tms. Kysely voidaan kohdistaa joko viranomaisille, kohdennetulle ryhmälle tai avoimesti kansalaisille. Ratkaisu sisältää tulosten kokoamisen Osallistumisportaalit : Portaali, joka kokoa perustoiminallisuuden ja johon voi kytkeä työkalupakkiin kuuluvat työkalut sekä ulkoiset palvelut Päättäjäviestintä (Edustajaviestintä) Päättäjien ja edustajien viestipalvelut, blogit, tiedotteet, ”kysy ministeriltä” sähköiset kyselytunnit, videoidut tilaisuudet, mikrokanavaviestintä jne.
 • Osallistumisviestintä : Viestit osallistumismahdollisuuksista kansalaisille ja yhteisöille (avoinna olevat asiat), ajankohtaiset aiheet, tiedotteet kansalaisen oikeudesta tulla kuulluksi jne. Kyselypalvelu : Erilaisten sähköisten kyselyjen työkalu. Kyselyllä voidaan mitata esimerkiksi mielipiteitä, kerätä tietoa valmistelua varten tms. Kysely voidaan kohdistaa joko viranomaisille, kohdennetulle ryhmälle tai avoimesti kansalaisille. Ratkaisu sisältää tulosten kokoamisen Osallistumisportaalit : Portaali, joka kokoa perustoiminallisuuden ja johon voi kytkeä työkalupakkiin kuuluvat työkalut sekä ulkoiset palvelut Päättäjäviestintä (Edustajaviestintä) Päättäjien ja edustajien viestipalvelut, blogit, tiedotteet, ”kysy ministeriltä” sähköiset kyselytunnit, videoidut tilaisuudet, mikrokanavaviestintä jne.
 • 25.8 Identiteetin suojauspalvelu Tieto-osallisuus on kuntalaisten oikeutta tiedon saamiseen ja tuottamiseen. Se edustaa osallisuuden helposti toteutettavia muotoja, kuten mm. kunnan tiedottaminen, kuntalaisten kuuleminen, kyselyihin vastaaminen ja palvelusitoumukset.2. Suunnitteluosallisuus on tieto-osallisuutta syvempää kunta-organisaation ja kuntalaisten välistä valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta, kuten esimerkiksi yhteissuunnittelu ja kaupunkifoorumit.53. Päätösosallisuus on suoraa osallistumista palvelujen tuottamista tai omaa asuinaluetta koskeviin päätöksiin. Käyttäjädemokratia on päätösosallisuutta silloin, kun palvelun käyttäjille on delegoitu päätösvaltaa; esimerkkinä päätösosallisuudesta on kunnanosan asukkaiden suoraan valitsema aluelautakunta, jolle valtuusto on delegoinut päätöksenteon.4. Toimintaosallisuus on kuntalaisten omaa toimintaa elinympäristössään tai palvelu- ja toimintayksiköissä esimerkiksi talkoovoimin toteutettavaa ympäristön kunnostusta ja ylläpitoa tai palvelujen tuottamista. Osallistumisviestintä: Viestit osallistumismahdollisuuksista kansalaisille ja yhteisöille (avoinna olevat asiat), ajankohtaiset aiheet, tiedotteet kansalaisen oikeudesta tulla kuulluksi jne. Kyselypalvelu: Erilaisten sähköisten kyselyjen työkalu. Kyselyllä voidaan mitata esimerkiksi mielipiteitä, kerätä tietoa valmistelua varten tms. Kysely voidaan kohdistaa joko viranomaisille, kohdennetulle ryhmälle tai avoimesti kansalaisille. Ratkaisu sisältää tulosten kokoami Osallistumisportaalit: Portaali, joka kokoa perustoiminallisuuden ja johon voi kytkeä työkalupakkiin kuuluvat työkalut sekä ulkoiset palvelut Päättäjäviestintä (Edustajaviestintä) Päättäjien ja edustajien viestipalvelut, blogit, tiedotteet, ”kysy ministeriltä” sähköiset kyselytunnit, videoidut tilaisuudet, mikrokanavaviestintä jne.
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11
 • 14.02.11

×