O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Revista Culturism&Fitness nr. 230 (3/2014)

3.170 visualizações

Publicada em

- Insulina
- Radu Gherghel, campion balcanic
- Tiger Classic
- 6 tactici intense pentru noi castiguri
- Antrenament complet pentru bicepsi
- Suplimente pentru antrenamente super intese
- Stiati ca…
- Genuflexiuni cu o gantera
- Tractiuni cu bratele intinse
- Traieste mai mult, mai sanatos, mai fit
- Interviu cu Dan Aldea
- Idealurile unui culturist
- CN masters
- Profil Diana Beatrix Oana
- Antrenament pentru incepatori
- Skandenberg

Publicada em: Esportes
 • Entre para ver os comentários

Revista Culturism&Fitness nr. 230 (3/2014)

 1. 1. director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 3 (230) 2014 l 1,50 lei l www.topfitness.ro TOPCULTURISM.RO IInsull iina IIdeallurii lle unuii ccull tturiistt Anttrenamentt ccompllett penttru bii ccep[ii
 2. 2. * aminoacizi esen]iali L-Histidin` 1,9 TOPCULTURISM.RO CUPRINS Insulina . . . . . . . . . . . .8 Radu Gherghel, campion balcanic . .10 Campionatul Na]ional de cade]i [i juniori .12 Tiger Classic . . . . . . .14 Antrenament complet pentru bicep[i . . . .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Vrei tricep[i masivi? Genuflexiuni cu o ganter` . . . . . .20 Trac]iuni cu bra]ele ntinse . .21 Tr`ie[te mai mult, mai s`n`tos, mai fit . . . . . . . . . . .22 Interviu cu Dan Aldea . . . . . . .24 Idealurile unui culturist . . . . .26 CN masters . . . . . . . .28 Profil Diana Beatrix Oana29 Antrenament pentru ncep`tori .30 Skandenberg . . . . . . .32 Cull ttur ii sm&F ii ttnes s Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 229, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Coperta 1: Diana Beatix Oana [i Dan Aldea Amino Egg-R Proteina din albu[ de ou, ov-albumina, este foarte bine asi-milat` de c`tre organismul uman. Este o protein` cu vitez` de asimilare medie, ideal de luat n orice moment al zilei, avånd un efect anabolic puternic prin promovarea sintezei proteinelor [i reducerea simultan` a dis-trugerii acestora. Datorit` con-centra] iei proteice mari, se reco-mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimenta]ie proteic` de cali-tate: copii, b`tråni sau persoane care depun mult` munc` fizic`. Ingrediente: concentrat prote-ic din albu[ de ou (92,1%) [i produ[i pentru tabletare (mal-todextrin`, lactoz`, acid stearic [i oxid de magneziu). Informa]ii nutri]ionale pentru o por]ie (5 tablete): proteine - 5.000 mg, carbohidra]i - 783 mg, minerale - 319 mg, gr`simi - 11,7 mg; Valoare energetic` - 97,4 KJ (23,3 Kcal) Mod de utilizare: se consum` oral, câte o por]ie (5 tablete) de 3 ori pe zi, cu ap` sau suc natu-ral. 300 tablete – 39,00 lei 500 tablete – 59,00 lei Profil aminoacizi (%) L-Leucin`* 6,8 Acid L-Glutamic 10,5 L-Valin` * 5,6 Acid L-Aspartic 8,2 L-Lizin` * 5,1 L-Serin` 5,5 L-Fenilalanin` * 4,7 L-Alanin` 5,0 L-Izoleucin` * 4,3 L-Arginin` 4,6 L-Treonin` * 3,6 L-Tirosin` 3,2 L-Metionin` * 3,0 L-Prolin` 3,1 L-Triptofan * 1,3 L-Glicin` 2,8 L-Cistein` 2,2 Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon/Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e-mail: office@redis.ro website: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie Redactor [ef: Florin Uceanu. Redactori: Cristian Neagu, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Drago[ Corcoveanu [i C-tin Ionescu (corespondent SUA). Foto: Viorel Dulgheru, Dorel Florea [i Mircea Netea. Corectur`: Elena Miculi]`. MAGAZINUL B.C.A.A. REDIS Produs cu efect anabolic, ce are capa-citatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 90 g – 31,00 lei 200 g – 55,00 lei 300 g – 75,00 lei Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pen-tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb] ia vitaminelor liposolubile, mbun`- t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neuro-transmi]` torilor [i au efect protector asu-pra creierului. u 100 g – 17,00 lei Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puri-tate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u SILUET BAR Baton cu o valoare ener-getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu-ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne-cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 90 g – 19,00 lei 300 g – 39,00 lei 500 g – 49,00 lei L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (dis-trugerea ]esutului muscu-lar), mbun`t`]e[te recupe-rarea dup` efort, stimuleaz` producerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi-tatea sistemului imunitar, fa-vorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza proteic`). u 90 g – 31,00 lei 200 g – 49,00 lei 300 g – 69,00 lei L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabo-lizarea gr`simii. Accelerea-z` metabolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` 1,70 lei/buc. depozitele de gr`sime, m`re[te perfor-man] ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i triglice-ridelor. u 30 g – 25,00 lei 50 g – 37,00 lei 100 g – 69,00 lei u M`sura din interiorul flacoanelor, ras`, con]ine 1 g de pudr`. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVE 2 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Culturism&Fitness nr. 3/2014 3
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru RO TOPCULTURISM.Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. PRODUSE PENTRU MAS~ MUSCULAR~ Nutrifort–R Este un concentrat de carbohidra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[terea ra-pid` n mas` muscular`. O por]ie repre-zint` 190 g de produs [i, pentru o cre[- tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 2,5 kg – 49,00 lei Gale]i 5 kg – 89,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub-stan] e care dau un gust foarte bun pro-dusului. Are o concentra]ie de 25% pro-teine de origine animal` (lapte – casei-nat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 35,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 65,00 lei G`le]i 2,5 kg – 67,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de va-nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco-mandat atåt tuturor categoriilor de spor-tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do-resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`- trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 59,00 lei G`le]i 2,2 kg – 61,00 lei G`le]i 4,5 kg – 109,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 1 kg – 29,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 51,00 lei G`le]i 2,5 kg – 53,00 lei G`le]i 5 kg – 95,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este reco-mandat pentru energie [i cre[tere n ma-s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor-tant aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 79,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din car-bohidra] i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale or-ganismului. Se administreaz` 45 g na-inte de antrenament (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 19,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 35,00 lei G`le]i 2,5 kg – 37,00 lei G`le]i 5 kg – 59,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, necesar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pancreas [i rinichi, din aminoacizi. Prezentarea sub form` de tablete este foarte conve-nabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco-mand` administrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 19,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg crea-tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`. 90 tablete – 15,00 lei 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 45,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 19,00 lei 300 tablete – 39,00 lei 500 tablete – 59,00 lei Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 900 g – 69,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 35,00 lei S`cule]i 2 kg – 67,00 lei G`le]i 2 kg – 69,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 79,00 lei G`le]i 2 kg – 159,00 lei Proteinmix–R Concentrat proteic de calitate supe-rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n propor]ii egale, cu efect puternic pentru performan]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite de proteine. Pentru culturi[ti, este excelent n perioada de mas` sau de definire. Concentra]ia proteic` este de 85%. Cutii 900 g – 79,00 lei G`le]i 2 kg – 159,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 79,00 lei G`le]i 2 kg – 159,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con-centra] ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 29,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICE Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita-mino- mineral care con]ine antioxi-dan] i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, flavone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[ te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun` t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- tur` riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` formarea varicelor. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l` turarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient n limitarea producerii acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-te secundare nedorite. 100 tablete – 19,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fi-zice mari, n avitaminoze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vi-tamine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antio-xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 19,00 lei Isotonic–R Plicuri pentru b`utur` isotonic` re-confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`tur` oboseala. Arome: l`måie, portocale [i tutti frutti. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,29 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, di-gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 19,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]ii-lor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea or-ganismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta-blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 29,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner-vos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimi-n` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]i-nut, are efecte benefice asupra tenu-lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap-sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti-vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 29,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu-lui nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, reglea-z` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap-sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti-vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 29,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxidant, necesar la buna func]ionare a sis-temului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine inte-gritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for-marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in-sulinei. Regleaz` capacitatea de con-trac] ie a mu[chilor, accelereaz` vin-decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te-rea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psi-hice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronului [i a sper-mei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 29,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antio-xidant, ajut` la neutralizarea radica-lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis-mului, producerea de colagen n ]esu-turile conjunctive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea or-ganismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, ab-sorb] ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 29,00 lei VITAMINE, MINERALE 4 Culturism&Fitness nr. 3/2014 F ll o rr ii n U c e a n u Plata se face la primirea coletu-lui, pre]urile incluzând [i taxele po[tale Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 3/2014 5
 4. 4. ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab-sorb] ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro-dusul RO este indicat n curele de sl`bire. TOPCULTURISM.Mod de administrare: zilnic 2-3 pli-curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i Protein–R în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu [i au un rol benefic, putånd nlocui cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g succes o mas`. L-carnitina [i acizii (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car-bohidra] gra[i Omega 3 contribuie la stimularea i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – colesterolului seric, vitamina C este un 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita-mina bun antioxidant. Fulgii de grâu ger-minat B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag-neziu sunt biostimulatori [i, împreun` 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen-zi cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, de minimum 5 batoane. 25% redu-cere dau un gust excelent batonului. Este pentru minimum 50 batoane. u bogat în proteine [i fibre vegetale fiind 1,90 lei/baton recomandat [i pentru folosirea în tim-pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in-grediente Fibrobar Forte de origine animal` Datorit` principiilor nutritive s`n`- Baton cu o valoare energetic` re-dus`, toase dup` care a fost conceput, ba-tonul con]inut ridicat de fibre vege-tale, se ncadreaz` n cerin]ele legii acizi gra[i polinesatura]i Omega privind alimenta]ia s`n`toas` pentru 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` copii [i adolescen]i, deci se poate co-mercializa sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi-lor, [i n [coli. colesterolului [i trigliceridelor, m-bun` Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- fac comenzi de minimum 5 batoane. tatea articula]iilor [i tonific` sistemul 25% reducere pentru minimum 50 cardio vascular. Are gust pl`cut, dul-ce- batoane.u acri[or. Combate senza]ia de foa-me. 1,70 lei/baton Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area Milk&Egg Bar la una sau mai multe mese. 100% ve-getal. 25% reducere pentru minimum Baton bogat n proteine provenind 50 batoane.u din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco-mand` 2,00 lei/baton sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen-ta] Siluet Bar ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro-teine Baton cu o valoare energetic` re-dus`, – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine-rale con]inut mare de fibre vegetale, – 1,3 g. ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` Un baton are 60 g [i 270 Kcal. (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce Se fac comenzi de minimum 5 asimilarea gr`similor [i se favorizea-z` batoane. 25% reducere pentru mini-mum eliminarea lor. Combate senza]ia 50 batoane.u de foame [i are un efect de detoxi-fiere 2,90 lei/baton a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un Fibrobar cu ceai verde baton putånd nlocui o mas`, de-oarece asigur` [i necesarul de nutri-en] Se recomand` ca aliment ener-getic i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe s`n`tos, prin con]inutul de nutri-en] mese, cu atåt se va realiza mai repe-de i de calitate [i în propor]ii optime eliminarea gr`similor. 100% ve-getal. pentru necesit`]ile organismului Se fac comenzi de minimum 5 uman, care dau energie [i au un rol batoane. 25% reducere pentru mini-mum benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i 50 batoane. u. Omega 3 contribuie la stimularea ar-derii 1,70 lei/baton gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro-teine [i fibre vegetale, fiind recoman-dat [i pentru folosirea în timpul diete-lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi-ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini-mum 50 batoane. u 1,90 lei/baton Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino-acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini-mum 50 batoane. u 3,50 lei/baton BATOANE Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu-it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve-nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi-ca] i cum dori]i s` se fac` livrarea. u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Culturism&Fitness nr. 3/2014 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na-tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i-nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis-treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri-mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota-bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 300 comprimate – 55,00 lei 500 comprimate – 75,00 lei Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis-trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro-ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis-treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 300 tablete – 39,00 lei 500 tablete – 59,00 lei Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io-nalit`] ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor-tan] ilor aminoacizi L-Leucin`, L-Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci-tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili-teaz` eliberarea natural` de hor-moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota-bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta-mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro-teinelor, previne catabolismul muscu-lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te-re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m-preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus-culare prin cre[terea nivelelor hor-monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus-cular prin m`rirea secre]iei de hor-mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu-rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZI NOU Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re-dus` [i con]inut mare de fibre vege-tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi-larea gr`similor [i se favorizeaz` eli-minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma-rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd nlocui o mas`, deoarece asigu-r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 ba-toane, se face o reducere de 25%.u 1,90 lei/baton Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Cutii 400 g – 17,00 lei Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. Cutii 400 g – 17,00 lei Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular-izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox-inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. Cutii 400 g – 17,00 lei L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pen-tru comenzi de peste 50 buc`]i. 1,70 lei/plic Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu-tate. Este bogat n proteine, fibre nat-urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege-tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 90 tablete – 19,00 lei Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast-fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 200 tablete – 23,00 lei Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege-tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu L-Carnitin` poa-te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de inulin` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan- PRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Plata se face la primirea coletu-lui, pre]urile incluzând [i taxele po[tale Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 de plicuri. u 1,79 lei/plic L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e-lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an-tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans-formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami-na B2. 100 capsule– 49,00 lei
