O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
kahdeksan ikkunaa
kahdeksan ikkunaa
copyright © 009
Kuudes Kerros Helsinki Oy TNS Gallup Oy
All Rights Reserved
8 ikkunaa tulevaisuuteen
ar...
kahdeksan ikkunaa
4kahdeksan ikkunaa
Intro pictures and text
5kahdeksan ikkunaa
/a
/b
/c
/d
sisällys
johdanto
miksi kirja on tehty?
kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen
tekijöiden esittel...
kahdeksan ikkunaa
/ajohdanto
miksi kirja on tehty?
7kahdeksan ikkunaa
Tulevaisuuteen
voi vaikuttaa.
Halu tarjota
makupaloja
tulevaisuudesta.
Mikä kaikki on
mahdollista?
Entä...
kahdeksan ikkunaa
kahdeksan ikkunaa
tulevaisuuteen
Tulevaisuudentutkimusta ohjaa
periaate, ettei tulevaisuutta voi
ennusta...
9kahdeksan ikkunaa
johdanto
lisätyötä tiedossa
Skenaariotyö saattaa kuulostaa
propellipäiseltä aikamatkailulta, pää
pilvis...
0kahdeksan ikkunaa
johdanto
mikä on mahdollista?
Prosessin keskivaiheessa pääsimme
jo aikamatkailuun. Kuudes Kerros
visual...
kahdeksan ikkunaa
johdanto
elämää laatikoissa
Tarkoituksemme ei ole kategorisoida
tulevaisuuden kuluttamista tai kulut-
ta...
kahdeksan ikkunaa
Tässä kirjassa avaamme
kahdeksan ikkunaa
tulevaisuuteen.
Kustakin ikkunasta
avautuu yksi näkymä
tulevais...
kahdeksan ikkunaa
4kahdeksan ikkunaa
tekijät
leena fredriksson
Trendiasiantuntijana Leena tuo
projekteihin tietoa olemassa
olevista ja tulev...
5kahdeksan ikkunaa
tiitta tiilikainen
Arvo- ja asennetutkimus Risc Moni-
torin tutkimusyksikköä johtava Tiit-
ta toimi enn...
kahdeksan ikkunaa
7kahdeksan ikkunaa
/btulevaisuuden kuluttaminen
Hiljaisten signaalien
avulla saadaan
rikottua pitkien
trendimuutosten
meka...
kahdeksan ikkunaa
megatrendit
megatrendit maalaavat
maiseman päävärit
Skenaarioiden rakentamisessa
hyödynnetään pieniä ja ...
9kahdeksan ikkunaa
megatrendit
Aineisto on nähtävillä Tekesin
verkkosivuilla. Työn tuloksena
nousi esiin kuusi kokoavaa ta...
0kahdeksan ikkunaa
Norsunluutornista
jalkautettuun
ennakointiin
Tieteen syntinä on perinteisesti
pidetty maailman tarkkail...
kahdeksan ikkunaa
Millaista luovaa työtä Suomessa
sitten nykyään tehdään?
Kansainvälisissä yrityksissä ja
tutkimuslaitoksi...
kahdeksan ikkunaa
käyttäjä yrityksen tuotekehit-
täjänä
Viime vuosien hitti suunnitte-
lutyössä on ollut käyttäjien
osalli...
kahdeksan ikkunaa
Mutta mitä kävi suomalaiselle
”elämystaloudelle”? Keskustelua
elämystaloudesta innoitti
Gilmoren ja Pine...
4kahdeksan ikkunaa
Harva menestystarina
on syntynyt
päätöksellä, jonka
aihiot eivät olisi
jo poreilleet siinä mitä
työntek...
5kahdeksan ikkunaa
kahdeksan ikkunaa
asiantuntijapuheenvuoro
7kahdeksan ikkunaa
Miltä brändi
tulevaisuudessa näyttää?
Millainen on tulevaisuuden brändi?
Millaisia vaatimuksia on tulev...
kahdeksan ikkunaa
Tulevaisuuden brändeissä on
mielikuvitusta, kurinalaisuutta
ja ehdottomasti designia. Apple
on esimerkki...
9kahdeksan ikkunaa
Jokaisella menestyneellä
brändillä on selkeä positiointi,
joka ilmenee identiteetin, nimen
ja tuoteomin...
0kahdeksan ikkunaa
Yritykset, jotka elävät ja
hengittävät yksilöiden
tahtiin ja jotka ehdoitta
kunnioittavat yksilöiden
ta...
kahdeksan ikkunaa
kahdeksan ikkunaa
Mitä enemmän
myönnämme
ettemme tiedä,
sitä enemmän
tulemme tietämään
Tämän päivän yritysten on luovittav...
kahdeksan ikkunaa
Yritykset tarvitsevat työkaluja
ymmärtääkseen sekä suuret
että pienet muutokset, joita
ympärillämme tapa...
4kahdeksan ikkunaa
käsittele ja ohjaa tietotulvaa
Ympäriltämme tulvivaa tietoa tulee
käsitellä ja ohjata järjestelmällises...
5kahdeksan ikkunaa
Yritykset, jotka elävät ja hengittävät
yksilöiden tahtiin ja jotka ehdoitta
kunnioittavat yksilöiden ta...
kahdeksan ikkunaa
7kahdeksan ikkunaa
Tässä luvussa esittelemme
kahdeksan tulevaisuuden
ilmiötä ja neljä unelmaa.
/ckahdeksan ikkunaa
neljä u...
kahdeksan ikkunaa
9kahdeksan ikkunaa
Kahdeksan tulevaisuuden
ilmiötä ja neljä unelmaa
Tässä luvussa avaamme ikkunat.
Skenaariotyön tuloksena...
40kahdeksan ikkunaa
ilmiökartta
ilmiökartta
Skenaariotyön tuloksena syntyneet
ikkunat kuvaavat tulevaisuuden
ilmiöitä, joi...
4kahdeksan ikkunaa
ilmiökartta
tasainen elämä
aktiivinen elämä
me
minä
kokemus kerrallaan
teknologia
perustyytyväisyys
per...
4kahdeksan ikkunaa
01 driverit
kokemus kerrallaan
teknologia
tasainen elämä
rauha
4kahdeksan ikkunaa
44kahdeksan ikkunaa
elämäntyyli
Arkea leimaa tyytyväinen välin-
pitämättömyys. Maailma on ehkä
tullut hulluksi, mutta omas...
45kahdeksan ikkunaa
Vastuullinen kuluttaminen ei herätä
suuria tunteita, sillä ekologisuudesta
huolehtimisen ei pitäisi yl...
4kahdeksan ikkunaa
rauha
47kahdeksan ikkunaa
rauha
Välillä tuntuu ympärillä
tapahtuvan ihan liikaa, eikä
perässä edes huvita pysyä.
Onneksi kotona ...
4kahdeksan ikkunaa
02 driverit
perhe
tuttuus ja turvallisuus
muiden puolesta
tottumus
49kahdeksan ikkunaa
50kahdeksan ikkunaa
klo
18
treenittottumus
5kahdeksan ikkunaa
14.5.klo
18
treenit
Puuhaa on koko ajan -
keskiviikkoisin käyn salilla, on
lasten harrastukset, pihamaa...
5kahdeksan ikkunaa
elämäntyyli
Arjessa pyöritettävät rutiinit luovat
turvallisuutta ja yksinkertaistavat
monimutkaistuvaa ...
5kahdeksan ikkunaa
suositusten mukaisina. Laite kertoo
myös tuotteiden ekotaseen, eikä
punaiselle meneviä tuotteita osteta...
54kahdeksan ikkunaa
14.5. klo
18
treenit
tottumus
55kahdeksan ikkunaa
- 2 maitoa
- naan
- tomaatteja
(luomu vaikk
tottumus
5kahdeksan ikkunaa
03 driverit
luovuus
kriittisyys
ympäristö
vapaus
57kahdeksan ikkunaa
5kahdeksan ikkunaa
vapaus
59kahdeksan ikkunaa
vapaus
0kahdeksan ikkunaa
elämäntyyli
Elämäntyyliä määrittää vastuun
kantaminen ympäristöstä ja
maailman tilasta. Oman elämäntava...
kahdeksan ikkunaa
joskus vaikea vetää. Perheeseen
voidaan ostaa nanomateriaaleja
hyödyntävät, ilmansaasteilta
suojaavat la...
kahdeksan ikkunaa
vapaus
kahdeksan ikkunaa
vapausvapaus
4kahdeksan ikkunaa
04 driverit
verkostoituminen
mukavuudenhalu
oman elämän hallinta
verkosto
5kahdeksan ikkunaa
kahdeksan ikkunaa
verkosto
7kahdeksan ikkunaa
verkosto
Odotan karavaanilomaa Norjan
pohjoisrannikolle, siellä en ole
vielä käynyt.
Reissulla testataa...
kahdeksan ikkunaa
elämäntyyli
Työ ja harrastukset sekoittuvat
toisiinsa ja luovat kokonaisvaltaisen
sosiaalisen verkoston....
9kahdeksan ikkunaa
Harrastuksiin ja työtehtäviin
liittyvien tuotteiden tiukat
laatuvaatimukset ja odotukset
laajenevat osi...
70kahdeksan ikkunaa
verkosto
7kahdeksan ikkunaa
verkosto
Monipolvinen design on alkanut
houkuttaa. Kotona on oltava
tuotteita, joita kellään muulla
ei ...
7kahdeksan ikkunaa
05 driverit
yksilöllisyys
halu vaikuttaa
aktiivisuus
valta
7kahdeksan ikkunaa
close|
74kahdeksan ikkunaa
elämäntyyli
Kuluttajat ovat kasvaneet maail-
maan, jossa kaikki on muutaman
klikkausen päässä ja jossa...
75kahdeksan ikkunaa
Eräs ruokabrändi ylläpitää
kuluttajaraatia videokännyköiden
avulla. Maanantaina tiedustellut
”Mitä hal...
7kahdeksan ikkunaa
valta
etusivu| profilointi| boardi| galleria| newz|
77kahdeksan ikkunaa
valta
info
linkit
finder
powerkulma
7kahdeksan ikkunaa
valta
79kahdeksan ikkunaa
valta
close|
0kahdeksan ikkunaa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit. Mauris mollis feugiat ligula. Praesent
male...
kahdeksan ikkunaa
Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Mauris
mollis feugiat ligula.
c
kahdeksan ikkunaa
tunne
kahdeksan ikkunaa
tunne
4kahdeksan ikkunaa
elämäntyyli
Elämässä korostuu entistä enemmän
kaiken saaminen tässä ja nyt. Per-
heen huomioimisen sekä...
5kahdeksan ikkunaa
kuluttaminen
Shoppailu tuottaa nautintoa, ja se on
usein kaveriporukan kollektiivista
ajanvietettä. Aik...
kahdeksan ikkunaa
valtatunne
7kahdeksan ikkunaa
valta
Ammennan ideoita lapsuuden
nostalgiasta, ihailemieni
henkilöiden elämästä ja uusista
harrastuksis...
kahdeksan ikkunaa
07 driverit
hedonismi
äärikokemukset
uutuudet
valo
9kahdeksan ikkunaa
90kahdeksan ikkunaa
elämäntyyli
Kokemuksellisuuden halu ajaa kaik-
kia valintoja ja elämäntyyli voi näyt-
tää monenlaiselt...
9kahdeksan ikkunaa
tarjoamaan elämyksiä mutta
myös ilmiöitä – ja valokeilaan
pääsemistä. Esimerkiksi Helsingin
keskustan k...
9kahdeksan ikkunaa
valta
9kahdeksan ikkunaa
Minulle on tosi tärkeää, että
kaikki vaihtoehdot on mahdollisia
ja voin itse valita miten elän.
Olisin ...
94kahdeksan ikkunaa
valo
95kahdeksan ikkunaa
valo
On mahtavaa kun oma reiki
(ostosavustaja) soittaa ja kertoo
löytäneensä juuri mulle sopivat
juhla...
9kahdeksan ikkunaa
08 driverit
luovuus
estetiikka
edelläkävijyys
laatu
97kahdeksan ikkunaa
9kahdeksan ikkunaa
laatu
99kahdeksan ikkunaa
laatu
00kahdeksan ikkunaa
elämäntyyli
Vaatimustaso on korkea yhtä lailla
oman itsen kuin ystäväpiirin, työn
ja materian suhteen....
0kahdeksan ikkunaa
Olen luonut itselleni maailman,
joka on puhdas kaikesta
rumasta ja huonosti tehdystä.
Shampoopulloistak...
0kahdeksan ikkunaa
laatu
AJATTELU
0kahdeksan ikkunaa
laatu
04kahdeksan ikkunaa
05kahdeksan ikkunaa
neljä unelmaa
Tässä luvussa esittelemme Kuudennen
Kerroksen suunnittelijoiden ideoimia
unelmacaseja: t...
0kahdeksan ikkunaa
palsternakka
07kahdeksan ikkunaa
Palsternakka on kiehtova
sekoitus maaseudun makuja,
pikkupuodin tunnelmaa ja
nykyaikaista palvelukonse...
0kahdeksan ikkunaa
kulmakivi 01 kulmakivi 02
maaseudun henki
Tunnelmaa ja tuoksuja, tuttuja ma-
kuja maaseudun rauhasta. P...
09kahdeksan ikkunaa
PALSTERNAKKA
3
kulmakivi 03 kulmakivi 04
rehti suomalainen
Reilun meiningin ruokakauppa
suomalaiseen m...
0kahdeksan ikkunaa
palsternakka
Palsternakka on Euraasiassa jo
kauan tunnettu, porkkanan sukuinen
juures. Palsternakkaa vi...
kahdeksan ikkunaa
pakkaukset
Palsternakan pakkaukset on suun-
niteltu kodin, ei markettimaailman
ehdoilla. Juurevat kuva-a...
kahdeksan ikkunaa
valikoima
Palsternakan valikoimaan kuuluu
elintarviketuoteryhmiä sekä joitakin
erikoistuotteita kuten es...
kahdeksan ikkunaa
palsternakka
4kahdeksan ikkunaa
palsternakka
5kahdeksan ikkunaa
Palsternakan myymäläkonsepti on rakennettu
modulaariseksi, joten Palsternakka voidaan
toteuttaa yhtä la...
kahdeksan ikkunaa
kotona
pientalon edut
 kerrostalon
helppous
Monella on unelma omasta talosta
ja vapaudesta tehdä siitä j...
7kahdeksan ikkunaa
Kotona on kuhunkin elämäntilantee-
seen muunneltavissa oleva rakennus,
joka takaa hyvät kulkuyhteydet,
...
kahdeksan ikkunaa
valinnanvapaus
Matalat aloituskustannukset:
kaikkea ei tarvitse hankkia kerralla,
mutta kaiken voi myös ...
9kahdeksan ikkunaa
muunneltavuus
Elämäntilanteiden mukaan. Tänään
näin, huomenna toisin. Irti alan kon-
ventioista ja ster...
0kahdeksan ikkunaa
kotona on avoin kaikelle.
Rakennuksen suoraviivainen ja
selkeä arkkitehtuuri rakentaa vahvan
rungon, jo...
kahdeksan ikkunaa
kotona on aina elämää.
kotona
kahdeksan ikkunaa
Tuula oli nuorella iällä todella ihas-
tunut japanilaiseen kulttuuriin ja eri-
tyisesti veistotaiteeseen...
kahdeksan ikkunaa
Kello on 15:55, ruokaisat makkarat
tirisevät Villen grillissä iloisesti.
Ville rakastaa ulkona grillaami...
4kahdeksan ikkunaa
lumous
5kahdeksan ikkunaa
Lumous on uuden ajan
yhteisöllinen kauppakeskus.
lumous
kahdeksan ikkunaa
lumous
7kahdeksan ikkunaa
Lumous on jatkuvasti
uudistuva harrastus- ja
ajanviettokauppapaikka,
jonka tila on jaoteltu
aihealuekok...
kahdeksan ikkunaa
kulmakivi 01
Tervetuloa viihtymään.
Ostoskeskus joka ei aiheuta
ahdistusta, josta ei ole kiire pois.
Vii...
9kahdeksan ikkunaa
kulmakivi 04
Win-win
Aidosti etua kaikille. Asiakkaat
saavat kokonaisvaltaisen
tuotekokemuksen, yhteisö...
0kahdeksan ikkunaa
lumous
TILAT JA ESILLEPANOT
Kävijöitä stimuloidaan
houkuttelevilla ja muunneltavilla
esillepanoilla ja ...
kahdeksan ikkunaa
lumous
Lumous on paikka joka sekä
kunnioittaa että rikkoo perinteitä.
Paikka elämänilolle, ystäville ja
...
kahdeksan ikkunaa
spotless
kahdeksan ikkunaa
Spotless-konsepti on
uudenlainen tapa viettää aikaa,
samalla hoitaen yhtä
tärkeimmistä kotiaskareista.
S...
4kahdeksan ikkunaa
spotless
5kahdeksan ikkunaa
spotless
kahdeksan ikkunaa
spotlessspotless
7kahdeksan ikkunaa
kulmakivi 1
Eettisesti ja ekologisesti
oikea valinta. Kaikki
materiaali on joko
maatuvaa tai
kierrätett...
kahdeksan ikkunaa
spotless
9kahdeksan ikkunaa
spotless
40kahdeksan ikkunaa
spotless
4kahdeksan ikkunaa
Miksi puhtaan pitäisi haista
vahvalta kloorilta? Spotless-
pesuaineet jättävät keittiöön
ja kylpyhuonee...
