O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Revista Culturism & Fitness nr. 251 (1/2019)

1.079 visualizações

Publicada em

Din sumar:
Vitaminele si mineralele
Antrenament pentru spate
Dieta ineficienta
Stiati ca...
Declinul culturismului vs ascensiunea classic physique
Interviu cu Flavius Ursachi
Profil Mirabela Zaharia
Suplimentele pe intelesul tuturor
Adevarul amar

Publicada em: Esportes
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Revista Culturism & Fitness nr. 251 (1/2019)

 1. 1. AAnnttrreennaammeenntt ppeennttrruu ssppaattee DDiieettaa iinneeffiicciieenntt`` AAddeevv``rruull aammaarr director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 1 (251) 2019 l 1,50 lei l www.topfitness.ro TO PC U LTU R ISM .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 250, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Vitaminele [i mineralele . . . . . . .8 Antrenament pentru spate . . . . . .13 Dieta ineficient` . . . .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Declinul culturismului vs ascensiunea classic physique . . .20 Interviu cu Flavius Ursachi . . .22 Profil Mirabela Zaharia . .25 Suplimentele pe n]elesul tuturor . . . . . . . . . . .26 Adev`rul amar . . . . .29 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Mirabela Zaharia [i Flavius Ursachi Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon: 021.300.75.46, 031.432.16.97; Fax: 021.351.50.58 e--mail: office@redis.rowwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2288,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6688,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1166,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`- ]e[te refacerea postefort, cre[te volu- mul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1188,,0000 lleeii 330000 gg –– 3366,,0000 lleeii 550000 gg –– 4455,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recupe- rarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activitatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sin- teza proteic`). u 9900 gg –– 2288,,0000 lleeii 220000 gg –– 4455,,0000 lleeii 330000 gg –– 6633,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2233,,0000 lleeii 5500 gg –– 3355,,0000 lleeii 110000 gg –– 6633,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Colegiul Na]ional Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.00 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,79 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 1/2019 32 Culturism&Fitness nr. 1/2019 PENTAPROT BAR V` anun]`m apari]ia produsului Pentaprot Bar, noul baton nutritiv din gama Redis Nutri]ie. Acest baton prezint` o serie de nout`]i: con]ine protein` din 5 surse (lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re) n propor]ii egale, este alb, are o con- sisten]` fin` [i o pl`cut` arom` de vanilie. Este foarte gus- tos [i este recomandat oric`rei persoane pentru aport nutri- tiv de proteine de origine vegetal` [i animal`, aport de fibre [i pentru energie provenit` din carbohidra]ii simpli [i com- plec[i. Cei care vor s` scad` n greutate l pot folosi [i pentru nlocuirea unei mese, sc`pånd astfel de senza]ia de foame; cei care vor s` creasc` n greutate [i mas` muscular` l pot folosi ntre mese, nainte [i dup` antrenament. Batonul are 60 g [i con]ine 15,03 g protein`, 27,56 g car- bohidra]i [i 9,36 g gr`simi. Pre]ul unui baton este de 3,15 lei [i se poate comanda pe www.redis.ro. La peste 50 batoane comandate, se aplic` un discount de 25%. O PC U LTU R ISM .R
 3. 3. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat` [i tutti frutti) recomandat pentru cre[terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 90 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei muscu- lare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 23,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 43,00 lei G`le]i 2,5 kg – 45,00 lei Gale]i 5 kg – 79,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Arome: vanilie, cioco- lat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 33,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 59,00 lei G`le]i 2,5 kg – 61,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce, dato- rit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`- n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 29,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 2,2 kg – 56,00 lei G`le]i 4,5 kg – 107,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 27,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 2,5 kg – 49,00 lei G`le]i 5 kg – 86,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 71,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energet- ice ale organismului. Se administrea- z` 45 g nainte de antrenament (pen- tru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 18,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 2,5 kg – 35,00 lei G`le]i 5 kg – 54,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 18,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 14,00 lei 300 tablete – 29,00 lei 500 tablete – 43,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 18,00 lei 300 tablete – 36,00 lei 500 tablete – 55,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 900 g – 63,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 32,00 lei S`cule]i 2 kg – 61,00 lei G`le]i 2 kg – 63,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 71,00 lei G`le]i 2 kg – 143,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 71,00 lei G`le]i 2 kg – 143,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 33,00 lei S`cule]i 2 kg – 57,00 lei G`le]i 2 kg – 59,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 1/2019 Complex–R Este un complex de vitami- ne-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fizice mari, n avitami- noze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i minerale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoa- se de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 18,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isoton- ic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpi- ra]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd obo- seala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpi- ra]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,40 lei/plic Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru opti- mizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea orga- nismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri natu- rale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 26,00 lei Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foarte avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 14,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 pli- curi. 25% reducere pentru mini- mum 30 plicuri. 1,30 lei/plic Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 cap- sule asigur` 100% DZR din min- eralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 26,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 cap- sule asigur` 100% DZR din min- eralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 26,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimat- ice [i men]ine integritatea celu- lar`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` ca- pacitatea de contrac]ie a mu[- chilor, accelereaz` vindecarea pl`gilor, accelereaz` cre[terea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronu- lui [i a spermei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 26,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imu- nit`]ii organismului, producerea de colagen n ]esuturile conjunc- tive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea orga- nismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabo- lizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor min- erale. Doza unui adult este de 80- 1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 26,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 031.432.16.97 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 1/2019 5 Suplimente nutritive pentruSuplimente nutritive pentru sl`bit, mas` muscular`,sl`bit, mas` muscular`, energie, vitaminizareenergie, vitaminizare Plata se face ramburs la primirea coletului O PC U LTU R ISM .R
