O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU  80-254 Gdańsk        tel.:(058) 341-20-41  e-mail: info@zdiz.gda.pl  ul. Par...
Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Gdańska            w sezonie 2010/2011 administrowanych...
KLASYFIKACJA WARUNKÓW ZIMOWYCH:     zima lekka - (opad śniegu powodujący tworzenie się na nawierzchniach pokrywy śnie...
czas zakończenia akcji:      w warunkach zimy kategorii lekkiej - w ciągu 2 godzin liczonych od upłynięcia czasu  ...
Przyjęty standard utrzymania zimowego w/w dróg:     odpłużenie pokrywy śnieżnej z jezdni i uszorstnienie nawierzchni, ...
Do realizacji usuwania skutków zimy dróg układu uzupełniającego wykonawcy dysponują  następującym sprzętem:      płu...
IV. Utrzymanie zimowe dróg rowerowychW sezonie zimowym 2010/2011 na terenie miasta Gdańska prowadzone będą usługi odpłużan...
V. Utrzymanie zimowe infrastruktury drogowej i komunikacyjnej tj.  przystanków tramwajowych i autobusowych, przejść dla p...
Zakres utrzymania zimowego infrastruktury drogowej i komunikacyjnej:     przystanki tramwajowe i autobusowe,     w...
VII. Plan  działań w  zakresie  zabezpieczenia funkcjonowanianewralgicznych fragmentów podstawowego układu drogowego ...
Przebieg tras związanych z zapewnieniem drożności układu komunikacyjnego miasta na czas   szczególnie trudnych warunków...
2) Organizacja ruchu na ciągu komunikacyjnym – ul. Słowackiego – ul. Budowlanych –  ul. Nowatorów – ul. Kartuska (PĘTLA N...
3) Organizacja ruchu na ciągu komunikacyjnym al. Armii Krajowej, ul. Świętokrzyska (PĘTLA NR 2)  - al. Armii Krajowej – u...
4) Organizacja ruchu na ciągu komunikacyjnym ul. Świętokrzyska, ul. Starogardzka (PĘTLA NR 3)  - ul. Świętokrzyska (od ul...
VIII. Odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg przebiegających pozagranicami miasta Gdańska 1. Droga ekspresowa S-6 (Obwo...
6. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku     Dyżurny Inżynier Miasta – 58 52-44-500     Dział Oczyszczania (zimowe utrzy...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Informator zimowy 2010 2011-wer.1

18.427 visualizações

Publicada em

Publicada em: Notícias e política
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Informator zimowy 2010 2011-wer.1

 1. 1. ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU 80-254 Gdańsk tel.:(058) 341-20-41 e-mail: info@zdiz.gda.pl ul. Partyzantów 36 fax:(058) 341-67-58 http://www.zdiz.gda.pl INFORMATORzimowego utrzymania dróg na terenie miasta Gdańska w sezonie 2010/2011 (01.XI.2010r. – 15.IV.2011r.) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Dyżurny Inżynier Miasta przyjmowanie zgłoszeń tel. (058) 52-44-500 całodobowo
 2. 2. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Gdańska w sezonie 2010/2011 administrowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w GdańskuI. Zakres utrzymania zimowego dróg publicznychZimowym utrzymaniem dróg publicznych na terenie miasta Gdańska zajmuje się Zarząd Dróg i Zieleniw Gdańsku, z wyłączeniem Drogi Ekspresowej S-6 („Obwodowa Trójmiasta”), za utrzymanie którejodpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.Od dnia 01.12.2006r. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku objął zimowym utrzymaniem część drógwewnętrznych przekazanych w trwały zarząd ZDiZ.Całkowita długość będących w zarządzie ZDiZ w Gdańsku 1302 dróg publicznych wynosi 788 km, 2a ich powierzchnia 5.851.467 m , w tym drogi zaliczone do: 2 Podstawowego Układu Komunikacyjnego o długość 332 km i powierzchni 2.997.325 m 2 Układu Uzupełniającego o długość 456 km i powierzchni 2.854.142 m w tym: 2 Rejon Wschodni (wraz ze Starym i Głównym Miastem) długość 124 km powierzchnia 846.833 m 2 Rejon Południowy długość 82 km powierzchnia 490.945 m 2 Rejon Centralny długość 102 km powierzchnia 664.332 m 2 Rejon Północny długość 52 km powierzchnia 360.775 m 2 Rejon Zachodni długość 96 km powierzchnia 491.257 m Całkowita długość 158 dróg wewnętrznych będących w zarządzie ZDiZ w Gdańsku wynosi 62,4 km 2 o powierzchni 407.078 m . -2-
