O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
330 ton pyłów rocznie mniej w
powietrzu w perspektywie
2015 – 2023
Działania na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń
do powietrza
 Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej – nakłady ponies...
Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie Gdańska
Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie Gdańska
502
507
518
546
571
591
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
2012 201...
Sieć ciepłownicza
w 2012 roku
Rozwój sieci
ciepłowniczej
w 2017 r.
Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie Gdańska
• Ilość unikalnych adresów
przyłączonych do miejskiej
sieci ciepłowniczej w ...
Plany na 2018-2022 r. – przyłączenie dzielnicy Osowa
kluczowa inwestycja rozbudowy sieci
 Przyłączenie dzielnicy Osowa - ...
Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej w wymierny
sposób ogranicza emisję zanieczyszczeń powietrza
2015
(m.in. likwidacja ko...
Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej w wymierny
sposób ogranicza emisję zanieczyszczeń powietrza
2015
2017-2023
Rozpoczęto proces energomodernizacji budynków,
szczególnie zabytkowych i likwidacji ogrzewania
węglowego
 Realizowane w r...
Rozpoczęto proces energomodernizacji budynków
oraz obiektów zabytkowych
• Termomodernizacja 30 budynków o charakterze eduk...
Modernizacja budynków zabytkowych
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy Targu
Maślanym (Lastadia) oraz Domu ...
Modernizacja budynków zabytkowych
Kompleksowa modernizacja energetyczna m.in. Dworu Artusa,
Wielkiego Młyna i dawnego Pała...
Dotychczasowe wsparcie wymiany pieców
427299
119909
12000 14000 8000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400...
Informujemy mieszkańców
Dane są aktualizowane każdego dnia
od godz. 5.00 do 22.00
Przykładowa informacja,
wyświetlana na t...
Przygotowanie programu likwidacji pieców w zasobie
komunalnym
 Przeprowadziliśmy inwentaryzację zasobu komunalnego –
obec...
Program „Ekologiczna rodzina”
 W 2018 r. zwiększono kwotę dotacji z 5.000 zł na 6.000 zł.
Wysokość jednorazowej dotacji n...
Przygotowujemy drugi komponent programu
„Ekologiczna rodzina”–
dopłaty do ogrzewania
 Miejski program wsparcia dla rodzin...
Smog w Gdańsku? Prezentacja z konferencji prasowej 28.03.2018
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Smog w Gdańsku? Prezentacja z konferencji prasowej 28.03.2018

Baixar para ler offline

http://staraoliwa.pl/aktualnosci/item/3760-juz-jest-i-nadaje-czujnik-zanieczyszczen-powietrza-w-oliwie.html

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Smog w Gdańsku? Prezentacja z konferencji prasowej 28.03.2018

