O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry
Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk
Side 1 af 5
Curriculum Vita...
Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry
Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk
Side 2 af 5
Resultater
 Me...
Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry
Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk
Side 3 af 5
Resultater:
 N...
Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry
Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk
Side 4 af 5
Resultater:
 O...
Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry
Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk
Side 5 af 5
Uddannelser
Feb...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

CV Tonny Mikkelsen

Jeg har mere end 10 års erfaring med HR, konceptudvikling, rekruttering, herunder via sociale medier (jobsøgning med LinkedIn; rekruttering med LinkedIn) og personaleledelse. Jeg har kendskab til funktionærlovgivning, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, overenskomster samt personale- og lønadministration.

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

CV Tonny Mikkelsen

  1. 1. Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk Side 1 af 5 Curriculum Vitae Jeg har mere end 10 års erfaring med HR, konceptudvikling, rekruttering, herunder via sociale medier (jobsøgning med LinkedIn; rekruttering med LinkedIn) og personaleledelse. Jeg har kendskab til funktionærlovgivning, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, overenskomster samt personale- og lønadministration. https://www.linkedin.com/in/tonnymikkelsen Ansættelsesforhold: Januar 2015 - DD Konsulenthuset ballisager A/S Researcher / Konsulent med fokus på LinkedIn med følgende ansvarsområder:  Markedsføring og branding samt rådgivning og workshops i brugen af linkedin, herunder; o Eksternt: LinkedIn rådgivning til kunder, herunder foredrag, workshops og undervisning. o Internt: Sikre, at interessenter oplever en sammenhængende klar kommunikation og brandidentitet på LinkedIn. o Koordinere og supportere aktiviteter som branding, content marketing og lignende på LinkedIn samt sikre effektivitet og kvalitet. o Videreudvikle og vedligeholde en fælles strategi/politik for alle medarbejderes tilstedeværelse på LinkedIn. o Producere og formidle indlæg til diverse sociale medier.  Researcher Understøtte seniorkonsulenter med searchprocesser ved specialistrekrutteringer.  Karriere rådgivning Gennemførelse af undervisning og karriererådgivningsopgaver med fokus på kundens tilfredshed. November 2014- december 2014 Operis ApS (virksomheden gik konkurs 5/12-14) Rekrutterings- og HR chef med fokus på rekruttering via LinkedIn. Marts 2011 – oktober 2014 Ikast-Brande Kommune, arbejdsmarkedsafdelingen April 2012 – oktober 2014 Rekrutterings- og Virksomhedskonsulent i Jobservice med følgende ansvarsområder:  Rekrutteringskonsulent, branding og salg af rekrutteringsydelser til virksomheder ved anvendelse af sociale medier og direkte kontakt.  Jeg udarbejder stillingsprofil til alle brancher og stillingsniveauer til faste stillinger (fuldtid/deltid), projektansættelser, vikariater mv. Jeg matcher jobsøgers profil med stillingsprofil og foretager sortering.  Jeg er ansvarlig for vedligeholdelse af Ikast-Brande Kommunes arbejdsmarkedsafdelings LinkedIn netværksgruppe og administrator af kommunens virksomhedsside.  Jeg underviser i og er ansvarlig for undervisningen af ledige i jobsøgning på de sociale medier, primært i jobsøgning og networking med LinkedIn.  Jeg underviser kommuners medarbejdere i LinkedIn som salgskanal. Resultater: Ny model for kommunernes rekrutteringsproces. Marts 2011 - marts 2012 Job- og virksomhedskonsulent i jobservice med følgende ansvarsområder:  Opsøgende kontakt til virksomheder i Ikast Brande Kommune med henblik på at finde jobåbninger og fremskaffe flere praktik- og løntilskudspladser.  Matche ledige kandidater til job og praktik- og løntilskudspladser i virksomhederne.  Oprette, opbygge og vedligeholde netværksgruppe på Linkedin for ledige jobsøgere i Ikast-Brande kommune.  Gruppesamtaler samt individuelle kontaktsamtaler med forsikrede ledige under 30 år.  Følge op på indgåede aftaler med de ledige og virksomhederne jf. lovgivningen.  Diverse administrative opgaver.
