O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Revista Culturism & Fitness nr. 241 (2/2016)

918 visualizações

Publicada em


– Castiguri rapide
– Evitarea plafonarii (3)
– Proteina de seara tarziu
– Culturismul competitional si problemele cardiace
– Stiati ca…
– Circuitul celor 3 asi
– Mic ghid de culturism si fitness (7)
– Cum isi antreneaza pieptul cel mai masiv culturist
– Skandenberg

Publicada em: Esportes
 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Revista Culturism & Fitness nr. 241 (2/2016)

 1. 1. CCåå[[ttiigguurrii rraappiiddee CCiirrccuuiittuull cceelloorr 33 aa[[ii PPrrootteeiinnaa ddee sseeaarraa ttåårrzziiuu director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 2 (241) 2016 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 240, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. C~[tiguri rapide . . . . .8 Proteina de seara t~rziu . . . .12 Culturismul competi]ional [i pro- blemele cardiace . .14 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Circuitul celor 3 a[i . . . . . . . .20 Mic ghid de culturism [i fitness (7) . . . . . .22 Evitarea plafon`rii (3) . . . . .26 Cum [i antreneaz` pieptul cel mai... . .28 Skandenberg . . . . . . .30 CUPRINSCUPRINS Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58 e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4488,,0000 lleeii 330000 gg –– 6666,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1155,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1177,,0000 lleeii 330000 gg –– 3344,,0000 lleeii 550000 gg –– 4433,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4433,,0000 lleeii 330000 gg –– 6611,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2222,,0000 lleeii 5500 gg –– 3333,,0000 lleeii 110000 gg –– 6611,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,59 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 2/2016 32 Culturism&Fitness nr. 2/2016 ISOTONIC-R Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener- gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim- ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran- spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre- cum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizol- vat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recoman- d` persoanelor cu diabet zaharat. Declara]ie nutri]ional` (valori nutri]ionale medii)/ plic 50 g: val- oare energetic` – 788 KJ/186 Kcal, gr`simi – 0 g, glucide – 46,35 g (din care zaharuri simple – 32,52 g), proteine – 0 g, Vitamina C – 24 mg (30% DZR), Vitamina B3 – 4,8 mg (30% DZR), Vitamina E – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B5 – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B6 – 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 – 0,33 mg (30% DZR), Acid folic – 60 mcg (30% DZR), Biotin` – 15 mcg (30% DZR), Vitamina B12 – 0,75 mcg (30% DZR), minerale – 0,72 g (din care citrat de sodiu – 450 mg, clorur` de pota- siu – 150 mg, Magneziu – 113 mg (30% DZR), Zinc – 3 mg (30% DZR). Pre]: 1,30 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. FORTE O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat` [i tutti frutti) recomandat pentru cre[terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 90 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei muscu- lare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 22,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 41,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei Gale]i 5 kg – 78,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 31,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 57,00 lei G`le]i 2,5 kg – 59,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce, dato- rit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`- n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 27,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 52,00 lei G`le]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 4,5 kg – 105,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 45,00 lei G`le]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 5 kg – 84,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 69,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energet- ice ale organismului. Se administrea- z` 45 g nainte de antrenament (pen- tru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 17,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 31,00 lei G`le]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 5 kg – 52,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 17,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 13,00 lei 300 tablete – 27,00 lei 500 tablete – 40,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 17,00 lei 300 tablete – 34,00 lei 500 tablete – 52,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 900 g – 61,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 61,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 2/2016 Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 17,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 17,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan- ]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,30 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foarte avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 13,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,20 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 17,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 25,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 25,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 2/2016 5 Suplimente nutritive pentruSuplimente nutritive pentru sl`bit, mas` muscular`,sl`bit, mas` muscular`, energie, vitaminizareenergie, vitaminizare O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,5599 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 2/2016 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 47,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4488,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6666,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 18,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 38,00 lei 300 tablete – 57,00 lei 500 tablete – 96,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3344,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5522,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 34,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 25,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 25,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 34,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,5500 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2200,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 2/2016 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,6600 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4433,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Supraantrenamentul te do- boar` [i te poate accidenta. Dar f`cut strategic, te poate aduce ntr-o form` bun` n timp record, cu cå[tiguri mus- culare rapide. Construirea masei muscu- lare este un proces lent, de durat`. Densitate muscular` se ob]ine dup` mii [i mii de repet`ri. Pentru cei care vor un corp armonios, estetic, r`bdarea face parte din plan. Acestea fiind spuse, exist` momente cånd planificånd atingerea supraantrenamen- tului poate aduce cå[tiguri incredibile pe termen scurt. Nu ne putem antrena nebu- ne[te zilnic dar exist` mo- mente cånd putem face an- trenamente foarte grele ceea ce va for]a corpul la cå[tiguri scurte [i rapide de for]` [i mas` muscular`. Cele trei metode Programul pe care l voi prezenta n continuare lu- creaz` to]i mu[chii ntr-un timp scurt. Mai precis, vom folosi trei metode diferite de antrenament, toate n acela[i timp, pentru cre[terea inten- sit`]ii antrenamentului. Timp de 6 s`pt`måni vei putea s`- ]i transformi drastic fizicul printr-un plan bine gåndit care ]i va duce intensitatea aproape de punctul maxim. Cele trei programe folosite sunt: CAT (Compensatory Acceleration Training), for]a relativ` (FR) [i seriile gigant (SG). CAT – a fost inventat` de