Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014

Dung Tri
Dung TriDigital Marketing Specialist em Moore Corp

Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014

1
BÁO CÁO THƯƠNG M ẠI ĐI ỆN TỬ
TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘ NG VI ỆT NAM
Vietnam Mobile E-Commerce Report 2014
2 0 1 4
BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
www.vecita.gov.vn
2
LỜI MỞ ĐẦU
Thống kê thị trường Việt Nam trong năm 2014 thể hiện tiềm năng rất lớn cho thương
mại điện tử trên nền tảng di động (Mobile E-commerce). Với dân số 90 triệu người,
39% sử dụng Internet, số lượng thuê bao di động trên 130 triệu thuê bao (1 người việt
trung bình có 1,45 thẻ SIM điện thoại), trong đó 34% dân số có sử dụng internet qua
nền tảng di động.
Thời gian online bằng các thiết bị di động chiếm 1/3 tổng số thời gian online cả ngày
của người Việt Nam. (Số liệu U.S. Census Bureau)
Với những tiềm năng về thị trường, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp Việt Nam cần
làm gì trước làn sóng mới này, Báo cáo Thương mại điện tử trên nền tảng di động Việt
Nam 2014 (Vietnam Mobile E-Commerce Report 2014) sẽ cung cấp những khảo
sát, thống kê về thị trường Việt Nam năm 2014, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp có thêm
thông tin trong quá trình ra quyết định kinh doanh, đầu tư.
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Bộ Công Thương
3
I. DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÊN DI ĐỘNG
	 1.1. Bán hàng B2C
	 Trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, thương mại điện tử với cuộc cách mạng
công nghệ di động – được dẫn đầu bởi điện thoại thông minh và các phần mềm ứng dụng
– đang góp phần thúc đẩy hoạt động bán lẻ, tạo ra sự chuyển hướng căn bản trong mối
quan hệ tương tác giữa người tiêu dùng, nhà bán lẻ và thương hiệu hàng hóa.
	 Khi người tiêu dùng sử dụng thiết bị di động với phần mềm ứng dụng trên thiết bị
để tìm kiếm, truy cập, so sánh và mua sắm hàng hóa thì giải pháp di động đang trở thành
một kênh kinh doanh quan trọng cho ngành bán lẻ. Thống kê từ các doanh nghiệp bán lẻ
hàng đầu tại Việt Nam cho thấy các nhà bán lẻ đang cố gắng thích nghi với khuynh hướng
thương mại điện tử trên nền tảng di động. Không chỉ tích cực giới thiệu sản phẩm, thương
hiệu, các chương trình khuyến mại trên môi trường mua sắm di động, các doanh nghiệp
bán lẻ còn đầu tư thiết kế các ứng dụng di động riêng cho thương hiệu của mình.
Hình 1: Cơ cấu đầu tư vào nền tảng di động
	 Đầu tư vào nền tảng di động phục vụ cho giao dịch B2C được nhiều doanh nghiệp
bán hàng xác định là hướng đầu tư chiến lược trong tương lai, thể hiện ở tỷ lệ đầu tư vào
nền tảng di động chiếm tới 68% trong cơ cấu đầu tư vào nghiên cứu các nền tảng công
nghệ mới. Tuy nhiên, cơ cấu đầu tư vẫn tập trung chủ yếu vào hoạt động truyền thông,
chiếm 73%, trong khi đầu tư vào công nghệ chỉ chiếm 27%.
	 Đối với hoạt động bán hàng B2C, thống kê từ doanh nghiệp và các giao dịch thực
tế cho thấy tỷ lệ người tiêu dùng truy cập thông qua các thiết bị di động như smartphone,
tablet chiếm 28%, tuy nhiên số lượng giao dịch được thực hiện thông qua các thiết bị di
động chỉ chiếm 13%.
4
Hình 2: Tỷ lệ truy cập trên thiết bị và giao dịch
từ thiết bị di động – Nguồn: WeAreSocial
	 Thống kê từ phía người tiêu dùng, tỷ lệ sử dụng smartphone của người Việt chiếm
20%, trong đó 58% người sử dụng smartphone, table cho biết đã từng đặt hàng qua thiết
bị di động.
Hình 3: Tỷ lệ sử dụng smartphone tablet để đặt hàng - Nguồn: WeAreSocial
	 Các kết quả khảo sát trên cho thấy, thương mại điện tử trên nền tảng di động
(mobile e-commerce) đang thực sự từng bước đi vào sâu trong lĩnh vực bán lẻ với vai trò
chuyển đổi từ một kênh liên lạc sang vai trò kênh tương tác giữa nhà bán lẻ và người tiêu
dùng. Khả năng tiếp nhận từ phía người tiêu dùng là rất khả quan, do đó vấn đề đối với
các nhà bán lẻ là phải giải quyết hài hòa bài toán công nghệ và đảm bảo dịch vụ thương
mại cốt lõi của doanh nghiệp.
5
	 1.2. Sàn thương mại C2C
	 Một mô hình thương mại điện tử khác hiện đang phổ biến tại Việt Nam là Sàn giao
dịch thương mại điện tử cũng đang có những bước chuyển mình để định hướng đầu tư
vào nền tảng di động. Các ứng dụng xoay quanh mô hình C2C được chia thành 2 nhóm
chính: 1) Nhóm các doanh nghiệp phát triển giải pháp di động dựa trên nền tảng cộng
đồng người tiêu dùng đã có sẵn trên các nền tảng web; 2) Nhóm các doanh nghiệp chưa
có tập khách hàng sẵn mà tận dụng lợi thế phát tán nhanh của nền tảng di động để quảng
bá ứng dụng và xây dựng cộng đồng người mua và bán.
	 Nhóm 1, đại diện là các doanh nghiệp có website uy tín, có số lượng người dùng
đông đảo nên khi mở rộng ứng dụng di động có nhiều lợi thế về người dùng. Các ứng
dụng thuộc Nhóm 1 này cũng được thiết kế để tận dụng các tính năng đơn giản của thiết
bị di động như gọi điện, nhắn tin...
Hình 4: Ứng dụng của Rongbay trên iOS
	 Nhóm 2, đại diện là các doanh nghiệp cố gắng giải quyết bài toán công nghệ trước,
tạo ra một nền tảng ứng dụng tốt sau đó tập trung triển khai xây dựng cộng đồng người
bán – người mua. Nhóm này có ưu điểm là định hướng trên nền tảng di động ngay từ
đầu nên ứng dụng phù hợp với người sử dụng di động với nhiều tính năng phong phú,
nền tảng công nghệ tốt.
6
Hình 5: Ứng dụng mRaovat chỉ hoạt động trên nền tảng di động (2014)
II. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG - THANH TOÁN TRÊN DI ĐỘNG
	 2.1. Dịch vụ thanh toán điện tử trên di động
	 Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thanh toán trên di động, như
có số lượng người dùng di động lớn (148% dân số), người tiêu dùng có xu hướng mua
sắm trực tuyến cao.
Hình 6: Thị trường thanh toán trực tuyến tại các quốc gia Đông Nam Á – Nguồn: TechInAsia
7
	 Thị trường thanh toán trực tuyến trên di động tại Việt Nam có tiềm năng phát triển,
ngoài các điều kiện thuận lợi về môi trường, còn xuất phát từ thực tế phần lớn người dùng
Việt Nam có như cầu sử dụng dịch vụ chuyển tiền, chiếm đến 45% dân số.
Hình 7: Tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ chuyển tiền
so sánh giữa một số nước trong khu vực – Nguồn: Ericsson, 2014
	 Ngoài ra, người tiêu dùng tại Việt Nam cũng cho thấy sự hứng thú và quan tâm
bước đầu tới các tiện ích thanh toán trên di động. Có 19% người được khảo sát biết về
các dịch vụ thanh toán trên di động, 10% tỏ ra quan tâm, mong muốn tìm hiểu và sử dụng
dịch vụ thanh toán di động. Tuy nhiên tỷ lệ đã từng sử dụng thanh toán trên di động còn
rất hạn chế, chỉ chiếm 1%.
Hình 8: Tỷ lệ nhận biết của người tiêu dùng Việt Nam
đối với thanh toán trên di động – Nguồn: Ericsson, 2014
	 Khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua di động, người tiêu dùng Việt Nam sử dụng
trong 2 mục đích chính là chi trả hóa đơn và chuyển tiền. Khảo sát trên 2 mục đích sử
dụng này, tỷ lệ người tiêu dùng lựa chọn phương thức thanh toán qua ứng dụng của ngân