 4. 4. Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal`. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,7799 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,1155 lleeii//bbaattoonn Pentaprot Bar Baton cu 5 surse de protein` (lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re) n propor]ii egale, este alb, are o consisten]` fin` [i o pl`cut` arom` de vanilie. Este foarte gustos [i este recomandat oric`rei persoane pentru aport nutritiv de proteine de origine vegetal` [i animal`, aport de fibre [i pentru energie provenit` din carbohidra]ii simpli [i complec[i. Batonul are 60 g [i con]ine 15,03 g protein`, 27,56 g carbohidra]i [i 9,36 g gr`simi. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 33,,1155 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri n toat` ]ara Po[ta romån`: 5 lei pentru comenzi sub 150 lei, gratis pentru comenzi peste 150 lei, livrare n 3-5 zile lucr`toare. Curier rapid: 9 lei pentru comenzi sub 150 lei, gratis pentru comenzi peste 150 lei, livrare n 1-2 zile lucr`toare. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 1/2019 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 33,00 lei 500 tablete – 49,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4499,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6688,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 19,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 39,00 lei 300 tablete – 59,00 lei 500 tablete – 98,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3366,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5555,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 35,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 27,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 27,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 36,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,6600 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Este 100% vegetal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat n 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau antre- nament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7700 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4455,,0000 lleeii Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olan- da. 445500 gg –– 2266,,0000 lleeii PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 1/2019 Plata se face ramburs la primirea coletului Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 031.432.16.97 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro O PC U LTU R ISM .R
 5. 5. Precum putem c`dea n ru- tina unui antrenament ne- schimbat de luni sau chiar ani de zile, la fel putem men]ine acela[i plan alimentar o lung` perioad` de timp. Mai ales la copiii mofturo[i [i r`sf`]a]i acest lucru este mai vizibil, refuzånd orice fel de måncare n afar` de pizza, McDonalds sau alte produse bogate n carbohidra]i [i f`r` valoare nutritiv`. Poate nu este a[a de evident la prima vedere, dar mul]i atle]i m`nånc` doar piept de pui, pe[te slab, orez, salat` pentru perioade mari de timp, de ordinul lunilor, mai ales cånd se afl` n preg`tire pentru concurs sau obiectivul lor este s` sl`beas- c` [i s` pun` mas` muscu- lar`. Chiar dac` un astfel de regim ne ajut` s` atingem scopurile propuse, putem sfår[i prin a t`ia o mul]ime de nutrien]i vitali care, n cele din urm`, pot sl`bi s`n`tatea noastr` cu repercusiuni asu- pra puterii [i metabolismului. Anumite vitamine [i mine- rale trebuie consumate aproape n fiecare zi. Ele nu sunt stocate n ]esuturile de gr`sime, a[a c` ajung s` fie eliminate din organism mpre- un` cu apa. Atunci cånd die- tele devin prea restrictive, po]i sfår[i prin pierderea mul- tor substan]e nutritive care te pot ]ine n form`. Acesta este momentul n care multivita- minele [i multimineralele vin la ndemån`. |n timp ce nu este cel mai sexy lucru n cutia de suplimente, r`måne nc` unul dintre cele mai importante. Urm`toarea ntrebare este ce multivitamine ar trebui s` iei? Cu atåt de multe disponi- bile pe pia]` nu po]i niciodat` s` alegi prost, deoarece ma- joritatea con]in vitaminele vi- tale de care ai nevoie. Dar pentru un atlet (da, ar trebui s` te consideri un atlet acum), exist` anumite produ- se care sunt mai bune decåt altele prin con]inutul specific de vitamine [i minerale ce ajut` la cre[terea muscular`. Vitamina D |n timp ce o vitamin` solu- bil` n gr`simi (liposolubil`) nu trebuie consumat` zilnic, vitamina D este esen]ial` pentru a fi inclus` n supli- mentul t`u de multivitamine. Este responsabil` pentru sprijinirea sistemului imunitar, dar cercet`ri recente arat` c` este [i legat` de produc]ia de testosteron [i func]ia metabo- lismului. Da, aceasta este aceea[i vitamin` care este sintetizat` de corpul nostru cånd st`m la soare, timp de cel pu]in 15 minute. Dar prin cre[terea folosirii cremelor de protec]ie la soare, care blo- cheaz` absorb]ia din vitami- na D, mult` popula]ie are o deficien]` a vitaminei D. Asta vara, ns` iarna e [i mai grav. Prin urmare, este esen]ial s` includem vitamina D. Dar cåt de mult? Ei bine, reco- mandarea este de aproxima- tiv 400 pån` la 800 UI pe zi, dar se pare c` [i aceast` cantitate este prea mic`. Ar trebui s` ncerci s` iei aproxi- mativ 1000 pån` la 2000 UI pe zi, care ar trebui s` nde- plineasc` nevoile celor mai mul]i atle]i. Asta nseamn` c` trebuie s` cumperi un supli- ment cu vitamina D. {i da, asta este valabil chiar dac` e[ti n faza de mas` muscu- lar` cånd nu conteaz` calori- ile ingerate. Vitamina D este una dintre pu]inele substan]e nutritive pentru care este aproape imposibil s` ajungi la nivele adecvate doar din con- sumul de alimente. Fier Fierul este un mineral cu- noscut mai ales pentru capa- citatea lui de a transporta oxi- gen n organism. Se ata[ea- z` la o molecul` specific` cunoscut` sub numele de hemoglobin`, care permite Culturism&Fitness nr. 1/2019 9 foto:Ironman 8 Culturism&Fitness nr. 1/2019 foto:Ironman Vitaminele [i mineralele O PC U LTU R ISM .R