cunoscutul savant n sport dr. Fred Hatfield, aceast` meto- d` se focuseaz` pe acceler- area mi[c`rii la fiecare repe- tare. Totul este pentru explo- zie [i vitez`. Dac` faci mpins din culcat cu bara, prin meto- da CAT, atunci trebuie s` cobori bara lent, pån` atinge pieptul [i apoi, exploziv, s` ridici bara la pozi]ia ini]ial`, cåt de repede po]i. Evident, cu aceast` metod` nu po]i fo- losi greut`]i mari, care fac repet`rile s` fie lente pe par- tea pozitiv`. For]a relativ` – se refer` la toate exerci]iile care pot fi f`cute cu propria rezisten]` a corpului, precum flot`ri, trac]iuni etc. |n timp ce astfel de mi[c`ri sunt de cele mai multe ori evitate deoarece nu sunt eficiente pentru cre[te- rea muscular`, ele pot avea un efect hipertrofic. De vreme ce astfel de mi[c`ri sunt mai naturale [i nu solicit` ncheie- turile sau articula]iile precum exerci]iile cu greut`]i, ele pot fi f`cute mai des [i cu un volum mai mare. Multe exer- ci]ii f`cute cu propria greutate vor nt`ri [i m`ri for]a unor mu[chi adiacen]i la exerci]iile normale cu greut`]i, un plus dat pentru cre[terea ulte- rioar` de for]` [i mas` mus- Cå[tiguri rapide 8 Culturism&Fitness nr. 2/2016 foto:Ironman Program antrenament Luni – coapse (CAT) Mar]i – piept, spate (CAT) Miercuri – umeri, bra]e (FR + GS) Joi – coapse (FR + GS) Vineri – piept, spate (FR + GS) Såmb`t` – umeri, bra]e (CAT) Duminic` – pauz` Luni (CAT) Genuflexiuni, 5x5 Genuflexiuni cu s`ritur`, 6x3 |ndrept`ri cu picioarele drepte cu gantere, 3x15 Pres` cu greutate descresc`- toare, 5x40/20/10 Ridic`ri explozive din stånd pentru gambe, 4x5 Miercuri (FR + SG) Superset Trac]iuni la bar` priz` supina]ie, 4xmaximum Flot`ri n palme al`turate, 4xmaximum 3 serii gigant |mpins de la ceaf` cu bara, x10 Extensii triceps la cablu, x15 Flexii din stånd cu gantere, x10 Flutur`ri laterale cu gantere, x20 Mar]i (CAT) |mpins nclinat cu bara, 5x5 Ramat din aplecat cu bara, 5x5 Superset |mpins orizontal cu gantere ]inute al`turate, 4x15 Ramat la aparat, 4x15 |mpins orizontal cu gantere, 3x12 Ramat din aplecat cu gantere, 3x10 Trac]iuni cu månerul V, 3x12 Flutur`ri nclinat cu gantere, 3x15 Culturism&Fitness nr. 2/2016 9 GGeennuufflleexxiiuunnii ccuu ss``rriittuurr`` O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. cular`. Seriile gigant – sunt seriile efectuate n circuit pentru aceea[i grup` muscular`. Seriile gigant ]i permit folo- sirea unui volum ridicat la an- trenament ntr-un timp foarte scurt. Te ajut` nu numai la cre[terea muscular` ci [i la arderea gr`similor. Asaltul de 6 s`pt`måni De-a lungul urm`toarelor 6 s`pt`måni te vei antrena de 6 ori pe s`pt`mån`, fiecare mu[chi la fiecare 3 zile. O s` altern`m zilele cu metoda CAT pentru for]` [i putere cu cele cu serii gigant pentru o drastic` schimbare. Vom sur- prinde, de asemenea, cu for]a relativ` mpreun` cu serii efectuate normal. Principalul concept aici este s` rezi[ti [i s` termini fiecare antrenament. Nu tre- buie s` te ngrijoreze m`rirea greut`]ilor, nu acesta este scopul. De fapt, urm`re[te efectuarea unui num`r mai mare de repet`ri cu greutatea utilizat`, repet`ri efectuate mai repede pentru metoda CAT dar p`strånd forma co- rect`. Ideea este maximaliza- rea vitezei [i volumului. Odihne[te-te atåt timp cåt ai nevoie, nu pierde timpul aiu- rea ntre serii. Genuflexiuni cu s`ritur` Stai ntr-o pozi]ie normal` pentru genuflexiuni, cu bara la ceaf`, t`lpile pozi]ionate la l`]imea umerilor [i cu priz` pe bar` ferm`. Coboar` lent pån` cånd coapsele sunt paralele cu solul p`strånd pieptul ridicat [i privirea nain- te. Explodeaz` din aceast` pozi]ie printr-o s`ritur`, apoi aterizeaz` coborånd ntr-o nou` genuflexiune, controlat` [i lent`. {tiin]a celor trei metode Acest program de antrena- ment este realizat pentru a crea un puternic efect anabo- lic pe termen scurt, nu pe ter- men lung. Cu acest lucru n 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 13,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Culturism&Fitness nr. 2/2016 11 minte, acesta nu este un pro- gram pe care s`-l faci tot anul, s`-l repe]i tot timpul. De ce este acest program bun pentru construc]ia de mas` muscular`? R`spunsul ini]ial al corpului la cre[terea volumului [i a frecven]ei antrenamentului este de a compensa mecanismul lui de adaptare. Pentru o scurt` perioad` de timp, metabolis- mul t`u va cre[te foarte mult iar recuperarea se va acce- lera pentru a putea face fa]` noului stimul dat de antrena- mente. Acesta este r`spunsul natural, normal al corpului la stres. Totu[i, acest efect sca- de rapid, de cele mai multe ori cånd stresul dep`[e[te 6 s`pt`måni. Peste cele 6 s`pt`måni, metabolismul va sc`dea [i corpul nu va mai investi atåta energie pentru recuperare. Cu alte cuvinte, peste cele 6 s`pt`måni nu va mai exista cre[tere muscu- lar`, din contr`, apare supraantrenamentul. Cele 6 s`pt`måni repre- zint` o fereastr`, o oportuni- tate de cå[tiguri de ma- s` muscular` [i chiar de ardere de strat adi- pos. Prin crearea unui efect acut prin inter- mediul unui program bine gåndit, vei putea atinge, ntr-un timp foarte scurt, o form` muscular` cum nici nu te a[tep]i. Aruncat cu bara Cu picioarele dep`r- tate la nivelul umerilor, genunchii u[or ndoi]i [i cu o priz` prona]ie, ia o bar` de la cadrul de genuflexiuni [i a[az-o pe umerii anteriori. Cu ajutorul umerilor, tri- cep[ilor [i mai pu]in din picioare, arunc` rapid bara deasupra capului. Coatele trebuie s` fie orientate n fa]` tot tim- pul exerci]iului. Adu bara lent la pozi]ia de start, pe umerii anteri- ori. Alexandru Bolborici dup` Ironman 10 Culturism&Fitness nr. 2/2016 Joi (FR+SG) |ndrept`ri sumo, 3x10 Genuflexiuni ntr-un picior, 3x10-20 Hiperextensii, 3x20 3 serii gigant Genuflexiuni cu propria greu- tate, 20 Fand`ri laterale, 12 (cu fiecare picior) Fand`ri nspre spate, 10 (cu fiecare picior) Genuflexiuni cu s`ritur`, 15 Vineri (FR+SG) Superset Trac]iuni la b`rbie, 5x6-12 Flot`ri la paralele, 5x8-15 4 serii gigant Flot`ri normale, maximum Ramat invers, maximum Trac]iuni cu priz` larg`, maxi- mum Flot`ri cu picioarele urcate pe b`ncu]`, 15 Såmb`t` (CAT) Flexii cu bara, 5x5 Aruncat cu bara, 5x4 Flot`ri cu palmele apropiate, 5x5 Ramat vertical cu bara, 3x12 Flexii din [ezånd cu gantere, 3x10 Extensii triceps la cablu, 3x20 AArruunnccaatt ccuu bbaarraa O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Unul dintre marile mituri ale industriei noastre se refer` la momentul servirii ultimei me- se naintea somnului. Oame- nii se tem c` måncatul seara tårziu, nainte de culcare, du- ce la ngr`[are, din cauz` c` metabolismul este sc`zut noaptea. Acest mit a dus la apari]ia specula]iilor c` orga- nismul nostru ndreapt` calo- riile spre depozitele de gr`- simi [i, nicidecum, spre ]esu- turile musculare fl`månde. |n primul rånd se pare c` nu exist` diferen]e ntre unde se depoziteaz` energia n timpul somnului sau n timpul zilei pentru oamenii neobezi. Mai mult, cercet`torii au publicat ntr-o lucrare canadian` c` exerci]iile cresc rata metabo- lic` [i arderea gr`similor chiar [i n timpul somnului. Exist` eviden]` direct` c`, prin consumarea unei mese seara, se produc efecte benefice. Un studiu din British Journal of Nutrition a ar`tat c`, prin consumarea a aproxi- mativ 30 g de protein` din zer sau casein` sau carbohidra]i, nainte de culcare, a crescut n mod egal metabolismul [i senza]ia de s`]ietate a doua zi de diminea]`. Alt studiu, publicat n jur- nalul Obesity, a raportat c` n urma unei diete ]inute timp de 6 luni n care majoritatea car- bohidra]ilor erau månca]i la cin` a dus la o sc`dere mai mare n greutate mpreun` cu o reducere mai mare a cir- cumferin]ei abdominale. Aceste lucruri contrazic mitul måncatului seara tårziu, ceea ce nseamn` c` aceast` fric` trebuie stopat`. Din contr`, trebuie s` program`m o gustare [i seara pentru opti- foto:Ironman mizarea proceselor organis- mului. Pentru cei care doresc cre[tere muscular`, con- sumarea proteinei nainte de culcare ofer` [i mai multe beneficii. |nainte de a face reco- mand`ri privind o mas` pro- teic` nainte de culcare, tre- buie s` n]elegem principiile