O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Podsumowanie
ankiety
Rady Dzielnicy Oliwa
dotyczącej budżetu
Mieszkańcy Oliwy, którzy wzięli udział w ankiecie
2021-02-08
272 wypełnione ankiety
(1,8% mieszkańców Oliwy)
Dla porównani...
Czy wypełniała Pani / wypełniał Pan w formularz budżetowy
Rady Dzielnicy Oliwa w ubiegłych latach?
2021-02-08
55 210
0% 10...
2021-02-08
Liczba mieszkańców danej ulicy, którzy wypełnili ankietę:
Abrahama; 1
Asnyka; 1
Bażyńskiego; 1
Bitwy Oliwskiej;...
Uwagi mieszkańców
2021-02-08
2021-02-08
Ocena wydatków z 2020 roku
Najlepiej oceniane projekty z 2020 roku.
wg średniej:
1. Paczki świąteczne dla najub...
Ocena wydatków z 2020 roku
2021-02-08
Ocena wydatków z 2020 roku
2021-02-08
Nasadzenia drzew i zazielenianie poboczy - 150 000 zł
Renowacja punktu widokowego po...
Najbardziej przydatny projekt z 2020 roku
2021-02-08
76
50
13
42
8
24
39
42
15
7
41
11
19
36
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Nas...
2021-02-08
Priorytety na 2021 rok wg ankietowanych:
116
106
102
94
78
74
68
61
60
58
55
45
36
27
25
12
11
0 20 40 60 80 10...
Kolejne 14 slajdów po kolei omawia ocenę każdego
z zeszłorocznych projektów
2021-02-08
2021-02-08
Projekt nasadzenia drzew
i zazieleniania poboczy według ankietowanych
0-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 i w...
2021-02-08
Projekt renowacji punktu widokowego pod Pachołkiem
według ankietowanych
Abrahama, 1
Asnyka, 1
Bażyńskiego, 1
Bi...
2021-02-08
Projekt remontu działu dziecięcego w Bibliotece
Oliwskiej według ankietowanych
0-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-...
2021-02-08
Projekt zakupu i utrzymania ławek według
ankietowanych
Abrahama, 0
Asnyka, 0
Bażyńskiego, 1
Bitwy Oliwskiej, 2
...
2021-02-08
Projekt wsparcia Viva Oliva według ankietowanych
Abrahama, 0
Asnyka, 0
Bażyńskiego, 0
Bitwy Oliwskiej, 0
Bobrow...
2021-02-08
Projekt Bieg Oliwski według ankietowanych
Abrahama, 1
Asnyka, 0 Bażyńskiego, 1
Bitwy Oliwskiej, 1
Bobrowa, 1
By...
2021-02-08
Projekt odtworzenia ogrodu alpejskiego w Parku
Oliwskim według ankietowanych
Abrahama, 1
Asnyka, 0Bażyńskiego, ...
2021-02-08
Projekt imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców
i młodzieży dzielnicy Oliwa według ankietowanych
Abrahama...
2021-02-08
Projekt odtworzenia "Altany Westchnień" przy Stawie
Młyńskim według ankietowanych
Abrahama, 0 Asnyka, 1
Bażyńsk...
2021-02-08
Projekt zakupu sprzętu nagłaśniającego do Szkoły
Podstawowej nr 23 według ankietowanych
Abrahama, 0
Asnyka, 0
B...
2021-02-08
Projekt paczek świątecznych dla najuboższych według
ankietowanych
Abrahama, 1
Asnyka, 0
Bażyńskiego, 1
Bitwy Ol...
2021-02-08
Projekt wsparcia Wigilii Oliwskiej według ankietowanych
Abrahama, 0
Asnyka, 0
Bażyńskiego, 0
Bitwy Oliwskiej, 0...
2021-02-08
Projekt wsparcia konkursu fotograficzny organizowanego
przez Szkołę Podstawową nr 35 według ankietowanych
Abrah...
2021-02-08
Projekt opłacenia serwera i domeny oliwianie.pl według
ankietowanych
Abrahama, 1
Asnyka, 1
Bażyńskiego, 1
Bitwy...
2021-02-08
Priorytety na 2021 rok według grup wiekowych
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Priorytety na 2021 rok...
JAK WYPEŁNIALI
ANKIETĘ MIESZKAŃCY
POSZCZEGÓLNYCH ULIC
I CZĘŚCI DZIELNICY?
2/8/2021
2021-02-08
Priorytety na 2021 wg części Oliwy
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Priorytety wg ankietowanych z poszczególnych częśc...
2021-02-08
Kolejne 8 slajdów po kolei omawia priorytety
mieszkańców na 2021 rok w zestawieniu na poszczególne
ulice Oliwy
Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy
poszczególnych ulic?
2021-02-08
Abrahama, 0
Asnyka, 0
Bażyńskiego, 1
Bitw...
Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy
poszczególnych ulic?
2021-02-08
Abrahama, 1
Asnyka, 0
Bażyńskiego, 0
Bitw...
Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy
poszczególnych ulic?
2021-02-08
Abrahama, 0
Asnyka, 0
Bażyńskiego, 0
Bitw...
Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy
poszczególnych ulic?