4kahdeksan ikkunaa
spotless
4kahdeksan ikkunaa
spotless
44kahdeksan ikkunaa
45kahdeksan ikkunaa
/d
opas tulevaisuuteen
4kahdeksan ikkunaa
rauha
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat

2.204 visualizações

Publicada em

Visuaalinen matka pitkälle tulevaisuuteen. Kahdeksan erilaista kuluttajaskeenaariota ja neljä erilaista tulevaisuuden konseptia: uuden ajan ostoskeskus, puhtauskonsepti, asumisen malli ja lähikauppa. Teos julkaistu sähkökirjana (164 sivua) rajatulla jakelulla muutama vuosi sitten. Jatkomatka suunnitteilla!

Publicada em: Marketing
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat

 1. 1. kahdeksan ikkunaa
 2. 2. kahdeksan ikkunaa copyright © 009 Kuudes Kerros Helsinki Oy TNS Gallup Oy All Rights Reserved 8 ikkunaa tulevaisuuteen art direction leena fredriksson / editor in chief tiitta tiilikainen tekstit tiitta tiilikainen, leena fredriksson, ulla-riikka tapionlinna, saara järvinen, sanna piiroinen heidi nielsen design leena fredriksson, saara järvinen kuudes kerros / copy mikko mäkinen valokuvat kaapo kamu / viewmasters, s. -9 s. 45-70 kuvitukset kuvat leena fredriksson, saara järvinen designtoimisto kuudes kerros erityiskiitos TNS Gallup Designtoimisto Kuudes Kerros
 3. 3. kahdeksan ikkunaa
 4. 4. 4kahdeksan ikkunaa Intro pictures and text
 5. 5. 5kahdeksan ikkunaa /a /b /c /d sisällys johdanto miksi kirja on tehty? kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen tekijöiden esittelyt tulevaisuuden kuluttaminen megatrendit maalaavat maiseman päävärit norsuunluutornista jalkautettuun ennakointiin / tanja kotro miltä brändi tulevaisuudessa näyttää? / kirsti lindberg-repom mitä enemmän myönnämme ettemme tiedä, sitä enemmän tulemme tietämään / christel vaenerberg kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen neljä unelmaa johdanto ilmiökartta kahdeksan ikkunaa rauha tottumus vapaus verkosto valta tunne valo laatu neljä unelmaa/ kuudes kerros palsternakka kotona lumous spotlss opas tulevaisuuteen matkalla tulevaisuuteen? kommentaattori / johanna maula kommentaattori / pirjo kyläkoski hipeistä hybridikuluttajiin / tiitta tiilikainen maailma tyhjien tarinoiden jälkeen / jari danielsson lähdekirjallisuutta 6 7 8 14 16 18 20 27 32 36 39 40 41 42 48 56 64 72 80 88 96 105 106 116 125 133 145 147 151 152 155 159 164
 6. 6. kahdeksan ikkunaa /ajohdanto miksi kirja on tehty?
 7. 7. 7kahdeksan ikkunaa Tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Halu tarjota makupaloja tulevaisuudesta. Mikä kaikki on mahdollista? Entä todennäköistä? Skenaariot ohjaavat ajattelua uusille poluille totuttujen sijaan. johdanto Tulevaisuuden ennakointi tuo kilpailuetua. Mitä tulevaisuus haluaa kertoa meille tänään? Matka huomiseen alkaa tänään. Kuluttajan äänen tulee olla aina keskiössä. Näkemyksellisyys on menestymisen edellytys. Itseluottamus ja riskinottokyky kasvaa kun näkee tulevaisuuteen selkeämmin. Kysymällä ei aina opi.
 8. 8. kahdeksan ikkunaa kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen Tulevaisuudentutkimusta ohjaa periaate, ettei tulevaisuutta voi ennustaa. Periaate avaa samalla oven skenaariotyöskentelylle. Tulevaisuuteen ei vie vain yksi tie vaan monta mahdollista reittiä. Tässä kirjassa avaamme kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen. Kustakin ikkunasta avautuu yksi näkymä tulevaisuuden kuluttajiin ja heidän maailmaansa. Kukin näkymä on mahdollinen, osin jopa todennäköinen kuva tulevasta. Toivomme niiden antavan paljon ajattelemisen aihetta ja inspiraatiota omaan työhösi. Skenaariot toimivat onnistuessaan eräänlaisina tulevaisuuden käsikirjoituksina. Ikkunoista mikään ei ole täysin oikea, koska tulevaisuus etsii aina yllättävät uomansa. Ne on siksi tarkoitettu myös puitaviksi, haastettaviksi, jopa kiistettäviksi. Näin skenaariotyö jatkuu. Kuten sen kuuluukin. mennyt maailma ja tulevaisuuden lumo Aikanaan maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa tulevaisuus nähtiin pääasiassa menneisyyden toistona, eikä se herättänyt suurtakaan kiinnostusta. Kevät tuli talven jälkeen, ja se tarkoitti, että oli aika kylvää vilja maahan. Teollistumisen myötä näkemys muut- tui lähes päinvastaiseksi. Kevät ehkä tulikin, mutta mitä se toi tullessaan – sitä ei kukaan enää tiennyt. Tule- vaisuudesta oli tullut ennakoimaton ja opportunismi kukoisti; oli parempi saada hyödyt irti nykyhetkestä kuin yrittää edes ymmärtää tulevaa. Ei kulunut kauaa, kun huomattiin, että nopeasti kehittyvässä yhteiskunnassakin tiettyjä piirteitä voi kuin voikin ennakoida. Samalla tutkijat todensivat, että ennusta- malla tulevaisuutta yritykset saavuttivat parempia tuloksia kuin vain mukautumalla nykyhetkeen. Katseet kääntyivät vasta nyt kunnolla eteenpäin: Mihin suun- taan kehitys kulkee? Mitä asioista meidän pitäisi jo nyt huomioida, jotta pärjäämme jatkossa? Minkä- laista tulevaisuutta olemme itse rakentamassa? Olisiko tulevai- suuden ymmärtämisessä avain suurempaan menestykseen? Lienee turha sanoakaan, että nykypäivänä tämänkaltaiset kysymykset ovat entistä kiinnostavampia. Ja tulevai- suuden ennakoiminen on vaikeampaa kuin koskaan. johdanto
 9. 9. 9kahdeksan ikkunaa johdanto lisätyötä tiedossa Skenaariotyö saattaa kuulostaa propellipäiseltä aikamatkailulta, pää pilvissä ja jalat irti maasta. Ja on se ehkä sitäkin, mutta ennen kaikkea se on nimensä mukaisesti työtä. Työ tätä kirjaa varten kesti puolitoista vuotta. Työ alkoi ikkunattomassa neuvottelutilassa, ihan konkreettisesti. Sinne kokoontui kuusi tulevaisuuden kuluttamisesta kiinnostunutta henkilöä kahdesta eri yrityksestä. Designtoimisto Kuudes Kerros oli huomannut työssään, että innovatiivisimmat konseptit vaativat tuekseen vahvaa näkemystä tulevasta kehityksestä. Toimistossa syntyi ajatus luoda systemaattisempi näkemys huomisen kuluttajasta. Sopiva yhteistyökumppani löytyi markkinatutkimusyritys TNS:stä, jossa tulevaisuutta kartoitettiin RISC Monitor arvo- ja asennetutkimuksen tiimissä jo osana toimenkuvaa. ennen lähtöä maha täyteen Yhteinen matka lähti liikkeelle skenaarioille ravintoa antavasta juuristosta eli nykyhetkestä. Poh- dimme nykyään vallitsevia ilmiöitä kuluttamisessa, elämäntyyleissä ja yhteiskunnassa apunamme laaja RISC Monitor -tietopankki. Tarkastelimme myös eri alaryhmiä, esimerkiksi eri-ikäisten suoma- laisten yhtäläisyyksiä ja eroja. Lopuksi arvioimme tiedon valossa kansainvälisesti näkyvien trendien mahdollisia vaikutuksia kulutukseen Suomessa. Seuraavassa vaiheessa päästimme TNS:n tilastotieteilijät töihin. RISC- aineiston kaikista kuluttamiseen liittyvistä väittämistä rakennettiin uusi segmentointi, jonka tuloksena syntyi kuusi toisistaan poikkeavaa kuluttajaryhmää. Ne kuvasivat nimenomaan kuluttamisen suhteen toisistaan eroavia alaryhmiä tässä päivässä. RISC-tiimissä laadittiin käsikirja kustakin ryhmästä, mm. ryhmän demografioista, arvostuksista, elämäntavasta, vapaa-ajasta, ruokatottumuksista ja mediakäytöstä. Käsikirjan valmistuttua saatoimme alkaa pohtia erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Tulevaisuus etsii aina yllättävät uomansa
 10. 10. 0kahdeksan ikkunaa johdanto mikä on mahdollista? Prosessin keskivaiheessa pääsimme jo aikamatkailuun. Kuudes Kerros visualisoi tämän päivän kuluttajaryh- mät suurelle lakanalle, jolle sijoi- tettiin hiljaisia signaaleita Suomesta ja maailmalta. Kartasta rakentui vähitellen mahdollisten tulevaisuuk- sien avaruus ja virikeaitta ilmiöiden tulevan kehityksen pohtimiseen. Tämän jälkeen ryhmien eri tulevaisuudenpolut kuvattiin kuuden sisällöllisen teeman sekä niissä tapahtuvien muutosten avulla. Teemat olivat ajankäyttö, hyvinvointi, elinpiiri, perinteet, vastuullisuus sekä hedonismi. Näillä alueilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat väistämättä myös kuluttamisen tapoihin ja mahdollisuuksiin. mikä on todennäköistä? Skenaariotyössä käytetty tulevaisuusakseli kulki nykyhetkestä hyvin todennäköisenä pitämämme tulevaisuudennäkymän kautta kohti epätodennäköisempiä vaihtoehtoja. Tässä vaiheessa palasimme vielä hetkeksi menneisyyteen pystyäksemme analysoimaan tarkemmin eri vaihtoehtojen toteutumismahdollisuuksia. RISC-tutkimuksen mittaaman muutoksen avulla määritimme, mitkä suunnat ovat kullekin ryhmälle ehkä muita ehdolla olleita polkuja todennäköisempiä. Ryhmille identifioitiin näin selkeät muutosdraiverit – eräänlaiset moottorit, jotka ohjaavat niiden matkaa tulevaisuuteen. Samalla loimme kokonaiskuvan odotettavissa olevasta tulevaisuudesta varmistaen isojen kehityssuuntien oikeanlaisen näkymisen omaa matkaansa tehneissä skenaarioissa. Isoja kehityssuuntia ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen tai länsimaissa yhä kasvava mukavuudenhalu. Joidenkin asioiden myös oletettiin muuttuvan jatkossakin aika vähän. Lopputuloksena syntyi kahdeksan näkymää kuluttamisen tulevaisuuteen, jotka ovat sekä mahdollisia että riittävän todennäköisiä toimiakseen skenaarioina. Skenaario on hypoteettinen tulevaisuudenkuva
 11. 11. kahdeksan ikkunaa johdanto elämää laatikoissa Tarkoituksemme ei ole kategorisoida tulevaisuuden kuluttamista tai kulut- tajia toisensa poissulkeviin ilmiöihin. Kukin ilmiö on vain yksi kurkistus tulevaisuuteen, tiettyyn sektoriin siellä. Pidimme ryhmittelyä havainnollisena tapana pohtia kuluttamisen kehittymistä. Kenen elämässä joku ilmiö saa jalansijaa ja miksi? Minkälaisia eri muotoja ympäristöystävällisyys voi saada? Mitä tapahtuu arkikuluttamiselle? Minkälaisia rooleja ihmiset ottavat suhteessa kuluttamiseen? Ryhmittelyn avulla pystyimme myös paremmin kuvaamaan kuluttajakentän heterogeenisyyttä. Valitsimme tarkoituksella toisistaan poikkeavia ilmiöitä. Tämä on skenaa- riotyön luonne, kuvata erilaisia mahdollisuuksia. keisarin uudet vaatteet? Niin kiinnostavaa kuin onkin poh- tia kuluttamisen uusia ilmiöitä, on samalla hyvä muistaa, että suuri osa suomalaistenkin kulutuksesta on tottumusten ohjaamaa ja varsin arkista marketeissa asiointia. Arkikuluttamisessakin tapahtuu muutoksia, esimerkkinä vaikkapa kevyttuotteiden rantautuminen ruokapöytiin. Silti esimerkiksi suomalaisten harrastukset ovat kokeneet vain pieniä muutoksia vuosien kuluessa. Toisilla sektoreilla taas muutokset ovat olleet suurem- pia. Kahdeksasta ikkunasta kaksi – tottumus ja rauha - kuvaavat ilmiöitä, joissa muutos on tietoisesti vähäisempää. Saattaa olla, että tällaiset ”tavallisen kuluttamisen” ryhmät tulevat olemaan jatkossakin kaikkein isoimpia kuluttajaryhmiä. Tässä kirjassa emme kuitenkaan määrittele ilmiöiden suuruusluokkaa numeroina tai todennäköisyyksinä. Skenaariotyössä annoimme paljon painoa arjelle, mutta kahdeksaa tulevaisuuden näkymää kuvaavissa tarinoissa ja etenkin Kuudennen Kerroksen rakentamissa unelmakonsepteissa (luku 3) tilaa annettiin tietoisesti paljon myös mielikuvitukselle ja luovuudelle. Ja sitä on koko tulevaisuudentutkimuskin – taiteilijana ja tutkijana olemista samaan aikaan. Tulevaisuuden- tutkimus on taiteilijana ja tutkijana olemista samaan aikaan
 12. 12. kahdeksan ikkunaa Tässä kirjassa avaamme kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen. Kustakin ikkunasta avautuu yksi näkymä tulevaisuuden kuluttajiin ja heidän maailmaansa.
 13. 13. kahdeksan ikkunaa
 14. 14. 4kahdeksan ikkunaa tekijät leena fredriksson Trendiasiantuntijana Leena tuo projekteihin tietoa olemassa olevista ja tulevista trendeistä, sekä kuluttajien arvojen ja osto- käyttäytymisen muutoksista. Hän osallistuu Kuudennen Kerroksen työskentelyyn myös designerina. Leena on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta ja muotoilijaksi Lahden muotoiluinstituutista. Hän työstää parhaillaan väitös- kirjaa TaiKiin tulevaisuuden kuluttajaryhmistä. Leena vastasi skenaariotyökaluista, tulevaisuuden visualisoinneista ja kuvaamisesta sekä graafisesta suunnittelusta. Kuvassa kolmas vasemmalta. saara järvinen Saara on Lahden Muotoiluinsti- tuutista valmistunut pakkaus- muotoilun ja tuotegrafiikan taitaja. Hän on kansainvälisesti kokenut nuori suunnittelija, jolla on kyky rakentaa oivaltavia pakkauskonsepteja. Tällä hetkellä Saara suorittaa maisteriopintojaan arvostetussa Design Academy Eindhovenissa, Hollannissa. Saara painottui tulevaisuuden visualisointiin ja kuvaamiseen. Kuvassa toinen oikealta. heidi nielsen Heidi vastaa Kuudennessa Kerrok- sessa nimetyistä asiakkuuksista ja niiden kehittämisestä. Hän on kokenut brandinrakentaja, joka on luotsannut menestykseen sekä suomalaisia että ruotsalaisia lifestyle-brändejä. Heidin vahvuudet ovat tuotekehitysprosessien tuntemisessa, kuluttajan käyttäytymisen ymmärtämisessä sekä tuottavan bisneslogiikan hahmottamisessa. Heidi toi panoksensa skenaarioiden kuvaamiseen ja projektin etenemiseen. Kuvassa toinen vasemmalta. designtoimisto kuudes kerros
 15. 15. 5kahdeksan ikkunaa tiitta tiilikainen Arvo- ja asennetutkimus Risc Moni- torin tutkimusyksikköä johtava Tiit- ta toimi ennen tutkimusmaailmaan siirtymistään yli kymmenen vuotta viestintäalalla, muun muassa viestin- tätoimiston toimitusjohtajana. Tiitta on valtiotieteiden maisteri viestinnästä, ja opiskellut myös kasvatustiedettä ja dramaturgiaa. Hän vastaa yksikön vetämisen ohella tiedon hyödyntämisestä brändi- ja mediataloissa sekä julkisilla toimi- joilla. Tiitta vastasi nykytiedon matkasta skenaarioiksi sekä toimi teoksen päätoimittajana. Kuvassa oikealla. ulla-riikka tapionlinna Tutkimuspäällikkönä työskentelevä Ulla-Riikka on sosiologina alati kiinnostunut ihmisen käyttäyty- misestä ja aivan erityisesti arjen ilmiöistä. Ulla-Riikka on syventynyt markkinointitutkimukseen, ensin päivittäistavarakaupan tavarantoimittajien ja sitten kuluttajen ja erityisesti syömisen tutkimiseen. Ulla-Riikka toi osaamisensa mukaan skenaarioiden rakentamiseen. Kuvassa vasemmalla. sanna piiroinen TNS Gallupin tutkijana toiminut Sanna ratkoo kysymyksiä kuluttajien toimintaan ja asenteisiin liittyen. Alunperin elintarvikemaisteriksi opiskellut Sanna on toiminut tutkimustyössä Kuluttajatutkimuskeskuksessa tunnistaen ja seuraten kulutus- tottumusten muutoksia niin meillä kuin muualla. Sanna koosti tietoa nykykuluttajista ja kuvasi tulevaisuuden ryhmiä. Kuvassa kolmas oikealta. tekijät tns gallup
 16. 16. kahdeksan ikkunaa
 17. 17. 7kahdeksan ikkunaa /btulevaisuuden kuluttaminen Hiljaisten signaalien avulla saadaan rikottua pitkien trendimuutosten mekanistinen jatkumo. Tulevaisuus löytää näin yllättäviäkin uomia.
