O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Propozycje
dalszego funkcjonowania
Kuźni Wodnej w Oliwie
Imię Nazwisko
mail@mhmg.pl
Zabytkowa Kuźnia Wodna
• 1957 – przejęcie przez Muzeum
Techniki
• 1960-1978 - odbudowa
• 17.06.1978 - otwarcie
• 2.01.2017...
Zabytkowa Kuźnia Wodna
de facto forma wtórna zbudowana na
historycznych pozostałościach
• zagrożenie niszczeniem przez
wod...
Dotychczasowa działalność Kuźni
- spotkania miłośników zabytkowej motoryzacji,
- starty rajdów samochodowych: Halloweenowy...
Program funkcjonalny Kuźni
- największy problem brak zaplecza
Działalność wystawiennicza
• stała ekspozycja planszowa w je...
Opinia techniczna wykonana na zlecenie
Miejskiego Konserwatora Zabytków
Zalecenia docelowe:
1. należy wykluczyć
możliwość ...
Projekt zabezpieczeń tymczasowych
Docelowe:
- wymiana poszycia dachu,
- zamontowanie płatwi
kalenicowej,
- stężenie jętek,...
Odbudowa trzeciego budynku kuźni
Nowy budynek pow. w rzucie 77 m2 (7x11m), szacowany koszt z
wyposażeniem (kasa, punkt gas...
Harmonogram prac
• I etap - rekomendujemy odbudowę trzeciego budynku kuźni jako bezpośredniego zaplecza
z kasą, toaletami,...
Odbudowa trzeciego budynku kuźni
Odbudowa trzeciego budynku kuźni
Odbudowa trzeciego budynku kuźni
II Etap - remont Dworu Ernstall
Warunkiem niezbędnym do podniesienia atrakcyjności oliwskiej Kuźni jest
rozwój infrastrukt...
II Etap remont Dworu Ernstall
- nowa atrakcja Gdańska – po renowacji mógłby on pełnić rolę miejsce
prezentacji różnorodnej...
Remont Dworu Kowala ul. Bytowska 1a
szacowane koszty wykonania przebudowy 14 m2 (8,5 x 16,5m) x
7.000 PLN/m2 = ok. 1.000.0...
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Waldemar Ossowski
w.ossowski@mhmg.pl
www.mhmg.pl
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Prezentacja "Propozycje dalszego funkcjonowanie Kuźni Wodnej w Oliwie" z dnia 26.06.2017

Baixar para ler offline

Kuźnia Wodna cały czas czeka na poważny remont. Jednak w tym roku będzie kilka okazji, by ją zwiedzić. http://staraoliwa.pl/aktualnosci/item/3777-co-dalej-z-kuznia-wodna.html

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Prezentacja "Propozycje dalszego funkcjonowanie Kuźni Wodnej w Oliwie" z dnia 26.06.2017