2021-02-08
Abrahama, 1
Asnyka, 1
Bażyńskiego, 1
Bitw...
Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy
poszczególnych ulic?
2021-02-08
Abrahama, 0
Asnyka, 0
Bażyńskiego, 0
Bitw...
Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy
poszczególnych ulic?
2021-02-08
Abrahama, 0
Asnyka, 0
Bażyńskiego, 0
Bitw...
Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy
poszczególnych ulic?
2021-02-08
Abrahama, 0
Asnyka, 0 Bażyńskiego, 1
Bitw...
Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy
poszczególnych ulic?
2021-02-08
Abrahama, 0
Asnyka, 0
Bażyńskiego, 0
Bitw...
Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy
poszczególnych ulic?
2021-02-08
Abrahama, 0
Asnyka, 0
Bażyńskiego, 0
Bitw...
2021-02-08
Najważniejsze wyniki i wnioski z ankiety
Mieszkańcy dobrze oceniają wydatki Rady Dzielnicy
Średnia ocena wszyst...
2021-02-08
Dziękujemy za uwagę i za wypełnienie ankiety
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 roku

Baixar para ler offline

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział oraz za pomoc w rozpropagowaniu ankiety. To pierwsza tego typu ankieta przygotowana dla mieszkańców naszej dzielnicy. Dzięki niej możemy dużo lepiej się poznać. Mamy nadzieję, że mieszkańcy dowiedzieli się z niej czym tak na prawdę się zajmujemy i na co przeznaczamy środki. Radni natomiast uzyskali informację zwrotną na temat zrealizowanych projektów oraz preferowanych przyszłych wydatków.

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 roku

 1. 1. Podsumowanie ankiety Rady Dzielnicy Oliwa dotyczącej budżetu
 2. 2. Mieszkańcy Oliwy, którzy wzięli udział w ankiecie 2021-02-08 272 wypełnione ankiety (1,8% mieszkańców Oliwy) Dla porównania wiek Oliwian 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Wiek wypełniających ankietę
 3. 3. Czy wypełniała Pani / wypełniał Pan w formularz budżetowy Rady Dzielnicy Oliwa w ubiegłych latach? 2021-02-08 55 210 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TAK NIE
 4. 4. 2021-02-08 Liczba mieszkańców danej ulicy, którzy wypełnili ankietę: Abrahama; 1 Asnyka; 1 Bażyńskiego; 1 Bitwy Oliwskiej; 5 Bobrowa; 3 Bytowska; 0 Ceynowy; 1 Cystersów; 3 Czyżewskiego; 6 Derdowskiego; 7 Dickmana; 2 Drzymały; 0 Flisacka; 0 Gdańca; 8 Grottgera; 9 Grunwaldzka; 35 Hołdu Pruskiego; 2 Husa; 6 Jasia i Małgosi; 0 Jelenia; 1 Kanapariusza; 1 Kaprów; 9 Karpacka; 17 Karwieńska; 0 Kasprowicza; 1 Kaszubska; 16 Kościerska; 0 Kręckiego; 2 Kubusia Puchatka; 1 Kwietna; 10 Leśna; 8 Liczmańskiego; 9 Majkowskiego; 1 Miraua; 0 Nadwodna; 2 Noakowskiego; 1 Nowickiego; 0 Obrońców Westerplatte; 5 Opacka; 3 Orkana; 2 Piastowska; 1 Plac Dworcowy; 0 Poczty Gdańskiej; 2 Podhalańska; 5 Polanki; 20 Pomorska; 1 Rybińskiego; 0 Sarnia; 1 Słoneczna; 3 Sobolowa; 0 Spacerowa; 2 Stary Rynek Oliwski; 7 Stwosza; 21 Świerkowa; 0 Tatrzańska; 5 Tetmajera; 3 Wąsowicza; 3 Witkiewicza; 2 Zacisze; 1 Zajęcza; 2 Żeromskiego; 1 Żubrowa; 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40
 5. 5. Uwagi mieszkańców 2021-02-08
 6. 6. 2021-02-08 Ocena wydatków z 2020 roku Najlepiej oceniane projekty z 2020 roku. wg średniej: 1. Paczki świąteczne dla najuboższych - 3 000 zł 2. Nasadzenia drzew i zazielenianie poboczy - 150 000 zł 3. Renowacja punktu widokowego pod wieżą na Pachołku - 28 000 zł 4. Odtworzenie ogrodu alpejskiego w Parku Oliwskim - 5 000 zł 5. Serwer i domena oliwianie.pl - 370 zł 6. Zakup i utrzymanie ławek - 10 000 zł 7. Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców i młodzieży dzielnicy Oliwa - 4 500 zł Najczęstsza ich ocena to „projekt bardzo przydatny i projekt przydatny”
 7. 7. Ocena wydatków z 2020 roku 2021-02-08
 8. 8. Ocena wydatków z 2020 roku 2021-02-08 Nasadzenia drzew i zazielenianie poboczy - 150 000 zł Renowacja punktu widokowego pod wieżą na Pachołku - 28 000 zł Remont działu dziecięcego w Bibliotece Oliwskiej - 15 000 zł Zakup i utrzymanie ławek - 10 000 zł Viva Oliva - 8 000 zł Bieg Oliwski - 6 000 zł Odtworzenie ogrodu alpejskiego w Parku Oliwskim - 5 000 zł Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców i młodzieży dzielnicy Oliwa - 4 500 zł Odtworzenie "Altany Westchnień" przy Stawie Młyńskim - 3500 zł Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej nr 23 - 3 500 zł Paczki świąteczne dla najuboższych - 3 000 zł Wsparcie Wigilii Oliwskiej - 3 000 zł Konkurs fotograficzny organizowany przez Szkołę Podstawową nr 35 - 1500 zł Serwer i domena oliwianie.pl - 370 zł Średnia: 4,2 3,9 2,7 3,8 3,0 3,1 3,8 3,8 2,9 2,9 4,2 3,1 3,1 3,8 Mediana: 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 5,0 3,0 3,0 4,0
 9. 9. Najbardziej przydatny projekt z 2020 roku 2021-02-08 76 50 13 42 8 24 39 42 15 7 41 11 19 36 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Nasadzenia drzew i zazielenianie poboczy - 150 000 zł Renowacja punktu widokowego pod wieżą na Pachołku - 28 000 zł Remont działu dziecięcego w Bibliotece Oliwskiej - 15 000 zł Zakup i utrzymanie ławek - 10 000 zł Viva Oliva - 8 000 zł Bieg Oliwski - 6 000 zł Odtworzenie ogrodu alpejskiego w Parku Oliwskim - 5 000 zł Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców i młodzieży… Odtworzenie "Altany Westchnień" przy Stawie Młyńskim - 3500 zł Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej nr 23 - 3 500 zł Paczki świąteczne dla najuboższych - 3 000 zł Wsparcie Wigilii Oliwskiej - 3 000 zł Konkurs fotograficzny organizowany przez Szkołę Podstawową nr 35 - 1500… Serwer i domena oliwianie.pl - 370 zł Najbardziej przydatny projekt wg % wskazań:
 10. 10. 2021-02-08 Priorytety na 2021 rok wg ankietowanych: 116 106 102 94 78 74 68 61 60 58 55 45 36 27 25 12 11 0 20 40 60 80 100 120 140 Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla młodzieży i mieszkańców Tereny zielone (parki, skwery, drzewa, zielone pobocza, zieleńce, itp.) Nasadzenia drzew Działalność charytatywna (paczki dla najuboższych, lodówki zewnętrzne itp.) Wsparcie zajęć dla seniorów (zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej, itp.) Pomoc zwierzętom (karmniki, koty, ptaki, itp.) Likwidacja barier dla osób z ograniczeniami ruchu (wysokie krawężniki,… Zazielenianie poboczy Zakup koszy na śmieci Organizacja koncertów, festynów itp. Duże inwestycje (współfinansowanie zadań miejskich, np. remonty ulicy przy… Zakup ławek Wsparcie bibliotek i placówek kulturalnych, itp. Imprezy terenowe (Harpuś, biegi na orientacje) Organizacja warsztatów (kursy, warsztaty edukacyjne, itp.) Zakup wiat przystankowych Wsparcie szkół
