Anúncio
FREIA boekje wijsheid 2016
FREIA boekje wijsheid 2016
FREIA boekje wijsheid 2016
FREIA boekje wijsheid 2016
Anúncio
FREIA boekje wijsheid 2016
FREIA boekje wijsheid 2016
FREIA boekje wijsheid 2016
FREIA boekje wijsheid 2016
FREIA boekje wijsheid 2016
Anúncio
FREIA boekje wijsheid 2016
FREIA boekje wijsheid 2016
FREIA boekje wijsheid 2016
FREIA boekje wijsheid 2016
Próximos SlideShares
Leiderschap 4.0.Leiderschap 4.0.
Carregando em ... 3
1 de 13
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

FREIA boekje wijsheid 2016

 1. van weten naar wijsheid
 2. We leven in bijzondere tijden. Economie en ecologie vloeien samen. Digitalisering zet hele sectoren op hun kop. En onze maatschappij staat af en toe onder hoogspanning. De gevolgen zijn groot. Voor de samenleving, en dus ook voor bedrijven en organisaties. Mensen zien hun baan in hoog tempo veranderen of verdwijnen. Leiders worden kritischer bekeken dan ooit. Kennis, talent, ervaring, ze zijn dan niet langer genoeg. Grote veranderingen vragen om veerkracht. create change together
 3. Het gaat om wat je weet en durven erkennen wat je niet weet. Staan voor je mening en kunnen twijfelen aan waar je altijd in hebt geloofd. Een scherpe blik naar buiten en eerlijk kijken naar jezelf. Een brede ontwikkeling. Waardoor kennis en talent uitgroeien tot wijsheid Wijsheid die mensen laat drijven op eigen kracht en inzicht.  Zodat ze vrij zijn om nieuwe wegen in te slaan. perpetual growth
 4. knowledge is power Wijsheid waarbij kennis heeft kunnen rijpen. Vlieguren ervoor zorgen dat mensen ook echt boven zichzelf uitstijgen. En iedereen zich verbonden voelt met kansen en bedreigingen. Die ontwikkeling, dat is waar Freia voor staat. Dat is wat wij doen. Met uw mensen en voor uw organisaties. Stap voor stap.   Freia. Van weten naar wijsheid.
 5. Van weten naar wijsheid Wat is wijsheid? Minder doen, naar jezelf durven kijken en leren van ervaringen. Verwondering en opmerk- zaamheid oefenen. Niet alleen meer informatie en kennis tot je nemen, maar ook het besef van niet weten en verdieping. Vragen stellen in plaats van antwoorden geven. Dat inspireert en prikkelt anderen. Zodat ze zelf antwoorden zoeken, fouten durven maken en leren van ervaringen. Het belang van leidinggeven, coaching en persoonlijk leiderschap is van alle tijden. Evenzeer zijn samen- werking, visie, strategie, bedrijfskunde en professio- nalisering voor organisaties nog even actueel en relevant als altijd. De omgeving is anders; dynamischer en instabiel. Permanente verandering in organisaties die onder toenemende druk staan vraagt om wijsheid bij het maken van keuzes en lef om deze door te voeren. Door het voeren van kritische dialogen wordt het lerend vermogen van de organisatie aangesproken en versterkt. Van weten naar wijsheid. illuminate your mind
 6. sharpen your talents Van human resources naar human sources Er komt veel op mensen af. Gedwongen verandering van baan, onzekerheid over vaste contracten, werkdruk in privétijd, zelfsturende teams met veel transparantie, commerciële verantwoordelijkheid en wisselingen in het management. Dat kan leiden tot onzekerheid en een afwachtende houding. Veerkrachtige organisaties richten zich vooral op de sterke punten van hun medewerkers in plaats van op hun zwaktes. Zij zetten talent in waar dat nodig is. Zodat datzelfde talent zich verder ontwikkelt en het verschil maakt in de organisatie. Daarmee stijgt het gevoel van eigenwaarde, betrokkenheid, energie en intrinsieke motivatie. Het zorgt voor mede­werkers met zelfvertrouwen, die keuzes durven te maken in het belang van de organisatie. Met tevreden klanten als gevolg. Daar helpen we organisaties en mede­werkers bij; professionals én leidinggevenden. Van human resources naar human sources.
