O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
JELITKOWO
REJON PARKU ZDROJOWEGO II
0138
KOMISJA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA
20.03.2014
HOTEL
„NOVOTEL”
PĘTLA
TRAMWAJOWA
SYTUACJA
Nowe Tereny
Rekreacyjne
PARK
ZDROJOWY
P
STAN DOMU ZDROJOWEGO
od strony morza
od strony morza
od strony lądu
od strony lądu
• PIOTR KRAIŃSKI
EKOFIZJOGRAFIA
ZDJĘCIA Z TERENU OPRACOWANIA
ZDJĘCIA Z TERENU OPRACOWANIA
MAPY AKUSTYCZNE
DZIEŃ
NOC
WNIOSEK URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI:
PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE MUSZĄ UWZGLĘDNIĆ
ZAGROŻENIE POWODZIĄ DO RZĘDNEJ + 2.50 m...
STUDIUM
PLAN OBOWIĄZUJĄCY
Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego
Nr ewid. 0116
Uchwała RMG z dnia 29.04.2004 r.
35 – plaże morskie
61 – ...
UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE
Układ urbanistyczny Starej Oliwy
Decyzja nr 730 z dnia 14.09.1976 r.
SLOW STER
STRUKTURA WŁASNOŚCI
UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE
Działki: nr 247/7 o pow. 7.317,2 m²
nr 247/6 o pow. 577,5 m²
obręb 008
DRZEWA W PARKU ZDROJOWYM
INWENTARYZACJA DRZEW
PRÓBY OCHRONY ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU
Koncepcja przesunięcia osi założenia
NIE UZYSKAŁA zgody Pomorskiego
Wojewódzkiego K...
PROJEKT HOTELU Z 2013 R.
Realizacja zapisów
projektu planu spowoduje
wycinkę 94 drzew.
HISTORIA MIEJSCA
PIERWSZA KONCEPCJA ARCHITEKTURY HOTELU
PROJEKT PLANU 0138
2010 R.
Przy parametrach zabudowy:
Max. powierzchnia zabudowy – 80%
Min. pow. biologicznie czynna – 20%...
PROJEKT PLANU
WARIANT I
WARIANT I
WARIANT II
WARIANT II
PORÓWNANIE WARIANTÓW
U33 – 6.875 m² U33 – 7.895 m²
w tym obszar „A” o ogólnej
dostępności – 1.020 m²
USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU USŁUGOWEGO
24,9 %
INTENSYWNOŚĆ:
MINIMALNA: 0,15
MAKSYMALNA: 1,5/2,5*
MINIMALNY PROCENT
POWIERZC...
WGLĄD NA MORZE Z OSI ZAŁOŻENIA : ZIMĄ I LATEM
W PROJEKCIE PLANU
USTALENIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY W TERENIE ZIELENI URZĄDZONEJ
Parametry zabudowy:
Max. powierzchnia zabudowy – 40%
Min. procen...
Plan obowiązujący
Nr 0116 z 2004 r.
PROJEKT PLANU
Nr 0138 z 2014 r.
INTENSYWNOŚĆ
MAKSYMALNA
nie ustala się (0.15) 1.5/2.5
...
Teren jest uzbrojony.
zaopatrzenie w media
z sieci znajdujących się
w ulicach:
Jelitkowskiej,
Pomorskiej i
Kaplicznej.
Prz...
Koncepcja planu zagospodarowania dla Parku Zdrojowego w Jelitkowie
Koncepcja planu zagospodarowania dla Parku Zdrojowego w Jelitkowie
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Koncepcja planu zagospodarowania dla Parku Zdrojowego w Jelitkowie