de baz` privind ingerarea de protein` [i cre[terea muscu- lar`. Balan]a dintre sinteza proteinei n mu[chi [i degradarea/catabolismul mu[chilor guverneaz` cre[te- rea muscular`. Atunci cånd sinteza proteinei este mai mare decåt degradarea ei, cå[tiguri n mas` muscular` pot ap`rea. |mpreun` cu exerci]iile cu greut`]i, o diet` bogat` n protein` este pri- mordial` pentru cre[terea muscular`. O singur` mas` bogat` n protein` declan- [eaz` sinteza proteinei n mu[chi timp de 3 ore de la servirea ei. Totu[i, procesul de cre[tere muscular` atinge un platou dup` fiecare mas` proteic`, chiar dac` con- sum`m o cantitate mai mare de protein`. Prin urmare, sin- teza proteinei este reglat` de la o mas` la alta [i nu de la o zi la alta. A[adar, o distribu]ie uniform` a meselor pe zi a ar`tat o sintez` proteic` mai mare cu pån` la 25% fa]` de o distribu]ie comun`, adic` cu 3 mese pe zi. Concluzionånd simplu, måncånd 20-40 g de protein` de calitate la o mas`, cu mese la fiecare 3-4 ore, este cea mai bun` solu]ie pentru producerea maximului de sin- tez` muscular` de-a lungul zilei. A[adar cum r`måne cu aceast` formul` de servirea meselor, seara, nainte de culcare? Cu toate c` benefici- ind de 8 ore de somn poate fi la fel de important pentru cre[terea muscular` [i arde- rea gr`similor, trebuie s` a[tep]i pån` diminea]` pentru a da din nou semnalul sin- tezei proteice. Dac` mergi la culcare f`r` s` m`nånci nimic, nu faci altceva decåt s` obligi corpul s` intre ntr-o stare catabolic` toat` noap- tea, adic` s` pierzi mas` muscular`, n loc s` cre[ti. Contrar unui alt mit, nutri- en]ii sunt digera]i eficient [i absorbi]i n timp ce dormim. O gustare proteic` sau un shake proteic nainte de cul- care poate stimula sinteza proteic`. E posibil s` fie mo- mentul cel mai important al zilei pentru consumarea pro- teinei. De exemplu, dac` m`- nånci 180 g de protein` pe zi, atunci opre[te 30 g pentru ultima mas` nainte de cul- care [i distribuie n mod egal restul de mese pe timpul zilei, din 3-4 ore n 3-4 ore. Alege surse proteice de calitate, incluzånd carne slab`, pe[te, ou`, zer pentru mesele zilei. Pentru masa de dinainte de culcare alege surse de pro- tein` cu absorb]ie lent`: pro- tein` din casein`, din lapte, brånz`, iaurt. Alexandru Bolborici dup` Ironman Proteina de seara tårziu 12 Culturism&Fitness nr. 2/2016 Culturism&Fitness nr. 2/2016 13 Stimuleaz` sinteza proteinei nainte de culcare pentru cre[teri musculare maxime! O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. St`m de vorb`, despre aceste probleme cardiace, cu d-na dr Andreea-Taisia Tiron, medic specialist cardiolog, competen]` n cardiologie interven]ional`, doctor n [tiin]e medicale, de la Spitalul Clinic de Urgen]` „Sfåntul Ioan” din Bucure[ti. – Efortul anaerob ajut` sau for]eaz` peretele cardiac? – Pe baza activit`]ii meca- nice a mu[chilor scheletici, se descriu efortul fizic dinamic (izoton, de anduran]`) [i efor- tul fizic static (izometric, de for]`). Sporturile ce presupun efort fizic izoton (ex. atletism, not) au drept caracteristic` contrac]ii ritmice musculare cu alungirea [i scurtarea acestora, nso]ite de mi[c`ri articulare, ceea ce dezvolt` o for]` muscular` relativ redu- s`. Sporturile ce presupun efort fizic izometric (ex. lupte, ridicarea de greut`]i) se ca- racterizeaz` prin generarea unei for]e musculare crescute care se opune unei anumite rezisten]e, f`r` modific`ri semnificative ale lungimii fi- brelor musculare [i f`r` impli- carea mi[c`rilor articulare. Cre[terea componentei di- namice este legat` de con- sumul maxim de oxigen [i se coreleaz` cu debitul cardiac, n timp ce cre[terea compo- nentei statice este legat` de contrac]ia maxim` atins` [i duce la o cre[tere a tensiunii arteriale. Din punct de vedere metabolic, avånd n vedere consumul de oxigen la nivel muscular pentru producerea de energie, se descriu efortul fizic aerob (izoton) [i cel anaerob (izometric). Efortul static induce doar o cre[tere u[oar` a debitului cardiac, ca urmare a cre[terii frecven]ei cardiace concomi- tent cu cre[terea marcat` a tensiunii arteriale [i a rezis- ten]ei vasculare periferice. Cånd efortul este foarte in- tens, se produce o cre[tere moderat` a debitului cardiac dar f`r` a cre[te fluxul san- guin c`tre grupele musculare noncontractate. |n mu[chii contracta]i presiunea intra- muscular` dep`[e[te pre- siunea intravascular` ceea ce duce la sc`derea impor- tant` a fluxului de sånge local cu apari]ia ischemiei [i a hi- poxiei. Asocierea dintre vaso- constric]ie [i cre[terea debit- ului cardiac duce la cre[terea dispropor]ionat` a TA [i a re- zisten]ei vasculare periferice, modific`ri ce se men]in pe toat` durata efortului. Astfel se produce o suprasolicitare intens` de presiune a siste- mului cardiovascular. Manevra Valsalva (expir cu glota nchis`) [i tensiunea muscular` foarte mare dez- voltat` n timpul unui exerci]iu fizic izometric modific` exce- siv r`spunsul fiziologic al sis- temului cardiovascular. |n func]ie de durata [i intensti- tatea efortului, cre[terea pre- siunii intratoracice duce la sc`derea ntoarcerii venoase [i la sc`derea debitului car- diac (DC). Pentru a men]ine DC cre[te frecven]a cardiac` [i pentru a men]ine TA se produce vasoconstric]ie . La ncetarea efortului, ntoarce- rea venoas` este mult cres- cut`, crescånd DC care este direc]ionat c`tre un pat arteri- al aflat nc` n vasoconstric]ie ceea ce duce la cre[teri dra- matice uneori ale TA, fiind necesare minute pån` la revenirea la valori normale. Aceste modific`ri explic` apari]ia ame]elilor, a lipotimi- ilor sau sincopelor din timpul efortului izometric foarte in- tens, cåt [i a cefaleei ce poa- te s` apar` la ncetarea aces- tuia, dar duc [i la o remode- lare a r`d`cinii aortei [i sc`- derea complian]ei arteriale. Adaptarea cronic` a sis- temului CV la efortul fizic izo- metric duce la cre[terea masei mu[chilor scheletici prin hipertrofia acestora. – De ce sportivii cu o mas` Prof. Cristian Neagu To]iI culturi[tii care au con- curat sau care au ajuns la un nivel de concurs [i au ajuns spre 30 de ani [i mai ales cei care au trecut de 30 ar trebui s` [i controleze func]ia car- diac` periodic. Sportul anaer- ob [i caloriile ingerate n exces pentru a face fa]` antrenamentelor grele n- groa[` mu[chiul cardiac. |n limbaj medical se nume[te cord hipertrofic. Aceast` stare i scade elasticitatea peretelui [i e nevoie de efort aerob ca s` l men]in` n sta- re de func]ionare. Acest proces e o consecin- ]` a efortului de a ridica greu- t`]i foarte mari, a stilului de via]` tip culturist de perfor- man]`. Pån` aici nimic nere- zolvabil. |ns` dac` lucra]i de noapte (majoritatea o fac fie n cluburi etc.) [i apoi pe fond de oboseal` (nesomn) v` duce]i la sal` [i forta]i la max- imum, risca]i ca inima s` cedeze. Mai ales dac` ave]i o afec]iune cardiac` care, aten- ]ie, nu ntotdeauna v` d` semnale clare, poate s` se- mene cu o problem` diges- tiv`. Rolul acestui articol este unul singur: de a v` proteja de eventuale accidente car- diovasculare. Cel mai simplu este s` merge]i la un medic cardi- olog, care v` va investiga [i v` va spune cam cåt de tare v` pute]i angrena n efort. {i, aten]ie, aproape 30% dintre b`rba]ii ntre 45-55 de ani (dup` unele teorii 40-55) fac un infarct care, pentru mul]i dintre ei, e fatal. Nu vreau s` sperii pe ni- meni, asta e via]a, dar pute]i preveni a[a ceva mergånd la un simplu consult (nu nece- sit` internare n 90% din cazuri) [i adaptåndu-v` efor- tul la vårsta din buletin. {i nc` ceva: to]i muncim, ns` culturi[tii, fiind n form` [i v`zåndu-se mai puternici, au tendin]a s` nu se odih- neasc` destul. Oboseala a fost ingredientul la toate mor]ile subite ale sportivilor tineri [i nu numai. Odihni]i-v`, oboseala com- binat` cu antrenamentul greu cre[te riscul de infarct foarte mult! Aceasta e o descriere a problemei, pe care voiam s` o public pe facebook. Apoi mi-a venit ideea articolului, probabil o voi comprima ntr-o mic` introducere. Culturism&Fitness nr. 2/2016 15 Culturismul competi]ional [i problemele cardiace 14 Culturism&Fitness nr. 