 11. 11. Kolejne 14 slajdów po kolei omawia ocenę każdego z zeszłorocznych projektów 2021-02-08
 12. 12. 2021-02-08 Projekt nasadzenia drzew i zazieleniania poboczy według ankietowanych 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Oceny według wieku Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne Abrahama, 1 Asnyka, 1 Bażyńskiego, 1 Bitwy Oliwskiej, 5 Bobrowa, 2 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 2 Czyżewskiego, 5 Derdowskiego, 7 Dickmana, 1 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 7 Grottgera, 7 Grunwaldzka, 31 Hołdu Pruskiego, 2 Husa, 4 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 1 Kanapariusza, 0 Kaprów, 7 Karpacka, 11 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 1 Kaszubska, 14 Kościerska, 0 Kręckiego, 2 Kubusia Puchatka, 1 Kwietna, 5 Leśna, 6 Liczmańskiego, 8 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 1 Noakowskiego, 1 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 4 Opacka, 1 Orkana, 2 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 5 Polanki, 14 Pomorska, 1 Rybińskiego, 0 Sarnia, 1 Słoneczna, 3 Sobolowa, 0 Spacerowa, 1 Stary Rynek Oliwski, 4 Stwosza, 14 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 3 Tetmajera, 1 Wąsowicza, 3 Witkiewicza, 2 Zacisze, 1 Zajęcza, 2 Żeromskiego, 1 Żubrowa, 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy:
 13. 13. 2021-02-08 Projekt renowacji punktu widokowego pod Pachołkiem według ankietowanych Abrahama, 1 Asnyka, 1 Bażyńskiego, 1 Bitwy Oliwskiej, 2 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 1 Czyżewskiego, 3 Derdowskiego, 3 Dickmana, 1 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 6 Grottgera, 5 Grunwaldzka, 13 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 2 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 1 Kanapariusza, 0 Kaprów, 4 Karpacka, 11 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 7 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 1 Kwietna, 5 Leśna, 4 Liczmańskiego, 6 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 1 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 2 Opacka, 1 Orkana, 1 Piastowska, 1 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 1 Podhalańska, 3 Polanki, 10 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 1 Słoneczna, 1 Sobolowa, 0 Spacerowa, 2 Stary Rynek Oliwski, 3 Stwosza, 9 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 4 Tetmajera, 1 Wąsowicza, 0 Witkiewicza, 0 Zacisze, 1 Zajęcza, 1 Żeromskiego, 1 Żubrowa, 1 0 2 4 6 8 10 12 14 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Oceny według wieku Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne
 14. 14. 2021-02-08 Projekt remontu działu dziecięcego w Bibliotece Oliwskiej według ankietowanych 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Oceny według wieku Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 0 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 0 Derdowskiego, 0 Dickmana, 1 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 0 Grottgera, 3 Grunwaldzka, 3 Hołdu Pruskiego, 1 Husa, 1 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0Kaprów, 1 Karpacka, 0 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 5 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 0 Leśna, 2 Liczmańskiego, 0 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 1 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 0 Opacka, 0 Orkana, 1 Piastowska, 1 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 2Polanki, 3 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 0 Sobolowa, 0 Spacerowa, 1 Stary Rynek Oliwski, 0 Stwosza, 2 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 0 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 1 Witkiewicza, 1 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0Żubrowa, 1 0 1 2 3 4 5 6 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy:
 15. 15. 2021-02-08 Projekt zakupu i utrzymania ławek według ankietowanych Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 1 Bitwy Oliwskiej, 2 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 2 Czyżewskiego, 5 Derdowskiego, 5 Dickmana, 1 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 6 Grottgera, 1 Grunwaldzka, 13 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 1 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 1 Kanapariusza, 0 Kaprów, 5 Karpacka, 9 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 1 Kaszubska, 8 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 1 Leśna, 2 Liczmańskiego, 5 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 3 Opacka, 2 Orkana, 1 Piastowska, 1 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 2 Polanki, 10 Pomorska, 1 Rybińskiego, 0 Sarnia, 1 Słoneczna, 2 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 2 Stwosza, 6 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 3 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 1 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 1 Żeromskiego, 1 Żubrowa, 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Oceny według wieku Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne
 16. 16. 2021-02-08 Projekt wsparcia Viva Oliva według ankietowanych Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 0 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 1 Czyżewskiego, 0 Derdowskiego, 0 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 0 Grottgera, 1 Grunwaldzka, 1 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 2 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 0 Karpacka, 2 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 1 Kaszubska, 1 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 1 Leśna, 0 Liczmańskiego, 0 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 0 Opacka, 1 Orkana, 1 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 0 Polanki, 3 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 0 Sobolowa, 0 Spacerowa, 1 Stary Rynek Oliwski, 0 Stwosza, 2 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 1 Tetmajera, 1 Wąsowicza, 1 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Oceny według wieku Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne
 17. 17. 2021-02-08 Projekt Bieg Oliwski według ankietowanych Abrahama, 1 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 1 Bitwy Oliwskiej, 1 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 3 Derdowskiego, 2 Dickmana, 1 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 6 Grottgera, 0 Grunwaldzka, 7 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 1 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 1 Kanapariusza, 0 Kaprów, 3 Karpacka, 7 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 3 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 1 Kwietna, 3 Leśna, 1 Liczmańskiego, 4 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 1 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 1 Opacka, 0 Orkana, 1 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 2 Polanki, 3 Pomorska, 1 Rybińskiego, 0 Sarnia, 1 Słoneczna, 0 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 0 Stwosza, 2 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 2 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 0 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 1 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Oceny według wieku Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne
 18. 18. 2021-02-08 Projekt odtworzenia ogrodu alpejskiego w Parku Oliwskim według ankietowanych Abrahama, 1 Asnyka, 0Bażyńskiego, 1 Bitwy Oliwskiej, 1 Bobrowa, 2 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 1 Derdowskiego, 2 Dickmana, 1 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 5 Grottgera, 3 Grunwaldzka, 9 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 1 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 1 Kanapariusza, 0 Kaprów, 3 Karpacka, 5 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 9 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 1 Kwietna, 3 Leśna, 2 Liczmańskiego, 4 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 1 Opacka, 1 Orkana, 1 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 1 Podhalańska, 3 Polanki, 3 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 1 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 1 Stwosza, 4 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 4 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 1 Witkiewicza, 1 Zacisze, 1 Zajęcza, 1 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 2 4 6 8 10 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Oceny według wieku Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne
 19. 19. 2021-02-08 Projekt imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców i młodzieży dzielnicy Oliwa według ankietowanych Abrahama, 1 Asnyka, 1 Bażyńskiego, 1 Bitwy Oliwskiej, 2 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 1 Cystersów, 1 Czyżewskiego, 4 Derdowskiego, 5 Dickmana, 1 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 6 Grottgera, 0 Grunwaldzka, 12 Hołdu Pruskiego, 1 Husa, 1 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 1 Kanapariusza, 0 Kaprów, 4 Karpacka, 15 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 4 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 1 Kwietna, 4 Leśna, 2 Liczmańskiego, 5 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 2 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 2 Opacka, 0 Orkana, 1 Piastowska, 1 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 2 Polanki, 8 Pomorska, 1 Rybińskiego, 0 Sarnia, 1 Słoneczna, 1 Sobolowa, 0 Spacerowa, 1 Stary Rynek Oliwski, 1 Stwosza, 5 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 3 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 1 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 1 Żeromskiego, 1 Żubrowa, 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Oceny według wieku Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne
 20. 20. 2021-02-08 Projekt odtworzenia "Altany Westchnień" przy Stawie Młyńskim według ankietowanych Abrahama, 0 Asnyka, 1 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 1 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 1 Czyżewskiego, 0 Derdowskiego, 0 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 0 Grottgera, 2 Grunwaldzka, 4 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 2 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 2 Karpacka, 0 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 1 Kaszubska, 4 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 1 Leśna, 1 Liczmańskiego, 3 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 1 Opacka, 0 Orkana, 1 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 1 Polanki, 4 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 1 Sobolowa, 0 Spacerowa, 1 Stary Rynek Oliwski, 0 Stwosza, 3 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 1 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 0 Witkiewicza, 0 Zacisze, 1 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Oceny według wieku Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne
 21. 21. 2021-02-08 Projekt zakupu sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej nr 23 według ankietowanych Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 0 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 0 Derdowskiego, 0 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 1 Grottgera, 0 Grunwaldzka, 1 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 1 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 0 Karpacka, 2 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 1 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 2 Leśna, 1 Liczmańskiego, 2 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 1 Opacka, 0 Orkana, 1 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 0 Polanki, 0 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 1 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 3 Stwosza, 1 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 0 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 0 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Oceny według wieku Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne
 22. 22. 2021-02-08 Projekt paczek świątecznych dla najuboższych według ankietowanych Abrahama, 1 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 1 Bitwy Oliwskiej, 2 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 1 Cystersów, 2 Czyżewskiego, 4 Derdowskiego, 4 Dickmana, 1 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 5 Grottgera, 2 Grunwaldzka, 14 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 1 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 3 Karpacka, 8 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 1 Kaszubska, 9 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 1 Kwietna, 5 Leśna, 3 Liczmańskiego, 5 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 1 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 2 Opacka, 1 Orkana, 1 Piastowska, 1 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 1 Podhalańska, 2 Polanki, 6 Pomorska, 1 Rybińskiego, 0 Sarnia, 1 Słoneczna, 0 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 3 Stwosza, 4 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 3 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 0 Witkiewicza, 1 Zacisze, 0 Zajęcza, 1 Żeromskiego, 1 Żubrowa, 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy: 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Paczki Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne
 23. 23. 2021-02-08 Projekt wsparcia Wigilii Oliwskiej według ankietowanych Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 0 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0Czyżewskiego, 1 Derdowskiego, 0 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 0 Grottgera, 3 Grunwaldzka, 5 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 0 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 0 Karpacka, 0 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 6 Kościerska, 0Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 1 Leśna, 1 Liczmańskiego, 0 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 0 Opacka, 2 Orkana, 1 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 1 Podhalańska, 0 Polanki, 1 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 0 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 1 Stwosza, 1 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 0 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 2 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy: 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Oceny według wieku Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne
 24. 24. 2021-02-08 Projekt wsparcia konkursu fotograficzny organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 35 według ankietowanych Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 1 Bitwy Oliwskiej, 1 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 3 Derdowskiego, 4 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 4 Grottgera, 0 Grunwaldzka, 3 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 0 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 1 Kanapariusza, 0 Kaprów, 1 Karpacka, 7 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 3 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 1 Leśna, 2 Liczmańskiego, 2 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 1 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 0 Opacka, 0 Orkana, 1 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 0 Polanki, 3 Pomorska, 1 Rybińskiego, 0 Sarnia, 1 Słoneczna, 2 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 1 Stwosza, 1 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 1 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 0 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 1 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy: 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Ocena według wieku Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne
 25. 25. 2021-02-08 Projekt opłacenia serwera i domeny oliwianie.pl według ankietowanych Abrahama, 1 Asnyka, 1 Bażyńskiego, 1 Bitwy Oliwskiej, 2 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 1 Czyżewskiego, 2 Derdowskiego, 2 Dickmana, 1 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 6 Grottgera, 0 Grunwaldzka, 11 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 3 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 1 Kanapariusza, 1 Kaprów, 5 Karpacka, 11 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 3 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 1 Kwietna, 4 Leśna, 3 Liczmańskiego, 5 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 1 Noakowskiego, 1 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 3 Opacka, 0 Orkana, 1 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 1 Polanki, 5 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 1 Słoneczna, 1 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 0 Stwosza, 3 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 4 Tetmajera, 1 Wąsowicza, 1 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 1 Żeromskiego, 1 Żubrowa, 0 0 2 4 6 8 10 12 Za najprzydatniejszy zeszłoroczny projekt uznali to mieszkańcy ulicy: 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej Serwer Nieprzydatne Mało przydatne Obojętne Przydatne Bardzo przydatne
 26. 26. 2021-02-08 Priorytety na 2021 rok według grup wiekowych 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Priorytety na 2021 rok wg wieku w % 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i więcej
 27. 27. JAK WYPEŁNIALI ANKIETĘ MIESZKAŃCY POSZCZEGÓLNYCH ULIC I CZĘŚCI DZIELNICY? 2/8/2021
 28. 28. 2021-02-08 Priorytety na 2021 wg części Oliwy 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Priorytety wg ankietowanych z poszczególnych części Oliwy
 29. 29. 2021-02-08 Kolejne 8 slajdów po kolei omawia priorytety mieszkańców na 2021 rok w zestawieniu na poszczególne ulice Oliwy
