יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר

טובה אליאסף
טובה אליאסףבית איזי שפירא
‫דרורי‬ ‫ליונתן‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫תסמונת‬ ‫עם‬ ‫צעירים‬‫אספרגר‬
‫דרורי‬ ‫יונתן‬
yonatandrori@gmail.com
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©‫דרורי‬ ‫יונתן‬,‫פסיכולוג‬
"‫אותם‬ ‫ויפעילו‬ ‫כמוני‬ ‫אנשים‬ ‫שייקחו‬ ‫זה‬ ‫שלי‬ ‫החלום‬,‫לא‬
‫מנהיגות‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫יודעת‬,‫הפרויקטים‬ ‫בתוך‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫הייתי‬
‫חנית‬ ‫של‬ ‫כסוג‬ ‫האלה‬]...[ .‫שירות‬ ‫מקבלי‬ ‫רק‬ ‫לא‬,‫במיוחד‬
‫ואוטיזם‬ ‫לפיגור‬ ‫גם‬ ‫חשופה‬ ‫והייתי‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫לי‬ ‫שיש‬.
‫כמובן‬,‫בליווי‬,‫נותני‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫שאנחנו‬ ‫בטוחה‬ ‫אני‬
‫שירות‬]...[ .‫למישהו‬ ‫שלי‬ ‫העוצמות‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫היום‬ ‫לי‬ ‫חסר‬
‫אחר‬,‫שלי‬ ‫העוצמות‬ ‫עם‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬ ‫אני‬,‫הן‬
‫לי‬ ‫מתפזרות‬."...
‫נעמי‬,‫בת‬35,‫כשנתיים‬ ‫לפני‬ ‫אובחנה‬
80‫ראיונות‬(75‫פרונטאליים‬,5‫טלפוניים‬.)
67‫גברים‬(82%),13‫נשים‬.
‫ממוצע‬ ‫גיל‬:27,‫תקן‬ ‫סטיית‬:6.7
‫גילאים‬ ‫טווח‬18-48
‫בגרות‬ ‫ללא‬
11%
‫חלקית‬ ‫בגרות‬
23%
‫מלאה‬ ‫בגרות‬
34%
‫לתואר‬ ‫לימודים‬
‫ראשון‬
18%
‫ראשון‬ ‫תואר‬
10%
‫או‬ ‫שני‬ ‫תואר‬
‫דוקטורט‬
4%
N=77
‫הרווחה‬ ‫ממשרד‬ ‫הכרה‬
‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מן‬ ‫הכרה‬
‫מקצוע‬ ‫איש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אבחון‬
34
52
78
23
18
2
23
10
‫כן‬ ‫לא‬ ‫ידוע‬ ‫לא‬
"‫בחיים‬‫קשה‬ ‫יותר‬ ‫היה‬ ‫הבוגרים‬.‫הייתי‬ ‫ילדה‬ ‫כשהייתי‬
‫מסגרת‬ ‫והייתה‬ ‫ספר‬ ‫לבית‬ ‫הולכת‬,‫טוב‬ ‫פחות‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫וגם‬
‫אז‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫באינטראקציה‬‫את‬ ‫עליך‬ ‫כופה‬ ‫המסגרת‬
‫הסביבה‬‫ולהתקדם‬"
‫רחל‬,‫בת‬40,‫בערך‬ ‫לפני‬ ‫אובחנה‬10‫שנים‬
"‫לאבחון‬‫בגיל‬ ‫הגעתי‬ ‫אספרגר‬ ‫של‬28‫למה‬ ‫לך‬ ‫אגיד‬ ‫ואני‬.
]...[‫מחשבים‬ ‫ולמדתי‬ ‫מהצבא‬ ‫השתחררתי‬.‫וכשסיימתי‬
‫ללמוד‬,‫עבודה‬ ‫למצוא‬ ‫הצלחתי‬ ‫לא‬ ‫למעשה‬,‫או‬ ‫פחות‬ ‫וזה‬
‫הטריגר‬ ‫יותר‬.‫מאוד‬ ‫ייאוש‬ ‫של‬ ‫שנתיים‬ ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫לי‬ ‫הייתה‬
‫התאבדות‬ ‫שקלתי‬ ‫ואפילו‬ ‫גדול‬]...[‫אחרי‬‫של‬ ‫השנתיים‬
‫שללתי‬ ‫זה‬ ‫שלפני‬ ‫לרעיונות‬ ‫נפתחתי‬ ‫עבודה‬ ‫בלמצוא‬ ‫הקשיים‬
‫אותם‬"
‫יאיר‬,‫בן‬40,‫בגיל‬ ‫אובחן‬29
.1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬,
(‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.)
‫מרקחת‬ ‫לבית‬ ‫לבד‬ ‫הליכה‬(N=79)
‫לרופא‬ ‫לבד‬ ‫הליכה‬(N=79)
‫נהיגה‬ ‫רישיון‬(N=80)
‫קניות‬ ‫עריכת‬(N=63)
‫כיבוס‬(N=75)
‫אישית‬ ‫היגיינה‬ ‫על‬ ‫הקפדה‬(N=70)
‫החדר‬ ‫ניקיון‬(N=75)
‫בישול‬(N=80)
56
52
32
54
38
63
44
67
23
27
48
9
37
7
31
13
‫כן‬ ‫לא‬
"‫לגופים‬‫במתווכים‬ ‫נעזרתי‬ ‫תמיד‬ ‫אני‬.‫שלי‬ ‫באבא‬ ‫במיוחד‬.