 5. 5. Fibrobar cu ceai verde TOPCULTURISM.RO |ncepånd cu sfår[itul anilor 90, un fenomen straniu a ap`rut n concursurile profesioniste de cul-turism. De[i atle]ii erau ntr-o condi]ie fizic` extraordinar`, cu striuri [i vene peste tot, atunci cånd se ntorceau pentru pozi]iile obligatorii din profil, abdomenele lor erau a[a de umflate precum la femeile ns`rcinate. Totu[i, cånd [i ncordau abdominalii, mu[chii se vedeau perfect contura]i [i de-fini] i. A[adar, ceea ce cauza um-flarea bur]ii nu putea fi gr`simea. Deci, ce era? Diverse teorii au ap`rut ncer-cånd s` explice fenomenul, care este prezent acum la to]i profe-sioni[ tii, dar a nceput s` apar` [i la amatori. Unii atribuie cauza fo-losirii de prea mult hormon de cre[tere (GH). Principalul produs anabolic al GH-ului este factorul de cre[tere de tip insulinic 1 (IGF-1), care este produs de ficat, dar [i local de mu[chiul lucrat. Exist` mul]i receptori n intestin pentru IGF-1; cånd sunt activa]i, organul afec-tat se m`re[te n volum. |n con-secin]`, mul]i explic` c` m`rirea bur]ii este cauzat` de stimularea cu IGF-1, din cauza folosirii GH-ului n doze mari. Organele m`ri-te pur [i simplu mping intestinul n afar`. |n plus, apari]ia bur]ilor enorme la culturi[ti a coincis cu nceputul folosirii pe scar` larg` a insulinei. Culturi[tii din era lui Arnold nu fo-loseau insulin`, iar bur]ile balo-nate erau la fel de prezente pre-cum unicornii pe Broadway. Da-c` aveai burta mare n acele tim-puri, erai gras. Punct. Pe atunci, insulina era folosit` n scopuri pur medicale, pentru tratarea diabe-tului. A[adar, singurii culturi[ti care foloseau insulin` erau cei cu diabetul de tip 1, caracterizat prin lipsa unei p`r]i a celulelor din pancreas care produc insulin`. De ce unii b`rba]i s`n`to[i, ca-re nu sufer` de diabet, [i injec-teaz` insulin`? Pentru un singur lucru: este considerat un hormon anabolic. Insulina stimuleaz` in-trarea de aminoacizi n mu[chi, unde sunt utiliza]i pentru sinteza proteinei, stimulul num`rul unu pentru cre[tere. De fapt, insulina provoac` sinteza proteinei n mu[chi doar n prezen]a unei concentra]ii mari de aminoacizi. |n marea majoritate a timpului, insulina este implicat` mai mult n efectele anticatabolice. Scade procesul de distrugere a mu[chilor, un efect semnificativ deoarece n corp este o continu` lupt` ntre elementele anabolice [i cele catabolice. A[adar, n acest sens, insulina are efect in-direct anabolic. Unii oameni de [tiin]` vorbesc despre rolul insu-linei n cre[terea muscular` ca fiind unul permisiv, referindu-se la faptul c` n prezen]a ei sunt fa-vorizate efectele anabolice chiar dac` nu le stimuleaz` n mod direct. Pe de alt` parte, exist` rezis-ten] a la insulin` datorit` mb`trå-nirii. |n timp ce majoritatea cazu-rilor de rezisten]` la insulin` sunt asociate prezen]ei excesive de gr`sime, alt tip de rezisten]` la in-sulin` apare la oamenii n vårst` [i care nu are leg`tur` cu gr`si-mea. Este datorat pierderii gra-duale de mas` muscular` [i apare aici un cerc vicios: canti-tatea sc`zut` de insulin` duce la pierderea [i mai accelerat` a mu[chilor. Studii f`cute pe vårst-nici, care au fost diagnostica]i cu rezisten]` la insulin`, au ar`tat c` dac` ace[tia primesc o anumit` doz` de insulin`, mai mare decåt o mas` normal` o poate produ-ce, distrugerea muscular` se opre[te. Culturi[tii au descoperit n mod empiric c`, atunci cånd insulina este folosit` cu steroizi anabolici [i hormoni de cre[tere, efectele anabolice cresc considerabil. Pentru nceput, blocheaz` princi-palul efect secundar al folosirii de doze mari de hormon de cre[- tere: cre[terea glucozei n sånge sau hiperglicemia. Nivelul ridicat de glucoz` n sånge poate duce la distrugerea celulelor pancreati-ce care produc insulina, rezul-tånd apari]ia diabetului. Dar atun-ci cånd insulina este folosit` m-preun` cu hormonul de cre[tere, nivelul ridicat de glucoz` din sån-ge este temperat de prezen]a in-sulinei. De asemenea, insulina lucreaz` cu hormonul de cre[tere [i steroizii anabolizan]i pentru permiterea intr`rii aminoacizilor n mu[chi, pentru sinteza prote-inei, dar [i declan[eaz` sinteza intr`rii glicogenului n mu[chi, ca-re re]ine apa, producånd o not` mai plin` a acestora. Unul dintre pericolele folosirii insulinei pentru culturi[ti este c` aceasta este cel mai potent hor-mon lipogenic n corp. |n prezen- ]a excesului de calorii, n special carbohidra]ilor simpli sau cu indi-ce glicemic mare, insulina de-clan[ eaz` producerea de gr`si-me. Chiar [i a[a este un mit fap-tul c` insulina ngra[`. Trebuie s` m`nånci multe calorii. Hormo-nul de cre[tere ac]ioneaz` contra efectului stimulator al gr`smii dat de insulin`, fiind un alt motiv pen-tru culturi[ti de a combina cele trei componente. Totu[i, nu e atåt de simplu pe cåt pare. Folosirea de insulin` este precum expresia „s` iei tigrul de coad`“. Folosit impro-priu, n doze mari, poate cauza efecte secundare de la le[in på-n` la intrarea n com`. Cå]iva cul-turi[ ti au le[inat datorit` inject`rii unor doze mari de insulin` f`r` s`-[i asigure o cantitate adec-vat` de carbohidra]i. Un caz din 1997, publicat n Jurnalul Medical Britanic, a prezentat un culturist de 21 de ani care [i-a injectat o doz` prea mare de insulin`, rezultånd deteriorarea sever` a creierului. Alt caz, din 1994, des-crie un tån`r de 19 ani, care [i-a injectat o doz` de 320 de unit`]i, dånd ntr-o hipoglicemie (nivel sc`zut de glicemie n sånge) sever`, cauzåndu-i convulsii. Un alt caz, mult mai recent, a preze-ntat un b`rbat de 31 de ani care a fost dus la urgen]` fiind g`sit incon[tient dup` administrarea unei doze mari. |n timp ce folosirea insulinei de c`tre culturi[tii care concureaz` [i care tr`iesc pentru acest lucru este discutabil`, nu g`sesc nici-un motiv pentru nondiabetici sau culturi[tii care nu concureaz`. Totu[i, conform unui studiu f`cut pe internet, num`rul celor care folosesc insulina, dar nu concu-reaz`, este de cåteva ori mai ma-re decåt al celor care o folosesc [i concureaz`!?! Dintre efectele secundare relatate, pe primul loc era hipoglicemia, aproximativ 60% dintre persoane. Majoritatea nu aveau un aparat de m`surat glucoza din sånge… Este alarmant faptul c` majori-tatea celor care folosesc insulina nu concureaz` [i nu au de gånd s` concureze. Ei [i iau informa- ]iile de pe siteuri sau forumuri, de la a[a-zi[i guru ai steroizilor. Cert e c` sunt con[tien]i de unele efecte secundare, precum umfla-rea abdomenului, datorate folosi-rii insulinei pe termen lung. Re-cent, unele studii au demonstrat nu numai o mb`trånire mai acce-lerat` la cei ce folosesc insulin`, dar [i rate ridicate a diferite tipuri de cancer. Insulina mpreun` cu IGF-1 sunt cunoscute c` promo-veaz` cancerul, iar insulina sin-gur` este considerat` ca fiind principalul vinovat pentru unele tipuri de cancer de colon. Majoritatea nu [tiu c` po]i ob- ]ine bune efecte anabolice f`r` s` ai efecte secundare. Un shake dup` antrenament, ce con]ine zer [i carbohidra]i simpli, poate cre[te insulina cu aproape 40% fa]` de nivelul ini]ial, comparativ cu injectarea de insulin`, dar f`r` efectele ei secundare. Tinerii care nu [tiu astfel de lucruri ar face bine s` nu mai asculte de cei care scriu pe situri [i forumuri [i s` nceap` s` studieze nutri]ia [i cum pot fi stimulate efectele anabolice n mod natural. Alexandru Bolborici dup` Ironman Insulina Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingrediente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vege-tarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru minimum 50 bu-c`] i. 1,90 lei/buc. 8 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Culturism&Fitness nr. 3/2014 9
 6. 6. R a d u G h e rr g h e ll TOPCULTURISM.RO Culturism&Fitness nr. 3/2014 11 Are 39 de ani, n`l]ime 1,62 m [i 70 de kg n form` de concurs. Concureaz` de mai bine de 20 de ani, principalele realiz`ri fiind: – locul III la Campionatul Na]ional de juniori 1995 – locul I la CN de juniori 1996 – locul III la CN de seniori 2003 – locul I la Cupa Sebastiano 2011 – locul I la Tiger Classic 2012 – locul I la Campionatele Balcanice 2014 – Care a fost motivul pentru care ai nceput s` te antrenezi? |n ce an? – Nu o s`-]i vin` s` crezi... St`- team la rånd la butelii, cum era nainte de Revolu]ie, [i un b`iat, n fa]a mea, avea o carte de cul-turism, S`rb`toarea Mu[chilor (n.r. autor dl. Szekely Laszlo) se intitula [i avea cåteva fotografii cu mari campioni: Arnold, Dany Padilla sau Frank Zane. La pri-mul contact vizual, nu am crezut c` poate fi real, am zis c` sunt desena]i. Am luat acea carte, am studiat-o [i am hot`råt s` ncerc s` v`d dac` este posibil s`-]i po]i transforma corpul ntr-o aseme-nea capodoperã. Dup` numai 7 luni, deja prindeam forme, avånd n vedere c` nainte de a practica culturismul am f`cut 9 ani lupte libere [i eram fan Bruce Lee. Am participat la primul concurs la numai 7 luni de antrenament. Desigur, m-am clasat ultimul, dar nu am renun]at! Am stat un an [i, imediat, n 1993, am urcat pe podium, ob]inånd bronzul, un salt enorm avånd n vedere c` n acei ani concuren]a era foarte mare, cåte 30-36 de sportivi pe cate-gorie. |n 1992 am nceput antre-namentele. –- Cånd ai nceput preg`tirea pentru Campionatele Balcanice din acest an? – Preg`tirea am nceput-o [i am gåndit-o cu un an nainte, pas cu pas, iar alimenta]ia s-a schim-bat nainte cu 5 luni de concurs. – Vorbe[te pu]in despre dieta ta [i despre preferin]ele tale ali-mentare. – Cånd sunt la diet`, m` r`sf`] de dou` ori pe s`pt`mån`, n rest m`nånc curat; prefer pe[te, linte, orez brun iar desertul preferat este crem` de zah`r ars. – Antrenamentul... l men]ii pe-rioade lungi, ce schimbi? –- Antrenamentul meu e instin-ctiv, nu urmez o rutin` strict`, fac schimb`ri din mers, la fel [i n ca-zul alimenta]iei. – Te implici [i n ajutorarea copiilor defavoriza]i, vorbe[te pu]in despre rezultatele n acest domeniu. – A[ vrea s` fac o parantez`. |n afar` de sportul de perfor-man]` [i antrenor personal, mi-am f`cut timp [i am ajutat copii cu dizabilit`]i. A[i dori s` spun cåteva cuvinte despre un caz special; se nume[te Emanuel Faur, un b`ie]el de 8 ani, care a fost diagnosticat cu poliventricu-lonevrit` n remisie tetraplegie flasc`, o boal` foarte rar`, care duce la parez`, cum era [i n cazul lui. I s-a f`cut plasmaferez` de dou` ori, coma indus`, a tre-cut printr-o perioad` de luni bune n care nu s-a putut mi[ca, nu a putut vorbi, dup` care au urmat ndelungi metode de recuperare [i, n paralel cu kinetoterapia, am lucrat din greu cu exerci]ii impro-vizate [i adaptate pentru recu-perarea sa. A fost un drum lung, anevoios, avånd n vedere c` atunci cånd a venit prima oar` la sal` nu putea sta n picioare, putea mi[ca doar dou` degete de la månu]a dreap-t`. Sunt multe de spus. Dup` 11 luni a reu[it s` mearg` n picioa-re, dup` care l-am nv`]at s` mearg` pe biciclet`; ]in s` speci-fic c` e un elev eminent la [coa-l`, este primul pe clas`. Perso-nal, am avut multe de nv`]at de la el, a dat dovad` de o voin]` [i o t`rie de caracter ie[ite din comun. Pu]ini sunt cei care au puterea pe care a avut-o Emanuel [i m` bucur c` am fost o surs` de in-spira] ie [i un punct de sprijin de care el s-a ag`]at [i i-a dat putere s` mearg` nainte. Pentru mine este unul dintre cele mai mari tro-fee cå[tigate n cariera mea, atåt ca sportiv-antre-nor cåt [i ca om! – Care