 6. 6. ata[amentul [i transportul oxigenului. Cånd depozitul de fier scade, primul semn este oboseala. Deci, dac` energia ta este sc`zut` [i nu po]i s` faci antrenamentele cum tre- buie, atunci fierul poate fi vinovat. Se g`se[te n multe tipuri de alimente, dar n prin- cipal produse din animale, precum ar fi carnea de vit` [i de pui. |n timp ce femeile sunt, de obicei, mai expuse spre dez- voltarea deficien]elor de fier, ar trebui s` [ti]i c` oricine practic` n mod regulat antre- namente de for]` risc` s` aib` niveluri sc`zute de fier. Popula]ia atletic` are nevoie cu aproximativ 30% mai mult fier decåt cea sedentar`. |n timp ce nu suntem siguri de cum func]ioneaz` acest me- canism, s-a crezut c` o canti- tate mare de fier se pierde prin transpira]ie. |n orice caz, ]inte[te spre cel pu]in 8 mg pe zi de fier pentru a te ajuta s` men]ii performan]a. Zinc Zincul este un antioxidant care ajut` la sus]inerea sis- temului imunitar. Dar [tiai c` regleaz`, de asemenea, pro- duc]ia de testosteron? Acesta ajut` de asemenea la conver- sia colesterolului la testos- teronul liber, al`turi de mag- neziu. Zincul este un micro- nutrient pe care l g`sim n alimente, ns` mul]i sportivi nu [i asigur` ndeajuns. {i din cauz` c` pierdem zinc prin transpira]ie, atle]ii sunt susceptibili c` au deficien]` de zinc. Dar din moment ce e[ti atlet [i atunci e[ti expus ris- cului de deficien]`, va trebui s` consumi o doz` de 25-40 mg pe zi. Totu[i, fii atent c`, dep`[ind 40 de mg pe zi, dup` cum o arat` studiile, poate ncepe s` interfereze cu absorb]ia de calciu [i de magneziu, din moment ce to]i folosesc acela[i transportor. Vitamina E Este de fapt un grup de mai mul]i compu[i diferi]i care lucreaz` to]i ca antioxidan]i [i ajut` la mbun`t`]irea sis- temului imunitar. Acest lucru este important pentru c` cu cåt te antrenezi mai tare, cu atåt e[ti mai sensibil s` te mboln`ve[ti. O infec]ie sau o 10 Culturism&Fitness nr. 1/2019 boal` ]i stopeaz` complet abilitatea de a te antrena. |n timp ce vitamina E poate fi consumat` adecvat prin dieta din alimente, precum ar fi avocado [i m`sline, poate s` fie dificil s` ob]in` canti- tatea suficient` pentru unii sportivi , mai ales pentru cei care ]in diet` cu con]inut sc`zut de gr`simi. Alege un complex de vitamine [i mine- rale ce con]ine cel pu]in 15 mg, dar nu mai mult de 150 mg. Vitamina C Este un alt antioxidant care este cunoscut pentru a ajuta la stimularea sistemului imu- nitar [i prevenirea infec]iilor. De[i sunt multe alimente care con]in vitamina C, oricine restric]ioneaz` consumul de carbohidra]i poate rata acest nutrient cheie deoarece cele mai multe boabe procesate, påine [i sucuri con]in vitami- na C. {i, pentru cineva care se antreneaz` greu, tu cu sig- uran]` ai nevoie de mai mult` vitamina C decåt omul comun. Majoritatea oamenilor vor recomanda 100 pån` la 200 mg pe zi pe care le pute]i ob]ine cu u[urin]`, dar pentru un atlet ca tine trebuie s` ]inte[ti spre 2.000 mg pe zi. Acest lucru va ajuta, de asemenea, la sus]inerea sis- temului imunitar precum [i facilitarea absorb]iei zincului [i fierului. Magneziu Este un alt mineral cu defi- cien]` la oameni. E al doilea dup` vitamina D, deoarece boabele de cereale sunt de fapt o surs` s`rac` de mag- neziu. {i atunci cånd sportivii restric]ioneaz` cantitatea de carbohidra]i n combina]ie cu foto:Ironman Culturism&Fitness nr. 1/2019 11 O PC U LTU R ISM .R
 7. 7. antrenamente cu exerci]ii de intensitate ridicat`, magnezi- ul poate fi s`r`cit rapid n organismul nostru de vreme ce este un juc`tor cheie n metabolismul exerci]iului. Nu numai c` este necesar pentru metabolismul exerci]iilor, dar ajut` [i la produc]ia de testos- teron cu impact direct la hipertrofia muscular`. Prin urmare, probabil c` ai nevoie de un pic mai mult magneziu decåt crezi. Doza standard este de 200 la 400 mg pe zi. Desigur, oricine face cardio diminea]a [i 90 de minute de antrenament cu greut`]i, de cinci pån` la [ase zile pe s`pt`mån`, ar putea folosi un pic mai mult. De fapt, mult mai mult. Se reco- mand` ca un atlet s` ia 200 mg pentru fiecare 23 kg mas` corporal`, iar n zilele cu antrenamente dure se poate m`ri doza la 300 mg. Crom Cromul este un mineral esen]ial care este cunoscut c` ajut` la reglarea metabo- lismului glucozei [i sensibili- tatea la insulin`. Pe scurt, el are capacitatea de a cre[te ac]iunea insulinei [i s` p`s- treze nivelul stabil al glucozei din sånge dac` este luat pe parcursul zilei. Acest lucru ajut` la combaterea foamei [i ]i men]ine dieta pe drumul propus. Este, de asemenea, o deficien]` comun` printre oameni, deoarece are o bio- disponibilitate redus` n ma- joritatea alimentelor pe care le consum`m. Prin urmare, suplimentarea este o necesi- tate, mai ales la sportivii afla]i pe o diet` restrictiv`. Acum, atunci cånd iei doar crom, de obicei este luat dup` mese, de dou` ori pe zi. Deci, probabil c` va trebui s` urmezi instruc]iunile produc`- torului cånd vrei s` ]i iei mul- tivitaminele. Cu toate acestea, minimul de care ai nevoie ntr-o zi este de 1000 micrograme. |n ultimii ani au ap`rut noi game [i combina]ii de multivi- tamine [i minerale, pentru a satisface nevoile popula]iei care se ndreapt` spre s`li. Iat` cåteva remarci pentru unele mai importante: Carotenoizii: ace[ti gal- beni, portocalii sau ro[ii pig- men]i solubili n gr`simi ac]ioneaz` ca antioxidan]i protejånd mpotriva bolilor cronice. Ei includ lutein`, zeaxantin`, licopen [i multe altele. Enzimele digestive: s` re- cunoa[tem, proteinele [i gr`- simile pot fi greu de asimilat uneori. Acestea includ ami- laza, proteaza, celulaza [i lipaza. Flavonoidele: de aseme- nea, numite bioflavonoide, ace[ti antioxidan]i pe baz` de plante furnizeaz` o multitu- dine de beneficii pentru s`n`- tatea inimii, metabolism [i sistemul imunitar. Complexul B de vitamine: sunt juc`tori cheie n regle- mentarea metabolismului. Biotina: un p`r grozav, pielea [i unghiile ntotdeauna vor atrage aten]ia dar biotina este, de asemenea, creditat` pentru rolul s`u n reglarea metabolismului. Calciul: ar trebui s` vor- beasc` pentru sine, dar s` ]i spun doar c` trebuie s` ]i asiguri cantit`]i adecvate pentru oase puternice, con- trac]ii musculare [i transmisia prin nervi. Alexandru Bolborici dup` Ironman foto:Ironman 12 Culturism&Fitness nr. 1/2019 Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Antrenarea spatelui este probabil una dintre cele mai grele sarcini, pentru un nce- p`tor n special, pentru c` e o grup` complex`, imposibil de vizualizat n oglind` n timpul antrenamentului [i, pentru cei care nc` nu au nv`]at s` simt` mu[chii, efortul poate fi direc]ionat c`tre bra]e n loc de spate. Antrenarea pe aparate poate rezolva n mare parte aceste probleme deoarece oblig` sportivul s` lucreze co- rect [i astfel direc]ioneaz` efortul c`tre zonele spatelui c`ruia i e dedicat aparatul. Problema e c` antrenarea pe aparate nu d` acelea[i rezultate ca antrenamentul efectuat cu bara sau gante- rele. Dac` vrei masivitate muscular` [i progrese rapide, atunci trebuie s` te antrenezi cu haltere [i gantere grele. Cel mai bun exerci]iu pen- tru spate este ramatul din aplecat cu haltera. Mai mul]i cå[tig`tori la Mr. Olympia au declarat acest lucru [i, de ndat` ce am nv`]at [i eu cum s`-l execut corect, am n]eles c` acest exerci]iu pune mu[chi pe spate ca nici un alt exerci]iu. Ridica]i bara de pe un suport cu spatele deja cambrat [i cu capul dat pe spate, apleca]i-v` cu spa- tele cambrat [i genunchii n- doi]i pån` cånd spatele Culturism&Fitness nr. 1/2019 13 rraammaatt ccuu hhaalltteerraa,, pprriizz`` pprroonnaa]]iiee Antrenament pentru spate foto:Ironman O PC U LTU R ISM .R
 8. 8. mandat niciodat` priza supi- na]ie la ramatul din aplecat. Ar fi o idee bun` s` v` nce- pe]i antrenamentul de spate cu acest exerci]iu din care s` face]i 5-8 serii [i apoi s` con- tinua]i cu trac]iuni la scripete. Ramatul e bun n special pentru ngro[area peretului muscular al spatelui n timp ce trac]iunile sunt bune n special pentru l`]imea aces- tuia. Ca [i n cazul ramatului, pute]i [i se recomand` schimbarea l`]imii prizei. Pri- za mai lung` favorizeaz` o mi[care mai ampl` n timp ce priza mai larg` izoleaz` mai mult efortul pe partea extern` sau lateral` a dorsalilor, n partea de sus, aceea care d` l`]ime spatelui. Face]i [i din acest exerci]iu 5-8 serii. Greutatea trebuie aleas` n a[a fel ncåt cu mari eforturi s` pute]i face 6-8 repet`ri pe serie [i trebuie s` for]a]i n mod constant m`rirea greu- t`]ilor, altfel nu ve]i progresa. Pentru varietate, pute]i ncepe antrenamentul uneori cu trac]iunile la scripete sau la bara fix` [i pute]i schimba la fiecare antrenament l`]i- mea prizei. Tot pentru varie- tate, pute]i face uneori ramat cu gantera cu o mån` [i un picior sprijinite pe o banc`, n loc de ramat cu bara. Practic, aceste