]...[‫מגע‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ‫עם‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לסגור‬ ‫מעדיף‬ ‫אני‬
‫אנושי‬,‫דרך‬ ‫מעדיף‬‫האינטרנט‬"‫עידן‬,‫בן‬30
"‫הייתי‬‫הדרכה‬ ‫לי‬ ‫הייתה‬ ‫אם‬ ‫שמחה‬,‫מישהו‬‫שאני‬ ‫ספציפי‬
‫ואני‬ ‫הרווחה‬ ‫למשרד‬ ‫שהלכתי‬ ‫לו‬ ‫ולספר‬ ‫אתו‬ ‫לדבר‬ ‫יכולה‬
‫לכוון‬ ‫ויוכלו‬ ‫לזה‬ ‫ממתינה‬‫אותי‬"‫רחלי‬,‫בת‬40
.1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬,
(‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.)
.2‫וצרכים‬ ‫יכולות‬ ‫מיפוי‬‫אישית‬ ‫ובין‬ ‫אישית‬ ‫תוך‬ ‫שונות‬ ‫לאור‬
‫רבה‬.
.3‫לשירותים‬ ‫תיווך‬,‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬
‫באינטרנט‬ ‫נגישה‬.
‫ההורים‬ ‫עם‬
71%
‫לבד‬
20%
‫או‬ ‫שותפים‬ ‫עם‬
‫זוג‬ ‫בני‬
9%
‫בהוסטל‬ ‫מגורים‬ ‫בחיוב‬ ‫שוקל‬ ‫האם‬
‫ההורים‬ ‫לבית‬ ‫מחוץ‬ ‫לגור‬ ‫לעבור‬ ‫מעוניין‬ ‫האם‬
‫ההורים‬ ‫אצל‬ ‫מתגורר‬ ‫האם‬
15
40
56
50
14
24
0
26
0
‫כן‬ ‫לא‬ ‫ענה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫רלוונטי‬ ‫לא‬
"‫לפעמים‬‫שמראה‬ ‫במקום‬ ‫לגור‬ ‫של‬ ‫המחשבה‬ ‫אותי‬ ‫מפחידה‬ ‫קצת‬
‫לא‬ ‫משהו‬ ‫לך‬ ‫שיש‬‫בסדר‬"
‫דניאל‬,‫בן‬22
"‫זה‬‫כמוני‬ ‫לאחד‬ ‫שיתופי‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬.‫הפינה‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫רגיל‬ ‫אני‬
‫שלי‬"
‫איתן‬,‫בן‬45
"‫תחושה‬‫ו‬ ‫מדריכים‬ ‫שיש‬"‫גדול‬ ‫אח‬",‫עד‬ ‫הביתה‬ ‫חזרה‬ ‫על‬ ‫הודעה‬
‫שעה‬‫מסוימת‬"
‫שחר‬,‫בן‬26
‫בעתיד‬ ‫למגורים‬ ‫העדפה‬
‫כיום‬ ‫מגורים‬
24
17
22
7
N=70
‫לבד‬ ‫זוג‬ ‫בת‬ ‫או‬ ‫שותפים‬
.1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬,
(‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.)
.2‫וצרכים‬ ‫יכולות‬ ‫מיפוי‬‫אישית‬ ‫ובין‬ ‫אישית‬ ‫תוך‬ ‫שונות‬ ‫לאור‬
‫רבה‬.
.3‫לשירותים‬ ‫תיווך‬,‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬
‫באינטרנט‬ ‫נגישה‬.
.4‫פיתוח‬‫הדיור‬ ‫בתחום‬ ‫שירותים‬ ‫רצף‬.
‫חופשי‬ ‫שוק‬
48%
‫מוגן‬ ‫מפעל‬
4%
‫מתנדב‬
3%
‫חייל‬,‫שירות‬
‫לאומי‬
11%
‫משלים‬ ‫או‬ ‫סטודנט‬
‫בגרויות‬
15%
‫תעסוקה‬ ‫ללא‬
19%
N=79
‫מוגן‬ ‫מפעל‬
8%
‫מותאם‬ ‫שכר‬
16%
‫מינימום‬
‫ומעלה‬
76%
N=38
‫שירות‬ ‫מפעיל‬
40%
‫משפחה‬ ‫בני‬
30%
‫לבד‬
30%
N=43
"‫האידאלי‬‫גבוהה‬ ‫יותר‬ ‫רמה‬ ‫שתהיה‬ ‫זה‬,‫את‬ ‫שיעריכו‬
‫שלי‬ ‫החריצות‬.‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ ‫משכורת‬ ‫דורשת‬ ‫לא‬ ‫אני‬.‫מה‬
‫זה‬ ‫שחשוב‬‫עם‬ ‫מדברת‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫מזה‬ ‫להתעלם‬ ‫שידעו‬
‫מוזרים‬ ‫דברים‬ ‫לפעמים‬ ‫עושה‬ ‫ושאני‬ ‫אנשים‬‫לפעמים‬ ‫ושאני‬
‫אותי‬ ‫שיעיפו‬ ‫ופוחדת‬ ‫בחרדה‬.‫שידעו‬ ‫הוא‬ ‫הרעיון‬ ‫אז‬
‫האלה‬ ‫מהדברים‬ ‫להתעלם‬.‫גם‬‫אני‬ ‫אם‬ ‫אישית‬ ‫להיפגע‬ ‫לא‬
‫פוגע‬ ‫משהו‬ ‫אומרת‬ ‫במקרה‬.‫שאני‬ ‫השירותים‬ ‫סוג‬ ‫זה‬
‫צריכה‬,‫התיווך‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫אין‬‫הזה‬"
‫נגה‬,‫בת‬30
"‫יש‬‫ישר‬ ‫אני‬ ‫יפה‬ ‫לא‬ ‫אתי‬ ‫מדברים‬ ‫שאם‬ ‫בעיה‬ ‫לי‬‫נאטם‬"
‫ירון‬,‫בן‬30
"‫סוכנים‬‫אחרים‬ ‫על‬ ‫צועקים‬ ‫שהיו‬–‫עליהם‬ ‫התנפלתי‬ ‫אני‬,‫לא‬
‫אחד‬ ‫לאף‬ ‫שותק‬ ‫הייתי‬.‫מקצועית‬ ‫מבחינה‬ ‫טוב‬ ‫הייתי‬ ‫אבל‬,
‫שלטתי‬‫בחומר‬"
‫ליאור‬,‫בן‬35
.1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬,
(‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.)