 1. 1. Propozycje dalszego funkcjonowania Kuźni Wodnej w Oliwie Imię Nazwisko mail@mhmg.pl
 2. 2. Zabytkowa Kuźnia Wodna • 1957 – przejęcie przez Muzeum Techniki • 1960-1978 - odbudowa • 17.06.1978 - otwarcie • 2.01.2017 – przejęcie przez GZNK
 3. 3. Zabytkowa Kuźnia Wodna de facto forma wtórna zbudowana na historycznych pozostałościach • zagrożenie niszczeniem przez wodę, • mała frekwencja 2-3 tys. zwiedzających – 80% to uczestnicy organizowanych sporadycznie pokazów kucia oraz imprez towarzyszących, • brak zaplecza do prowadzenia działalności, • niekorzystna lokalizacja, • istniejące zabudowania wymagające remontu, • brak substancji zabytkowej, zbiorów, muzealiów.
 4. 4. Dotychczasowa działalność Kuźni - spotkania miłośników zabytkowej motoryzacji, - starty rajdów samochodowych: Halloweenowy oraz Kowala, - pokazy kowalstwa, - festyny dla mieszkańców, - wystawy fotografii, - inscenizacje grup rekonstrukcyjnych.
 5. 5. Program funkcjonalny Kuźni - największy problem brak zaplecza Działalność wystawiennicza • stała ekspozycja planszowa w jednej kuźnicy o przeszłości obiektu i zastosowaniu urządzeń wodnych, • wystawy czasowe, pokazująca zagadnienia dotyczące rzemiosła i przemysłu gdańskiego, urządzeń hydrotechnicznych, przemysłowych dziejów dzielnic, • ekspozycja plenerowa przedstawiająca maszyny techniczne starożytności i średniowiecza np. śruba Archimedesa” Zajęcia warsztatowe • udostępnienie drugiej kuźnicy kowalom oliwskim, • zajęcia warsztatowe, w określonym dniu tygodnia oraz na zamówienie. Ich uczestnicy będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób działała kuźnia jak kuć żelazo, pod okiem opiekuna będą mogli samodzielnie wykuć własny projekt, • zajęcia dotyczące innych ginących rzemiosł.
 6. 6. Opinia techniczna wykonana na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków Zalecenia docelowe: 1. należy wykluczyć możliwość zalewania obiektu wodą, 2. przejąć i ukierunkować wodę napływająca z ul. Bytowskiej 3. projekt wzmocnień obejmujących rozwiązania docelowe Remont kapitalny budynku w pełnym zakresie i znajdujących się w nim urządzeń mija się z celem jeżeli nie ureguluje się spływu wód opadowych i nie uporządkuje stanu technicznego budowli hydrotechnocznych !
 7. 7. Projekt zabezpieczeń tymczasowych Docelowe: - wymiana poszycia dachu, - zamontowanie płatwi kalenicowej, - stężenie jętek, - kotwienie podwalin ściennych, - impregnacja konstrukcji ścian i dachu. Tymczasowe: - usztywnienie ścian zewnętrznych, - odprowadzenie wody. Łączny koszt 89 821,26 PLN
 8. 8. Odbudowa trzeciego budynku kuźni Nowy budynek pow. w rzucie 77 m2 (7x11m), szacowany koszt z wyposażeniem (kasa, punkt gastronomiczny, część socjalna, sklepik muzealny) ok. 7.500 PLN/m2 koszt całk. ok. 600.000 PLN Zalety: • wykonanie całkowicie nowego obiektu w miejscu nie narażonym na zalanie, • uzyskanie możliwości zaprojektowania układu wnętrza w pełni przystosowanego do celów obsługi Kuźni, • spełnienie przez obiekt wszystkich aktualnych warunków technicznych eksploatacji – szerokości przejść, zabezpieczenia pożarowe itp. – pełne bezpieczeństwo osób (pracowników i zwiedzających), • uzyskanie zwartego zespołu muzealnego na jednej działce – łatwość zabezpieczenia (niższe koszty ochrony – można przemyśleć sprawę ochrony bezosobowej – jedynie środki techniczne, monitoring, czujki), • możliwość pozyskania operatora do punktu gastronomicznego, kasowego i sklepiku.
 9. 9. Harmonogram prac • I etap - rekomendujemy odbudowę trzeciego budynku kuźni jako bezpośredniego zaplecza z kasą, toaletami, sklepikiem, przestrzenią dla działań edukacyjnych, • harmonogram prac: - stan surowy koniec 2017 (koszt 200 000 PLN), - zakończenie budowy otwarcie czerwiec 2018 /na 40-lecie kuźni (koszt około 400 000 PLN), - lata 2017-2018 uregulowanie spraw wodnych, - potem remont samej kuźni i przystosowanie jej oraz najbliższego otoczenia do działalności edukacyjno-wystawienniczej, II etap – przejęcie i remont Dworu Ernstall jako siedziby dwóch miejskich instytucji kultury: MHMG i Polskiego Chóru Kameralnego (koszt około 4 000 000 PLN).
 10. 10. Odbudowa trzeciego budynku kuźni
 11. 11. Odbudowa trzeciego budynku kuźni
 12. 12. Odbudowa trzeciego budynku kuźni
 13. 13. II Etap - remont Dworu Ernstall Warunkiem niezbędnym do podniesienia atrakcyjności oliwskiej Kuźni jest rozwój infrastruktury w jej najbliższym otoczeniu poprzez pozyskanie pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia całorocznej działalności edukacyjno-, wystawienniczo- kulturalnej.
 14. 14. II Etap remont Dworu Ernstall - nowa atrakcja Gdańska – po renowacji mógłby on pełnić rolę miejsce prezentacji różnorodnej oferty kulturalnej dla zwiedzających i mieszkańców tej części Gdańska, - jedno z pięter stanowiłoby przestrzeń wystawienniczą prezentującą dzieje gdańskiego przemysłu i techniki, uzupełnione o możliwość prowadzenia działalności edukacyjnej, w atrakcyjny sposób przedstawiono by tutaj historię i historyczny kontekst działalności Kuźni oraz dzieje najbliższej okolicy, - kolejne piętro - przestrzeń dla działalności Polskiego Chóru Kameralnego, który przeniósłby tutaj swoje biura uzyskując dodatkowo miejsca prób oraz organizacji kameralnych koncertów, - odtworzenie historycznego krajobrazu kulturowego tej części miasta oraz wykorzystanie synergii dwóch równolegle działających miejskich instytucji kultury w celu stworzenia różnorodnej, całościowej oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów, dostosowanej do potrzeb różnych grup odbiorców.
 15. 15. Remont Dworu Kowala ul. Bytowska 1a szacowane koszty wykonania przebudowy 14 m2 (8,5 x 16,5m) x 7.000 PLN/m2 = ok. 1.000.000 PLN + koszty relokacji mieszkańców 1. część biurowa to ¼ całości obiektu – resztę zajmuje rodzina (konieczność relokacji), 2. budynek nie spełnia współczesnych wymogów technicznych, 3. zarówno ze względu na bardzo zły stan techniczny jak i nie spełnienie wymagań warunków technicznych niezbędna jest całkowita przebudowa obiektu: • wyburzenia dachu, stropów, stolarki, ścian wewnętrznych instalacji wewnętrznych (wszystkiego oprócz ścian zewnętrznych), • wykonanie izolacji poziomej obiektu. • wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich zewnętrznych ścian murowanych, • wykonanie wszystkich instalacji • konieczność uzyskania od właściwych organów odstępstw od warunków technicznych (przy zmienionej funkcji z mieszkalnej na użyteczności publicznej brak wymaganej szerokości otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych) 4. budynek jest oddzielony od kompleksu Kuźni ulicą bez chodnika – niebezpieczeństwo potrącenia zwiedzających 5. do ochrony 2 obiekty – Kuźnia i budynek kasowo-socjalny
 16. 16. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Waldemar Ossowski w.ossowski@mhmg.pl www.mhmg.pl

Kuźnia Wodna cały czas czeka na poważny remont. Jednak w tym roku będzie kilka okazji, by ją zwiedzić. http://staraoliwa.pl/aktualnosci/item/3777-co-dalej-z-kuznia-wodna.html

Vistos

Vistos totais

601

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

478

Ações

Baixados

3

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×