O slideshow foi denunciado.
Tópicos na lírica medieval galego-portuguesa 3º ESO - IES Tomiño
Índice <ul><li>Introdución á lírica medieval (d 3)
Trazos das cantigas de amor (d 4-5)
Tópicos:
fin'amors (d 6-7)
descriptio puellae (d 8-9)
coita de amor (d 10-11)
metus praecludit vocem (d 12)
Fontes (d 13) </li></ul>
Introdución <ul><li>A lírica trobadoresca en galego-portuguesa nace do contacto cos trobadores occitanos.
Co camiño de Santiago a corte compostelá convértese en centro de peregrinaxe e vía de entrada das innovacións poéticas cul...
A cantiga de amor é o xénero máis artificioso e provencializante da lírica medieval (deriva da cançó ).
Figuras conceptuais (antíteses, paradoxos, parodia, ironía) e formais (dobre, mordobre)
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Tópicos nas cantigas de amor

1.306 visualizações

Publicada em

presentación en impress para o curso de platega

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tópicos nas cantigas de amor

 1. 1. Tópicos na lírica medieval galego-portuguesa 3º ESO - IES Tomiño
 2. 2. Índice <ul><li>Introdución á lírica medieval (d 3)
 3. 3. Trazos das cantigas de amor (d 4-5)
 4. 4. Tópicos:
 5. 5. fin'amors (d 6-7)
 6. 6. descriptio puellae (d 8-9)
 7. 7. coita de amor (d 10-11)
 8. 8. metus praecludit vocem (d 12)
 9. 9. Fontes (d 13) </li></ul>
 10. 10. Introdución <ul><li>A lírica trobadoresca en galego-portuguesa nace do contacto cos trobadores occitanos.
 11. 11. Co camiño de Santiago a corte compostelá convértese en centro de peregrinaxe e vía de entrada das innovacións poéticas cultivadas nas refinadas cortes provenzais
 12. 12. A cantiga de amor é o xénero máis artificioso e provencializante da lírica medieval (deriva da cançó ).
 13. 13. Figuras conceptuais (antíteses, paradoxos, parodia, ironía) e formais (dobre, mordobre)
 14. 14. Conservánse nos códices en 1º lugar: 377 de refrán e 321 de mestría </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Céntrase no tema da fin'amors ou amor cortés.
 16. 16. Expresión dunha voz masculina que manifesta a súa paixón amorosa cara a súa dama, normalmente nobre casada.
 17. 17. Trasvasamento do ríxido código feudal de vasalaxe á relación amorosa: trobador=vasalo/dona=senhor
 18. 18. O amante, como bo vasalo, ha ser constante e fiel, á espera dun prezado ben . </li></ul>Trazos temáticos da cantiga de amor <ul><li>Visión idelaizadda da dama, apenas descrita para non desvelar a súa identidade (amor adúltero per se) e respectar a mesura.(motivo do segredo do amor
 19. 19. O amor non correspondido polo desdén ou rexeitamento da dama ( sanha ) é fonte de coita e sufrimento amoroso constante, mesmo morte de amor.
 20. 20. Amor entendido como camiño de perfección espiritual. </li></ul>
 21. 21. <ul>Como morreu quem nunca bem houve da rem que mais amou, e que[m] viu quanto receou dela, e foi morto por en: ai, mia senhor, assi moir'eu! Como morreu quem foi amar quem lhe nunca quis bem fazer, e de que lhe fez Deus veer de que foi morto com pesar: ai, mia senhor, assi moir'eu! Com'home que ensandeceu, senhor, com gram pesar que viu e nom foi ledo nem dormiu depois, mia senhor, e morreu: ai, mia senhor, assi moir'eu! Como morreu quem amou tal dona que lhe nunca fez bem, e quen'a viu levar a quem a nom valia, nen'a val: ai, mia senhor, assi moir'eu! </ul>Cantiga de amor de Paio Soares de Taveirós <ul>A 35 B 150 </ul>Versións musicadas de Tomás Borba e J. Vicente Narciso en http://cantigas.fcsh.unl.pt Cancioneiro da Ajuda (A)
 22. 22. Fin'amors <ul><li>A doutrina do amor cortés codifica o ritual amoroso.
 23. 23. Traslación do concepto do servicio feudal ao servizo amoroso: o trobador entrégase como vasalo á sua dona (que se converte así na súa senhor con dominio pleno sobre el) aceptando os deberes que os lazos feudais implican e asemade esperando o seu merecido ben , que nunca chega a acadar o abnegado e fiel amante da lírica galego-portuguesa. </li></ul>
 24. 24. Fin'amors <ul>. <li>O bon amador ha posuír calidades de seu: constante no servizo amoroso, fiel, xeneroso, mesurado e de bon sen.
 25. 25. O trobador ten divinizada a súa dama, contémplaa como un ser superior, por iso,malia ser un amor non correspondido (desprezo da dama ou separación), este servizo amoroso supón para o trobador, alén de sufrimento, un proceso de perfeccionamento espiritual. </li></ul>