 7. connect and collaborate Van organisatie naar community Organisaties opereren in een wereldwijde economie met steeds weer nieuwe uitdagers van de status quo. Een traditionele top-down structuur is dan minder effectief, kweekt lage betrokkenheid en creëert een klimaat waarbij transities moeilijk door te voeren zijn. Deze tijd vraagt om organisaties die als community functioneren. Een community kent gemeenschapszin. Men heeft iets voor elkaar over. De organisatie heeft leiders die dat waarderen en voorleven. Daarmee ontstaat er een positieve cultuur waar mensen bij willen horen, juist in tijden van versnippering en individualisme. Die verbondenheid en betrokkenheid maakt transities mogelijk. Waarbij veranderingen niet van bovenaf worden opgelegd, maar leidinggevenden het mogelijk maken dat medewerkers en teams zelf oplossingen bedenken, uitproberen en implementeren. Zo wordt leren en werken verbonden. Van organisatie naar community.
 8. inspire development through community Van volgers naar leiders Ook een organisatie die werkt als community heeft leiders nodig. Naast het selecteren en ontwikkelen van de juiste mensen, is het bevorderen van samen- werking en het stellen van duidelijke doelen essentieel. In de recente economie was sturing op de juiste uitvoering van taken belangrijk. Aandacht voor de menskant werd als noodzakelijk gezien, maar stond niet voorop. Leren en ontwikkelen hoorde bij het maken van carrière. In de kenniseconomie van vandaag zijn functies en taken minder vast omlijnd. Er wordt meer eigen inbreng verwacht, meer creativiteit. Leiders en leidinggevenden hebben informatie nodig vanaf de werkvloer om de koers te bepalen. Andersom hebben medewerkers richting en support nodig zodat ze de juiste keuzes kunnen maken. Dat vraagt om leiders die leiders voortbrengen in plaats van volgers. Een democratische leiderschapsstijl dus, gericht op het ontwikkelen van mensen. Zodat medewerkers verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen. Van volgers naar leiders.
 9. Van eigenbelang naar gemeenschappelijk belang Gedrag van medewerkers is een spiegel. De signalen die leidinggevenden elke dag uitzenden zien ze terug op de werkvloer. Een blik in die spiegel kan confronterend zijn, maar helpt ook om zaken ten goede te veranderen. Als leidinggevenden het gemeenschappelijke belang voorop zetten en macht op een eerlijke transparante manier inzetten heeft dat merkbaar effect. Medewerkers die zich gezien voelen gaan emotioneel investeren en richten zich steeds meer op het toevoegen van waarde voor klanten. De betrokken- heid neemt toe en er ontwikkelt zich een sterke en veerkrachtige organisatie die de toenemende concurrentiedruk aan kan. Vernieuwing en innovatie ontstaat dan omdat vakbekwame professionals graag verbeteren wat niet werkt. Het begint allemaal bij het winnen van de “hearts and minds” van de eigen medewerkers. Van eigenbelang naar gemeenschap- pelijk belang. grow from within
 10. Opleidings- en trainingsbedrijven Freia is een dynamisch netwerk van opleidings- en trainings­ bedrijven. Onze dienstverlening richt zich op de groei en ontwikkeling van uw organisatie. Open inschrijving voor individuele vragen of maatwerk voor team- of organisatie- vraagstukken. Onze oplossingen op maat maken we met u, gericht op uw doelen. Daarbij gaan we niet over één nacht ijs. We onder- zoeken uw vraag in samenhang met uw organisatie. Hoe kan het beter? En wat is dan de behoefte aan verandering? Wij komen met gerichte, doordachte voorstellen. Wij zeggen waar het op staat als dat nodig is, maar hebben de wijsheid niet in pacht en we werken daar iedere dag aan samen met onze opdrachtgevers. We helpen iets in gang te zetten, om een transitie te laten slagen, om echt het verschil te maken. We werken met zeer ervaren, vakbekwame, creatieve en wijze mensen. Geen standaard consultants. Wij werken ook niet “out of the box”, maar maken de box groter. Zodat u leert, ontwikkelt, in beweging komt en uw organisatie groeit. Wat Freia voor u kan betekenen Diversiteit Verschil maak je door verschillend te zijn. Wij koesteren dan ook de diversiteit van onze organisaties. Samen hebben ze een schat aan ervaring opgebouwd. Naast diversiteit in bijzonder en impactvol maatwerk heeft Freia een keur aan succesvolle open leergangen voor verschillende branches en opleidingsvragen. Het palet loopt van de vermaarde Comenius leergang voor senior management en bestuur en de meest persoonlijke Executive MBA in de markt tot aan de vernieuwende leergang Digitaal Leiderschap en de veelgeprezen opleiding voor controllers. Daarnaast bevat het assortiment verschillende managementtrainingen, een real life opleiding bedrijfskunde, een Top Traineeship Programma voor de financiële dienst- verlening en een Talent Development Programma voor de logistieke sector. Verbindende factor Freia verbindt de autonoom functionerende opleidings­ bedrijven en smeedt ze tot één lerende organisatie. We delen kennis en kunde, kijken vanuit verschillende perspectieven naar de markt en van daaruit herkennen we snel de trends en bijbehorende vragen van organisaties. Wij delen graag onze visie in uw organisatie door een gesprek of een presentatie met discussie. the time to turn is now