 3. 3. KLASYFIKACJA WARUNKÓW ZIMOWYCH:  zima lekka - (opad śniegu powodujący tworzenie się na nawierzchniach pokrywy śnieżnej o grubości do 5 cm przy temperaturze nawierzchni + 2º C i poniżej, występujący do trzech razy w ciągu doby, lub tworzenie się śliskości na nawierzchniach na skutek innych niż opad śniegu zjawisk atmosferycznych jak: opad mgły marznącej, lub osadzanie szadzi, lub zamarzanie na nawierzchniach zastoin wody z topnienia śniegu zalegającego na poboczach)  zima średnia - wystąpienie w okresie doby wielokrotnych opadów śniegu, powodujących tworzenie się na nawierzchniach dróg pokrywy śniegu do 5 cm, nie topniejącego samoistnie, lub jednokrotny w ciągu doby intensywny opad, tworzący pokrywę śniegu o grubości do 10 cm, lub długotrwałe nawiewanie śniegu na nieosłonięte odcinki dróg  zima ciężka - długotrwałe opady śniegu o charakterze intensywnym, lub opady śniegu połączone z zamiecią i zawieją śnieżną, powodującą tworzenie się zasp śnieżnych na drogach, lub wystąpienie gołoledziPRZYJĘTE STANDARDY UTRZYMANIA ZIMOWEGO DRÓG PUBLICZNYCH.1) Drogi zaliczone do Podstawowego Układu Komunikacyjnego (PUK) obejmujące ulice stanowiące drogi tranzytowe (krajowe, wojewódzkie i powiatowe) oraz prowadzące komunikację autobusową. W zakresie utrzymania Podstawowego Układu Komunikacyjnego wprowadza się całodobową gotowość sprzętu w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przyjęty standard utrzymania zimowego odpłużenie pokrywy śnieżnej z jezdni i uszorstnienie jezdni celem uzyskania przejezdności, przy stosowaniu się kierujących pojazdami do zasad prowadzenia pojazdów, określonych przepisami prawa o ruchu drogowym w warunkach utrudnionych. czas przystąpienia do usuwania skutków zimy równocześnie na wszystkich drogach Podstawowego Układu Komunikacyjnego, w tym trasach miejskiej komunikacji autobusowej: natychmiast dla jednostek utrzymywanych gotowości zimowej, pozostałe jednostki w ciągu 1 godziny od zaistnienia warunków zimowych -3-
 4. 4. czas zakończenia akcji: w warunkach zimy kategorii lekkiej - w ciągu 2 godzin liczonych od upłynięcia czasu przewidzianego na wprowadzenie sprzętu do akcji, w warunkach zimy kategorii średniej - w ciągu 2 godzin liczonych od czasu ustania opadów śniegu, w warunkach zimy kategorii ciężkiej - na drogach prowadzących komunikację zbiorową w ciągu 4 godzin od chwili ustania opadów śniegu i w ciągu 8 godzin na całym podstawowym układzie komunikacyjnym, w warunkach zimy o skrajnie ciężkim przebiegu (intensywne, długotrwałe opady śniegu połączone z zawieją i zamiecią śnieżną) działania skoncentrowane zostaną na ciągłym usuwaniu skutków zimy na drogach tranzytowych oraz prowadzących komunikację zbiorową. Do realizacji usługi wykonawca dysponuje następującym sprzętem: Pługoposypywarki - 25 szt. w tym 8 wyposażonych w zraszacze solanką, pługi na samochodach – szt. 15, ładowarki hydrauliczne - szt. 3, samochody interwencyjne do likwidacji punktowej śliskości - szt. 2 w przypadku bardzo trudnych warunków zimowych przewidziano wprowadzenie do akcji sprzętu pozostającego w rezerwie: 1 pług wirnikowy, 15 ciężkich pługów lemieszowych, 10 ładowarek hydraulicznych wyposażonych w sprzęt holowniczy Wykonawcą utrzymania zimowego podstawowego układu komunikacyjnego miasta Gdańska jest : Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych S.A. 80-044 Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45 tel./fax (058) 309-02-332) Drogi zaliczone do Układu UzupełniającegoDrogi Układu Uzupełniającego obejmują ulice o znaczeniu lokalnym, posiadające kategorię dróg gminnych.Nie jest przewidywane utrzymywania przez wykonawców gotowości zimowej. -4-
