O slideshow foi denunciado.

Mais Conteúdo rRelacionado

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 14 dias do Scribd

Ver tudo

11 4 Els Problemes De La Coalició Republicanosocialista

  1. 1. 11.4. Els problemes de la coalició republicanosocialista
  2. 2. 1. Una conjuntura econòmica desfavorable República No afectà massa Poca relació amb coincideix amb a l'economia el mercat l'etapa greu de la espanyola. internacional crisi mundial del 1929 Impossibilità el Paralitzà S'agreujà la creixement l'emigració a crisi mundial econòmic. Amèrica. - Atur agrícola Problemes - Repartiment interns de desigual de la terra l'economia - Poca competitivitat espanyola internacionals - Dèficit balança comercial - ...
  3. 3. Creixement Efectes - Augment renda treballadors. salaris positius en - Augment demanda béns de industrials i l'economia consum. agrícoles (decretat pel Creixen els Disminució Augment govern del salaris però beneficis desconetent i primer bienni) no creix la empresarials. desconfiança productivitat d'empresaris industrials i de Dictadura grans propietaris Primo de Augment Govern dèficit/ republicà pren agrícoles. Rivera despesa mesures per a públic reduir-lo. Esfondrament de la inversió privada. Sobretot Repercussions Reducció fins 1933 (derrota negatives en el sector inversió electoral de la dels béns d'inversió i en pública. coalició la creaió de nous llocs republicana i de treball. socialista).
  4. 4. 2. La conflictivitat social La conjuntura Impaciència Radicalització econòmica dels part dels desfavorable treballadors partits i siicats d'esquerra. - Alt atur. - Actitud patronal i Aguditzà propietaris agrícoles confrontació CNT contrària a la social. aprofitaren per negociació a dur a terme Sectors radicals el seu projecte Vagues, socialistes (UGT. revolucionari insurreccions i Largo Caballero) i la Destruir (fomentà la ocupacions de Federació Nacional ordre conflictivitat terres en de Treballadors de burgès. laboral i augment. la Terra. PCE insurrecció augmenta el pagesa). nombre d'afiliats.
  5. 5. 1932. Anarquistes aprofiten la Assalts als ajuntaments, sublevació de minaires de l'Alt crema de cortijos, Llobregat. 1933. Aprofiten una de proclamació en alguns llocs jornalers a Andalusia (Casas Viejas). del comunisme llibertari,... Intervenció forces de l'ordre. Enfrontaments violents amb morts i ferits en els dos bàndols (Casas Viejas. Cadis, Arnedo. La Rioja, i Castilblanco. Badajoz). Conflictivitat social Desgast govern Azaña - Dures mesures polítiques per a restablir l'ordre públic. - Desconfiança empresarial arran els conflictes. - Desmotivació de les inversions. - Empitjorament situació econòmica. - Crisi aprofitada pels conservadors per acabar amb la coalició republicanosocialista.
  6. 6. 3. La reorganització de les dretes Reformes Descontent Consideren socials + Descontent sectors de els canvis Conflictivitat elits classes radicals social mitjanes Centredreta: Organització en partits Reestructuració en torn al conservadors tradicionals o Partit Radical de Lerroux. noves organitzacions feixistes 1932: Catòlics i autoritàries conservadors en contra la Agitació contra Renovación política social, autonòmica i l'amenaça d'Espanya Española, econòmica de les (progrés marxista i Comunió esquerres. revolució bolxevic). Tradicionalista, JONS i Falange Formació CEDA (1933. Aprofitat per les Clima de crispació Molts afiliats i José María dretes per actuar i temor. Gil Robles com a líder). contra el govern.
  7. 7. General Cop d'Estat 1933 Sanjurjo (aconseguir una República de dretes) Creació UME fracassat (Unión Militar Española). Clandestina de militars de dretes i antireformistes. Havia de participar activament en el cop d'Estat de juliol del 1936.

×