hàng chiếm tỷ lệ lớn, tương ứng chiếm 48% và 71%.
8
Hình 9: Người tiêu dùng lựa chọn ứng dụng thanh toán di động
từ ngân hàng nhiều hơn so với các ứng dụng khác – Nguồn: Ericsson 2014
	 2.2. Dịch vụ ngân hàng điện tử trên di động
	 Trước sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng điện tử trên toàn cầu, dịch
vụ Ngân hàng trên di động, một trong những dịch vụ của ngân hàng điện tử hứa hẹn sẽ
có sự phát triển nhanh và rộng khắp trong thời gian tới tại Việt Nam. Ngày càng có nhiều
ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng di động, năm 2014 có trên 30 ngân hàng tham
gia thị trường này.
9
Hình 10: Số lượng các ngân hàng triển khai ngân hàng
trên di động tại Việt Nam – Nguồn Asean Bank Forum
	 Dịch vụ ngân hàng di động cho phép khách hàng sử dụng các dịch vụ từ đơn giản
như tra cứu số dư tài khoản, thanh toán hóa đơn điện tử, mua các loại thẻ trả trước như
thẻ điện thoại di động cho đến các giao dịch phức tạp như chuyển khoản trong cùng một
hệ thống ngân hàng.
	 Đi kèm với các tiện lợi nêu trên, sử dụng Ngân hàng di động đảm bảo yếu tố về
bảo mật, an toàn thông tin khi một giao dịch qua mobile banking thành công cần bảo
đảm ba yếu tố:
	 1) SIM điện thoại – vai trò định danh khách hàng
	 2) Mật khẩu (password) do ngân hàng cung cấp mà khách hàng phải ghi nhớ
	 3) Thông tin xác thực chứa các thông tin ngẫu nhiên ngân hàng sẽ cung cấp (qua
SMS, email hoặc Token) khi phát sinh giao dịch chuyển khoản và khách cần điền đúng
thông tin được yêu cầu.
	 Với các ưu điểm nhiều tiện ích và an toàn, ngân hàng trên di động là một xu hướng
thanh toán quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng thanh toán cho thương mại điện tử
tại Việt Nam.
III. DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC TRÊN DI ĐỘNG
	 3.1. Dịch vụ đặt chỗ taxi
	 Dịch vụ đặt chỗ taxi qua di động là một dịch vụ còn mới mẻ ở Việt Nam với sự
tham gia chủ yếu của các doanh nghiệp nước ngoài với 3 đơn vị nổi bật là Uber, Grabtaxi
và Easytaxi. Dịch vụ trên chia làm 2 nhóm phân biệt; Grabtaxi và Easytaxi kết nối các
hãng taxi truyền thống với khách hàng qua thiết bị di động, trong khi Uber thực hiện kết
nối giữa lái xe nói chung và hành khách với nhau.
10
	 Mặc dù hết sức mới mẻ với thị trường Việt Nam, nhưng các dịch vụ trên đã có một
lượng khách hàng thường xuyên tương đối đáng kể, cạnh tranh với dịch vụ taxi truyền
thống. Tuy nhiên, giữa các thương hiệu có sự chênh lệch về thị phần, Grabtaxi đang
chiếm 62% trong khi EasyTaxi và Uber lần lượt chiếm 17% và 21%. Nguyên nhân dẫn
đến khác biệt kể trên do chiến lược marketing, quảng bá đến người dùng của các đơn vị
có nhiều khác biệt.
Hình 11: Tỷ lệ phân bố thị trường ứng dụng gọi taxi - Nguồn: SocialHeat
	 Google Trends cho thấy xu hướng tìm kiếm của cộng đồng mạng cũng nghiêng
về phía GrabTaxi và Uber.
Hình 12: Xu hướng tìm kiếm dịch vụ đặt chỗ taxi
của cộng đồng mạng từ tháng 6 – 8, năm 2014
	 Với xu hướng dịch vụ đặt chỗ taxi qua di động phát triển như hiện nay, năm 2015
dự đoán sẽ là một năm sôi động đối với thị trường dịch vụ taxi và khách hàng sẽ được sử
11
dụng các dịch vụ ngày càng tốt hơn trong đó sẽ có cả sự góp mặt của các doanh nghiệp
Việt vào thị trường đầy tiềm năng này.
Hình 13: Livetaxi là ứng dụng định hướng cạnh tranh với Uber, Grabtaxi mới được
Sở Giao thông Vận tải và Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh công bố
- Hình ảnh minh họa
	 3.2. Dịch vụ cung cấp voucher, coupon, thẻ thành viên
	 Xây dựng ứng dụng cung cấp voucher, coupon, thẻ thành viên cho người tiêu
dùng trên các ứng dụng di động tại Việt Nam không phải là một lĩnh vực mới. Các doanh
nghiệp lớn có dịch vụ mua hàng theo nhóm (Hotdeal, Muachung,…) đều xây dựng các
ứng dụng di động cho riêng mình.
	 Thực tế, người tiêu dùng có thái độ khá tích cực đối với việc tìm kiếm các voucher,
coupon trên thiết bị di động, khi trên 60% người tiêu dùng tỏ ra quan tâm đến các ứng
dụng di động dạng này.
Hình 14: Khảo sát mức độ chấp nhận của người sử dụng
đối với tìm kiếm voucher/coupon trên di động
12
	 Sau thời kì phát triển bùng phát của các website groupon tại Việt Nam giai đoạn
2012-2013, thời điểm hiện tại chỉ còn một nhóm những doanh nghiệp có thực lực và đủ
khả năng tiếp tục phát triển. Chính những doanh nghiệp này là những người tiên phong
trong việc cung cấp voucher, coupon và thẻ thành viên qua di động ở Việt Nam. Những
website hàng đầu đều có những ứng dụng di động xuất sắc của riêng mình. Điểm đặc
trưng của các ứng dụng dạng này là đều hỗ trợ tìm kiếm các khuyến mại hấp dẫn theo
địa điểm, tuy nhiên, khả năng tùy biến cá nhân còn yếu.
Hình 15: Giao diện ứng dụng di động của phần mềm Muachung
	 Bên cạnh các doanh nghiệp bản địa, các hãng sản xuất thiết bị di động lớn cũng
đang triển khai một số hoạt động đầu tư vào phân khúc này với mục đích tăng thêm giá
trị cho khách hàng khi sở hữu các thiết bị của hãng.
	 Galaxy Gift và Lumia Vip là những nỗ lực đầu tiên của Samsung và Microsoft
nhằm vào thị trường cung cấp voucher, coupon qua thiết bị di động tại Việt Nam. Người
sử dụng khi cài đặt các ứng dụng này sẽ nhận được những mã giảm giá để tiết kiệm hơn
khi sử dụng các dịch vụ ăn uống, spa hay các dịch vụ khác có trong hệ thống khuyến mại,
đặc biệt các ứng dụng này tích hợp với tiện ích định vị để giúp người dùng xác định các
khuyến mãi xung quanh khu vực vị trí của mình.
	 Để sử dụng các khuyến mại nào đó, người sử dụng chỉ cần thao tác đơn giản để
tạo một mã giảm giá kèm QR code. Chỉ cần đưa mã cho nhân viên cửa hàng là khách
hàng sẽ được trừ đi số tiền tương ứng. Nếu cửa hàng có ký kết chương trình My Points
với Microsoft (Ứng dụng Lumia Vip) thì người sử dụng sẽ được nhận một số điểm tích
13
lũy, ví dụ như mỗi 100.000 đồng sẽ nhận được 100 điểm; sau đó có thể sử dụng điểm đó
để trừ tiền cho các dịch vụ khác.
Hình 16: Ứng dụng Lumia VIP cho phép người dùng tìm kiếm
các khuyến mại quanh vị trí người dùng
	 Giải pháp Thẻ thành viên thông minh cung cấp qua thiết bị di động cũng được một
số doanh nghiệp phát triển. Ứng dụng giúp người dùng nhận được các ưu đãi thông qua
hình thức tích điểm, hoặc cung cấp các khuyến mãi khi thành viên sử dụng dịch vụ được
cung cấp, cho phép các thành viên sử dụng ứng dụng tại danh sách các địa điểm được
hưởng ưu đãi và nhận các hình thức phục vụ đặc biệt. Khi đến địa điểm, người dùng chỉ
cần mở ứng dụng, bấm vào địa điểm và hiển thị E-Card lên màn hình. Sau đó đưa màn
hình điện thoại cho nhân viên tại địa điểm.
Hình 17: Ứng dụng Foody với tính năng e-Card
14
IV. DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ
	 4.1. Kinh doanh nội dung số trên thiết bị di động
	 Dịch vụ nội dung số trên thiết bị di động tại Việt Nam được triển khai rất đa dạng
với nhiều nhóm nội dung phong phú, tuy nhiên nếu phân theo phương thức thanh toán
thì có 2 nhóm chính:
	 - Người dùng trả phí trực tiếp và sử dụng cho từng nội dung số
	 - Người dùng đăng kí thuê bao để sử dụng dịch vụ nội dung số trực tuyến
	 Hình thức cung cấp dịch vụ thứ nhất phát triển từ rất lâu, từ những ngày đầu tiên
của dịch vụ nội dung số trên nền tảng di động. Người dùng có thể tải nhạc chuông, nhạc
chờ, hình nền… về điện thoại của mình thông qua tin nhắn SMS, hoặc tải xuống trực
tiếp qua Internet. Phí thanh toán có thể được chi trả thông qua tin nhắn trừ trực tiếp vào
thuê bao, hoặc trừ tiền vào thuê bao di động trả sau, nạp thẻ cào, thanh toán trực tuyến
qua thẻ ngân hàng…
	 Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam chưa có tâm lý sẵn sàng trả tiền mua các nội
dung số để sử dụng, mà thay vào đó chủ yếu tìm kiếm nội dung miễn phí, hoặc nội dung
số bản quyền nhưng đã được phá khóa tương ứng là 9% và trên 82%, chiếm trên 90%
kết quả khảo sát. Số lượng người sử dụng sẵn sàng trả tiền mua nội dung bản quyền chỉ
có 6%.
Hình 18: Tỷ lệ các cách thức người sử dụng lựa chọn để sử dụng
nội dung số trên thiết bị di động
15
	 Hình thức thứ 2 cho phép người dùng có thể lựa chọn hình thức thanh toán theo
định kỳ một khoản phí thuê bao để sử dụng dịch vụ. Các ứng dụng di động cho phép
người sử dụng xem các chương trình truyền hình, hoặc một số ứng dụng cho phép người
dùng xem phim với độ phân giải cao sau khi đã trả một khoản phí nhất định.
	 Thực tế, người tiêu dùng Việt Nam đã bước đầu thay đổi thói quen đối với việc
thanh toán chi phí để có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến như xem phim trên di động.
Trên 20% số người được khảo sát sẵn sàng chi trả cho việc xem phim trực tuyến trên di
động.
Hình 19: Tỷ lệ người sử dụng sẵn sàng trả tiền để xem phim trực tuyến trên di động
	 4.2. Bản đồ số trên thiết bị di động
	 Kết quả khảo sát cho thấy, số lượng người tiêu dùng có thói quen tra cứu địa điểm
trên thiết bị di động tại Việt Nam là rất cao, lên đến 88%.
Hình 20: Tỷ lệ người dùng sử dụng các cách thức khác nhau để tra cứu địa điểm
	 Các ứng dụng tra cứu nội dung, thông tin địa điểm trên bàn đồ hiện rất đa dạng
với các nền tảng của các hãng nước ngoài như Google Map, Nokia (Here Map), Apple
Map… hoặc của các doanh nghiệp Diadiem.com, Thodia.vn,… Điểm chung của các giải
pháp này là dựa trên nền tảng bản đồ địa lý để cung cấp thông tin về các địa danh, khu
giải trí, thông tin địa chỉ doanh nghiệp,… giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc tiếp
cận các thông tin về địa điểm xung quanh vị trí đang hoạt động. Tuy nhiên, trong phân
16
khúc này các doanh nghiệp nước ngoài đang có nhiều ưu thế với nguồn lực về công nghệ
và số lượng người dùng đông đảo.
V. ỨNG DỤNG, TRÒ CHƠI TRÊN DI ĐỘNG
	 5.1. Ứng dụng trên thiết bị di động
Doanh nghiệp phát triển ứng dụng tại Việt Nam vẫn chú trọng đến phát triển trò chơi
nhiều hơn thay vì phát triển các ứng dụng, cụ thể là số lượng trò chơi trên các chợ ứng
dụng tại Việt Nam lên đến trên 10,000 so với trên 2,000 ứng dụng được phát triển.
Hình 21: Số lượng các trò chơi/ứng dụng đang có mặt trên các chợ ứng dụng
tại Việt Nam tính đến tháng 4/2014 – Nguồn: Appota, 2014
	 Mặc dù số lượng ứng dụng còn hạn chế, tuy nhiên ứng dụng do các nhà phát triển
trong nước cũng được cộng đồng đón nhận với nhiều ứng dụng được đánh giá cao và lượt
tải lớn trên các chợ ứng dụng của Apple iOS, Google Android và Microsoft Windows
Phone.
Hình 22: Ứng dụng do các nhà phát triển trong nước được người sử dụng đánh giá cao
17
	 Trong năm 2014, hoạt động hỗ trợ các nhà phát triển ứng dụng trên nền tảng di
động tại Việt Nam cũng được triển khai với điển hình là chương trình Tỷ phú ứng dụng
do Nokia – Microsoft triển khai với giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng tiền mặt cho ứng dụng
đoạt giải nhất.
Hình 23: Cuộc thi Tỷ phú ứng dụng trên nền tảng Windows Phone
	 Cuộc thi được tổ chức công phu với giải thưởng hấp dẫn đã thu hút số lượng lớn
nhà phát triển tham gia, tuy nhiên chương trình lại mất điểm khi quá trình trao giải không
nhận được sự đồng tình của cộng đồng nhà phát triển, ứng dụng đoạt giải nhất không
được cộng đồng người dùng đánh giá cao.
Hình 24: Phản hồi của cộng đồng với phần mềm đoạt giải nhất
	 5.2. Trò chơi trên thiết bị di động
	 Trong các hình thức kinh doanh ứng dụng trên thiết bị di động, trò chơi di động là
ứng dụng đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho doanh nghiệp, doanh thu lên đến 60% tổng
doanh thu của các ứng dụng Việt. Quảng cáo trong ứng dụng đem lại doanh thu tới 27%,
trong khi thanh toán trong ứng dụng (IAP – InApp Purchase) cũng đem lại doanh thu là
13%.
18
Hình 25: Tỷ lệ doanh thu đạt được từ các loại hình ứng dụng trên di động - APPOTA 2014
	 So với năm 2013, thị trường trò chơi di động tại Việt Nam đạt doanh thu lên đến
210 triệu USD, tăng đến 75% trong năm 2014. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng của thị
trường được dự báo sẽ chậm dần lại và đạt mức 410 triệu USD trong năm 2017.
Hình 26: Biểu đồ tăng trưởng của thị trường trò chơi di động tại Việt Nam
– Nguồn: APPOTA 2014
19
	 Tương tự trong mảng ứng dụng, mảng trò chơi trên di động cũng ghi nhận những
tên tuổi nhà phát triển trong nước. Tiêu biểu như trò chơi FlappyBird của Nguyễn Hà
Đông được đánh giá là một hiện tượng trong năm 2014
Hình 27: Flappy Bird - trò chơi Việt đã nổi danh trên toàn thế giới
VI. KẾT LUẬN
	 Thương mại điện tử trên nền tảng di động tại Việt Nam đang trong giai đoạn đầu
tiên phát triển với nhiều dấu hiệu rất tích cực. Với tiềm năng thị trường lớn, đây chắc
chắn là xu hướng sẽ được các nhà đầu tư, nhà phát triển ứng dụng, doanh nghiệp trong
và ngoài nước quan tâm, khai thác. Đây là cơ hội lớn cho các nhà phát triển ứng dụng
cũng như các doanh nghiệp để mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ nhưng
đồng thời cũng là áp lực với các đơn vị để theo kịp được xu thế quan trọng của thương
mại điện tử.
	 Các doanh nghiệp nước ngoài với tiềm lực kinh tế và kinh nghiệm chắc chắn sẽ
có lợi thế trong khi các đơn vị trong nước vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, phát
triển. Do đó, đòi hỏi các nhà phát triển ứng dụng và các doanh nghiệp trong nước cần có
sự trao đổi, hợp tác với nhau để cùng phát triển các sản phẩm phục vụ cộng đồng người
sử dụng với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ.
	 Cuối cùng, thương mại điện tử trên di động cũng không vượt ngoài khuôn khổ
những giá trị thương mại truyền thống khi chất lượng dịch vụ là cốt lõi. Các hạ tầng hỗ
trợ cho thương mại điện tử như thanh toán, chuyển phát cũng cần được các doanh nghiệp,
cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, đầu tư phát triển. Trên cơ sở đó, thương mại điện
tử trên di động sẽ góp phần chắp cánh cho lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam.
20
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84-4-22205398
URL: www.vecita.gov.vn