exerci]ii m- preun` cu ndrept`rile cu bara pentru zona lombar` [i ramatul cu bara pentru trapezul superior sunt tot ce ave]i nevoie n primii ani pen- tru a v` construi un spate masiv. Desigur c` eforturile din sal` au nevoie s` fie sus]inute de odihn` pe m`- sur` [i suplimentarea alimen- ta]iei cu un concentrat prote- ic, vitamine, creatin` etc. Ultimele mele 9 titluri de campion na]ional [i cele 2 titluri de campion balcanic le- am cå[tigat n perioada cånd luam 4 capsule de Omega Complex pe zi, creatin` 2g pe zi, vitamine [i, desigur, mul]i [tiu deja pentru c` am mai scris asta, Ideal Protein, 2-3 por]ii pe zi. Toate produse de Redis Nutri]ie. De altfel, cei mai mul]i dintre campionii na]ionali foloseau produsele Redis Nutri]ie n perioada cånd concurau [i pot s` zic c` au avut rezultate remarca- bile. |ncerca]i [i voi aceast` formul` de antrenament [i suplimentarea alimenta]iei [i o s` vede]i rezultatele destul de repede. ajunge undeva la 45 de grade fa]` de orizontal` [i, din aceast` pozi]ie, trage]i bara c`tre abdomen. Pute]i tri[a u[or cu ajutorul picioarelor. Priza poate fi mai larg` sau mai ngust`, chiar se reco- mand` s` schimba]i l`rgimea prizei din cånd n cånd. |n ceea ce prive[te tipul de priz` ea poate fi la alegere, supina]ie sau prona]ie, fie- care cu avantajele [i deza- vantajele ei. Cea mai bun` priz` este cea de tip supina]ie pentru c` permite o mai bun` contrac]ie a mu[chilor spa- telui [i pune bicep[ii ntr-o pozi]ie favorabil` [i n acest fel ajut` la o execu]ie mai ampl` [i cu greut`]i mai mari. Dezavantajul acestei prize este riscul de a accidenta serios bicep[ii (tocmai pentru c` i implic` mai mult) n cazul n care sportivul ajunge s` foloseasc` greut`]i mari. Priza tip prona]ie are deza- vantajul c` nu permite o con- trac]ie la fel de bun`, dar elimin` aproape complet ris- cul accident`rii bicep[ilor. Un caz celebru, n acest sens, este Dorian Yates, Mr. Olympia de 6 ori, care [i-a rupt par]ial un biceps n timp ce f`cea ramat din aplecat cu bara cu priz` tip supina]ie. Dup` aceast` accidentare nu a mai folosit [i nu a mai reco- Culturism&Fitness nr. 1/2019 15 foto:Ironman DDoorriiaann YYaatteess eeffeeccttuunndd rraammaattuull ccuu pprriizz`` ssuuppiinnaa]]iiee nnddrreepptt``rrii ccuu bbaarraa 14 Culturism&Fitness nr. 1/2019 O PC U LTU R ISM .R
 9. 9. Daniel Oprea campion balcanic „Diet`” nseamn`, n limba latin`, toate elementele care influen]eaz` ntr-un fel oare- care men]inerea st`rii de s`n`tate: aer, hran`, tempe- ratur`, exerci]iu fizic, odihn`. Cuvåntul diet` rezum` de fapt maniera omului de a tr`i [i a se adapta la mediul nconjur`tor. |n zilele noastre, n]elesul termenului „diet`” a fost restråns la no]iunea de regim alimentar, de cele mai multe ori restrictiv. |n zilele noastre canalele de comunicare sunt inundate, evident, n mod deliberat [i, de cele mai multe ori, cu scopul declarat sau nu al unui profit material, de diete „min- une” care te sl`besc n 7 zile cåt altele, evident, n 7 luni. Mi-am propus ca n articolul de fa]` s` v` prezint un mic ghid cu acele elemente speci- fice [i de multe ori comune dietelor f`r` perspectiv`, f`r` vreo sus]inere din punct de vedere al principiilor nutri]iei [i care dincolo de caracterul absolut demotivant pot con- duce la probleme serioase de s`n`tate. Dietele ineficiente prin defi- ni]ie ]i vor garanta o sl`bire consistent`, rapid` [i u[oa- r`... P`i, te-ai ngr`[at 15 kg n 5 ani [i acum vrei s` le dai jos pån` la Pa[te? Ei bine, nu o s` mearg`... De ce? Atunci cånd o diet` propune un necesar caloric ngrijor`tor de mic, ar trebui s` v` da]i seama c` ceva nu e n regul`. Organismul distinge ntre reducerea moderat` a num`rului de calorii [i nfo- metare [i ca atare, n situa]ia nfomet`rii va reduce rata metabolic` pentru a combate deficitul caloric [i pierderea greut`]ii, blocånd astfel sl`birea. Pentru a face fa]` acestui efect „bumerang” este necesar s` cre[te]i rata metabolic` prin programe de antrenament specifice, s` stabili]i un deficit caloric de aproximativ 200 calorii sub nivelul de men]inere [i s` mp`r]i]i totalul caloriilor ingerate ntr-o zi n 4-6 mese. Dietele ineficiente reco- mand` s` fie eliminate din ali- menta]ie anumite categorii de nutrien]i (spre exemplu car- bohidra]ii) sau anumite grupe de alimente (cartofi, paste f`inoase, orez). Un regim ali- mentar corect nu ar trebui s` priveze organismul de nici 16 Culturism&Fitness nr. 1/2019 Dieta ineficient` unul din elementele care compun alimentele [i anume, carbohidra]i (zaharuri sau glucide), gr`simi (lipide), pro- teine, vitamine [i minerale. Cheia regimului alimentar atunci cånd ne-am propus s` sl`bim este transformarea dezechilibrului energetic po- zitiv ntr-un dezechilibru ener- getic negativ sau, altfel spus, num`rul de calorii pe care l introducem n organism ntr-o zi s` fie mai mic decåt cel pe care l consum`m pe parcur- sul zilei respective. Un alt indiciu care tr`deaz` o diet` ineficient` este acela c` dieta nu ]ine cont de aspecte importante precum obiceiurile alimentare ale per- soanei, programul acesteia, posibilit`]ile reale ale celui care ]ine o diet` de a petrece timp pentru prepararea ali- mentelor. Nici nu mai vorbim de faptul c` dieta este univer- sal valabil` (e normal, pentru c` e o diet` minune) [i nu conteaz` c` acela care vrea s` sl`beasc` are afec]iuni medicale (ulcer, gastrit`, co- lon iritabil etc.) care ar putea fi agravate. Deci, re]ine]i c` dieta este o chestiune absolut individual` a[a cum fiecare individ este unic. V` reco- mand, mai ales celor care cunosc c` au probleme gas- tro-intestinale sau metaboli- ce, s` consulta]i un medic nainte de a ncepe un pro- gram nutri]ional nou. Dietele f`r` perspectiv` mai au ceva n comun: aces- tea func]ioneaz` [i f`r` mi[care! Dieta trebuie privit` ca un ansamblu unitar al`turi de un program de antrena- ment personalizat [i eficace, care nu trebuie s` exclud` exerci]iile cardio. De asemenea, dietele care contrazic n mod deliberat principii medicale consacrate bazåndu-se pe „noi studii” sau „noi ipoteze”, unele mira- culoase sau revolu]ionare, ar trebui s` v` pun` pe gånduri. Nu v` l`sa]i p`c`li]i de m`r- turii conving`toare sau foto- grafii de genul „before/after”. Toate acestea sunt create cu singurul scop de a v` con- vinge s` cump`ra]i ceva, de obicei un supliment, un ceai, un praf, o carte sau un CD, care odat` cump`rat v` va garanta 100% succesul. Cu acel produs po]i månca orice sau uneori nici nu mai e nevoie s` m`nånci. Dieta ineficient`, prin defi- ni]ie, este 100% sigur` [i 100% natural`. Dac` mai apare [i expresia „Money- back guarantee”, atunci chiar trebuie s` fi]i convin[i c` e vorba de o n[el`torie 100%. Sperånd c` informa]iile de mai sus v` vor fi utile, v` urez succes [i v` asigur ca nimic nu e mai de pre] ca s`n`tatea [i starea voastr` de bine! Culturism&Fitness nr. 1/2019 17 O PC U LTU R ISM .R