este atuul t`u genetic? – Atuul meu genetic cred c` este modul meu de a gåndi, atitu-dinea mental` es-te cea care face diferen]a dintre oamenii obi[nui]i [i marii campioni. Ca grupe muscu-lare, dorsalii [i gambele cresc mai repede. Cred c` cå[tig mult prin estetic` [i pro-por] ii. – Ce grup` nu-]i place s` antre-nezi? – Nu exista nu-mi place! Ci doar: trebuie, pot, vreau! – Ce accident`ri ai? Cum ai reu[it s` treci peste ele? – Aici ai pus degetul pe ran`. Din p`cate au fost multe, dar m` consider un norocos [i sunt feri-cit, mplinit cu ceea ce am real-izat! De la coate, umeri, ge-nunchi, pectoral, biceps, pån` la cea mai grav` problem`, la co-loan`. Am avut ceva similar cu Emanuel, dar numai pe partea dreapt`, o semiparez`, din 2004 pån` n 2008. Dup` un drum lung [i anevoios prin spitalele din Ro-månia, unde am avut, n decurs de 4 ani, peste 15 diagnostice, am fost sf`tuit de dr Alin Popescu s` merg n Germania, la Alphaklinik. Ajunsesem la 51 de kg... Acolo am fost tratat cum tre-buie, [i, chiar dac` eram str`in, mi s-a f`cut 35% discount din costurile opera]iei [i procedurilor medicale! }in s` mul]umesc pe aceast` cale, domnului dr Schubert f`r` de care nu a[ fi ren`scut [i nu a[ mai fi fost ceea ce sunt ast`zi! Mul]i nu mai cre-deau s`-mi revin ca om la nor-malitate, dar s` fac [i sport de performan]`! |ns` m-am rentors pe scen` [i nu oricum ci cu me-dalii de aur n fiecare an! Mul]u-mesc tuturor, mul]umesc vie]ii [i lui Dumnezeu pentru c` mi-a mai dat o [ans`! – Ce concursuri mai ai n plan, n 2014? – Deocamdat` iau pauz` anul acesta, pentru c` m` simt exten-uat, dar o s` m` prezint ca antre-nor cu dou` sportive, C`t`lina Doroftei [i Mihaela Nedelcu, [i sper s` lu`m o medalie, indifer-ent de culoare. O s` ncep preg`- tirea anul viitor, pentru europene [i, de ce nu, poate pentru mondi-ale. Prof. Cristian Neagu Radu Gherghel campion balcanic 10 Culturism&Fitness nr. 3/2014
 7. 7. Tiger Classic RO TOPCULTURISM.Baton proteic cu un con]inut mare de fibre vegetale, ideal pentru sl`bit. Culturism&Fitness nr. 3/2014 13 Competi]ia Tiger Classic a ap`rut acum doi ani. Dup` ce a prins bine contur iar experien]a n organizare a crescut, Mihai Tigora, organizatorul [i ini]iatorul competi]iei, a ridicat [tacheta pentru acest an [i a anun]at 4 edi]ii ale show-ului. Pån` acum s-au ]inut primele trei: la Oradea, pe 14 mai, la Sibiu, pe 31 mai [i la Mamaia, pe 14 iunie. Rezultate complete, poze [i video g`si]i pe siteul nostru de internet, topculturism.ro 17 mai 2014, Oradea culturism juniori open 1. Radu Ulici – Arad 2. Lajos Piski – Oradea 3. M`d`lin Avram – Cîmpeni bodybuilding classic 175 cm 1. Andrei Nilgesz – Oradea 2. Dan Blaj – Oradea 3. M`d`lin Avram – Cîmpeni bodybuilding classic +175 cm 1. Alexandru Albulescu – B. 2. {tefan Popa – Bucure[ti 3. Silviu Pop – Baia Mare open bodybuilding classic Alexandru Albulescu – B. bikini fitness 169 cm 1. Loredana Enache – Oradea 2. Ramona Nagy – Oradea 3. Alexandra Boglu[ – Oradea culturism 85 kg 1. Paul Maxim – Ia[i 2. Andrei Nilgesz – Oradea 3. Dan Blaj – Oradea culturism +85 kg 1. Remus Heredeu Oradea 2. Radu Ulici – Arad 3. Cristian Anghel – Bragadiru (IF) open culturism Paul Maxim – Ia[i 31 mai 2014, Sibiu juniori open 1. Marius Chera – Sibiu 2. Radu Ulici – Arad 3. Richard Both – Odorheiul Secuiesc bodybuilding classic 175 cm 1. Andrei Nilgesz – Oradea 2. Cristian Berciu – Cluj-Napoca 3 Emil Dulgheru – Bucure[ti bodybuilding classic +175 cm 1. {tefan Popa – Bucure[ti 2. Cornel Bobancu – Arad 3. Cristian {tefan – Sf. G-ghe open bodybuilding classic Andrei Nilgesz – Oradea bikini fitness 169 cm 1. Monica Berciu – Cluj-Napoca 2. Kinga Gyorgy – Remetea 3. Bianca Col]a – Re[i]a bikini fitness +169 cm 1. Bianca Surdu – Sibiu 2. Anca {omcutean – Baia Mare 3. Mirela Blaj – Deva open bikini fitness Bianca Surdu – Sibiu culturism 85 kg 1. Marius Chera – Sibiu 2. Cristian Berciu – Cluj-Napoca 3. Marius Mitrache – Bucure[ti culturism +85 kg 1. Andra[ Berecz – Bra[ov 2. Claudiu Streza – Sibiu 3. Cristian Anghel – Bragadiru (IF) open culturism 85 kg Marius Chera – Sibiu 14 iunie 2014, Mamaia culturism juniori 1. Richard Both – Odorheiul Secuiesc 2. Roberto Mih`i]` – Bucure[ti 3. Marian Du]` – C`l`ra[i bodybuilding classic 175 cm 1. Andrei Nilgesz – Oradea 2. Emil Dulgheru – Bucure[ti 3. Emil Giurgiu – Br`ila bodybuilding classic +175 cm 1. {tefan Co[ovanu – Bucure[ti 2. Derek Ebbers – Bra[ov 3. {tefan Popa – Bucure[ti open bodybuilding classic Andrei Nilgesz – Oradea bikini fitness 169 cm 1. Diana Pivniceru – Constan]a 2. Otilia Dumitrescu – Târgu-Jiu 3. Andreea Cucu – R`d`u]i bikini fitness +169 cm 1. Bianca Surdu – Sibiu 2. Ana Maria Du]` – Bucure[ti 3. Alina Pavel – Bucure[ti open bikini fitness Diana Pivniceru – Constan]a culturism 85 kg 1. Marius Mitrache – Bucure[ti 2. Florin Grap` – Gala]i 3. Cristian Hristu – Constan]a culturism +85 kg 1. Eugen Mati[ – Constan]a 2. Lucian Boerescu – Constan]a 3. Mihai Feroiu – Târgu-Jiu trofeu most muscular Lucian Boerescu – Constan]a open culturism Eugen Mati[ – Constan]a 12 Culturism&Fitness nr. 3/2014 { tt e ff a n C o [ o v a n u [ ii A n d rr e ii N ii ll g e s z B ii a n c a B rr ` tt e a n u ,, O tt ii ll ii a D u m ii tt rr e s c u ,, A n d rr e e a C u c u ,, D ii a n a P ii v n ii c e rr u [ ii M ii h a e ll a N e d e ll c u A n d rr a [ B e rr e c z [ ii M a rr ii u s C h e rr a M o n ii c a B e rr c ii u [ ii B ii a n c a S u rr d u M a rr ii u s M ii tt rr a c h e [ ii E u g e n M a tt ii [
 8. 8. 6pentru tactici intense mai scurt timp n care le po]i ganter` de efectua [i ncearc` apoi mbun`- 8. F`r` oprire, t`]irea acestui timp. Dac` nu e[ti de 6 RO 12 kg [i execut` nc` continu` cu o gan-ter` kg [i ncearc` s` com-pletezi a[a avansat, po]i efectua exerci- nc` 8. Ia o pauz` [i f` la TOPCULTURISM.noi cå[tiguri ]iul la aparatul de trac]iuni, care ]i fel cu cel`lalt bra]. O astfel de poate prelua o parte din greuta-tea rutin` va fi mult mai ucig`toare corporal` [i, dac` nu ai a[a decåt 3 serii cu gantera de 20 kg. ceva n sal`, po]i face la hel-cometru. Fiecare [i poate alege gantera de nceput, conform puterii, cele-lalte 4. Repet`ri par]iale gantere s` fie alese conform pån` la complete procentajului, 60% cea de-a la mpins culcat doua [i 30% cea de-a treia. Alege o greutate adecvat` [i 6. Superserii pentru coboar` bara doar 25%, apoi grupe antagoniste mpinge-o pån` cånd bra]ele Ia o pereche de gantere mai sunt ntinse. Coboar` bara doar u[oare, 15-20 kg, [i execut` m-pins jum`tate din curs` [i ridic-o, apoi o cobori 75% [i o ridici. Urmeaz` o repetare complet`, bara s` ating` pieptul. F`r` oprire, exe-cut` aceea[i schem` de cåte ori po]i. |n func]ie de greutatea folosit`, ar trebui s` fii capabil s` faci 2-6 astfel de scheme. |ntot-deauna s` ai un partener preg`tit s` intervin`. Aceast` tactic` ]i va permite s` dep`[e[ti mai u[or unele puncte mai slabe ale m-pinsului t`u din culcat, ceea ce va duce la noi cre[teri. 5. Flexii alternative cu gantera la banca Scott, superserie Alege o ganter` de 20 kg [i execut` 8 repet`ri. Imediat ia o din nclinat, numai 5 repe-t` ri. Imediat execut` 5 trac]iuni. Apoi din nou cu ganterele [i tot a[a f`r` oprire timp de 10-15 minute. Odihne[te-te 10 minute, apoi execut`, n aceea[i mani-er`, mpins orizontal cu ganterele de 15 kg urmat de trac]iuni, tot a[a, 10-15 minute. Ai grij` s` p`strezi o form` corect` de exe-cu] ie. |n 30 de minute am reu[it s` fac n total 574 de repet`ri. Tu cåte po]i? Alexandru Bolborici dup` Ironman 14 Culturism&Fitness nr. 3/2014 OMEGA COMPLEX Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru apor-tul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului cardiovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, m-preun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei Culturism&Fitness nr. 3/2014 15 |nainte s` cre[ti [i mai mult intensitatea antrenamentelor, tre-buie s` te preg`te[ti psihic [i mental pentru noi limite. E posibil ca, la nceput, s` cedezi mental datorit` arsurii musculare sim]ite [i s` opre[ti repet`rile chiar dac` erai capabil din punct de vedere fizic de nc` cåteva repet`ri. |n timp, vei putea controla mai bine acest lucru, iar exerci]iile de mai jos vor deveni foarte productive. 1. Flot`ri la banc` pentru triceps, serii descresc`toare Al`tur` paralel dou` b`ncu]e orizontale, sprijin`-]i c`lcåiele pe una din ele iar pe cealalt` te ridi-ci n måini. |ncepe cu 4 discuri de 10 kg. Execut` cåt de multe repet`ri po]i [i, cånd nu te mai po]i ridica, cere partenerului s` te u[ureze de un disc. Continu` pån` nu mai ai nici un disc [i nu te mai po]i ridica deloc. Cu perse-veren]`, po]i trece la discuri de 15 sau de 20 kg. Dac` e[ti extrem de puternic, folose[te cåte discuri po]i ]ine. 2. De la greutate zero la maxim de kilograme, n cåteva secunde |ntotdeauna folose[te aceast` tehnic` avånd trei parteneri care s` te asiste. De exemplu, cånd faci genuflexiuni, ncepe cu bara goal`. Execut` o repetare, apoi partenerii adaug` un disc de 20 kg pe fiecare parte. Cu cele 60 kg execu]i o repetare. {i tot a[a pån` nu mai po]i face o repetare corect`. Dac` nu e[ti a[a avan-sat sau mai pu]in puternic, po]i face schema utilizånd discuri de 10 sau 15 kg. Aceast` tehnic` ]i va duce ideea de antrenament spre noi n`l]imi. O po]i utiliza [i la mpin-sul din culcat. Recordmenul mon-dial la mpins culcat, Eric Spoto, utilizeaz` aceast` tehnic` la antrenamente, numai c`, dup` ce bara e nc`rcat` la maximum (aproape 300 kg!!!), nu se opre[- te [i continu` descresc`tor, pu-nånd partenerii s`-i scoat` cåte un disc de pe bar`. 3. Cåt de multe trac]iuni po]i face n 10 minute? Majoritatea celor care se antreneaz` efectueaz` 3-4 serii a 8-10 repet`ri la trac]iuni. Pentru a face exerci]iul mai intens, vezi cåte trac]iuni po]i face n 10 mi-nute. Dac` po]i face mai mult de 100, atunci accept` urm`toarea provocare [i vezi care este cel