  2. 2. Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk Side 2 af 5 Resultater  Medvirkende til en væsentlig udbygning af samarbejdet til virksomhederne i Ikast- Brande samt nærliggende kommuner. (øget kontakten fra ca. 20 faste virksomheder til 150 virksomheder i perioden 1/3 til 1/10-11)  Øget tilgang af virksomheder der ønsker at rekruttere via Ikast-Brande Jobcenter  Implementeret Linkedin som salgskanal (for medarbejdere) samt jobsøgningsværktøj i rådgivningsprocessen i arbejdsmarkedsafdelingen.  Opbygning og vedligeholdelse af fælles "jobliste" som benyttes af alle Jobcentermedarbejdere, mhp. styring/koordinering af ledige job og praktik/løntilskudspladser. Dette har medført stort set 100% besættelse af virksomhedernes rekrutteringsbehov.  Indførelse af gruppesamtaler med fokus på jobsøgningsportaler, aktivering af netværk med vægt på de sociale medier, generelt hvad de ledige selv kan gøre for at komme i job. Dette har betydet at flere er kommet i arbejde inden de opnår 3 måneders ledighed. Tilegnede erfaringer:  Forbedret mine rekrutteringskompetencer inden for de forskellige brancher, herunder matchning på mange forskellige stillingstyper, samt anvende de sociale medier i rekrutteringsprocessen.  Kendskab til virksomhedernes udfordringer og erhvervsstrukturen i Ikast-Brande Kommune.  Detailkendskab til ”Lov om aktiv beskæftigelsesindsats” primært forsikrede ledige.  Opbygge, planlægge og gennemføre gruppesamtaler for forsikrede ledige. August 2009 – februar 2011 ISS Facility Services A/S Projektleder i Personalehusets Jobudviklingscenter med følgende ansvarsområder:  Har i samarbejde med jobcenter Århus været tovholder vedrørende aktivering, vejledning, undervisning og jobformidling for arbejdsledige.  Har afholdt visitationssamtaler og opfølgningssamtaler med henblik på (behovsafklaring/kompetenceafklaring/out-placement) af arbejdsledige.  Målgruppen var primært matchgruppe 1 (dvs. jobklare personer, der kan være ude af systemet indenfor 3 måneder). Sekundære målgruppe var førtidspensionister, fleksjobbere samt matchgruppe 2 (dvs. personer, der er indsatsklare til alternative tilbud).  Iværksat praktikforløb på ISS´s arbejdspladser og andre virksomheder i Århus området. Resultater:  Resultater 83 % af de ca. 300 arbejdsledige er i job, målt i perioden 1/8-09 til 28/2-11.  En væsentlig udbygning af netværk til virksomheder i Århus området Tilegnede erfaringer:  Afholdelse af svære samtaler  Et stort kendskab til ”Lov om aktiv beskæftigelsesindsats”  Planlægge og gennemføre undervisning  Kendskab til de interne processer i Jobcenter Århus  Håndtere mange sideløbende opgaver af forskellig karakter August 2008 – juni 2009 Mascot International A/S HR Konsulent ved Mascot International A/S med følgende ansvarsområder:  Forberedt og gennemført hele rekrutteringsprocessen af funktionærer og timelønnet personale i Danmark.  Udarbejdet fraværsstatistik og gennemført fraværssamtaler.  Ansvarlig for videreudvikling og gennemførelse af introduktionsseminar for nye medarbejdere.  Koordineret opfølgning på nye medarbejdere i samarbejde med nærmeste leder, herunder opfølgningssamtaler i Danmark og udlandet, samt sparring med lederne om trivsel og håndtering af konfliktsituationer.  Været uddannelseskoordinator  Stået for kontakt til kommune/jobcenter om arbejdsprøvning, fleksjob, praktikforløb mv.  Rådgivet om og opdateret lovgivning, koordineret personaleadministrative opgaver, herunder udarbejdet og vedligeholdt kontrakter, månedsnyt og ændringer i organisationsdiagrammer, vedligeholdt og udbygget dokumenter på HR ISO-net, koordineret vedrørende pension, barsel mv.