.2‫וצרכים‬ ‫יכולות‬ ‫מיפוי‬‫אישית‬ ‫ובין‬ ‫אישית‬ ‫תוך‬ ‫שונות‬ ‫לאור‬
‫רבה‬.
.3‫לשירותים‬ ‫תיווך‬,‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬
‫באינטרנט‬ ‫נגישה‬.
.4‫פיתוח‬‫הדיור‬ ‫בתחום‬ ‫שירותים‬ ‫רצף‬.
.5‫תיווך‬ ‫בעזרת‬ ‫תעסוקתי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מימוש‬:‫נקודות‬ ‫הדגשת‬
‫בקשיים‬ ‫והכרה‬ ‫חוזק‬‫אישיות‬ ‫בין‬ ‫באינטראקציות‬.
12
39
61
67
40
19
‫בהווה‬ ‫זוגיות‬(N=79)
‫בעבר‬ ‫זוגיות‬(N=79)
‫חברתיים‬ ‫מקשרים‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬(N=80)
‫כן‬ ‫לא‬
"‫עם‬ ‫להיות‬ ‫אוהב‬ ‫לא‬‫אספרגרים‬‫אחרים‬–‫רואים‬ ‫לא‬ ‫אצלי‬ ‫כי‬
‫את‬‫האספרגר‬‫להם‬ ‫שיש‬ ‫אנשים‬ ‫רואה‬ ‫אני‬ ‫ואז‬ ‫כמעט‬
‫אספרגר‬‫גבוהה‬ ‫יותר‬ ‫ברמה‬‫לי‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫מזכיר‬ ‫וזה‬
‫עלי‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫בפנים‬"
‫יניב‬,‫בן‬28
‫איומה‬ ‫בצורה‬ ‫שיפור‬ ‫טעון‬,‫לא‬ ‫יחסית‬ ‫כישורים‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫לצערי‬
‫רעים‬( .‫לצערך‬ ‫למה‬?)‫טובים‬ ‫יותר‬ ‫למקומות‬ ‫להגיע‬ ‫יכולתי‬ ‫כי‬
‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫שמתפספס‬ ‫ומשהו‬ ‫נותן‬ ‫שלא‬ ‫בפנים‬ ‫משהו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬,
‫קשר‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫שתשמור‬ ‫תוחמת‬ ‫מסגרת‬ ‫צריך‬ ‫אני‬‫בן‬ ‫אותו‬ ‫עם‬
‫אינפורמציה‬ ‫או‬ ‫ידידות‬ ‫של‬ ‫קשר‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫למרות‬ ‫אדם‬,‫אבל‬
‫אישית‬ ‫היותר‬ ‫המסגרת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫מסגרת‬ ‫צריכים‬.‫כל‬
‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫שקשורה‬ ‫חברתית‬ ‫ממסגרת‬ ‫באו‬ ‫שלי‬ ‫החברים‬
‫כלשהו‬ ‫חברתי‬ ‫קושי‬ ‫או‬ ‫אחרת‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫מוגבלות‬.‫ולא‬ ‫שוחה‬ ‫אני‬
‫שוחה‬,‫טוב‬ ‫שוחה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ‫טובע‬ ‫לא‬ ‫אני‬.
‫משה‬,‫בן‬26
"‫גבוהה‬ ‫רמה‬ ‫כמו‬ ‫הוא‬ ‫בזה‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫שהקושי‬ ‫להגיד‬ ‫אפשר‬
‫לי‬ ‫שיש‬ ‫החברתי‬ ‫הקושי‬ ‫של‬ ‫יותר‬.‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫מפחד‬ ‫אני‬
‫אנשים‬,‫מישהי‬ ‫עם‬ ‫להתחיל‬ ‫לנסות‬ ‫אוכל‬ ‫שאיך‬ ‫הסיבה‬ ‫זאת‬
‫יותר‬ ‫צנועות‬ ‫מסיבות‬ ‫לאנשים‬ ‫לפנות‬ ‫מפחד‬ ‫אני‬ ‫אם‬"
‫שחר‬,‫בן‬26
.1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬,
(‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.)
.2‫וצרכים‬ ‫יכולות‬ ‫מיפוי‬‫אישית‬ ‫ובין‬ ‫אישית‬ ‫תוך‬ ‫שונות‬ ‫לאור‬
‫רבה‬.
.3‫לשירותים‬ ‫תיווך‬,‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬
‫באינטרנט‬ ‫נגישה‬.
.4‫פיתוח‬‫הדיור‬ ‫בתחום‬ ‫שירותים‬ ‫רצף‬.
.5‫תיווך‬ ‫בעזרת‬ ‫תעסוקתי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מימוש‬:‫נקודות‬ ‫הדגשת‬
‫בקשיים‬ ‫והכרה‬ ‫חוזק‬‫אישיות‬ ‫בין‬ ‫באינטראקציות‬.
.6‫ל‬ ‫שירותים‬ ‫הקמת‬‫החברתי‬ ‫בתחום‬ ‫מגוונים‬ ‫צרכים‬.
.7‫ב‬ ‫צורך‬‫הזוגיות‬ ‫בתחום‬ ‫והכוונה‬ ‫ליווי‬.