 26. 26. Descriptio puellae <ul><li>A senhor das cantigas de amor -a diferenza da dona virgo das cantigas de amigo- é adoito unha muller nobre casada, o que impón a mesura por parte dos amantes.
 27. 27. Louvanza da dama con escasas referencias ás súas calidades físicas e piscolóxicas para manter en segredo a súa identidade. </li></ul><ul><li>Idealización da dama con figuras estereotipadas:
 28. 28. fremosa mha senhor
 29. 29. senhor ben talhada
 30. 30. senhor de bom parescer
 31. 31. senhor do melhor prez
 32. 32. boa senhor
 33. 33. senhor de bon ssem </li></ul>
 34. 34. <ul>Senhor, en tan grave día vos vi que non podería máis; e por Santa María, que vos fex tan mesurada, doede-vos algún día de mí, senhor ben talhada. Pois sempre ha en vós mesura e todo ben e cordura, que Deus fez en vós feitura qual non fez en molher nada, doede-vos por mesura de min, senhor ben talhada. E por Deus, senhor, tomade mesura por gran bondade que vós el deu, e catade qual vida vivo coitada, e algún doo tomade de min, senhor ben talhada. <li>Cantiga de amor de Don Dinís
 35. 35. B 562 V 176 </li></ul>Don Dinis, trobador e rei de Portugal Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (B )
 36. 36. Coita <ul><li>O amor na lírica galego-portuguesa -a diferenza da occitana- é fonte de coita.
 37. 37. O desdén e o rexeitamento da dama ou a simple separación dos amantes é a causa do sufrimento constante do trobador e de toda a sintomatoloxía amorosa que o acompaña: loucura, perda do sen e mesmo morte de amor. </li></ul>
 38. 38. <ul>A dona que eu am'e tenho por senhor amostrade-mi-a, Deus, se vos em prazer for, se nom dade-mi-a morte. A que tenh'eu por lume d'estes olhos meus e por que choram sempre, amostrade-mi-a, Deus, se nom dade-mi-a morte. Essa que vós fezestes melhor parecer de quantas sei, ai Deus!, fazede-mi-a veer, se nom dade-mi-a morte. Ai, Deus! qui mi-a fezestes mais ca mim amar, mostrade-mi-a u possa com ela falar, se nom dade-mi-a morte. <li>Cantiga de amor de Bernal de Bonaval
 39. 39. B 1066 V 657
 40. 40. Versión musicada por Amancio Prada en: http://sondepoetas.blogspot.com/ </li></ul><ul>Muitos dizem com gram coita d'amor que querriam morrer e que assi perderiam coitas; mais eu de mi quero dizer verdad'a mia senhor: queria-me lh'eu mui gram bem querer, mais nom queria por ela morrer com'outros morrerom. E que prol tem? Ca, des que morrer, non'a veerei, nem bõo serviço nunca lhi farei. Por end'a senhor que eu quero bem queria-me lh'eu mui gram bem querer mais nom queria por ela morrer com'outros morrerom no mundo já, que depois nunca poderom servir as por que morrerom, nem lhis pedir rem. Por end'a que m'estas coitas dá queria-me lh'eu mui gram bem querer mais nom queria por ela morrer; ca nunca lhi tam bem posso fazer serviço morto como se viver. <li>Cantiga de amor de Paio Gomes Chainho
 41. 41. B 809 V 393 </li></ul>
 42. 42. Metus praecludit vocem <ul><li>O fiel amante cortés anuncia o seu amor pero non é quen de llo manifestar á súa dama ( precador ) polo que sofre amando en silencio... </li></ul><ul>Pois que m'hei ora d'alongar de mia senhor, que quero bem, porque me faz perder o sem, quando m'houver del'a quitar, direi, quando me lh'espedir: de mui bom grado queria ir log'e nunca [m'end'ar] viir. Pois me tal coita faz sofrer, qual sempr'eu por ela sofri, des aquel dia 'm que a vi, e nom se quer de mim doer atanto lhi direi por en: moir'eu e moiro por alguém e nunca vos direi mais en. E já eu nunca veerei prazer com estes olhos meus, de[s] quando a nom vir, par Deus, e com coita que haverei, chorando lhi direi assi: moir'eu porque nom vej'aqui a dona que por meu mal [vi]. <li>Cantiga de Afonso X
 43. 43. B 469 </li></ul>Afonso X O Sabio
 44. 44. Fontes <ul><li>Texto:
 45. 45. Enciclopedia galega universal , Ir Indo
 46. 46. As mulleres nas cantigas medievais , Esther Corral, SEG,1996
 47. 47. Lírica profana galego-portuguesa , Centro Ramón Piñeiro,1996
 48. 48. http://cadernodelingua.wordpress.com /
 49. 49. Música:
 50. 50. http://cantigas.fcsh.unl.pt
 51. 51. http://martincodax.org
 52. 52. http://sondepoetas.blogspot.com
 53. 53. Luar na lubre
 54. 54. Amancio Prada
 55. 55. Imaxes:
 56. 56. http://www.ite.educacion.es
 57. 57. http://www.flickr.com
 58. 58. http://www.google.es/imghp </li></ul>

×