 18. 18. kahdeksan ikkunaa megatrendit megatrendit maalaavat maiseman päävärit Skenaarioiden rakentamisessa hyödynnetään pieniä ja jopa hiljaisia signaaleja. Niiden avulla saadaan rikottua pitkien trendimuutosten avulla piirrettävä mekanistinen jat- kumo. Tulevaisuus löytää näin yllät- täviäkin uomia. Ihan mikä tahansa ei ole tulevaisuudessakaan mahdollista. Pitkät, vahvat trendimuutokset sekä isot megatrendit asettavat raja- aitoja kehitykselle. Megatrendit ovat kehityksen pitkäkestoisia linjoja, jotka usein ovat maailmanlaajuisia. Iso megatrendi on esimerkiksi väestön vanheneminen. Ei ole järkevää kuvitella tulevaisuutta, joka ei huomioisi ikäpyramidin keikahtamista. Samankaltaisia megatrendejä ovat muun muassa globalisaatio, kestävän kehityksen nousu, sekä uusi teknologia ja sen mahdollistama verkostoituminen. Nämä isot kehityslinjat on huomioitu peruslähtökohtina skenaarioiden rakentamisessa. Megatrendejä nykyajassa ovat mm. globalisaatio verkostoituminen kestävä kehitys väestön ikääntyminen uuden teknologian kehitys individualismi yhteisöllisyyden kaipuu mukavuudenhalu, kiireen tunne nopeus ja reaaliaikaisuus joustavuus ja säätelyn purkautu- minen megatrendit ja uudet innovaatiot Megatrendit näkyvät kuluttamisessa monin eri tavoin ja muodostavat lukuisia alatrendejä. Esimerkiksi uusi teknologia, individualismi ja verkostoituminen näkyvät kuluttajien voimaantumisena (empowerment) eli voimistuvana haluna vaikuttaa asioihin. Tekes, teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus on vastikään analysoinut megatrendien vaikutuksia uusien innovaatioiden syntyyn. Vuonna 009 toteutetussa Tekesin Megatrendit ja me -projektissa koottiin asiantuntijoiden voimin näkemyksiä suurista kehityslinjoista ja pohdittiin sen jälkeen niiden merkittävyyttä raadeissa. Megatrendit näkyvät kuluttamisessa monin eri tavoin ja muodostavat lukuisia alatrendejä.
 19. 19. 9kahdeksan ikkunaa megatrendit Aineisto on nähtävillä Tekesin verkkosivuilla. Työn tuloksena nousi esiin kuusi kokoavaa tai kyseenalaistavaa Suomessa näkyvää trendiä, jotka tuovat mukanaan uudenlaisia innovaatioita. Niissä on helppo nähdä suurten megatrendien vaikutus. Jokainen Tekesin projektissa löydetty iso trendi näkyy myös tämän kirjan skenaarioissa, vaikka projekti valmistuikin vasta skenaariotyön jälkeen. 1. shoppailutottumusten uusjako Kestävän kulutuksen arvojen nousu ja globalisaatio aiheuttavat muutospaineita shoppailutapoihin ja shoppailun aiheuttamien kustannusten madaltamiseen. Tavaran kuljettamisen pitää onnistua nopeasti ja edullisesti. Samalla seurataan ostamisen ympäristövaikutuksia. Tämä voi tuoda mukanaan mm. uusia logistisia ratkaisuja sekä uusia foorumeita kaupanteolle. 2. niukkuus kulutuksen ajurina Ihmisten arvot muuttuvat. Kestävän kehityksen mukainen elämäntapa on yleistymässä, kulutusta ja haaskaamista vastustavia ratkaisuja kaivataan. Palveluiden kuluttaminen kasvaa. 3. vapaa-ajan kulutuksessa suurimmat muutokset Merkittävä trendi on, että arvojen ja asenteiden muutokset näkyvät, mutta muuttuvat hitaasti käytännöksi. Kaikki viittaa siihen, että arvomuutokset realisoituvat ensimmäisenä vapaa-aikaan liittyvänä kulutuksena, josta opittu käytäntö voi levitä myös arkeen ja työelämään. 4. uudenlainen kuluttajaliike nousee Uusi kuluttajaliike voi muuttaa aidon markkinamekanismin kautta energia- ja ympäristökehitystä kestävään suuntaan. Verkostoituvat, tietoiset ja tiedostavat kuluttajat sekä heidän valintojaan ja päätöksentekoaan tukeva tietoinfrastruktuuri muodostavat tähän uuteen markkinamekanismiin pohjautuvan uuden kuluttajaliikkeen ytimen, ei niinkään järjestäytyminen ja julistaminen. 5. Osaaminen keskiöön Elinkeinoelämän uudistuminen kiihtyy. Uudistuminen edellyttää innovaatioita, ja tästä seuraa että globaali talous muuttuu innovaatiotaloudeksi. Innovaatioita syntyy kaikkialla. Kilpailu osaamisesta johtaa keskittymiseen ja valintoihin. 6. Teknologian rooli kasvaa Kulutuksen ja arvomaailman muutokset johtavat teknologian tarpeen jatkuvaan kasvuun. Samaan aikaan on nähtävissä varsin ristiriitaisia kehityssuuntia. Kulutuksen uskotaan määrällisesti kasvavan samaan aikaan kun niukkuus elämäntapana ja arvona nousee. Tähän ristiriitaan liittyy kasvava kysyntä teknologialle, joka voi auttaa ratkaisemaan tätä ristiriitaa. www.tekes.fi
 20. 20. 0kahdeksan ikkunaa Norsunluutornista jalkautettuun ennakointiin Tieteen syntinä on perinteisesti pidetty maailman tarkkailua norsun- luutornista. Se tarkoittaa käytännön elämästä irrallista näkökulmaa, jolla ei ole mitään tekemistä tavallis- ten ihmisten arkisten kokemusten kanssa. Modernin tieteen asetelma onkin perustunut kahtiajakoon, koh- teestaan irralliseen tarkkailevaan tutkijaan ja kohteeseen, joka odot- taa tutkituksi tulemistaan. Nykyi- sessä yritysten ja akateemisten tahojen yhteistyössä kahtiajako on edelleen voimissaan. Akateemisuus tarkoittaa monille yritysten edus- tajille vaikeaselkoisuutta ja pääosin hyödytöntä abstraktia tietoa, jolla on merkitystä vain tieteen sisäisessä keskustelussa yliopisto-instituution rajojen sisäpuolella, joskin siitä nähdään joskus olevan hyötyä myös yritysten luovassa työssä. luova työ suomessa? Luova työ on viime vuosina ollut tapetilla suomalaisessa keskuste- lussa. Sitä innoitti muun muassa amerikkalaisen kirjoittajan Richard Floridan luokittelu, jonka mukaan Suomi menestyy hyvin moniarvoisen ja korkeasti koulutetun yhteiskunnan kehittämisessä ja siten luovuuden ja taloudellisen kasvun edellytysten luomisessa. Akateemisuus tarkoittaa monille yrityksen edustajille vaikeaselkoisuutta ja pääosin hyödytöntä abstraktia tietoa. tanja kotro Taiteiden tohtori, erikoistutkija Kuluttajatutkimuskeskus asiantuntijapuheenvuoro
 21. 21. kahdeksan ikkunaa Millaista luovaa työtä Suomessa sitten nykyään tehdään? Kansainvälisissä yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa työn luonne on hyvin samankaltaista missä tahansa länsimaassa. Työ rakentuu ennalta määritetyille prosesseille ja vuorovaikutukselle tietokoneen ja ihmisen välillä. Luovuus ei enää näyttäydy artesaanitaitoina kuin eskapistisissa savipajoissa, joissa voidaan kesälomalla käydä ihastelemassa vanhan maailman terveitä arvoja. Arvot ovat kunnossa nykyisellä työikäisten väestöllä, mutta ne eivät välttämättä näy valinnoissa: vihreät arvot ovat pinnalla ilmastonmuutoksen vuoksi, mutta auto tai kaksi kuuluu normaalin perhe-elämän standardeihin. Töissä yhä useampi toimii sosiaalisten verkostojen ja yhteisöllisyyden korostamisen parissa, mutta viettää aikaansa yksin ja tekee pitkiä päiviä etäällä perheestään. Voisi siis väittää, että vielä tämä sukupolvi ei ole löytänyt tasapainoa sosiaalisten verkostojen, perheen ja tietokonesymbioosin välillä. Seuraava sukupolvi voi löytää. Norsunluutornista on vaikea ymmärtää, mitä kentällä tapahtuu. Ilmiöt tulevat kuvatuiksi kummallisesta vinkkelistä, joka ei anna niiden sisäiselle logiikalle oikeutta. Yllättävän monet firmat yrittävät silti vielä eriyttää tutkimuksen, luovuuden ja ennakoinnin toiminnot päivittäisistä käytännöistään. Strategiapäiville kutsutaan strateginen johto. Innovatiivisuus rajataan aivoriiheen. Enää ei puhuta asiakas- ja käyttäjäpalautteen merkityksestä vaan käyttäjien osallistamisesta konseptointiin. tanja kotro
 22. 22. kahdeksan ikkunaa käyttäjä yrityksen tuotekehit- täjänä Viime vuosien hitti suunnitte- lutyössä on ollut käyttäjien osallistaminen tuote- ja palveluke- hitystyöhön. Niin akateemisessa tutkimuksessa kuin yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnassa on innostuttu tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjien vapaaehtoisesta ja arvokkaasta osallistumisesta ide- ointiin ja tuotteiden käytännön to- teutukseen. Enää ei puhuta asiakas- ja käyttäjäpalautteen merkityksestä vaan käyttäjien osallistamisesta konseptointiin. Yritykset ovat maail- malla vastanneet hyvin käyttäjien aktiivisuuteen. Esimerkiksi Lego oli lähteä oikeustaisteluun käyttäjäyh- teisöjen hakkerointiyrityksiä vas- taan, mutta päätyikin kehittämään nettipalveluitaan tukemaan käyttäjäyhteisön ideointia ja saattamaan ideat tuotteiksi asti. Käyttäjäyhteisön tuki on muodos- tunut Legon kannalta korvaamat- tomaksi voimavaraksi. Vaikka käyttäjien menestyksekkäästä valjastamisesta tuotekehitykseen on olemassa useita ennakkotapauksia, ihmetyttää, että monessa yrityksessä matka oman työntekijäyhteisön innovatiivi- suuden ja osallistamisen ruokki- miseen on vielä pahasti kesken. tuote muuttuu palveluksi Tulevaisuus perustuu jokapäiväisiin valintoihin enemmän kuin johtoryh- mien strategisiin linjanmuutoksiin. Harva menestystarina on syntynyt päätöksellä, jonka aihiot eivät olisi jo poreilleet siinä mitä työntekijöi- den päässä liikkuu ja käsistä syntyy. Erehdyksissä on usein kysymys siitä, ettei pitkän aikavälin kehitystä osata seurata riittävän arkisella tai yksityiskohtaisella tasolla. Tällöin huomioita tulevaisuudesta tehdään makrotulkintojen ja konsulttikirjo- jen, ”Heathrow School of Manage- ment” -sloganeiden tasolla, jolloin päädytään jo kaikkien muidenkin huulilla oleviin hokemiin. Tulevaisuus perustuu jokapäiväisiin valintoihin enemmän kuin johtoryhmien strategisiin linjanmuutoksiin. asiantuntijapuheenvuoro
 23. 23. kahdeksan ikkunaa Mutta mitä kävi suomalaiselle ”elämystaloudelle”? Keskustelua elämystaloudesta innoitti Gilmoren ja Pinen The Experience Economy vuodelta 999. Elämyksellisyystrendin haistelijat huomasivat, että kahvia voi juoda miellyttävissä olosuhteissa – palvelu voi olla tuote. Starbucks sai jäljittelijöitä, ja kahvi merkitseekin nykyään kokonaiselämystä, joka koostuu tauosta, ystävistä, visuaalisesti ja fyysisesti miellyttävästä ympäristöstä sekä individualismista valinnanmahdollisuuksineen (amerikkalaisittain de-caffeine, non fat, no sugar, ice latte with vanilla extract). Mutta eikö tämä kahvin merkitys kaikkine siihen liittyvine käytäntöineen keksitty jo yli sata vuotta sitten Keski-Euroopan kahvisalongeissa? Luovan luokan vapaa-ajassa paljon merkitystä on ollut jo sata vuotta juuri kahvilakulttuurin ympärillä, seurapiireissä ja kauniissa designesineissä. Vuonna 999 Helsingin Kaisaniemenkadulla oli jo Wayne’s Coffee. tulevaisuus on täällä tänään Pyörä on keksitty uudelleen. Nimit- täin Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Bensan hinta nousi gallonasta lu- kemiin, joihin varakas amerikkalai- nenkaan ei ole valmis. Vielä näkyy valtatiellä Toyotan hybridien lo- massa joitain Hummereita, mutta huippuyliopiston kirjakaupassa on jo myynnissä tuikitavallista polkupyö- rää esittäviä t-paitoja, joiden teksti kertoo kantajansa olevan Radikaa- li. Ilmiöiksi nousevat asiat ovat jo ilmassa. Niiden havaitsemiseksi tarvitaan laajapohjaista ymmärrystä ja kokemusta, jonka keräämiseksi arki organisaatioissa on arvokkaam- paa kuin erilliset visiointisessiot. Luovuus ja ennakointi edellyttävät yllättävän monesti lähelle näkemistä. Mitä kävi suomalaiselle elämystaloudelle? tanja kotro
 24. 24. 4kahdeksan ikkunaa Harva menestystarina on syntynyt päätöksellä, jonka aihiot eivät olisi jo poreilleet siinä mitä työntekijöiden päässä liikkuu ja käsistä syntyy.