"‫אני‬ ‫לי‬ ‫הולך‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ‫ההר‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫שאני‬ ‫היא‬ ‫ההרגשה‬
‫בעיטה‬ ‫מקבל‬,‫בעיטות‬ ‫ומקבל‬ ‫מטפס‬ ‫שאני‬ ‫זה‬ ‫המטאפורה‬,
‫מטפס‬ ‫פעם‬ ‫עוד‬.‫וזוגיות‬ ‫תעסוקה‬‫שאני‬ ‫הדברים‬ ‫שני‬ ‫זה‬
‫מכות‬ ‫מקבל‬,‫האלה‬ ‫המשבצות‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫אני‬"
‫אלעד‬,‫בן‬27
‫יכול‬ ‫אני‬ ‫למה‬ ‫בנוגע‬ ‫מבולבל‬ ‫מאוד‬ ‫הייתי‬ ‫שלי‬ ‫החיים‬ ‫רוב‬
‫טוב‬ ‫אני‬ ‫ובמה‬ ‫לעשות‬,‫ו‬‫מוקדם‬ ‫שאבחון‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ ‫בדיעבד‬
‫שניתן‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫הדברים‬ ‫שני‬ ‫הם‬ ‫מוקדמת‬ ‫והשמה‬
‫לעשות‬.‫אז‬ ‫טובה‬ ‫בצורה‬ ‫מטופל‬ ‫הייתי‬ ‫אם‬,‫היו‬ ‫שלי‬ ‫החיים‬
‫שמחים‬ ‫יותר‬.‫אחד‬ ‫אף‬ ‫מאשים‬ ‫לא‬ ‫אני‬,‫שהמודעות‬ ‫יודע‬ ‫אני‬
‫נמוכה‬ ‫הייתה‬ ‫לאוטיזם‬,‫זה‬ ‫לעתיד‬ ‫לשפר‬ ‫שאפשר‬ ‫מה‬ ‫אבל‬
‫בגיל‬ ‫לאנשים‬ ‫כשמגיעים‬ ‫כי‬ ‫מוקדמת‬ ‫והשמה‬ ‫מוקדם‬ ‫אבחון‬
‫קשה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫שלי‬.".
‫איציק‬,‫בן‬31,‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫אובחן‬
‫דרורי‬ ‫ליונתן‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
1 de 31

Recomendados

Parco di Solbiate por
Parco di SolbiateParco di Solbiate
Parco di SolbiateIniziativa 21058
426 visualizações10 slides
Las tic en la sociedad por
Las tic en la sociedadLas tic en la sociedad
Las tic en la sociedadTICformacion1
339 visualizações12 slides
Buen uso de las redes sociales por
Buen uso de las redes socialesBuen uso de las redes sociales
Buen uso de las redes socialesmujerdecarlos
135 visualizações1 slide
Chris Odle Transcript por
Chris Odle TranscriptChris Odle Transcript
Chris Odle Transcriptchris odle
196 visualizações3 slides
Контентная политика сайта: кейсы для вашего бренда por
Контентная политика сайта: кейсы для вашего брендаКонтентная политика сайта: кейсы для вашего бренда
Контентная политика сайта: кейсы для вашего брендаAnna Koroleva
307 visualizações32 slides
Classification of animals por
Classification of animalsClassification of animals
Classification of animalsAlbaOCCA
1.3K visualizações53 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

BÀI 2 Tổng quan về ILLUSTRATOR CS4 - Giáo trình FPT por
BÀI 2 Tổng quan về ILLUSTRATOR CS4 - Giáo trình FPTBÀI 2 Tổng quan về ILLUSTRATOR CS4 - Giáo trình FPT
BÀI 2 Tổng quan về ILLUSTRATOR CS4 - Giáo trình FPTMasterCode.vn
5.7K visualizações28 slides
BÀI 7 Kỹ thuật hòa trộn nâng cao - Giáo trình FPT por
BÀI 7 Kỹ thuật hòa trộn nâng cao - Giáo trình FPTBÀI 7 Kỹ thuật hòa trộn nâng cao - Giáo trình FPT
BÀI 7 Kỹ thuật hòa trộn nâng cao - Giáo trình FPTMasterCode.vn
7.1K visualizações27 slides
BÀI 4 Làm việc với công cụ vẽ và văn bản - Giáo trình FPT por
BÀI 4 Làm việc với công cụ vẽ và văn bản - Giáo trình FPTBÀI 4 Làm việc với công cụ vẽ và văn bản - Giáo trình FPT
BÀI 4 Làm việc với công cụ vẽ và văn bản - Giáo trình FPTMasterCode.vn
2.2K visualizações27 slides
BÀI 3 Sử dụng màu sắc trong ILLUSTRATOR - Giáo trình FPT por
BÀI 3 Sử dụng màu sắc trong ILLUSTRATOR - Giáo trình FPTBÀI 3 Sử dụng màu sắc trong ILLUSTRATOR - Giáo trình FPT
BÀI 3 Sử dụng màu sắc trong ILLUSTRATOR - Giáo trình FPTMasterCode.vn
53.2K visualizações27 slides
Trở thành nhà thiết kế - Become designers - FPT Arena Multimedia por
Trở thành nhà thiết kế - Become designers - FPT Arena Multimedia Trở thành nhà thiết kế - Become designers - FPT Arena Multimedia
Trở thành nhà thiết kế - Become designers - FPT Arena Multimedia Think Digital Vietnam
9.8K visualizações33 slides
Bố cục và màu sắc trong thiết kế por
Bố cục và màu sắc trong thiết kếBố cục và màu sắc trong thiết kế
Bố cục và màu sắc trong thiết kếclbinternet.info
35.6K visualizações40 slides

Destaque(7)

BÀI 2 Tổng quan về ILLUSTRATOR CS4 - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
BÀI 2 Tổng quan về ILLUSTRATOR CS4 - Giáo trình FPTBÀI 2 Tổng quan về ILLUSTRATOR CS4 - Giáo trình FPT
BÀI 2 Tổng quan về ILLUSTRATOR CS4 - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 5.7K visualizações
BÀI 7 Kỹ thuật hòa trộn nâng cao - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