 5. 5. Przyjęty standard utrzymania zimowego w/w dróg: odpłużenie pokrywy śnieżnej z jezdni i uszorstnienie nawierzchni, celem uzyskania możliwości poruszania się po nich pojazdów, przy stosowaniu się kierujących pojazdami do zasad prowadzenia pojazdów określonych przepisami prawa o ruchu drogowym w warunkach utrudnionych. czas przystąpienia i zakończenia akcji w zależności od warunków zimowych wg poniższej tabeli [ w godz.] Zima lekka Zima średnia Zima ciężka Kolejność Odśnieżania czas przy- czas za- czas przy- czas za- czas przy- czas za- Dróg gminnych stąpienia kończenia stąpienia kończenia stąpienia kończenia do akcji akcji do akcji akcji do akcji akcjiI kolejności odśnieżania 2 6 2 6 2 8II kolejności odśnieżania 6 8 6 8 8 14III kolejności odśnieżania 8 10 8 10 14 20 Wykonawcami utrzymania zimowego dróg układu uzupełniającego w Gdańsku w sezonie 2010/2011 są:Rejon I: WSCHODNI Rejon II: POŁUDNIOWY P.R.S.P. S.A. P.P.U. „ZIELEŃ” Sp. z o.o. 80-254 Gdańsk 80-044 Gdańsk ul.Trakt Św. Wojciecha 43/45 ul. Partyzantów 76 tel. 58 347-68-51 lub tel./fax 58 309-02-33 341-20-71 fax 58 347-68-05Rejon III: CENTRALNY Rejon IV: PÓŁNOCNY „KOM-BIS” Sp. z o.o. 80-531 Gdańsk P.R.S.P. S.A. ul. Sucha 31 tel/fax 58 341-82-59 80-044 Gdańsk ul.Trakt Św. Wojciecha 43/45 tel./fax 58 309-02-33Rejon V: ZACHODNI Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek Sobański S.J. z Poznania O/Gdynia ul. Chwaszczyńska 129-149/6 tel 58 669-53-60; fax 58 669-53-61 -5-
 6. 6. Do realizacji usuwania skutków zimy dróg układu uzupełniającego wykonawcy dysponują następującym sprzętem: pługoposypywarki – szt. 17, ciągniki typu rolniczego – szt. 17 w tym 5 z napędem na 4 koła, ładowarki hydrauliczne – szt. 5, mini-ładowarki do udrażniania stref postoju pojazdów – szt. 5II. Utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych (gminnych) Od dnia 01.12.2006r. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku prowadzi zimowe utrzymanie dróg 2 wewnętrznych o łącznej długości 62,4 km o powierzchni 407.078m ) – nie zaliczonych uchwałą Rady Miasta Gdańska do żadnej z kategorii dróg publicznych: 2 Rejon I Wschodni dł. 5 km pow. 28.004 m 2 Rejon II Południowy dł. 16 km pow. 102.281 m 2 Rejon III Centralny dł. 10 km pow. 66.172 m 2 Rejon IV Północny dł. 0,8 km pow. 4.438 m 2 Rejon V Zachodni dł. 30,6 km pow. 194.299 m Przyjęty standard utrzymania zimowego dróg wewnętrznych: Nie przewiduje się utrzymywania przez wykonawcę gotowości zimowej. przyjęta technologia zimowego utrzymania dróg wewnętrznych polegać będzie na odpłużeniu pokrywy śnieżnej z jezdni i uszorstnieniu nawierzchni, celem uzyskania możliwości poruszania się po nich pojazdów, przy stosowaniu się kierujących do zasad prowadzenia pojazdów określonych przepisami prawa o ruchu drogowym w warunkach utrudnionych, usługi utrzymania zimowego dróg wewnętrznych będą realizowane wg zasad i technologii przyjętych dla III kolejności odśnieżania dróg układu uzupełniającego. W przypadku wystąpienia zagrożenia utraty przejezdności dróg wyższej kolejności odśnieżania, wykonawcy przystąpią do usuwania skutków zimy na drogach wewnętrznych, po zakończeniu prac na drogach układu uzupełniającego (gminnych). Wykonawcami utrzymania zimowego dróg wewnętrznych w Gdańsku w sezonie 2010/2011 są :Rejon I: WSCHODNI Rejon II: POŁUDNIOWY P.R.S.P. S.A . P.P.U. „ZIELEŃ” Sp. z o.o. 80-254 Gdańsk 80-044 Gdańsk ul.Trakt Św. Wojciecha 43/45 ul. Partyzantów 76 tel. 58 347-68-51 lub tel./fax 58 309-02-33 341-20-71 fax 58 347-68-05Rejon III: CENTRALNY Rejon IV: PÓŁNOCNY „KOM-BIS” Sp. z o.o. 80-531 Gdańsk P.R.S.P. S.A. 80-044 Gdańsk ul.Trakt Św. ul. Sucha 31 tel/fax 58 341-82-59 Wojciecha 43/45 tel./fax 58 309-02-33Rejon V: ZACHODNI Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek Sobański S.J. z Poznania O/Gdynia ul. Chwaszczyńska 129-149/6 tel 58 669-53-60; fax 58 669-53-61III. Utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych – pozostałychZa utrzymanie dróg wewnętrznych nie zarządzanych przez gminę, odpowiedzialni są właściciele bądźzarządcy gruntów, na których są one położone np. spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, właścicielenieruchomości. -6-