Recomendados

Báo cáo ứng dụng thương mại điện tử 2021 por
Báo cáo ứng dụng thương mại điện tử 2021Báo cáo ứng dụng thương mại điện tử 2021
Báo cáo ứng dụng thương mại điện tử 2021MarketingTrips
634 visualizações26 slides
Quan ly trai nghiem khach hang nielsen por
Quan ly trai nghiem khach hang nielsenQuan ly trai nghiem khach hang nielsen
Quan ly trai nghiem khach hang nielsenChuong Nguyen
800 visualizações45 slides
Vietnam Online Tour Booking Report - Mar2015 por
Vietnam Online Tour Booking Report - Mar2015Vietnam Online Tour Booking Report - Mar2015
Vietnam Online Tour Booking Report - Mar2015Dung Tri
1.9K visualizações39 slides
Báo cáo toàn thị trường thương mại điện tử Việt Nam 2018 por
Báo cáo toàn thị trường thương mại điện tử Việt Nam 2018Báo cáo toàn thị trường thương mại điện tử Việt Nam 2018
Báo cáo toàn thị trường thương mại điện tử Việt Nam 2018Duy, Vo Hoang
1K visualizações41 slides
Global app trends_2020 por
Global app trends_2020Global app trends_2020
Global app trends_2020MarketingTrips
84 visualizações32 slides
Bao cao-chi-so-tmdt-ebi-2014 por
Bao cao-chi-so-tmdt-ebi-2014Bao cao-chi-so-tmdt-ebi-2014
Bao cao-chi-so-tmdt-ebi-2014BBcom
926 visualizações91 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Vietnam Digital Marketing Trends 2021 por
Vietnam Digital Marketing Trends 2021Vietnam Digital Marketing Trends 2021
Vietnam Digital Marketing Trends 2021ssuserf08d02
21.3K visualizações48 slides
Vietnam Digital Marketing Market Overview por
Vietnam Digital Marketing Market OverviewVietnam Digital Marketing Market Overview
Vietnam Digital Marketing Market OverviewĐào Minh Anh
12.1K visualizações55 slides
Hướng dẫn làm kế hoạch truyền thông PR chi tiết por
Hướng dẫn làm kế hoạch truyền thông PR chi tiếtHướng dẫn làm kế hoạch truyền thông PR chi tiết
Hướng dẫn làm kế hoạch truyền thông PR chi tiếtDuy, Vo Hoang
571 visualizações34 slides
Báo cáo xu hướng digital marketing tiên phong năm 2022 hé lộ chiến dịch mega ... por
Báo cáo xu hướng digital marketing tiên phong năm 2022 hé lộ chiến dịch mega ...Báo cáo xu hướng digital marketing tiên phong năm 2022 hé lộ chiến dịch mega ...
Báo cáo xu hướng digital marketing tiên phong năm 2022 hé lộ chiến dịch mega ...NgocAnh172705
118 visualizações34 slides
Martech 2018 por
Martech 2018Martech 2018
Martech 2018Truong Bang - Mr.
232 visualizações63 slides
Reputa: e-Commerce industry report 2020 por
Reputa: e-Commerce industry report 2020Reputa: e-Commerce industry report 2020
Reputa: e-Commerce industry report 2020ssuserf08d02
1.3K visualizações22 slides

Mais procurados(16)

Vietnam Digital Marketing Trends 2021 por ssuserf08d02
Vietnam Digital Marketing Trends 2021Vietnam Digital Marketing Trends 2021
Vietnam Digital Marketing Trends 2021
ssuserf08d0221.3K visualizações
Vietnam Digital Marketing Market Overview por Đào Minh Anh
Vietnam Digital Marketing Market OverviewVietnam Digital Marketing Market Overview
Vietnam Digital Marketing Market Overview
Đào Minh Anh12.1K visualizações
Hướng dẫn làm kế hoạch truyền thông PR chi tiết por Duy, Vo Hoang
Hướng dẫn làm kế hoạch truyền thông PR chi tiếtHướng dẫn làm kế hoạch truyền thông PR chi tiết
Hướng dẫn làm kế hoạch truyền thông PR chi tiết
Duy, Vo Hoang571 visualizações
Báo cáo xu hướng digital marketing tiên phong năm 2022 hé lộ chiến dịch mega ... por NgocAnh172705
Báo cáo xu hướng digital marketing tiên phong năm 2022 hé lộ chiến dịch mega ...Báo cáo xu hướng digital marketing tiên phong năm 2022 hé lộ chiến dịch mega ...
Báo cáo xu hướng digital marketing tiên phong năm 2022 hé lộ chiến dịch mega ...
NgocAnh172705118 visualizações
Martech 2018 por Truong Bang - Mr.
Martech 2018Martech 2018
Martech 2018
Truong Bang - Mr.232 visualizações
Reputa: e-Commerce industry report 2020 por ssuserf08d02
Reputa: e-Commerce industry report 2020Reputa: e-Commerce industry report 2020
Reputa: e-Commerce industry report 2020
ssuserf08d021.3K visualizações
Bao cao Thi truong Thuong Mai Dien Tu Viet Nam 2014 por Moore Corporation
Bao cao Thi truong Thuong Mai Dien Tu Viet Nam 2014Bao cao Thi truong Thuong Mai Dien Tu Viet Nam 2014
Bao cao Thi truong Thuong Mai Dien Tu Viet Nam 2014
Moore Corporation625 visualizações
Presentation to share about EMAIL, SMS & OTT por Duy, Vo Hoang
Presentation to share about EMAIL, SMS & OTTPresentation to share about EMAIL, SMS & OTT
Presentation to share about EMAIL, SMS & OTT
Duy, Vo Hoang527 visualizações
Người tiêu dùng Smartphone 2014 - nov-2014- final por Dung Tri
Người tiêu dùng Smartphone 2014 - nov-2014- finalNgười tiêu dùng Smartphone 2014 - nov-2014- final
Người tiêu dùng Smartphone 2014 - nov-2014- final
Dung Tri2.6K visualizações
Góc nhìn của các cmo về xu hướng marketing 2013 por digivision123
Góc nhìn của các cmo về xu hướng marketing 2013Góc nhìn của các cmo về xu hướng marketing 2013
Góc nhìn của các cmo về xu hướng marketing 2013
digivision123392 visualizações
Understanding real estate market from social listening perspective por Hoang Bao Truong
Understanding real estate market from social listening perspectiveUnderstanding real estate market from social listening perspective
Understanding real estate market from social listening perspective
Hoang Bao Truong3.3K visualizações
Thống kê thương mại điện tử,bán hàng trên ứng dụng,web mobile por eCreateApp
Thống kê thương mại điện tử,bán hàng trên ứng dụng,web mobileThống kê thương mại điện tử,bán hàng trên ứng dụng,web mobile
Thống kê thương mại điện tử,bán hàng trên ứng dụng,web mobile
eCreateApp190 visualizações
Báo cáo nghiên cứu thị trường Điện máy trực tuyến Việt Nam 2013 por InfoQ - GMO Research
Báo cáo nghiên cứu thị trường Điện máy trực tuyến Việt Nam 2013Báo cáo nghiên cứu thị trường Điện máy trực tuyến Việt Nam 2013
Báo cáo nghiên cứu thị trường Điện máy trực tuyến Việt Nam 2013
InfoQ - GMO Research22.8K visualizações
Thương mại di động Việt Nam 2014 por Dũng Nguyễn Văn
Thương mại di động Việt Nam 2014Thương mại di động Việt Nam 2014
Thương mại di động Việt Nam 2014
Dũng Nguyễn Văn972 visualizações
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG SMARTPHONE VIỆT NAM NỬA ĐẦU NĂM 2020 -... por Appota Group
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG SMARTPHONE VIỆT NAM NỬA ĐẦU NĂM 2020 -...BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG SMARTPHONE VIỆT NAM NỬA ĐẦU NĂM 2020 -...
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG SMARTPHONE VIỆT NAM NỬA ĐẦU NĂM 2020 -...
Appota Group7.4K visualizações
B2C Ecommerce: Người tiêu dùng và hoạt động quảng cáo trực tuyến por Xuân Lan Nguyễn
B2C Ecommerce: Người tiêu dùng và hoạt động quảng cáo trực tuyếnB2C Ecommerce: Người tiêu dùng và hoạt động quảng cáo trực tuyến
B2C Ecommerce: Người tiêu dùng và hoạt động quảng cáo trực tuyến
Xuân Lan Nguyễn820 visualizações

Similar a Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014

Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019 por
Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019
Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019Khoi Toan
171 visualizações22 slides
Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018 por
Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018
Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018Appota Group
10.2K visualizações13 slides
DỊCH-VỤ-DI-ĐỘNG-TRỰC-TUYẾN-MOMONHÓM-11bde9e02252cd8ae4362b47b02bbe690b9e6e70b... por
DỊCH-VỤ-DI-ĐỘNG-TRỰC-TUYẾN-MOMONHÓM-11bde9e02252cd8ae4362b47b02bbe690b9e6e70b...DỊCH-VỤ-DI-ĐỘNG-TRỰC-TUYẾN-MOMONHÓM-11bde9e02252cd8ae4362b47b02bbe690b9e6e70b...
DỊCH-VỤ-DI-ĐỘNG-TRỰC-TUYẾN-MOMONHÓM-11bde9e02252cd8ae4362b47b02bbe690b9e6e70b...CHILIEUVUUYEN
83 visualizações34 slides
Thuong mai di dong luc day moi cho tmdt por
Thuong mai di dong  luc day moi cho tmdtThuong mai di dong  luc day moi cho tmdt
Thuong mai di dong luc day moi cho tmdtTai Chau
404 visualizações16 slides
Tong quan-fin por
Tong quan-finTong quan-fin
Tong quan-finnguynbo369642
30 visualizações5 slides
PPNC.docx por
PPNC.docxPPNC.docx
PPNC.docxNgnKim177518
105 visualizações11 slides

