Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Timo Honkela: Ihminen+ -esitelmä, Mikkeli, 22.9.2016(20)

Mais de Timo Honkela(20)

Anúncio

Timo Honkela: Ihminen+ -esitelmä, Mikkeli, 22.9.2016

 1. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Timo Honkela 22.9.2016 Tieto, talous, tunteet ja terveys: Viisaat koneet tulevat ihmisen avuksi timo.honkela@helsinki.fi Mikkelin amk, Patteristonkatu 2, 50100 Mikkeli
 2. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli “Muuttuko ihminen ja mihin suuntaan?” Ihminen on varsin stabiili mutta konteksti vaikuttaa meihin suuresti Rakentamalla viisaasti konteksteja voimme vaikuttaa kohtaloomme Teknologia on yhä merkittävämpi osa kontekstiammeTuula Valkama (1969)
 3. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Muutoksia tuottavat tekijät ● Uusia menetelmiä kehitetään ● Ilmiöitä koskeva ymmärrys kasvaa (monitieteisyys, tieteidenvälisyys) ● Laskentakapasiteetti kasvaa ● Muistitila kasvaa ● Lisääntyvässä määrin lisätään koneoppimisen käyttöä ● Saatavilla olevat aineistot (“Big Data”, “Open Data”) määrä kasvaa
 4. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Miten käy, jos emme hyödynnä koneita (koneoppimista) nykyistä paremmin? https://www.pinterest.com/pin/509680882801748515/ Emme pärjää kilpailussa junaan käyttävälle kilpailijallemme, vaikka annamme hevosille vähemmän kauraa, ratsastajille pienempää palkkaa, … … tuotamme halvempaa energiaa, karsimme kustannuksia, pienennämme työntekijöiden palkkoja, ...
 5. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Myönteinen skenaario ● Koneiden mahdollistama resurssitehokkuus, lisäymmärrys, kehittyvä tiede, parempi ihmisten välinen vuorovaikutus, jne. tuottavat kontekstin, jossa ihmiset voivat voida entistä paremmin henkisesti, fyysisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti, jne. Jätän tarkoituksella dystopiat tässä väliin, koska niitä tarkastellaan laajalti tutkimuksissa ja mediassa. On myös muistettava antisipatoriset järjestelmät eli ennustusten tapa tuottaa itsensä.
 6. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli TIETO
 7. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Koneille opetetaan kieltä Koneet oppivat kieltä ● Perinteisesti koneet on pyritty saamaan “kielitaitoisiksi” kirjoittamalla kielen sääntöjä koneen ymmärtämään muotoon ● Tämän on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi ● Nykyisin hyödynnetään koneoppimismenetelmiä
 8. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Sanojen suhteet paljastuvat niiden käytöstä ● Kun käytettävissä on suuria tekstiaineistoja, mielivaltaisen kielen sanojen välisiä suhteita voidaan selvittää tilastollisesti ● Perusidea on se, että kahta sanaa käytetään tyypillisesti samaan tapaan (samanlaisessa lauseyhteydessä), jos niiden merkitykset ja/tai kieliopillinen rooli on samankaltainen
 9. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Datan ja tekstien louhinta ● Edellä kuvatulla tavalla mitä tahansa suuria data- tai tekstiaineistoja voidaan tutkia (Honkela&Klami,2008)
 10. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Suomen tieteen kartta Akatemian aineistosta (Honkela&Klami,2008) Kemia Luonnon- ja insinööritieteet Bio- ja ympäristötieteet Terveystieteet Kulttuuri- ja yhteiskunta- tieteet Tieteellisiä tekstejä ei lueta ainoastaan ihmisvoimin yksi kerrallaan Kone auttaa käymään läpi tuhansia, jopa miljoonia dokumentteja
 11. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Tieteiden kohteiden monimutkaisuus Biologinen maailma Fysikaalinen maailma Kulttuurinen maailma
 12. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Humanististen ja yhteiskunnallisten teemojen erityinen haastavuus Biologinen maailma Fysikaalinen maailma Kulttuurinen maailmaUseimmat luonnontieteen menetelmät ovat liian “heppoisia”, kun halutaan ymmärtää humanististen ja yhteiskuntatieteiden alueen käsitteitä ja ilmiöitä sekä ratkaista niihin liittyviä ongelmia
 13. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Humanistinen meta-analyysi (Honkela 2016) Aineisto sanoineen Analyysi olettaen sanojen jaettu merkitys Honkelan ehdotus Aineisto sanoineen Analyysi hyödyntäen merkityksien vaihtelumallia Merkityksien analyysi rikkaissa konteksteissa