 9. 9. pentru antrenamente super intense TOPCULTURISM.RO Antrenament complet Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Odat` cu prima vizitã pe care am f`cut-o n America, la ncepu-tul anilor '90, am avut ocazia s` vorbesc cu multe nume celebre ale culturismului profesionist. Evi-dent, am ncercat s` aflu, n pri-mul rånd, cum trebuie s` m` an-trenez pentru a fi cåt mai masiv. |ntors n ]ar`, am aplicat cu succes aceste informa]ii, lucru care m-a men]inut pån` la vårsta de 45 de ani, cånd am cå[tigat ultimul meu titlu de campion na- ]ional, n ciuda faptului c` nu folo-seam substan]e dopante, a[a cum f`ceau unii dintre adversarii mei. Reu[eam s`-i bat, pentru c`, n esen]`, mã antrenam mai inteligent decåt ei. Aveam "know how-ul", cum zic americanii. Acum, cånd m-am retras defi-nitiv din competi]iile de seniori, cred c` nu mai e cazul s` ]in aceste secrete pentru mine. |n acest articol voi diseca an-trenamentul pentru bicep[i, ur-månd ca pe viitor s` m` ocup [i de celelalte grupe musculare. Ce am nv`]at de la americani este c` a face ntotdeauna antre-namentele ntr-un anumit fel este calea care duce cu siguran]` la ncetinirea progreselor [i, ulterior, la stagnare. Asta [tiam [i am tot repetat [i eu n revista noastr` de-a lungul anilor. Ce am nv`]at nou ns`, atunci, a fost faptul cã exist` trei chei pentru pornirea cre[terii muscu-lare [i cele mai mari progrese le faci cånd le folose[ti pe toate trei n acela[i antrenament. Cele trei chei sunt: tensiunea mecanic`, stresul metabolic [i trauma muscular`. Tensiunea muscular` se ob]ine cu greut`]i mari. Cel mai bine e s` folose[ti exerci]ii de baz` [i exerci]ii u[or tri[ate sau cu repet`ri for]ate. Trauma muscular` se ob]ine cel mai bine cu exerci]iii n care stresul maxim al gre-ut`] ii n timpul exerci- ]iului este prezent cånd mu[chiul este ntins la maximum. Americanii fac, de altfel, un gen de execu]ie, la anumite exerci]ii, n care greu-tatea este l`sat` s` ca-d` pån` cånd mu[chiul este n elonga]ie aproape maxim` [i acolo opresc brusc mi[carea ganterei sau a barei [i pleac` napoi cu ea. Astfel apar ni[te microrupturi la fibrele musculare care generea-z` un r`spuns din partea organis-mului de genul: „trebuie s` recon-struiesc fibrele rupte, dar s` le fac mai mari [i mai puternice pentru a rezista acestui efort“. Stresul metabolic se ob]ine cel mai bine cu ajutorul unor exerci]ii care ofer` tensiune continu` [i o solicitare mare n punctul n care mu[chiul este contractat la maxi-mum. De obicei ele blocheaz` sångele n mu[chi [i se ob]ine o pompare excelent`. Tot pentru cre[tere maxim` a musculaturii, americanii m-au n-v`] at c` e bine s` combini mai multe tipuri de protein` imediat dup` antrenament, pentru c` fie-care tip are avantaje [i tu vrei s` ob]ii toate avantajele. Astfel am adus ideea n ]ar` [i la Redis Nutri]ie a ap`rut formula Ideal Protein, cu protein` cu absorb]ie lent` [i absorb]ie rapid`, concen-trat pe care l-am folosit cu mare succes timp de 15 ani. Iat` cum trebuie s` arate un program de antrenament pentru bicep[i care folose[te aceste principii: Pentru tensiune mecanic`: trac]iuni la bar`, cu priz` tip supi-na] ie, la l`]imea umerilor sau mai mic`; flexii cu bara sau gantere din stånd. Pentru traum` muscu-lar`: flexii cu bara sau gantere la banca Scott. Pentru stresul meta-bolic: flexii la scripete sau flexii concentrate. Face]i 4-5 serii din fiecare tip de exerci]iu, lua]i dou` cupe de Ideal Protein imediat [i dup` antrenament [i o s` vede]i de ce am ob]inut atåtea titluri de campi-on na]ional. Fie c` e[ti un culturist con[tiin-cios sau un entuziast al altui sport nrudit, antrenarea intens` vine cu un anumit cost. Stresul asupra corpului este mare [i pen-tru a face progrese trebuie s`-]i alimentezi organismul cu o diet` corespunz`toare n proteine, gr`simi, carbohidra]i, ap` mult` [i cåteva suplimente specifice. Iat` care sunt suplimentele esen- ]iale, pe care ]i le recomand, pen-tru antrenamente intense: Protein`. S` recunoa[tem, ai nevoie de o cantitate suficient` de protein` pentru a repara [i a crea nou ]esut muscular. Sunt destule surse din care s` alegi: vit`, zer, albu[ de ou, casein`, soia. Asigur`-]i cam 2,0-2,5 g de protein` pe kilocorp (pentru un tip de 80 kg, 160-200 g) zilnic. Cel mai bine e s` folose[ti o combi-na] ie de dou` sau trei surse, iar o por]ie s` aib` 30-45 de grame de protein`, n func]ie de greutatea corporal`. Uleiul de pe[te. Fiecare dintre noi, fie b`iat sau fat`, tre-buie s` ia zilnic ulei de pe[te. S-a dovedit a fi un foarte bun antiin-flamator, protejeaz` sistemul car-diovascular, creierul, men]ine ar-ticula] iile s`n`toase, nivelul co-lesterolului [i trigliceridelor dato-rit` acizilor gra[i polinesatura]i DHA [i EPA, con]inu]i de omega 3. Ia 1-2 grame pe zi. Aminoacizi. Pe lång` un con-centrat proteic, este bine s` lu`m [i aminoacizi pentru o mai bun` recuperare [i refacere a mu[chilor. Cei esen]iali includ BCAA [i glutamina. BCAA serve[- te drept combustibil ce-]i permite s` te antrenezi mai tare [i mai mult. Glutamina este un puternic anticatabolic, prevenind de-gradarea muscular`. Asigur`-]i zil-nic 5-10 g de BCAA [i 15-30 g de glutamina, n func]ie de greutate. Preworkouturi (nainte de antrenament). Depinzånd de ni-velul efortului depus, stimula-toarele nainte de antrenament pot fi folositoare, dar prea multe ]i vor face r`u. Trendul curent pentru preworkouturi este s` fie pline de stimulatoare [i nimic alt-ceva de valoare. Hei, nu e nevoie s` iei anfetamine sau alte stimu-latoare care ac]ioneaz` asupra sistemului nervos, dar cred n substan]e, demonstrate [tiin]ific, precum creatina, carnitina, beta-alanin` sau cofeina care dau rezultate foarte bune. Alege un produs care s` aib` o combina]ie a acestora, ns` nu exagera cu dozajul. Vitamine [i minerale. |n orice diet` normal`, curat`, bine echilibrat`, nu ]i vei putea asigu-ra nici m`car minimul din doza zilnic recomandat` pentru vita-mine [i minerale. Acestea sunt precum uleiul la un motor, asigu-r` ungerea componentelor [i fac ca motorul s` func]ioneze la pa-rametri maximi. F`r` vitamine [i minerale, nu se pot declan[a multe reac]ii din corp. Unele com-plexe con]in doze extrem de mari pentru unele vitamine [i min-erale, peste 10 ori doza zilnic` recomandat`. Evita]i-le sau lua]i produsul doar o scurt` perioad`, dup` care face]i pauz`. Reco-mand s` urca]i pån` la 3-5 ori doza zilnic` recomandat` pentru vitamine [i minerale, n func]ie de greutate, pentru a asigura cerin- ]ele necesare efectu`rii de antre-namente intense. Alexandru Bolborici dup` Ironman F ll o rr ii n U c e a n u pentru bicep[i Suplimente 16 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Culturism&Fitness nr. 3/2014 17
 10. 10. posibil, dup` antrenament, de cea mai bun` RO [edin]` „cardio” a ta de pån` acum. zzz Jessica James este cea TOPCULTURISM.mai fierbinte stea n devenire a concursurilor de fitness bikini din SUA? De[i ap`rut` recent n competi]ii, Jesica este considera-t` deja favorit` la cå[tigarea titlu-lui de la Olympia Bikini 2014. Secretele ei: mult` munc` [i un genetic de excep]ie. zzz Vasile {erban este lide-rul, de necontestat, de peste 10 ani, la categoria masters, peste 50 de ani? Din 2004, cånd a par-ticipat prima oar`, [i pån` acum, vin dup` antrenamente este con-traproductiv? a cå[tigat toate titlurile na]ionale, De[i, vara, unii [i nu oricum, ci ntr-o form` din ce sportivi obi[nuiesc s` se rãcore-asc` n ce mai bun`, reu[ind s` pro-greseze cu o bere, studiile arat` c`. de la an la an. Acum are Vasii lle char dac` testosteronul liber din 64 de ani [i, la demonstra]ia de la {errban sånge este crescut datorit` efor-tului Tiger Classic Mamaia, a l`sat intens, el nu este preluat efi-cient publicul cu gura c`scat`. Poza de mu[chi din cauza alco-olului. al`turat` spune totul! Acesta ntårzie de aseme-nea zzz ai respira]ie uråt mirosi-toare [i refacerea dup` antrena-ment de la atåta protein`? |n-cearc` iar n cantitate mai mare va uleiul din nuc` de cocos. mpiedica orice progres. Deci Conform unei publica]ii, uleiul de combina]ia antrenament cu alco-ol cocos poate calma afec]iunile este dezastruoas`. gurii, precum respira]ia uråt miro-sitoare, zzz trei cutii, zilnic, de b`uturi probleme ale gingiilor r`coritoare, ndulcite cu zah`r, sau durerile de din]i. Se suge-reaz` pot scurta via]a? Un studiu f`cut s`-]i speli din]ii cu o mixtu-r` pe [oareci, la care s-a b`gat 25% de o optime de linguri]` de zah`r din totalul caloriilor, a de-monstrat bicarbonat de sodiu [i o jum`tate c` femelele mureau mai de linguri]` de ulei de cocos extra devreme, iar masculii nu mai virgin. Partea negativ` e c` nu aveau dorin]a s` se reproduc` vei mai primi gratis Tic-Tac sau sau s` apere teritoriul. Este echi-valentul gume de mestecat. a trei cutii de b`uturi n-dulcite cu zah`r la oameni. Acest studiu demonstreazã care este nivelul minim de zah`r care poate afecta mamiferele. zzz ai [anse mari s` te com-bini la sal`? Conform unui studiu, femeile care fac sal` au o ncre-dere mai mare n ele [i se simt mai atr`g`toare din punct de ve-dere sexual, ceea ce nseamn` c` pot avea o dorin]` mai mare pentru sex. Doar spune-i c` an-trenamentele o fac s` arate din ce n ce mai bine [i vei beneficia, zzz Campionatul European de skandenberg, din 2016, se va desf`[ura n Romånia? Chiar dac` nu au trecut decåt 8 ani de la primul Campionat Na]ional, Romånia este considerat` o for]` n skandenbergul mondial, iar realiz`rile pe plan intern, cåt [i pe plan extern au dus la votul una-nim de desf`[urare a CE din 2016 la noi. Reamintesc c` avem 8 titluri mondiale, dintre care 6 la seniori, iar postul de secretar general mondial este ocupat de romånul Mircea Simionescu- Simicel. zzz Kai Greene a f`cut show la concursul Pittsburg Pro? O adev`rat` pat` de culoare este Kai din cauza declara]iilor, com-portamentului, coafurii [i costu-ma] iilor lui. La Pittsburg Pro, Kai nu a concurat, dar a f`cut un adev`rat show n cadrul unei demonstra]ii pentru care a fost pl`tit rege[te. Cei prezen]i spun c` [i-a meritat to]i banii. zzz 8 concursuri profesion-iste au avut loc n aceast` prim`- var`? La Arnold Classic a cå[- tigat Dennis Wolf, cum am anun- ]at n num`rul trecut. Iat` rezulta-tele la celelalte concursuri care au avut loc ntre timp: – Australian Pro Grand Prix; 1. Shawn Roden, 2. William Bonac, 3. Evan Centopani, 4. Branch Waren, 5. Ed Nunn – Orlando Europa Show of Champions; 1. Justin Compton, 2. Jon Delarosa, 3.Fred Smalls, 4. Daniel Toth, 5. Eddy Wilson – Arnold Classic Brazil; 1. Steve Kuclo, 2. Juan Morel, 3. Jonathan Delarosa, 4. Lionel Beyeke, 5. Toney Freeman – Pitsburg Pro; 1. Jason Poston, 2. Michael Anderson, 3. Anton Antipov, 4. Tyler Anderson, 5. Fawad Ahadi – Dallas Europa Show; 1. Branch Warren, 2. Fouad Abiad, 3. Johnnie Jackson, 4. Jojo Ntiforo, 5. An Nguyen – New York Pro; 1. Mamdouh Elssbiay, 2. Juan Morel, 3. Jonathan Delarosa, 4. Lionel Beyeke, 5. May Charles – Toronto Pro Super Show; 1. Juan Morel, 2. Johnnie Jackson, 3. Jonathan Delarosa, 4. Toney Freeman, 5. Lionel Beyeke Din toate aceste concursuri am remarcat c` Mamdouh Elssbiay [i Dennis Wolf sunt n mare pro-gres fa]` de anul trecut [i ]intesc justificat podiumul la Mr. Olympia din toamn`. |n rest, nume mai pu]in cunoscute [i fo[ti con-curen] i de top care se afl` n declin vizibil, precum Branch Warren [i Toney Freeman. zzz al]i doi mari campioni, Dennis Wolf [i Mamdouh Elssbiay, au fost de asemenea invita]i pentru demonstra]ii la un concurs de amatori? Programele lor nu au ie[it cu nimic n evi-den]` fa]` de cele ale concuren]ilor amatori, singura mea remarc` este c` Mamdouh este de-a dreptul gigantic cånd este n perioada de mas`, cum era la momentul demonstra]iei. Pur [i simplu incredibil, nu cred c` am v`zut pe cineva a[a de nc`rcat cu mas` muscular`, n general, [i n special pe coapse, n istoria acestui sport. zzz consumul de bere sau Kaii Grreene Jessiica James Juan Morrell Mamdouh Ellssbiiay 18 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Culturism&Fitness nr. 3/2014 19
