O slideshow foi denunciado.

11 3 La Catalunya AutòNoma

0

Compartilhar

1 de 10
1 de 10

Mais Conteúdo rRelacionado

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 14 dias do Scribd

Ver tudo

11 3 La Catalunya AutòNoma

  1. 1. 11.3. La Catalunya autònoma
  2. 2. 1. La Generalitat provisional i l'Estatut de Núria Republicans i Negociacions amb govern provisional republicà Catalanistes d'esquerra Reconeixement govern autonòmic Es crea la Generalitat Assumeix competències Convocació Elaboració avantprojecte de les 4 diputacions Assemblea d'Estatut d'Autonomia provincials fins l'aprovació de de l'Estatut representants Escullen la Comissió de 46 diputació que diputats nomenarà la encapçalada per comissió d'experts Jaume Carner es per a redactar-la reuneixen al santuari de Núria
  3. 3. 99% de vots a Les dones no van poder votar fins l'aprovació de la favor (75% del Constitució del 31 però presentaren un document cens). amb més de 400000 signatures a favor. Aprovat per Catalunya, Estat autònom plebiscit popular dins la República del 2 d'agost. Espanyola. Català, llengua oficial Finançament Acceptava la autonòmic: ESTATUT DE NÚRIA federació de països - Generalitat amb parla catalana disposava de gestió d'impostos directes. Generalitat: Establia atribucions - Administració - Competències del poder de la central disposava de exclusives República i la la gestió d'impostos (ensenyament, Generalitat de indirectes. cultura, policia, ordre Catalunya. públic, sanitat,...)
  4. 4. 2. L'Estatut d'Autonomia del 1932 Catalunya: Triomf ERC Macià presenta votacions Corts (proestatut) l'Estatut a les constituents Corts de Madrid (18 agost 1931) Adhesions de diverses personalitats (+ heterogeneïtat i prestigi) Dretes en contra Mítings i boicot a l'Estatut de Núria productes catalans Creien que posava en perill la unitat espanyola
  5. 5. Debat parlamentari. 3 posicions GOVERN CENTRAL PARLAMENTARIS OPOSICIÓ DE CATALANS DRETES Autonomia moderada Autonomia àmplia Espanya unitària Elements que donaren importància en el resultat del tràmit: - Manuel Azaña partidari de l'Estatut. - Cop d'Estat del general Sanjurjo. Finalment l'Estatut d'Autonomia català fou acceptat el 9 de setembre del 1932 per gran part de la cambra.
  6. 6. Canvis en - Catalunya, regió autònoma dins l'Estat Espanyol. l'Estatut - Català i castellà , llengües oficials. - Competències Generalitat retallades. - La majoria de competències foren compartides amb l'Estat central. - Obtenció de plenes competències en quant al dret civil català i al règim administratiu. - Creació Tribunal de Cassació de Catalunya. Conflicte Generalitat – República espanyola Havia d'ésser solucionat pel Tribunal de Garanties Constitucionals.
  7. 7. 3. La Generalitat republicana Liderada per ERC (model social Aprovació Fi Generalitat Convocació republicà, Estatut provisional eleccions al progressista, Parlament de 13-des., - Coalició ERC laic i Catalunya Companys, vençedora d'esquerra President (56/85 moderada. del escons). Dues Liderada al Parlament. - Lliga, força coalicions voltant de La opositora (16 14-des., Lliga escons). Macià, La nova (conservador, President de Generalitat: catòlic i El succeeix - Institució antirreformisme la Companys Generalitat. càrrec de Cap social i laic (1933-1940) del Consell d'esquerres. en morir Executiu. Govern format Macià. per consellers - Parlament aprova l'Estatut Interior del seu partit. de Catalunya (regulà desenvolupament de les institucions.
  8. 8. 4. La tasca de govern Actuació en l'àmbit - Creació serveis d'estadística (signe de econòmic desenvolupament). - Creació Institut d'Investigacions Econòmiques i les Caixes de Dipòsits. Actuació en l'àmbit - Creació cooperatives i centres agrícola d'experimentació agrària. - Problema dels rabassaires (provinent del terme rabassa morta). Agrupats en l'Unió de Rabassaires. - Redució de les rendes a pagar als propietaris. - Elaboració de llei per permetre'n l'accés a la propietat.
  9. 9. Actuació en l'àmbit - Llei de bases: traçar pla d'acció per social organitzar la Sanitat i Assistència Social de la Generalitat. (Millorar xarxa hospitalària, assistència als malalts, atenció psiquiàtrica i campanyes de prevenció, vacunació i higiene pública). - Creació d'organismes de suport social com Institut Contra l'Atur Forçós (ICAF) i el Consell de Treball, també l'organització dels serveis d'assistència i previsió social. Actuació en l'àmbit - Creació escoles d'ensenyament secundari educacional i professional. (Institut-Escola, laboratori d'experiències pedagògiques innovadores). - Noves escoles per formar mestres. - Autonomia a la Universitat de Barcelona. - Millora condicions laborals i salarials dels mestres, introducció coeducació i laïcitat i es seguiren les pautes dels moviments de renovació pedagògica. - Organització colònies d'estiu per a nens, ampliació biblioteques, arxius i museus.
  10. 10. Actuació en l'àmbit - 1932: Diccionari General de Pompeu del català Fabra (fixació i difusió del català normatiu). - Establiment del bilingüisme a les escoles primàries. - Català avança a tots nivells de l'ensenyament. - Ús del català en creixement. - Català: eina comunicativa social. Es mostra a 27 diaris en català. Actuació en l'àmbit - Model comarcalista oposat al provincial. de la nova divisió - Definia capitals de comarca com a centres territorial catalana de serveis d'un conjunt de municipis. - Divisió en 38 comarques. - Divisió no aprovada fins l'any 36.

×