O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Anseendeindex företag 2014 till frida

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
GEM Sweden 2015/2016
GEM Sweden 2015/2016
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 9 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (19)

Semelhante a Anseendeindex företag 2014 till frida (20)

Anúncio

Anseendeindex företag 2014 till frida

  1. 1. Anseendeindex företag 2014 © TNS Anseendeindex företag 2014 Göran Celander Jonathan Wennö
  2. 2. Anseendeindex företag 2014 © TNS TNS SIFOs Anseendeindex 2014  Syfte: Bygga egen kunskap kring vilka drivkrafter som bygger företags anseende i Sverige  Undersökningen är baserad på 39 företag i fem branscher (bank&försäkring, detaljhandel, energi, telekom, fordon) samt en grupp med övriga företag. Företagen är valda utifrån att de är hyggligt välkända samt marknadsledare eller uppstickare i sin bransch.  Vi har använt TNS SIFOs internetpanel för intervjuer med ett representativt urval av boende i Sverige, 18-79 år. I undersökningen gjordes totalt 3 461 intervjuer, vilka gav sammanlagt 13 824 utvärderingar av de berörda företagen (en respondent har kunnat utvärdera fler än ett företag).  Filtrering bland allmänheten för undersökningen, kännedomsnivå 3-5 krävs på en skala mellan 1-5  Intervjuerna genomfördes 28 februari - 20 mars 2014.  Metod: TRI*M  Kontakta oss gärna för mer information, kontaktuppgifter längst ned i presentationen Om undersökningen
  3. 3. Anseendeindex företag 2014 © TNS Kommentarer 3 IKEA har högst anseende bland 39 testade företag med verksamhet i Sverige. AB Volvo och Volvo Cars följer närmast på listan. Även om ägarstrukturen i dag för företagen i topp till delar ligger utomlands har de alla en stark svensk koppling. En koppling som TNS Sifo ser är en viktig drivkraft bakom just deras starka anseende. Grunden till ett starkt anseende är annars en bred kännedom. Men kännedom i sig själv räcker inte alltid till höga anseendevärden. Företagen måste också prestera kring en rad andra faktorer. Alla företag verkar i en bransch- och omvärldskontext. I den enkla branschanalysen ser vi med ett ögats samband att möjligheten att differentiera sig i affär och produkt och upplevd konkurrens är viktiga faktorer som driver anseendet. På företagsnivå ser vi generellt att anseendet främst drivs av mjuka faktorer som ett allmänt gillande samt beundran och respekt. Vidare är det viktigt att företagen håller vad de lovar och att tjänsterna/produkterna ger ett bra värde för pengarna. Men även ledningens förtroende och trovärdigheten i media är starka faktorer när vi analyserar bakgrunden till anseendet.
  4. 4. Anseendeindex företag 2014 © TNS Modellen bakom nyckeltalen 4 Anseende 90 70 50 30 Total Org A Org B Anseendeindex 1 2 3 4 5 Övergripande värdering Personligt intryck Förtroende Kvalitet i företagets produkter och tjänster Framgång Allmänt rykte Känslomässig samhörighet Företagets kompetens 86 90 78
  5. 5. Anseendeindex företag 2014 © TNS Branschförändringar Fordon och Handel fortfarande starkast. I huvudsak samma indexnivåer som 2013, dock viss nedgång för Energi. 5 Anseendeindex 2014 2013 Fordon 67 67 Handel 52 51 Bank & Försäkring 41 42 Telekom 30 33 Energi 25 30 Anseende
  6. 6. Anseendeindex företag 2014 © TNS Anseendeindex 2014 – samtliga företag 6 Utomordentligt anseende Dåligt anseende 73 71 68 68 62 62 61 59 56 55 52 50 47 45 44 42 42 42 41 41 40 40 39 39 38 37 37 36 35 33 29 25 25 24 19 16 15 14 14 0 10 20 30 40 50 60 70 80
  7. 7. Anseendeindex företag 2014 © TNS Anseendeindex 2014 och 2013 Plats 1-20 7 73 71 68 68 62 62 61 59 56 55 52 50 47 45 44 42 42 42 41 41 67 73 63 69 64 64 60 55 60 60 36 44 48 43 34 41 40 38 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2014 2013
  8. 8. Anseendeindex företag 2014 © TNS Anseendeindex 2014 och 2013 Plats 21-39 8 40 40 39 39 38 37 37 36 35 33 29 25 25 24 19 16 15 14 14 45 42 45 41 48 41 33 36 32 25 32 26 28 25 22 21 17 0 10 20 30 40 50 60 2014 2013
  9. 9. Anseendeindex företag 2014 © TNS Kontaktuppgifter 9 Göran Celander TNS SIFO Director Stakeholder Management +46 31 7273903 Arbete +46 708 440283 Mobil goran.celander@tns-sifo.se Jonathan Wennö TNS SIFO Client Service Director – PR Research +46 8 50742174 Arbete +46 709 839574 Mobil jonathan.wenno@tns-sifo.se

×