O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ekologiskt fotavtryck

Begreppet ekologiskt fotavtryck

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ekologiskt fotavtryck

  1. 1. Ekologiskt fotavtryck  Ett mått för att mäta och jämföra vår påverkan på naturen  Hur mycket natur som krävs för att förse en människa med  Mat  Bostad  Kläder  Transport  osv …
  2. 2. Ekologiskt fotavtryck
  3. 3. Ekologiskt fotavtryck Hektar 100 meter 100meter
  4. 4. Ekologiskt fotavtryck  Jorden = 12 miljarder hektar produktiv yta  Jordens befolkning ca. 7,5 miljarder  1,6 hektar per person  Ekologiskt fotavtryck idag: 2,3 hektar
  5. 5. Ekologiskt fotavtryck
  6. 6. Vad är ditt ekologiska fotavtryck? Hur många jordklot skulle det behövas om alla levde som du? Gå in på sidan http://www.wwf.se/
  7. 7. Svenskens ekologiska fotavtryck  2,3 hektar (medelvärde världen)  6,1 hektar (medelvärde Sverige) - Kött - Stora bostäder (uppvärmning) - Många transporter - Import av varor (frukt, foder, kläder osv) Ska exempelvis kineser och ghananer hålla igen sin konsumtion för att vi ska fortsätta som förut?

×