 7. 7. IV. Utrzymanie zimowe dróg rowerowychW sezonie zimowym 2010/2011 na terenie miasta Gdańska prowadzone będą usługi odpłużaniadróg rowerowych o łącznej długości 27,8 km i łącznej powierzchni 55.496 m2. Przyjęty standard utrzymania zimowego dróg rowerowych: Nie przewiduje się utrzymywania przez wykonawcę gotowości zimowej. Usługa obejmuje odpłużanie śniegu i błota pośniegowego z nawierzchni dróg rowerowych Odpłużenie winno być wykonane na całej szerokości drogi rowerowej. Zgarnięty z nawierzchni śnieg należy odłożyć poza skrajnię drogi w kierunku jezdni ulicy. Na odcinkach gdzie pomiędzy jezdnią a drogą rowerową usytuowany jest: chodnik, przystanek komunikacji publicznej, miejsce postoju taksówek – śnieg należy odkładać na przeciwległe pobocze. Wykonawca będzie zobowiązany przystąpić do odpłużania, gdy pokrywa śniegu na nawierzchni ścieżki rowerowej osiągnie grubość min 2 cm. Realizacja usługi w założonym standardzie winna zakończyć się w następujących terminach: 00 00 00 do godz. 7 - w przypadku wystąpienia opadów śniegu w porze nocnej to jest pomiędzy godz. 20 a 4 , w ciągu 4 godzin, liczonych od czasu ustania opadów śniegu – w przypadku ich wystąpienia 00 00 pomiędzy godz. 4 a 16 . Wykaz dróg rowerowych podlegających utrzymaniu: I kolejność odśnieżania: al. Zwycięstwa, al.Grunwaldzka – od wiaduktu Błędnik do granicy miasta Sopotu. II kolejność odśnieżania: al. Gen. Hallera - od al. Zwycięstwa (Opera Bałtycka) do ul. Jantarowej (parking). ul. Kościuszki (od Al.Grunwaldzkiej do al.Gen. Hallera). ciąg wzdłuż ulic Miszewskiego-Wyspiańskiego-Legionów-Rzeczypospolita-Chłopska. ul. Jantarowa – od ul. Zdrojowej do Parku Jelitkowskiego. (Uwaga: pozostałe drogi rowerowe Parku Reagana w sezonie zimowym 2010/2011 zostały wyłączone z utrzymania zimowego z przeznaczeniem dla uprawiania sportów zimowych). Wykonawcą utrzymania zimowego dróg rowerowych w Gdańsku w sezonie 2010/2011 jest : P.U.H. „UNIPOL” S.C. 80-299 Gdańsk ul. Jednorożca 28c tel./fax (058) 522-96-63 -7-
 8. 8. V. Utrzymanie zimowe infrastruktury drogowej i komunikacyjnej tj. przystanków tramwajowych i autobusowych, przejść dla pieszych, kładek dla pieszych, tuneli, schodów terenowych w sezonie 2010/2011 Przyjęte standardy utrzymania zimowego infrastruktury drogowej i komunikacyjnej: Mechaniczne lub ręczne odgarnięcie śniegu, gradu, błota pośniegowego oraz zwalczanie pojawiającej się śliskości przy użyciu materiału uszorstniającego z nawierzchni obiektów. Odgarnięcie śniegu po każdym opadzie do uzyskania czystej nawierzchni celem niedopuszczenia do powstania nierówności ze zlodowaciałego śniegu, a po usunięciu śniegu uszorstnienie obiektów. Gromadzenie odgarniętego śniegu na pryzmach w miejscach gdzie nie będą one stanowiły przeszkody dla pieszych. Odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego nanoszonego przez poruszających się pieszych, również w okresach bezopadowych. Realizacja usługi w założonym standardzie winna zakończyć się w następujących terminach: 00 00 w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi w porze nocnej tj. od godz. 20 do godz. 4 00 usługa winna zostać wykonana do godz.7 . 00 00 w przypadku wystąpienia opadów w ciągu dnia tj. od godz.4 do godz.20 usługa winna zostać wykonana w ciągu 6 godzin od ustania opadów. w przypadku wystąpienia trudnych warunków, jak ciągłe opady o intensywnym charakterze lub zamieci śnieżnej uniemożliwiających uzyskanie wymaganego efektu, usługa winna być realizowana w sposób ciągły poprzez cykliczne odgarnięcie warstwy śniegu i uszorstnienie nawierzchni. Po ustaniu trudnych warunków zapewni wykonanie usługi w wymaganym standardzie w ciągu 48 godzin na wszystkich obiektach objętych usługą. -8-
