O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Hemmeligheten bak Skatteetatens nye saksbehandlingskjerne

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Hemmeligheten bak Skatteetatens nye saksbehandlingskjerne

Baixar para ler offline

Skatteetatens løsning på modernisering, digitalisering og integrasjon inneholder et originalt og innovativt design for å kunne prosessere enklere, billigere og mye raskere. Samtidig som eksaktheten og varigheten (+13 år) i våre Skattesaker skal ivaretas, og vi vil øke endringsevnen. Produksjonserfaring så langt innfrir. Designet heter “Continual Aggregate Hub”, eller SkatteInfo innad hos oss.

Skatteetatens løsning på modernisering, digitalisering og integrasjon inneholder et originalt og innovativt design for å kunne prosessere enklere, billigere og mye raskere. Samtidig som eksaktheten og varigheten (+13 år) i våre Skattesaker skal ivaretas, og vi vil øke endringsevnen. Produksjonserfaring så langt innfrir. Designet heter “Continual Aggregate Hub”, eller SkatteInfo innad hos oss.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Hemmeligheten bak Skatteetatens nye saksbehandlingskjerne (20)

Anúncio

Hemmeligheten bak Skatteetatens nye saksbehandlingskjerne

 1. 1. Hemmeligheten bak SkatteInfo - Skatteetatens nye saksbehandlingskjerne Ark 2014, Tormod Varhaugvik, IT-Stab SKD, November 2014 http://tormodv.blogspot.com http://www.slideshare.net/tormodv
 2. 2. 2 Copyright Skatteetaten 2014
 3. 3. 26.11.2014 Skatteetaten 3 Hensikt og bakgrunn
 4. 4. IT-arkitekturmålbildet •Part i fokus •Helhet •Selvbetjening •Hendelsesdrevet •Automatisert •I forkant •Når det passer Part •Kan ikke bare å pakke inn gammal moro •Forenkling •Standardisering •Sikre løpende produksjon •Migreringsstrategi – «Fra nå-situasjon mot fremtidsbilde» Handlingsrom 26.11.2014 Skatteetaten 4
 5. 5. 26.11.2014 Skatteetaten 5 IT drivere ivaretatt av Målbilde •Markedsstøtte i hele levetiden •Selvbetjening •Hendelsesdrevet •Automatisering •Funksjonalitet og informasjon skal leve lenge •Livsløp – Portabilitet •Fagsystemene over på nytt design •Forsvare investeringen •Prototypene viser svært gode muligheter •Vår egen sky i dag, forberedt på det som kommer •Forsikrings- og finansbransjene er strukturmessig like «IaaS», «PaaS» Funksjonalitet Informasjon
 6. 6. Arkitekturmål ved at moduler lar seg teste hver for seg i en tydelig verdikjede 26.11.2014 Skatteetaten 6 Skalerbar Testbar Enkel ved at regler, informasjon og prosess er tettest mulig opp mot forretningsbegrep ved at volum og svartider lar seg løse ved kjøp av mer hardware, og ikke igjennom å skrive om regler, informasjon eller prosess
 7. 7. Kinderegget? •Alle forvaltningsområder •Helhet og gjenbruk •Hvert år nye regler og informasjon •Smidig for nye arbeidsmåter •Korrekthet og Forvaltningsloven •Mye mer data •Oppdatert og hendelsesstyrt •24/7, Automatisert og manuell •Lettere å vedlikeholde og å forstå •Markedstilgang på kompetanse •Lavere forvaltningskost •Mye raskere •Migreringsvennlig 11/26/2014 Skatteetaten 7 Prototype viste: 1000x raskere 30% forvaltkost 30% hardware
 8. 8. 26.11.2014 Skatteetaten 8 Utformingen
 9. 9. 26.11.2014 Skatteetaten 9 Fastsettingshjulet •Dokumentlager (BOKS) •Tar forvaltningsloven på kornet •Felles arkivnøkkel •Arkivert og versjonert •Uavhengige «områder» •Skalerbar for ytelse •Enkel for 24/7 bruk •Søkemotor – «Skattefinn» •Felles tilgangskontroll og sporing •Komponentbasert forretningsprosess •Årvisse uavhengige komponenter •Hendelsesstyrt gjennomløp •Løpende vedtak og tilrettelegging •En komponent inneholder forretningslogikk og støtte for saksbehandling for ett «område»