 11. Horizon Training & Ontwikkeling Mens. Management. Organisatie Door talenten en ambities van mede- werkers met de doelstellingen van een organisatie te verbinden en hen tegelijkertijd uit te dagen het beste uit zichzelf te halen kunnen bergen worden verzet. Al werkend leren is de toekomst, daar zijn wij van overtuigd. Horizon Training & Ontwikkeling is expert in talentontwikkeling. Met het concept van Werkend Leren kan al het aanwezige talent in een organisatie maximaal benut worden. Horizon begeleidt organisaties om zichzelf te verbeteren, te veranderen, te optimaliseren en te innoveren. Traineeships/potentialprogramma’s zijn gericht op het verkrijgen en behouden van medewerkers met potentieel. Zodat ze door kunnen groeien naar een stevige en bepalende posities en fungeren als cultuurdragers voor verandering. Met Management Development programma’s richt ze zich op het middenmanagement waar de spagaat tussen stabiliteit en vernieuwing het meest voelbaar is. Met Teamperformance wordt het bewustzijn en het lerend vermogen geactiveerd, zodat de teamleden zich blijven(d) ontwikkelen. samen van weten naar wijsheid Van Harte & Lingsma leiderschap en persoonlijke ontwikkeling Organisaties worden sterker als de mensen die er werken hun talenten inzetten en hun potentieel benutten. Zo komen ze beter tot hun recht. Ze weten zich op de juiste plek en voelen zich zowel verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling als voor de organisatieresultaten. Bij Van Harte & Lingsma geloven we in het potentieel van mensen. We helpen ze hun eigen leider te worden en zich- zelf te versterken. Sterke en gelukkige mensen zijn loyaal en ondernemend. Onmisbare bouwstenen in elke organisatie. Al meer dan 30 jaar weten klanten ons daarvoor te vinden. We bereiken samen resultaat door het inzetten van persoonsgerichte trainingen, incompany maatwerk, assessments en coaching rondom leiderschap, management, effectiviteit en communicatie. In al onze trajecten is feedback de meest krachtige interventie. In de ontmoeting met anderen krijgen mensen zicht op zichzelf en hun impact op de omgeving. elke ontmoeting is het begin van wijsheid TSM Business School true leaders innovate Succesvolle organisaties vragen om grensverleggend leiderschap en blijvende innovatiekracht. Leiderschap verlangt zelfkennis, leervermogen en samenwerken. Je leert door samen te ontdekken en te reflecteren. Innovatie vraagt vooral om initiatief en onder­ nemerschap. Je leert door kansen te zien. Maar je leert ook door te realiseren en waar te maken. TSM zet mensen in hun kracht waar­door ze vernieuwing en verandering voor elkaar krijgen in complexe (technologie gedreven) organisaties. Hierbij is zelfkennis minstens net zo belangrijk als bedrijfskundige kennis en inzichten. TSM komt voort uit de Universiteit Twente en staat op nummer één in de laatste MT-ranglijst van best beoor- deelde academische MBA’s in Nederland en is toonaangevend in (inter)nationale incompany programma’s. wijsheid als som van ervaring, inzicht en analyse - LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Comenius Leergangen voor wie alles al denkt te weten Een wereld die in hoog tempo inno- veert, vergt flexibiliteit en creativiteit van mensen, instellingen en bedrijven. Succesvol leiding geven aan complexe ontwikkelingen en processen vereist creatief, open en verbindend leiderschap. Comenius is een school in de acade­mische, klassieke betekenis van het woord: een vrijplaats. Comenius toetst het vertrouwde, het veilige en verkent, reflecteert het ongemakkelijke, het vreemde. Een ervaring met impact op het persoonlijke en het profes­sio­ nele leiderschap. Sinds 1996 organiseert Comenius nationale en internationale leergangen voor executives in samenwerking met universiteiten van Europa, Amerika, het Midden-Oosten en China. Academische programma’s gericht op visie- en leiderschapsontwikkeling. Comenius heeft tevens ruime ervaring met maatwerkprogramma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen in de publieke en private sector. ware wijsheid gaat verder dan kennis Onze opleidingsbedrijven
