O slideshow foi denunciado.

Mais Conteúdo rRelacionado

Unitat 52. el profeta de pablo gargallo

  1. 1. Bloc 6. L'art de les Primeres Avantguardes. Unitat 52: El Profeta de Pablo Gargallo Unitat 52: El Profeta de Pablo Gargallo Pablo Gargallo 1. Documentació general: Catalogació: · Autor: Pablo Gargallo. · Títol de l'escultura: El Profeta. · Cronologia: 1933. · Localització: Diverses còpies (Museu Gargallo,...). · Estil: Cubisme. Anàlisi material: · Dimensions: 2,35 m (alt) x 65 cm x 50 cm. · Material: Bronze. · Tipologia: Dempeus. · Tècnica: Fosa. · Formes: Exempta. · Cromatisme: Monocroma. 2. Tècnica i estil de Gargallo: · Buit com element de volum. · Substituí el marbre i el bronze pel ferro. · Dramatisme expressiu. · Nou llenguatge escultòric. 3. Anàlisi formal: · Gest facial aterrador. · Braç dret aixecat amb mà oberta. · Braç esquerra subjecta amb força un ceptre. · Cos cobert amb una pell. · Cames obertes i fermes sobre el terra. 4. Composició: · Eix de simetria configurat i és el cap, la columna vertebral i la cama esquerra. D'aquest eix en surten els demés cap a les demés parts del cos. · Rectes: Cama dreta, eix de simetria i ceptre. · Corbes: Pell de xai, braços i espatlla esquerra. · Estructura: Simple i complexa. 5. Volums: · Format per làmina plana, tub ondulat i buits estratègics. · Concepte invertit: Original, relleu; estructura plana. · Galta esquerra sense volum (buit). · Cap del profeta: Molt expressiu (boca oberta cridant). · El buit forma el volum. 14
  2. 2. Bloc 6. L'art de les Primeres Avantguardes. Unitat 52: El Profeta de Pablo Gargallo 6. Llum: · Llisca a les superfícies convexes i es reflecteix a les còncaves i passa a través dels buits. · Interiorment hi ha zones de clarobscur. · Com més buits més dinamisme. 7. Interpretació: · Arenga a tothom a seguir-lo. · Actitud de l'orador en el moment d'acabar un discurs, ple de passió i amb força expressiva. · Missatge clar que incita a tothom a seguir-lo. · Duresa i agressivitat mostren el caràcter expressionista de l'obra. · Bastó, símbol de guia. 8. Funció: Ser exhibida públicament en diversos llocs, per això se'n feren diverses còpies. 15

×