 10. 10. Fastsettingshjulet – Software design •Domain Driven Design – Hvert område for seg •CQRS - Command Query Responsibility Segregation •BASE - Basically Available Eventually Consistent •SOA – Gjenbruk •ODS - Operational Data Store •Tuple Space – Uavhengig gir skalerbarhet •XML-dokumenter – Lang varighet Rik struktur og veldefinert innhold. •Java – Åpen standard og rikt «økosystem» •REST – Internett virker; hvorfor ikke? •Migreringsvennlig •Lineær skalering er en hyggelig egenskap 26.11.2014 Skatteetaten 10
 11. 11. 26.11.2014 Skatteetaten – tittel på presentasjonen 11
 12. 12. 26.11.2014 Skatteetaten 12 Automatisert og manuell •Komponentbasert og lagdelt •Skille utvalg... (Application Layer) Fra logikken... (Domain Layer) Fra vedtaket... (Application Layer) •Gjenbruk •Prosess fokus •Automatisert og manuell •Parallell, Skalerbar •Åpne standarder •xml, java, container, web •Markedstilgang, Livstidsprinsipp •Objekt orientert •Tydelig Domene Model •Rik semantikk, DSL •xml 1:1 med java •Test and simuler •Automatiserte tester •White-box test •«Dry run» •Drift •Omkjøring etter feil Applikasjon Applikasjon
 13. 13. Saksregler vs. Sakshendelser •Periodisering er svært vanskelig •Hvert vedtak en selvstendig enhet •Et dokument •Hva bestemte vi da? •Hva var betingelsene? •Tidslinja ut av koden – Regler, hendelser og resultatet av hendelser er adskilt •Tenk «kildekode kontroll systemer» – «Get latest» •Rein forretningslogikk •Testbar, Tjenesteorientert, Tilstandsfri 26.11.2014 Skatteetaten 13
 14. 14. XML-dokument – Malen 26.11.2014 Skatteetaten 14 Hode Dokument intern tilstand Informasjon Avvik Logg •Hode •Nøkkel (Hvem, hva, når) •Klassifisering av informasjon •Protokoll og grensesnitt •Robust and konsistent •Historisk korrekt •Forretningshendelse og data •Konsistens ved å referere til andre dokumenter •Innsyn uten forretningslogikk •Samtidig og parallell •Minsket I/O og låsing •Eksterne XML-skjema •Søkemotor •(Bare en produsent (eier), dette er ikke ett database system)
 15. 15. Saksmappe •Hvert vedtak lagres som en ny versjon (xml-dokument) •Metadata og referanser til saksinnholdet •Fokuser på Sakens innhold og tilstand, ikke prosessen •Rettssikkerhet •Kvalitet i helheten, historisk korrekt •Saksbehandlers tilgang styres av Saken •En Sakstype har en Applikasjon med reglene for denne saken •Forvaltningsloven •Forvaltningsloven (NOARK-5) i kjernen av fagsystemet 26.11.2014 Skatteetaten 15
 16. 16. Bakgrunn og lenker •http://domaindrivendesign.org/library/vernon_2011 •http://tormodv.blogspot.com/2011/02/comment-on-restful-soa-or-domain-driven.html •http://www.infoq.com/minibooks/domain-driven-design-quickly •http://heroku.com •http://www.regjeringen.no/nn/dep/fin/pressesenter/pressemeldingar/2012/enklare-for- naringslivet-med-edag.html?id=682401 •http://tormodv.blogspot.com/2010/11/concept-for-datastore-and-processing.html •http://tormodv.blogspot.com/2011/02/document-store-for-enterprise.html •http://tormodv.blogspot.com/2012/01/tax-norways-poc-results.html •http://tormodv.blogspot.no/2011/04/java-is-mature-software-teens-are-over.html •http://tormodv.blogspot.no/2011/09/dont-let-enterprise-service-bus-lead-to.html •http://tormodv.blogspot.no/2013/01/target-architecture-looking-good.html •http://www.slideshare.net/tormodv •http://www.tu.no/it/2012/10/19/1000-ganger-raskere-skatteoppgjor 26.11.2014 Skatteetaten 16
 17. 17. 26.11.2014 Skatteetaten 17 Takk for meg

×