O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Забавни задачи по математика

 • Entre para ver os comentários

Забавни задачи по математика

 1. 1. 'Вашаш: ш : пат : ыїїїз . ::На забавни задачи по математика . І' х На всеки , опона и по диагонал е поставено по едно е ите животни - е, коте , зайче и пиле . Кое животно е в клет но 6
 2. 2. Хвърлени са едновременно три стандартни зара . И трите зара показвали различно число . Единият от заровете показвал 6 , а сбора от числата на трите зара е бил 14 . Кои са числата на МЯСТОТО на ВЪПРОСИТОІїІИТО ? НЦрЈ/ (Јаистттатетаїї Ка. аІІе. ь9
 3. 3. Четвърта задача „ д 7 ъ. .д д. ї. .г . д ъ , У и с . - г ч ' І , 5 І' 'Я ц ч ъ-д *ъ ц- в Д: * Кое е липсващото число ! Пета задача Шеста задача ОАІЈСНІММАТЕМАТІКА . аІІе . Ізв
 4. 4. г х чьъдяыгса. .- вик ІеЈц п' 4" , д . ВаисІиттаІ
 5. 5. ї= ~*г'": 'т- 3,5 *з* ти: * І Осма задача Премести , само една клечка така, че да се получи вярно равенство. Шаысгнггл гпаїегглагйїсгыІарс Д. . девета задача Сега сборът от годините на Мая и Даниела е 10 . Преди една година Мая е била на 5 години . На колко години е била Даниела преди една година ? А)4 В) 1 С) 2 О) З Е) друг отговор преди една година съм била с една година по-мапка! . . .а -. › “ЛА/ Ш . ІЈАЦСНІММАТЕМАТІКА. АІ. І.Е . Вб
 6. 6. Десета задача то, колко череши , са две мандарини ? Единадесета задача 3 АБ дв" А МАТЕМАТИКА ЗАДАЧА В торбичката си патето Доналц има 18 монети , една от които е фалшива и тежи по-леко от останалите . Той разполага с везна без теглилки . Най- бързо, той ще открие фалшивата монета само с три претегляния . Как е направил това ? Дванадесета задача
 7. 7. Цифрите от 1 до 9 са записани по една във всяко квадратче на дадения квадрат ЗХЗ . Цифрите 1, 2, З и 4 са в ъгповите квадратчета, както е показано вдясно. Две квадратчета са съседни, ако имат обща страна. Известно е, че сумата от цифрите в квадратчетата, които са съседни на квадратчето с цифрата 5, е равна на 13. Същото е вярно и за цифрата 6. Кое е числото в затъмненото квадратче? А А) 5 в) 6 с) 7 о) 8 Е) 9 С°ЗШЧЈПЗШ лошо Ј Іринадесета задача ; ї д: 5 Задача Разрежете фигурата на три еднакви части, като разрязвате по линиите на малките квадрати Щ І І І д І "Іч *нама* ІПД' ~хнг ггть : г Ваиїїптггж 'ї! <а. аІІе. ІЈ9
 8. 8. Јети ринадесета задача . Кабинките на един лифт са номерирани последователно с числата1, 2, 3,. .., п. Разтоянието между всеки две съседни кабинки е едно и също. В момента, когато кабинките с номера 40 и 50 се разминават, кабинките с номера 20 и 15 също се разминават. Колко кабинки има л ифтът? 40 50 '1 1 Ю 1 5 ? ~%„цп; Д; 2 г7°ЩГдЖдч“Йї [фд15 Петър решавал следната задача . Във всяка клетка на П дадената таблица трябва да се поставят числата 1,2,З или 4 така, че във всеки ред и всяка колона числата да са различни. Ето кои числа е поставил Петър ? Р" х д: : Помогнете на Петър? .г %~'ч5 , д у . хдд Г 4 1 з
 9. 9. . Шестнадесета задача Бг Сега е 13 часа. Колко ще е ф ~ бъде часът след 579 часа. 4 е А)13 В)18 С)16 в)17 Страница със задачи за ученици от З. до 7. клас Колко са числата ? Познавам ли календара и часовника? ' 'г М21 7 Най-малко колко кубчета са ти д г да необходими за да построиш куб ? а)18 ь)21 с)19 сІ)2О Учебен център"Знание“
 10. 10. осемнадесета задача Продавач има тежести от 1 килограма ,2 килограма и 5 килограма и везна. Той трябва да пакетира леща в пакети. Колко килограма може да тежи един пакет леща измерен с помощта на тези теглилки? 13* *З* І Деветнасета задача Асен, Боян и Васил играли с топка и счупили прозорец. На въпроса кой го е счупил те отговорили: Асен: Васил счупи прозореца; Боян: Асен счупи прозореца; Васил : Аз счупих прозореца. Кой е счупил прозореца, ако един от тях е казал истината, другите са Излъгали ? ыстгпгпаїегпаїпагмнеї
 11. 11. 3 А д А Ч А-' ЗАГАДКА Н: 20 На парти по случай краят на учебната година Ани поканила няколко свои приятели. Тя потготвила два вида подаръци . подаръците от първият вид са 50 , а от вторият са 72 . След като взела за себе си 2 подаръка от първият вид и 12 подаръка от втория вид , останалите подаръци разпределила по равно между гостите на нейното парти . Колко най-много приятели е поканила Ани на своето парти. По колко подаръка е получило всяко дете ? Двадесет и първа - ~ задача Естествени числа задачи за сьстпезания по матвматика 5 1- : Јїьрво прейзоихеие играчтсцтпе в кршарата 2, Лова: си гираздааизсасе така, чекака, даимас1оповечеотмен. 3. след като аз подаршсна Батко 6 , а кака 4 , ни осгпназса играчки записани с . 4 двуцийаено число с произведение и ' у "І от цифрите, равно на 32 . - в Колко играчи съм имал отначало аз Р а)24 а)41 а)25 8026 : ЪГад 100 задачи от 2. до 7. това: : тук,
 12. 12. Двадесет и втора - ^ задача 3 А д А ч А- ЗАГАДКА , . *- а т, Най-малко колко кубчета у* С Ф са ти необхо , а Т. - дими за да Учебен цеІ-глъызнание“ построим“ куб ? а)48 ь)52 с)36 сІ)2О / Двадесет и . трета - < задача 4- ЕЕдин баща имал три дъщери. Известно е, че произведението от : годините им е 36 , а сборът от годините им е 13. Най-голямата му дъщеря имала зелени очи? ъа колко години е най-голймата му дъщ КА) 6 Б) 8 В) 9 Г) друг отговор 83 д. с' [ЈашсттгглаїаггпазїїКамаІІајЈу ; ъ с - „, їїт. - ~ 4 . мита ' ІІ І?
 13. 13. ча . ъ та зада д Двадесетичетв р 3АДд”4 ИкАкСЕРы”Авдг ” І Търсим , зависимостта › АКО І с която се получават 2:2 равенствата 3:5 На числото Х 4,8 ръответства числото(Х-2).2 +Х 5:11 о” Съставете си задача ! І 6=? То г І 5 „ ' / '* ыдїхїї* 255% ' д, . . е" р знани Учебен центь

×