2/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 2/2016 17 muscular` mare dezvolt` cor- dul hipertrofic? – Cordul sportiv este definit ca o cre[tere benign` a ma- sei cardiace nso]it` de schimb`ri ale formei [i di- mensiunii inimii, consecin]` a adapt`rii fiziologice a siste- mului cardiovascular la antre- namente fizice sus]inute [i de durat`. Practicarea unui sport ce presupune efort fizic izomet- ric, de for]`, dezvolt` hiper- trofie ventricular` concentric` ce afecteaz` doar ventriculul stång (VS), a c`rui mas` cre[te ca urmare a cre[terii grosimii pere]ilor, f`r` dilatare a cavit`]ii. Hipertrofia concen- tric` de VS este asociat` cu alterarea func]iei de relaxare a cordului. |n ceea ce prive[te ventriculul drept, s-a observat doar o tendin]` de alterare a func]iei de relaxare f`r` modific`ri ale dimensiunilor. Astfel nu masa muscular` crescut` duce la apari]ia hi- pertrofiei ventriculare, ci efor- tul anaerob duce la hipertrofia fibrelor musculare scheletice [i a celor miocardice. – Sunt predispu[i ace[ti sportivi la hipertensiune arte- rial`? – Datorit` modific`rilor in- duse de efortul izometric asu- pra sistemului cardiovascu- lar, pe lång` cre[terea TA n timpul efortului apare [i o sc`dere a complian]ei arteri- ale ce duce la cre[teri ten- sionale [i n afara efortului. Peste 30 de ani apar [i modif- ic`rile aterosclerotice accen- tuate de hipertensiunea arte- rial`, dislipidemie, fumat dar [i alte modific`ri metabolice, precum diabetul zaharat/pre- diabet, obezitate, boala renal- ` cronic`, ce cresc riscul de apari]ie a infarctului mio- cardic [i a mor]ii subite. De aceea este necesar` moni- torizarea TA, chiar prin Holter TA pentru a ncepe cåt mai precoce un tratament [i diet` al`turi de controlul celorlal]i factori de risc: fumat, dislipi- demie, consum crescut de alcool. – Ce metode de diagnostic al afec]iunilor cardiace exist`? – Istoricul familial [i per- sonal al sportivului, al`turi de examenul clinic, orienteaz` c`tre anumite patologii car- diovasculare. Probele biolog- ice pot eviden]ia factorii de risc pentru ateroscleroz` la sportivii peste 30 de ani: dis- lipidemia, diabetul zaharat, boala renal` cronic`. Electrocardiograma (ECG) eviden]iaz` modific`ri la cca 40% din sportivii de perfor- man]`, acestea fiind de 2 ori mai frecvente la b`rba]i decåt la femei [i depind de tipul, intensitatea [i nivelul exerci- ]iului punånd probleme de diagnostic diferen]ial cu car- diomiopatia hipertrofic`, dila- tativ` sau displazia aritmo- gen` de VD. Modific`rile de supranc`rcare biatrial`, hi- pertrofie VS, bloc de ramur` dreapt`, anomaliile de repo- larizare, tulbur`ri de ritm [i conducere (bradicardia sinu- sal`, aritmia sinusal` respira- torie, pauze sinusale < 3 s, blocuri atrioventriculare, rit- muri jonc]ionale) apar mai frecvent la sportivii cu efort dinamic (izoton) intens [i apari]ia lor la sportivi cu efort dinamic mic sau efort static ridic` suspiciunea unor prob- leme cardiace. O serie de investiga]ii pre- Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Vitamin Complex 100% DZR 16 Culturism&Fitness nr. 2/2016 cum monitorizarea Holter ECG de 24 ore, tilt testul, ecocardiografia de repaus, rezonan]a magnetic`, testa- rea de efort, tomografia ofer` informa]ii clare asupra sis- temului cardiovascular. – Cåt dureaz` aceste investiga]ii? Este necesar` internarea? – Aceste investiga]ii diag- nostice, n marea lor majori- tate, cu excep]ia angiografiei coronariene care necesit` o monitorizare ulterioar` de 12- 24 ore, nu necesit` internare, putåndu-se efectua n regim ambulator programat f`r` o preg`tire special` n preala- bil. Nu toate investiga]iile descrise mai sus sunt nece- sare, dar n func]ie de ceea ce se depisteaz` la exam- enele de rutin` se pot progra- ma succesiv celelalte investi- ga]ii mai complexe (IRM, angioCT, angiografie). In- vestiga]iile de rutin`, precum probele biologice, ECG, eco- cardiografia, testul de efort, pot fi efectuate n aceea[i zi . – De la ce vårst` este indi- cat un control cardiac [i cu ce frecven]`? – Screeningul pentru boli cardiovasculare la orice tip de sportivi se indic` naintea ini]ierii antrenamentelor spor- tive. Acesta const` n ana- mneza personal` (durere to- racic`/ disconfort induse de efortul fizic, sincopa/lipotimie inexplicabil`, fatigabilitate ex- cesiv` asociat` cu efortul fizic, palpita]ii, cre[terea TA, prezen]a unui suflu cardiac), anamneza familial` (moarte prematur` sau dizabilit`]i nainte de 50 de ani cauzate de boli cardiovasculare la mai mult de o rud`, antecedente familiale de cardiomiopatie hipertrofic` sau dilatativ`, sindrom de QT lung sau alte canalopatii, sindrom Marfan, aritmii importante, displazie aritmogen` de ventricul drept). Examenul clinic este obligatoriu c`utåndu-se pre- zen]a unor sufluri cardiace, absen]a pulsurilor, semne fiz- ice orientative pentru sindrom Marfan, m`surarea TA n [ezut. Societatea European` de Cardiologie recomand` efectuarea ECG n exam- inarea de rutin` a sportivilor. Sportivii cu vårste peste 30 de ani au un profil demograf- ic diferit [i majoritatea dece- selor la aceast` categorie sunt consecin]` a bolii coro- nariene ischemice. Screeningul difer` [i n func]ie de regiunile geogra- fice existånd o prevalen]` mai mare a anumitor boli n unele popula]ii (ex. SUA - cardio- miopatia hipertrofic`, Europa - displazia aritmogen` de ventricul drept). O monitorizare la 6-12 luni la sportivii asimptomatici [i f`r` patologie cardiovascu- lar` este util` pentru pre- venirea mor]ii subite, o moni- torizare mai frecvent` fiind necesar` la cei cu probleme cardiace care nu contraindic` anumite tipuri de efort fizic. – Ce recomand`ri privind preven]ia bolilor cardiovascu- lare ave]i pentru b`rba]ii care ridic` greut`]i? – Efectuarea unui control medical cardiologic naintea nceperii antrenamentelor pentru depistarea even- tualelor probleme cardiolog- ice ce ar putea contraindica acest tip de efort (aritmii, afect`ri ale valvelor cardiace, cardiomiopatii etc). Ulterior, control periodic chiar n absen]a unor simptome ce ar ridica problema apari]iei unei boli cardiovasculare. Dozarea efortului n func]ie de gradul de antrenament [i toleran]a. Ridicarea de greu- t`]i u[oare cu perioade scurte de odihn` ntre exerci]ii amplific` componenta aerob` a efortului. Evitarea compu[ilor toxici cardiaci ce predispun la apari]ia aritmiilor, ischemiei miocardice, HTA, cardiomio- patii toxice: alcool n exces, amfetamine, cocain`, cateco- lamine, substan]e beta-adre- nergice, agoni[ti de sero- tonin`. Controlul factorilor de risc pentru ateroscleroz` la cei peste 30-35 de ani: tutun, dis- lipidemie, HTA. O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. a nceput sezonul de prim`var` al concursurilor profesioniste? Cel mai impor- tant concurs al prim`verii este, de foarte mul]i ani, de departe, Arnold Classic. Ca de obicei, el a avut loc n Columbus, Ohio, SUA, pe 5 martie. Premiile substan]iale, dep`[ite doar la concursul Mr. Olympia, ce are loc toam- na, dar [i prestigiul cå[tig`rii acestui titlu au atras, ca de obicei, numero[i culturi[ti profesioni[ti de top. Cel care a luat locul 1 [i cei 130.000 $ a fost Kai Greene, care revine n competi]ii dup` ce toamna trecut`, n mod surprinz`tor, nu a participat la Mr. Olympia. De[i totul a fost motivat de el de refuzul de a semna obi[nuitul contract cu organi- zatorii de la Mr. Olympia, eu cred mai degrab` c` a vrut s`-[i conserve for]ele pe Arnold Classic 2016 ca s`-[i treac` n palmares o victorie important`. Strategia i-a reu[it. Pe locurile urm`toare s-au clasat Cedric McMilan, Josh Lenartowicz, Justin Compton, Branch Warren [i Juan Murel. Kai Greene a cå[- tigat [i concursul Arnold Classic Australia? Kai a reu[it s` se impun` [i n Australia n fa]a con- curen]ilor veni]i la dou` s`pt`måni dup` Arnold Classic. Pe locul secund a venit tot Cedric McMillan care avea mari speran]e la cå[tigarea titlului dup` ce Arnold a afirmat c` el are un fizic mai bun. Se pare c` arbi- trii nu au fost de acord cu opinia lui Arnold. un num`r uria[ de concuren]i au participat la Arnold Classic Brazil? Un