 1. 1. 330 ton pyłów rocznie mniej w powietrzu w perspektywie 2015 – 2023
 2. 2. Działania na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza  Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej – nakłady poniesione w latach 2015-2023 to 450 mln zł  Termomodernizacja budynków i racjonalne gospodarowanie energią – inwestycje o wartości 100 mln zł realizowane w latach 2015-2023  Wsparcie dla mieszkańców – łączna wartość dotacji do wymiany ogrzewania w latach 2013-2017 to ponad 3,7 mln zł
 3. 3. Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie Gdańska
 4. 4. Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie Gdańska 502 507 518 546 571 591 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Długość linii ciepłowniczej [w km] Długości linii ciepłowniczej zwiększyła się prawie o 20 % w ciągu ostatnich 5 lat
 5. 5. Sieć ciepłownicza w 2012 roku
 6. 6. Rozwój sieci ciepłowniczej w 2017 r.
 7. 7. Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie Gdańska • Ilość unikalnych adresów przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej w 2017 r. • Główna inwestycja w 2017 – przyłączenie Górnego Tarasu • 11 km nowej sieci • 30 000 mieszkańców przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej • 3 przyłączone dzielnice: Matarnia, Kokoszki i Jasień • Likwidacja kotłowni węglowej na Matarni • 17,7 ton CO2 rocznie mniej - tyle, ile generuje ponad 2,2 tys. domów jednorodzinnych • Kluczowy etap inwestycji – przekop pod Obwodnicą Trójmiasta metodą mikrotunelingu 10 630 budynków
 8. 8. Plany na 2018-2022 r. – przyłączenie dzielnicy Osowa kluczowa inwestycja rozbudowy sieci  Przyłączenie dzielnicy Osowa - rozwój sieci ciepłowniczej od dzielnicy Matarnia, w kierunku Osowej w Gdańsku  Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości ponad 19,6 mln zł  Początek prac: kwiecień 2018  Przełączenie obecnych odbiorców, zasilanych z lokalnej kotłowni gazowej w Osowej do nowej miejskiej sieci ciepłowniczej - dostarczenie ciepła do nowych mieszkańców z dzielnicy Klukowo i Osowa  Efekt ekologiczny inwestycji: - zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 17 650,58 GJ/rok - zmniejszenia emisji CO2 o 2066,53 ton/rok
 9. 9. Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej w wymierny sposób ogranicza emisję zanieczyszczeń powietrza 2015 (m.in. likwidacja kotłowni węglowej Zawiślańska)
 10. 10. Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej w wymierny sposób ogranicza emisję zanieczyszczeń powietrza 2015 2017-2023
 11. 11. Rozpoczęto proces energomodernizacji budynków, szczególnie zabytkowych i likwidacji ogrzewania węglowego  Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 54 budynki, w tym: - 14 kamienic, - 12 budynków użytkowych, - 30 budynków edukacyjnych  Program KAWKA (II i III) – 71 budynków mieszkalnych i użytkowych, w tym: 45 podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej, (4 termomodernizacje z KAWKA II i 9 ze środków własnych Gminy) Kamienica przy ul. Chłodnej 9
 12. 12. Rozpoczęto proces energomodernizacji budynków oraz obiektów zabytkowych • Termomodernizacja 30 budynków o charakterze edukacyjnym (szkoły, żłobki, przedszkola) • Przygotowanie do podłączenia ponad 26 budynków do sieci gazowniczej i umożliwienie likwidacji ogrzewania węglowego • Przygotowanie do kompleksowej modernizacji 14 kamienic komunalnych na Dolnym Mieście z funduszy europejskich i 4 ze środków WFOŚiGW w Gdańsku • Przygotowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków zabytkowych m.in. przy Targu Maślanym (Lastadia), Domu Zdrojowego i Wielkiego Młyna, dawnego Pałacu Ślubów (Dwór Uphagena) Razem ≈ 100 mln złotych Prawie 39 TJ oszczędzonej energii = 21.420 ton CO2 = 197 ton pyłów rocznie
 13. 13. Modernizacja budynków zabytkowych Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy Targu Maślanym (Lastadia) oraz Domu Zdrojowego w Brzeźnie Dom Zdrojowy fot. G.Mehring/gdansk.pl Budynek dawnego gimnazjum przy ul. Lastadia
 14. 14. Modernizacja budynków zabytkowych Kompleksowa modernizacja energetyczna m.in. Dworu Artusa, Wielkiego Młyna i dawnego Pałacu Ślubów (Dwór Uphagena) Jerzy Pinkas gdansk.pl
 15. 15. Dotychczasowe wsparcie wymiany pieców 427299 119909 12000 14000 8000 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2013 2014 2015 2016 2017 Instalacja kolektorów słonecznych Wypłacone mieszkańcom dofinansowanie do wymiany pieców ze środków gminnych 205677 654972 702898 680879 905526 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 2013 2014 2015 2016 2017 Zamiana ogrzewania węglowego na ekologiczne
 16. 16. Informujemy mieszkańców Dane są aktualizowane każdego dnia od godz. 5.00 do 22.00 Przykładowa informacja, wyświetlana na tablicach wygląda następująco: Średniogodz. stężenie pyłu PM10 30,6 μg/m3 Poziom alarmowy norma PM10 300μg/m3 średniodobowo Norma WHO 50 μg/m3 przez 3 dni Więcej na gdansk.pl/powietrze Od marca na elektronicznych tablicach informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej są wyświetlane dane o aktualnym stanie powietrza w Gdańsku
 17. 17. Przygotowanie programu likwidacji pieców w zasobie komunalnym  Przeprowadziliśmy inwentaryzację zasobu komunalnego – obecnie jest 7088 mieszkań z ogrzewaniem węglowym  W 592 mieszkaniach ogrzewanie jest już likwidowane w ramach programów ZIT i KAWKA  Ok. 3 tys. mieszkań w ciągu najbliższych 5 lat ma techniczną możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej  Pozostałe adresy analizuje Polska Spółka Gazownictwa pod kątem możliwości podłączenia do sieci gazowej. Niezakwalifikowane obiekty będą mogły być ogrzewane elektrycznie lub z zastosowaniem pomp ciepła.  Przeciętny koszt likwidacji pieców i zmiany sposobu ogrzewania to 10–15 tys. zł/lokal 7088 592 3000
 18. 18. Program „Ekologiczna rodzina”  W 2018 r. zwiększono kwotę dotacji z 5.000 zł na 6.000 zł. Wysokość jednorazowej dotacji na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej  Od 2019 r. planujemy wzrost jednorazowej dotacji z 6.000 zł na 7.000 zł  Rozszerzamy zakres dotowanych instalacji o pompy ciepła w lokalizacjach, w których nie ma możliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej  Zmieniamy zasady kwalifikowania budynków/mieszkań - możliwe będzie uzyskanie dotacji nawet w przypadku jednego lokalu ogrzewanego piecem Gdańsk wspiera mieszkańców w likwidacji pieców węglowych i wdrażaniu ekologicznego ogrzewania
 19. 19. Przygotowujemy drugi komponent programu „Ekologiczna rodzina”– dopłaty do ogrzewania  Miejski program wsparcia dla rodzin – przez 24 miesiące dotacja do opłat za ogrzewanie w lokalach, w których TRWALE zlikwidowano ogrzewanie węglowe i zastosowano jeden z ekologicznych sposobów ogrzewania  Średnia dopłata dla rodziny: 2 zł/m kw mieszkania przez 9 miesięcy = ok.1000 zł na sezon grzewczy  Operatorem Gdańskie Centrum Świadczeń – kompleksowa pomoc dla rodzin: odciążenie finansowe gospodarstwa domowego, podnoszenie jakości życia, działania edukacyjne i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców  Szacowany budżet na lata 2018–2020 r. (2 sezony grzewcze) - 1 mln zł

http://staraoliwa.pl/aktualnosci/item/3760-juz-jest-i-nadaje-czujnik-zanieczyszczen-powietrza-w-oliwie.html

Vistos

Vistos totais

1.340

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

1.209

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×