  3. 3. Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk Side 3 af 5 Resultater:  Nedsættelse af sygefraværet, herunder videreudvikling af sygefraværs-politikken.  Forbedring og videreudvikling af introduktionsforløbet for nyansatte.  Opbygget, forbedret og videreudviklet de administrative procedurer. Tilegnede erfaringer:  Væsentlig opgradering af mine kompetencer på rekrutteringsområdet generelt  Deltagelse i netværksgrupper  Udarbejde og koordinere praktikforløb  Forberedelse og gennemførelse af introduktionsforløb  Betydelig videreudvikling af min viden omkring juridiske forhold  Forståelse for det sociale ansvar, bl.a. i forbindelse med samarbejde med Jobcenter og virksomhedskonsulenter  Konflikthåndtering og sparring med ledere Stopper ved Mascot International A/S pga. jeg er afskediget ifm. Finanskrisen. Dec 2007 – Juni 2008 Dansk Supermarked A/S Personalesekretær ved Dansk Supermarked Non-Food Lager med følgende ansvars- områder:  daglig administration vedrørende virksomhedens medarbejdere herunder, op- rette/afmelde/ajourføre medarbejdere i Lessor, personalearkiv, skrivning og journalisering af udgående korrespondance, refusioner, lønkørsel  Vikarbestillinger, herunder kontrol af timesedler og faktura  Statistikker, herunder løn- og timeforbrug, syge- og fraværsstatistik  Jobopslag  Rådgivning af ledere og medarbejdere ifm. overenskomstfortolkning.  Afholde og score test ”PI”. Resultater:  Forbedring af diverse dokumentskabeloner Tilegnede erfaringer:  Kommunikation med vikarbureauer, herunder bestilling og modtagelse af vikarer, samt det generelle samarbejde  Formulere jobopslag  Lessor, herunder oprette medarbejdere og lønkørsel  Overenskomst med HK Lager Stopper ved Dansk Supermarked, da jeg blev headhuntet til Mascot International A/S Juli 2003 – Maj 2007 Premiere Security A/S Januar 2005 – maj 2007 HR Manager i Premiere Security A/S, med følgende ansvarsområder:  overordnet personaleansvar, herunder ansættelser, kontraktforhold, sygdom, ferie og medarbejderudvikling  opbygning og udvikling af virksomhedens HR funktion og administrative rutiner herunder personalehåndbog, statistikker samt diverse administrative redskaber med relevans for HR  al daglig administration vedrørende virksomhedens medarbejdere  implementering af og rådgivning i forbindelse med overenskomsten med Dansk Industri samt sikkerhedsbranchens ISO 9001 certificering af vagt-området  kontrol af faktureringsgrundlag og timesedler samt udfærdigelse af løngrundlag  uddannelsesansvarlig  Udfærdigelse og udsendelse af virksomhedens nyhedsbreve. I hele perioden fungerer jeg sekundært som leder/sikkerhedsfunktionær med ansvar for kundens sikkerhedsforhold samt oplæring og on-the-job træning af sikkerhedsfunk- tionærer. Januar 2004 – december 2004 Operation Supervisor med ansvar for vagtplaner og den daglige drift hos virksomhe- dens kunder, personaleledelse og sikkerheden ved arrangementer. Juli 2003 – december 2003 Teamleader med ansvar for vagtplaner og personaleledelse.