total de 572 de concuren]i din 14 ]`ri, din care pu]in peste 300 au fost b`rba]i, au concurat la categoriile de amatori [i profesioni[ti. Un num`r uria[ care arat` popu- laritatea acestei competi]ii, n cre[tere n special n America de Sud. Kai Greene a cå[tigat [i de data aceasta concursul profesioni[tilor [i cineva comenta c` pare c` ]inte[te cå[tigarea tuturor concursurilor Arnold Classic de anul acesta. Ar fi ntr- adev`r un tur de for]` pentru c` dac` primele trei au fost programate la doar cåteva s`pt`måni dep`rtare, urm`- toarele sunt n Africa, pe 27 mai [i n Asia (Hong Kong) pe 20 august. Dac` va participa [i la acestea din urm` cred c` va fi prea epuizat ca s` mai vin` n septembrie la Mr. Olympia. Dar poate c` nici nu dore[te s` participe la Mr. Olympia, a[a cum s-a ntåm- plat anul trecut. Arnold Schwarze- negger a f`cut o gaf` la fes- 18 Culturism&Fitness nr. 2/2016 tivitatea de premiere a con- cursului Arnold Classic? Arnold a urcat pe scen` s` nmåneze premiul cå[ti- g`torului Kai Greene. A luat microfonul [i l-a ntrebat pe Kai ce nseamn` pentru el aceast` victorie iar Kai i-a spus c` nseamn` totul. Apoi Arnold, total neinspirat, a spus la microfon n fa]a ntregii s`li c`, n ceea ce prive[te dezvoltarea fizic`, el crede c` Cedric (adic` locul 2) a fost peste el, dar c` el a reu[it s`-l nving` cu ajutorul unei poz`ri de excep]ie. Mul]i fani au comentat pe net c` Arnold a fost total neinspirat [i c` nu era momentul [i locul s`-i spun` lui Kai, care tocmai cå[tiga- se, c` de fapt locul 2 avea, n opinia lui, un fizic mai bun. creatina este bun` [i pentru oase? Un studiu efectuat recent a urm`rit efectele supliment`rii cu creatin` la un grup de femei aflate la menopauz`. Ele au fost implicate ntr-un program de exerci]ii de rezis- ten]`, pe parcursul c`ruia fie li s-a administrat creatin`, fie placebo. Dup` 12 luni, grupul cu creatin` a prezentat o den- sitate mai mare a oaselor cåt [i o for]` crescut` la exerci]ii. Nu s-au g`sit ns` diferen]e privind s`n`tatea ficatu- lui la cele dou` grupuri, ceea ce nseamn` c` administrarea creatinei este sigur`. actorul Dwayne „The Rock“ Johnson jongleaz` cu masa mus- cular` n func]ie de rolul pri- mit? Cu pu]in timp n urm` cunoscutul actor a terminat film`rile pentru Baywatch, ro- lul pentru care a trebuit s` renun]e la kilograme bune de masa muscular` pentru un fizic mai atletic. Acum el se preg`te[te pentru un nou rol din seria de ac]iune Fast & Furios, ajuns la num`rul 8, [i trebuie s` recå[tige rapid n mas` muscular`. The Rock are cuno[tin]e solide despre antrenament [i nutri]ie, altfel nu ar putea face astfel de transform`ri rapide ale corpu- lui. Cristian Zlatanovici a fost cel mai bun culturist al zonei A? Concursul, desf`[u- rat pe 2 aprilie, reprezint` faza de calificare pentru zona Muntenia la Campionatele Na]ionale. Cristian, revenit recent n competi]ii, a cå[tigat atåt categoria de masters cåt [i openul seniorilor. CCrriissttiiaann ZZllaattaannoovviiccii DDwwaayynnee JJoohhnnssoonn KKaaii GGrreeeennee AArrnnoolldd [[ii KKaaiiCCeeddrriicc MMccMMiillllaann Culturism&Fitness nr. 2/2016 19 O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. Cu atåt de multe sporturi [i discipline existente, e u[or s` te pierzi. Halterele au crescut n popularitate iar mi[c`rile de acolo se reg`sesc n pro- bele de crossfit, o disciplin` ap`rut` recent dar foarte po- pular`, cu concursuri multe. Mi[c`rile din gimnastic` se reg`sesc n unele elemente obligatorii de la fitness. {i exemplele pot continua. Au ap`rut multe mi[c`ri noi, inventate sau reinven- tate. Toate acestea fac uneori s` uit`m de exerci]iile de baz` ale antrenamentului cu greut`]i. Cei trei a[i ai ridic`rilor, genuflexiunile, m- pinsul din culcat [i ndrept`- rile, sunt, n opinia mea, exer- ci]iile cele mai importante, care testeaz` cu adev`rat for]a [i puterea unui atlet. Sunt regii exerci]iilor cu privi- re la stimulul cre[terii for]ei [i masei musculare, indiferent ce exerci]ii noi vor ap`rea n viitor. Genuflexiuni cu bara la ceaf`. Acest exerci]iu trebuie programat de oricine se an- treneaz`, indiferent dac` pentru cre[tere, men]inere form` sau recuperare. Genu- flexiunile sunt exerci]iul pri- mordial, fundamental al an- trenamentului. Exist` mai multe variante pentru genuflexiuni dar cea mai bun` variant` este cu bara la ceaf`. F`cut corect, acest exerci]iu cre[te for]a picioarelor, a trunchiului, per- forman]a atletic` [i mental`. Totu[i, mama tuturor exer- ci]iilor, genuflexiunile cu bara la ceaf`, nu este un exerci]iu u[or de f`cut pentru oricine. Din cauza diferen]elor individ- uale, unii oameni ntåmpin` ini]ial probleme n efectuarea corect` a exerci]iului. Ai ne- voie de o bun` mobilitate pentru a face exerci]iul co- rect, s` cobori pån` cånd coapsele sunt paralele cu solul sau chiar mai jos, f`r` s` ridici c`lcåiele sau s` te apleci mult n fa]`. Cånd ai introdus acest exerci]iu n programul t`u de antrena- ment, f`-]i un obiectiv s` ajungi s` ridici cel pu]in o dat` [i jum`tate propria greu- tate. Orice este mai mult de atåt este chiar o realizare. |mpinsul la banca orizon- tal`. Acest exerci]iu standard este regele exerci]iilor pentru partea superioar` a corpului. Majoritatea cred c` exerci]iul lucreaz` numai tricepsul [i pieptul. F`cut corect, mpin- sul din culcat stimuleaz` musculatura pieptului, umer- ilor, tricepsului, spatelui [i chiar a picioarelor. Dac` [tii s` folose[ti cum trebuie spri- jinul picioarelor, po]i sus]ine mai bine trunchiul ceea ce duce la o greutate mai mare pe bar`. Iar o greutate mai mare pe bar` va duce auto- mat la o dezvoltare mai bun` a tuturor mu[chilor implica]i n mi[care. Pentru acest exerci]iu ar trebui s` po]i face cu greutatea corporal` pentru cåteva repet`ri. Dac` po]i mpinge o dat` [i jum`tate propria greutate este foarte bine. Ce e peste este extraor- dinar. |ndrept`ri. Este un exerci]iu mai u[or de executat corect de c`tre cei scunzi decåt de c`tre oamenii nal]i. Este un exerci]iu foarte benefic dar, ntr-o clip` de neaten]ie, poa- te duce la dezastru. Este exerci]iul la care greutatea ri- dicat` poate cre[te foarte rapid atunci cånd este intro- dus ntr-un program de antre- nament bine structurat. Oda- t` ce ai reu[it s` nve]i teh- nica corect`, ]inte[te spre o greutate de dou` ori mai ma- re decåt cea corporal`. Programul Urm`torul program com- bin` cele trei exerci]ii ntr-un circuit inteligent. Pentru cele mai bune rezultate ai nevoie de trei bare: una nc`rcat` la banca de mpins, una pe podea pentru ndrept`ri [i una pe suportul de genuflexi- uni. Ar fi o problem` s` ai la dispozi]ie toate acestea atun- ci cånd sala este plin`, n orele de vårf. Clar s` nu ncerci lunea, la ora 18:00. A[az` toate acestea cåt mai aproape, cåt permit echi- pamentele necesare. Trebuie s` faci exerci]iile n stil circuit, a[a c` nu e timp de repaus ntre mi[c`ri. |ncarc` fiecare bar` cu o greutate egal` cu cea corporal`. Nu exist` pau- z` ntre serii, doar cåt s` ajungi de la un exerci]iu la altul. La finalul fiec`rui circuit ia pauz` un minut [i apoi repet`. Completeaz` 10 ast- fel de runde: 3 repet`ri la m- pins orizontal, 6 repet`ri la genuflexiuni [i 9 repet`ri la ndrept`ri. Aceast` schem` ar trebui s`-]i permit` s` efectuezi tot antrenamentul, adic` cele 10 circuite f`r` s` modifici greut`]ile pe bare. Vor exista unii care pot avea probleme la unul sau dou` exerci]ii, dar dac` ai o baz` solid` de antrenamente, nu este cazul. Dac` totu[i, nu reu[e[ti s` faci num`rul propus de repe- t`ri, execut` ini]ial cåte po]i, f` o scurt` pauz` cåt ai ne- voie pentru a completa restul de repet`ri r`mas. Num`rul de repet`ri trebuie completat! Aceast` schem` poate fi efectuat` [i la sfår[itul unui antrenament normal, dar atunci taie din num`rul total de circuite. De asemenea, atunci cånd suntem gr`bi]i nu avem timp pentru un antrena- ment normal, aceast` rutin` ]i va asigura lucrul complet al majorit`]ii mu[chilor ntr-un timp record. Alexandru Bolborici dup` Ironman 20 Culturism&Fitness nr. 2/2016 Culturism&Fitness nr. 2/2016 21 Circuitul celor 3 a[i foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Mic