O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg Mai 2010 Trond Knudsen Divisjon for innovasjon
Innovasjon i helsesektoren; nordisk oversikt Tydelighet i nasjonale prioriteringer  (Fra rapport fra Nordisk InnovasjonsS...
Organisering av FoU for helse og omsorg <ul><li>Vitenskapsdivisjonen: Overordnet ansvar for innsatsen mot helse og omsorg...
Støtte til innovasjon i Forskningsrådet <ul><li>Støtte til innovasjon </li></ul><ul><ul><li>Ved forskningsbasert innovasjo...
Innovasjon i h&o: Kunnskapsbehov <ul><li>Omfang av endring, fornyelse og innovasjon </li></ul><ul><li>Måling av verdiskap...
<ul><li>Forskningsbasert innovasjon i helse- og omsorgssektoren </li></ul><ul><ul><li>Høy forskningsaktivitet gir stort in...
Virkemidler for FoU for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren <ul><li>Innovasjonsprosjekter </li></ul><ul><ul><...
Aktuelle prosjekttyper <ul><li>Forskerprosjekt (FP) </li></ul><ul><ul><li>Initieres av forskermiljøer. Bør involvere partn...
Finansiering <ul><li>Forskerprosjekter kan få støttet inntil 100% av prosjektkostnadene </li></ul><ul><li>Brukerstyrte inn...
Forskningsrådets innovasjonsprosjekter (BIP/OSIP) <ul><ul><li>Søkes av bedrifter eller offentlige virksomheter og gjennomf...
Forskningsrådsstøtte til innovasjon i helsesektoren: (Mill. kr, avrundet, oppdatert 5.5.2009.) * Løselig anslag 381 150* 3...
Programmer med H&O i Forskningsrådet Vitenskap Frie prosjekter/ YFF/SFF/infrastr. Klinisk forskning Psykisk helse Folkehel...
Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)  Budsjett helse-SFIer:  2007: ca. 30 mill kr  2008: ca. 49 mill kr Statis...
FORNYs bevilgninger 0,5 15 % Sinvent, Sintef 24 32% Snitt / SUM 0,8 20 % Prekubator, Stavanger 1,4 15 % NTNU TTO 1,0 30 %...
NFRs vekstforslag 2011 i forhold til Forskningsmeldingens prioriteringer +100 +102 +190 (Mill. kr)
FoU-prosjekt som forprosjekt for anskaffelser <ul><li>Etablere en langsiktig strategi for utvikling og innkjøp på et spesi...
Lov om offentlige anskaffelser <ul><li>FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser </li></ul><ul><ul><li>...
Innovajonsprosjekter som førkommersiell anskaffelse  Leverandør A,B,C,D,E eller X FASE 1  Problemskisse FASE 2  Prot...
Eks. på offentlig styrt innovasjonsprosjekt:  Semicolon <ul><li>Fem store offentlige organisasjoner: </li></ul><ul><ul><l...
Forslag til satsing på forskning for innovasjon i helse- og omsorgssektoren <ul><li>Mål:  Stimulere forskningsbasert inno...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg

1.522 visualizações

Publicada em

Publicada em: Saúde e medicina
 • Entre para ver os comentários

hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg

 1. 1. Hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg Mai 2010 Trond Knudsen Divisjon for innovasjon
 2. 2. Innovasjon i helsesektoren; nordisk oversikt Tydelighet i nasjonale prioriteringer (Fra rapport fra Nordisk InnovasjonsSenter, ved Kjetil Storvik, Terramar) Programmer Nasjonale strategier Dedikert Generisk Dedikert Generisk
 3. 3. Organisering av FoU for helse og omsorg <ul><li>Vitenskapsdivisjonen: Overordnet ansvar for innsatsen mot helse og omsorg </li></ul><ul><ul><li>Forskningsrådets policy for helse og medisin </li></ul></ul><ul><ul><li>Mange programmer mot medisin, helse og omsorg </li></ul></ul><ul><li>Satsingsdivisjonen: </li></ul><ul><ul><li>Handlingsrettede programmer i offentlig sektor, berører ikke helse </li></ul></ul><ul><ul><li>’ Store programmer’ med noe helseperspektiv: Fuge, VERDIKT </li></ul></ul><ul><ul><li>Og: Global helse, Aldersforskning/velferd, Sykefravær </li></ul></ul><ul><li>Innovasjonsdivisjonen: Ansvar for forskningsbasert innovasjon, koordinerer forskning for fornyelse og innovasjon i offentlig sektor </li></ul><ul><ul><li>Helseprosjekter finnes i SkatteFunn, BIA, Matprogrammet, SFI </li></ul></ul><ul><ul><li>Foreslår ny satsing på innovasjon innen helse fra 2011 </li></ul></ul>