 25. 25. 5kahdeksan ikkunaa
 26. 26. kahdeksan ikkunaa asiantuntijapuheenvuoro
 27. 27. 7kahdeksan ikkunaa Miltä brändi tulevaisuudessa näyttää? Millainen on tulevaisuuden brändi? Millaisia vaatimuksia on tulevaisuu- den kuluttajalla? Uskon, että tulevaisuudessa kuluttajat valitsevat brändinsä entistä tarkemmin ja huolellisemmin. Brändit myös ulottuvat laajemmin palveluihin. Hyvän esimerkin tulevaisuuden suunnasta tarjoaa Interbrandin selvitys maailman arvostetuimmista brändeistä. Vuonna 00 muutokset olivat arvostetuimpien listan kärjessä vähäisiä. Yhdeksän arvostetuimman listalla oli samat nimet kuin edellisvuonna. Sen sijaan sijalle 10 pomppasi harppauksella Google. Mikä on Google? Jo vuonna 007 Google oli maailman suosituin hakukone, jolloin se oli listauksessa sijalla 0. Google on tehnyt määrätietoista työtä ulkoasunsa ja toimivuutensa suhteen. Googlella on brändi-imago sekä helppokäyttöinen palvelukonsepti, joiden eteen on tehty paljon töitä. Voi sanoa, että Google ja sen kaltainen palvelukonsepti on tulevaisuuden brändi jo tänään. Toinen suuren loikan tekijä Interbrandin listalla on HM, joka ponkaisi sijalle , vaikka brändi ei edellisvuonna mahtunut edes sadan joukkoon. HM on pikemminkin palvelukonsepti kuin yksiselitteinen tuote tai myymäläketju. HM on luonut kauppaketjun, jossa tarjotaan maailmanlaajuisesti samankaltaisella konseptilla vaatteita ja mielihyvää. Kohtuullisella hinnalla. HM:n mainonta, kauppojen sisustus ja myyjien palvelutehtävät on konseptoitu mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Näin on määrä- tietoisesti luotu brändi-imago, jota asiakkaat ovat oppineet arvostamaan. Tulevaisuuden brändeissä on mielikuvitusta, kurinalaisuutta ja ehdottomasti designia. kirsti lindberg-repo kirsti lindberg-repo Kauppatieteiden tohtori, tutkija
 28. 28. kahdeksan ikkunaa Tulevaisuuden brändeissä on mielikuvitusta, kurinalaisuutta ja ehdottomasti designia. Apple on esimerkki tästä. Sen tuotteet ovat yksinkertaisia ja omaperäisiä. Applen kaupat ja palvelukonseptit noudattavat tiukkaa kurinalaisuutta. Applen lähtökohta on design, joka on silmäterä myös yhtiön pääjohtaja Steve Jobsille. Jobs on ilmoittanut osallistuvansa designosaston työntekoon. Uudet mallit eivät lähde edes suunnitteluun ellei Jobs ole niitä hyväksynyt. Applen tietokonetta ei kutsuta tietokoneeksi vaan Maciksi tai suomeksi jopa mäkiksi. Musiikkisoitin ei ole musiikkisoitin, vaan iPod. Applen puhelinkin on aivan oman nimisensä eli iPhone. Macin, iPodin ja iPhonen käyttäjät tietävät, että kyse ei ole vain tusinatuotteesta vaan elämyksellistä ja kokemuksellisesta välineestä. Apple olikin Interbrandin listalla Googlen jälkeen toiseksi eniten brändiarvoaan nostanut yritys. Google, HM ja Apple on esimerkkejä siitä, kuinka maailman arvostetuimpien brändien listalle on noustu uudenlaisilla tai ainakin erilaisilla konsepteilla. Nämä brändit olivat viime vuonna (00) menestyneitä, ja kertovat siitä, kuinka brändituotteet tai -palvelukonseptit laajenevat uusilla tavoilla. Tulevaisuudessa on sija myös niin sanotuilla vanhemmilla brändeillä, jos nämä osaavat uusiutua kuluttajien vaatimukset täyttäviksi. Ovat osanneet ainakin aikaisemmin, koska Interbrandin listalla muutokset kärjessä ovat olleet vähäisiä. Kuluttajien luottamuksen saaneet brändit ovat harvoin lyhyessä ajassa menettäneet asiakaskuntaansa, mutta pitemmällä ajalla aina palvelunsa laiminlyöneet brändit ovat menettäneet asemaansa. Macin, iPodin ja iPhonen käyttäjät tietävät, että kyse ei ole vain tusina- tuotteesta vaan elämyksellistä ja kokemuksellisesta välineestä. asiantuntijapuheenvuoro
 29. 29. 9kahdeksan ikkunaa Jokaisella menestyneellä brändillä on selkeä positiointi, joka ilmenee identiteetin, nimen ja tuoteominaisuuksien, sekä palveluiden ja käyttäytymisen kautta. Suuryrityksillä on laajempi ohjeistus. Suuryrityksille brändi tarkoittaa toimintamallia. Nokia on Interbrandin mittauksen mukaan maailman viidenneksi arvokkain brändi. Edellä ovat Coca-Cola, IBM, Microsoft ja GE. Maailman suuryhtiöiden brändeillä on tietenkin erilainen merkitys kuin pienemmillä tekijöillä. Suuryhtiöissä noudatetaan hyvin tarkkaa strategiaa ja pelisääntöjä. Näin siksi, että asiakkaat tai yhteistyökumppanit kokevat brändilupauksen toteutuvan kun ovat kanssakäymisessä suuryhtiön kanssa. Näille yhtiöille brändi ei ole tuotenimi vaan toimintamalli, joka ulottuu puhelinkeskuksesta ylimpään johtoon. Coca-Colalla, Nokialla tai Microsoftilla on ohjeistus, miten puhelinkeskuksessa vastataan tai millaisia sähköposteja asiakkaille lähetetään. Globaalit brändiyhtiöt ajattelevat, että brändi kohdataan jo esimerkiksi puhelinkeskuksessa eikä vain kaupassa tuotehyllyllä. Yhtiöiden tavoitteena on antaa asiakkaalle ymmärrys siitä, että Coca-Colasta, Microsoftista tai Nokiasta syntyy kokonaisvaltainen brändiymmärrys. Vanhoilla brändeillä on vaikea pysyä tuoreena ja luoda kuluttajille uudenlaisia elämyksiä. Siksi Googlen, HM:n tai Applen kaltaiset toimijat pystyvät tulevaisuudessa menestymään. Tulevaisuuden kuluttaja etsii edistyksellisiä tuotteita ja palveluita, joissa designin merkitystä ei pidä vähätellä. Näille yhtiöille brändi ei ole tuotenimi vaan toimintamalli. kirsti lindberg-repo
 30. 30. 0kahdeksan ikkunaa Yritykset, jotka elävät ja hengittävät yksilöiden tahtiin ja jotka ehdoitta kunnioittavat yksilöiden tapaa toimia, ovat niitä, jotka luovat uutta.
 31. 31. kahdeksan ikkunaa
 32. 32. kahdeksan ikkunaa Mitä enemmän myönnämme ettemme tiedä, sitä enemmän tulemme tietämään Tämän päivän yritysten on luovittava yhä monimutkaisemmassa maail- massa. Alalla kuin alalla painitaan samojen kysymysten parissa: Mitkä talouden, politiikan ja tekniikan alojen muutokset sekä yksilötason sosiaaliset käyttäytymismallit ovat tärkeitä yritykseni tulevaisuudelle? Kuinka löydämme tapoja hahmottaa ja käsitellä kaikkea sitä tietoa, joka ohjaa meitä kohti tulevaisuutta? miksi näin? Pitkäjänteisesti toimivassa yrityksessä yksi keskeisiä kysymyksiä on ymmärtää, kuinka tavaramerkit voidaan pitää ikuisesti ajankohtaisina, tuoreina ja edistyksellisinä. Kuinka pysyä merkityksellisenä vuodesta toiseen? Kuinka luoda todellista kasvua kannibalisoimatta sitä mitä on jo saavutettu? Miten saada yksilö tuntemaan yhteenkuuluvuutta juuri oman tavaramerkin kanssa. Enää ei riitä, että se tuodaan yksilön tietoisuuteen. Yksilön tulee tuntea yhteenkuuluvuutta tavaramerkin kanssa. Tällaisia kysymyksiä pohtiessa ei päästä kovinkaan pitkälle, jos tukeudutaan vain perinteiseen demografiseen tietoon. Kuluttajat ovat yksilöitä. He toimivat ja ajattelevat eri tavoin erilaisissa tilanteissa. Demografinen tieto ei riitä ennakoimaan mihin yksilöt ovat matkalla ja miten. Se kertoo lähinnä siitä, missä kuluttajat ovat juuri nyt. Kuinka löydämme tapoja hahmottaa ja käsitellä kaikkea sitä tietoa, joka ohjaa meitä kohti tulevaisuutta? christel vaenerberg luova johtaja, Iittala Group asiantuntijapuheenvuoro
 33. 33. kahdeksan ikkunaa Yritykset tarvitsevat työkaluja ymmärtääkseen sekä suuret että pienet muutokset, joita ympärillämme tapahtuu. Skenaariomallit sekä jäsennelty tapa käsitellä tietoa toimivat navigaattoreina tulevaisuuteen ja auttavat meitä valitsemaan haluamamme suunnan. Ne ovat myös avuksi luodessamme yhteistä ajattelutapaa kehittämistyötä tekeville. Kehitystiimin on helpompi työskennellä samansuuntaisesti, kun ensin visualisoimme, sitten puemme sanoiksi ja lopuksi vielä kvantifioimme tavoitteet. 180 astetta Ajatustapaamme on käännettävä 0 astetta. Yksilöt ovat olleet jo usean vuoden ajan uusien teknologioiden, blogien ja erilaisten yhteisöjen avulla niitä oikeita vaikuttajia, suurem- massa määrin kuin moni yritys saattaa tai haluaa käsittää. Uutena kohderyhmänä ovat tänä päivänä yri- tykset ja tuotemerkit. Näin ollen se suuri tilaisuus on kyvyssä ymmärtää, mitä yksilön toiminta pitää sisällään, nähdä uudet asiayhteydet, muokata ne ideoiksi ja luoda sitten uutta merkityksellistä kysyntää. Palvella sitä, joka ei halua tulla palvelluksi. 0 asteen käännös tarkoittaa oman ja yrityksen maailman sijasta usei- den yksilöiden maailmoihin paneu- tumista ja niiden ymmärtämistä. Ei ole olemassa vain yhtä tulevaisuutta, vaan useita. Työ on tehtävä sekä systemaattisesti että luovasti. Yritykset tarvitsevat työkaluja ymmärtääkseen sekä suuret että pienet muutokset, joita ympärillämme tapahtuu. christel vaenerberg
 34. 34. 4kahdeksan ikkunaa käsittele ja ohjaa tietotulvaa Ympäriltämme tulvivaa tietoa tulee käsitellä ja ohjata järjestelmällisesti osaksi luovaa prosessia. Merkityk- sellinen tieto toimii inspiraationa erilaisissa luovissa mallinnoksissa, workshopeissa ja skenaarioiden rakentamisessa. Tänä päivänä on yhdistettävä idealismi ja uudet ideat kaupallisuuteen ja aivan uusiin palvelukonsepteihin, jotta löydetään uusia tapoja kasvuun tai muuhun menestykseen. Onnistunut yhdistäminen vaatii monipuolista osaamista. Tarvitaan sekä kokemusta että kykyä uusajat- teluun. Tarvitaan järjestelmällisyyttä ja luovuutta. Intuitiolla on suuri merkitys tässä prosessissa. Varmista, että prosessissa, ja myös projektissa, on mukana henkilöitä, joilla on kyky yhdistää kokemus ja intuitio. Tarvitaan suuri sekasotku, josta seu- raavan melkein taianomaisen siiven- lyönnin myötä syntyy joskus raken- teita ja järjestelmällisyyttä. Kaikkein vaarallisinta on luottaa yksinomaan omiin sisäisiin asiantuntijoihin. Ovi maailmaan aukeaa todellakin ulos- päin. Vaarallista on myös ulkoistaa ajattelu liian suuressa määrin kon- sulttien huoleksi. Yritysten, jotka haluavat selviytyä, tulee uskaltaa olla paraatin etujou- koissa. Rohkeus, uteliaisuus, intuitio, kokemus, onni ja ajoitus ovat yhtei- siä nimittäjiä niille, jotka ovat uskal- taneet. Länsi-Euroopassa ei ole enää kyse mielihaluista vaan jälleen kerran tarpeista. Mitkä ovat ne todelliset vaikuttimet ja tarpeet, kun läpinä- kyvyys, velvollisuus ja vastuullisuus nousevat asialistalla yhä tärkeäm- miksi? Mitä nämä sanat tarkoittavat yksilölle, mitä uusia tarpeita niistä syntyy ja mitä nämä lopulta tarkoit- tavat omalle yritykselleni ja omalle tavaramerkilleni? Yritysten, jotka haluavat selviytyä, tulee uskaltaa olla paraatin etujoukoissa. asiantuntijapuheenvuoro
 35. 35. 5kahdeksan ikkunaa Yritykset, jotka elävät ja hengittävät yksilöiden tahtiin ja jotka ehdoitta kunnioittavat yksilöiden tapaa toimia, ovat niitä, jotka luovat uutta. Ne ovat yrityksiä, jotka ovat tulevien vuosien aikana mukana juuri niissä merkityksellisissä kohtaamisissa yksilöiden kanssa. ikuinen kysymys resursseista Monissa yrityksissä uskotaan edelleenkin, että ympärillämme tapahtuvien muutosten seurantaa voi hoitaa sivutoimena markkinoin- nin tai tuotekehityksen ohella. Näin ei ole. Tarvitaan erityisresursseja; sekä ihmisiä, aikaa että työkaluja. Tarvitaan tiimityöskentelyä niiden kesken, jotka tuntevat ja osaavat yrityksesi sekä niiden, jotka haastavat sinut. Tarvitaan ihmisiä, jotka viitoittavat uusia mahdollisuuksia, jotka osaavat muunnella, inspiroida ja provosoida. Jotka haastavat uusien ajatusten ja uusien skenaarioiden avulla. Tarvitaan paljon ajattelutyötä ja valtavasti kärsivällisyyttä, jotta löydetään ne muutokset, jotka ovat todella tärkeitä juuri sinun tavaramerkillesi. Ei riitä, että tietää. Täytyy myös pystyä muuntamaan tieto todellisuudeksi ja luomaan kauas- katseinen, kestävä suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi. Merkityksellisen tiedon suodattaminen on toki vaikeaa. Mutta jos kukaan ei esitä kysymyk- siä, sinä saatat ajaa edelleen maastoautolla, kun naapurisi on jo kauan sitten vaihtanut hybridiin. Ja toisella, nuoremmalla naapurillasi ei ole edes ajokorttia. Tarvitaan ihmisiä, jotka viitoittavat uusia mahdollisuusia, jotka osaavat muunnella, inspiroida ja provosoida. christel vaenerberg
 36. 36. kahdeksan ikkunaa
 37. 37. 7kahdeksan ikkunaa Tässä luvussa esittelemme kahdeksan tulevaisuuden ilmiötä ja neljä unelmaa. /ckahdeksan ikkunaa neljä unelmaa
 38. 38. kahdeksan ikkunaa
 39. 39. 9kahdeksan ikkunaa Kahdeksan tulevaisuuden ilmiötä ja neljä unelmaa Tässä luvussa avaamme ikkunat. Skenaariotyön tuloksena syntyneet ikkunat kuvaavat tulevaisuuden ilmiöitä, joille olemme määrittäneet nimet rauha, tottumus, verkosto, vapaus, valta, tunne, valo ja laatu. Kustakin ilmiöikkunasta hahmottuu yksi näkymä tulevaisuuden ihmisiin ja heidän maailmaansa. Ne ovat mahdollisia, osin jopa todennäköisiä kuvia tulevasta. Kurkistamme ikkunoista kyseisen ilmiön omaksuneiden ihmisten elämään ja elämässä tapahtuneisiin muutoksiin. Ilmiöiden ytimen olemme kiteyttäneet muutamaan avainsanaan. Esittelemämme ilmiöt täydentävät toisiaan, mutta eivät muodosta yhtä ehyttä kuvaa. Luvun loppuosassa esittelemme Kuudennen Kerroksen suunnittelijoiden ideoimia unelmacaseja: tulevaisuuden ilmiöiden inspiroimia tuote-, palvelu ja myymäläkonsepteja. Ne hahmottavat ilmiöitä konkreettisin esimerkein. Unelmacaset on suunniteltu neljän tulevaisuusryhmän – tottumus, verkosto, tunne ja laatu – todellisten tarpeiden pohjalta. Konseptit ovat esimerkkejä innovatiivisista ja rohkeista ratkaisuista tulevaisuuden kuluttajaryhmille.
 40. 40. 40kahdeksan ikkunaa ilmiökartta ilmiökartta Skenaariotyön tuloksena syntyneet ikkunat kuvaavat tulevaisuuden ilmiöitä, joille olemme määrittäneet nimet rauha, tottumus, verkosto, vapaus, valta, tunne, valo ja laatu. 01 rauha 02 tottumus - 03 vapaus 04 verkosto - 05 valta 06 tunne - 07 valo 08 laatu - Unelmacaset on suunniteltu neljän tulevaisuusryhmän – tottumus, verkosto, tunne ja laatu – todellisten tarpeiden pohjalta. Konseptit ovat esimerkkejä innovatiivisista ja rohkeista ratkaisuista tulevaisuuden kuluttajaryhmille. palsternakka kotona lumous spotless
 41. 41. 4kahdeksan ikkunaa ilmiökartta tasainen elämä aktiivinen elämä me minä kokemus kerrallaan teknologia perustyytyväisyys perhe tuttuus ja turvallisuus muiden puolesta luovuus kriittisyys ympäristö verkostoituminen mukavuudenhalu oman elämän hallinta yksilöllisyys halu vaikuttaa aktiivisuus elämykset, tunteet yhteisöllisyys shoppailu hedonismi äärikokemukset uutuudet luovuus estetiikka edelläkävijyys
 42. 42. 4kahdeksan ikkunaa 01 driverit kokemus kerrallaan teknologia tasainen elämä rauha
 43. 43. 4kahdeksan ikkunaa
 44. 44. 44kahdeksan ikkunaa elämäntyyli Arkea leimaa tyytyväinen välin- pitämättömyys. Maailma on ehkä tullut hulluksi, mutta omassa elämässä kaikki on kohtuullisen kohdallaan. Ja tohtiiko ihminen enempää odottaakaan. Arkiasioiden toivotaan soljuvan helposti. Arki kulkeekin normaalia tuttua rataansa - kotoa töihin ja töistä kotiin. Samalla hedonismi on vallannut elämässä tilaa vakain askelin. Pihankin käy jo hoitamassa naapuruston kimpassa tilaama puutarhapalvelu. Muutosten myötä vapaa-aikaa löytyy nyt entistä enemmän. Mutta mihin sen sitten käyttäisi? Vapaa-ajalta ei kaivata niinkään virikkeellisyyttä kuin mukavaa oloa ja rentoutumista. Tätä palvelevat usein uuden teknologian ja median yhteenliittymän myötä tulleet uudet sisällöt. Hometainment kulkee mukana minne ikinä mennäänkin. Ihanteena on säilynyt tavallinen, arkinen, luonnonläheinen elämä. Oma mukavuudenhalu vie kuitenkin useammin voiton. Mielenkiinnon kohteena on usein yksittäinen harrastus, johon panostetaan paljon aikaa. Ideoita ja uusia näkemyksiä harrastamiseen löytyy myös kansainvälisistä harrastuslehdistä ja erikoismessuilta. Messuille lähdetään ystävien kanssa nautiskelemaan ja hakemaan yhteisiä virikkeitä. Harrastuksen parissa tulee myös käytettyä paljon rahaa. Koti on ennen kaikkea asumispaikka, turvapaikka ja rauhoittumispaikka. Kasvanutta nimby-ilmiötä on helppo ymmärtää, sillä kyllähän omaa kotiaan jokainen haluaa suojella. Jokainen ihminen vastaa omasta onnestaan. Arki kulkee normaalia tuttua rataansa - kotoa töihin ja töistä kotiin. kuluttaminen Aktiivinen kuluttaminen kohdistuu vain tietyille sektoreille riippuen omista mielenkiinnon kohteista. Teknologiset innovaatiot tai ruuanlaitto saattavat innostaa kun taas esimerkiksi muoti ei merkitse juuri mitään. Jos rahaa on riittävästi ei myöskään hintoihin viitsi aina kiinnittää huomiota. Jos on nälkä, voi tilata valmiit ruuat kotiin, vaikka itse tekemällä säästäisikin rahaa. Toisaalta uusi matkalaukku tuli tilattua Koreasta, kun sen sai sieltä todella halvalla. rauha
 45. 45. 45kahdeksan ikkunaa Vastuullinen kuluttaminen ei herätä suuria tunteita, sillä ekologisuudesta huolehtimisen ei pitäisi ylipäätään olla kuluttajien harteilla. Kierrätys on osa arkea jo säädösten takia, mutta sähköauto ostetaan vasta kun sen muut ominaisuudet ovat tarpeeksi houkuttelevia. Liian hankalaksi tehty ostaminen ärsyttää muutenkin. Itsepalveluruokakaupoissa tulee kuitenkin käytyä, sillä niistä selviää nopeasti ulos. Myös ostosapuripäätteisiin syötetyt valmiit ostoslistat ovat käteviä ja nopeuttavat asiointia. Kodinhoitopalvelut kiehtovat, kun huomataan aikaa löytyvän itselle ja perheelle näin entistä enemmän . Sen voi käyttää vaikka läheisessä kylpyläkeskuksessa. Tosin kotonakin on lähes kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Internetin kautta on innostuttu mahdollisuudesta vaikuttaa ja antaa palautetta hyvinkin nopeasti. Kriittisyys tuotteita ja palveluita kohtaan on kasvanut. Välillä tuntuu ympärillä tapahtuvan ihan liikaa, eikä perässä edes huvita pysyä. Onneksi kotona saa olla rauhassa poissa kaikesta turhasta hälinästä. Mediapäätteen ääressä rentoutuminen on oikeastaan parasta tekemistä perustyöpäivän jälkeen. Uusi screeni maksoi aika lailla, mutta siihen oli järkevää satsata. On melkein koko vanha kodinkoneisto jouduttu uusimaan. Enää ei tähän taloon osteta kuin pitkäkestoisia laitteita. Intohimona on jonain päivänä omistaa sellainen kätevä pääte, joka ohjaa sormen liikautuksesta kodin kaikkia koneita. Nykyäänhän on tarjolla kaikenlaisia uusia palveluita, mutta ne eivät aina vastaa todellisiin ihmisten tarpeisiin. Kerron kyllä suoraan kun joku asia ei miellytä. Lähikaupastakin on vähennetty ihan liikaa valikoimaa. Ja aamun lehden saa vasta liian myöhään, ruokakauppatoimitusten mukana iltapäivällä. Kaveriporukalla lähdetään kaamoslomalle vaeltamaan ja kalastamaan Alaskaan. Pintakalastuksen uusimmat suuntaukset kiehtovat. Luin näistä uusista ideoista lounasruokalan medianoutopisteestä mukaan tarttuneesta englantilaisesta urheilulehdestä. Hypergooglasin lehdestä vielä lisää mac gyver -niksejä, jotta voin hauskuuttaa kaikkia reissullamme. Parhaimmat ideat sain kyllä keskustelupalstalla. Neuvoivat kokeilemaan kalastustakin kosketussensorilla. Muokkailen pihavajassa nykyisin myös kaikenlaista hyödyllistä vanhoista huonekaluista. Aikaa on alkanut kulua myös oikean rakenteluharrastuksen parissa; kellariin nousee joku päivä vielä oma kuntosali. Sukumökille ei enää niin usein jaksa lähteä, sillä kotona viihtyy parhaiten. rauha
 46. 46. 4kahdeksan ikkunaa rauha
 47. 47. 47kahdeksan ikkunaa rauha Välillä tuntuu ympärillä tapahtuvan ihan liikaa, eikä perässä edes huvita pysyä. Onneksi kotona saa olla rauhassa poissa kaikesta turhasta hälinästä. Mediapäätteen ääressä rentoutuminen on oikeastaan parasta tekemistä perustyöpäivän jälkeen.