 10. 10. un somn scurt n tim- pul zilei v` ajut` s` progresa]i mai repede n for]` [i mas` muscular`? |n afar` de antre- nament [i alimenta]ie mai e un factor esen]ial al progresu- lui: odihna! Un somn bun este esen]ial pentru o odihn` efi- cient` [i progrese consis- tente. Cercet`torii au desco- perit c` un somn scurt, dup`- amiaza, nu numai c` mbun`- t`]e[te performan]ele la servi- ciu [i te face s` ai o stare de spirit mai bun` pentru c` reduce stresul dar, surprin- z`tor, mbun`t`]e[te [i som- nul de noapte [i se [tie de mult timp c` un somn odihni- tor este crucial pentru mbu- n`t`]irea performan]elor fiz- ice [i pentru cre[terea mus- culaturii. |n fond, [tim bine c`, n primii ani de via]`, cånd copiii cresc rapid n greutate, ei dorm [i n timpul zilei destul de mult. Cercet`torii recomand` pentru adul]i un somn de mi- nimum 10 minute dup`-ami- aza, dar nu mai lung de 30 de minute pentru beneficii maxi- me. De asemenea, pentru beneficii maxime ei reco- mand` ca acest somn scurt s` fie ntre orele 13-15. calitatea pielii poate fi influen]at` de alimenta]ie? Pentru a avea un corp fru- mos, nu e ndeajuns s` con- struim mu[chi simetrici [i bine propor]iona]i [i s` avem p`tr`]ele pe abdomen. Cå]i dintre voi crede]i c` un corp bine lucrat, dar care are o piele plin` de co[uri sau ridat`, este atractiv? E greu s` ncetine[ti mb`- trånirea [i ridarea pielii, dar cu siguran]` o alimenta]ie bo- gat` n zah`r va accelera aceste procese. Zah`rul din sånge are tendin]a s` se lipeasc` de proteinele care ]in pielea ferm` [i neted`. Zah`rul rafinat din alimentele procesate este cel mai nociv. Zah`rul din fructe [i vegetale nu este d`un`tor [i aceste alimente furnizeaz` pielii an- tioxidan]i care o ajut` foarte mult. De asemenea trebuie s` v` hidrata]i bine pentru c` o piele uscat` mb`tråne[te mai repede. Co[urile la pubertate sau la alt` vårst` pot fi prevenite n mare m`sur` dac` evit`m s` månc`m prea mult orez alb, fulgi de porumb, påine, stafide etc., deoarece aces- tea ridic` rapid zah`rul din sånge [i acest lucru deter- min` corpul s` produc` mai mult` insulin`, un hormon care stimuleaz` [i produc]ia de ulei care nfund` porii [i astfel apar co[urile pe piele. De asemenea, pentru o piele elastic` [i radiant` e bine s` månca]i alimente bogate n omega 3 sau s` lua]i Omega Complex de la Redis, deoarece gr`simile esen]iale precum omega 3 sunt c`r`mizile din care se construiesc membranele ce- lulare [i alimenta]ia noastr` actual` este deficitar` n omega 3. tendinita este una dintre cele mai frecvente 18 Culturism&Fitness nr. 1/2019 afec]iuni articulare n cazul sportivilor? A]i auzit probabil de cotul tenismenului care este o tendinit` lateral` (infla- ma]ie) a tendoanelor ce de- servesc musculatura exten- soare a måinii datorit` supra- solicit`rii prin efectuarea re- petat` a aceleia[i mi[c`ri. Exist` [i um`rul culturistului care este, de asemenea, o in- flamare a tendoanelor de data aceasta la nivelul umer- ilor [i care, de asemenea, se datoreaz` suprasolicit`rii prin exerci]ii repetate, cu greut`]i mari, care duc cu timpul la microrupturi. |n cazuri mai grave se ajunge la rupturi totale ale unuia sau mai mul- tor tendoane. Simptomele pot include du- rere n jurul ncheieturii, sl`- biciune, inflamare a zonei. Tendinita poate ap`rea la orice ncheietur` care e su- prasolicitat`. Eu, de exemplu, am avut tendinit` la coate datorit`, n principal, extensi- ilor pentru tricep[i cu bara EZ efectuate din culcat la banca orizontal`. Durerile de cot au disp`rut dup` 3 s`pt`måni n care am scos complet acest exerci]iu [i am redus drastic seriile la alte exerci]ii care implicau cotul: mpinsuri, flot`ri la paralele, extensii. |n afar` de repaus, aplicarea unor pungi de ghea]`, de 3 ori pe zi, cåte 20 de minute pe zona dureroas` [i folo- sirea unor creme antiinflama- toare ajut` foarte mult. vegetarienii trebuie s` fie aten]i la vitamina B12? Caren]ele de B12 sunt rare deoarece corpul poate depo- zita rezerve pentru cå]iva ani. Acest lucru ne indic` [i faptul c` B12 este foarte important` pentru corp [i corpul se asig- ur` c` o are la dispozi]ie. Dar plantele nu au nici un pic de B12 de aceea vegetarienii [i veganii pot ajunge s` aib` deficit. F`r` suficient B12 po]i avea palpita]ii ale inimii [i probleme cu transmiterea impulsurilor nervoase, senza- ]ii de oboseal`, furnic`turi la måini [i la picioare, probleme de echilibru. G`si]i vitamina B12 n carne, ou`, pe[te, dar una dintre cele mai bune surse e ficatul de vit`. exist` alimente care ajut` ficatul s` func]ioneze optim [i alimente care pot duce cu timpul la mari prob- leme, precum carcinomul? Ficatul este extrem de solici- tat de alcool, efort fizic greu, cum facem noi la sal`, insufi- cien]a somnului, anumite medicamente dar [i de anu- mite alimente. Alimentele bo- gate n fibre ajut` ficatul s` func]ioneze optim. Orezul fiert sau n iaurt e o variant` excelent` de a ncepe ziua [i totodat` de a ]ine departe bolile de ficat. Vegetalele, n special cru- ciferele (broccoli, conopid`, varz`), sunt o bun` strategie alimentar` care ajut` ficatul. De asemenea, 2-3 ce[ti de cafea pe zi au un efect bene- fic. La fel [i ceaiul verde, nucile [i alunele. Pe de alt` parte, prea mult` sare, alcoolul, chipsurile, cartofii pr`ji]i sau burgerii au prea multe gr`simi saturate [i ar trebui consumate doar ocazional. Culturism&Fitness nr. 1/2019 19 O PC U LTU R ISM .R
 11. 11. 20 Culturism&Fitness nr. 1/2019 Culturism&Fitness nr. 1/2019 21 un cuvånt, fizicul care a dom- inat, atåt perioada de aur cåt [i pån` n anii ‘90-2000, com- peti]iile de culturism. Pe fondul unor decese celebre, pre]ul pl`tit de sportivii profesioni[ti acestui trend de mas` muscular` uria[` a devenit tot mai cunoscut publicului larg [i po- pularitatea culturismului pro- fesionist actual este n declin [i din acest motiv. Alt aspect, extrem de im- portant, este longevitatea sportivilor, dar [i a publicului. Dac` n anii ‘80 culturismul profesionist era urm`rit de un public t`når, de 20-40 de ani, actualmente exist` competi]ii pentru categoriile de vårst` de 70 de ani [i peste. Evident c` acest public matur are atåt cunoa[terea cåt [i experien]a s` analizeze c` un fizic de 135 kg n form` nu este ceva benefic pentru s`n`tate sau estetic [i, automat, respinge aceste exager`ri. Pe acest fond general, se pare c` viitorul categoriei classic physique este unul ascendent, n timp ce cultu- rismul intr` ntr-un trend des- cendent. Probabil c` [i emu- la]ia c`tre publicul larg este diferit`. Pe lång` faptul c` un fizic gen classic physique e mai tangibil publicului, prob- lemele de s`n`tate ale profe- sioni[tilor nu mai pot fi ]inute la secret [i orice p`rinte are mari rezerve n a-[i sus]ine copilul s` se duc` c`tre acest nivel de dezvoltare exager- at`, din dorin]a de a l proteja. |n discu]iile mele cu fo[ti campioni de culturism, atåt din ]ar` cåt [i din afar`, con- cluzia este una clar`, culturis- mul profesionist actual este ntr-o direc]ie gre[it`, este nevoie de o resetare a evalu`rii din arbitraj, altfel acest frumos sport va pierde mare parte dintre fani, n favoarea categoriei classic physique. Declinul culturismului vs ascensiunea classic physique Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a apa- ratului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Ga- mma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`- derea n greutate, mbun`t`- ]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 45,00 lei OMEGA COMPLEX Prof. Cristian Neagu |ncepånd cu anii 2000, cul- turismul profesionist a dep`[it clar anumite limite ale este- ticului, n special n zona ta- liei. Compromisul f`cut pentru a permite cå[tigarea unei mase musculare n exces a nceput s` fie foarte vizibil dup` apari]ia lui Ron Cole- man, care a rescris standard- ele dezvolt`rii musculare, dar care a dat tonul unui trend de fizic extrem de masiv, ns` cu distensie n zona abdominal`. Nimeni nu l acuz` de ceva pe Ronnie, el a mpins limi- tele corpului s`u dincolo de cele ale s`n`t`]ii din dorin]a de a fi cel mai bun culturist din toate timpurile. Politica de arbitraj l-a mpins acolo. Dac` ar fi p`strat arbitrii exigen]a din trecut, Ronnie ar fi avut mai pu]ine titluri, pierzånd probabil n 2002-2003, cånd a venit uria[, dar cu o disten- sie vizibil`. Mul]i dintre speciali[tii n culturism, dar [i fanii din ntreaga lume, spun pe bun` dreptate c` era de aur a cul- turismului a apus undeva n anii 2000. Acum avem pe scen` culturi[ti extrem de masivi, cei mai masivi din istorie, dar cu distensii ineste- tice, care las` loc unor critici ntemeiate din partea publicu- lui, dar [i a oamenilor din domeniu. IFBB a sesizat problema, n primul rånd v`zånd succesul categoriei 212, unde, dat` fiind limita de greutate, dis- tensiile sunt vizibil mai rare [i niciodat` campionul nu a prezentat ce vedem la cate- goria open. Astfel, n 2017, n urma cri- ticilor, dar [i a sc`derii num`- rului de fani, categoria classic physique a avut o cre[tere puternic` de aten]ie din par- tea publicului. Din ce n ce mai mul]i speciali[ti, dar [i practican]i, doresc un aseme- nea gen de fizic ca model, n defavoarea unuia extrem de masiv, dar cu distensie. IFBB a v`zut aceast` oportunitate [i datorit` cererilor crescute de la organizatorii de com- peti]ii pentru aceast` relativ nou` disciplin`. Argumentele pro classic physique sunt cele cunos- cute: un fizic estetic [i echili- brat, cu o musculatur` pro- por]ionat` [i o talie mic`. |ntr- O PC U LTU R ISM .R
