O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

EU/EC a otevřený přístup

223 visualizações

Publicada em

European Commission's policies and on open access and open science and FP7and H2020 projects to support these policies since 2006

 • You can hardly find a student who enjoys writing a college papers. Among all the other tasks they get assigned in college, writing essays is one of the most difficult assignments. Fortunately for students, there are many offers nowadays which help to make this process easier. The best service which can help you is ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

EU/EC a otevřený přístup

 1. 1. EU/EC a otevřený přístup Mgr. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna VŠB-Technická univerzita Ostrava Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
 2. 2.  2006: Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe (Final report - January 2006. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006.)  2006: EURAB (nyní ERAB ): Scientific publication: policy on open access (-> doporučení pro 7. RP EK --> 2008: SC 39 )  2006: ERC Scientific Council Statement on Open Access  2007: Petition for guaranteed public access to publicly-funded research results  14. 2. 2007: Evropská komise: Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě … k problematice vědeckých informací v digitálním věku: přístup, šíření a uchovávání {SEC(2007)181}, KOM(2007) 56 v konečném znění  Konference: Scientific Publishing in the European Research Area  2007: závěry Rady EU o vědeckých informacích v digitálním věku: Přístup, šíření a uchovávání  prosinec 2007: European Research Council: ERC Scientific Council Guidelines for Open Access Projekty v 7.RP:  COMMUNIA  ELIXIR Cesta k otevřenému přístupu: 2006-2007
 3. 3. 2008: EC Recommendation on the Management of intellectual property in knowledge transfer activities and code of practice for universities and other public research organisations 2008: EC: Open Access: Opportunities and Challenges: A Handbook EC-ERA: European-level instruments --> FP7 2008: EC: Open Acces Pilot in FP7 Projekty v 7. RP:  CESSDA (Council of European Social Science Data Archives)  CLARIN (Common language resources and technology infrastructure)  DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts & Humanities)  DRIVER II (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research)  EUROVO-AIDA (Euro-VO Astronomical Infrastructure for Data Access)  OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)  PARSE.Insight (Permanent Access to the Records of Science in Europe)  PEER (Pilot Programme Investigating the Effect of the Deposit of Author Manuscripts on the Ecology of European Research and Publishing) Cesta k otevřenému přístupu: 2008
 4. 4.  konference organizovaná Komisí Working Together to Strengthen Research in Europe; sekce Open access and preservation: how can knowledge sharing be improved in the ERA?  1st Report of the European Research Area Board nazvaný Preparing Europe for a New Renaissance: A Strategic View of the European Research Area  Dotazníkové šetření EC (questionnaire to EU Member State via the Scientific and Technical Research Committee; výsledky: Report – přehled situace v roce 2008)  Komise vyjasnila problematiku placeného otevřeného přístupu v projektech 7. RP (reimbursement of publication costs in FP7, s. 18) Projekty v 7. RP:  ACUMEN (Academic Careers Understood through Measurement and Norms)  NECOBELAC (Network of Collaboration between Europe and Latin American-Caribbean Countries)  SOAP (Study of Open Access Publishing by Key Stakeholders) Cesta k otevřenému přístupu: 2009
 5. 5. Cesta k otevřenému přístupu: 2010  Neelie Kroes, místopředsedkyně EK: „Open access is a legal and technical reality today. The question is no longer ‘if’ we should have open access. The question is about ‘how’ we should develop it further and promote it.“  The Europe 2020 Flagship Initiative: Sdělení komise evropskému parlamentu, radě, evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů Digitální agenda pro Evropu  EC: 2nd Report of the European Research Area Board (Realising the New Renaissance – Policy proposals for developing a world-class research and innovation space in Europe 2030): doporučení otevřeného přístupu ke všem výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů  The High Level Expert Group on Scientific Data: Report Riding the Wave (How Europe Can Gain From The Rising Tide of Scientific Data) Projekty 7.RP:  APARSEN (Metadata for preservation, curation and interoperability)  ODE (Opportunities for Data Exchange)  OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)  SISOB (An Observatorium for Science in Society based in Social Models)
 6. 6. Cesta k otevřenému přístupu: 2011  Komise organizovala 2. strategický Workshop s projekty 7. RP ovědeckých informacích v digitáním věku  Veřejné slyšení: Hearing on access to and preservation of scientific information; následoval Meeting with Member States  2011: Komise přijala dokument: Communication on a Single Market for Intellectual Property Rights ‘Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe’.  Veřejná konzultace: Consultation on scientific information in the digital age (výsledky zveřejněny v lednu 2012)  Komise vyjasnila shrnula podmínky v novém RP: proposal for open access in Horizon 2020  Dotazníkové šetření Komise členským státům EU, výsledky: Report on National Open Access and Preservation Policies in Europe – poskytuje přehled o situaci v oblasti otevřeného přístupu v ERA Projekt v 7. RP:  OpenAIREplus
 7. 7. Cesta k otevřenému přístupu: 2012  2012/417/EU: Doporučení Komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání (Úřední věstník L 194, 21/07/2012 s. 0039-0043)  Vědecké poznatky: otevřený přístup k výsledkům výzkumu posílí inovační potenciál Evropy (17/07/2012)  Zpráva Evropské komise: Towards better access to scientific information Projekty v 7. RP:  MEDOANET (Mediterranean Open Access Network)  SERSCIDA (Support for Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives)
 8. 8. Cesta k otevřenému přístupu: 2013  prosinec: rámcový program Horizont 2020 a k němu se vztahující politiky otevřeného přístupu (Open Research Data Pilot)  první setkání tzv. National Points of Reference jmenovaných členskými státy na základě Doporučení… ze 17. 7. 2012  Results of the EC public consultation on Open Research Data ; Report of the European Commission - Public Consultation on Open Research Data  Otevřený přístup k vědeckým publikacím, tisková zpráva Evropské komise (21. 8. 2013): Open access to research publications reaching 'tipping point'  Better access to scientific information – public investment Projekt v FP7:  RECODE (Policy Recommendations for Open Access to Research Data in Europe)
 9. 9. Cesta k otevřenému přístupu: 2014  Komise zahájila: public consultation in order to gauge the trend towards a more open, data-driven and people-focused way of doing research and innovation.  EC: Expert Report on Text and Data Mining. Projekty v 7. RP:  FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research)  PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research) Amsterdam, 17.–18. 5. 2016: final conference of the PASTEUR4OA project
 10. 10. Cesta k otevřenému přístupu: 2015 a 2016 2015: Komise přijala první kroky k modernizaci autorského práva (TDM)… Sdělení Komise: Towards a modern, more European copyright framework 2015: Workshop o alternativních modelech zelené a zlaté cesty otevřeného přístupu; report: Alternative Open Access Publishing Models: Exploring New Territories in Scholarly Communication Projekty v H2020:  FutureTDM (Reducing Barriers and Increasing Uptake of Text and Data Mining for Research Environments using a Collaborative Knowledge and Open Information Approach)  OpenMineTeD (Open Mining INfrastructure for TExt and Data)  OpenAIRE 2020 únor 2016: NPR Report – Access to and Preservation of Scientific Information in Europe: Report on the implementation of Commission Recommendation C(2012) 4890 final - na základě „hlášení“ National Points of Reference for scientific information; poskytuje přehled o situaci v oblasti otevřeného přístupu a uchovávání vědeckých informací v členských státech EU, Norsku a Turecku
 11. 11. Děkuji za pozornost! http://knihovna.vsb.cz/ & http://www.openaire.eu/ daniela.tkacikova@vsb.cz

×