 48. 48. 4kahdeksan ikkunaa 02 driverit perhe tuttuus ja turvallisuus muiden puolesta tottumus
 49. 49. 49kahdeksan ikkunaa
 50. 50. 50kahdeksan ikkunaa klo 18 treenittottumus
 51. 51. 5kahdeksan ikkunaa 14.5.klo 18 treenit Puuhaa on koko ajan - keskiviikkoisin käyn salilla, on lasten harrastukset, pihamaa, esiintymispuvutkin pitäisi ommella, siskon esitystä ehtiä kuuntelemaan. En ole sen enemmän ajatellut mihin aika kuluu, mutta eikös sen näin kuulu mennäkin. tottumus
 52. 52. 5kahdeksan ikkunaa elämäntyyli Arjessa pyöritettävät rutiinit luovat turvallisuutta ja yksinkertaistavat monimutkaistuvaa maailmaa. Oma koti ja perhe tuovat elämässä yhä enemmän tyydytystä, ja niiden eteen nähdään paljon vaivaa. Muutoksiin sopeudutaan hitaasti. Vakituinen työpaikka on keskeinen elämää rytmittävä asia. Monilla työpaikoilla on jouduttu siirtymään joustavampiin työaikajärjestelmiin, mutta toisille kellokortti on edelleen vain hyvä asia. Kun kellokortti on leimattu, työasiat on helppo unohtaa ja siirtyä aktiiviseen vapaa- ajanviettoon. Ja puuhaahan aina riittää! Kodin käsite on muuntunut. Sen ytimessä ovat ydinperhe ja oma pihapiiri. Mutta yhä useammalla kotia on myös virtuaalinen nettiolohuone, jossa tavataan itse määritettyä, rajattua tuttavajoukkoa päivittäin. Niistä keskusteluista saattaa joskus poikia myös uusia ideoita ja ostosvinkkejä. Lähipiiriltä saatuihin tietoihin on helpompi suoralta käsin luottaa. Muuten uutuuksiin suhtaudutaan kevyen epäilevästi. Kolmiulotteisista virtuaaliyhteisöistä intoilevat työtoverit saavat hymyn huulille. Maailma on täynnä turhaa roinaa, ja netin palveluistakin hyödyllisiä on vain murto-osa. Omaa reviiriä tulee suojata kaikelta turhalta – erityisesti teknologialta, joka vie tilaa ihmisten elämästä. Perhejuhliin sen sijaan panostetaan yhä enemmän, sillä ne tuovat kaivattua syvempää merkitystä elämään. Myös muutama eri maiden juhlista, diwali ja sabar, kuuluvat nykyisin perinteisiin omiin juhliin. Muutoksiin sopeudutaan hitaasti. kuluttaminen Vaikka elämä olisi taloudellisesti melko turvattua, leimaa kuluttamista säätelyn tunne – on parempi ostaa vähemmän. Siksi erilaiset kanta-asiakkuudet, bonukset, nipputarjoukset ja “superlöydöt” ovat mieluisia ja saavat usein aikaan ostopäätöksen. Kaupat näkevät paljon vaivaa keksiäkseen helppoja, uusia sitouttamiskeinoja. Ruokakuluttaminen on keskeisessä roolissa. Kotona syödään monia aterioita, viikonloppuisin jälkiruokiakin. Itse tehty pondu ja itse paistettu leipä ovat ruokalistalla ainakin kerran kuukaudessa. Oman taikinajuuren hankkimiseen tarvittiin useamman viikon nettikeskustelu, ennen kuin luotettava myyjä löytyi. Omasta ja perheen terveellisestä syömisestä huolehditaan tarkasti. Find healthy -tuotetietolukijalla luetaan kaikki kotiin ostetut ruuat. Näin jokaisen perheenjäsenen ravintoaineiden saanti pysyy tottumus
 53. 53. 5kahdeksan ikkunaa suositusten mukaisina. Laite kertoo myös tuotteiden ekotaseen, eikä punaiselle meneviä tuotteita osteta lainkaan. Shoppailu, erityisesti markkinat ja kauppakeskuksen teemapäivät, ovat tapahtumia, joista on merkintä taskutieturissa. Uudelleen lanseeratut lähitorin markkinat ovat traditio, jota ei haluta jättää väliin. Siellä tavataan toki tuttuja, mutta hauskinta on tavaroiden katselu ja “löytöjen” etsintä. Lomamatkailu on lisääntynyt vuosi vuodelta. Pakettimatkojen tarjonta on niin laajaa, että aina löytyy mieluinen kohde. Myös kummityttöä voidaan lähteä katsomaan Gambiaan, kun hän on siellä vaihto-oppilaana koko lukuvuoden. Puuhaa on koko ajan – keskiviikkoisin käyn salilla, on lasten harrastukset, pihamaa, esiintymispuvutkin pitäisi ommella, siskon esitystä ehtiä kuuntelemaan. En ole sen enemmän ajatellut mihin aika kuluu, mutta eikös sen näin kuulu mennäkin. Ilman nettiä ja taskutieturiani en kyllä saisi päiviäni pysymään järjestyksessä. Maanantai-iltana tilaan aina viikon ruuat. Tuovat tiistaina päivällä tuohon laatikkoon ja samalla vievät tyhjät maitotölkit pois. Niistä saa pisteitä. Ja kun tilaan joka viikko ja aina 10 kiloa, saan alennusta ihan mukavasti. Muutenkin säästän kuponkeja ja kerään leimoja, sillä lailla saa aina hankittua jotain kivaa pientä vähän halvemmalla. Tilataan naapurin kanssa yhdessä, tulevat sitten molempien ruuat tuohon meidän laatikkoon, ja naapuri maksaa osan laatikkovuokrasta. Itse ei halunnut ryhtyä vakitilaajaksi, kun vaatii kuulemma säännöllisyyttä. Ihan kun ihminen ei tietäisi mitä haluaa syödä seuraavana päivänä. Nettikaupan tilaussivuilta voi lukea paljon eri ruuista – niitä voi tilata myös kokeeksi. Sieltä löytää vaikka mitä. Saan bonusta mitä useammin tilaan jotain muuta kuin ruokaa. Laittavat sitten tilattujen tuotteiden mukana ruokaohjeita ja tuotteita kokeiltavaksi, ihan ilmaiseksi. Jouluksi vinkkasivat ihan uudesta jälkiruoasta ja antoivat maistiaisiakin. Perjantaina käyn kaupassa. Silloin teen ostokset “apurini” kanssa. Apuri, se päätelaite, näyttää tietoja tuotteesta, kun sitä osoittaa tavaraa kohti: kaikki kalorit ja mausteet ja kaiken mitä olen itse laittanut sen lukemaan. Ostan ne ruuat, joista se näyttää vihreää, punaiset eivät ole minun “makuuni”. Kerran järjestettiin työkaverin kanssa intialainen ilta. Löysin kaikki – ruokaohjeet, ainekset, kattausohjeet ja tarvikkeet – koko paketin tuolta kaupan sivuilta. Taidan tempaista toistekin. tottumus
 54. 54. 54kahdeksan ikkunaa 14.5. klo 18 treenit tottumus
 55. 55. 55kahdeksan ikkunaa - 2 maitoa - naan - tomaatteja (luomu vaikk tottumus
 56. 56. 5kahdeksan ikkunaa 03 driverit luovuus kriittisyys ympäristö vapaus
 57. 57. 57kahdeksan ikkunaa
 58. 58. 5kahdeksan ikkunaa vapaus
 59. 59. 59kahdeksan ikkunaa vapaus
 60. 60. 0kahdeksan ikkunaa elämäntyyli Elämäntyyliä määrittää vastuun kantaminen ympäristöstä ja maailman tilasta. Oman elämäntavan ja kulutustottumusten radikaaleilla muutoksilla halutaan näyttää esimerkkiä myös muille. Joku puhuu uus-linkolalaisista, mutta ihan niin radikaaliksi harva ryhtyy. Vaikutushalut suuntautuvat etenkin omaan lähiympäristöön. Itselle tärkeiden asioiden hoitamista ei jätetä päättäjien vastuulle: pientuulivoimalan tai aurinkokeräimen voi hankkia ihan itsekin tai naapurien kanssa yhdessä. Koti löytyy tiiviisti rakennetusta kaupungista, jossa autoteiden, parkkipaikkojen ja yksityisen tilan sijasta on suosittu istutuksia ja yhteistä julkista tilaa. Kattoja on muutettu puutarhoiksi, joista saadaan lautaselle todellista lähiruokaa. Koti on tukikohta, mutta se voidaan rakentaa nopeasti uuteen paikkaan. Lapset kulkevat polkupyörän perävaunussa mukana. Työ ja vapaa-aika sekoittuvat toisiinsa. Työssäkin parannetaan usein maailmaa. Joskus aika omistetaan täysillä perheelle, joskus uppoudutaan kokonaan työhön omassa korupajassa. Käsityöläisammatit kiinnostavat monia, mutta työ ei saa olla koko elämä, sitä voidaan tehdä kausittaisesti sitoutumatta tarkkoihin tulevaisuudensuunnitelmiin. Tämä voi luoda toisinaan taloudellista niukkuutta, joka ei kuitenkaan rajoita elämää vaan luo arvokkaampia mahdollisuuksia. Itselle tärkeiden asioidenhoitamista ei jätetä päättäjien vastuulle kuluttaminen Turvallisuuden tunne ei tule taloudellisesta varmuudesta. Kuluttaminen ei ole keskiössä, mutta rahaa voidaan käyttää runsaastikin koulutukseen, harrastuksiin, kulttuuriin, hyvinvointipalveluihin, pientuottajien tuotteisiin ja käsityöläisten palveluihin. Eurot halutaan antaa ihmisten eikä kasvottomien yritysten hyväksi. Omistamattomuus on riippumattomuutta. Uudet aineettoman kuluttamisen muodot sekä jaettu omistaminen kiinnostavat. Helposti päivitettäviä ja korjattavia tuotteita suositaan. Elektroniikkaa ostetaan koottavina osina, joten puhelintakaan ei tarvitse laittaa vaihtoon pikkuvian takia. Ihmiset jakavat myös taitojaan kaikkia hyödyttävästi. Missiona on pitää oma ekologinen jalanjälki pienenä ja elinympäristö puhtaana mitättömästä roinasta. Turhan kulutuksen rajaa on kuitenkin yhä vapaus
 61. 61. kahdeksan ikkunaa joskus vaikea vetää. Perheeseen voidaan ostaa nanomateriaaleja hyödyntävät, ilmansaasteilta suojaavat lastenvaunut, kunhan ensin on punnittu tarkkaan niiden ympäristökuormitus suhteessa omaan ja lapsen tarpeeseen – ja varmistettu, että ystäväpiiri on kiinnostunut käyttämään niitä jatkossa. Minulla on mielestäni velvollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan maailma menee. Silti elämäntapani palkitsee minua joka tasolla. Olen ymmälläni, kun minua pidetään uhrautuvana ja esimerkillisenä ihmisenä. Päinvastoin, elämä on helppoa. Vapautta on se, etten ole sidottu omaisuuteen ja rutiineihin. Suosin merkkejä, joiden taustat tunnen. Tarkistan aina, millaisten arvojen mukaan tuotteiden valmistajat toimivat. Saan verkostojeni kautta heti tiedon, jos joku yritys tekee jotakin arveluttavaa, tai toisaalta, jos markkinoille tulee uusia positiivisia juttuja. Yksi iloinen yllätys oli, että hyväntekeväisyysmielessä tekemämme eettiset sijoitukset ovat tuottaneet tosi mukavasti. Kauneimpia asioita ovat itse tehdyt. Bongailen erikoisuuksia ja hylättyjä esineitä. Olen kiinnostunut epätäydellisyydestä, rumankauneudesta, viehättävistä virheistä, hassuttelusta. Kerettiläisimmät ystäväni ihmettelevät joskus, miten voin kulutuskriittisenä ihmisenä olla niin kiinnostunut kauniista esineistä ja niiden tarinoista. Monet ”vaikeat” valinnat ovat usein yllättävän hauskoja. Esimerkiksi junamatkustaminen on melko ekologinen vaihtoehto, ja sen myötä matkailusta saa oikeasti yhä avartavan kokemuksen. Kiertely ja katselu onkin lempiharrastukseni. Ensi viikolla yksi meistä esittelee porukalle Vuosaaren komeimmat maisemat. Ulkomaille matkustan vain kun olen siellä pitkään, kuten viimeksi neljä vuotta sitten Brasiliaan, missä olimme ystäväni kanssa avustustyössä vuoden. Toimivat ratkaisut onneksi joskus palaavat: nyt tuntuisi hullulta, että ei olisi kauppoja mistä saa tuoretta kalaa ja juustoja tai lähialueen marjatilan mehuja sen verran kuin haluaa. En silti vastusta teknistä kehitystä, jos se johtaa kestäviin muutoksiin. Nykyään en tulisi toimeen ilman kirjojen ja lehtien lataamista. Luen paljon, ja näin voin säästää ympäristöä – eikä meille edes mahtuisi sellaista kirjavuorta jota nyt kannan laukussa mukanani. On hienoa, että osa yrityksistä on jälleen oivaltanut kestävyyden merkityksen kertakäyttökulutuksen aikakauden jälkeen. Minulla on kyllä varaa ostaa arvojani kunnioittava palvelu. vapaus
 62. 62. kahdeksan ikkunaa vapaus
 63. 63. kahdeksan ikkunaa vapausvapaus
 64. 64. 4kahdeksan ikkunaa 04 driverit verkostoituminen mukavuudenhalu oman elämän hallinta verkosto
 65. 65. 5kahdeksan ikkunaa
 66. 66. kahdeksan ikkunaa verkosto
 67. 67. 7kahdeksan ikkunaa verkosto Odotan karavaanilomaa Norjan pohjoisrannikolle, siellä en ole vielä käynyt. Reissulla testataan uusia lämmitysmuotoja ainakin aurinkoenergialla.