BÀI 7 Kỹ thuật hòa trộn nâng cao - Giáo trình FPTBÀI 7 Kỹ thuật hòa trộn nâng cao - Giáo trình FPT
BÀI 7 Kỹ thuật hòa trộn nâng cao - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 7.1K visualizações
BÀI 4 Làm việc với công cụ vẽ và văn bản - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
BÀI 4 Làm việc với công cụ vẽ và văn bản - Giáo trình FPTBÀI 4 Làm việc với công cụ vẽ và văn bản - Giáo trình FPT
BÀI 4 Làm việc với công cụ vẽ và văn bản - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 2.2K visualizações
BÀI 3 Sử dụng màu sắc trong ILLUSTRATOR - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
BÀI 3 Sử dụng màu sắc trong ILLUSTRATOR - Giáo trình FPTBÀI 3 Sử dụng màu sắc trong ILLUSTRATOR - Giáo trình FPT
BÀI 3 Sử dụng màu sắc trong ILLUSTRATOR - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 53.2K visualizações
Trở thành nhà thiết kế - Become designers - FPT Arena Multimedia por Think Digital Vietnam
Trở thành nhà thiết kế - Become designers - FPT Arena Multimedia Trở thành nhà thiết kế - Become designers - FPT Arena Multimedia
Trở thành nhà thiết kế - Become designers - FPT Arena Multimedia
Think Digital Vietnam9.8K visualizações
Bố cục và màu sắc trong thiết kế por clbinternet.info
Bố cục và màu sắc trong thiết kếBố cục và màu sắc trong thiết kế
Bố cục và màu sắc trong thiết kế
clbinternet.info 35.6K visualizações
[Ebook] bạn có thể vẽ trong 30 ngày por thangtcq
[Ebook] bạn có thể vẽ trong 30 ngày[Ebook] bạn có thể vẽ trong 30 ngày
[Ebook] bạn có thể vẽ trong 30 ngày
thangtcq83K visualizações

Similar a יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר

יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגת por
יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגתיונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגת
יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגתBeitissie1
2.6K visualizações30 slides
מרכז עופר por
מרכז עופרמרכז עופר
מרכז עופרudidav
273 visualizações1 slide
community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחו... por
community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחו...community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחו...
community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחו...Yamit Elfassi, Ph.D
102 visualizações42 slides
מביישן לפלרטטן por
מביישן לפלרטטןמביישן לפלרטטן
מביישן לפלרטטןStas Segin
920 visualizações81 slides
עמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכון por
עמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכוןעמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכון
עמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכוןEl HaLev
218 visualizações3 slides
בית רשת por
בית רשתבית רשת
בית רשתAshdodSlides
503 visualizações13 slides

Similar a יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר(14)

יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגת por Beitissie1
יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגתיונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגת
יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגת
Beitissie12.6K visualizações
מרכז עופר por udidav
מרכז עופרמרכז עופר
מרכז עופר
udidav273 visualizações
community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחו... por Yamit Elfassi, Ph.D
community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחו...community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחו...
community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחו...
Yamit Elfassi, Ph.D102 visualizações
מביישן לפלרטטן por Stas Segin
מביישן לפלרטטןמביישן לפלרטטן
מביישן לפלרטטן
Stas Segin920 visualizações
עמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכון por El HaLev
עמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכוןעמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכון
עמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכון
El HaLev218 visualizações
בית רשת por AshdodSlides
בית רשתבית רשת
בית רשת
AshdodSlides503 visualizações
Minors sexual insult por רני לוי
Minors sexual insultMinors sexual insult
Minors sexual insult
רני לוי1.1K visualizações
עיצוב מצגת לתיאטרון por Sigal Mitgartz
עיצוב מצגת לתיאטרוןעיצוב מצגת לתיאטרון