 12. 12. 22 Culturism&Fitness nr. 1/2019 – Nume complet? – Flavius-Adrian Ursachi – Ce vårst`, n`l]ime [i greutate ai? – Am 27 de ani, 175cm n`l]ime, 79 kg n offseazon [i 75 kg pe scen`. – C`s`torit? – Nec`s`torit. Am un frate mai mare [i dou` surori mai mici. – De ce te-ai apucat de sal` [i cånd? – M-am apucat de antrena- mente n clasa a X-a, ]in minte [i data, 2 octombrie 2008, aveam 16 ani [i 10 luni. Am fost inspirat de fratele meu mai mare care avea deja experien]` [i mi-a ar`tat primele exerci]ii n sal`. Era de fapt un garaj, acas` la pro- fesorul nostru de sport din liceu. Nu prea [tiam ce nseamn` culturismul atunci, voiam doar s` fiu mai puter- nic [i mai mare. Dup` primele s`pt`måni de antrenamente am nceput s` citesc [i s` fiu foarte interesat de acest domeniu. Apoi s-a transfor- mat ntr-o pasiune [i ulterior ntr-un stil de via]`. – Ce greutate aveai atunci? – Am nceput antrena- mentele undeva la 60 de kg. Eram destul de atletic ca [i copil, a[a c` rezultatele au ap`rut destul de repede. Am fost fascinat de rezultate [i am continuat. Au trecut 10 ani de atunci [i nu am avut pauz` mai mare de o s`pt`mån` de la antrenamente. – Ai participat la competi]ii. Ce te-a impulsionat? Ce rezultate ai ob]inut? – Am fost motivat de un profesor de fitness, David Stauffer, n timp ce urmam un curs, care, de[i avea n jur de 50 de ani, se antrena pentru o competi]ie de fitness. Mi s- au p`rut extraordinare ener- gia [i motiva]ia pe care le avea [i m-a impulsionat s` mi propun un astfel de obiec- tiv. |n acea perioad`, 2013- 2014, a ap`rut categoria men's physique, care mi-a surås. Practic era o categorie care mi se potrivea, pentru c` nu era hardcore. Propunea un corp atletic, musculos [i definit, dar nu exagerat. Am nceput cu faza zonal` n 2015, la Otopeni, unde am cå[tigat locul I, apoi Na]iona- lele, unde am luat tot locul I, la men's physique, 174 cm. |n acela[i an, am cå[tigat [i Tiger Classic la categoria men's physique, 179 cm. A urmat Campionatul Mondial la Budapesta unde am intrat n semifinal` [i am ie[it pe locul 11, din peste 30 de competitori. Am nceput anul 2016 cu Campionatul European din Santa Susana, dar din p`cate nu am prins semifinala. La Na]ionale am cå[tigat din nou categoria, iar la Tiger Classic am ocupat locul 4, din peste 25 de concuren]i. |n anul 2017 am f`cut o pauz` de la concursuri pentru c` am avut o perioad` aglom- erat` la serviciu, dar n acela[i timp corpul avea nevoie de o pauz`, dup` doi ani de concursuri. De aseme- nea, voiam s` mbun`t`]esc anumite grupe musculare [i era imposibil pe deficit caloric, n preg`tire de con- curs. Am revenit n 2018 [i am cå[tigat pentru a III-a oar` titlul de Campion Na]io- nal, iar la Cupa Mondial` de la Cluj-Napoca am terminat pe locul 5. Am participat [i la Tiger Classic, dar nu am prins finala din p`cate. – Cu ce te ocupi? – Sunt fitness manager la unul dintre cele mai frumoase proiecte din Romånia din acest domeniu, Bodyshape Transformation Centre. Avem un concept inedit unde ajut`m persoane normale, care nu sunt pasionate de sport n mod deosebit, s` adopte un stil de via]` s`n`- tos. Practic le oferim un cadru unde se pot antrena regulat, sub ndrumare specializat`, ntr-o atmosfer` prietenoas` [i de asemenea i educ`m cu privire la alimenta]ie [i la måncatul emo]ional. Avem sute de transform`ri, docu- mentate cu poze nain- te/dup`, ale persoanelor care ne-au trecut pragul. – Cum arat` antrenamentul t`u? – Ma antrenez n sistemul mpingere-tragere-picioare, de 6 ori pe s`pt`mån`, prac- tic n fiecare s`pt`mån` pot antrena fiecare grup` muscu- lar` de dou` ori: luni - picioa- re - for]`, mar]i - spate, del- toid posterior, biceps - for]`, miercuri - piept, deltoid anteri- or [i lateral, triceps - for]`, joi- picioare - volum, vineri - spa- te, deltoid posterior, biceps - volum, såmb`t` - piept, del- toid anterior [i lateral, triceps - volum iar duminic` - pauz`. Sunt zile n care fac [i dou` antrenamente pe zi, am antrenamentul principal men- ]ionat mai sus, plus o sesiune separat` de cardio, undeva 30 de minute, sau pot face o sesiune separat` de HIT. Abdomenul l antrenez de 2-3 ori pe s`pt`mån` cånd m` simt mai energic, la final de antrenament. – Ce suplimente folose[ti regulat? – Folosesc Omega 3 pen- tru efectul antiinflamator [i sus]inerea sistemului cardio- vascular, MgB6 pentru c` magneziul se pierde prin tran- spira]ie [i este foarte impor- tant pentru calitatea contrac- ]iei musculare [i refacere muscular`, de asemena ajut` la relaxarea sistemului ner- vos. Mai folosesc pudra pro- teic` din zer care m` ajut` s`-mi acop`r necesarul pro- teic f`r` s` m`nånc foarte mult` carne. Sunt zile cånd folosesc [i preworkout, dar nu mereu. |n perioada de Interviu cu Flavius Ursachi Culturism&Fitness nr. 1/2019 23 O PC U LTU R ISM .R
 13. 13. preg`tire de concurs adaug [i l-carnitina, pentru extra ener- gie [i optimizarea transportu- lui de gr`simi n organism. – Ce sfaturi ai pentru cei care vin la sal`? – Fiecare persoan` trebuie s` [tie c` rezul- tatele vin doar n urma consec- ven]ei. Este o acti- vitate care nece- sit` r`bdare [i dis- ciplin`. De ase- menea, rezulta- tele vin n func]ie de cåt de bine te recuperezi. De aceea este foarte important` ali- menta]ia [i activ- it`]ile comple- mentare, precum masajul [i chiro- practica. Foarte multe persoane se axeaz` doar pe antrenament [i astfel se acciden- teaz`. – Ce planuri de viitor ai? – Momentan, cariera profesion- al` are prioritate, deoarece anul acesta ne propunem s` mai deschidem nc` un cen- tru de transformare corpo- ral`, dar nu exclud cel pu]in un concurs, cel mai probabil Campionatul Na]ional. Pe plan interna]ional, nu prea mai sunt motivat s` concurez deoarece nivelul competi]iei este unul foarte ridicat [i pen- tru a concura la acel nivel cred c` trebuie s` faci ni[te compromisuri cu privire la s`n`tate, pe care nu sunt dis- pus s` le fac. De asemenea, cred c` men's physique se ndep`rteaz` u[or, u[or de la ce a vrut s` fie ini]ial [i nu se mai potrive[te cu obiectivele mele fa]` de cum vreau s`-mi modelez corpul. Deja arbitrii cer ca sportivii s` fie din ce n ce mai mari [i mai defini]i, de[i sunt categorii speciale pentru asta. – Cum te pot g`si cititorii pe siteurile de socializare? – M` pot g`si pe facebook - Flavius Ursachi [i pe Instagram flavius_urs. Plat- forma folosit` de mine, n mod curent, este Instagram a[a c` acolo pot g`si infor- ma]ii cu privire la activitatea mea competi]ional` dar [i sfaturi utile despre sl`bit, cre[tere de mas` muscular` [i nu numai. L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo- lizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n ener- gie. |n afara mbun`t`]irii perfor- man]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascu- lar, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efec- tul L-Carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare capsul` con]inånd 700 mg de L- carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 45,00 lei L-Carnitin Lipotrop 24 Culturism&Fitness nr. 1/2019 Culturism&Fitness nr. 1/2019 25 loca]ie:700FITCLUB MMMMIIIIRRRRAAAABBBBEEEELLLLAAAA ZZZZAAAAHHHHAAAARRRRIIIIAAAA VVåårrsstt``:: 34 ani ||nn``ll]]iimmee:: 1,66 m GGrreeuuttaattee: 65 kg RRee[[eeddiinn]]``:: Bucure[ti SSttaarree cciivviill``:: nec`s`torit`, un copil de 7 ani OOccuuppaa]]iiee:: analist SAP HHoobbbbyyuurrii:: muzic`, dans, c`l`torii MMåånnccaarree pprreeffeerraatt``:: checul proteic pe care mi-l prepar singur` la regim iar la liber pizza cu 4 feluri de brånz`, ciocolata de cas`, fructele EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruu ccooaappssee ((eeffeeccttuuaattee ccllaassiicc ssaauu nn ssttiill cciirrccuuiitt)):: – fand`ri, 3 x 15 – ndrept`ri, 3 x 15 – genuflexiuni, 3 x 15 O PC U LTU R ISM .R