 9. 9. Zakres utrzymania zimowego infrastruktury drogowej i komunikacyjnej: przystanki tramwajowe i autobusowe, wydzielone ciągi piesze i rekreacyjne, parkingi ogólnodostępne, płatne miejsca postojowe oraz zastrzeżone miejsca postojowe, przejścia dla pieszych, schody terenowe oraz kładki dla pieszych, tunele dla pieszych, Wykonawcami utrzymania zimowego infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w sezonie 2010/2011 są:Rejon: „WSCHODNI” oraz „PAS NADMORSKI” Rejon: „POŁUDNIOWY” P.U.H. „UNIPOL” S.C. „KOM-BIS” Spółka z o.o. 80-299 Gdańsk ul. Jednorożca 28c 80-531 Gdynia ul. Sucha 31 tel./fax (058) 522-96-63 tel. ………..Rejon: „CENTRALNY” Rejon PÓŁNOCNY P.R.S.P. S.A. Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” S.C. 80-044 Gdańsk ul.Trakt Św. Wojciecha 43/45 81-601 Gdynia ul. Amona 76 tel./fax 58 309-02-33 Tel./fax (058) 621-47-21 tel./fax (058) 557-55-88 VI. Utrzymanie chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych, przylegających bezpośrednio do nieruchomości. Odpowiedzialność za utrzymanie zimowe chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości przebiegających np. przy obiektach handlowych, prywatnych lub publicznych nieruchomościach - zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r nr 236 poz. 2008) - spoczywa na zarządcy nieruchomości, wzdłuż której obiekt przebiega. -9-
 10. 10. VII. Plan działań w zakresie zabezpieczenia funkcjonowanianewralgicznych fragmentów podstawowego układu drogowego miastaGdańska w sytuacji wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowychgrożących paraliżem komunikacyjnym w mieście. 1. W przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków zimowych spowodowanych obfitymi, długotrwałymi i intensywnymi opadami śniegu przewiduje się wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem drogowym zgodnie z przedstawionym poniżej Planem. 2. Decyzję o wprowadzeniu ręcznego kierowania ruchem zostanie podjęta przez członków Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w składzie:  Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku  Szef Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego  Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KMP w Gdańsku  Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Komunalnych z udziałem Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. 3. Do realizacji założeń Planu użyte zostaną siły Policji w ilości 24 funkcjonariuszy z wykorzystaniem 12 pojazdów. 4. Decyzja o uruchomieniu nastąpi na sygnał przekazany z Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego do przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, będącego w składzie Zespołu. 5. Akcję koordynuje Oficer Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Czas objęcia posterunków, od chwili uruchomienia akcji - 45 minut. - 10 -
 11. 11. Przebieg tras związanych z zapewnieniem drożności układu komunikacyjnego miasta na czas szczególnie trudnych warunków zimowych: W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków zimowych, zagrażających przerwaniu komunikacji na drogach prowadzących do miast ościennych oraz do osiedli mieszkaniowych położonych na wzgórzach morenowych - przewiduje się wprowadzenie na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego wg załączonych poniżej schematów:1. Schemat ogólny : - 11 -
