O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

2010 - BISTVENE NOVOSTI V UREDBAH 883/04 in 987/09

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de trESS Network (20)

Anúncio

2010 - BISTVENE NOVOSTI V UREDBAH 883/04 in 987/09

 1. 1. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE Peter Pogačar BISTVENE NOVOSTI V UREDBAH 883/04 in 987/09 TRESS SEMINAR: KOORDINACIJA SOCIALNE VARNOSTI V EVROPI Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 19. april 2010
 2. 2. BISTVENE NOVOSTI V UREDBAH 883/2004 in 987/09 I. Bistvene splošne novosti v novih koordinacijskih uredbah II. Bistvene novosti po posameznih sistemih socialne varnosti 2
 3. 3. Prenova koordinacijskih uredb Proces prenove še veljavne uredbe in njene izvedbene uredbe je trajal več kot desetletje. Osnovni cilj prenove je bil izboljšati preglednost obstoječe ureditve. Prenova se je zaključila lani s sprejemom nove izvedbene uredbe 987/09, medtem ko je bila osnovna uredba 883/04 sprejeta v letu 2004. Na vsebinskem področju nova ureditev ne prinaša revolucionarnih novosti. 3
 4. 4. I. Bistvene splošne novosti 1. Širitev osebne veljavnosti uredb 2. Širitev stvarne veljavnosti uredb 3. Okrepitev načela enake obravnave 4. Določena stopnja poenostavitve ureditve: - poenostavljena so pravila določitve zakonodaje, ki se uporablja, - sprememba obdobja napotitve, - vpeljava elektronskega sistema izmenjave informacij med pristojnimi institucijami.     4
 5. 5. 1. Širitev osebne veljavnosti uredb 5
 6. 6. 2. Širitev stvarne veljavnosti uredb 6
 7. 7. 3. Okrepitev načela enake obravnave 7
 8. 8. 4. Določena stopnja poenostavitve ureditve 8
 9. 9. Poenostavljena so pravila določitve zakonodaje, ki se uporablja  Splošno pravilo za določitev pristojne države ostaja nespremenjeno : lex loci laboris.  Izvedbena uredba in drugi dokumenti za izvajanje uredb (sprejema jih upravna komisija) določajo pristojno državo v bolj zapletenih primerih (npr.: sočasna zaposlitev).  Vpeljava možnosti določitve začasno pristojne države v primerih nestrinjanja o pristojnosti med državama članicama. S tem je zagotovljeno, da se delavec ne bo znašel v položaju, da zaradi spora o pristojnosti med dvema nosilcema ne bi bil vključen v noben sistem socialnega zavarovanja. 9
 10. 10. Sprememba obdobja napotitve Obdobje napotitve se z 12 mesecev podaljšuje na 24 mesecev. Podaljšanje bistveno poenostavlja postopke pri delodajalcih, ki napotujejo delavce, in tudi pri organih, pristojnih za odločanje o podaljševanju napotitev. 10
 11. 11. Vpeljava elektronskega sistema izmenjave informacij med pristojnimi institucijami 11
 12. 12. II Bistvene novosti po področjih 1. Zdravstveno zavarovanje 2. Družinske dajatve 3. Pokojninsko in invalidsko zavarovanja 4. Zavarovanje za primer brezposelnosti 12
 13. 13. 1. Zdravstveno zavarovanje  Sprememba v postopku izdaje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja v zvezi z uveljavljanjem pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja med začasnim bivanjem v drugi državi članici. Gre za veliko spremembo pri izvajanju nove ureditve, saj se spremeni pristojnost države, ki izda evropsko zdravstveno kartico (kartico izda nosilec zavarovanja, pri katerem je oseba zavarovana, in ne več pristojni organ v državi stalnega prebivališča).  Posebna pravila pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja za upokojene obmejne delavce. V primeru bolezni so upravičeni do nadaljnjega prejemanja storitev v državi članici, v kateri so nazadnje opravljali dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe, v kolikor gre za nadaljevanje zdravljenja, ki se je začelo v tej državi članici.  Sprememba pri obračunavanju stroškov: za družinske člane aktivnih zavarovancev ter za upokojence in njihove družinske člane, ki začasno prebivajo izven države stalnega prebivališča, so se stroški obračunavali na podlagi pavšalnih zneskov, po novi uredbi pa je osnovno pravilo, da se stroški vračajo v celoti (po dejanskih stroških).  13
 14. 14. 2. Družinske dajatve Ni bistvenih sprememb. Za družinske dajatve velja splošno pravilo, da je primarno nosilec obveznosti država zaposlitve enega od staršev. Prioritetna pravila v novi uredbi so natančneje razdelana. Vpeljava dajatev za očetovstvo (enakovredne dajatvam za materinstvo). 14
 15. 15. 3. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje Na področju priznavanja in izračuna pokojninskih dajatev v novi uredbi ni bistvenih sprememb. Novo: natančna opredelitev obdobij, krajših od enega leta, ki se upoštevajo. Po novi definiciji se upošteva vse dobe zavarovanja, zaposlitve, samozaposlitve in prebivanja, ki bi lahko vplivale na priznanje pravice oz. višino dajatve. 15
 16. 16. 4. Zavarovanje za primer brezposelnosti  Temeljno pravilo ostaja seštevanje dob v primeru, ko je pravica do dajatve odvisna od dopolnjenih zavarovalnih dob.  Ostaja možnost iskanja zaposlitve v drugi državi ob ohranitvi pravice do denarnega nadomestila. Novo: izvoz dajatve za primer brezposelnosti je možno s prvotnih 3 mesecev podaljšati še za dodatne 3 mesece.  Pomembna sprememba je tudi pri porazdelitvi finančnega bremena. Sredstva za izplačilo dajatev za primer brezposelnosti bo po novem državi prebivanja vračala pristojna država, in sicer 3 mesece oziroma z možnostjo podaljšanja. Po trenutno veljavni ureditvi je finančno breme nadomestila za brezposelnost nosila država prebivanja, tudi če je oseba pred tem delala v drugi državi in ni bila njen zavarovanec. 16
 17. 17. Zaključek Nova ureditev koordinacije sistemov socialne varnosti v EU ne prinaša revolucionarnih novosti na vsebinskem področju. Največje spremembe so predvidene pri izvajanju. 17
 18. 18. ???????????????????????????????????? Ali je osnovni cilj prenove koordinacijskih pravil dosežen? Ali je v EU sploh mogoče vzpostaviti pregleden mehanizem, ki bi koordiniral tako številčne in različne sisteme socialne varnosti, kot jih poznamo danes v Evropski uniji? Ali je to sploh potrebno, saj instituti delujejo, osnovna načela koordinacije ostajajo nespremenjena, pravice migrantov, za katere veljajo pravila koordinacije, pa so zagotovljene v največji možni meri, za kar v končni fazi poskrbi Sodišče EU? 18

×