 14. 14. Suplimentele nu sunt doar esen]iale, dar ele sunt, oare- cum, o binecuvåntare atåt pentru sportivul de elit` cåt [i pentru individul sedentar. F`r` ele ]i-ar fi greu s` ncer- ci s` men]ii necesarul zilnic nutri]ional, doar cu alimente. |n timp ce måncatul precum un om al pe[terii [i, prin urmare, ob]inerea tuturor nu- trien]ilor esen]iali din hran` sun` grozav n teorie, n real- itate este un adev`rat chin [i o munc` teribil` de men]inut. |n aceast` continu` curs` a lumii n care tr`im, nu numai c` este dificil s` m`nånci la timp, dar este dificil s` m`- nånci alimentele potrivite, n general, dac` e[ti presat de timp. A[adar, suplimentele sunt o cale fantastic` de a oferi reasigurare [i pacea min]ii atunci cånd este vorba despre echilibrul nutri]ional, mai ales cånd vine vorba de micronutrien]i. Nu numai c` suplimentele sunt grozave pentru a v` ajuta s` v` atinge]i scopurile, indiferent dac` vrei s` con- struie[ti mas` muscular`, s` pierzi n greutate, se te recu- perezi eficient etc., dar din cauza stilului de via]` seden- tar pe care mul]i oameni l au acum, avem tendin]a de acu- mula deficien]e la elemente de baz` esen]iale, precum vitamine, minerale, verde]uri etc., care sunt absolut nece- sare pentru to]i oamenii, nu numai pentru cei care fac efort fizic. Dup` ce ne uit`m cånd cump`r`m suplimente? |n timp ce acest lucru nu este necesar pentru fiecare produs, am tendin]a de a gravita spre m`rci care au aceste produse aprobate de institu]ii sau ministere acredi- tate. De exemplu, o aprobare 26 Culturism&Fitness nr. 1/2019 foto:Ironman Suplimentele din partea TGA (Therapeutic Goods Administration) este una dintre cele mai dificile pe care le poate ob]ine o marc`, oriunde n lume. Ei au pus fiecare produs [i ingredient sub o testare strict` pentru a se asigura c` este de cea mai bun` calitate [i, prin urmare, dac` alege]i produse care sunt aprobate de TGA, prob- abil c` vor fi printre cele mai bune. Motivul pentru care m` uit la ei pentru ghidare se dato- reaz` faptului c` sunt multe m`rci care nu sunt transpar- ente cu produsele lor. Nu [ti]i de unde sunt ob]inute ingredi- entele, cåt de mult sunt de fapt prezente n produs sau cåt timp acestea r`mån active. De asemenea, dore[ti s` te ndrep]i spre branduri care folosesc ingrediente nat- urale, nu spre cele care folos- esc pe cele sintetice. Care sunt suplimentele cheie? Fiecare om este diferit [i prin urmare nevoile lui pentru suplimente vor fi individuale, de asemenea. |nainte de a ncepe orice schimbare major` n alimenta]ia ta, ]i sugerez c`utarea sfatului unui medic, practician sau nutri]ionist sportiv care te poate ajuta s` alegi cele mai bune suplimente [i m`rci care sunt avantajoase pentru tine. }ine minte c` unele suplimente pot fi contrapro- ductive la unii [i, de aseme- nea, pot interfera cu unele medicamente, [i de aceea e bine s` cau]i ajutorul unui expert. Acestea fiind spuse, urm`- toarele elemente cheie sunt potrivite pentru majoritatea oamenilor: Un multivitamin Acesta este suplimentul nenegociabil pentru mine, pe care l voi lua n fiecare zi fie c` e ploaie, grindin`, nin- soare sau soarele str`luce[- te. Eu folosesc un multivita- min ce con]ine, printre altele, calciu, care este pentru s`n`tatea oaselor, precum [i arderea gr`similor, vitamina C pentru sistemul imunitar [i stimularea metabolismului (vitamina C creeaz` car- nitin`, care la råndul ei ajut` organismul s` utilizeze gr`si- me pentru combustibil). De asemenea, con]ine ulei de pe[te, o gr`sime s`n`toas` care mbun`t`]este metabo- lismul, lubrifiaz` articula]iile [i sprijin` func]ia creierului [i a ochilor. Chiar [i a[a, iau adi]ional [i un supliment exclusiv de ulei de pe[te deoarece, de[i mul]i dintre noi m`nånc` pe[te, 98 % suntem nc` deficien]i n gr`- simi omega 3. Acest lucru se poate datora mai multor vari- abile, [i anume cre[terea pe[ti[orului n ferme [i a con- servan]ilor care inhib` put- erea de absorb]ie la aceste gr`simi esen]iale. Proteina Concentratele sau pudrele proteice sunt un lucru extra- ordinar n arsenalul unui atlet. Cele mai bune sunt mixurile de proteine cu viteze de absorb]ii diferite, precum cele din zer izolat, concentrat [i casein`. Astfel de mixuri sunt mult mai eficiente decåt cele cu doar o singur` surs` de protein`. Suplimentele termogenice Cånd caut un arz`tor de gr`sime, mai ales nainte de sosirea verii, m` uit dup` cele pe n]elesul tuturor Culturism&Fitness nr. 1/2019 27 O PC U LTU R ISM .R
 15. 15. Cu aproape 18 ani n urm`, m-am mbarcat n ceea ce a devenit o c`l`torie care mi-a schimbat via]a - una plin` de experien]e uimitoare. Cultu- rismul m-a purtat n toat` lu- mea, am locuit pe mai multe continente [i n multe ora[e, ceea ce mi-a permis s`-mi fac rela]ii incredibile. Voi da- tora ntotdeauna acest lucru disciplinei culturism, pe care tu [i cu mine o iubim. Cu toate acestea, n spatele sce- nei se ascund multe adev`- ruri amare care båntuie pe mul]i dintre cei ce aleg s` participe la acest joc. Lucruri care te pot transforma ntr-o nou` persoan` pot provoca probleme de s`n`tate care ]i vor afecta permanent cali- tatea vie]ii. Vreau s` aduc aten]ia dumneavoastr` [i c`tre partea ntunecat` a acestei lumi, una care nu ar trebui s` v` scape de acest uimitor stil de via]`, ci, n schimb, s` creasc` gradul de con[tientizare asupra cap- canelor ei. Toxicitate Din p`cate, prea mul]i oameni plaseaz` vanitatea naintea s`n`t`]ii. V`d mii de oameni ce fac lucruri care le distrug s`n`tatea [i bun`s- tarea pentru a ar`ta mai bine pe termen scurt. Tot ce ai pus n corpul t`u ar trebui s` ncu- rajeze o stare s`n`toas` nu s` perturbe vitalitatea orga- nelor. Multe suplimente pot fi pli- ne de particule de metale gre- le, care pot cre[te riscul de cancer. Ingredientele folosite n multe produse provin din derivate sintetice, care pot, ce asigur`, pe lång` arderea gr`similor, [i energia nece- sar` naintea antrenamentu- lui [i n timpul acestuia. Glutamina L-glutamina are un rol unic n metabolismul celular. Ac]ioneaz` ca intermediar ntr-o reac]ie pentru a pro- duce instant energie metabol- ic`, este implicat n transferul azotului, care ajut` pentru a forma diferi]i aminoacizi [i aceasta asist` la transferul de azot n sinteza pentru con- struc]ia de acizi nucleici impli- ca]i n toate diviziile. |n ]esuturile musculare care sunt stresate prin antre- nament, glutamina joac` un rol de echilibru ntre sinteza aminoacizilor noi pentru sin- teza proteinelor [i catabolis- mul derivat din distrugerea proteinelor pentru a fi folosi]i ca surs` imediat` de energie. De asemenea, glutamina