 12. IBO Business School real life leren Bedrijfskunde is in 1975 zo ongeveer door IBO Business School uitgevonden. Hoewel de vakgebieden nog steeds dezelfde zijn als tientallen jaren geleden, is de inrichting ervan aange­ past aan de praktijk van vandaag. Ontwikkelingen in technologie, economie, markt en maatschappij zijn daarbij belangrijke pijlers. De hedendaagse transparantie eist nadrukkelijk onderscheidend vermogen van de organisatie. Alleen dan kan zij succesvol zijn. Waardecreatie is de sleutel voor continuïteit. Maar bovenal wordt van de tegenwoordige  pro­fes­­­­ sional verwacht dat hij of zij in staat is om zijn of haar persoonlijkheid te integreren met rol en functie. Dat vraagt om zelfkennis en lef. IBO Business School biedt programma’s aan voor ervaren professionals op HBO+ en WO-niveau. De leer­gangen kenmerken zich door het integraal bedrijfskundig kijken naar real life vraagstukken, de directe koppeling met de eigen praktijk en het leren van elkaar. van slim naar wijs NIVE Opleidingen in control zijn In een tijd waarin snelle technische en organisatorische ontwikkelingen grote impact kunnen hebben, moeten organisaties kunnen vertrouwen op cijfers om grip te houden op bedrijfs- processen. De rol van controller vergt daarom meer dan alleen kennis van de cijfers. Een hedendaagse (business) controller functioneert in een multi- disciplinair team en begrijpt waar het om draait in zijn organisatie. Dankzij de HOFAM, de post-HBO opleiding tot Qualified Controller ontwikkelt de deelnemer zich tot stevige business controller die de breedte van de business begrijpt en daardoor meerwaarde toevoegt aan de eigen organisatie. Deelnemers uit uiteenlopende organisaties studeren samen en leren zo veel van elkaars business. NIVE Opleidingen biedt naast de HOFAM diverse beroepsopleidingen en financiële cursussen aan die, net als de HOFAM, praktijkgericht, interactief en actueel zijn. De theorie wordt tijdens klassikale bijeenkomsten vertaald naar de praktijk en is gericht op kennis, vaardigheden en persoon- lijke ontwikkeling, waarmee financiële professionals in control zijn. grip en weer loslaten is ook wijsheid AOG School of Management verder denken Je steeds weer blijven ontwikkelen in de richting van een nieuw vakgebied of professionele rol is steeds belang- rijker. AOG School of Management is ruim 25 jaar geleden ontstaan vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. De opzet van haar opleidingen is geënt op de idealen van de klassieke universiteit; vakoverstijgend inzicht, visievorming en ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Alles staat in het teken van het verder ontwikkelen van bestuurders, directeuren, managers en professionals en hun organisaties. In een interessante mix van wetenschap en praktijkervaring bieden hoogleraren en praktijkprofessionals de laatste stand van zaken in vakgebieden als Strategie, Leiderschap, Bestuur, Inno­ vatie, Marketing en Human Resources. Altijd staat de leervraag van de deelnemers centraal. Door betekenis­ volle ontmoetingen te creëren waar kennis wordt uitgewisseld, men reflec- teert op ervaringen en discussieert over onderwerpen die voorop de golf zitten, verruimen deelnemers hun blikveld. De benadering van AOG School of Management is vakoverstijgend, grensverleggend en confronterend. Met als doel deelnemers te inspireren en aan te zetten tot verder denken. van verder denken naar wijsheid Geoplan regie in het publieke domein De wetgeving op het gebied van Milieu en Ruimtelijke Ordening is aan verandering onderhevig. Nieuwe wetten of aanpassingen van bestaande wetten, maar ook ontwikkelingen en actualiteiten zijn voor professionals kennis van het kaliber "need to know". Tegelijkertijd voltrekt zich een transitie in dit publieke domein waarin verant- woordelijke professionals geacht worden proactief richting te geven aan maatschappelijke vraagstukken in de bebouwde omgeving en daarin een regiefunctie te vervullen. Geoplan biedt al meer dan 35 jaar basis- en verdiepingscursussen en leergangen binnen het omgevingsrecht, voor zowel de publieke als de private sector. Via uitwisseling en discussie met vakdocenten, die vaak aan wetten hebben meegeschreven en met de andere deelnemers ontwikkelen professionals inzicht en persoonlijke stevigheid om de kennis op een goede manier in te passen in de eigen praktijk. van kennis naar wijsheid
Anúncio