  4. 4. Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk Side 4 af 5 Resultater:  Opbygget og videreudviklet de administrative procedurer, herunder bl.a. oprettelse af medarbejderdatabase, standardkontrakter og diverse dokumentskabeloner  Implementeret ISO 9001 certificering med topkarakter, i det virksomheden ingen anmærkninger fik  Implementering af Industriens Overenskomst i virksomheden og i denne forbin- delse forhandle lokalaftale, til såvel virksomhedens ledelse og medarbejdere store tilfredshed  Opbygget og videreudviklet vagtinstruks, til kundens tilfredshed  Opbygget standardvagtplan for virksomhedens ansatte Tilegnede erfaringer:  Erfaring med rekruttering  Videreudvikling af mine ledelseskompetencer  Deltagelse i ledermøder og medindflydelse på virksomhedens strategiske beslut- ninger  Overenskomst med Dansk Industri og Funktionærloven  Forhandling med ledelse og medarbejdere  Lønadministration  Konflikthåndtering  Styring og koordinering af en større gruppe medarbejdere ved arrangementer  Koordinering af vagtplaner for virksomhedens ansatte  Håndtering af kundeklager Juli 2002 – juni 2003 EuroVagt Sikkerhedsfunktionær, som receptionsvagt i Nykredits Hovedsæde. August 1989 – juni 2002 Flyvevåbnet Herunder: Maj 2001 - juni 2002 Kontrol- og Luftforsvarscenter Øst. Administrationskontoret som varetager den daglige administration for 202 medarbejdere. Ansvarlig for daglig ledelse af administrationstjenesten 5 medarbejdere samt personaleadministration og bud- get/budgetopfølgning. Derudover var jeg Leder af Administrationen ved Rapid Reaktion Force (mobilt missil batteri), hvor jeg varetager al administration for 250 mennesker. April 1999 - april 2001 Eskadrille 500. Administrationskontor som daglig leder for 5 medarbejdere. Admini- strationskontoret varetager den daglige administration for 180 medarbejdere. Juli 1998 - februar 1999 Flyveskolen i Karup. Personaleafdeling hvor jeg varetager personaleadministration, herunder rejseordrer, referatskrivning, eliminationsforretning, kursusadministration, arbejdstidsregler. Februar 1992 - juni 1998 Kontrol- og Varslingsgruppen i Vedbæk. Personaleafdeling hvor jeg varetager diverse personaleadministration. August 1989 – januar 1992 Kontoruddannelse i flyvevåbnet. Resultater:  Opbygget og videreudviklet administrationskontoret, herunder bl.a. opgaveforde- ling, medarbejder- og brugertilfredshed  Opbygget og videreudviklet den administrative funktion tilknyttet Rapid Reaktion Force Tilegnede erfaringer:  Udvikling af mine ledelseskompetencer  Konflikthåndtering  Budgetstyring  Medarbejderudvikling  Gennemføre introduktionsforløb  Personaleadministration
  5. 5. Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk Side 5 af 5 Uddannelser Februar 2009 – juni 2009. Human Resources et af fagene til Akademiuddannelsen 1997 Videreuddannelsestrin 1 for mellemledere i flyvevåbnet. 1995 Sergentuddannelse i flyvevåbnet. 1989 – 1992 Kontoruddannelse (flyvevåbnet). 1987 – 1988 Efg handel og kontor. 1987 10. klasse afsluttes. Kurser Marts 2010 Mentorkursus - Virksomhedscenter Marts 2009 Mentorkursus November 2008 - marts 2009 Jurakurser i opsigelse og varsling, sygefraværs- og dagpengereglerne og personalenyt 2008/2009. September - november 2008 Certificeret bruger i testsystemerne Master Person Analysis, Master Competence Analysis og Master Sælger Analyse September 2006 Hjertestarterkursus. Marts 2006 Kursus i Dansk Industri Overenskomst. IT-kompetencer MS officepakken Bruger niveau. Lotus notes Bruger niveau. Easycruit rekrut- teringssystem Bruger niveau Lessor Bruger niveau. Sprogkundskaber Engelsk Læse, skrive og forstå på middel niveau. Norsk/svensk Forstå. Fritid og familie Jeg er 44 år, gift og har 2 piger på 3 og 10 år. Min fritid går med min familie og venner, karate, løb og styrketræning. Referencer Udleveres efter nærmere aftale.

×