 68. 68. kahdeksan ikkunaa elämäntyyli Työ ja harrastukset sekoittuvat toisiinsa ja luovat kokonaisvaltaisen sosiaalisen verkoston. Verkostoituminen ei ole rasite vaan monipuolistaa arkea. Siihen on kasvettu, eikä muunlaista elämää osata edes nähdä. Third life on elämäntapa. Olemisen helppous, mukavuudenhalu ja valinnanvapaus ovat kaikessa tekemisessä tärkeää. Kotipesään palataan aina, jos vaikka välillä lähdetäänkin maailmalle harrastuksen tai työn perässä. Koti ja perhe löytyvät on/off napin takaa – ympäri maailmaa. Tuttuja on ympärillä paljon, mutta todelliset ystävät ovat aarteita. Monitekeminen, uusi hypernation, leimaa elämää. Verkostoitumisen kautta nousee myös uusia kiinnostuksen kohteita. Ennakkoluulot karisevat ja uskalletaan ajautua esimerkiksi korkeakulttuurin pariin. Uudenlaiset kansainväliset tavat tulevat tutummiksi ja tapoja uskalletaan sekoittaa omiin tottumuksiin, ensin huomaamattaan. Päivätyötä kartetaan, koska se rajoittaa mahdollisuuksien maksimoimista ja aktiivista toimintaa. Suuri nautinto on laadukas ja rentouttava vapaa-aika, jonka on saanut itse määritellä vapaana muiden rajoitteista. Personal observoijat tekevät arjesta entistä helpompaa. Modifioituneet yhteisöllisyyden muodot saavat yksilöiden kehittäminä uusia suuntia ja kaikki voivat olla odottamattomien yhteisöjen kehittäjiä. Poikkeavien alojen vaikuttajat tekevät yhteistyötä keskenään – älyllinen haaste on tärkeää kaikessa tekemisessä. Monitekeminen, uusi hypernation, leimaa elämää. Verkostoitumi- sen kautta nousee myös uusia kiinnostuksen kohteita. kuluttaminen Kuluttamista leimaa nopeuden ja helppouden arvostaminen. Puhtaat kivijalkakaupat pystyvät enää harvoin kilpailemaan online- kauppojen kanssa – ainakaan valikoiman runsaudessa ja nopeudessa. Ruokaakin saa muutamassa minuutissa tilattua kotiin toimitettuna. verkosto
 69. 69. 9kahdeksan ikkunaa Harrastuksiin ja työtehtäviin liittyvien tuotteiden tiukat laatuvaatimukset ja odotukset laajenevat osin muuhunkin kuluttamiseen. Esimerkiksi vaatteita halutaan ostaa hyvinkin personoituina. Uniikkituotteiden omistaminen tuottaa tyydytystä. Kuluttaminen on lisääntynyt tasaisesti. Uudet virtuaalitilat ja third life -pervasiiviset maailmat luovat mahdollisuuden kokeilla erilaisia uutuuksia ja tapoja elää ja kuluttaa. Virtuaalimaailmoissa ja internetin keskustelupalstoilla tuotteita ja palveluita kommentoidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asian- tuntijan, sisällöntuottajan tai kommentaattorin roolissa. Tämä motivoi myös ostamaan tuotteita, joihin ei muuten edes törmäisi. Oon lähinnä oleskellut tällä viikolla Daressa (third life). Asiat eivät etene jos pääkollektiivi tahtoo vain olla paikoillaan nauttimalla pelkästä pysähtyneestä olemisesta, vaikka ”siellä” on vielä aika paljon kiireellistä joukkojen kokoamista ja palveluiden kehittämistä monelle eri yritykselle. Gatheroimisella tarkoitan tietysti eri arvostelupaneelien aktivoimista. Välillä on vain niin vaikea saada kaikkia ammattialansa asiantuntijoita tekemään tätä työprojektia samalla hetkellä. Virtuaalimaailmassa se ajan käyttö niin usein unohtuu ja vastapuolen yritysjengi työskentelee virka- aikaan. Silloin toiset nukkuvat. Aloitin samalla Daressa uuden lehden kuraattorina ja täällä (real life) DJ-kiertueen organisoijana. Tuntuu, että erilaiset työtehtävät virkistävät nyt enemmän kuin ennen. Kaverini kanssa mietittiin, että järjestetään kiertueen oheistoimintana virtuaalinen versio galleriasta, joka avattiin toissa viikolla Tallinnassa. Samaan proggikseen liitetään uuden tunnepelin ja interaktiivisen tunnegooglen testausjengin kokoaminen. Monipolvinen design on alkanut houkuttaa. Kotona on oltava tuotteita, joita kellään muulla ei ole ja joihin muilla ei ole mahdollisuutta. Elektroniikkavalmistajien koneringin kautta löytyy myös uudenlaisia ekologisia ideoita kehittää kodin laitteistoa. Yritän muistaa mennä retriittitunneille useammin ja säännöllisemmin. Daressa on välillä niin helppo tehdä kaikkea ja unohtaa, että siellä ei ole fyysinen elämä. Odotan myös karavaanilomaa Norjan pohjoisrannikolle, siellä en ole vielä käynyt. Reissulla testataan uusia lämmitysmuotoja ainakin aurinkoenergialla. verkosto
 70. 70. 70kahdeksan ikkunaa verkosto
 71. 71. 7kahdeksan ikkunaa verkosto Monipolvinen design on alkanut houkuttaa. Kotona on oltava tuotteita, joita kellään muulla ei ole ja joihin muilla ei ole mahdollisuutta. verkosto
 72. 72. 7kahdeksan ikkunaa 05 driverit yksilöllisyys halu vaikuttaa aktiivisuus valta
 73. 73. 7kahdeksan ikkunaa close|
 74. 74. 74kahdeksan ikkunaa elämäntyyli Kuluttajat ovat kasvaneet maail- maan, jossa kaikki on muutaman klikkausen päässä ja jossa mihin tahansa asiaan voi vaikuttaa. Sa- mankaltainen ajatusmalli ohjaa myös muuta elämää. Kaikki vaihtoehdot ovat aina mahdollisia. Keskeistä on päästä itse valitsemaan mitä haluaa. Valta on netistä opittu tapa saada nautintoa. Oman naapuruston parannusprojektista voidaan innostua – kunhan sitä varten on rakennettu houkutteleva nettifoorumi, jossa oikeasti voi jättää jälkensä kehitysprojekteihin. Teknisesti taitava henkilö saattaa jopa rakentaa koko foorumin itse. Hänelle suurin palkinto on mahdollisuus nähdä omien klikkauksien ansiosta kadulla vaikkapa täysin uudistetut viheristutukset. Oma jälki halutaan jättää kaikkialle. Oma työ räätälöidään ideaalitilanteessa juuri itselle sopivaksi. Tuotteet muokataan itselle sopiviksi ihan periaatteesta. Massaviestintää ja massatuotteita kammoksutaan. Periaatteena on samalla säilyttää valinnanvapaus kaikessa. Perinteiset yhteisötkin, kuten kirkko, voivat olla kiinnostavia jos joku asia puhuttelee siellä juuri minua. Mitään ei rajata pois – maailma on minun sormissani. Oma jälki halutaan jättää kaikkialle. Oma työ räätälöidään ideaalitilanteessa juuri itselle sopivaksi. kuluttaminen Kuluttajan ja kaupan roolit ovat lähestulkoon vaihtaneet paikkaansa. Tämä valtaan kasvanut kuluttaja toimii itse suunnittelijana, myyjänä, kaupanpitäjänä. Kaupan tehtävänä on tehdä vain ne osat joita hän ei halua tehdä. Pärjätäkseen kauppojen on pitänyt muuntua entistä joustavammiksi. Kuluttajien itsensä suunnittelemat kengät ovat jo vanha ilmiö, nyt voi valita myös ammattisuunnittelijan, joka suunnittelee seuraavan kenkäparin. Tuote ei saa vaikuttaa itsetehdyltä, vaan estetiikka on tärkeää. Välillä ostetaan myös täysin valmista, ja silloin on olennaista hyvä laatu, houkutteleva tarina tai muu piirre, joka erottelee tuotteen massasta. Kekseliäisyys erityisesti uuden teknologian tarjomien mahdollisuuksien parissa palkitaan myös usein kassavirtana. valta
 75. 75. 75kahdeksan ikkunaa Eräs ruokabrändi ylläpitää kuluttajaraatia videokännyköiden avulla. Maanantaina tiedustellut ”Mitä haluaisit tänään syödä” –einekset ovat kaupoissa saatavilla parhaimmillaan jo keskiviikkona. Eikä kauppaan tarvitse itse mennäkään, vaan normaalin kotikuljetuksen ohella omat kiinnostuksen kohteet voi tilata lähellä oleviin noutopisteisiin, joissa voi sitten päättää haluaako ne vai ei. Mikä tahansa ei kelpaa, vaan ryhmän jäsenet ovat erityisen vaativia kuluttajia. No, onhan tämä tällaista peliä koko elämä. Tiedän kyllä, että olen kauppojen pommituksen kohteena ja ne tekee mitä vaan saadakseen mut koukkuun. Mutta se on vaan hyvä, pääasia onkin että on valinnanvaraa ja kova kilpailu parantaa myös laatua. Minä osaan niiden pelin säännöt, ja itse asiassa määrään koko touhua. Tänään hain aamulla kioskibussista sinne buukkamiani croissantteja, mutta en ottanut niitä, koska ne oli liian kuivia. Kuski katsoi vihaisesti, mutta se vaan osoittaa ettei se ole sisäistänyt nykymeininkiä. Minulla on tuhat paikkaa mistä saan croissantteja, joten en osta huonoa. Vaikka voisin tietysti ostaa vaan kannattaakseni niiden liikeideaa, joka on aika loistava. Bussi tulee joka aamu klo 7.30 meidän kohdalle ja sinne voi buukata lähes mitä vaan. No, en minä tietysti aina niin vaativainen jaksa olla. Erityisesti viikonloppuisin saatan tilata perheelle kaupan herkkupöydän ilman että varsinaisesti selvitän mitä juuri siinä vaihtoehdossa on. Ne on kuitenkin aina hyviä, ja välillä sitä haluaa vaan jotakin nopeasti ja helposti. Joskus jopa edelleen kävelen itse markettiin kun siellä voi hyllyn order-painikkeilla tilata kaikkea kivaa valikoimaan. Paikan päällä saa ensin maistella, ja se on tärkeää, sillä ruuanlaitto on nykyisin suuri harrastukseni. Juuri eilen tilasin sveitsiläistä vuohenmaitoa. Joskus päätän myös sulkea ovet. Silloin laitan eston kaikkien päätteiden kuluttajapalveluihin – sen saa kätevästi yhdellä klikkauksella. Vaikka eihän ne palvelut paljon lopulta häiritse kun olen ne itse valinnut. Olen muuten myös kansallisessa vaalipaneelissa, jolla mitataan aina ennen vaaleja kansalaisten toiveita vaalikeskusteluaiheiksi sekä suosituimpia ehdokkaita. Sovelluksen kautta pääsee suoraan myös äänestämään, mikä lisäsi viime vaalien äänestysmääriä selvästi. Se oli tosi hyvä juttu. valta
 76. 76. 7kahdeksan ikkunaa valta etusivu| profilointi| boardi| galleria| newz|
 77. 77. 77kahdeksan ikkunaa valta info linkit finder powerkulma
 78. 78. 7kahdeksan ikkunaa valta
 79. 79. 79kahdeksan ikkunaa valta close|
 80. 80. 0kahdeksan ikkunaa Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi- scing elit. Mauris mollis feugiat ligula. Praesent malesuada aliquet dolor.Aliquam malesuada dictum tortor.Aenean lacinia. Nam condimen- agna eget elit. Pellentesque orci. Donec s, rhoncus nec, aliquet id, condimen- orbi sit amet purus quis elit as pulvinar nisl a purus. st. Praesent placerat t morbi ames ac 06 driverit elämykset, tunteet yhteisöllisyys shoppailu tunne
 81. 81. kahdeksan ikkunaa Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris mollis feugiat ligula. c
 82. 82. kahdeksan ikkunaa tunne
 83. 83. kahdeksan ikkunaa tunne
 84. 84. 4kahdeksan ikkunaa elämäntyyli Elämässä korostuu entistä enemmän kaiken saaminen tässä ja nyt. Per- heen huomioimisen sekä toisaalta oman nautinnonhakuisuuden ja itsekeskeisyyden välillä on pysyvä ristiriita. Molemmat tuntuvat yhtä tärkeiltä, ja niiden välillä tasapai- nottelu on jatkuva haaste. Häviäjän asemassa on yhä useammin oma työura, mutta sen ei anneta aiheut- taa suurempia syyllisyyden tunteita. Nopeita nautintoja halutaan välillä jopa taloudellisen vastuuttomuuden uhalla. Asuntolainakin suunnitellaan niin, että pystytään kerralla hankkimaan asunnon lisäksi kolme erilaista sisustuspakettia, joita voidaan sitten vaihdella fiilisten ja trendien mukaisesti. Toisaalta nopeatkin nautinnot liittyvät usein rauhoittumiseen. Yhä useamman lounasruokalan yhteydessä voi ottaa esimerkiksi pikaisen päähieronnan, mikä tuo ainakin sen yhden täysin rauhallisen hetken työpäivän keskelle. Nautinnonhalusta riippumatta ihmisistä paistaa halu tehdä “oikeita“, ryhmän koodin mukaisia ratkaisuja. Näitä koodeja luetaan erityisesti mediasta, joka tunkeekin lonkeronsa joka puolelle. Netissä pelataan yhteisöpelejä, joissa pääsee luomaan tarinoita ja setvimään elämän kiemuroita. Ihmisiä kiehtovat yhä enemmän monenlaiset tunnekokemukset ja tarinat. Voimaa haetaan myös hengellisistä arvoista. Hyväntekeväisyyskampanjat ovat osa arkea. Lammaslaumojen omistaminen Keniassa on vaihtunut paikallisen turvakodin tukemiseksi. Siellä on tullut käytyä paikan päälläkin. Vastapainona kokemusten etsinnälle turvallisuudentunnetta haetaan usein konservatiivisistakin arvoista. Olisiko elämä lopulta paljon yksinkertaisempaa kotiäitinä? Monen mielestä olisi, ja puhutaankin jo kotiäitikulttuurin paluusta. Tärkeää on kuitenkin päästä eroon toisten aiheuttamasta velvollisuudentunteesta ja tehdä, miten itsestä parhaalta tuntuu, olivat päätökset vähän ristiriidassa toistensa kanssa tai eivät. Ihmisiä kiehtovat yhä enemmän monenlaiset tunnekokemukset ja tarinat.Voimaa haetaan myös hengellisistä arvoista. tunne
 85. 85. 5kahdeksan ikkunaa kuluttaminen Shoppailu tuottaa nautintoa, ja se on usein kaveriporukan kollektiivista ajanvietettä. Aikaa ja rahaa kuluu kauppoja kierrellessä yhä enemmän. Media ja trendit ohjaavat käyttäytymistä varsinkin kulutuksen suhteen. Kaikkea uutta suositaan. Itsestä huolehtiminen on pinnalla. Terveydenhoitoon ja kauneuden ylläpitoon liittyvien palvelujen määrä on kasvanut paljon, ja nekin valitaan paikallisuuden ja luonnollisuuden perusteella. Ekologisuudesta on tullut jo lähes itsestäänselvyys, sillä brändit, jotka eivät aatetta noudata, ovat yksinkertaisesti lähes kadonneet. Ostopäätökset halutaan tehdä eettisten periaatteiden pohjalta pinnalla olevien aiheiden mukaisesti, esimerkiksi lapsityövoimaa vastustetaan ankarasti. Joskus tosin tunteen palo ajaa oikeasti järkevien päätösten ohi. Köyhistä maista hankitaan vaikka mitä ihanaa, vaikkei olekaan täyttä varmuutta, kenelle tuotot lopulta päätyvät. Haluan elää enemmän tässä ja nyt ja nauttia arjen pienistä iloista. Haluan matkustella yhdessä ystävieni ja mieheni kanssa. Lapset ovat juuri muuttamassa kotoa ja netistä löytämäni matkaopaspalvelu on jo varannut onneksi junat ja hotellit, jotta pääsen viettämään ensi vuonna kuukauden jokaisella mantereella. Sitten ymmärrän maailman menostakin enemmän. Haluan omalta osaltani vaikuttaa siihen, että maailmasta tulisi parempi paikka elää mahdollisimman monelle. Olen pikkuhiljaa ymmärtänyt sielun olemassaolon ja hakeutunut sykkeeltään rauhallisempiin ympäristöihin. Yhä useammat illat kuluvat seesteisesti kotona vaikkapa klassikkoelokuvien parissa kotiteatterissamme, johon hankimme juuri aika pramean 360 asteen screenin. Se kutittelee mukavasti kaikkia aisteja leffanautinnon takaamiseksi. Elämään kuuluu enemmänkin rauha kuin jatkuva kohina ja meno. Läheiset ystäväni ovat samoilla linjoilla, ja kokoonnummekin kerran viikossa kuuntelemaan yhdessä nettisaarnaa ja jakamaan fiiliksiämme uuskörttien chatissa. Olen nyt löytänyt oman uskoni ja taidan pitäytyä siinä. Shoppaillessa olen tullut tulokseen, että ansaitsen parempaa. En edes oikein ymmärrä, miten ennen ostin vielä tuotteita, joiden laadusta minulla ei ollut aavistustakaan. Nykyään en edes harkitse sellaisten ostamista, en todellakaan osta mitä sattuu. Ammennan ideoita lapsuuden nostalgiasta, ihailemieni henkilöiden elämästä ja uusista harrastuksistani. Haluan yhtälailla sivistää itseäni ja tehdä uusia aluevaltauksia. Kaiken ei kuitenkaan tarvitse olla mitenkään syvällistä. Nautin yhtä lailla kevyestä hömpästä kuin kielikursseista ja kulttuuristakin. tunne