 4. 4. Støtte til innovasjon i Forskningsrådet <ul><li>Støtte til innovasjon </li></ul><ul><ul><li>Ved forskningsbasert innovasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Ved forskningsstøttet innovasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Til initiering av innovasjonsprosesser ’rundt’ forskning </li></ul></ul><ul><li>Sentrale innovasjonsegenskaper </li></ul><ul><ul><li>Høyt potensial for verdiskaping </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>I kr i form av kommersialisering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>I annen vanskeligere målbar verdiskaping </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Høy risiko pga faktorer som ikke er fullt ut kontrollerbare </li></ul></ul><ul><ul><li>Det går gjerne lang tid fra underbygget potensial til det er mulig å måle verdiskapingen </li></ul></ul>
 5. 5. Innovasjon i h&o: Kunnskapsbehov <ul><li>Omfang av endring, fornyelse og innovasjon </li></ul><ul><li>Måling av verdiskaping i offentlig sektor </li></ul><ul><li>Hvordan styre inn ovasjo nsprosesser </li></ul><ul><li>Innovasjonsledelse </li></ul><ul><li>Effektiviteten i virkemidler for endr ing, fornyelse og innovasjon </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Forskningsbasert innovasjon i helse- og omsorgssektoren </li></ul><ul><ul><li>Høy forskningsaktivitet gir stort innovasjonspotensial </li></ul></ul><ul><ul><li>Moden sektor og åpne konkurransearenaer gir vekst </li></ul></ul><ul><ul><li>Behov: Innovasjon privat + offentlig, mer verdiskaping, arenaer, slusing mot andre virkemidler som IFU/OFU! </li></ul></ul><ul><ul><li>Utnyttelse av FoU før-kommersielt </li></ul></ul>
 7. 7. Virkemidler for FoU for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren <ul><li>Innovasjonsprosjekter </li></ul><ul><ul><li>for næringsaktører </li></ul></ul><ul><ul><li>styrt av offentlige institusjoner og –foretak </li></ul></ul><ul><li>Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) </li></ul><ul><li>Støtte til etablering av internasjonal FoU for innovasjon (PES) </li></ul><ul><li>SkatteFUNN </li></ul><ul><li>Stimulere kommersialisering av FoU (FORNY) </li></ul>
 8. 8. Aktuelle prosjekttyper <ul><li>Forskerprosjekt (FP) </li></ul><ul><ul><li>Initieres av forskermiljøer. Bør involvere partnere fra næringslivet </li></ul></ul><ul><li>Brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) </li></ul><ul><ul><li>Initieres av næringslivet (bruker = bedrift). Må involvere forskning enten gjennom partnerskap eller ved kjøp. Formål: Kommersialisering </li></ul></ul><ul><li>[Offentlig styrte innovasjonsprosjekt (OSIP)] Kommer snart! </li></ul><ul><ul><li>Initieres av offentlig sektor. Må involvere forskning enten gjennom partnerskap eller ved kjøp. Verdiskaping gjennom kvalitetsheving eller effektivisering. </li></ul></ul><ul><li>Kompetanseprosjekt med brukermedvirksning (KMB) </li></ul><ul><ul><li>Prosjektets hensikt er å bygge kompetanse i forskningsmiljøene som er særlig relevant for virksomheter og/eller næringslivet </li></ul></ul>
 9. 9. Finansiering <ul><li>Forskerprosjekter kan få støttet inntil 100% av prosjektkostnadene </li></ul><ul><li>Brukerstyrte innovasjonsprosjekter, styrt av næringsliv eller i offentlig forvaltning får normalt inntil 35% men kan oppnå inntil 50% ved høyt forskningsinnhold </li></ul><ul><li>Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning kan få støttet 80%. Resten må dekkes inn som kontantbidrag </li></ul><ul><li>Internasjonale partnere må bære sine egne utgifter med noen unntak </li></ul><ul><li>Typisk støtte er 1-3 millioner over 2-4 år </li></ul>
 10. 10. Forskningsrådets innovasjonsprosjekter (BIP/OSIP) <ul><ul><li>Søkes av bedrifter eller offentlige virksomheter og gjennomføres av et konsortium med partnere som utfyller hverandre </li></ul></ul><ul><ul><li>Skal utløse FoU-aktivitet som understøtter innovasjon og fremtidig verdiskaping </li></ul></ul><ul><ul><li>Partnerne dekker minimum 50% (normalt 60-65%) av godkjente kostnader </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi ser etter høyt forskningsinnhold, innovasjonsgrad, verdiskapingspotensial og samfunnsnytte </li></ul></ul>
 11. 11. Forskningsrådsstøtte til innovasjon i helsesektoren: (Mill. kr, avrundet, oppdatert 5.5.2009.) * Løselig anslag 381 150* 32 44 31 2 8 10 4 100 Anslag 2009 (FIN), NHD KD, NHD, FKD; LMD, KRD Fondet KD, NHD, Fondet, FKD HOD UD, HOD SD, NHD, FAD, Fondet LMD, FKD, NHD, Fondet NHD, Fondet Finansiører GLOBVAC Brukerstyrt innovasjonsarena - BIA Matprogrammet Kommersialisering av FoU - FORNY Funksjonell genomforskning - FUGE VERDIKT (inkludert FIFOS/VIOS 2005-07) Norsk senter for elektronisk pasientjournal - NSEP Sentre for forskningsdrevet innov. Skattefunn Totalt
 12. 12. Programmer med H&O i Forskningsrådet Vitenskap Frie prosjekter/ YFF/SFF/infrastr. Klinisk forskning Psykisk helse Folkehelse Helse- og omsorgstjenester / aldersforskning Rusmiddelforskning Miljø, gener og helse Stamcelleforskning Kreft NevroNor/Unikard Evalueringer Global helse Aldersforskning/ velferd FUGE Sykefravær Verdikt BIA FIFOS Forny Mat SFI Skattefunn Har innovasjonsforskning Blir presentert i dag Innovasjon Satsinger
 13. 13. Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Budsjett helse-SFIer: 2007: ca. 30 mill kr 2008: ca. 49 mill kr Statistikk for innovasjon Flerfasestrømning i petroleumsvirksomheten Naturgass – prosesser og produkter Betonginnovasjon Neste generasjons søkeverktøy Havbruksteknologi Stamceller i kreftbehandling Bioaktive produkter fra marine arktiske miljø Måleteknikk og sensorteknologi Integrerte operasjoner i oljefelt Neste generasjons produksjonsteknikker Medisinsk bildebehandling Telemedisin Sikre og kosteffektive konstruksjoner
 14. 14. FORNYs bevilgninger 0,5 15 % Sinvent, Sintef 24 32% Snitt / SUM 0,8 20 % Prekubator, Stavanger 1,4 15 % NTNU TTO 1,0 30 % Norinnova/TTO Nord, Tromsø 7,5 100 % Medinnova 0,6 15 % Leiv Eiriksson Nyskaping, Trondheim 3,1 30 % Bergen Teknologioverføring 1,2 60 % Coventure, Sørlandet 7,6 45 % Birkeland Innovasjon, UiO Estimert andel av FORNY-bev . 2009 mill. NOK Estimert andel av prosjektene Kommersialiseringsaktør Helse, inkludert biomedisin og medtek
 15. 15. NFRs vekstforslag 2011 i forhold til Forskningsmeldingens prioriteringer +100 +102 +190 (Mill. kr)
 16. 16. FoU-prosjekt som forprosjekt for anskaffelser <ul><li>Etablere en langsiktig strategi for utvikling og innkjøp på et spesifisert område </li></ul><ul><li>Konstatere hva slags ny kunnskap det er behov for </li></ul><ul><li>Definere prosjekt for å heve innkjøperkompetansen og utvikle et anbudsgrunnlag </li></ul><ul><li>Vurdere om forskning kan gi nyttige bidrag til prosjektet </li></ul><ul><li>Invitere kunnskapsmiljø (FoU), utvalgte leverandører og partnere til et førkommersielt forprosjekt </li></ul><ul><li>Kunngjøre forprosjektresultatet og utvikle anbudsgrunnlag </li></ul>