Similar a Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014(20)

Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019 por Khoi Toan
Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019
Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019
Khoi Toan171 visualizações
Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018 por Appota Group
Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018
Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018
Appota Group10.2K visualizações
DỊCH-VỤ-DI-ĐỘNG-TRỰC-TUYẾN-MOMONHÓM-11bde9e02252cd8ae4362b47b02bbe690b9e6e70b... por CHILIEUVUUYEN
DỊCH-VỤ-DI-ĐỘNG-TRỰC-TUYẾN-MOMONHÓM-11bde9e02252cd8ae4362b47b02bbe690b9e6e70b...DỊCH-VỤ-DI-ĐỘNG-TRỰC-TUYẾN-MOMONHÓM-11bde9e02252cd8ae4362b47b02bbe690b9e6e70b...
DỊCH-VỤ-DI-ĐỘNG-TRỰC-TUYẾN-MOMONHÓM-11bde9e02252cd8ae4362b47b02bbe690b9e6e70b...
CHILIEUVUUYEN83 visualizações
Thuong mai di dong luc day moi cho tmdt por Tai Chau
Thuong mai di dong  luc day moi cho tmdtThuong mai di dong  luc day moi cho tmdt
Thuong mai di dong luc day moi cho tmdt
Tai Chau404 visualizações
Tong quan-fin por nguynbo369642
Tong quan-finTong quan-fin
Tong quan-fin
nguynbo36964230 visualizações
PPNC.docx por NgnKim177518
PPNC.docxPPNC.docx
PPNC.docx
NgnKim177518105 visualizações
Cmc fund newsletter q3-2011 por Cmc Fund
Cmc fund  newsletter q3-2011Cmc fund  newsletter q3-2011
Cmc fund newsletter q3-2011
Cmc Fund501 visualizações
Tiêu luận thương mại điện tử dịch vụ thanh toán bằng điện thoại di động por nataliej4
Tiêu luận thương mại điện tử  dịch vụ thanh toán bằng điện thoại di độngTiêu luận thương mại điện tử  dịch vụ thanh toán bằng điện thoại di động
Tiêu luận thương mại điện tử dịch vụ thanh toán bằng điện thoại di động
nataliej4105 visualizações
LUAN VAN NAM 24.01.21.doc por HunhVnHuy1
LUAN VAN NAM 24.01.21.docLUAN VAN NAM 24.01.21.doc
LUAN VAN NAM 24.01.21.doc
HunhVnHuy16 visualizações
Báo cáo thương mại điện tử 2007 por Cat Van Khoi
Báo cáo thương mại điện tử 2007Báo cáo thương mại điện tử 2007
Báo cáo thương mại điện tử 2007
Cat Van Khoi921 visualizações
Bảo vệ người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử por Hung Nguyen
Bảo vệ người tiêu dùng trong Thương mại Điện tửBảo vệ người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử
Bảo vệ người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử
Hung Nguyen171 visualizações
Nhóm 4-TMĐTCB.docx por TngNguynThanh98
Nhóm 4-TMĐTCB.docxNhóm 4-TMĐTCB.docx
Nhóm 4-TMĐTCB.docx
TngNguynThanh98388 visualizações
Báo cáo Smartphone và hoạt động quảng cáo trực tuyến của doanh nghiệp por Xuân Lan Nguyễn
Báo cáo Smartphone và hoạt động quảng cáo trực tuyến của doanh nghiệpBáo cáo Smartphone và hoạt động quảng cáo trực tuyến của doanh nghiệp
Báo cáo Smartphone và hoạt động quảng cáo trực tuyến của doanh nghiệp
Xuân Lan Nguyễn894 visualizações
Bao cao thi truong Smartphone 2014 por Moore Corporation
Bao cao thi truong Smartphone 2014Bao cao thi truong Smartphone 2014
Bao cao thi truong Smartphone 2014
Moore Corporation960 visualizações
Tài liệu về hành vi sử dụng smartphone 2014 por Nguyễn Duy Nhân
Tài liệu về hành vi sử dụng smartphone 2014Tài liệu về hành vi sử dụng smartphone 2014
Tài liệu về hành vi sử dụng smartphone 2014
Nguyễn Duy Nhân3K visualizações
Tình hình thương mại điện tử Việt Nam por Cat Van Khoi
Tình hình thương mại điện tử Việt NamTình hình thương mại điện tử Việt Nam
Tình hình thương mại điện tử Việt Nam
Cat Van Khoi10K visualizações
Nhận thức rủi ro tác động đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng38 201... por Giang Coffee
Nhận thức rủi ro tác động đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng38 201...Nhận thức rủi ro tác động đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng38 201...
Nhận thức rủi ro tác động đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng38 201...
Giang Coffee10.7K visualizações

Mais de Dung Tri

Marketing Attribution: Valuing The Customer Journey por
Marketing Attribution: Valuing The Customer JourneyMarketing Attribution: Valuing The Customer Journey
Marketing Attribution: Valuing The Customer JourneyDung Tri
1.8K visualizações17 slides
Moore corp - Viet nam Digital Landscape Q3 2015 por
Moore corp - Viet nam Digital Landscape Q3 2015Moore corp - Viet nam Digital Landscape Q3 2015
Moore corp - Viet nam Digital Landscape Q3 2015Dung Tri
1.5K visualizações49 slides
Digital Advertising Overview por
Digital Advertising OverviewDigital Advertising Overview
Digital Advertising OverviewDung Tri
2.5K visualizações50 slides
Online Display Advertising por
Online Display AdvertisingOnline Display Advertising
Online Display AdvertisingDung Tri
4.9K visualizações55 slides
Social Media Marketing por
Social Media MarketingSocial Media Marketing
Social Media MarketingDung Tri
5.6K visualizações37 slides
Quá trinh mua sắm của người tiêu dùng por
Quá trinh mua sắm của người tiêu dùngQuá trinh mua sắm của người tiêu dùng
Quá trinh mua sắm của người tiêu dùngDung Tri
1.2K visualizações45 slides

Mais de Dung Tri(20)

Marketing Attribution: Valuing The Customer Journey por Dung Tri
Marketing Attribution: Valuing The Customer JourneyMarketing Attribution: Valuing The Customer Journey
Marketing Attribution: Valuing The Customer Journey
Dung Tri1.8K visualizações
Moore corp - Viet nam Digital Landscape Q3 2015 por Dung Tri
Moore corp - Viet nam Digital Landscape Q3 2015Moore corp - Viet nam Digital Landscape Q3 2015
Moore corp - Viet nam Digital Landscape Q3 2015
Dung Tri1.5K visualizações
Digital Advertising Overview por Dung Tri
Digital Advertising OverviewDigital Advertising Overview
Digital Advertising Overview
Dung Tri2.5K visualizações
Online Display Advertising por Dung Tri
Online Display AdvertisingOnline Display Advertising
Online Display Advertising
Dung Tri4.9K visualizações
Social Media Marketing por Dung Tri
Social Media MarketingSocial Media Marketing
Social Media Marketing
Dung Tri5.6K visualizações
Quá trinh mua sắm của người tiêu dùng por Dung Tri
Quá trinh mua sắm của người tiêu dùngQuá trinh mua sắm của người tiêu dùng
Quá trinh mua sắm của người tiêu dùng
Dung Tri1.2K visualizações
The Essential Guide to Marketing in a Digital World - 5th por Dung Tri
The Essential Guide to Marketing in a Digital World - 5thThe Essential Guide to Marketing in a Digital World - 5th
The Essential Guide to Marketing in a Digital World - 5th
Dung Tri12K visualizações
Customer-Centric Marketing por Dung Tri
Customer-Centric MarketingCustomer-Centric Marketing
Customer-Centric Marketing
Dung Tri2.8K visualizações
Consumer Decision Jouney - Moore Corp - 72015 por Dung Tri
Consumer Decision Jouney - Moore Corp - 72015Consumer Decision Jouney - Moore Corp - 72015
Consumer Decision Jouney - Moore Corp - 72015
Dung Tri694 visualizações
Global Digital Landscape Report - Neilsen 32015 por Dung Tri
Global Digital Landscape Report - Neilsen 32015Global Digital Landscape Report - Neilsen 32015
Global Digital Landscape Report - Neilsen 32015
Dung Tri1.2K visualizações
Winning and Retaining the Digital Consumer - Accenture por Dung Tri
Winning and Retaining the Digital Consumer - Accenture Winning and Retaining the Digital Consumer - Accenture
Winning and Retaining the Digital Consumer - Accenture
Dung Tri958 visualizações
Global Trust in Advertising Report Nielsen 2013 por Dung Tri
Global Trust in Advertising Report Nielsen 2013Global Trust in Advertising Report Nielsen 2013
Global Trust in Advertising Report Nielsen 2013
Dung Tri781 visualizações
Millward Brown Adreaction 2014 Global por Dung Tri
Millward Brown Adreaction 2014 GlobalMillward Brown Adreaction 2014 Global
Millward Brown Adreaction 2014 Global
Dung Tri829 visualizações
Vietnam Digital Landscape 2015 por Dung Tri
Vietnam Digital Landscape 2015Vietnam Digital Landscape 2015
Vietnam Digital Landscape 2015
Dung Tri34.5K visualizações
M-commerce in Aisa - Ericsson 2014 por Dung Tri
M-commerce in Aisa - Ericsson 2014M-commerce in Aisa - Ericsson 2014
M-commerce in Aisa - Ericsson 2014
Dung Tri713 visualizações
State of Mobile Commerce - Criteo 2014 por Dung Tri
State of Mobile Commerce - Criteo 2014State of Mobile Commerce - Criteo 2014
State of Mobile Commerce - Criteo 2014
Dung Tri688 visualizações
Global Mobile Commerce - Criteo report Q42014 por Dung Tri
Global Mobile Commerce - Criteo report Q42014Global Mobile Commerce - Criteo report Q42014
Global Mobile Commerce - Criteo report Q42014
Dung Tri742 visualizações
Vietnam Consumer Landscape 2015 por Dung Tri
Vietnam Consumer Landscape 2015Vietnam Consumer Landscape 2015
Vietnam Consumer Landscape 2015
Dung Tri10.1K visualizações
Thương mại điện tử Việt Nam 2014 por Dung Tri
Thương mại điện tử Việt Nam 2014Thương mại điện tử Việt Nam 2014
Thương mại điện tử Việt Nam 2014
Dung Tri2.1K visualizações
Bao cao ngan Duoc Pham Dec2014 Moore Corp por Dung Tri
Bao cao ngan Duoc Pham Dec2014 Moore CorpBao cao ngan Duoc Pham Dec2014 Moore Corp
Bao cao ngan Duoc Pham Dec2014 Moore Corp
Dung Tri1.1K visualizações

Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014

 • 1. 1 BÁO CÁO THƯƠNG M ẠI ĐI ỆN TỬ TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘ NG VI ỆT NAM Vietnam Mobile E-Commerce Report 2014 2 0 1 4 BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN www.vecita.gov.vn
 • 2. 2 LỜI MỞ ĐẦU Thống kê thị trường Việt Nam trong năm 2014 thể hiện tiềm năng rất lớn cho thương mại điện tử trên nền tảng di động (Mobile E-commerce). Với dân số 90 triệu người, 39% sử dụng Internet, số lượng thuê bao di động trên 130 triệu thuê bao (1 người việt trung bình có 1,45 thẻ SIM điện thoại), trong đó 34% dân số có sử dụng internet qua nền tảng di động. Thời gian online bằng các thiết bị di động chiếm 1/3 tổng số thời gian online cả ngày của người Việt Nam. (Số liệu U.S. Census Bureau) Với những tiềm năng về thị trường, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì trước làn sóng mới này, Báo cáo Thương mại điện tử trên nền tảng di động Việt Nam 2014 (Vietnam Mobile E-Commerce Report 2014) sẽ cung cấp những khảo sát, thống kê về thị trường Việt Nam năm 2014, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp có thêm thông tin trong quá trình ra quyết định kinh doanh, đầu tư. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Bộ Công Thương
 • 3. 3 I. DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÊN DI ĐỘNG 1.1. Bán hàng B2C Trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, thương mại điện tử với cuộc cách mạng công nghệ di động – được dẫn đầu bởi điện thoại thông minh và các phần mềm ứng dụng – đang góp phần thúc đẩy hoạt động bán lẻ, tạo ra sự chuyển hướng căn bản trong mối quan hệ tương tác giữa người tiêu dùng, nhà bán lẻ và thương hiệu hàng hóa. Khi người tiêu dùng sử dụng thiết bị di động với phần mềm ứng dụng trên thiết bị để tìm kiếm, truy cập, so sánh và mua sắm hàng hóa thì giải pháp di động đang trở thành một kênh kinh doanh quan trọng cho ngành bán lẻ. Thống kê từ các doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam cho thấy các nhà bán lẻ đang cố gắng thích nghi với khuynh hướng thương mại điện tử trên nền tảng di động. Không chỉ tích cực giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, các chương trình khuyến mại trên môi trường mua sắm di động, các doanh nghiệp bán lẻ còn đầu tư thiết kế các ứng dụng di động riêng cho thương hiệu của mình. Hình 1: Cơ cấu đầu tư vào nền tảng di động Đầu tư vào nền tảng di động phục vụ cho giao dịch B2C được nhiều doanh nghiệp bán hàng xác định là hướng đầu tư chiến lược trong tương lai, thể hiện ở tỷ lệ đầu tư vào nền tảng di động chiếm tới 68% trong cơ cấu đầu tư vào nghiên cứu các nền tảng công nghệ mới. Tuy nhiên, cơ cấu đầu tư vẫn tập trung chủ yếu vào hoạt động truyền thông, chiếm 73%, trong khi đầu tư vào công nghệ chỉ chiếm 27%. Đối với hoạt động bán hàng B2C, thống kê từ doanh nghiệp và các giao dịch thực tế cho thấy tỷ lệ người tiêu dùng truy cập thông qua các thiết bị di động như smartphone, tablet chiếm 28%, tuy nhiên số lượng giao dịch được thực hiện thông qua các thiết bị di động chỉ chiếm 13%.
 • 4. 4 Hình 2: Tỷ lệ truy cập trên thiết bị và giao dịch từ thiết bị di động – Nguồn: WeAreSocial Thống kê từ phía người tiêu dùng, tỷ lệ sử dụng smartphone của người Việt chiếm 20%, trong đó 58% người sử dụng smartphone, table cho biết đã từng đặt hàng qua thiết bị di động. Hình 3: Tỷ lệ sử dụng smartphone tablet để đặt hàng - Nguồn: WeAreSocial Các kết quả khảo sát trên cho thấy, thương mại điện tử trên nền tảng di động (mobile e-commerce) đang thực sự từng bước đi vào sâu trong lĩnh vực bán lẻ với vai trò chuyển đổi từ một kênh liên lạc sang vai trò kênh tương tác giữa nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Khả năng tiếp nhận từ phía người tiêu dùng là rất khả quan, do đó vấn đề đối với các nhà bán lẻ là phải giải quyết hài hòa bài toán công nghệ và đảm bảo dịch vụ thương mại cốt lõi của doanh nghiệp.
 • 5. 5 1.2. Sàn thương mại C2C Một mô hình thương mại điện tử khác hiện đang phổ biến tại Việt Nam là Sàn giao dịch thương mại điện tử cũng đang có những bước chuyển mình để định hướng đầu tư vào nền tảng di động. Các ứng dụng xoay quanh mô hình C2C được chia thành 2 nhóm chính: 1) Nhóm các doanh nghiệp phát triển giải pháp di động dựa trên nền tảng cộng đồng người tiêu dùng đã có sẵn trên các nền tảng web; 2) Nhóm các doanh nghiệp chưa có tập khách hàng sẵn mà tận dụng lợi thế phát tán nhanh của nền tảng di động để quảng bá ứng dụng và xây dựng cộng đồng người mua và bán. Nhóm 1, đại diện là các doanh nghiệp có website uy tín, có số lượng người dùng đông đảo nên khi mở rộng ứng dụng di động có nhiều lợi thế về người dùng. Các ứng dụng thuộc Nhóm 1 này cũng được thiết kế để tận dụng các tính năng đơn giản của thiết bị di động như gọi điện, nhắn tin... Hình 4: Ứng dụng của Rongbay trên iOS Nhóm 2, đại diện là các doanh nghiệp cố gắng giải quyết bài toán công nghệ trước, tạo ra một nền tảng ứng dụng tốt sau đó tập trung triển khai xây dựng cộng đồng người bán – người mua. Nhóm này có ưu điểm là định hướng trên nền tảng di động ngay từ đầu nên ứng dụng phù hợp với người sử dụng di động với nhiều tính năng phong phú, nền tảng công nghệ tốt.
 • 6. 6 Hình 5: Ứng dụng mRaovat chỉ hoạt động trên nền tảng di động (2014) II. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG - THANH TOÁN TRÊN DI ĐỘNG 2.1. Dịch vụ thanh toán điện tử trên di động Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thanh toán trên di động, như có số lượng người dùng di động lớn (148% dân số), người tiêu dùng có xu hướng mua sắm trực tuyến cao. Hình 6: Thị trường thanh toán trực tuyến tại các quốc gia Đông Nam Á – Nguồn: TechInAsia
 • 7. 7 Thị trường thanh toán trực tuyến trên di động tại Việt Nam có tiềm năng phát triển, ngoài các điều kiện thuận lợi về môi trường, còn xuất phát từ thực tế phần lớn người dùng Việt Nam có như cầu sử dụng dịch vụ chuyển tiền, chiếm đến 45% dân số. Hình 7: Tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ chuyển tiền so sánh giữa một số nước trong khu vực – Nguồn: Ericsson, 2014 Ngoài ra, người tiêu dùng tại Việt Nam cũng cho thấy sự hứng thú và quan tâm bước đầu tới các tiện ích thanh toán trên di động. Có 19% người được khảo sát biết về các dịch vụ thanh toán trên di động, 10% tỏ ra quan tâm, mong muốn tìm hiểu và sử dụng dịch vụ thanh toán di động. Tuy nhiên tỷ lệ đã từng sử dụng thanh toán trên di động còn rất hạn chế, chỉ chiếm 1%. Hình 8: Tỷ lệ nhận biết của người tiêu dùng Việt Nam đối với thanh toán trên di động – Nguồn: Ericsson, 2014 Khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua di động, người tiêu dùng Việt Nam sử dụng trong 2 mục đích chính là chi trả hóa đơn và chuyển tiền. Khảo sát trên 2 mục đích sử dụng này, tỷ lệ người tiêu dùng lựa chọn phương thức thanh toán qua ứng dụng của ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn, tương ứng chiếm 48% và 71%.