 30. 30. Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy poszczególnych ulic? 2021-02-08 Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 1 Bitwy Oliwskiej, 1 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 1 Cystersów, 2 Czyżewskiego, 3 Derdowskiego, 3 Dickmana, 1 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 3 Grottgera, 2 Grunwaldzka, 15 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 0 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 2 Karpacka, 7 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 1 Kaszubska, 7 Kościerska, 0 Kręckiego, 0 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 4 Leśna, 3 Liczmańskiego, 1 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 1 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 2 Opacka, 1 Orkana, 0 Piastowska, 1 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 4 Polanki, 9 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 1 Słoneczna, 0 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 3 Stwosza, 3 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 2 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 2 Witkiewicza, 1 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 1 Żubrowa, 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Działalność charytatywna (paczki dla najuboższych, lodówki zewnętrzne itp.) Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 0 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 0 Derdowskiego, 0 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 0 Grottgera, 5 Grunwaldzka, 8 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 2 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 1 Kaprów, 1 Karpacka, 0 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 4 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 2Leśna, 3 Liczmańskiego, 2 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 3 Opacka, 2 Orkana, 0 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 1 Podhalańska, 1 Polanki, 5 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 1 Sobolowa, 0 Spacerowa, 2 Stary Rynek Oliwski, 0 Stwosza, 6 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 1 Tetmajera, 1 Wąsowicza, 0 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Duże inwestycje (współfinansowanie zadań miejskich, np. remonty ulicy przy częściowym wkładzie własnym dzielnicy)
 31. 31. Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy poszczególnych ulic? 2021-02-08 Abrahama, 1 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 0 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 0 Derdowskiego, 1 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 0 Grottgera, 0 Grunwaldzka, 2 Hołdu Pruskiego, 1 Husa, 0 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 1 Kanapariusza, 0 Kaprów, 1 Karpacka, 6 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 1 Kaszubska, 1 Kościerska, 0 Kręckiego, 0 Kubusia Puchatka, 1 Kwietna, 0 Leśna, 1 Liczmańskiego, 3 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 0 Opacka, 0 Orkana, 0 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 1 Polanki, 1 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 1 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 1 Stwosza, 1 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 0 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 0 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Imprezy terenowe (Harpuś, biegi na orientacje) Abrahama, 0 Asnyka, 1 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 2 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 2 Derdowskiego, 0 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 2 Grottgera, 5 Grunwaldzka, 8 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 3 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 1 Karpacka, 3 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 1 Kaszubska, 8 Kościerska, 0 Kręckiego, 0 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 3 Leśna, 1 Liczmańskiego, 0 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 1 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 2 Opacka, 0 Orkana, 0 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 3 Polanki, 6 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 1 Sobolowa, 0 Spacerowa, 1 Stary Rynek Oliwski, 2 Stwosza, 5 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 1 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 0 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 2 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Likwidacja barier dla osób z ograniczeniami ruchu (wysokie krawężniki, podjazdy, itp.)
 32. 32. Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy poszczególnych ulic? 2021-02-08 Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 3 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 1 Czyżewskiego, 0 Derdowskiego, 3 Dickmana, 1 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 3 Grottgera, 6 Grunwaldzka, 16 Hołdu Pruskiego, 2 Husa, 2 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 1 Kaprów, 5 Karpacka, 2 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 8 Kościerska, 0 Kręckiego, 2 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 1 Leśna, 4 Liczmańskiego, 2 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 3 Opacka, 1 Orkana, 1 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 3 Polanki, 8 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 2 Sobolowa, 0 Spacerowa, 1 Stary Rynek Oliwski, 2 Stwosza, 8 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 1 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 2 Witkiewicza, 2 Zacisze, 1 Zajęcza, 1 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Nasadzenia drzew Abrahama, 1 Asnyka, 1 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 2 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 2 Derdowskiego, 1 Dickmana, 2 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 2 Grottgera, 1 Grunwaldzka, 5 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 0 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 1 Kanapariusza, 0 Kaprów, 4 Karpacka, 3 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 2 Kościerska, 0 Kręckiego, 0 Kubusia Puchatka, 1 Kwietna, 2 Leśna, 2 Liczmańskiego, 4 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 1 Opacka, 1 Orkana, 0 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 0 Polanki, 3 Pomorska, 1 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 0 Sobolowa, 0 Spacerowa, 1 Stary Rynek Oliwski, 3 Stwosza, 5 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 1 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 1 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 1 2 3 4 5 6 Organizacja koncertów, festynów itp.