poate fi folosit` pentru cupla- rea [i echilibrarea transportu- lui de ioni n celulele muscu- lare. Glutamina poate facilita sinteza de noi aminoacizi numai dac` blocurile de con- struc]ie corespunz`toare (scheletul de carbon al ami- noacizilor) sunt prezente. Este de asemenea excelent pentru recuperarea muscu- lar`. BCAA Dac` ar trebui s` iau un singur supliment pentru tot restul vie]ii, probabil a[ alege BCAA. Aminoacizii cu caten` ram- ificat` (BCAA) constau din leucin`, izoleucin` [i valin`. Ei au o importan]` deosebit`, pe lång` rolul lor n sinteza proteinelor, furnizeaz` [i scheletul de carbon pentru sinteza de intermediari meta- bolici importan]i, care furni- zeaz` energie ntr-o form` foarte specializat`. De ase- menea, ei reprezint` blocurile principale pentru sinteza componentelor nucleice pen- tru acizi [i gr`simi, care sunt necesare pentru diviziunea celular`. Deoarece BCAA simplific` conversia aminoacizilor n energie, nseamn` c` cu cåt sunt mai prezen]i n mu[chi, cu atåt mai mult pot fi folosi]i ca energie n timpul exerci- ]iilor intense. |n cele din urm` acest lucru ajut` la ncetinirea distrugerii mu[chilor [i pre- venirea catabolismului. Beneficiile suplimentelor cu BCAA au fost prezente [i la cei care practic` exerci]ii aer- obice, prin sc`derea ratei nete de proteine distruse. |n plus la asta, n timpul unui exerci]iu aerobic exhaustiv, persoanele cu depozite re- Íduse de glicogen n mu[chi au ntårziat epuizarea glico- genului muscular cånd a fost administrat BCAA nainte [i n timpul sesiunii. dup` Ironman Adev`rul amar foto:Ironman Fibro Drink Instant Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de pe- rioada zilei cu cel mai mult efort fizic sau nainte de antrenament. Pre]: 1,70 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% redu- cere la peste 50 de plicuri. suc instant cu fibre [i L-Carnitin` 28 Culturism&Fitness nr. 1/2019 Culturism&Fitness nr. 1/2019 29 foto:Ironman Asigur`-te c` interiorul t`u arat` la fel de bine precum exteriorul! O PC U LTU R ISM .R
 16. 16. de asemenea, cre[te riscul de cancer. Dac` nu sunt ini]ial canceroase, sunt toxice [i vor plasa ficatul [i rinichii n exces de stres care, cu tim- pul, poate duce la boli. Nici m`car nu trebuie s` merge]i pån` la suplimente cu gåndul. |n multe ]`ri, apa de la robinet poate con]ine acelea[i particule de metale grele. Unele alimente pe care le consuma]i pot con]ine ingrediente inferioare, d`un`- toare, care sunt de obicei un rezultat al produc]iei n mas` [i al agriculturii care ncura- jeaz` utilizarea pesticidelor, hormonilor [i antibioticelor. Dac` pui tot acest rahat n corp, ce costuri pl`te[ti? Fie- care buc`]ic` de aliment pe care o m`nånci, fiecare strop de ap` pe care l bei [i fiecare supliment pe care l iei trebuie s` adauge via]`. Nu a[tepta vreo ierarhie sau vreo struc- tur` de putere care s`-]i spun` ce este cel mai bun. Aceasta trebuie s` ]in` de tine, s` nve]i ce este [i ce nu este bun pentru tine. Sunt suplimentele folosite de tine acreditate, certificate [i controlate regulat? E apa pe care o bei purificat`? {tii cum a fost crescut/cultivat ali- mentul pe care l m`nånci [i ce a fost ad`ugat la el? Acestea sunt ntreb`ri pe care trebuie s` ]i le pui [i pe care trebuie s` le n]elegi, deoarece s`n`tatea este responsabilitatea ta. S`n`tatea mental` F`cånd trecerea de la fac- torii fizici de stres la cei men- tali, care este impactul regi- mului t`u alimentar asupra st`rii mentale? O mul]ime de oameni din comunitatea fit- nessului zboar` sub radar avånd tendin]e de a månca nes`n`tos, lucru de care nici m`car nu sunt con[tien]i. Acest fapt deriv` dintr-o rela]ie cu måncarea lor care ncepe pe piciorul gre[it de la nceput [i se diminueaz` cu timpul, devenind obicei. Ve]i g`si oameni care nu pot nv`]a s` se bucure de o die- t` s`n`toas` [i foarte des vor consuma volume mari de pro- duse alimentare nes`n`toa- se, de tip fast-food. E nevoie doar de dou` minute pe Instagram, ntr-o sear` de vi- neri, pentru a vedea oamenii care fac asta. Scopul din spatele efor- turilor de fitness ar trebui s` fie ntotdeauna s`n`tatea, ceea ce nseamn` s` ar`]i bine atåt la exterior cåt [i la interior. Dac` mintea ta este nefericit`, ntr-un loc de ntu- neric [i ai o rela]ie exacerbat` cu måncarea, atunci nu vei reu[i s` te mul]ume[ti. Face]i aceast` c`l`torie pentru s`n`tatea voastr`, fiz- icul pe care dori]i s`-l afi[a]i va urma. dup` Ironman Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 1/2019 31 foto:Ironman Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,95 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde 30 Culturism&Fitness nr. 1/2019 foto:Ironman O PC U LTU R ISM .R
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 1/2019 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAKConcentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o 80% protein`, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 63 lei, cutii de 900 g – 65,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei [i cutii de 900 g – 61,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67,00 lei [i cutii de 900 g – 69,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 87,00 lei. Izolat proteic din zer (WPI) Ob]inut prin micro-filtrare, are 95% protein` [i con]inut mic de gr`simi (max 1,9%), f`r` adaos de arome [i ndulcitori. Pro- duc`tor: Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 97,00 lei [i cutii de 900 g – 99,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 31,00 lei [i 2 kg – 57,00 lei, cutii de 750 g – 33,00 lei [i 2 kg – 59,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 26,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 14,00 lei [i cutii de 1 kg – 16,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 16,00 lei [i cutii de 1 kg – 18,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 16 lei [i cutii de 1 kg – 18,00 lei. 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 14,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 26,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Po]i bate un record omologat sau dore[ti s` propui unul nou? Asocia]ia Cartea Recordurilor – recorduri romåne[ti www.recordul.ro 32 Culturism&Fitness nr. 1/2019 O PC U LTU R ISM .R
 18. 18. SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii bratdefier.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree sskkaannddeennbbeerrggSSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 32,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 61,00 lei [i g`le]i de 2 kg – 63,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 1/2019 www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,60 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,30 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 27,5 g carbohidra]i, 15 g proteine, 9,4 g gr`simi [i 1,4 g minerale bogat n proteine provenind din lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re L-Carnitin Instant bbaattoonn pprrootteeiicc ccuu uunn ccoonn]]iinnuutt mmaarree ddee ffiibbrree vveeggeettaallee,, iiddeeaall ppeennttrruu ssll``bbiitt Culturism&Fitness nr. 1/2019 35 Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimilare rapid` [i lent` [i cele mai impor- tante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i min- eralele pierdute prin transpira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, precum [i per- soanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizolvat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recomand` persoanelor cu diabet zaharat. Pre]: 1,40 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. ISOTONIC-R FORTE O PC U LTU R ISM .R
 19. 19. TO PC U LTU R ISM .R O

×