 86. 86. kahdeksan ikkunaa valtatunne
 87. 87. 7kahdeksan ikkunaa valta Ammennan ideoita lapsuuden nostalgiasta, ihailemieni henkilöiden elämästä ja uusista harrastuksistani. Haluan yhtä lailla sivistää itseäni ja tehdä uusia aluevaltauksia. tunne
 88. 88. kahdeksan ikkunaa 07 driverit hedonismi äärikokemukset uutuudet valo
 89. 89. 9kahdeksan ikkunaa
 90. 90. 90kahdeksan ikkunaa elämäntyyli Kokemuksellisuuden halu ajaa kaik- kia valintoja ja elämäntyyli voi näyt- tää monenlaiselta. Kaikki on sallittua ja myös elämäntyyliä voidaan muuttaa vaihtelunhalusta. Keskiössä on hakea uusia kokemuksia, elämyk- siä ja tunteita – ja niitä voi löytyä jopa vastakkaisista suunnista. Toinen voi rakentaa elämänsä karuu- den ympärille kun taas toinen keskit- tyy hekumalliseen kulutusjuhlaan. Ja toisena hetkenä taas toisinpäin. Elämyksellisyys kattaa koko elämän. Elämässä mikään ei olekaan pysyvää vaan elämä ajautuu aina sinne missä tapahtuu, valoon. Olennaista on myös huomion saami- nen itselle, valokeilaan pyrkiminen. Elämän keskipisteenä on minä itse. Ja tuolle ”minälle” halutaan tarjoilla hyvää kaikissa muodoissaan. Yhteisölliset tavat eivät juurikaan rajoita, vaan elämyksiä voidaan hakea myös kaukaa normien ja sallitun alueen ulkopuolelta, esimerkiksi suosimalla geenimuunneltua ruokaa. Yksilö saattaa myös päättää olla täysin piittaamaton ympäristöajattelusta – se ei ole kuitenkaan välinpitämättömyyttä vaan halua erottautua muista Elämässä mikään ei olekaan pysyvää, vaan elämä ajautuu aina sinne missä tapahtuu, valoon. kuluttaminen Myös kuluttamisessa halutaan olla keskipisteenä. Kuluttajien mielestä heidän ei tule etsiä tuotteita vaan tuotteiden tulee etsiä heidät. Ja kaupat näkevätkin yhä enemmän vaivaa löytääkseen tämän kulutusvimmaisen ryhmän. Kaupat siirtyvät yhä lähemmäs kuluttajan kulkureittejä, koteihin ja työpaikoille. Kauppa on usein hetken projekti, joka pystytetään vain määräajaksi. Mielenkiinto ei säily kauan samassa paikassa. Kaupoilta edellytetäänkin jatkuvaa uusiutumista. Uutuuksien haarukoinnissa turvaudutaan yhä useammin myös ostosavustajiin, erityisesti jos työ ei anna aikaa pitkille ostosreissuille. Ostaminen ei ole pelkkää tavaranvaihtoa vaan suurempi kokemus. Kaupat pyrkivätkin valo
 91. 91. 9kahdeksan ikkunaa tarjoamaan elämyksiä mutta myös ilmiöitä – ja valokeilaan pääsemistä. Esimerkiksi Helsingin keskustan kaupassa kuvataan medialähetystä, johon pääsee mukaan kun tulee ostoksille. You demand –ketju taas lupaa hankkia vaatteen kuin vaatteen mistä vaan kansainvälisestä mallistosta. Itse liikkeessä ei ole esillä vaatteita lainkaan, ainoastaan vaihtuva valokuvanäyttely ja näyttävät pukukopit. Elämä on liian lyhyt tuhlattavaksi toisarvoisiin asioihin. En ymmärrä miksi ihmiset eivät osaa nauttia elämästään. Lighten up people! Zen! Minulle on tosi tärkeää, että kaikki vaihtoehdot on mahdollisia ja voin itse valita miten elän. Olisin voinut esimerkiksi mennä opiskelemaan kaupallisia aineita niin kuin moni muu, mutta meninkin lukemaan oligonomiksi. Se kuulosti riittävän oudolta. No, sen jälkeen kyllä päätinkin perustaa yrityksen ja tuoda maahan italialaisia muovikasseja kun ne on niin uskomattoman hienoja – älymuovista tehtyjä. Tälläiset yhdistelmät on just hienoja, siis vaikka oligonomi-yrittäjä, ei ole ihan jokaisella vastaavaa. Minulla on myös oma viivakoodini tatuoituna mun nilkkaan. Joissain kaupoissa ne pystyy jo lukemaan sitä ja tietävät siksi heti kuka oon ja erityisesti mitä haluan. Aika on rahaa. Jokainen ihminenhän on ihan uniikki ja sitä täytyy kohdella sellasena. On mahtavaa kun oma reiki (ostosavustaja) soittaa ja kertoo löytäneensä juuri mulle sopivat juhlakengät. Yleensä se sitten ajaa vielä illalla kotiini sovittamaan niitä. Siitä voi jo maksaa! Reiki hoitaa muuten myös mun kummilapsitouhun,vaikka se onkin vähän vanhanaikaista touhua. Viime viikolla sain kutsun Tukholman taidenäyttelyn avajaisiin, jonka yhteyteen on pystytetty yhden uuden brändin kesäkauden ennakkomyynti. Olin tietysti otettu kutsusta koska siitä on huhuttu viikkoja, että missä se on ja kuka pääsee. Jos ostaa enemmällä kuin 3000 eurolla, saa lennot ilmaiseksi. Mulla lähtö on kyllä enemmänkin kiinni töiden määrästä kun usein on aika kiire. Tällä kertaa otan pikkusiskonkin mukaan vaikka se on vielä köyhä opiskelija – saadaanpa pikku loma samalla. Se on ryhtynyt GlobalSistersin suosittelijaksi, eli se saa rahaa aina kun joku ostaa nettifoorumilla GS-kuteita sen suosituksesta. Mutta kyllähän lähes kaikki sen säästöt menee näihin tempauksiin. Ja ei siitä pidä syyllistää, muutenhan elämä olisi aika harmaata. valo
 92. 92. 9kahdeksan ikkunaa valta
 93. 93. 9kahdeksan ikkunaa Minulle on tosi tärkeää, että kaikki vaihtoehdot on mahdollisia ja voin itse valita miten elän. Olisin voinut esimerkiksi mennä opiskelemaan kaupallisia aineita niin kuin moni muu, mutta meninkin lukemaan oligonomiksi. Se kuulosti riittävän oudolta. valta
 94. 94. 94kahdeksan ikkunaa valo
 95. 95. 95kahdeksan ikkunaa valo On mahtavaa kun oma reiki (ostosavustaja) soittaa ja kertoo löytäneensä juuri mulle sopivat juhlakengät. Yleensä se sitten ajaa vielä illalla kotiini sovittamaan niitä. Siitä voi jo maksaa!
 96. 96. 9kahdeksan ikkunaa 08 driverit luovuus estetiikka edelläkävijyys laatu
 97. 97. 97kahdeksan ikkunaa
 98. 98. 9kahdeksan ikkunaa laatu
 99. 99. 99kahdeksan ikkunaa laatu
 100. 100. 00kahdeksan ikkunaa elämäntyyli Vaatimustaso on korkea yhtä lailla oman itsen kuin ystäväpiirin, työn ja materian suhteen. Ilmassa on uudenajan elitismiä, jonka ytimen muodostavat ennen kaikkea luovuus ja laadukkuuden etsiminen. Kyse ei ole snobbailusta vaan laajentunut laadun käsite pitää sisällään sekä estettisyyden, ekologisuuden, edelläkävijyyden että vastuullisuudenkin. Myös luovuus on itseisarvo. Kaikki muu on harmaata massaa, josta pysytään erossa. Kunnianhimo tekee tämän joukon elämästä hektistä. Rentoutumista pitää tosissaan harjoitella. Työstä pystytään silti tarvittaessa irrottautumaan. Kaikkia lankoja ei pidetä omissa käsissä, jos asioita voi delegoida luotettavalle taholle. On välttämätöntä, että joku muu huolehtii apteekkitilaukset ja kodin siistiksi – tai että ostokset voi tehdä tarvittaessa nopeasti. Maailma ympärillä on täynnä kiehtovia muotoja, värejä, haptisia elämyksiä sekä ääniä, makuja ja tuoksuja. Uteliaisuus uutta kohtaan on kyltymätöntä ja oma luovuus ja itseilmaisu elinehto. Keinoksi tälle ei enää riitä oma pukeutuminen tai sisustus, vaan jatkuvasti etsitään uusia foorumeita itseilmaisulle. Omaan ikkunaan tilattu taideins- tallaatiokin on viesti muille omista arvostuksista. Tämä ryhmä ei arastele näyttää ulospäin saavutuksiaan. Pikavoitot tai keskitien kulkeminen ei heitä kiinnosta - ei kuluttamisessa kuin muuallakaan elämässä. Uteliaisuus uutta kohtaan on kyltymätöntä. kuluttaminen Kuluttaminen suunnataan parhaisiin, oikeisiin asioihin. Puhtaus on avainsana: puhdas kosmetiikka, tyylipuhtaus, puhdas omatunto. Puhtaus synnyttää laatua – jopa luksusta. Hankittu esine on harvoin vain esine, vaan siihen on latautuneena isoja merkityksiä. Tälle ryhmälle luksus ei ole erikoista tai poikkeuksellista, se on kaiken läpäisevä vaatimus. Se luo myös turvaa. Aika halutaan käyttää lukuisiin oikeasti kiinnostaviin asioihin, eikä jokaista yksittäistä kulutusvalintaa ole varaa jäädä puntaroimaan. Tällöin eettiset ja esteettiset luksusbrändit toimivat selkeänä ohjenuorana valinnoille. Ympäristökannanottoja tehdään tietoisesti panostamalla laatuun, uusimpaan teknologiaan ja muun- neltavuuteen. Ekologisinkaan tuote ei houkuttele jos muut ehdot eivät täyty, esimerkiksi laadukkuus tai edelläkävijyys. Silloin tuote jää kokonaan ostamatta. Luovuuden kaipuu näkyy kuluttamisessa monin tavoin. Esteettisyys on noussut hyvin tärkeäksi valintakriteeriksi, mutta myös muusta luovuudesta palkitaan: oli se sitten kekseliäs uusi liikeidea, käsityöläisten luovuutta tai luova tapa konseptoida vanha tuote. laatu
 101. 101. 0kahdeksan ikkunaa Olen luonut itselleni maailman, joka on puhdas kaikesta rumasta ja huonosti tehdystä. Shampoopulloistakin revin etiketit ellen osta irtomyynnistä omaan kauniiseen pumppupulloon. En ikinä ostaisi läjäpäin tusinakamaa, harkitsen hankintani tarkkaan. Ja nautin niistä häpeilemättä. En voisi kuulua siihen porukkaan, joka kieltäytyy kaikesta. Ajatus on sinänsä fiksu, mutta hyviä asioita voi tukea muillakin tavoilla kuin kehitystä jarruttamalla. Haluan itse päättää, miltä ympäristöni näyttää. Kauneus- käsitykseni tuntuu joskus olevan kaukana vallitsevista ihanteista. En ostaisi ikinä vaatetta, jossa logot vilkkuvat. Toki me ystävien kanssa tiedetään, mistä mikäkin on hankittu, eivätkä tavarat koskaan ole bulkkia. Käytän paljon rahaa taiteeseen, meillä on tosi hyvä ostaja joka tuntee makuni. Etsin aktiivisesti uusia ostopaikkoja. Ostan esimerkiksi mausteita netin kautta suoraan tuottajilta. Viljelijäperhe kehitysmaassa saa työstään kunnon korvauksen ja itse tiedän tarkalleen, mistä tuotteet ovat peräisin. Tilauksen mukana tulee paikallisia reseptejä, joita ei netistä löydy. Nyt meillä on taas viinikaappikin täynnä luottotuottajalta hankittuja viinejä, joiden etiketit suunnittelimme yhdessä taiteilijaystäväni kanssa paikan päällä syksyllä. Ostan erittäin mielelläni kalliin lipun lentääkseni uuden sukupolven koneilla. Vähemmän saasteita, enemmän tilaa matkustajille kun ollaan parissa kerroksessa ja tilat on suunniteltu muunneltaviksi – myös minun toiveeni mukaan. Haluan hyödyntää uusia hyviä keksintöjä heti kun mahdollista. Esimerkiksi meidän talon muunneltavuus- ja turvaratkaisut olivat pilotteja, joita nyt voidaan päivittää jatkuvasti. Monta kertaa uudet ratkaisut onkin kehitetty ympäristönäkökohdista lähtien. Niin esimerkiksi tuo upea ulkoseinien matsku, joka bongattiin Dubain reissulla. Tekniikassa on se huono puoli, että en ehdi ratkaista niihin tulevia ongelmia. Mutta sekin helpottui kun hommasin phd:n eli personal help-deskin, joka hallitsee kaikki nämä jutut. Ja talon palvelupakettiin tietysti kuuluu päivystys 24/7. Onneksi sentään nykymateriaalit pitävät itse itsensä puhtaana, vaikka kai yhäkin jotkut pesevät jääkaappinsa itse! Elämä on niin vaativaa, että pitää muistuttaa itseään olemaan itsekäs. Mutta itsehän sitä on halunnut töihin ulkomaille ja opiskelemaan aina uutta. Perustin oman yrityksen, en halua tehdä muiden sanelemia hommia muiden asettamien standardien mukaan. Olen valmis näkemään vaivaa sen eteen, että saavutan mitä haluan. En tyydy toiseksi parhaaseen vaihtoehtoon. laatu
 102. 102. 0kahdeksan ikkunaa laatu AJATTELU
 103. 103. 0kahdeksan ikkunaa laatu
 104. 104. 04kahdeksan ikkunaa
 105. 105. 05kahdeksan ikkunaa neljä unelmaa Tässä luvussa esittelemme Kuudennen Kerroksen suunnittelijoiden ideoimia unelmacaseja: tulevaisuuden ilmiöiden inspiroimia tuote-, palvelu ja myymäläkonsepteja. Ne hahmottavat ilmiöitä konkreettisin esimerkein. Unelmacaset on suunniteltu neljän tulevaisuusryhmän – tottumus, verkosto, tunne ja laatu – todellisten tarpeiden pohjalta. Konseptit ovat esimerkkejä innovatiivisista ja rohkeista ratkaisuista tulevaisuuden kuluttajaryhmille. palsternakka kotona lumous spotless
 106. 106. 0kahdeksan ikkunaa palsternakka
 107. 107. 07kahdeksan ikkunaa Palsternakka on kiehtova sekoitus maaseudun makuja, pikkupuodin tunnelmaa ja nykyaikaista palvelukonseptia. Kohderyhmänä ovat kuluttajat, jotka haluavat kohtuuhintaan laadukkaita elintarvikkeita. Sellaisia, joiden alkuperää ei tarvitse arvailla. PALSTERNAKKA palsternakka
 108. 108. 0kahdeksan ikkunaa kulmakivi 01 kulmakivi 02 maaseudun henki Tunnelmaa ja tuoksuja, tuttuja ma- kuja maaseudun rauhasta. Pellolla seisovat heinäseipäät ja auringon haalistama ladon ovi. Muurinpohjale- tut ja uudet perunat. Tuulessa huo- juvat juhannuskoivut ja kesäsateen raikastama nurmi. puhtaasti parempaa Puhdasta, siistiä ja selkeää. Aitoja tuotteita, jotka toimitetaan suoraan pelloilta pöytään. Yksinkertaisia ja selkeitä värejä, muotoja ja materiaa- leja. Riisutaan teollisuuden tuntu ja markkinoinnin metkut. palsternakka
 109. 109. 09kahdeksan ikkunaa PALSTERNAKKA 3 kulmakivi 03 kulmakivi 04 rehti suomalainen Reilun meiningin ruokakauppa suomalaiseen makuun. Avointa viestintää tuotteiden alkuperästä, valmistuksesta ja raaka-aineista. Pe- rinteitä kunnioittaen, mutta tämän päivän mahdollisuuksia hyödyntäen. ammattimainen ote Laadukas ja luotettava. Turvallinen. Kaukana kotikutoisuudesta. Selke- äksi rakennettu konsepti, joka mah- dollistaa nopean, mukavan ja helpon asioinnin. palsternakka
 110. 110. 0kahdeksan ikkunaa palsternakka Palsternakka on Euraasiassa jo kauan tunnettu, porkkanan sukuinen juures. Palsternakkaa viljellään vain kylmillä seuduilla, koska routa on tarpeellista maun kehittymiseksi. Muun muassa siksi se edustaa tuo- retta suomalaista lähiruokaa aidoim- millaan. Palsternakka on sanana hy- vin erikoinen, mutta samalla helposti muistettava. Palsternakassa on jopa häivähdys huumoria ja lapsen- omaista satua.