עיצוב מצגת לתיאטרון
Sigal Mitgartz258 visualizações
מוסף החינוך של מעגלים 2017 por maagalim
מוסף החינוך של מעגלים 2017מוסף החינוך של מעגלים 2017
מוסף החינוך של מעגלים 2017
maagalim260 visualizações
צביהליאתמצגתיוםלאומי2008נוער por galitbarazani
צביהליאתמצגתיוםלאומי2008נוערצביהליאתמצגתיוםלאומי2008נוער
צביהליאתמצגתיוםלאומי2008נוער
galitbarazani540 visualizações
מצגת התמודדות ומניעת אובדנות לצוות החינוכי por Dana Yaakov- karmon
מצגת התמודדות ומניעת אובדנות לצוות החינוכימצגת התמודדות ומניעת אובדנות לצוות החינוכי
מצגת התמודדות ומניעת אובדנות לצוות החינוכי
Dana Yaakov- karmon3.2K visualizações
קורים ברשת por Ilana Tamir
קורים ברשתקורים ברשת
קורים ברשת
Ilana Tamir355 visualizações
יום האינטרנט הבטוח בנטע@ por Neta Project
יום האינטרנט הבטוח בנטע@יום האינטרנט הבטוח בנטע@
יום האינטרנט הבטוח בנטע@
Neta Project381 visualizações

יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר

 • 2. ‫תסמונת‬ ‫עם‬ ‫צעירים‬‫אספרגר‬ ‫דרורי‬ ‫יונתן‬ yonatandrori@gmail.com ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©‫דרורי‬ ‫יונתן‬,‫פסיכולוג‬
 • 3. "‫אותם‬ ‫ויפעילו‬ ‫כמוני‬ ‫אנשים‬ ‫שייקחו‬ ‫זה‬ ‫שלי‬ ‫החלום‬,‫לא‬ ‫מנהיגות‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫יודעת‬,‫הפרויקטים‬ ‫בתוך‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫הייתי‬ ‫חנית‬ ‫של‬ ‫כסוג‬ ‫האלה‬]...[ .‫שירות‬ ‫מקבלי‬ ‫רק‬ ‫לא‬,‫במיוחד‬ ‫ואוטיזם‬ ‫לפיגור‬ ‫גם‬ ‫חשופה‬ ‫והייתי‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫לי‬ ‫שיש‬. ‫כמובן‬,‫בליווי‬,‫נותני‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫שאנחנו‬ ‫בטוחה‬ ‫אני‬ ‫שירות‬]...[ .‫למישהו‬ ‫שלי‬ ‫העוצמות‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫היום‬ ‫לי‬ ‫חסר‬ ‫אחר‬,‫שלי‬ ‫העוצמות‬ ‫עם‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬ ‫אני‬,‫הן‬ ‫לי‬ ‫מתפזרות‬."... ‫נעמי‬,‫בת‬35,‫כשנתיים‬ ‫לפני‬ ‫אובחנה‬
 • 5. ‫בגרות‬ ‫ללא‬ 11% ‫חלקית‬ ‫בגרות‬ 23% ‫מלאה‬ ‫בגרות‬ 34% ‫לתואר‬ ‫לימודים‬ ‫ראשון‬ 18% ‫ראשון‬ ‫תואר‬ 10% ‫או‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫דוקטורט‬ 4% N=77
 • 6. ‫הרווחה‬ ‫ממשרד‬ ‫הכרה‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מן‬ ‫הכרה‬ ‫מקצוע‬ ‫איש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אבחון‬ 34 52 78 23 18 2 23 10 ‫כן‬ ‫לא‬ ‫ידוע‬ ‫לא‬
 • 7. "‫בחיים‬‫קשה‬ ‫יותר‬ ‫היה‬ ‫הבוגרים‬.‫הייתי‬ ‫ילדה‬ ‫כשהייתי‬ ‫מסגרת‬ ‫והייתה‬ ‫ספר‬ ‫לבית‬ ‫הולכת‬,‫טוב‬ ‫פחות‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ‫אז‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫באינטראקציה‬‫את‬ ‫עליך‬ ‫כופה‬ ‫המסגרת‬ ‫הסביבה‬‫ולהתקדם‬" ‫רחל‬,‫בת‬40,‫בערך‬ ‫לפני‬ ‫אובחנה‬10‫שנים‬
 • 8. "‫לאבחון‬‫בגיל‬ ‫הגעתי‬ ‫אספרגר‬ ‫של‬28‫למה‬ ‫לך‬ ‫אגיד‬ ‫ואני‬. ]...[‫מחשבים‬ ‫ולמדתי‬ ‫מהצבא‬ ‫השתחררתי‬.‫וכשסיימתי‬ ‫ללמוד‬,‫עבודה‬ ‫למצוא‬ ‫הצלחתי‬ ‫לא‬ ‫למעשה‬,‫או‬ ‫פחות‬ ‫וזה‬ ‫הטריגר‬ ‫יותר‬.‫מאוד‬ ‫ייאוש‬ ‫של‬ ‫שנתיים‬ ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫לי‬ ‫הייתה‬ ‫התאבדות‬ ‫שקלתי‬ ‫ואפילו‬ ‫גדול‬]...[‫אחרי‬‫של‬ ‫השנתיים‬ ‫שללתי‬ ‫זה‬ ‫שלפני‬ ‫לרעיונות‬ ‫נפתחתי‬ ‫עבודה‬ ‫בלמצוא‬ ‫הקשיים‬ ‫אותם‬" ‫יאיר‬,‫בן‬40,‫בגיל‬ ‫אובחן‬29
 • 9. .1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬, (‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.)
 • 10. ‫מרקחת‬ ‫לבית‬ ‫לבד‬ ‫הליכה‬(N=79) ‫לרופא‬ ‫לבד‬ ‫הליכה‬(N=79) ‫נהיגה‬ ‫רישיון‬(N=80) ‫קניות‬ ‫עריכת‬(N=63) ‫כיבוס‬(N=75) ‫אישית‬ ‫היגיינה‬ ‫על‬ ‫הקפדה‬(N=70) ‫החדר‬ ‫ניקיון‬(N=75) ‫בישול‬(N=80) 56 52 32 54 38 63 44 67 23 27 48 9 37 7 31 13 ‫כן‬ ‫לא‬
 • 11. "‫לגופים‬‫במתווכים‬ ‫נעזרתי‬ ‫תמיד‬ ‫אני‬.‫שלי‬ ‫באבא‬ ‫במיוחד‬. ]...[‫מגע‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ‫עם‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לסגור‬ ‫מעדיף‬ ‫אני‬ ‫אנושי‬,‫דרך‬ ‫מעדיף‬‫האינטרנט‬"‫עידן‬,‫בן‬30 "‫הייתי‬‫הדרכה‬ ‫לי‬ ‫הייתה‬ ‫אם‬ ‫שמחה‬,‫מישהו‬‫שאני‬ ‫ספציפי‬ ‫ואני‬ ‫הרווחה‬ ‫למשרד‬ ‫שהלכתי‬ ‫לו‬ ‫ולספר‬ ‫אתו‬ ‫לדבר‬ ‫יכולה‬ ‫לכוון‬ ‫ויוכלו‬ ‫לזה‬ ‫ממתינה‬‫אותי‬"‫רחלי‬,‫בת‬40
 • 12. .1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬, (‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.) .2‫וצרכים‬ ‫יכולות‬ ‫מיפוי‬‫אישית‬ ‫ובין‬ ‫אישית‬ ‫תוך‬ ‫שונות‬ ‫לאור‬ ‫רבה‬. .3‫לשירותים‬ ‫תיווך‬,‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫באינטרנט‬ ‫נגישה‬.