 11. 11. cu o ganter` cu bra]ele ntinse TOPCULTURISM.RO Nu exist` program de antrena-ment cinstit f`r` genuflexiuni. Dac` ai ajuns n punctul n care nu mai po]i face genuflexiuni cu haltera din cauza problemelor lombare, atunci acest exerci]iu este pentru tine. Exerci]iul ]i va permite s` efectuezi mi[carea de genuflexi-une cu o amplitudine foarte mare, iar trunchiul va r`måne perpendi-cular pe sol tot timpul [i nu vei mai avea a[a mare stres pe genunchi. Cånd faci genuflexiuni nor-male, trebuie s` compensezi greutatea prin aplecarea trunchi-ului nainte atunci cånd cobori. Acest lucru nu este r`u pentru cineva care are o coloan` s`n`toas`, din contr`. Probleme apar dac` cobori prea jos [i rotunje[ti spatele infe-rior. Avem nevoie de o ganter`, destul de grea, pe care s-o pozi- ]ion`m lång` noi, n lateral stånga. Cu må-na dreapt` apuc`m un suport/bar`/cadru po-zi] ionat la nivelul piep-tului, printr-o priz` su-pina] ie. Acest lucru l folosim pentru a men- ]ine trunchiul n plan perpendicular pe sol. La finalul seriei, ne pu-tem ajuta de bra] s` ne tragem n sus. Cu måna dreapt` prins` de suport, co-boråm ntr-o genuflexi-une (ambele picioare le flex`m), cu trunchiul perpendicular pe sol, pån` ajungem cu måna stång` la må-nerul ganterei. Trunchiul poate s` fie pu]in l`sat pe spate. Apu-c` m gantera [i ne ridic`m. Vei sim]i tot efortul direct n cvadri-cep[ i. Recomand s` face]i jum`tate din num`rul de repet`ri dorit cu gantera ]inut` n måna stång`, apoi rapid rostogoli]i gantera n partea dreapt`, apuca]i-o cu dreapta iar cu måna stång` cadrul. Astfel ve]i balansa efortul simetric pe coapse. Pentru o schimbare mai rapid`, pute]i fo-losi o a doua ganter` pe care s` o plasa]i de la nceput pe partea dreapt`. Men]ine]i tensiunea la fiecare repetare, coborå]i pån` atinge]i u[or cu gantera de podea. Nu gr`bi]i tempoul, ridicarea [i cobo-rårea s` fie de minimum 2 secunde fiecare. Dac` vrei s` cre[ti mai mult amplitudinea, po]i folosi un ste-pper, sau o alt` platform` pu]in nalt`, ca s` po]i cobor mai mult pån` gantera atinge solul. De asemena, po]i merge pån` la ep-uizare, nu ai de ce s` te temi c` r`måi cu bara n cårc`, nu trebuie s` faci pa[ii nainte [i napoi cånd iei bara de pe suport precum la genuflexiunile clasice. Cånd ai terminat, doar la[i gantera din mån`. Alexandru Bolborici dup` Ironman Genuflexiuni Trac]iuni R`zvan ßindelaru 5 titluri de campion na]ional A[a cum spuneam n num`rul precedent, am revenit pentru a exemplifica, cum putem cre[te n mas` muscular`, f`cånd antrenamente grele f`r` a pune presiune pe coloan`. Cu toate c` mul]i dintre aceia care vor s` aib` un trup asemenea statuilor antice grece[ti pun accen-tul pe grupe musculare ce fac o mai bun` impresie la prima vedere, cum ar fi pieptul sau bra]ele, marele dorsal [i va pune ntotdeauna amprenta asupra aspectului fizic general, aruncånd asupra posesorilor lui privirile pline de admira]ie ale celor din jur. Exerci]iile clasice, cum ar fi trac]iunile sau rama-tul, ne ajut` s` ajungem la forma dorit`, dar uneori, mai ales la ramat, folosind greut`]i prea mari [i neavånd o sus]inere osoas` pe m`sur`, putem resim]i dureri pe diverse articula]ii, cu prec`dere n zona lombar`. Pentru a evita acest lucru, n afar` de recomandarea bine cunoscut` tuturor de a folosi greut`]i, ce nu ne for]eaz` s` abandon`m exe-cutarea corect` a exerci]iilor [i ]inånd totodat` cont de fondul genetic al sistemului osos al fiec`ruia, v` recomand folosirea unui exerci]iu complex: trac]iuni la bar` cu bra]ele ntinse. Acesta este asem`n`tor cu mi[carea pe care o putem face la cablu, dar, fiind un exerci]iu ce folose[te doar greutatea corpului, stimuleaz` din R`zvan {iindellarru plin cre[terea dorsalilor, f`r` a pune presiune pe coloan`. Precum n bine cunoscutul proverb, „dac` nu vine Mahomed la munte, vine muntele la Mahomed", a[a [i aici, n loc s` aducem bra]ele lång` trunchi, aducem trunchiul lång` bra]e. Avånd priza mai mare decåt l`]imea umerilor, men]inem bra]ele ntinse sau foarte pu]in ndoite [i ridic`m trunchiul påna ce acesta ajunge n pozi]ie orizon-tal`, avånd grij` s` men]inem abdomenul ncordat iar spatele drept. Exerci]iul se execut`, n pri-m` faz`, cu picioarele flexate, iar dup` ceva timp, l putem ngreuna, ]inånd picioarele ntinse. Se poate men]ine pu]in trunchiul n pozi]ia orizontal`, pentru un plus de stimu-lare. Grupa principal` folosit` este marele dorsal, dar, fiind un exerci]iu complex, implic` [i pieptul, tricep-sul, umerii [i abdomenul. Chiar dac` nu reu[i]i din prima, continua]i [i, pe lång` un exerci]iu folositor, ve]i avea [i un spate uimitor. 20 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Culturism&Fitness nr. 3/2014 21
 12. 12. Shaker de 700 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro TOPCULTURISM.RO Tr`ie[te mai mult, Ultimele cercet`ri cu privire la acest lucru au ap`rut peste tot, la TV, n pres`, radio, Internet, a[a c` nu v` ]in n suspans. Implic` un fruct, despre care spuneam, mai mult robotic, c` „un m`r pe zi ]ine doctorul departe“. Iat` ce a ap`rut n edi]ia din decembrie, anul trecut, a revistei Science News: „prescriind un m`r pe zi, la cei peste 50 de ani, va preveni sau ntårzia decesul a aproximativ 8.500 de persoane pe an, datorit` infarcturilor sau atacurilor de cord, n Anglia.“ Evident, studiul a fost f`cut n Anglia, dar este aplicabil pentru toat` popula]ia lumii. Alte studii au ar`tat noi bene-ficii. Merele sunt printre cele mai bune fructe cånd vine vorba de p`strarea tinere]ii [i reducerea gr`simii. |ntr-un studiu recent, pacien]ii au primit 600 mg de polifenoli din mere, zilnic, timp de 16 s`pt`- måni. S-a demonstrat pierderea a 35 cm p`tra]i de gr`sime vis-ceral` la grupul care a primit polifenoli, n contrast cu grupul de control, care a cå[tigat 15 cm p`tra]i. Gr`simea visceral` este cea mai periculoas` pentru ini-m`, se depune n jurul organelor [i este factor important n apari]ia gr`simii pe burt`. Acela[i articol discuta benefici-ile merelor asupra longevit`]ii: „Numai n ultimul an, cercet`torii de la trei laboratoare diferite au publicat studii care demonstre-az` cum moleculele de polifenoli deriva]i din mere extind speran]a de via]`, la diferite specii, cu på-n` la 12 procente.“ Se ar`ta cum un anumit polifenol, ce se g`se[- te ntr-o concentra]ie mare n coaja merelor, contribuie la nce-tinirea unor reac]ii [i procese ce duc la mb`trånire. Acum, sunt multe variante de mere. Care este cea mai bun`? Ei bine, polifenolii sunt bine m-pacheta] i n coaja merelor [i dau culoarea ro[ie. A[adar, cu cåt mai ro[ii merele, cu atåt mai bine. Idem pentru coaja cåt mai groa-s`. Prin urmare, cå[tig`torul este: m`rul ro[u delicios. |n concluzie, un m`r pe zi nu numai c` ]ine doctorul departe, dar [i reduce gr`simea [i cre[te speran]a de via]`! Culturism&Fitness nr. 3/2014 23 mai s`n`tos, mai fit 22 Culturism&Fitness nr. 3/2014
 13. 13. TOPCULTURISM.RO Interviu cu Dan Aldea Dan Alldea,, n 2014 – Cum ai nceput s` te antre-nezi? |n ce an? – Am intrat prima dat` ntr-o sal` de culturism la sfår[itul anu-lui 2007, din dorin]a de a ar`ta mai bine. Fiind la nceput, progre-sele au ap`rut rapid, chiar dac` pe atunci nu prea aveam multe cuno[tin]e despre antrenament [i nutri]ie. Cåteva luni mai tårziu, am decis s` m` nscriu la CS{ {oimii Sibiu, ca s` pot concura. Acolo i-am cunoscut pe d-na Felcia Popa [i pe dl antrenor Ioan Curtean, care mi-au spus c`, da-c` m` ]in de treab`, am [anse mari s` ob]in o medalie la viitorul campionat na]ional, lucru care s-a [i ntåmplat, ob]inånd argintul la juniori mici. De atunci, mi-a in-trat n sånge „microbul” competi- ]iilor [i eram sigur c` pot ob]ine rezultate [i mai bune. – Care este modelul t`u? – Nu pot spune c` am un mo-del bine conturat, dar am fost me-reu impresionat de fizicurile lui Dorian Yates [i Ronnie Coleman, pe care i consider ni[te culturi[ti comple]i. – Vorbe[te despre alimenta]ia din perioada de mas` [i precom-peti] ional`. – Atåt n offseason cåt [i prec-ompeti] ional, consum 8 mese pe zi, din care 5 sunt formate din ali-mente [i 3 din suplimente. Chiar [i n offseason prefer s` m`nånc „curat”, adic` evit pe cåt posibil alimentele care con]in mult zah`r, gr`simile saturate [i måncarea junk-food, deoarece am un tip so-matic mezomorf spre endomorf. Ca surse de protein`, folosesc carnea de pui [i pe[te, albu[urile de ou [i soia. Ca surs` de car-bohidra] i, prefer orezul, legumele fierte, cartofii cop]i, dar [i fructele nainte/dup` antrenament. Ajung s` consum peste 3.000 kcal pe zi. |n perioada precompeti]ional`, scad treptat cantitatea de carbo-hidra] i [i cresc cantitatea de pro-tein` pån` la 3,5 gr/kgcorp, astfel ncåt s` am un regim hipocaloric, dar hiperproteic. Prefer concen-tratele proteice din zer [i prework-out- urile, iar la regim adaug arz`toare de gr`simi [i consum mai mul]i aminoacizi. – Cum te antrenezi? – |n perioada de mas`, merg pe antrenamente de volum, vechea [coal`, adic` multe exer-ci] ii la intensitate medie spre mare, atac fiecare grup` muscu-lar` din toate unghiurile, de 2 ori pe s`pt`mån`. |mi place s` folo-sesc greut`]i mari, [i, de obicei, la ultimele serii, fac repet`ri for- ]ate, cresc greutatea la fiecare 24 Culturism&Fitness nr. 3/2014 serie [i scad num`rul de repet`ri. |n schimb, n perioada precom-peti] ional` combin cåte dou` exerci]ii specifice aceleia[i grupe [i fac peste 20 de repet`ri/serie la intensitate foarte ridicat`. Pe