 33. 33. Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy poszczególnych ulic? 2021-02-08 Abrahama, 1 Asnyka, 1 Bażyńskiego, 1 Bitwy Oliwskiej, 2 Bobrowa, 2 Bytowska, 0 Ceynowy, 1 Cystersów, 1 Czyżewskiego, 6 Derdowskiego, 4 Dickmana, 1 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 6 Grottgera, 1 Grunwaldzka, 13 Hołdu Pruskiego, 1 Husa, 0 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 1 Kanapariusza, 0 Kaprów, 5 Karpacka, 15 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 1 Kaszubska, 2 Kościerska, 0 Kręckiego, 0 Kubusia Puchatka, 1 Kwietna, 5 Leśna, 3 Liczmańskiego, 5 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 2 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 2 Opacka, 0 Orkana, 0 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 3 Polanki, 5 Pomorska, 1 Rybińskiego, 0 Sarnia, 1 Słoneczna, 1 Sobolowa, 0 Spacerowa, 2 Stary Rynek Oliwski, 3 Stwosza, 5 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 3 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 0 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 1 Żeromskiego, 1 Żubrowa, 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla młodzieży i mieszkańców Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 1 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 0 Derdowskiego, 0 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 1 Grottgera, 1 Grunwaldzka, 2 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 1 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 0 Karpacka, 2 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 1 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 2 Leśna, 1 Liczmańskiego, 1 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 1 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 0 Opacka, 0 Orkana, 0 Piastowska, 1 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 1 Polanki, 3 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 0 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 2 Stwosza, 2 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 0 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 0 Witkiewicza, 1 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Organizacja warsztatów (kursy, warsztaty edukacyjne, itp.)
 34. 34. Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy poszczególnych ulic? 2021-02-08 Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 1 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 3 Derdowskiego, 1 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 3 Grottgera, 3 Grunwaldzka, 10 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 1 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 3 Karpacka, 3 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 8 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 5 Leśna, 3 Liczmańskiego, 3 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 1 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 0 Opacka, 0 Orkana, 1 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 1 Polanki, 4 Pomorska, 1 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 0 Sobolowa, 0 Spacerowa, 1 Stary Rynek Oliwski, 3 Stwosza, 4 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 1 Tetmajera, 3 Wąsowicza, 1 Witkiewicza, 2 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 1 0 2 4 6 8 10 12 Pomoc zwierzętom (karmniki, koty, ptaki, itp.) Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 2 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 2 Czyżewskiego, 0 Derdowskiego, 2 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 2 Grottgera, 4 Grunwaldzka, 11 Hołdu Pruskiego, 1 Husa, 4 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 1 Kaprów, 4 Karpacka, 3 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 1 Kaszubska, 11 Kościerska, 0 Kręckiego, 2 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 4 Leśna, 4 Liczmańskiego, 2 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 1 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 1 Opacka, 2 Orkana, 0 Piastowska, 1 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 1 Podhalańska, 3 Polanki, 11 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 2 Sobolowa, 0 Spacerowa, 1 Stary Rynek Oliwski, 1 Stwosza, 11 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 0 Tetmajera, 1 Wąsowicza, 2 Witkiewicza, 1 Zacisze, 1 Zajęcza, 1 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 2 4 6 8 10 12 Tereny zielone (parki, skwery, drzewa, zielone pobocza, zieleńce, itp.)
 35. 35. Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy poszczególnych ulic? 2021-02-08 Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 0 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 0 Derdowskiego, 0 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 1 Grottgera, 2 Grunwaldzka, 4 Hołdu Pruskiego, 1 Husa, 2 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 1 Kaprów, 2 Karpacka, 0 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 3 Kościerska, 0 Kręckiego, 0 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 0 Leśna, 1 Liczmańskiego, 0 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 1 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 0 Opacka, 1 Orkana, 0 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 1 Podhalańska, 2 Polanki, 3 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 1 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 0 Stwosza, 6 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 0 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 2 Witkiewicza, 2 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Wsparcie bibliotek i placówek kulturalnych, itp. Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 0 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 1 Derdowskiego, 1 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 1 Grottgera, 0 Grunwaldzka, 2 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 0 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 0 Karpacka, 2 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 0 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 1 Leśna, 0 Liczmańskiego, 0 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 0 Opacka, 0 Orkana, 0 Piastowska, 1 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 0 Polanki, 1 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 0 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 0 Stwosza, 0 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 0 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 0 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Wsparcie szkół