 12. 12. 2) Organizacja ruchu na ciągu komunikacyjnym – ul. Słowackiego – ul. Budowlanych – ul. Nowatorów – ul. Kartuska (PĘTLA NR 1) - ul. Słowackiego - utrzymanie ruchu dwukierunkowego, - ul. Budowlanych, ul. Nowatorów - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w relacji ul. Słowackiego do ul. Kartuskiej, - ul. Kartuska – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego – w relacji ul. Nowatorów do centrum.PĘTLA nr 1 - 12 -
 13. 13. 3) Organizacja ruchu na ciągu komunikacyjnym al. Armii Krajowej, ul. Świętokrzyska (PĘTLA NR 2) - al. Armii Krajowej – utrzymanie ruchu dwukierunkowego, - ul. Warszawska, ul. Łódzka – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w relacji al. Armii Krajowej do ul. Świętokrzyskiej, - ul. Świętokrzyska – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego relacji ul. Łódzka do centrum.PĘTLA nr 2 - 13 -
 14. 14. 4) Organizacja ruchu na ciągu komunikacyjnym ul. Świętokrzyska, ul. Starogardzka (PĘTLA NR 3) - ul. Świętokrzyska (od ul. Łódzkiej do ul. Niepołomickiej – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, - ul. Niepołomicka – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego do ul. Starogardzkiej, - ul. Starogardzka – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Niepołomickiej do Traktu Św. Wojciecha.PĘTLA nr 3 - 14 -
 15. 15. VIII. Odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg przebiegających pozagranicami miasta Gdańska 1. Droga ekspresowa S-6 (Obwodowa Trójmiasta) oraz pozostałe drogi krajowe : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk 80-354 Gdańsk ul. Subisława 5 Centrala tel. (58) 511-24-00 Dyżur tel. (58) 511-24-10, 511-24-14 2. Drogi wojewódzkie poza obszarem Gdańska : Zarząd Dróg Wojewódzkich 80-778 Gdańsk ul. Mostowa 11a tel. (58) 320-20-25 3. Drogi powiatowe poza obszarem Gdańska : właściwe dla siedziby powiatu Zarządy Dróg PowiatowychIX. Ważne telefony 1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. (58) 302-32-32 lub tel. 9287 2. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku tel. (58) 321-59-00 3. Oficer Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku tel. (58) 301-19-40 4. Sekcja Ruchu Drogowego KMP w Gdańsku – Oficer Dyżurny tel. (58) 321-62-22 5. Państwowa Straż Pożarna – Komenda Wojewódzka tel. (58) 347-78-00 - 15 -
 16. 16. 6. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku  Dyżurny Inżynier Miasta – 58 52-44-500  Dział Oczyszczania (zimowe utrzymanie dróg oraz infrastruktury komunikacyjnej)  Kierownik – 58 52-44-501  Inspektorzy:  Podstawowy Układ Komunikacyjny – 58 52-44-502  Rejon I Wschodni oraz Stare Miasto – 58 52-44-504  Rejon II Południowy – 58 52-44-506  Rejon III Centralny – 58 52-44-505  Rejon IV Północny oraz Pas Nadmorski – 58 52-44-503  Rejon V Zachodni – 58 52-44-502 7. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:  BOM 1 – Gdańsk Stogi, ul. Sienna 6, tel. (058) 307-30-47,  BOM 2 – Gdańsk Śródmieście, ul. Zielona 8/9, tel. (058) 301-19-53,  BOM 3 – Gdańsk Śródmieście, ul. Słomiana 2, tel. (058) 301-53-34,  BOM 4 – Gd-Orunia, ul. Trakt Św. Wojciecha 167B, tel. (058) 309-09-76,  BOM 5 – Gdańsk Siedlce, ul. Kartuska 175, tel. (058) 302-03-31,  BOM 6 – Gdańsk Wrzeszcz, ul. Batorego 12, tel. (058) 341-01-26,  BOM 7 – Gdańsk Wrzeszcz, ul. Mierosławskiego 9a, tel. (058) 341-87-12,  BOM 8 – Gdańsk Śródmieście, ul. Śniadeckich 12, tel. (058) 520-38-97,  BOM 9 – Gdańsk Nowy Port, ul. Na Zaspę 31, tel. (058) 343-02-25,  BOM 10 – Gdańsk Wrzeszcz, ul. Modrzewskiego 2A, tel. (058) 343-59-33,  BOM 11 – Gdańsk Oliwa, ul. Mściwoja II 44, tel. (058) 552-38-74,Opracowanie: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku ul. Partyzantów 36 Gdańsk, 01.XI.2010 r. - 16 -

×