O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
TRẦN HỒNG CẨM
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHIA THỪA KẾ QUYỀN
S...
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
TRẦN HỒNG CẨM
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHIA THỪA KẾ QUYỀN
S...
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ: “Giải quyết tranh chấp về chia thừa
kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét ...
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... ...
2.1.3. Thực trạng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về giải
quyết tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất ......
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BLDS: Bộ luật dân sự
BLTTDS: Bộ luật tố tụng dân sự
LĐĐ: Luật đất đai
QSDĐ: Quyền sử dụng đất
UBND: Ủ...
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất ...
2
Xuất phát từ nhận thức như vậy về thực trạng tranh chấp và giải quyết
tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất hiện ...
3
- Tác phẩm: Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005, chủ biên
PGS. TS Hoàng thế Liên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia...
4
định giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất ở Việt Nam và
phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế củ...
Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full
MÃ TÀI LIỆU: 837332
Phí tải 35k ( word+PDF)
Download: ZALO 0932091562 hoặc Link tải dưới bình luận
Luận văn: Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi
Luận văn: Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi
Luận văn: Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi
Luận văn: Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi
Luận văn: Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi
Luận văn: Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi
Luận văn: Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi
Luận văn: Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi
Luận văn: Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Luận văn: Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi

5.034 visualizações

Publicada em

Luận văn thạc sỹ: “Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau” là do chính tôi thực hiện trên cơ sở hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Văn Tuyến

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Luận văn: Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi

 1. 1. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN HỒNG CẨM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHIA THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017
 2. 2. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN HỒNG CẨM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHIA THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 60.38.01.07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN VĂN TUYẾN HÀ NỘI - 2017
 3. 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ: “Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau” là do chính tôi thực hiện trên cơ sở hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Văn Tuyến. Toàn bộ các tài liệu, cơ sở pháp lý, số liệu được tôi sử dụng để phục vụ cho việc nghiên cứu Luận văn đều do tôi tự tìm hiểu bằng kinh nghiệm trong thực tiễn công tác và đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu của một Luận văn khoa học. Đầm Dơi, ngày 30 tháng 8 năm 2017 Tác giả Trần Hồng Cẩm
 4. 4. MỤC LỤC MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRANH CHẤP CHIA THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHIA THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG TÒA ÁN............. 6 1.1. Những vấn đề lý luận về tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất.... 6 1.1.1. Khái niệm tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất ................... 6 1.1.2. Đặc trưng của tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất........ 9 1.1.3. Phân loại tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất..............10 1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản về giải quyết tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất........................................................................................13 1.2.1. Khái niệm giải quyết tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất 13 1.2.2. Phương thức giải quyết tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất ..................................................................................................................15 1.2.3. Căn cứ giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất.17 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất................................................................................21 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHIA THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU ...............................................................................................................25 2.1. Thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất........................................................................................................25 2.1.1. Thực trạng quy định của Luật đất đai năm 2013 về các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất ............25 2.1.2. Thực trạng quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về giải quyết tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất .............................................26
 5. 5. 2.1.3. Thực trạng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về giải quyết tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất ...................................32 2.2. Thực tiễn giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau..........................................38 2.2.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau có khả năng ảnh hưởng, tác động đến việc giải quyết tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất................................................................38 2.2.2. Những kết quả đạt được trong giải quyết tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi ........................40 2.2.3. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.........................................42 Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI PHÁP LUẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHIA THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TÒA ÁN .................................50 3.1. Một số kiến nghị sửa đổi pháp luật về giải quyết tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất ...................................................................................50 3.2. Áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất........................................................................................................53 KẾT LUẬN....................................................................................................59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................62
 6. 6. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS: Bộ luật dân sự BLTTDS: Bộ luật tố tụng dân sự LĐĐ: Luật đất đai QSDĐ: Quyền sử dụng đất UBND: Ủy ban nhân dân
 7. 7. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không có gì thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống con người. Trải qua bao thế hệ, nhân dân ta đã đổ bao nhiêu mồ hôi và xương máu mới khai thác, bồi bổ, cải tạo và bảo vệ được đất đai cho đến ngày hôm nay. Với sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao thì đất đai ngày càng trở nên có giá trị, là tài sản đáng giá. Trong bối cảnh đó, sự ý thức của người dân về giá trị ngày càng cao của đất đai đã khiến cho việc sở hữu loại tài sản này ngày càng được quan tâm đặc biệt và chính điều đó là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tranh chấp đất đai nói chung và tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất nói riêng. Trong những năm gần đây, có khá nhiều vụ án tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất xãy ra đã được Tòa án thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, việc giải quyết các vụ tranh chấp loại này đã và đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do những nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như: do nguồn gốc đất đã lâu khó xác định, một phần do luật hướng dẫn giải quyết chưa được rõ ràng, áp dụng vào thực tiễn mỗi nơi hiểu theo mỗi kiểu khác nhau nên nhiều vụ án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hủy sửa nhiều lần, có nhiều vụ án kéo dài hàng chục năm, từ thế hệ ông bà, cha mẹ, đến thế hệ con cháu vẫn còn đi khởi kiện. Điều này khiến cho hậu quả của tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất để lại rất nặng nề, không chỉ phá vỡ không khí đầm ấm, hòa thuận, yêu thương trong gia đình, mà còn gây ra mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ gia đình, dòng họ với nhau, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương nói riêng và cả nước nói chung.
 8. 8. 2 Xuất phát từ nhận thức như vậy về thực trạng tranh chấp và giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất hiện nay ở Việt Nam, tác giả quyết định lựa chọn đề tài: “Giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau” để làm luận văn thạc sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Trong những năm gần đây, do thực tế phát sinh nhiều tranh chấp đất đai nói chung, trong đó có tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất nên việc giải quyết các tranh chấp này cũng ngày càng nhiều và nhận được sự quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu của nhiều học giả ở nhiều cấp độ khác nhau. Ở mức độ khái quát, có thể nhận thấy rằng trong thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu khác nhau tìm hiểu về chủ đề này, trong đó có các công trình ở cấp độ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài như: - Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài: “Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay” của tác giả Trần Bình Trọng (2014); - Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài: “Pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Hoàng Việt Trung (2015); - Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài: “Tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương” của tác giả Vũ Thị Thu Thủy (2015). Ngoài ra, còn một số sách tham khảo, chuyên khảo của tác giả là các giáo sư, tiến sĩ có uy tín như: - Tác phẩm: Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử của Tưởng Duy Lượng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009;
 9. 9. 3 - Tác phẩm: Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005, chủ biên PGS. TS Hoàng thế Liên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – sự thật, Hà Nội, 2013; - Tác phẩm: 99 tình huống và tư vấn pháp luật về thừa kế nhà và quyền sử dụng đất của LS.TS Phan Thị Hương Thủy, Nhà xuất bản Tư pháp, 2005… Có thể khẳng định những công trình nghiên cứu nêu trên đã phần nào giải quyết được nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất và là nguồn tư liệu quý giá để tác giả luận văn có thể tham khảo trong quá trình thực hiện đề tài luận văn của mình. Tuy nhiên, có thể cho rằng cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào ở cấp độ luận văn thạc sĩ luật học nghiên cứu về giải quyết tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Tòa án trên địa bàn huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Vỉ thế, đây là công trình đáp ứng được yêu cầu về tính thời sự, có giá trị cả về lý luận cũng như thực tiễn. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Mục đích nghiên cứu của luận văn là xác lập luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện các quy định về giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất theo BLDS Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm góp phần nâng cao chất lượng xét xử sơ thẩm trong thực tiễn xét xử của Tòa án. Để đạt được mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ sau: - Tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về tranh chấp và giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất để làm cơ sở lý luận cho việc đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất ở Việt Nam; - Nghiên cứu tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của chế
 10. 10. 4 định giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất ở Việt Nam và phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp chia thừa kế QSDĐ từ thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trong những năm gần đây. - Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp về chia thừa kế QSDĐ trong thời gian tới ở Việt Nam nói chung và tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau nói riêng. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các quan điểm, học thuyết, các quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật liên quan đến vấn đề giải quyết tranh chấp về chia thừa kế QSDĐ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung vào các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp lý về giải quyết tranh chấp về chia thừa kế QSDĐ theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2016. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, về cải cách tư pháp. Trong quá trình nghiên nghiên cứu, luận văn sử dụng phối hợp các phương pháp truyền thống của khoa học xã hội và nhân văn như: Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp khái quát hóa… để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn mà đề tài đặt ra. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Theo nhận thức chủ quan của mình, tác giả cho rằng luận văn có những
 11. 11. Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full
 12. 12. MÃ TÀI LIỆU: 837332 Phí tải 35k ( word+PDF) Download: ZALO 0932091562 hoặc Link tải dưới bình luận

×