 36. 36. Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy poszczególnych ulic? 2021-02-08 Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 1 Bitwy Oliwskiej, 2 Bobrowa, 1 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 3 Derdowskiego, 3 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 5 Grottgera, 3 Grunwaldzka, 6 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 3 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 2 Karpacka, 8 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 2 Kościerska, 0 Kręckiego, 0 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 3 Leśna, 3 Liczmańskiego, 2 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 2 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 1 Opacka, 0 Orkana, 0 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 4 Polanki, 7 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 1 Słoneczna, 0 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 2 Stwosza, 1 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 3 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 1 Witkiewicza, 1 Zacisze, 0 Zajęcza, 1 Żeromskiego, 1 Żubrowa, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wsparcie zajęć dla seniorów (zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej, itp.) Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 1 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 2 Derdowskiego, 1 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 2 Grottgera, 3 Grunwaldzka, 11 Hołdu Pruskiego, 1 Husa, 3 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 1 Karpacka, 2 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 1 Kaszubska, 6 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 2 Leśna, 1 Liczmańskiego, 2 Majkowskiego, 0 Miraua, 0 Nadwodna, 1 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 1 Opacka, 1 Orkana, 0 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 1 Podhalańska, 1 Polanki, 4 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 0 Sobolowa, 0 Spacerowa, 2 Stary Rynek Oliwski, 1 Stwosza, 5 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 1 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 1 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 2 4 6 8 10 12 Zakup koszy na śmieci
 37. 37. Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy poszczególnych ulic? 2021-02-08 Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 0 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 1 Czyżewskiego, 2 Derdowskiego, 1 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 0 Grottgera, 2 Grunwaldzka, 5 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 0 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 1 Karpacka, 3 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 7 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 1 Leśna, 0 Liczmańskiego, 2 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 1 Opacka, 1 Orkana, 0 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 1 Polanki, 3 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 1 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 2 Stwosza, 5 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 0 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 1 Witkiewicza, 0 Zacisze, 1 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup ławek Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 0 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 0 Czyżewskiego, 0 Derdowskiego, 0 Dickmana, 0 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 0 Grottgera, 1 Grunwaldzka, 0 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 0 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 0 Kaprów, 1 Karpacka, 1 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 0 Kaszubska, 3 Kościerska, 0 Kręckiego, 0 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 1 Leśna, 1 Liczmańskiego, 1 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 0 Opacka, 0 Orkana, 0 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 1 Polanki, 0 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 0 Sobolowa, 0 Spacerowa, 0 Stary Rynek Oliwski, 0 Stwosza, 1 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 0 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 0 Witkiewicza, 0 Zacisze, 0 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Zakup wiat przystankowych
 38. 38. Jakie priorytety na 2021 rok wskazują mieszkańcy poszczególnych ulic? 2021-02-08 Abrahama, 0 Asnyka, 0 Bażyńskiego, 0 Bitwy Oliwskiej, 1 Bobrowa, 0 Bytowska, 0 Ceynowy, 0 Cystersów, 2 Czyżewskiego, 0 Derdowskiego, 2 Dickmana, 1 Drzymały, 0 Flisacka, 0 Gdańca, 0 Grottgera, 2 Grunwaldzka, 7 Hołdu Pruskiego, 0 Husa, 2 Jasia i Małgosi, 0 Jelenia, 0 Kanapariusza, 1 Kaprów, 3 Karpacka, 2 Karwieńska, 0 Kasprowicza, 1 Kaszubska, 5 Kościerska, 0 Kręckiego, 1 Kubusia Puchatka, 0 Kwietna, 1 Leśna, 1 Liczmańskiego, 3 Majkowskiego, 1 Miraua, 0 Nadwodna, 0 Noakowskiego, 0 Nowickiego, 0 Obrońców Westerplatte, 2 Opacka, 1 Orkana, 1 Piastowska, 0 Plac Dworcowy, 0 Poczty Gdańskiej, 0 Podhalańska, 2 Polanki, 5 Pomorska, 0 Rybińskiego, 0 Sarnia, 0 Słoneczna, 2 Sobolowa, 0 Spacerowa, 1 Stary Rynek Oliwski, 0 Stwosza, 6 Świerkowa, 0 Tatrzańska, 0 Tetmajera, 0 Wąsowicza, 1 Witkiewicza, 2 Zacisze, 1 Zajęcza, 0 Żeromskiego, 0 Żubrowa, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Abrahama Bitwy Oliwskiej Ceynowy Derdowskiego Flisacka Grunwaldzka Jasia i Małgosi Kaprów Kasprowicza Kręckiego Leśna Miraua Nowickiego Orkana Poczty Gdańskiej Pomorska Słoneczna Stary Rynek Oliwski Tatrzańska Witkiewicza Żeromskiego Zazielenianie poboczy
 39. 39. 2021-02-08 Najważniejsze wyniki i wnioski z ankiety Mieszkańcy dobrze oceniają wydatki Rady Dzielnicy Średnia ocena wszystkich 14 projektów z zeszłego roku w skali 1-5 to 3,5. Mediana (środkowa wartość) tych ocen również wynosi 3,5. Mieszkańcy dobrze oceniają nasze największe zeszłoroczne wydatki (nasadzenia i remont pod Pachołkiem). W tym roku chcieliby inwestycji w zieleń oraz w imprezy rekreacyjno-sportowe. Najbardziej sceptycznie mieszkańcy podchodzą do wydatków związanych ze szkołami, biblioteką i niektórymi imprezami.
 40. 40. 2021-02-08 Dziękujemy za uwagę i za wypełnienie ankiety

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział oraz za pomoc w rozpropagowaniu ankiety. To pierwsza tego typu ankieta przygotowana dla mieszkańców naszej dzielnicy. Dzięki niej możemy dużo lepiej się poznać. Mamy nadzieję, że mieszkańcy dowiedzieli się z niej czym tak na prawdę się zajmujemy i na co przeznaczamy środki. Radni natomiast uzyskali informację zwrotną na temat zrealizowanych projektów oraz preferowanych przyszłych wydatków.

Vistos

Vistos totais

414

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

374

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×