 • 14. ‫בהוסטל‬ ‫מגורים‬ ‫בחיוב‬ ‫שוקל‬ ‫האם‬ ‫ההורים‬ ‫לבית‬ ‫מחוץ‬ ‫לגור‬ ‫לעבור‬ ‫מעוניין‬ ‫האם‬ ‫ההורים‬ ‫אצל‬ ‫מתגורר‬ ‫האם‬ 15 40 56 50 14 24 0 26 0 ‫כן‬ ‫לא‬ ‫ענה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫רלוונטי‬ ‫לא‬
 • 15. "‫לפעמים‬‫שמראה‬ ‫במקום‬ ‫לגור‬ ‫של‬ ‫המחשבה‬ ‫אותי‬ ‫מפחידה‬ ‫קצת‬ ‫לא‬ ‫משהו‬ ‫לך‬ ‫שיש‬‫בסדר‬" ‫דניאל‬,‫בן‬22 "‫זה‬‫כמוני‬ ‫לאחד‬ ‫שיתופי‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬.‫הפינה‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫רגיל‬ ‫אני‬ ‫שלי‬" ‫איתן‬,‫בן‬45 "‫תחושה‬‫ו‬ ‫מדריכים‬ ‫שיש‬"‫גדול‬ ‫אח‬",‫עד‬ ‫הביתה‬ ‫חזרה‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ ‫שעה‬‫מסוימת‬" ‫שחר‬,‫בן‬26
 • 16. ‫בעתיד‬ ‫למגורים‬ ‫העדפה‬ ‫כיום‬ ‫מגורים‬ 24 17 22 7 N=70 ‫לבד‬ ‫זוג‬ ‫בת‬ ‫או‬ ‫שותפים‬
 • 17. .1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬, (‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.) .2‫וצרכים‬ ‫יכולות‬ ‫מיפוי‬‫אישית‬ ‫ובין‬ ‫אישית‬ ‫תוך‬ ‫שונות‬ ‫לאור‬ ‫רבה‬. .3‫לשירותים‬ ‫תיווך‬,‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫באינטרנט‬ ‫נגישה‬. .4‫פיתוח‬‫הדיור‬ ‫בתחום‬ ‫שירותים‬ ‫רצף‬.
 • 21. "‫האידאלי‬‫גבוהה‬ ‫יותר‬ ‫רמה‬ ‫שתהיה‬ ‫זה‬,‫את‬ ‫שיעריכו‬ ‫שלי‬ ‫החריצות‬.‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ ‫משכורת‬ ‫דורשת‬ ‫לא‬ ‫אני‬.‫מה‬ ‫זה‬ ‫שחשוב‬‫עם‬ ‫מדברת‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫מזה‬ ‫להתעלם‬ ‫שידעו‬ ‫מוזרים‬ ‫דברים‬ ‫לפעמים‬ ‫עושה‬ ‫ושאני‬ ‫אנשים‬‫לפעמים‬ ‫ושאני‬ ‫אותי‬ ‫שיעיפו‬ ‫ופוחדת‬ ‫בחרדה‬.‫שידעו‬ ‫הוא‬ ‫הרעיון‬ ‫אז‬ ‫האלה‬ ‫מהדברים‬ ‫להתעלם‬.‫גם‬‫אני‬ ‫אם‬ ‫אישית‬ ‫להיפגע‬ ‫לא‬ ‫פוגע‬ ‫משהו‬ ‫אומרת‬ ‫במקרה‬.‫שאני‬ ‫השירותים‬ ‫סוג‬ ‫זה‬ ‫צריכה‬,‫התיווך‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫אין‬‫הזה‬" ‫נגה‬,‫בת‬30
 • 22. "‫יש‬‫ישר‬ ‫אני‬ ‫יפה‬ ‫לא‬ ‫אתי‬ ‫מדברים‬ ‫שאם‬ ‫בעיה‬ ‫לי‬‫נאטם‬" ‫ירון‬,‫בן‬30 "‫סוכנים‬‫אחרים‬ ‫על‬ ‫צועקים‬ ‫שהיו‬–‫עליהם‬ ‫התנפלתי‬ ‫אני‬,‫לא‬ ‫אחד‬ ‫לאף‬ ‫שותק‬ ‫הייתי‬.‫מקצועית‬ ‫מבחינה‬ ‫טוב‬ ‫הייתי‬ ‫אבל‬, ‫שלטתי‬‫בחומר‬" ‫ליאור‬,‫בן‬35
 • 23. .1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬, (‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.) .2‫וצרכים‬ ‫יכולות‬ ‫מיפוי‬‫אישית‬ ‫ובין‬ ‫אישית‬ ‫תוך‬ ‫שונות‬ ‫לאור‬ ‫רבה‬. .3‫לשירותים‬ ‫תיווך‬,‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫באינטרנט‬ ‫נגישה‬. .4‫פיתוח‬‫הדיור‬ ‫בתחום‬ ‫שירותים‬ ‫רצף‬. .5‫תיווך‬ ‫בעזרת‬ ‫תעסוקתי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מימוש‬:‫נקודות‬ ‫הדגשת‬ ‫בקשיים‬ ‫והכרה‬ ‫חוזק‬‫אישיות‬ ‫בין‬ ‫באינטראקציות‬.