 14. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Humanistinen meta-analyysi (Honkela 2016) Aineisto sanoineen Analyysi olettaen sanojen jaettu merkitys Honkelan ehdotus Aineisto sanoineen Analyysi hyödyntäen merkityksien vaihtelumallia Merkityksien analyysi rikkaissa konteksteissa Sanoja ei voi ottaa analyysin perusdataksi olettaen, että sana tarkoittaa täsmälleen samaa, kun puhuja/ kirjoittaja on eri ja eri kontekstissa Sanan merkitys on tilastollinen, subjektiivinen ja kontekstiriippuva ilmiö
 15. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Humanistinen meta-analyysi (Honkela 2016) ... AUTENTTINEN ... HAUVA KATTI KISSA KOIRA … REILU ... TEHOKAS ... DATA (1) RIKAS MERKITYS- MALLI SISÄLTÖ- ANALYYSI (HUMANISTINEN META-ANALYYSI) DATA (2)
 16. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli TALOUS
 17. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Excel- vai sisältöjohtaminen? https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs http://yle.fi/uutiset/kallasvuo_rauhoittelee_salolaisia_-_nokia_ei_ole_lahdossa/5946127
 18. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Tunnen tämän alan juuriaan myöten Haluan rakentaa ihmisille ja kehittäjille innostavia laitteita Pidän vain huolta, etteivät insinöörimme nosta kustannustasoa liikaa Bisneksemme kulkee kuin juna Kyllähän minäkin näitä kännyköitä jatkuvasti käytän Oletettuja ajatuksia
 19. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Miksi niin paljon puhetta digitaalisuudesta? Maailma pyörii softan ympärillä! http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/million-lines-of-code/ Ohjelmarivejä: - Unix 1.0 ~ 10.000 - Windows 3.1 ~ 2.000.000 - Firefox ~ 10.000.000 - Facebook ~ 60.000.000 - Googlen palvelut ~ 2.000.000.000 Suomalaislähtöisiä: - MySQL ~ 13.000.000 - Linux 3.1 ~ 15.000.000
 20. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Hyvän keiton aineksia Monipuolinen osaaminen Luovuus Innostus ja kannustaminen
 21. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli TUNTEET
 22. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Tunteita analysoivat koneet ● Koneita voidaan tiedon ja järjen sisältöjen lisäksi yhä lisääntyvässä määrin käyttää myös tunteiden analysointiin ● Nykyään on suosittua tehdä ns. sentimenttianalyysia esimerkiksi asiakaspalautteen selvittämiseen: mistä tuotteista tai palveluista asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, vihaisia, tms? ● Tunteiden maailmaa voi mallintaa ilmiöiden taustojen, dynamiikan ja keskinäisten tekijöiden näkökulmasta
 23. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Koneen intuitio ● Koneelle voidaan syöttää “keinotekoista kokemusta”, joka ei ole valmiiksi kielellisessä tai luokitellussa muodossa ● Näin ollen koneen voidaan ajatella saavuttavan keinotekoista intuitiota ● Jonkin johtopäätöksen taustalla vaikkapa keinotekoinen neuroverkko voi punnita tuhansia tekijöitä; päättely on näin hienovaraisempaa kuin vaikkapa looginen päättely, joka on itse asiassa varsin pinnallista http://arxiv.org/pdf/1507.02672v1.pdf Rasmus, Valpola, Honkala. Berglund, Raiko https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_neural_network
 24. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Tunteet ja intuitio ● Tunteet ovat päätöksentekomme lähtökohta ● Intuitio on osaamisemme ja ymmärryksemme “laskentatehokas” ja kokemusperäinen ydin ● Näiden analysointi ja mallintaminen muuttaa tieteen ja teknologian puitetta olennaisesti
 25. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli TERVEYS
 26. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Lääketiede ja hyvinvointi ● Lääketieteessä suuret tietoaineistot ja koneoppimismenetelmät mahdollistavat aiempaa tarkemmat ja nopeammat diagnoosit ja koneen antamat yksilölliset hoitosuositukset ● Elintapojen ja hoitojen vaikutuksia voidaan tutkia aiempaa tarkemmin ottaen huomioon jopa tuhansia tekijöitä ● Elintapojen vaikutusten selvittäminen ja niiden suhde geeniperimään voi parhaimmillaan estää joitakin sairauksia puhkeamasta
 27. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Terveyden ja hyvinvoinnin käsitejärjestelmät https://www.youtube.com/watch?v=_0RJvnwIFsM Krista Lagus
 28. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli TUNTEET TIETO TALOUS TERVEYS Kysymyksiä, kommentteja ja keskustelua
 29. Timo Honkela, 22.9.2016, Ihminen+, Mikkeli Kiitos! http://375humanistia.helsinki.fi/humanistit/timo-honkela http://www.slideshare.net/timohonkela https://www.youtube.com/watch?v=UXwkGPMMZdk
Anúncio