O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ke hoach chuẩn bị thi chon hsg 9 2014 2015

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 2 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Ke hoach chuẩn bị thi chon hsg 9 2014 2015 (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Ke hoach chuẩn bị thi chon hsg 9 2014 2015

  1. 1. UBND QUẬN HÀ ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: Ban Mai, ngày 06 tháng 11 năm 2014 KẾ HOẠCH Chuẩn bị cho học sinh tham gia thi chọn đội tuyển HSG lớp 9 các bộ môn văn hóa cấp Quận - Năm học 2014-2015 Căn cứ Kế hoạch thi HSG các bộ môn văn hóa câp quận năm học 2013-2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông ngày 22 tháng 10 năm 2014; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường THCS Ban Mai; Trường THCS Ban Mai xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho công tác tham gia thi chọn học sinh giỏi lớp 9 các bộ môn văn hóa cấp Quận năm học 2014-2015 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dạy và học. - Đánh giá chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 của các giáo viên. II. MÔN THI - ĐỐI TƯỢNG DỰ THI - LỊCH THI - ĐỊA ĐIỂM THI. 1. Môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Địa lí 2. Đối tượng và điều kiện dự thi: 2.1. Đối tượng: Là học sinh đang học lớp 9 tại trường THCS Ban Mai. 2.2. Điều kiện: - Xếp loại học kỳ II năm học 2013-2014: Hạnh kiểm và học lực đạt loại khá trở lên; 3. Số lượng thí sinh dự thi: 19 học sinh (Có danh sách đính kèm) 4. Lịch thi, địa điểm thi: 4.1. Ngày thi: Thứ Tư ngày 12 tháng 11 năm 2014. - Buổi sáng thi các môn: Ngữ văn, Địa lí, Vật lí, Toán và Sinh học. - Buổi chiều thi các môn: Hóa học, Tiếng Anh 4.2. Ngày chấm thi: 14 và 15/11/2014 4.3. Địa điểm coi thi: Trường THCS Mỗ Lao - Quận Hà Đông. 4.4. Địa điểm chấm thi: Trường THCS Lê Hồng Phong - Quận Hà Đông. III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI 1. Nội dung thi: Nội dung thi trong phạm vi chương trình giáo dục trung học cơ sở tính đến thời điểm tổ chức thi. 2. Hình thức thi: Mỗi học sinh làm 01 bài thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài thi là 150 phút. IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI ST T Nội dung công việc THỜI GIAN THỰC HIỆN 25- 27- 28- 30- 03- 06- 10- 11 - 12- 14, 15 Phụ trách Oct Oct Oct Oct Nov Nov Nov Nov Nov - Nov 1 Tổ chức thi chọn đội tuyển tham gia thi cấp Quận Cô Vân 2 Chấm thi GV dạy tuyển 1
  2. 2. 3 Tổng hợp điểm và lập danh sách thi gửi phòng GD Cô Vân, Cô Trang - VP 4 Gửi danh sách học sinh tham gia thi lên phòng GD & ĐT Cô Trang - VP 5 Nhận Danh sách thí sinh dự thi các môn, kiểm tra lại thông tin học sinh (email) Cô Trang - VP 6 Hoàn thành cấp thẻ dự thi cho thí sinh. Cô Mai - VP 7 Nhận qua hòm thư điện tử nội bộ Danh sách thí sinh dự thi các môn chính thức đã xếp phòng thi, đánh số báo danh (email) Cô Trang - VP 8 Nhận Quyết định điều động cán bộ, giáo viên làm thi qua hòm thư điện tử nội bộ (emai) Cô Trang - VP 9 Học sinh tham gia thi GV tham gia coi thi (Theo QĐ của phòng GD) Cô Trang - VP 10 Giáo viên tham gia chấm thi. (Theo quyêt định của phòng GD & ĐT quận Hà Đông) Cô Trang - VP 11 Tổ chức gặp mặt học sinh (Có kế hoạch đình kèm) Cô Vân 12 Tổ chức đưa học sinh đi thi (GV & hs có mặt tại trường từ 6h45) Cô Vân, Cô Trà V. DỰ TRÙ KINH PHÍ TT Nội dung Kinh phí 1. Thuê xe 1.000.000đ 2. Mua hoa quả 300.000đ Tổng: 1.300.000đ Phê duyệt Thẩm duyệt Người lập Vũ Ngọc Thắng Mai Thị Lan Anh Trần Thị Vân 2 Nơi nhận: - HĐQT, BGH - Phòng Kế toán - Các cá nhân có tên trong KH

×