lång` antrenamentul de for]`, mai introduc antrenamente car-dio de 4 ori pe sapt`mån` a c`ror durat` variaz` n func]ie de etapa preg`tirii. – Care este grupa ta prefe-rat`? – Cel mai mult mi place s` an-trenez, evident, coapsele, pe care mul]i le consider` cea mai bun` grup` muscular` a mea. Exerci]iile mele preferate sunt genuflexiunile cu haltera, urmate de extensii, flexii pentru biceps femural [i ndrept`ri. La genu-flexiuni merg n sistem piramidal, cresc greutatea la fiecare serie, de la 110 kg la 220 kg, dup` care scad greutatea [i cresc num`rul de repet`ri, n total 8-9 serii. – Care sunt recordurile tale la probele de for]`? – |mpins la piept din culcat cu 145 kg, genuflexiuni cu 200 kg [i ndrept`ri cu 210 kg. – C`ror persoane dore[ti s` le mu]ume[ti ? – |n primul rånd doresc s` le mul]umesc p`rin]ilor mei pentru c` au avut r`bdare cu mine [i m-au ajutat cåt au putut. De aseme-nea, i mul]umesc domnului an-trenor Ioan Curtean pentru c` a f`cut eforturi de a m` ajuta s` m` afirm mai u[or ca sportiv, reu[ind astfel s` particip [i la concursuri interna]ionale. – Ce obiective ai n viitor? – |n viitorul apropiat mi doresc s` am un loc de munc` bun, sunt inginer electronist [i mi doresc o carier` n acest domeniu. Pe ter-men lung, mi doresc s` r`mån s`n`tos astfel ncåt s` pot s` m` axez atåt pe cariera profesional`, cåt [i pe antrenamente, obiec-tivul meu pe plan sportiv fiind s` devin campion na]ional absolut la seniori. Pe scurt, mi doresc s` devin mai bun n tot ceea ce fac. Prof. Cristian Neagu Vårst`: 23 ani |n`l]ime: 1,78 m Greutate: 90 kg n extrasezon, 80 kg n concurs Palmares: – vicecampion na]ional 2009, culturism juniori mici +70 kg – vicecampion na]ional 2010, 2011, culturism juniori mari 75 kg – locul 5 la CM 2011, bodybuilding classic juniori – vicecampion na]ional 2012, 2013, bodybuilding classic juniori – locul 7 la CE 2014, bodybuilding classic juniori – campion na]ional 2014, culturism juniori mari 80 kg n 2009
 14. 14. TOPCULTURISM.RO Idealurile unui culturist Alexandru Bolborici Acum cåteva zile am fost s` v`d un concurs de culturism. Am revåzut cå]iva prieteni care au participat, mi-am adus aminte de vremurile, cu peste 10 ani n urm`, cånd m` antrenam cu unii dintre ei. Eu m-am retras din competi]ii n urm` cu 6 ani. Pentru cei care nu a]i auzit de mine, nu-i pro-blem`, nu a]i pierdut nimic impor-tant, nu m-am clasat mai sus de locul 3 la concursuri. Privind concursul [i v`zånd forma unora [i nivelul la care au ajuns pentru c` s-au ]inut serios de antrenamente, m-a apucat nostalgia s` m` antrenez din nou tare, s` reintru n competi]ii. Gån-dul a disp`rut rapid. Accident`- rile, problemele de coloan`, vårs-ta [i alte idealuri [i interese au f`- cut ca ideea de a urca pe scen` s` fie una infantil`. Nu vorbesc aici de s`n`tate [i ce nseamn` preg`tirea pentru un concurs, pentru c` o d`m n tragic. Cånd am ajuns acas`, de la concurs, am g`sit n cutia po[tal` ultimul num`r al revistei Ironman, am luat-o [i am r`sfoit-o imediat. Urm`resc de mult articolele scri-se de editorul culturist Ron Harris, cu care am aceea[i vizi-une despre antrenamente, com-peti] ii, via]`. {i… surpriz`… g`sesc un articol asem`n`tor cu situa]ia mea. O s`-l traduc n continuare. |ntåi de toate, d`-mi voie s` explic ce mi s-a ntåmplat n ter-meni de schimb`ri ale perspec-tivelor dup` ce mi-am anun]at retragerea din competi]ii, anul trecut, la concursul na]ional de culturism pentru masters (cei peste 40 de ani). |mi imaginez c` nu este foarte diferit de cum ncep s` vad` lucrurile [i al]i cul-turi[ ti trecu]i de 40 de ani. La [ase s`pt`måni dup` con-curs, unde am prins cea mai bun` form` a vie]ii [i m-am clasat pe cel mai prost loc de pån` atunci, 14 din 31, mi-a venit ne-buneasca idee c` m` voi ntoar-ce n 2020 n concursuri, la cate-goria de masters peste 50 de ani, o s` vin ntr-o form` incredibil` [i voi cå[tiga categoria [i cardul de culturist profesionist. M` gån-deam c` am timp destul pentru noi progrese iar categoria de peste 50 de ani este mult mai lejer` [i mai pu]in puternic` decåt cea de 40. De ce este a[a de important pentru mine s` devin profesion-ist? Mul]i prieteni [i al]i tipi pe care i-am ntålnit au cardul lor de profesionist, unii dintre ei l-au ob]inut n cå]iva ani, iar eu sunt de peste 30 de ani n domeniu. Doresc nespus s` am aceast` onoare [i distinc]ie pe care cardul 26 Culturism&Fitness nr. 3/2014 ]i-o ofer`. S` fie scris dup` numele meu „IFBB Pro“ (profe-sionist IFBB) ]i d` instant credi-bilitate n ochii multora, n parti-cular pentru ncep`torii acestui sport. El este profesionist, iar eu nu sunt, a[adar vor asculta de el. Apoi am stat [i m-am gåndit mai bine. Real vorbind, cum tre-buie s` fiu ca s`-i bat pe restul din categoria mea, cei peste 50 de ani? Structura nu m` prea ajut`, am [oldurile late, umerii cam ngu[ti. Bra]ele sunt un punct slab. Chiar dac` le-a[ cre[te pu]in, nu m` pot compara cu majoritatea celor de nivel na]ional care au o dezvoltare a bra]elor de la bune la extraor-dinare. Singura speran]` ar fi s`- i dep`[esc n mas` muscular` [i n condi]ie de concurs, s` vin stri-at la maximum. Anul trecut, cånd m-am prezentat n forma vie]ii, aveam 91 kg la 1,73 m n`l]ime. Pentru a fi cu adev`rat masiv, trebuie s` ajung pe undeva la 100 kg, p`strånd aceea[i form` de concurs. Ce trebuie s` fac ca s` mai adaug aproape 10 kg de mas` muscular`, ]inånd cont c` am deja 30 de ani de antrenamente [i sunt la limita geneticului? Ar trebui s` recurg la procedee care mi-ar risca serios via]a sau lon-gevitatea. Numai anul trecut, un val de culturi[ti avånd aproxima-tiv vårsta mea, au suferit atacuri de cord sau probleme grave la ficat. Cele 10 kg de mas` muscu-lar` m` pot u[or trimite n catego-ria acestui grup nefericit. Trebuie s` mai adaug c` cei mai bine dota]i genetic pentru culturism nu au nevoie de acela[i nivel de dopaj precum cei mai pu]in dota]i. Forma lor supe-rioar`, abilitatea de a pune mai repede mas` muscular` le per-mite s` foloseasc` doze mai mici pentru dopaj, s` ri[te mai pu]in, fa]` de cei nedota]i. Ace[tia din urm`, care ncearc` s` compen-zeze printr-un nivel mai mare de doping, ajung s` aib` probleme mari de s`n`tate. Nu la to]i se ntåmpl`, dar n marea majoritate a cazurilor este adev`rat. Dopingul nu poate schimba geneticul unui individ, dar i poate da posibilitatea s` ajung` s` de]in` un fizic destul de bun pen-tru a cå[tiga un titlu de nivel na]ional. Am 44 de ani, o so]ie [i doi copii pe care-i iubesc mult. Tata a murit cånd aveam 16 ani. Ei sunt singura mea familie. Vreau s` tr`iesc s`-mi v`d copiii mari [i s` cunosc copiii lor. Vreau s` fiu acel bunic care-[i r`sfa]` nepo]ii. Un card de profesionist ar fi fru-mos, dar s` am 100 kg cu stria]ii nu o s` m` fac` un so] mai bun, un tat` mai bun sau un scriitor mai bun. Dimpotriv`, mi vor sc`dea [ansele s` ajung la b`tråne]e. Am decis s` continui antrena-mentele pentru men]inere, s` int-roduc mai mult aerobic pentru s`- n`tate. S` devin profesionist pur [i simplu nu a fost pentru mine, de la nceput. Din fericire, cariera mea de scriitor de articole, de c`r]i despre culturism mi-a dat ocazia s` fiu parte din aceast` in-dustrie, s` cunosc pe to]i campi-onii ncepånd cu anii 90. E timpul s` merg mai departe, s` m` focu-sez pe familie [i pe carier`. Nu am regrete! Ron Harris Culturism&Fitness nr. 3/2014 27
 15. 15. DIANA RO TOPCULTURISM.BEATRIX OANA Vårst`: 22 ani |n`l]ime: 1,77 m Greutate: 60 kg Re[edin]`: Constan]a Stare civil`: nec`s`torit` Hobby: bodybuilding, plimb`ri n natur`, citit, documentare Palmares: – locul 2 la fitness bikini, CN senioare 2013 – locul 1 la fitness bikini, Cupa Romåniei 2013 – locul 2 la fitness bikini, CN junioare 2014 Måncare preferat`: p`str`v la gr`tar cu orez basmatic la regim; spaghete milaneze, fructe, ciocolat` n extrasezon Exemplu de exerci]ii pentru fesieri: – genuflexiuni adånci, 4 serii a 15 repet`ri – ndrept`ri Jefferson, 4 x 15 bodyff ii ttness 35--44 anii CAMPIONATELE NA¥IONALE de culturism, bodyfitness, bodybuilding classic [i fitness bikini – masters cull tturr iism +90 kg Edi]ia din acest an a avut loc la Oradea, pe data de 24 mai 2014. S-au nscris 37 de sportivi [i sportive. Iat` clasamentul: culturism 70 kg, 40-49 ani 1. Ovidiu Cozma – CS Gym Ovidiu Baia Mare 2. Sorin-Eduard Vîlceanu – CS Avicola Buz`u 3. Oni]` Caracud` – Olympia Pro Gym Bra[ov culturism 80 kg, 40-49 ani 1. Claudiu Giurgi – CS Gym Ovidiu Baia Mare 2. Iosif Asztalo[ – Gym Mar Strong Oradea 3. Tiberiu Horvath – CSU Cluj- Napoca culturism 90 kg, 40-49 ani 1. Alin Mateescu – Hard Body B. 2. Sorin Fritea – Gold Gym {imleul Silvaniei 3. Ion Marin – Gym Mar Strong Oradea culturism +90 kg, 40-49 ani 1. Dene[ Engi – CS Retro Gym Tg. Mure[ 2. Gheorghe Mihu – CS Champions Gym Bucure[ti 3. Radu Berteanu – Dumi Fitness Cluj-Napoca bikini fitness 1. Cecilia Veress – ACS Retro Gym Tg. Mure[ bodyfitness 35-44 ani 1. Iuliana Florina Iancu – CSU Cluj-Napoca 2. Judit David – Lulu's Gym Gala]i 3. Mihaela Pas`re – CS Gladiator Gym Craiova bodyfitness +45 ani 1. Constan]a Tab`r` – CS Avicola Buz`u bodybuilding classic +50 ani 1. Ioan Laszlo – Gold Gym {imleul Silvaniei 2. Mihai Hongu – CS Steel Man Tg. Neam] culturism 80 kg, 50-59 ani 1. Dumitru Ciofu – Olympia Pro Gym Bra[ov 2. Ioan Ciocan – CS Post`varul Bodybuilding Bra[ov 3. Ion Mititelu – CS Florin Teodorescu Timi[oara culturism +80 kg, 50-59 ani: 1. Vasile {erban – Vulturul de Mare Constan]a 2. Liviu Unguru[an – CS Afla Zal`u 3. Dumitru Neag – Dumifitness Cluj-Napoca open culturism 40-49 ani Alin Mateescu – Hard Body B. open culturism 50 - 59 ani Vasile {erban – Vulturul de Mare Constan]a cull tturr iism 90 kg 28 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Culturism&Fitness nr. 3/2014 29
