O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
2-291-1/5      Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)Chuẩn bị:- Trước khi thực hiện bài Lab này, phải cấu hình RIP cho...
2-291-2/5- Trong cửa sổ Configure DHCP Options  đánh dấu chọn vào ô No, I will configurethese options later  Next- Trong...
2-291-3/5 kiểm tra trong Scope Options đã có 003 Router- Right click chuột trên Server Options  chọn Configure Options…....
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Dynamic host configuration protocol

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Dynamic host configuration protocol

  1. 1. 2-291-1/5 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)Chuẩn bị:- Trước khi thực hiện bài Lab này, phải cấu hình RIP cho PC03 và PC02 (tham khảo bài labRouting)I. Cài đặt và cấu hình DHCP Server trên Router1:- Tại máy Router1: logon Adminsitrator  Start  Settings  Control Panel  Add orRemove Programs  Add/Remove Windows Componens  Tại cửa sổ WindowsComponents, kéo thanh trượt chọn mục Networking Services  Details…- Tại cửa sổ Networking Services, đánh dấu chọn vào ô Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)  OK (hệ thống sẽ bắt đầu cài DHCP, nếu gặp thông báo yêu cầu đĩa CD WindowsServer 2003 thì vào thư mục I386)- Tại cửa sổ Completing the Windows Components Wizard, click FinishChú ý: nếu hệ thống là Domain thì tại bước này phải Authorized DHCP vào database củaActive Directory- Từ menu Start  Programs  Administrative Tools  DHCP  trong cửa sổ DHCP right click phải PC02 New Scope…- Trong cửa sổ Welcome to the New Scope Wizard, click Next- Trong cửa sổ Scope Name gõ “Scope1” vào ô Name  Next- Trong cửa sổ IP Address Range nhập vào các thông số như sau:Start IP address: 172.16.0.10End IP address: 172.16.0.100Length: 16Subnet mask: 255.255.0.0  Next- Trong cửa sổ Add Exclusions  Next- Trong cửa sổ Lease Duration, để nguyên giá trị mặc định  Next
  2. 2. 2-291-2/5- Trong cửa sổ Configure DHCP Options  đánh dấu chọn vào ô No, I will configurethese options later  Next- Trong cửa sổ Completing the New Scope Wizard, click Finish- Right click trên Scope1 (Scope được tạo ở trên)  chọn Activate- Right click trên Scope Options  chọn Configure Options…- Trong cửa sổ Scope Options  tab General  đánh dấu chọn vào ô 003 Router trong ô IP address gõ 172.16.0.2  Add  OK- Kiểm tra trong Scope Options đã có 003 Router- Trong cửa sổ DHCP  right click chuột trên PC02 New Scope…  trong cửa sổ ScopeName gõ “Scope2” vào ô Name  Next- Trong cửa sổ IP Address Range nhập vào các thông số như sau:Start Ip address: 10.0.0.100End IP address: 10.0.0.150Length: 8Subnet mask: 255.0.0.0 Next- Trong cửa sổ Add Exclusions  Next- Trong cửa sổ Lease Duration  để nguyên giá trị mặc định  Next- Trong cửa sổ Configure DHCP Options  đánh dấu chọn vào ô No, I will configurethese options later  Next  Finish- Right click chuột phải trên Scope2 (Scope được tạo ở trên)  chọn Activate- Right click chuột trên Scope Options  chọn Configure Options….  trong cửa sổScope Options  tab General  đánh dấu chọn vào ô 033 Router  trong ô IP addressgõ 10.0.0.3  Add  OK
  3. 3. 2-291-3/5 kiểm tra trong Scope Options đã có 003 Router- Right click chuột trên Server Options  chọn Configure Options….- Trong cửa sổ Server Options  tab General  đánh dấu chọn vào ô 006 DNS Servers trong ô IP address gõ 210.245.31.130  Add  OKCấu hình DHCP client trên PC01:Tại máy PC01: Log on Administrator  mở Properties card Cross  mở propertiesInternet Protocol (TCP/IP)  đánh dấu chọn vào 2 ô:+ Obtain an IP address automatically+ Obtain DNS server address automatically OK  OK- Vào Command line  gõ ipconfig /release- Trong Command line  gõ ipconfig /renew- Trong Command line  gõ ipconfig /allLưu ý: sau khi gõ lệnh này DHCP Server sẽ cấp cho PC01 những giá trị sau:IP Address: 172.16.0.10Subnet Mask: 255.255.0.0Default Gateway: 172.16.0.2DHCP Server: 172.16.0.2DNS Server: 210.245.31.130

×