 • 24. 12 39 61 67 40 19 ‫בהווה‬ ‫זוגיות‬(N=79) ‫בעבר‬ ‫זוגיות‬(N=79) ‫חברתיים‬ ‫מקשרים‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬(N=80) ‫כן‬ ‫לא‬
 • 25. "‫עם‬ ‫להיות‬ ‫אוהב‬ ‫לא‬‫אספרגרים‬‫אחרים‬–‫רואים‬ ‫לא‬ ‫אצלי‬ ‫כי‬ ‫את‬‫האספרגר‬‫להם‬ ‫שיש‬ ‫אנשים‬ ‫רואה‬ ‫אני‬ ‫ואז‬ ‫כמעט‬ ‫אספרגר‬‫גבוהה‬ ‫יותר‬ ‫ברמה‬‫לי‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫מזכיר‬ ‫וזה‬ ‫עלי‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫בפנים‬" ‫יניב‬,‫בן‬28
 • 26. ‫איומה‬ ‫בצורה‬ ‫שיפור‬ ‫טעון‬,‫לא‬ ‫יחסית‬ ‫כישורים‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫לצערי‬ ‫רעים‬( .‫לצערך‬ ‫למה‬?)‫טובים‬ ‫יותר‬ ‫למקומות‬ ‫להגיע‬ ‫יכולתי‬ ‫כי‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫שמתפספס‬ ‫ומשהו‬ ‫נותן‬ ‫שלא‬ ‫בפנים‬ ‫משהו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬, ‫קשר‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫שתשמור‬ ‫תוחמת‬ ‫מסגרת‬ ‫צריך‬ ‫אני‬‫בן‬ ‫אותו‬ ‫עם‬ ‫אינפורמציה‬ ‫או‬ ‫ידידות‬ ‫של‬ ‫קשר‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫למרות‬ ‫אדם‬,‫אבל‬ ‫אישית‬ ‫היותר‬ ‫המסגרת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫מסגרת‬ ‫צריכים‬.‫כל‬ ‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫שקשורה‬ ‫חברתית‬ ‫ממסגרת‬ ‫באו‬ ‫שלי‬ ‫החברים‬ ‫כלשהו‬ ‫חברתי‬ ‫קושי‬ ‫או‬ ‫אחרת‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫מוגבלות‬.‫ולא‬ ‫שוחה‬ ‫אני‬ ‫שוחה‬,‫טוב‬ ‫שוחה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ‫טובע‬ ‫לא‬ ‫אני‬. ‫משה‬,‫בן‬26
 • 27. "‫גבוהה‬ ‫רמה‬ ‫כמו‬ ‫הוא‬ ‫בזה‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫שהקושי‬ ‫להגיד‬ ‫אפשר‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫החברתי‬ ‫הקושי‬ ‫של‬ ‫יותר‬.‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫מפחד‬ ‫אני‬ ‫אנשים‬,‫מישהי‬ ‫עם‬ ‫להתחיל‬ ‫לנסות‬ ‫אוכל‬ ‫שאיך‬ ‫הסיבה‬ ‫זאת‬ ‫יותר‬ ‫צנועות‬ ‫מסיבות‬ ‫לאנשים‬ ‫לפנות‬ ‫מפחד‬ ‫אני‬ ‫אם‬" ‫שחר‬,‫בן‬26
 • 28. .1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬, (‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.) .2‫וצרכים‬ ‫יכולות‬ ‫מיפוי‬‫אישית‬ ‫ובין‬ ‫אישית‬ ‫תוך‬ ‫שונות‬ ‫לאור‬ ‫רבה‬. .3‫לשירותים‬ ‫תיווך‬,‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫באינטרנט‬ ‫נגישה‬. .4‫פיתוח‬‫הדיור‬ ‫בתחום‬ ‫שירותים‬ ‫רצף‬. .5‫תיווך‬ ‫בעזרת‬ ‫תעסוקתי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מימוש‬:‫נקודות‬ ‫הדגשת‬ ‫בקשיים‬ ‫והכרה‬ ‫חוזק‬‫אישיות‬ ‫בין‬ ‫באינטראקציות‬. .6‫ל‬ ‫שירותים‬ ‫הקמת‬‫החברתי‬ ‫בתחום‬ ‫מגוונים‬ ‫צרכים‬. .7‫ב‬ ‫צורך‬‫הזוגיות‬ ‫בתחום‬ ‫והכוונה‬ ‫ליווי‬.
 • 29. "‫אני‬ ‫לי‬ ‫הולך‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ‫ההר‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫שאני‬ ‫היא‬ ‫ההרגשה‬ ‫בעיטה‬ ‫מקבל‬,‫בעיטות‬ ‫ומקבל‬ ‫מטפס‬ ‫שאני‬ ‫זה‬ ‫המטאפורה‬, ‫מטפס‬ ‫פעם‬ ‫עוד‬.‫וזוגיות‬ ‫תעסוקה‬‫שאני‬ ‫הדברים‬ ‫שני‬ ‫זה‬ ‫מכות‬ ‫מקבל‬,‫האלה‬ ‫המשבצות‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫אני‬" ‫אלעד‬,‫בן‬27
 • 30. ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫למה‬ ‫בנוגע‬ ‫מבולבל‬ ‫מאוד‬ ‫הייתי‬ ‫שלי‬ ‫החיים‬ ‫רוב‬ ‫טוב‬ ‫אני‬ ‫ובמה‬ ‫לעשות‬,‫ו‬‫מוקדם‬ ‫שאבחון‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ ‫בדיעבד‬ ‫שניתן‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫הדברים‬ ‫שני‬ ‫הם‬ ‫מוקדמת‬ ‫והשמה‬ ‫לעשות‬.‫אז‬ ‫טובה‬ ‫בצורה‬ ‫מטופל‬ ‫הייתי‬ ‫אם‬,‫היו‬ ‫שלי‬ ‫החיים‬ ‫שמחים‬ ‫יותר‬.‫אחד‬ ‫אף‬ ‫מאשים‬ ‫לא‬ ‫אני‬,‫שהמודעות‬ ‫יודע‬ ‫אני‬ ‫נמוכה‬ ‫הייתה‬ ‫לאוטיזם‬,‫זה‬ ‫לעתיד‬ ‫לשפר‬ ‫שאפשר‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ ‫בגיל‬ ‫לאנשים‬ ‫כשמגיעים‬ ‫כי‬ ‫מוקדמת‬ ‫והשמה‬ ‫מוקדם‬ ‫אבחון‬ ‫קשה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫שלי‬.". ‫איציק‬,‫בן‬31,‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫אובחן‬