O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Připraveni na Horizont 2020? aneb Jakou podporu může poskytnout knihovna výzkumné organizaceFoster tkacikova

575 visualizações

Publicada em

A presentation given at Czech Open Science Days 2015, http://foster.czu.cz/ - a FOSTER project funded from FP7 event

Publicada em: Internet
 • Writing good research paper is quite easy and very difficult simultaneously. It depends on the individual skill set also. You can get help from research paper writing. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • To get professional research papers you must go for experts like ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Připraveni na Horizont 2020? aneb Jakou podporu může poskytnout knihovna výzkumné organizaceFoster tkacikova

 1. 1. Facilitate Open Science Training for European Research Připraveni na Horizont 2020? aneb Jakou podporu může poskytnout knihovna výzkumné organizace Daniela Tkačíková Czech Open Science Days 2015 (Praha/Brno)
 2. 2. Obsah  Autoři a otevřený přístup – motivace a vlivy  Knihovna a podpora otevřeného přístupu – možnosti a příležitosti  HORIZONT 2020: Povinnost otevřeného přístupu k vědeckým publikacím (a výzkumným datům)  Projekty OpenAIRE  OpenAIRE Guidelines a přizpůsobení datových zdrojů OpenAIRE  Knihovna – podpora řešitelů (autorů)
 3. 3. OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K VĚDECKÝM INFORMACÍM http://knihovna.vsb.cz/open-access/index.htm
 4. 4. Autoři a otevřený přístup – motivace, vlivy vlastní iniciativa  politika poskytovatele finanční podpory na výzkum  institucionální politika a povinnost otevřeného přístupu  národní politiky otevřeného přístupu  vydavatelské politiky otevřeného přístupu Česká republika: jediná grantová agentura vyžadující otevřený přístup – Evropská komise (+ ERC) Hodnocení a financování výzkumu v České republice
 5. 5. KNIHOVNA VÝZKUMNÉ ORGANIZACE A OTEVŘENÝ PŘÍSTUP
 6. 6. Knihovna a podpora otevřeného přístupu - obecně  Informační materiály, propagace otevřeného přístupu…  Zapojení do aktivit v rámci mezinárodní akce Open Access Week  Webové stránky věnované otevřenému přístupu  Znalost veřejných licencí Creative Commons a dalších autorskoprávních otázek  Využití informací o otevřeném přístupu v rámci služeb knihovny a v akvizici (elektronické časopisy apod.) – úspora finančních prostředků (?)  Otevřené časopisy vydávané institucí (využití Open Journal Systems, příp. jiného open source)
 7. 7. HowOpenIsIt? http://howopenisit.org/lookup/ Do jaké míry je časopis otevřeně přístupný? http://www.plos.org/open-access/howopenisit/
 8. 8. Knihovna a aktivní podpora plnění podmínek stanovených v konkrétní politice  Plnění povinností otevřeného přístupu (znalost podmínek)  Publikační aktivity (např. administrace fondu na úhradu APCs v otevřených časopisech)  Sledování informací o kvalitních otevřených časopisech, výši APCs apod.; zatím více zaměřeno na negativní jevy – predátoři; black list (Beall) v. white list (DOAJ); http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/03/18/beyond- bealls-list-predatory-publishers/  Správa institucionálního repozitáře (přizpůsobení OpenAIRE)  Znalost metadatového standardu Dublin Core, http://www.dublincore.org/  Spolupráce s informačním systémem výzkumu instituce (podpora interoperability)
 9. 9. HORIZONT 2020 Povinnosti otevřeného přístupu v programu Evropské komise Horizont 2020
 10. 10. HORIZONT 2020: Povinnost otevřeného přístupu k vědeckým publikacím  KTERÉ publikace otevřeně zpřístupnit  JAK zajistit otevřený přístup k publikacím  JAK na autorská práva (Copyright) a licence  CO uložit do repozitáře  KDY uložit publikace do repozitáře  KDY otevřít přístup k publikacím v repozitáři  CO jsou bibliografická metadata  KAM uložit publikace  …otevřená výzkumná data… http://knihovna.vsb.cz/openaire/h2020.htm Otevřený přístup v programu Horizont 2020: PowerPoint+PDF
 11. 11. PROJEKTY OPENAIRE
 12. 12. Portál OpenAIRE http://www.openaire.eu/
 13. 13. OpenAIRE, OpenAIREplus, OpenAIRE2020  Elektronická infrastruktura a podpůrné mechanismy pro identifikaci, ukládání, přístup a monitorování článků financovaných 7. RP a ERC  … jakékoliv publikace, nejen podpora projektů EK, kontext – data, projekty, lidé atd.)…  Rozšíření služeb pro širší dosah a lepší integraci poskytovatelů dat (repozitáře a další systémy vědeckých informací) – důraz na interoperabilitu  Podpora povinností otevřeného přístupu v H2020  Implementace pilotního projektu zlatého otevřeného přístupu pro publikace z ukončených projektů (4 mil. EUR)  Zaměření na propojení publikací s výzkumnými daty  Důraz na nové typy vědecké komunikace  Sladění s dalšími sítěmi repozitářů (upevnění mezinárodní spolupráce)…
 14. 14. OpenAIRE2020: From a Repository Network to a European wide Research Information System
 15. 15. PŘIZPŮSOBENÍ REPOZITÁŘE PRAVIDLŮM OPENAIRE
 16. 16. Podpora H2020 – repozitář (nebo CRIS)  Otevřený přístup k bibliografickým metadatům  Bibliografická metadata (standardním formátem bibliografických metadat je Dublin Core) jsou nezbytná pro účely sklízení metadat systémem OpenAIRE (případně dalšími systémy) za účelem sledování a vyhodnocování plnění povinnosti otevřeného přístupu v projektech a dopadu otevřeného přístupu  Repozitář, který umožní autorům recenzovaných časopiseckých článků (příp. dalších typů publikací) splnit povinnosti stanovené pro H2020, musí být přizpůsoben OpenAIRE, aby bylo možné potřebné informace sklízet  Repozitář musí vyhovovat pravidlům OpenAIRE (OpenAIRE Guidelines)  Po implementaci pravidel je nezbytné repozitář validovat
 17. 17. OpenAIRE Guidelines https://guidelines.openaire.eu/wiki/Main_Pag ehttps://wiki.duraspace.org/pages/viewpage.action?pageId=33238567 http://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/or2014-workshop-openairecompatibilitydspacerepositories
 18. 18. OpenAIRE2020: OpenAIRE Guidelines
 19. 19. OpenAIRE – úrovně kompatibility
 20. 20. Knihovna – podpora řešitelů (autorů)  Kde získat informace o projektech a publikacích  Informace vlastní instituce (systém informací o výzkumu)  Publikace  Web of Science  Google, Google Scholar…  Možnosti vyhledávání podle čísla grantové dohody, akronymu projektu apod.  Projekty  CORDIS (7. RP): http://cordis.europa.eu/  European Union Open Data portal (H2020): https://open- data.europa.eu/en/data/dataset/cordis-h2020-projects  ERC: http://erc.europa.eu/projects-and-results
 21. 21. OpenAIRE – zapojte se
 22. 22. OpenAIRE – repozitář Zenodo http://www.zenodo.org/communities/
 23. 23. OpenAIRE - podpora Uložení publikace  Locate a Repository  Zenodo  Claim publication (vyžádání publikace)  Project Identification Z pohledu projektu  Project report  Project dissemination  Project statistics
 24. 24. OpenAIRE H2020 Factsheets  https://www.openaire.eu/h2020-fachtsheets/static- content/openaire-h2020-fachtsheets  H2020 Guide for Project Coordinators  H2020 Guide for Project Officers  H2020 Guide for Research Administrators  H2020 Open Data Pilot
 25. 25. A něco užitečného z Foster(u) na závěr https://www.fosteropenscience.eu/content/winning-horizon-2020-open-science
 26. 26. DOTAZY? DĚKUJI ZA POZORNOST! http://knihovna.vsb.cz/ & http://www.openaire.eu/ daniela.tkacikova@vsb.cz

×