 • 8. 8 Hình 9: Người tiêu dùng lựa chọn ứng dụng thanh toán di động từ ngân hàng nhiều hơn so với các ứng dụng khác – Nguồn: Ericsson 2014 2.2. Dịch vụ ngân hàng điện tử trên di động Trước sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng điện tử trên toàn cầu, dịch vụ Ngân hàng trên di động, một trong những dịch vụ của ngân hàng điện tử hứa hẹn sẽ có sự phát triển nhanh và rộng khắp trong thời gian tới tại Việt Nam. Ngày càng có nhiều ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng di động, năm 2014 có trên 30 ngân hàng tham gia thị trường này.
 • 9. 9 Hình 10: Số lượng các ngân hàng triển khai ngân hàng trên di động tại Việt Nam – Nguồn Asean Bank Forum Dịch vụ ngân hàng di động cho phép khách hàng sử dụng các dịch vụ từ đơn giản như tra cứu số dư tài khoản, thanh toán hóa đơn điện tử, mua các loại thẻ trả trước như thẻ điện thoại di động cho đến các giao dịch phức tạp như chuyển khoản trong cùng một hệ thống ngân hàng. Đi kèm với các tiện lợi nêu trên, sử dụng Ngân hàng di động đảm bảo yếu tố về bảo mật, an toàn thông tin khi một giao dịch qua mobile banking thành công cần bảo đảm ba yếu tố: 1) SIM điện thoại – vai trò định danh khách hàng 2) Mật khẩu (password) do ngân hàng cung cấp mà khách hàng phải ghi nhớ 3) Thông tin xác thực chứa các thông tin ngẫu nhiên ngân hàng sẽ cung cấp (qua SMS, email hoặc Token) khi phát sinh giao dịch chuyển khoản và khách cần điền đúng thông tin được yêu cầu. Với các ưu điểm nhiều tiện ích và an toàn, ngân hàng trên di động là một xu hướng thanh toán quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng thanh toán cho thương mại điện tử tại Việt Nam. III. DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC TRÊN DI ĐỘNG 3.1. Dịch vụ đặt chỗ taxi Dịch vụ đặt chỗ taxi qua di động là một dịch vụ còn mới mẻ ở Việt Nam với sự tham gia chủ yếu của các doanh nghiệp nước ngoài với 3 đơn vị nổi bật là Uber, Grabtaxi và Easytaxi. Dịch vụ trên chia làm 2 nhóm phân biệt; Grabtaxi và Easytaxi kết nối các hãng taxi truyền thống với khách hàng qua thiết bị di động, trong khi Uber thực hiện kết nối giữa lái xe nói chung và hành khách với nhau.
 • 10. 10 Mặc dù hết sức mới mẻ với thị trường Việt Nam, nhưng các dịch vụ trên đã có một lượng khách hàng thường xuyên tương đối đáng kể, cạnh tranh với dịch vụ taxi truyền thống. Tuy nhiên, giữa các thương hiệu có sự chênh lệch về thị phần, Grabtaxi đang chiếm 62% trong khi EasyTaxi và Uber lần lượt chiếm 17% và 21%. Nguyên nhân dẫn đến khác biệt kể trên do chiến lược marketing, quảng bá đến người dùng của các đơn vị có nhiều khác biệt. Hình 11: Tỷ lệ phân bố thị trường ứng dụng gọi taxi - Nguồn: SocialHeat Google Trends cho thấy xu hướng tìm kiếm của cộng đồng mạng cũng nghiêng về phía GrabTaxi và Uber. Hình 12: Xu hướng tìm kiếm dịch vụ đặt chỗ taxi của cộng đồng mạng từ tháng 6 – 8, năm 2014 Với xu hướng dịch vụ đặt chỗ taxi qua di động phát triển như hiện nay, năm 2015 dự đoán sẽ là một năm sôi động đối với thị trường dịch vụ taxi và khách hàng sẽ được sử
 • 11. 11 dụng các dịch vụ ngày càng tốt hơn trong đó sẽ có cả sự góp mặt của các doanh nghiệp Việt vào thị trường đầy tiềm năng này. Hình 13: Livetaxi là ứng dụng định hướng cạnh tranh với Uber, Grabtaxi mới được Sở Giao thông Vận tải và Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh công bố - Hình ảnh minh họa 3.2. Dịch vụ cung cấp voucher, coupon, thẻ thành viên Xây dựng ứng dụng cung cấp voucher, coupon, thẻ thành viên cho người tiêu dùng trên các ứng dụng di động tại Việt Nam không phải là một lĩnh vực mới. Các doanh nghiệp lớn có dịch vụ mua hàng theo nhóm (Hotdeal, Muachung,…) đều xây dựng các ứng dụng di động cho riêng mình. Thực tế, người tiêu dùng có thái độ khá tích cực đối với việc tìm kiếm các voucher, coupon trên thiết bị di động, khi trên 60% người tiêu dùng tỏ ra quan tâm đến các ứng dụng di động dạng này. Hình 14: Khảo sát mức độ chấp nhận của người sử dụng đối với tìm kiếm voucher/coupon trên di động
 • 12. 12 Sau thời kì phát triển bùng phát của các website groupon tại Việt Nam giai đoạn 2012-2013, thời điểm hiện tại chỉ còn một nhóm những doanh nghiệp có thực lực và đủ khả năng tiếp tục phát triển. Chính những doanh nghiệp này là những người tiên phong trong việc cung cấp voucher, coupon và thẻ thành viên qua di động ở Việt Nam. Những website hàng đầu đều có những ứng dụng di động xuất sắc của riêng mình. Điểm đặc trưng của các ứng dụng dạng này là đều hỗ trợ tìm kiếm các khuyến mại hấp dẫn theo địa điểm, tuy nhiên, khả năng tùy biến cá nhân còn yếu. Hình 15: Giao diện ứng dụng di động của phần mềm Muachung Bên cạnh các doanh nghiệp bản địa, các hãng sản xuất thiết bị di động lớn cũng đang triển khai một số hoạt động đầu tư vào phân khúc này với mục đích tăng thêm giá trị cho khách hàng khi sở hữu các thiết bị của hãng. Galaxy Gift và Lumia Vip là những nỗ lực đầu tiên của Samsung và Microsoft nhằm vào thị trường cung cấp voucher, coupon qua thiết bị di động tại Việt Nam. Người sử dụng khi cài đặt các ứng dụng này sẽ nhận được những mã giảm giá để tiết kiệm hơn khi sử dụng các dịch vụ ăn uống, spa hay các dịch vụ khác có trong hệ thống khuyến mại, đặc biệt các ứng dụng này tích hợp với tiện ích định vị để giúp người dùng xác định các khuyến mãi xung quanh khu vực vị trí của mình. Để sử dụng các khuyến mại nào đó, người sử dụng chỉ cần thao tác đơn giản để tạo một mã giảm giá kèm QR code. Chỉ cần đưa mã cho nhân viên cửa hàng là khách hàng sẽ được trừ đi số tiền tương ứng. Nếu cửa hàng có ký kết chương trình My Points với Microsoft (Ứng dụng Lumia Vip) thì người sử dụng sẽ được nhận một số điểm tích
 • 13. 13 lũy, ví dụ như mỗi 100.000 đồng sẽ nhận được 100 điểm; sau đó có thể sử dụng điểm đó để trừ tiền cho các dịch vụ khác. Hình 16: Ứng dụng Lumia VIP cho phép người dùng tìm kiếm các khuyến mại quanh vị trí người dùng Giải pháp Thẻ thành viên thông minh cung cấp qua thiết bị di động cũng được một số doanh nghiệp phát triển. Ứng dụng giúp người dùng nhận được các ưu đãi thông qua hình thức tích điểm, hoặc cung cấp các khuyến mãi khi thành viên sử dụng dịch vụ được cung cấp, cho phép các thành viên sử dụng ứng dụng tại danh sách các địa điểm được hưởng ưu đãi và nhận các hình thức phục vụ đặc biệt. Khi đến địa điểm, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, bấm vào địa điểm và hiển thị E-Card lên màn hình. Sau đó đưa màn hình điện thoại cho nhân viên tại địa điểm. Hình 17: Ứng dụng Foody với tính năng e-Card