 17. 17. Lov om offentlige anskaffelser <ul><li>FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser </li></ul><ul><ul><li>§ 1-3. Hvilke kontrakter som er omfattet av forskriften </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(2) Forskriften får ikke anvendelse på: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>… .. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>g. forsknings- og utviklingstjenester, når oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet, </li></ul></ul></ul></ul>
 18. 18. Innovajonsprosjekter som førkommersiell anskaffelse Leverandør A,B,C,D,E eller X FASE 1 Problemskisse FASE 2 Prototype FASE 3 Førkommersielle produkter/tjenester Unntak fra anbudsregler Vanlige anbudsregler gjelder Bedrift / off. inst. C FASE 0 Forskning Førkommersielle anskaffelser FASE 4 Kommersielle Produkter/tjenester Innovative anskaffelser Unntak fra anbudsregler Unntak fra anbudsregler Anbuds-reglene gjelder ikke Forskningspartner Bedrift / off. inst. B Søker: Bedrift eller offentlig institusjon A Annen type partner
 19. 19. Eks. på offentlig styrt innovasjonsprosjekt: Semicolon <ul><li>Fem store offentlige organisasjoner: </li></ul><ul><ul><li>Skattedirektoratet, Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Kommunenes sentralforbund samt Asker og Bærum kommuner </li></ul></ul><ul><li>Private og offentlige selskaper </li></ul><ul><ul><li>Det Norske Veritas – DNV, Karde AS, eKor AS, KITH </li></ul></ul><ul><li>Universiteter </li></ul><ul><ul><li>Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo, University of Manchester, University of Aberdeen, </li></ul></ul><ul><li>Et mål å rekruttere flere offentlige etater </li></ul>Semantisk og organisatorisk interoperabilitet i kommuniserende og samhandlende organisasjoner <ul><li>Hva er Semicolon? </li></ul><ul><li>Et tre-årig BIP delfinansiert av VERDIKT </li></ul><ul><li>Samhandlingsproblemstillinger definert av toneangivende offentlige etater </li></ul><ul><li>Forslag til samhandlingsløsninger </li></ul><ul><li>Hva vil Semicolon oppnå? </li></ul><ul><li>Bedre samhandling innen offentlig sektor </li></ul><ul><li>Bedre samhandling mellom innbyggere/næringsliv og offentlig sektor </li></ul><ul><li>Legge grunnlag for utarbeidelse av nye tjenester </li></ul><ul><li>Finansiering fra VERDIKT: 17,65 millioner kr (35%) </li></ul><ul><li>Egeninnsats i kr fra etatene: 14,35 millioner kr </li></ul><ul><li>Egeninnsats i arbeid etatene: 18,40 millioner kr </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>50,40 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 20. 20. Forslag til satsing på forskning for innovasjon i helse- og omsorgssektoren <ul><li>Mål: Stimulere forskningsbasert innovasjon og fornyelse i hele sektoren </li></ul><ul><li>Stimulere til resultater innenfor Handlingsplanen for innovasjon og næringsutvikling og i Samhandlingsreformen </li></ul><ul><li>Fremme økt deltakelse fra offentlige virksomheter i innovasjonsprosjekter i ulike programmer, nasjonalt og regionalt </li></ul><ul><li>Stimulerer til nettverksbygging og erfaringsutveksling </li></ul><ul><li>Satser på innovasjon i helse og omsorg i 2011 med 20 mill kr </li></ul><ul><li>Vil ta i bruk Offentlig styrte innovasjonsprosjekter og demoprosjekter / ’Living Labs’ </li></ul><ul><li>VRI skal fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv og utvikle kunnskap om samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene inkludert 3 mill kr til helse og omsorg i 2011 </li></ul>

×