ghid de culturism [i fitness Anatomie locomotorie uman` (III) Marian Constantin, biolog Structura mu[chiului striat Mu[chiul striat este acope- rit cu o membran` conjunc- tiv`, denumit` epimisium, [i este alc`tuit din fascicule acoperite cu perimisium (membran` derivat` din epi- misium), care cuprind mai multe fibre (celule musculare, acoperite cu endomisium, de- rivat din perimisium). Celulele sau fibrele musculare sunt foarte alungite, chiar filiforme, [i, pe lång` componentele celulare comune [i altor tipuri de celule (membran`, denu- mit` sarcolem`, citoplasm` necontractil`, nucleu, reticul endoplasmatic etc.), con]in un sistem de canalicule T, foarte importante pentru transmiterea impulsului ner- vos, [i numeroase miofibrile contractile. Acestea sunt n num`r de 1000-1100 per celul` [i sunt formate din mio- filamente contractile sub]iri (formate din actin`, troponin` [i tropomiozin`) [i miofila- mente contractile groase (for- mate din miozin`), cu aspect striat [i cu grosimi de cå]iva microni, dispuse paralel pe lungimea fibrei. Aspectul striat al fibrelor este dat de densitatea optic` a proteinelor constituente, cånd sunt privite la micro- scop, [i const` dintr-o succe- siune de benzi A (anizotrope, blocånd lumina [i ap`rånd ntunecate), formate mai ales din filamente de miozin`, [i benzi sau discuri I (izotrope, l`sånd lumina s` treac` prin ele [i ap`rånd mai lumi- noase), formate mai ales din filamente de miozin`. Benzile A, mai ntunecate, sunt tra- versate de benzile H, clare, iar benzile I, mai clare, sunt traversate de membranele Z, ntunecate, conectate cu sar- colema [i p`strånd raporturile dintre fibrile. Miofilamentele sunt de dou` tipuri: groase, formate din lan- ]uri grele [i u[oare de miozi- n`. Molecula de miozin` este format` dintr-o coad` alun- git`, parte component` a fila- mentului gros, [i dou` capete globulare, care ies oblic din filamentele groase [i prin care miofilamentele groase interac]ioneaz` cu miofila- mentele sub]iri. Asociate fila- mentelor groase sunt ni[te fil- amente elastice, constituite din titin`; sub]iri, formate din lan]uri dicatenare de actin` (pro- tein` contractil`) [i tropomio- zin`, pe care, din loc n loc, apar heterotrimeri de tro- ponin`, acestea avånd rol n reglarea contrac]iei muscu- lare. Biografie[idesene:C-tinM.,„Micaltlasdeculturism[ifitness“,manuscris 22 Culturism&Fitness nr. 2/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. Marian Constantin, biolog Impulsul nervos are orig- inea din encefal (impulsul vol- untar) sau din m`duva spin`rii (impulsul involuntar), este recep]ionat de corpul neuronului motor, care-l transmite, prin axon, c`tre numeroasele-i termina]ii de la nivelul mu[chiului. Aici, impulsul nervos deter- min` migrarea veziculelor cu acetilcolin` la jonc]iunea neuro-muscular`, unirea acestora cu membrana neu- ronal` [i eliberarea con]inutu- lui n spa]iul sinaptic. Moleculele de acetilcolin` interac]ioneaz` cu receptorii nicotinici pentru acetilcolin` de pe sarcolem`, pe care o depolarizeaz`, prin deschiderea canalelor pentru ionii de sodiu [i prin p`trun- derea acestor ioni n cito- plasm` [i n sistemul de canalicule T, conducånd la eliberarea ionilor de calciu, Ca++, din reticulul sarcoplas- matic. Ace[tia ajung la sub- unitatea C a troponinei, activånd trimerii de troponin` [i expunånd situsurile actinei pentru legarea la miozin`. Are loc legarea actinei cu miozina, care determin` miozin-ATP-aza (enzim` care descompune molecula de adenozintrifosfat n ade- nozindifosfat [i fosfat anor- ganic), legat` n prealabil la capetele miozinei, s` devin` activat` [i s` scindeze ATP, legat la aceste capete, n ADP [i fosfat anorganic. Acest eveniment determin` nt`rirea leg`turii dintre fila- mentele contractile sub]iri [i filamentele contractile groase. ADP [i fosfatul anorganic sunt eliberate de pe capetele globulare ale miozinei, aces- tea trecånd instantaneu ntr-o stare de energie joas` (prin „explozie“ energetic`) [i pot lega o alt` molecul` de ATP, care inactiveaz` miozina [i provoac` desprinderea sa de pe filamentul de actin`. Filamentele de actin` alunec` u[or spre mem- branele M, ngusteaz` ben- zile H, benzile I [i sarcomerii, producånd contrac]ie muscu- lar`. Reactivarea miozinei de miozin-ATP-az` [i activarea actinei de ionii de calciu con- duc la reini]ierea ciclului [i la definitivarea contrac]iei mus- culare. Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a apa- ratului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Ga- mma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`- derea n greutate, mbun`t`- ]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 43,00 lei OMEGA COMPLEX 24 Culturism&Fitness nr. 2/2016 Culturism&Fitness nr. 2/2016 25 Fiziologia contrac]iei musculare Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% can- titatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolis- mul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardio- vascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transfor- marea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub for- m` de capsule gelatinoase, fie- care capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vita- mina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 43,00 lei Mic ghid de culturism [i fitness Biografie[idesene:C-tinM.,„Micaltlasdeculturism[ifitness“,manuscris Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de pe- rioada zilei cu cel mai mult efort fizic sau nainte de antrenament. Pre]: 1,60 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% redu- cere la peste 50 de plicuri. Fibro Drink Instant suc instant cu fibre [i L-Carnitin` L-Carnitin LipotropO P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Daniel Oprea campion balcanic Antrenamentul este cea mai important` component` a tri- nomului antrenament/nutri- ]ie/recuperare, dar [i aceea care ar putea aduce beneficii imediate celui care reu[e[te s` mbine armonios factorul sti- mulator al antrenamentului cu efectul catabolic al acestuia. |n articolul din num`rul ante- rior al revistei, discutam des- pre schimb`rile ce pot fi f`cute la nivelul abord`rii antre- namentului [i n mod special despre folosirea tehnicilor de cre[tere a intensit`]ii acestuia. O alt` modificare a compo- nentei antrenament, care poate conduce la dep`[irea plafon`rii, este reprezentat` de schimbarea planului de antrenament. Nu ntotdeauna mult n- seamn` [i bun, [i m` refer aici la cei care se antreneaz` de 5-6 ori pe s`pt`mån`. Organismul nostru nu este un perpetuum mobile [i ca atare are nevoie de perioade de odihn` [i de refacere. Obo- seala accentuat`, supraantre- namentul [i suprasolicitarea sunt cauze frecvente ale pla- fon`rii. Sportivii naturali tre- buie s` [tie c` perioadele de nc`rcare maxim` trebuie alternate cu perioade cu an- trenamente mai reduse din punct de vedere al num`rului acestora [i ca intensitate. Este de preferat ca perioade- lor cu 5-6 antrenamente pe s`pt`mån` s` le urmeze perioade cu 2-3 antrena- mente pe s`pt`mån` [i 1-2 antrenamente cardio. O alt` schimbare care poa- te fi avut` n vedere este ace- ea a combin`rii n mod diferit a grupelor musculare. Dac` 26 Culturism&Fitness nr. 2/2016 un sportiv obi[nuie[te s` an- treneze, spre exemplu, pec- toralii al`turi de tricep[i, atun- ci acesta trebuie s` n]eleag` c` tricepsul, care este o grup` muscular` mic`, este invari- abil supraantrenat` atunci cånd urmeaz` pectoralilor. Antrenarea tricep[ilor al`turi de antrenamentul dorsalilor poate fi o rutin` alternativ` [i n acela[i timp o solu]ie. Aceast` logic` poate fi avut` n vedere [i n cazul altor gru- pe al c`ror antrenament im- plic` grupe complementare. Coordonata antrenament poate suferi modific`ri [i din punct de vedere al greut`]ilor folosite. Suntem obi[nui]i s` asociem hipertrofia muscu- lar` cu antrenamente care au la baz` efectuarea unui nu- m`r mic de repet`ri pe serie cu o greutate cåt mai mare. Un studiu referitor la impactul pe care l are utilizarea greu- t`]ilor mici, ridicate lent, n cre[terea for]ei [i a masei musculare, efectuat la Institu- tul de cercetare n domeniul s`n`t`]ii [i nutri]iei din Tokyo, Japonia, a dovedit c` [i uti- lizarea greut`]ilor mici-medii, ntr-o form` strict` de execu- ]ie, poate conduce la rezultate semnificative. De-a lungul studiului, un grup ]int` a uti- lizat greut`]i u[oare (40-50% din greutatea maxim` cu care se poate face o singur` repetare – 1RMs), ridicate lent. Ei au folosit pentru exe- cutarea exerci]iilor o caden]` de tipul „3 secunde partea pozitiv` a mi[c`rii/3 secunde partea negativ` a mi[c`rii”, f`r` pauz` ntre repet`ri. Ace[tia au efectuat 12-15 reper`ri pe serie. Cre[terea n mas` muscular` [i for]` a acestui grup a fost inferioar` dar comparabil` cu evolu]ia grupului care a folosit greut`]i mari [i un num`r mic de repet`ri. A[adar, pentru dep`[irea perioadelor de plafonare, folo- sirea greut`]ilor medii [i a unui num`r mare de repet`ri poate fi o abordare inteligent`. Continu`m discu]ia, n num`rul viitor al revistei, cu prezentarea acelor principii metodice de abordare a gru- pelor musculare deficitare, n contextul unui corp dezvoltat armonios. Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,79 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 2/2016 27 foto:Ironman Evitarea plafon`rii (III) componenta antrenament O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,10 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat PALATINOSEPALATINOSE Culturism&Fitness nr. 2/2016 29 Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Egipteanul Mamdouh Elssbiay este considerat de mul]i speciali[ti cel mai masiv culturist al tuturor timpurilor. Au [i de ce: la 1,75 m el cånt`re[te nu mai pu]in de 143 kg n form` de concurs. Datorit` masivit`]ii sale a fost poreclit Big Ramy [i tot datorit` masivit`]ii sale s-a impus [i la profesioni[ti. C`s`torit [i tat` a doi copii, egipteanul de 32 de ani tr`ie[te [i se antreneaz` n Kuwait. La doar 3 ani de cånd a nceput antrenamentele, a cå[tigat Mr. Olympia pentru amatori, edi]ia din 2012, ce a avut loc n Kuwait City. Astfel a trecut la profesioni[ti unde a cå[tigat New York Pro n 2013 [i 2014 [i Arnold Classic Brazil 2015. La Mr. Olympia, Big Ramy avanseaz` n fiecare an n clasamente, n 2013 locul 8, n 2014 locul 7 [i n 2015 locul 5. Avånd n vedere vårsta lui mic` pentru culturismul profe- sionist, masivitatea sa extre- m` [i faptul c` n fiecare an vine ntr-o form` din ce n ce mai bun`, eu cred c` e doar o chestiune de timp pån` cånd Big Ramy va fi ncoronat Mr. Olympia. El are ca modele doi culturi[ti n`scu]i, de asemenea, n Orientul Mijlo- ciu, care au ajuns n top la Mr. Olympia: egipteanul Muhamed Makkawy, care s-a clasat pe 2 la Mr. Olympia n 1983 [i 1984 [i pe 4 n 1985 [i care locuie[te acum n Canada, [i libanezul Samir Bannout, care a cå[tigat Mr. Olympia 1983 dup` ce n 1982 a ie[it pe 4 [i care acum locuie[te n California. S` vedem cum [i antre- neaz` pectoralii cel mai masiv culturist al planetei. |n total el face 15 serii pentru pectorali, 5 exerci]ii a cåte 3 serii fiecare. |ncepe antrena- mentul cu flutur`ri cu gantere la banca nclinat` pentru a izola pieptul [i pentru a p`stra tricep[ii odihni]i. Aceasta este metoda preobosirii musculare [i se aplic` de obicei cånd ai o grup` deficitar` unde la exerci]iile de baz` alt` grup` preia prea mult din efort [i obose[te prematur. |n cazul de fa]`, Big Ramy simte c` dac` face prima oar` mpins cu bara sau ganterele, tri- cep[ii lui preiau prea mult din efort [i obosesc nainte ca pectoralii s` fie solicita]i la maximum. A[adar ncepe cu flutur`ri, care obosesc pectoralii f`r` a solicita tricep[ii, pentru ca, la urm`torul exerci]iu, care este mpinsul nclinat cu bara la culisant, tricep[ii s` fie odih- ni]i iar pieptul deja obosit. Urmeaz` apoi mpinsul ori- zontal cu bara, dup` care mpinsul declinat la aparat sau la culisant [i ncheie cu flutur`ri la peck-deck. Big Ramy folose[te o cicli- zare n 5 s`pt`måni a greut`- ]ilor. Astfel, n prima s`pt`- mån` alege greut`]i cu care poate s` fac` 6 repet`ri pe serie apoi, n fiecare s`p- t`mån`, scade gre- ut`]ile ca s` poat` face 8 repet`ri pe serie, apoi 10, 12, terminånd cu 15 re- pet`ri pentru ultima s`pt`mån`, dup` ca- re reia ciclul. Doar la ultima se- rie a fiec`rui exer- ci]iu, Big Ramy este ajutat de antrenorul lui, Ahmad Alaqi, s` fac` cåteva repet`ri for]ate pentru a ajunge la num`rul de repet`ri stabilit. |n rest face seriile f`r` ajutor. La al doilea exerci]iu, mpinsul nclinat cu bara la culisant, face mi[carea mai lent ca la alte exerci]ii iar la varianta declinat`, adic` la al 4-lea exerci]iu, opre[te mi[- carea 3 secunde n pozi]ia de contrac]ie maxim`. Greut`]ile folosite de Big Ramy sunt moderate, el nere- marcåndu-se prin folosirea unor greut`]i enorme cum se ntåmpla n cazul lui Ronnie Coleman. Iat`, spre exemplu, greut`]ile folosite n cadrul antrenamentului n care face 6 repet`ri pe serie: flutur`ri nclinat cu gantere de 60 kg, mpins nclinat la culisant cu 160 kg, mpins cu bara ori- zontal 180 kg, mpins declinat la culisant cu 140 kg, flutur`ri la peck-deck cu 78 kg. foto:flexonline MMaammddoouuhh EEllssssbbiiaayy Cum [i antreneaz` pieptul cel mai masiv culturist al tuturor timpurilor 28 Culturism&Fitness nr. 2/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg 30 Culturism&Fitness nr. 2/2016 |n perioada 1-3 aprilie 2016, la Codlea, s-a desf`[urat edi]ia a X-a, jubil- iar`, a Campionatului Na- ]ional de skandenberg. Orga- nizatori au fost Asocia]ia Romån` de Skandenberg „Bra] de Fier“, Power Gym Codlea [i autorit`]ile locale. Rezultate complete, mii de poze [i video g`si]i pe bratde- fier.ro STÂNGA junioare -55 kg: 1. Magdolna Szocs - Filia (CV); junioare +55 kg: 1. Paven Adina - Iosifalau (TM); juniori 55 kg: 1. Alin Nedelescu - Poiana Lacului (AG), 2. Raul Jurjescu - Ictar-Budin]i (TM), 3. Alin Minc` - Caracal (OT); juniori 60 kg: 1. Valentin Boaca - Tutana (AG), 2. Alexandru Nicolae - Caracal (OT); juniori 65 kg: 1. Ioan Vasiu - Racovi]a (SB), 2. Laszlo Kanci - Gorne[ti (MS), 3. Alexandru Tudor - Daneti (DJ); juniori 70 kg: 1. Cristian Pnzariu - Tårgu Neam] (NT), 2. Petru] Spirea - Poiana Lacului (AG), 3. Cristi Migit - Constan]a (CT); juniori 75 kg: 1. Alin Tudor - Bucure[ti, 2. Tudor Radu - Bra[ov (BV), 3. Ionu] Cinta - Baia Mare (MM); juniori 80 kg: 1. Daniel Ungureanu - Tg. Neam] (NT), 2. Adrian Sab`u - Ludu[ (MS), 3. Cosmin Andrei - Dr`g`ne[ti (OT); juniori +80 kg: 1. Alin Iorga - Dr`g`ne[ti (OT), 2. Bogdan Ghi[a - {i[e[ti (MS), 3. Alex Yildirim - Rm. Vålcea (RM); tineri 60 kg: 1. Claudiu Diaconescu - T`lmaciu (SB), 2. Cristinel P`duraru - Sibiu (SB), 3. Cristian Costache - Pite[ti (AG); tineri 65 kg: 1. Marius Licu] - Craiova (DJ), 2. Daniel Valea - Singeru (MS), 3. Darius Iakabo[ - T`lmaciu (SB); tineri 70 kg: 1. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT), 2. Alexandru Strau]iu - Sibiu (SB), 3. Ovidiu Geauca - B`icule[ti (AG); tineri 75 kg: 1. Oleg Tudorean - {tefan Vod` (IS), 2. Gheorghe Lucu]a - Oradea (BH), 3. Florin Ichim - Constan]a (CT); tineri 80 kg: 1. Alin Hasiuc - Constan]a (CT), 2. Daniel Pop - Dumbr`vi]a (MM), 3. David Kupas - {i[e[ti (MM); tineri 85 kg: 1. Ionu] Domni]ei - R`d`u]i (SV), 2. {tefan Negru]iu - Dumbr`veni (SB), 3. Daniel Anghel - Bra[ov (BV); tineri 90 kg: 1. Doru Stroe - Filipe[tii de Tårg (PH), 2. Cristian Ionescu - Timi[oara (TM), 3. Miklos Niculy - Bixad (CV); tineri +90 kg: 1. Sorin Gifei - Bucure[ti, 2. Marian Nicolae - Bucure[ti, 3. Sergiu Paven - Sat Iosifalau Lugoj (TM); masters 80 kg: 1. Florin Albu - Bucure[ti, 2. C`t`lin Neagu - Bucure[ti, 3. Lucian Tudor - Bucure[ti; masters 90 kg: 1. Dinu Dobrean - Subcetate (HR), 2. Edward Kolozsvari - Ludu[ (MS)[ 3. Daniel P`tra[cu - Mizil (PH); mas- ters100 kg: 1. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM), 2. Raul Bidiu - Hunedoara (HD), 3. Liviu Li]` - Rm Vålcea (VL); masters +100 kg: 1. D`nu] Borbil - Ludu[ (MS), 2. Radu Georgescu - Bucure[ti, 3. Ion Grosu - Constan]a (CT); diz- abilit`]i open: 1. Sergiu Tecu - R`cari (DB), 2. Aleodor Tudorache - Poiana Lacului (AG); senioare -55 kg: 1. Gabriela Gherghe - Bucure[ti, 2. Roxana Georgescu - Snagov (IF), 3. Magdolna Szocs - Filia (CV); senioare +55 kg: 1. Alina Coc`neanu - Bucure[ti, 2. Ionela Berbece - Bra[ov (BV), 3. Lavinia Cr`ciun - Slatina (OT); senioare open: 1. Gabriela Gherghe - Bucure[ti, 2. Roxana Georgescu - Snagov (IF); seniori -60 kg: 1. Florin Rizea - Bucure[ti, 2. Claudiu Diaconescu - T`lmaciu (SB), 3. Ruslan Balaiu[ - Bucure[ti; seniori -65 kg: 1. Filip Tr[u - Ludu[ (MS), 2. Cristian Pop - Zal`u (SJ), 3. Ciprian Giosu - Belis (CJ); seniori -70 kg: 1. Madalin Sab`u - Ludu[ (MS), 2. Cristian Pnzariu - Tg. Neam] (NT), 3. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT); seniori -75 kg: 1. Viorel Dobrin - Poiana Lacului (AG), 2. Gabriel Popescu - C`ianu (CJ), 3. Gabriel Ban - Bac`u (BC); seniori -80 kg: 1. Daniel Andronache - Bucure[ti, 2. Alin Hasiuc - Constan]a (CT), 3. Radu Bojica - Brastavatu (OT); seniori -85 kg: 1. {tefan Floroaica - Pite[ti (AG), 2. Daniel Barbu - Opta[i (OT), 3. Sergiu Gherman - Ludu[ (MS); seniori -90 kg: 1. {tefan T`ma[ - {i[e[ti (MM), 2. Florin Rotaru- Bucure[ti, 3. Marian Dufar - Dobrogostea (AG); seniori -100 kg: 1. Ion Oncescu - Bucure[ti, 2. Dumitru Podac - Negre[ti Oa[ (SM), 3. Ionu] Podac - Moiseni (SM); seniori -110 kg: 1. Sabin B`dulescu- Bucure[ti, 2. Mircea Bic` - Bucure[ti, 3. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM); seniori +110 kg: 1. D`nu] Borbil - Ludu[ (MS), 2. Ioan Pu[ca[u - F`g`ra[ (BV), 3. Florin Rada - Pite[ti (AG); seniori open: 1. Daniel Andronache- Bucure[ti, 2. Mircea Bic` - Bucure[ti, 3. Ionu] Podac - Moiseni (SM) DREAPTA junioare -55 kg: 1. Doina Braic - (), 2. Magdolna Szocs - Filia (CV); junioare +55 kg: 1. M`d`lina Cotfas - Subcetate (HR), 2. Adina Paven - Iosifalau (TM); juniori 55 kg: 1. Alin Nedelescu - Poiana Lacului (AG), 2. Marian Cirtojanu - Bucure[ti, 3. Raul Jurjescu - Ictar- Budin]i (TM); juniori 60 kg: 1. Valentin Boaca - Tutana (AG), 2. Alexandru Nicolae - Caracal (OT); juniori 65 kg: 1. Ioan Vasiu - Racovi]a (SB), 2. Florin B`lan - Ungureni (DB), 3. Alexandru Tudor - Dane]i (DJ); juniori 70 kg: 1. Cristian Pnzariu - Tg. Neam] (NT), 2. Cristi Migit - Constan]a (CT), 3. Petru] Spirea - Poiana Lacului (AG); juniori 75 kg: 1. Alin Tudor - Bucure[ti,, 2. Cosmin Andrei - Dr`g`ne[ti (OT), 3. Ionu] Cinta - Baia Mare (MM); juniori 80 kg: 1. Daniel Ungureanu - Tg. Neam] (NT), 2. Adrian Sab`u - Ludu[ (MS), 3. Ionu] Nauiu - Redea (OT); juniori +80 kg: 1. Alex Yildirim - Rm. Vålcea (VL), 2. Alin Iorga - Dr`g`ne[ti (OT), 3. Bogdan Ghi[a - {i[e[ti (MS); tineri - Campionatul Na]ional IIooaann PPuu[[ccaa[[uu vvss CCiipprriiaann TTaappaasszzttoo ppooddiiuumm ooppeenn bbrraa]]uull ssttåånngg Culturism&Fitness nr. 2/2016 31 O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 2/2016 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 61 lei, cutii de 900 g – 63,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 57,00 lei, cutii de 900 g – 59,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 65,00 lei, cutii de 900 g – 67,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 85,00 lei. Izolat proteic din zer (WPI) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 95,00 lei, cutii de 900 g – 97,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 55,00 lei, cutii de 750 g – 31,00 lei, 2 kg – 57,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 25,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 13,00 lei, cutii de 1 kg – 15,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. 55 kg: 1. Cristian Costache - Pite[ti (AG); tineri 60 kg: 1. Cristinel P`duraru - Sibiu (SB), 2. Claudiu Diaconescu - T`lmaciu (SB); tineri 65 kg: 1. Marius Licu] - Craiova (DJ), 2. Marin Tabacu - Craiova (DJ), 3. Gabriel Go[a - Bascov (AG); tineri 70 kg: 1. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT), 2. Alexandru Strau]iu - Sibiu (SB), 3. Ovidiu Geauca - B`icule[ti (AG); tineri 75 kg: 1. Oleg Tudorean - {tefan Vod` (IS), 2. Gheorghe Lucu]a - Oradea (BH), 3. Florin Ichim - Constan]a (CT); tineri 80 kg: 1. Alin Hasiuc - Constan]a (CT), 2. Luigi Moldovan - Cluj Napoca (CJ), 3. Mihai Nedelea - Pite[ti (AG); tineri 85 kg: 1. Ionu] Domni]ei - R`d`u]i (SV), 2. {tefan Negru]iu - Dumbr`veni (SB), 3. Daniel Anghel - Bra[ov (BV); tineri 90 kg: 1. Augustin Giuga - Galicea (VL), 2. Miklos Niculy - Bixad (CV), 3. Hora]iu Hadarean - Ludu[ (MS); tineri +90 kg: 1. Sorin Gifei - Bucure[ti, 2. Sergiu Paven - Sat Iosifalau Lugoj (TM), 3. Andrei Ploae - Ostroveni (VL); masters 80 kg: 1. C`t`lin Neagu - Bucure[ti, 2. Florin Albu - Bucure[ti, 3. Lucian Tudor - Bucure[ti; masters 90 kg: 1. Edward Kolozsvari - Ludu[ (MS), 2. Daniel P`tra[cu - Mizil (PH), 3. Augustin Man]og - |nsur`]ei (GJ); masters 100 kg: 1. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM), 2. Raul Bidiu - Hunedoara (HD), 3. Mircea Cårloganu - Bra[ov (BV); masters +100 kg: 1. Radu Georgescu - Bucure[ti, 2. Ion Grosu - Constan]a (CT); diz- abilit`]i open: 1. Vasile Scurtu - Vl`deni-Frumu[ica (BT), 2. Aleodor Tudorache - Poiana Lacului (AG), 3. Sergiu Tecu - R`cari (DB); senioare -55 kg: 1. Gabriela Gherghe - Bucure[ti, 2. Roxana Georgescu - Snagov (IF), 3. Magda Surcel - Bucure[ti; senioare +55 kg: 1. Ionela Berbece - Bra[ov (BV), 2. Miruna Novi]chi - Breaza (PH), 3. Lavinia Cr`ciun - Slatina (OT); senioare open: 1. Ionela Berbece - Bra[ov (BV), 2. Gabriela Gherghe - Bucure[ti, 3. M`d`lina Cotfas - Subcetate (HR); seniori -60 kg: 1. Florin Rizea - Bucure[ti, 2. Paul Bologa - Ludu[ (MS), 3. Cristinel P`duraru - Sibiu (SB); seniori -65 kg: 1. Marian Frunz` - Nicolae B`lcescu (CT), 2. Cristian Pop - Zal`u (SJ), 3. George Jinga - Rå[nov (BV); seniori -70 kg: 1. Cristian Pnzariu - Tg. Neam] (NT), 2. Denis Pancu - Mosna (IS), 3. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT); seniori -75 kg: 1. Viorel Dobrin - Poiana Lacului (AG), 2. Paul Avram - Lipova (AR), 3. Alin Iov`nescu - Ictar Budin]i (TM); seniori -80 kg: 1. Daniel Andronache - Bucure[ti, 2. Gheorghe Lucu]a - Oradea (BH), 3. Radu Bojica - Brastavatu (OT); seniori -85 kg: 1. Daniel Barbu - Opta[i (OT), 2. Nicu Popa - Constan]a (CT), 3. {tefan Floroaica - Pite[ti (AG); seniori -90 kg: 1. Florin Rotaru - Bucure[ti, 2. {tefan T`ma[ - {i[e[ti (MM), 3. Marian Duf`r - Dobrogostea (AG); seniori -100 kg: 1. Ion Oncescu - Bucure[ti, 2. Ionu] Podac - Moiseni (SM), 3. Dumitru Podac - Negre[ti Oa[ (SM); seniori -110 kg: 1. Sabin B`dulescu - Bucure[ti, 2. Florian Laz`r - Arad (AR), 3. Gheorghe Nistea - Satu Mare (SM); seniori +110 kg: 1. Ioan Pu[ca[u - F`g`ra[ (BV), 2. Ciprian Tapaszto - Ludu[ (MS), 3. Mihai Dumitra[cu - Bucure[ti; seniori open: 1. Sabin B`dulescu - Bucure[ti, 2. {tefan T`ma[ - {i[e[ti (MM), 3. Marian Dufar - Dobrogostea (AG); cluburi: Prietenia Caracal - 101 pct, Chesterik - 66, Dacian Wolfs - 64. 32 Culturism&Fitness nr. 2/2016 SSaabbiinn BB``dduulleessccuu O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` FITCLASS CLUB Bucure[ti, Str. Rotund` 6A. Antrenori: Florina Cernat, Cosmin Iancu. Tel. 0760.600.101 www.fitclass.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii bratdefier.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree sskkaannddeennbbeerrggSSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 31,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 59,00 lei, g`le]i de 2 kg – 61,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 2/2016 www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,50 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,20 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale 2,59 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou L-Carnitin Instant BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiicccc ccccuuuu uuuunnnn ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt mmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffffiiiibbbbrrrreeee vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,, iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu ssssllll````bbbbiiiitttt.... Culturism&Fitness nr. 2/2016 35 Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×