 • 14. 14 IV. DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ 4.1. Kinh doanh nội dung số trên thiết bị di động Dịch vụ nội dung số trên thiết bị di động tại Việt Nam được triển khai rất đa dạng với nhiều nhóm nội dung phong phú, tuy nhiên nếu phân theo phương thức thanh toán thì có 2 nhóm chính: - Người dùng trả phí trực tiếp và sử dụng cho từng nội dung số - Người dùng đăng kí thuê bao để sử dụng dịch vụ nội dung số trực tuyến Hình thức cung cấp dịch vụ thứ nhất phát triển từ rất lâu, từ những ngày đầu tiên của dịch vụ nội dung số trên nền tảng di động. Người dùng có thể tải nhạc chuông, nhạc chờ, hình nền… về điện thoại của mình thông qua tin nhắn SMS, hoặc tải xuống trực tiếp qua Internet. Phí thanh toán có thể được chi trả thông qua tin nhắn trừ trực tiếp vào thuê bao, hoặc trừ tiền vào thuê bao di động trả sau, nạp thẻ cào, thanh toán trực tuyến qua thẻ ngân hàng… Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam chưa có tâm lý sẵn sàng trả tiền mua các nội dung số để sử dụng, mà thay vào đó chủ yếu tìm kiếm nội dung miễn phí, hoặc nội dung số bản quyền nhưng đã được phá khóa tương ứng là 9% và trên 82%, chiếm trên 90% kết quả khảo sát. Số lượng người sử dụng sẵn sàng trả tiền mua nội dung bản quyền chỉ có 6%. Hình 18: Tỷ lệ các cách thức người sử dụng lựa chọn để sử dụng nội dung số trên thiết bị di động
 • 15. 15 Hình thức thứ 2 cho phép người dùng có thể lựa chọn hình thức thanh toán theo định kỳ một khoản phí thuê bao để sử dụng dịch vụ. Các ứng dụng di động cho phép người sử dụng xem các chương trình truyền hình, hoặc một số ứng dụng cho phép người dùng xem phim với độ phân giải cao sau khi đã trả một khoản phí nhất định. Thực tế, người tiêu dùng Việt Nam đã bước đầu thay đổi thói quen đối với việc thanh toán chi phí để có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến như xem phim trên di động. Trên 20% số người được khảo sát sẵn sàng chi trả cho việc xem phim trực tuyến trên di động. Hình 19: Tỷ lệ người sử dụng sẵn sàng trả tiền để xem phim trực tuyến trên di động 4.2. Bản đồ số trên thiết bị di động Kết quả khảo sát cho thấy, số lượng người tiêu dùng có thói quen tra cứu địa điểm trên thiết bị di động tại Việt Nam là rất cao, lên đến 88%. Hình 20: Tỷ lệ người dùng sử dụng các cách thức khác nhau để tra cứu địa điểm Các ứng dụng tra cứu nội dung, thông tin địa điểm trên bàn đồ hiện rất đa dạng với các nền tảng của các hãng nước ngoài như Google Map, Nokia (Here Map), Apple Map… hoặc của các doanh nghiệp Diadiem.com, Thodia.vn,… Điểm chung của các giải pháp này là dựa trên nền tảng bản đồ địa lý để cung cấp thông tin về các địa danh, khu giải trí, thông tin địa chỉ doanh nghiệp,… giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các thông tin về địa điểm xung quanh vị trí đang hoạt động. Tuy nhiên, trong phân
 • 16. 16 khúc này các doanh nghiệp nước ngoài đang có nhiều ưu thế với nguồn lực về công nghệ và số lượng người dùng đông đảo. V. ỨNG DỤNG, TRÒ CHƠI TRÊN DI ĐỘNG 5.1. Ứng dụng trên thiết bị di động Doanh nghiệp phát triển ứng dụng tại Việt Nam vẫn chú trọng đến phát triển trò chơi nhiều hơn thay vì phát triển các ứng dụng, cụ thể là số lượng trò chơi trên các chợ ứng dụng tại Việt Nam lên đến trên 10,000 so với trên 2,000 ứng dụng được phát triển. Hình 21: Số lượng các trò chơi/ứng dụng đang có mặt trên các chợ ứng dụng tại Việt Nam tính đến tháng 4/2014 – Nguồn: Appota, 2014 Mặc dù số lượng ứng dụng còn hạn chế, tuy nhiên ứng dụng do các nhà phát triển trong nước cũng được cộng đồng đón nhận với nhiều ứng dụng được đánh giá cao và lượt tải lớn trên các chợ ứng dụng của Apple iOS, Google Android và Microsoft Windows Phone. Hình 22: Ứng dụng do các nhà phát triển trong nước được người sử dụng đánh giá cao
 • 17. 17 Trong năm 2014, hoạt động hỗ trợ các nhà phát triển ứng dụng trên nền tảng di động tại Việt Nam cũng được triển khai với điển hình là chương trình Tỷ phú ứng dụng do Nokia – Microsoft triển khai với giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng tiền mặt cho ứng dụng đoạt giải nhất. Hình 23: Cuộc thi Tỷ phú ứng dụng trên nền tảng Windows Phone Cuộc thi được tổ chức công phu với giải thưởng hấp dẫn đã thu hút số lượng lớn nhà phát triển tham gia, tuy nhiên chương trình lại mất điểm khi quá trình trao giải không nhận được sự đồng tình của cộng đồng nhà phát triển, ứng dụng đoạt giải nhất không được cộng đồng người dùng đánh giá cao. Hình 24: Phản hồi của cộng đồng với phần mềm đoạt giải nhất 5.2. Trò chơi trên thiết bị di động Trong các hình thức kinh doanh ứng dụng trên thiết bị di động, trò chơi di động là ứng dụng đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho doanh nghiệp, doanh thu lên đến 60% tổng doanh thu của các ứng dụng Việt. Quảng cáo trong ứng dụng đem lại doanh thu tới 27%, trong khi thanh toán trong ứng dụng (IAP – InApp Purchase) cũng đem lại doanh thu là 13%.
 • 18. 18 Hình 25: Tỷ lệ doanh thu đạt được từ các loại hình ứng dụng trên di động - APPOTA 2014 So với năm 2013, thị trường trò chơi di động tại Việt Nam đạt doanh thu lên đến 210 triệu USD, tăng đến 75% trong năm 2014. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng của thị trường được dự báo sẽ chậm dần lại và đạt mức 410 triệu USD trong năm 2017. Hình 26: Biểu đồ tăng trưởng của thị trường trò chơi di động tại Việt Nam – Nguồn: APPOTA 2014
 • 19. 19 Tương tự trong mảng ứng dụng, mảng trò chơi trên di động cũng ghi nhận những tên tuổi nhà phát triển trong nước. Tiêu biểu như trò chơi FlappyBird của Nguyễn Hà Đông được đánh giá là một hiện tượng trong năm 2014 Hình 27: Flappy Bird - trò chơi Việt đã nổi danh trên toàn thế giới VI. KẾT LUẬN Thương mại điện tử trên nền tảng di động tại Việt Nam đang trong giai đoạn đầu tiên phát triển với nhiều dấu hiệu rất tích cực. Với tiềm năng thị trường lớn, đây chắc chắn là xu hướng sẽ được các nhà đầu tư, nhà phát triển ứng dụng, doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, khai thác. Đây là cơ hội lớn cho các nhà phát triển ứng dụng cũng như các doanh nghiệp để mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ nhưng đồng thời cũng là áp lực với các đơn vị để theo kịp được xu thế quan trọng của thương mại điện tử. Các doanh nghiệp nước ngoài với tiềm lực kinh tế và kinh nghiệm chắc chắn sẽ có lợi thế trong khi các đơn vị trong nước vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, phát triển. Do đó, đòi hỏi các nhà phát triển ứng dụng và các doanh nghiệp trong nước cần có sự trao đổi, hợp tác với nhau để cùng phát triển các sản phẩm phục vụ cộng đồng người sử dụng với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ. Cuối cùng, thương mại điện tử trên di động cũng không vượt ngoài khuôn khổ những giá trị thương mại truyền thống khi chất lượng dịch vụ là cốt lõi. Các hạ tầng hỗ trợ cho thương mại điện tử như thanh toán, chuyển phát cũng cần được các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, đầu tư phát triển. Trên cơ sở đó, thương mại điện tử trên di động sẽ góp phần chắp cánh cho lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam.
 • 20. 20 Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Bộ Công Thương Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: +84-4-22205398 URL: www.vecita.gov.vn