13.888 visualizações

Publicada em

Publicada em: Imóveis
 • Seja o primeiro a comentar

Koncepcja planu zagospodarowania dla Parku Zdrojowego w Jelitkowie

 1. 1. JELITKOWO REJON PARKU ZDROJOWEGO II 0138 KOMISJA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 20.03.2014
 2. 2. HOTEL „NOVOTEL” PĘTLA TRAMWAJOWA SYTUACJA Nowe Tereny Rekreacyjne PARK ZDROJOWY P
 3. 3. STAN DOMU ZDROJOWEGO od strony morza od strony morza od strony lądu od strony lądu
 4. 4. • PIOTR KRAIŃSKI EKOFIZJOGRAFIA
 5. 5. ZDJĘCIA Z TERENU OPRACOWANIA
 6. 6. ZDJĘCIA Z TERENU OPRACOWANIA
 7. 7. MAPY AKUSTYCZNE DZIEŃ NOC
 8. 8. WNIOSEK URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI: PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE MUSZĄ UWZGLĘDNIĆ ZAGROŻENIE POWODZIĄ DO RZĘDNEJ + 2.50 m n. p. m.
 9. 9. STUDIUM
 10. 10. PLAN OBOWIĄZUJĄCY Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego Nr ewid. 0116 Uchwała RMG z dnia 29.04.2004 r. 35 – plaże morskie 61 – zieleń chroniona 62 – zieleń urządzona 33 – usługi 86 – wydzielony ciąg pieszy i pieszo - rowerowy
 11. 11. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE Układ urbanistyczny Starej Oliwy Decyzja nr 730 z dnia 14.09.1976 r.
 12. 12. SLOW STER
 13. 13. STRUKTURA WŁASNOŚCI UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Działki: nr 247/7 o pow. 7.317,2 m² nr 247/6 o pow. 577,5 m² obręb 008
 14. 14. DRZEWA W PARKU ZDROJOWYM
 15. 15. INWENTARYZACJA DRZEW
 16. 16. PRÓBY OCHRONY ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU Koncepcja przesunięcia osi założenia NIE UZYSKAŁA zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pismem z dnia 10.02.2011 r. W PLANIE OBOWIĄZUJĄCYM W LINIACH ZABUDOWY OSTRÓG KONIECZNA JEST WYCINKA 26 DRZEW WARIANT I – realizacja zapisów projektu Planu spowoduje wycinkę ok. 60 – 65 drzew Na terenie 008-U33 oraz kilku na terenach KX. WARIANT II – realizacja zapisów projektu Planu spowoduje wycinkę ok. 50 - 55 drzew Na terenie 008-U33 oraz kilku na terenach KX.
 17. 17. PROJEKT HOTELU Z 2013 R. Realizacja zapisów projektu planu spowoduje wycinkę 94 drzew.
 18. 18. HISTORIA MIEJSCA
 19. 19. PIERWSZA KONCEPCJA ARCHITEKTURY HOTELU
 20. 20. PROJEKT PLANU 0138 2010 R. Przy parametrach zabudowy: Max. powierzchnia zabudowy – 80% Min. pow. biologicznie czynna – 20% Max. Intensywność zabudowy – 2,5 Max. Wysokość zabudowy: a – 17,5 m; b – 6 m; c – 24 m. UZYSKANE UZGODNIENIA : 1. Urząd Morski w Gdyni 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 3. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 5. Wojewoda Pomorski 6. Zarząd Województwa Pomorskiego 7. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 8. Dyrektor Oddziału ABW 9. Zarząd Dróg i Zieleni UZYSKANE OPINIE : 1. Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego 2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska BRAK UZGODNIENIA: Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 21. 21. PROJEKT PLANU
 22. 22. WARIANT I
 23. 23. WARIANT I
 24. 24. WARIANT II
 25. 25. WARIANT II
 26. 26. PORÓWNANIE WARIANTÓW U33 – 6.875 m² U33 – 7.895 m² w tym obszar „A” o ogólnej dostępności – 1.020 m²
 27. 27. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU USŁUGOWEGO 24,9 % INTENSYWNOŚĆ: MINIMALNA: 0,15 MAKSYMALNA: 1,5/2,5* MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 25% *Intensywność = 1,5 - dla kondygnacji nadziemnych Intensywność = 2,5 - zgodnie z definicją w Ustawie – z kondygnacjami podziemnymi PARAMETRY ZABUDOWY: POW. ZABUDOWY: MINIMALNA – 10% MAKSYMALNA – 50% WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: MINIMALNA: Obszar a – 10 m Obszar c – 16 m Obszar d – 6 m MAKSYMALNA: Obszar a – 11 m Obszar b – 4,5 m Obszar c – 18,5 m Obszar d – 14 m
 28. 28. WGLĄD NA MORZE Z OSI ZAŁOŻENIA : ZIMĄ I LATEM W PROJEKCIE PLANU
 29. 29. USTALENIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY W TERENIE ZIELENI URZĄDZONEJ Parametry zabudowy: Max. powierzchnia zabudowy – 40% Min. procent pow. biologicznie czynnej – 40% Max. Intensywność zabudowy – 0,5 Wysokość zabudowy: Minimalna – 3,0 m Maksymalna – 7,0 m.
 30. 30. Plan obowiązujący Nr 0116 z 2004 r. PROJEKT PLANU Nr 0138 z 2014 r. INTENSYWNOŚĆ MAKSYMALNA nie ustala się (0.15) 1.5/2.5 MIN. PROCENT POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 50% 25 % MAKSYMALNY PROC. POKRYCIA DZIAŁKI ZAB. 30% 50 % LINIE ZABUDOWY Po historycznym obrysie budynku i ostróg Poszerzenie zabudowy względem planu o 13.5 m z zachowaniem obrysu wnętrza dziedzińca MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY Dom Zdrojowy – 16 m ostrogi – 10 m łączniki – 6 m Dom Zdrojowy – 18.5 m ostrogi - 11 m łączniki – 14 m KSZTAŁT DACHU DWUSPADOWY, min.30° STROMY – Dom Zdrojowy PŁASKI - ostrogi INNE PORÓWNANIE PARAMETRÓW URBANISTYCZNYCH Przymknięcie ostrogami placu przed Domem Zdrojowym. Otwarcie dziedzińca na plażę. Rzut podpiwniczenia i pięter ostróg wychodzi poza obrys rzutu parteru.
 31. 31. Teren jest uzbrojony. zaopatrzenie w media z sieci znajdujących się w ulicach: Jelitkowskiej, Pomorskiej i Kaplicznej. Przez teren przebiega gazociąg średniego ciśnienia oraz kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy 1,0 m. INFRASTRUKTURA ORAZ SKUTKI FINANSOWE Dla terenu o przeznaczeniu usługowym 001-U33 o pow. 0,79 ha ustalona została stawka procentowa na poziomie 30% ze względu na wzrost wartości nieruchomości. Zmiana parametrów przyczyni się do uzyskania 2 razy większej powierzchni użytkowej niż dopuszcza obowiązujący plan miejscowy.

×