 111. 111. kahdeksan ikkunaa pakkaukset Palsternakan pakkaukset on suun- niteltu kodin, ei markettimaailman ehdoilla. Juurevat kuva-aiheet muis- tuttavat ruuan alkuperästä. Rento ja pelkistetty ulkomuoto tekevät tuotteista laadukkaita, mutta rehdin hienostelemattomia. Pakkaukset on suunniteltu niin edullisiksi, että pientuottajien on helppo saada tuotteitaan myyntiin. Rakenteeltaan pakkaukset ovat yksinkertaisia ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti toteutetta- via. Turhaa pakkaamista vältetään Palsternakan periaatteiden mukai- sesti. palsternakka
 112. 112. kahdeksan ikkunaa valikoima Palsternakan valikoimaan kuuluu elintarviketuoteryhmiä sekä joitakin erikoistuotteita kuten esimerkiksi takkapuita ja saunavihtoja. Suuri osa tuotteista on pakattu valmiiksi kaupan omiin pakkauksiin. Tuotteet myydään mahdollisuuksien mukaan myös itsepalveluperi- aatteella, siististi ja herkullisesti punnitse ja säästä -teemalla. Itse punnittavat tuotteet toimivat myös edullisina sisäänvetotuotteina. Kauppaan on varattu muutama “toripaikka”, jossa viljelijät voivat esitellä ja myydä omia tuotteitaan. Valikoimassa korostetaan eettisyyttä, mutta pysytellään kau- kana kotikutoisista ekokaupoista. erikoispalvelut Palsternakan yhteydessä on pieni lounaskahvila, jonka päivittäin vaihtuvat ateriavaihtoehdot on valmistettu paikan päällä kaupan omista tuotteista. Tarjolla on yksinkertaista ja hyvää kotiruokaa kuten juuressosekeittoja ja tuoretta leipää. Kahvilan reseptipuusta saa myös annoksen ainekset kauppalistaksi. Perheen pienimmät huomioidaan mahdollisimman hyvin esimerkiksi sijoittelemalla myymälään opastavia elementtejä, joissa kerrotaan ruoan polusta pellolta lautaselle. logistiikka Tehokas logistiikka on Palsternakan kivijalka. Kauppa toimii luontevim- min osana isompaa päivittäista- varakaupan ketjua, jolloin voidaan hyödyntää kustannustehokkaasti jo olemassa olevia logistiikka- ratkaisuja. palsternakka
 113. 113. kahdeksan ikkunaa palsternakka
 114. 114. 4kahdeksan ikkunaa palsternakka
 115. 115. 5kahdeksan ikkunaa Palsternakan myymäläkonsepti on rakennettu modulaariseksi, joten Palsternakka voidaan toteuttaa yhtä lailla suurena myymälätilana tai pienempänä kokonaisuutena. myymäläkonsepti Myymälässä hyödynnetään stan- dardikalusteita, jotka viimeistellään Palsternakan tyyliin ja tunnelmaan sopiviksi. Puumateriaaleilla koroste- taan valikoiman tuoreutta ja aitout- ta. Kalusteiden väreinä käytetään pääasiallisesti mustaa tai tummia maan värejä, jotka kehystävät tuot- teiden väriloistoa. Puumainen lattia, kohdevalot ja riippuvalaisimet luovat rennon ja miellyttävän ilmapiirin. Tunnelmaa voidaan lisäksi maustaa pienillä sisustuksen yksityiskohdilla kuten esimerkiksi vanhoilla työka- luilla ja perinnematoilla.
 116. 116. kahdeksan ikkunaa kotona pientalon edut kerrostalon helppous Monella on unelma omasta talosta ja vapaudesta tehdä siitä juuri oman itsensä näköinen. Yleensä tämä unelma kuitenkin kaatuu haluun elää keskustassa työn ja muun elämän lähellä. Ei enää. Kotona-konsepti yhdistää pienta- lossa asumisen edut kerrostalossa asumisen helppouteen. Asukas voi rakennuttaa täysin sisustamattoman tilan juuri sellaiseksi kuin haluaa. kotona
 117. 117. 7kahdeksan ikkunaa Kotona on kuhunkin elämäntilantee- seen muunneltavissa oleva rakennus, joka takaa hyvät kulkuyhteydet, yhteisöllisen elinympäristön sekä ympäristöystävällisen ja edullisen asumisen. kotona
 118. 118. kahdeksan ikkunaa valinnanvapaus Matalat aloituskustannukset: kaikkea ei tarvitse hankkia kerralla, mutta kaiken voi myös saada heti, jos haluaa. Pientaloasumisen ilot ja edut kerrostaloon. Ei pientalon huoltovastuuta, mutta sen vapaus. Kerrostaloasumisen huolettomuus, pientalon yksilöl- lisyys. Auton tuunaus onnistuu kotona helposti. Autotalli on mahdollista varustella isoimmilla ja meluisimmilla työkaluilla mitä löytyy. Idyllisessä puuverstaassa onnistuu puolestaan niin jakkaroiden kuin suurien ruokapöytienkin nikkarointi. Grillausfanaatikot voivat savustaakotona itse pyydystettyjä lohia monikerroksisessa kaasugrillissä ja jatkaa nautiskelua puusaunan jälkeisessä euforisessa tilassa. Täydellinen äänieristys takaa, että naapurin tytön harjoitellessa ensimmäisiä pianoläksyjään voi viereisessä moduulissa rauhoittua kuuntelemalla koivun lehtien havinaa. Puutarhan hoito ei rajoitukotona pelkkiin ruukkukasveihin, vaan kukin pääsee halutessaan tonkimaan penkereestä rikkaruohoja ja hätyyttämään marjapuskista kottaraisia.kotona on myös helppo pitää lemmikkieläintä, vaikkapa minipossua. kotona
 119. 119. 9kahdeksan ikkunaa muunneltavuus Elämäntilanteiden mukaan. Tänään näin, huomenna toisin. Irti alan kon- ventioista ja stereotypioista, jotka eivät vastaa kysyntää. kotona
 120. 120. 0kahdeksan ikkunaa kotona on avoin kaikelle. Rakennuksen suoraviivainen ja selkeä arkkitehtuuri rakentaa vahvan rungon, joka määrittelee asukkaiden omien maailmojen rajapinnat. Kulmikas, vertikaali ja rakenteellinen arkkitehtuurin kieli muodostaa nykyaikaiseen kaupunkirakenteeseen soveltuvan edullisen ja tehokkaan rakennuksen. Rakennuksessa käytettävät materiaalit ovat yhdistelmä kovaa ja kylmää sekä pehmeätä ja lämmintä. Muotokielessä ovat yhdistettynä modernit materiaalit teräs, betoni ja lasi sekä perinteisemmät karkea puu ja käsinlyöty, poltettu tiili. kotona
 121. 121. kahdeksan ikkunaa kotona on aina elämää. kotona
 122. 122. kahdeksan ikkunaa Tuula oli nuorella iällä todella ihas- tunut japanilaiseen kulttuuriin ja eri- tyisesti veistotaiteeseen. Hän otti jopa muutamia veistokursseja haa- veenaan muuttaa Japaniin pysyvästi, kunnes edessä häämöttänyt uraputki elektroniikkajätin palveluksessa himmensi intohimoa ratkaisevasti. kotona Tuula on kuitenkin löytänyt inspiraationsa uudestaan suunnit- telemalla moduuliinsa oman japanilaisen puutarhan. Hänen töitään on ollut jo esillä viereisessä kaupungin suurimmassa galleriassa, joka näkyy juuri sopivasti hänen ikkunastaan. kotona
 123. 123. kahdeksan ikkunaa Kello on 15:55, ruokaisat makkarat tirisevät Villen grillissä iloisesti. Ville rakastaa ulkona grillaamista. Ville rakastaa myös Leenaa, joka pääsee neljältä töistä naapurissa sijaitsevasta vaatemyymälästä, ja on yleensä jo viittä yli hississä matkalla ylös kotiin nälkäisenä kuin susi. Illat Ville viettää usein kotona tuunaten bemariaan ammattimai- sesti varustellussa autotallissaan. Leena taas lämmittää sillä aikaa puusaunan, jotta Ville pääsee päivän päätteeksi leppoisiin löylyihin liottelemaan öljyisiä sormenpäitään. kotona
 124. 124. 4kahdeksan ikkunaa lumous
 125. 125. 5kahdeksan ikkunaa Lumous on uuden ajan yhteisöllinen kauppakeskus. lumous
 126. 126. kahdeksan ikkunaa lumous
 127. 127. 7kahdeksan ikkunaa Lumous on jatkuvasti uudistuva harrastus- ja ajanviettokauppapaikka, jonka tila on jaoteltu aihealuekokonaisuuksiin. Kävijöitä stimuloidaan houkuttelevilla ja muunneltavilla esillepanoilla ja harrastepisteillä. Tilaratkaisut ovat helposti modifioitavissa esimerkiksi kauppiaan vaihtuessa. Lumouksen luova tiimi kerää ajankohtaista tietoa trendeistä ja uusista brändeistä, järjestää tapahtumia sekä etsii uusia mielenkiintoisia yrityksiä ja auttaa heitä mm. markkinoinnissa. Kauppiaita voivat olla yhtä lailla globaalit kauppaketjut kuin uudet pienyrittäjät, joita voi löytyä myös tapahtumatorin tai kuluttajatyöpajojen kautta. Asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa tarjontaan sekä testata ja kehittää tuotteita yhdessä toistensa sekä tavaran- ja palveluntarjoajien kanssa. Virtuaalinen Lumous.fi on myymälämaailman jatke, joka sitoo kuluttajan brändiin, tukee yhteisöllisyyttä ja antaa kauppiaille mahdollisuuden hyödyntää yhteisöä tuotteiden testauksessa. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTIVIESTINTÄ Viestintä perustuu www-sivujen yhteisölliseen viraaliviestintään perinteisten joukkoviestinten sijaan. Lumouksen luova tiimi nostaa netissä esiin ajankohtaisia ilmiöitä ja tuoreita brändejä maailmalta, kauppiailta ja yhteisön sisältä. Kuluttajiin vaikuttavat luovat esikuvat sekä muut yhteisön jäsenet, jotka ohjailevat kokemuksillaan ja ammattitaidollaan uusiin valintoihin. Lumous.fi on yhteisö, jossa jokainen voi tuoda esiin omia ideoita ja löytöjä sekä esitellä itselleen tärkeitä koruja, käsitöitä, vaatteita ja reseptejä. Verkossa toimii keskustelupalstoja sekä pienimuotoisia kuluttaja- paneeleita. Jäsenillä on oma profiili, joka voi olla joko omalla nimellä tai nimimerkillä. VIESTINNÄN SÄVY JA TYYLI Luova tiimi viestii inspiroivasti. Lumous kunnioittaa perinteitä, aitoutta ja käsityöläisyyttä, mutta on silti samalla moderni ja ekologinen. Lämminhenkisyys ja tekemisen ilo tuovat hyvää fiilistä arkeen. Visuaalisuus ja valokuvat ovat erittäin tärkeä osa viestintää. lumous
 128. 128. kahdeksan ikkunaa kulmakivi 01 Tervetuloa viihtymään. Ostoskeskus joka ei aiheuta ahdistusta, josta ei ole kiire pois. Viihtyisä paikka houkuttelee jäämään kuin takkatulen lämpö: potkaisemaan kengät pois, istumaan sohvalle juomaan kahvikupponen, testaamaan korttiaskartelua… Kulje,katsele tai nauti asiantuntevasta palvelusta. Ota hetki aikaa itsellesi.. kulmakivi 02 Yhdessä kylässä Epämuodollinen kahvitteluvisiitti, apua kantapään kutomiseen, uusimmat tuulet kanelin käytöstä intialaisessa ruoanlaitossa. Kuin vanhanajan kylä, jossa tupaan poikettiin kutsumattakin, mutta aina tervetulleena. Tämä on paikka, jossa läheiset ystävät, samoista asioista kiinnostuneet asiakkaat ja asiakkaistaan aidosti välittävät, asiantuntevat myyjät kokoontuvat. kulmakivi 03 Inspiroidu Täällä asuu elämys: Paikan ulkoasussa ja rakenteessa, tarjolla olevissa tuotteissa ja palveluissa, henkilökunnan palveluasenteessa ja tietotaidossa, muissa asiakkaissa! Koetaan, opitaan, tutustutaan. lumous
 129. 129. 9kahdeksan ikkunaa kulmakivi 04 Win-win Aidosti etua kaikille. Asiakkaat saavat kokonaisvaltaisen tuotekokemuksen, yhteisöllisyyttä, edelläkävijyyttä, oppia uudesta, inspiraatiota. Kauppiaat saavat sitoutuneen brändin puolestapuhujan, ensikäden käyttäjien tietoa (uusista) tuotteistaan, ideoita niiden kehittämiselle. Lisäksi kauppiaat saavat lisäarvoa keskuksen taiteellisen johtajan palveluista ja markkinointiyhteistyöstä. Tämä on erityisen arvokasta pienemmille, uusille yrittäjille. lumous
 130. 130. 0kahdeksan ikkunaa lumous TILAT JA ESILLEPANOT Kävijöitä stimuloidaan houkuttelevilla ja muunneltavilla esillepanoilla ja harrastepisteillä, joilla voi kokeilla ja testata uusia tuotteita. Lumous uudistuu jatkuvasti tiloiltaan ja sisällöltään, mikä ruokkii mielenkiintoa tulla uudestaan. Luovan tiimin rakentamat liikkeiden yhteiset showroomit esittelevät saman aihepiirin tuotteita. Luonnonmateriaalit, huonekalut ja tapetit tekevät tilasta kodikkaan ja viihtyisän. Lumous on olohuone, jossa kohtaat samoista asioista innostuneita henkilöitä. Henkilöstö on asiantuntevaa, välitöntä ja helposti lähestyttävää. maastojalkineet + tekniset urheilutekstiilit aurinkolasit + fitness + lisäravinteet mittarit + terveystuotteet + ravinteet TerveYS ja OpTiikka OuTdOOr SpOrT luOnTaiSTuOTe ja ravinne luonnossa liikkuminen + niveltuet+ tekniset apuvälineet
 131. 131. kahdeksan ikkunaa lumous Lumous on paikka joka sekä kunnioittaa että rikkoo perinteitä. Paikka elämänilolle, ystäville ja inspiroituneelle tekemiselle. sosiaaliset kontaktit + ideakirjasto designin hyödyntäminen arkielämässä uutuustuotteita ja suunnittelua yhdistettynä innovatiivisiin tekstiilien hyödyntäminen eri käyttötarkoituksiin harraSTaminen TekSTiiliT ideakirjaSTO/ kOllekTiivi muOTi ja deSign
 132. 132. kahdeksan ikkunaa spotless
 133. 133. kahdeksan ikkunaa Spotless-konsepti on uudenlainen tapa viettää aikaa, samalla hoitaen yhtä tärkeimmistä kotiaskareista. Siihen kuuluu itsepalvelupesulan, kahvilan ja näyttelyn yhdistelmänä toimiva tila, asiakkaiden toiveiden mukaan mukautuva palvelukonsepti sekä erityisen tyylikäs tuotesarja. Spotless tarjoaa kohderyhmälleen luonnollisen puhdasta elämäntyyliä sekä miellyttävän vaihtoehdon ajanvietolle omien ihmisten joukossa, omalla asuinalueella. spotless spotless
 134. 134. 4kahdeksan ikkunaa spotless
 135. 135. 5kahdeksan ikkunaa spotless
 136. 136. kahdeksan ikkunaa spotlessspotless
 137. 137. 7kahdeksan ikkunaa kulmakivi 1 Eettisesti ja ekologisesti oikea valinta. Kaikki materiaali on joko maatuvaa tai kierrätettävää. kulmakivi 2 Kauniin luonnolliset pakkaukset. Niin tyylikästä, että niitä käytetään käytön jälkeen jopa sisustuselementteinä. kulmakivet kulmakivi 3 Aisteja kokonaisvaltaisesti hellivät materiaalit. Pehmeää, mietoa, sileätä. kulmakivi 4 Jaetut kokemukset, kaikilla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Olohuonemainen tunnelmallinen tila vanhojen ja tulevien ystävien kokoontumisille ja omien töiden esittelylle. spotlessspotless
 138. 138. kahdeksan ikkunaa spotless
 139. 139. 9kahdeksan ikkunaa spotless
 140. 140. 40kahdeksan ikkunaa spotless
 141. 141. 4kahdeksan ikkunaa Miksi puhtaan pitäisi haista vahvalta kloorilta? Spotless- pesuaineet jättävät keittiöön ja kylpyhuoneeseen miedon ja miellyttävän tuoksun pitkäksi aikaa puhdistuksen jälkeen. Lisäksi pakkaukset ovat niin upeita, että niitä pidetään mielellään esillä käytön jälkeenkin. Vaatteiden puhdistuksessa Spotless- tuotteet antavat pesulle silkkisen loppusilauksen. tuotteet Kierrätettävää materiaalia olevia pakkauksia myydään itse pesulan lisäksi myös tavarataloissa ja erikoiskaupoissa, joissa niille on omat tyylikkäät Spotless- displayt. spotless
 142. 142. 4kahdeksan ikkunaa spotless
 143. 143. 4kahdeksan ikkunaa spotless
 144. 144. 44kahdeksan ikkunaa
 145. 145. 45kahdeksan ikkunaa /d opas tulevaisuuteen
 146. 146. 4kahdeksan ikkunaa rauha

×