 16. 16. Andii Giic` asiisttatt de antt rrenorrull Daniiell Oprrea TOPCULTURISM.RO Daniel Oprea campion balcanic |mi petrec, aproape n fiecare zi, cåteva ore n sal`, iar asta se ntåmpl` de ceva vreme [i v` m`rturisesc c` nu contenesc s` m` minunez de reprezenta]iile [i abord`rile acelora pe care gene-ric i numim debutan]i. Sunt u[or de recunoscut dup` forma fizic` care reclam` mult` munc`. Sunt de cele mai multe ori dezorienta]i [i nc` nu [tiu la care aparat ar trebui s` lucreze, nc` confund` flexiile cu extensiile [i nu au idee ce suplimente ar trebui s` ia ca s` progreseze rapid. Tot ei te abordeaz` cu ntreb`ri de genul „Pentru måini ce s` mai fac?“ A[adar, consider c` un articol care s` trateze problema antre-namentului unui ncep`tor este bine-venit [i ar putea aduce cåte-va l`muriri, care ulterior s` se concretizeze n cå[tiguri de mas` muscular` [i for]`. |nainte de toate, trebuie s` v` reamintesc c` o nc`lzire genera-l` a corpului, de 10 minute, pe banda de alergare sau bicicleta sta]ionar`, urmat` de rotiri de bra]e, gåt, trunchi [i apoi de 2-3 serii cu o greutate mic` din exer-ci] iul ce urmeaz` a fi efectuat v` fere[te de accident`ri [i asigur` un start bun antrenamentului. Nu ncepe]i antrenamentul f`r` nc`lzire sau cu o nc`lzire super-ficial`. Pentru a putea performa, organismul uman are nevoie de o perioad` de acomodare n care sunt reglate ritmul cardiac, tem-peratura, elasticitatea articula- ]iilor [i mu[chilor, toate acestea preg`tind un antrenament bun. Programul unui debutant ar trebui s` nceap` cu antrena-mente u[oare, care s` nu dureze mai mult de o or`, [i care s` fie efectuate cu preponderen]` la aparate. Aparatele v` vor ajuta s` efectua]i exerci]iile ntr-un mod corect, minimizånd, astfel, riscul accident`rilor. Dac` ve]i supralicita [i ve]i utiliza greut`]i li-bere (haltere, gantere) mari pe care nu le pute]i controla, mai de-vreme sau mai tårziu, v` ve]i accidenta [i drumul lung pe care vi l-a]i propus n acest sport se va sfår[i dezam`gitor. Cel mai bine este s` efectua]i 3 antrenamente pe s`pt`mån` [i este bine s` nu antrena]i dou` grupe mari de mu[chi la un antre-nament. Cånd spun grupe mari, m` refer la dorsali, pectorali [i picioare (cvadriceps [i biceps femural). Pentru aceia dintre voi care au decis s` mearg` la sal` de 3 ori pe s`pt`mån`, voi prezenta un program (vezi tabelul) care, cel pu]in n primele 2-3 luni de antre-nament, este suficient. Dup` cum pute]i remarca, aproape la toate exerci]iile g`si]i [i o variant` de rezerv` care s` aduc` un plus de varietate antre-namentului. Seriile vor fi execu-tate cu greutate progresiv`. La ultima serie din exerci]iu greu-tatea trebuie s` fie destul de ma-re, ns` suficient de accesibil` astfel ncåt exerci]iile s` fie efec-tuate corect. Pauzele dintre serii nu trebuie s` fie mai mari de dou` minute. Cel pu]in n aceast` perioad`, nu este cazul s` se apeleze la tehnici speciale de cre[tere a intensit`]ii antrena-mentelor, precum repet`rile for- 30 Culturism&Fitness nr. 3/2014 efect energetic ndelungat Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za-h` rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic) la pre]ul de 1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. Culturism&Fitness nr. 3/2014 31 ]ate, negative, repet`rile par]iale, serii descresc`toare etc. Sunt foarte importante [i supli-mentele nutritive (concentratele proteice, creatina, glutamina, vi-taminele [i mineralele) care vor maximiza efortul, iar rezultatele vor ap`rea mult mai curånd. Spre exemplu, un tip endomorf, cu tendin]e clare c`tre ngr`[are, ar trebui s` [tie c` alegerea unui supliment nutritiv cu concentra]ie mare de carbohidra]i, conjugat` cu un antrenament serios n sal`, dar [i cu lipsa exerci]iilor cardio, vor conduce pe de o parte la acu-mularea de mas` muscular` dar, f`r` ndoial`, [i la cre[terea stra-tului de ]esut adipos. La polul opus, se g`sesc ectomorfii care au nevoie de multe calorii pentru a acumula greutate corporal` [i n mod special mas` muscular`. Aceste calorii ar trebui s` provin` ntr-o mare propor]ie din alimen-ta] ie (aproximativ 70%), iar cea-lalt` parte din suplimente. Aportul de proteine din alimen-ta] ie trebuie s` fie unul crescut, 1,8-2 grame de protein` cu val-oare biologic` mare pentru fieca-re kilogram-corp. A[adar, un sportiv de 75 kg are nevoie de 150 g protein` pe parcursul unei zile, protein` care va proveni din carne, lactate, ou` [i concentrate proteice. Aportul zilnic de carbo-hidra] i va fi diferit n func]ie de tipul somatic al practicantului, precum [i de obiectivul pe care acesta [i l-a stabilit (cre[tere sau sc`dere n greutate). Gr`simile n alimenta]ie au un rol benefic atåt timp cåt provin din surse precum pe[te, ulei de m`sline, alune [i migdale crude etc. Mesele tre-buie s` fie moderate din punct de vedere cantitativ [i servite la in-tervale scurte de timp (3-4 ore) iar proteinele cu valoare biologi-c` ridicat` s` fie nelipsite. Voi ncheia aici, promi]åndu-v` c`, n num`rul viitor al revistei, v` voi prezenta un alt program antrenament [i uråndu-v` spor la treab`! PALATIINOSE Antrenament pentru ncep`tori ZIUA 1 – LUNI Pectorali: – mpins cu bara din orizontal sau nclinat la cadrul Smith, 4 serii x 15, 12, 9, 6 repet`ri – flutur`ri la aparatul Pec Deck sau flutur`ri cu gantere din nclinat pe b`ncu]`, 4 x 15, 12, 9, 6 – flot`ri pe podea, 3 x 15 Deltoid median [i anterior – mpins la presa pentru umeri din [ezånd sau mpins de la piept cu bara din [ezånd, 4 x 15, 12, 9, 6 – ridic`ri de disc prin fa]` din stånd sau ridic`ri de gantere alternativ prin fa]` din stånd, 4 x 15, 12, 9, 6 Biceps – flexii la aparatul Larry Scott sau flexii cu bara EZ din stånd, 4 x 20,15, 12, 9 – flexii Hammer cu gantere, alternativ din a[ezat, 4 x 20,15, 12, 9 ZIUA 2 – MIERCURI Picioare – mpins la presa pentru picioare sau genuflexiuni cu gantere n måini, 5 x 20, 15, 12, 9, 6 – extensii pentru cvadriceps la aparat, 4 x 15, 12, 9, 6 – flexii pentru bicepsul femural la aparat, 4 x 15, 12, 9, 6 – mers fandat cu gantere n måini, 24 de pa[i Abdomen – ridic`ri de genunchi la piept din atårnat sau din sprijinit pe coate la cadru, 4 x 20 – ridic`ri de trunchi la b`ncu]a declinat` (cu greutate adi]ional`), 4 x 20 Gambe – ridic`ri pe vårfuri la aparat, 6 x 20 ZIUA 3 – VINERI Dorsali – trac]iuni la piept la helcometru (priz` larg` sau ngust`), 4 x 15, 12, 9, 6 – ramat cu priz` medie la cablu sau la aparat, 4 x 15, 12, 9, 6 – hiperextensii pentru lombari pe saltea sau la b`ncu]a pentru lombari, 4 x 20 Deltoid median [i posterior – flutur`ri laterale cu gantere, 4 x 12 – flutur`ri laterale cu gantere din aplecat, 4 x 12 Triceps – flot`ri cu priz` ngust` pe podea sau flot`ri la b`ncu]`, 4 x 15 – extensii la cablu sau extensii cu gantera cu un bra] dea-supra capului, 4 x 15, 12, 9, 6
 17. 17. SUPLIIMENT PAK Culturism&Fitness nr. 3/2014 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su-plimente cu o anumit` com-pozi] ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba-l` m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven-im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum-p` ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dextroza, ca aport de carbo-hidra] i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com-plec[ i, [i, n func]ie de gustul fi-ec` ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro-me care se g`sesc n comer]). Skandenberg l Skandenberg l Skandenberg l Skandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 69 lei, cutii de 900 g – 71,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonte-rra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei, cutii de 900 g – 61,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67,00 lei, cutii de 900 g – 69,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% protein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Produc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 97 lei, cutii de 900 g – 99,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neu-tru. Se prezint` la s`cule]i de 750 g – 27,00 lei, 2 kg – 55 lei, cutii de 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 57 lei. Inulina Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 29,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro-duc` tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ-c` tor: Amylum, Bulgaria. Se pre-zint` la s`cule]i de 1 kg – 17,00 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab-sorb] ie lent` [i gust neutru. Pro-duc` tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 17 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. Galleria Buz`u, Piatra Neam] Georrge Badea vs Bogdan Sttoiica |n weekendul 3-4 mai 2014, au avut loc dou` concursuri de skandenberg, primul la Buz`u, pe 3 mai [i, n urm`toarea zi, la Piatra Neam], ambele g`zduite de Galleria Mall. Concursurile au fost organizate de Asocia]ia Romån` de Skandenberg n colaborare cu Jass Events. Arbitrii au fost Mircea Simionescu-Simicel, Ana Maria Laz`r [i Andrei Vlad. La ambele, openul a fost cå[tigat de Sabin B`dulescu, cel mai bun sportiv romån la bra]ul drept. Rezultate complete, poze [i video g`si]i pe bratdefier.ro GALLERIA BUZ~U seniori 75 kg 1. Ionu] Ghidia – Mizil (PH) 2. Radu Bojica – Brastavatu (OT) 3. Gabriel Grozavu – Berca (BZ) seniori 90 kg 1. Alin Sandu – Lehliu Gar` (CL) 2. Daniel Andronache – B 3. Daniel Barbu – Opta[i (OT) seniori +90 kg 1. Sabin B`dulescu – B 2. Marian Duf`r – Dobrogostea (AG) 3. Ion Ghica – Dr`g`ne[ti (OT) open seniori 1. Sabin B`dulescu – Bucure[ti 2. Marian Duf`r – Dobrogostea (AG) 3. Daniel Andronache – B. GALLERIA PIATRA NEAM} seniori 75 kg 1. Leonid Pntea – Tårgu Neam] 2. Cristian Pnzariu – Tårgu Neam] (NT) 3. Marian MIHAI – Piatra Neam] seniori 90 kg 1. Sebastian Cojocaru – Bro[teni (SV) 2. Luigi Gorea – Piatra Neam] 3. Laurentiu Gu[avan – Vån`tori (NT) seniori +90 kg 1 Sabin B`dulescu – Bucure[ti 2 Ovidiu Iacob – Piatra Neam] 3 Tiberiu Popa – Ia[i (IS) open 1. Sabin B`dulescu – Bucure[ti 2. Ovidiu Iacob – Piatra Neam] 3. Sebastian Cojocaru – Bro[teni (SV) Liga Balcanic` 2014, etapa I |n data de 06 iunie 2014, a avut loc prima Lig` Balcanic`, la categoria +90 kg, n Pomorie, Bulgaria. Arbitrajul a fost asigu-rat de Hristo Delidzhakov [i Eduard Dimiean. Romånia a fost reprezentat` de 3 sportivi: Sabin B`dulescu, {tefan T`ma[ [i Alin Sandu. Alin a avut ghinion nc` de la startul competi]iei, o mai veche accidentare recidivånd la cot [i nu a putut concura la capacitate maxim`. {tefan T`ma[ a de-monstrat nc` o dat` c` de]ine printre cele mai puternice bra]e dintre sportivi, ncheietura fiind punctul sensibil, majoritatea me-ciurilor pierdute fiind n top-roll. Sabin B`dulescu s-a luptat de la 32 Culturism&Fitness nr. 3/2014 egal la egal pentru locul 1 cu Mitko Petrov, campionul mondial en-titre la tineret +90 kg Clasament final: 1. Mitko Petrov – 225 puncte, 2. Sabin B`dulescu – 208, 3. I. Mladenov – 189, 4. M. Pantaleev – 182 , 5. Xris. Marinov – 180, 6. L. Milanov – 179, 7. {tefan T`ma[ – 167 p, 8. Alin Sandu – 129. All iin Sandu,, {tteffan T`ma[,, Eduarrd Diimiiean [ii Sabiin B`dullescu foto: Jass Events TOPCULTURISM.RO

×