O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Opetussuunnitelma 2016:
Oppilaan itsearviointi ja
formatiivinen arviointi
Oriveden alakouluissa
Tiina Sarisalmi
Orivesi 23...
Arvioinnin lähtökohdat
 Opitun arvioinnista oppimisen arviointiin – mitä  miten
 Lopputuotteen arvioinnista prosessin a...
Itsearviointi 1. – 2. luokan oppilaat
Suomenkieli ja kirjallisuus oppilas opettaja
edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja
v...
Oppiaineitten tavoitteiden mukainen arviointi:
1. – 2. luokan oppilaat (lukuvuositodistus)
Suomenkieli ja kirjallisuus San...
Itsearviointi 3. – 6. luokan oppilaat
Suomenkieli ja kirjallisuus oppilas opettaja
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen T1,...
Matematiikan itsearviointi Wilmassa:
3. – 4. luokan oppilaat
Oppiaineitten tavoitteiden mukainen arviointi:
3. – 4. luokan oppilaat (lukuvuositodistus)
Suomenkieli ja kirjallisuus San...
Oppiaineitten tavoitteiden mukainen arviointi:
3. – 4. luokan oppilaat (lukuvuositodistus)
Suomenkieli ja kirjallisuus Arv...
Käyttäytymisen itsearviointi
Arvioinnin kohde Oppilas Opettaja
Muiden ihmisten
huomioon ottaminen
Oppilas tutkii käyttäyty...
KÄYTTÄYTYMISEN
ARVIOINNIN KRITEERIT
Muiden ihmisten huomioon
ottaminen
Ympäristön huomioon
ottaminen
Työn arvostaminen Sää...
Arviointi- ja ohjauskeskustelu perusopetuksen
vuosiluokilla 1. - 6.
 Arviointi- ja ohjauskeskustelu koostuu itsearvioinni...
Arviointi- ja ohjauskeskustelu perusopetuksen
vuosiluokilla 1. - 6.
Oppiaineissa edistymisen arviointi:
3. Kehittämisen ko...
L5 – arviointi – tieto- ja viestintäteknologian
osaaminen vuosiluokilla 1 - 2
Tieto- ja viestintäteknologinen
osaaminen (L...
 Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja
palveluiden käyttöä ja opete...
KIITOS!
 Arviointipohjat löytyvät täältä:
https://peda.net/orivesi/ope-koulutukset/arviointi/arviointilomakkeet
 Orivede...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

OPS 2016: Oppilaan itsearviointi ja formatiivinen arviointi Oriveden alakouluissa

3.238 visualizações

Publicada em

Alustava, paranneltavaksi tarkoitettu suunnitelma oppilaiden itsearvioinnin ja huoltajien kanssa käytävien arviointikeskustelujen sisällöistä.

Publicada em: Educação
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

OPS 2016: Oppilaan itsearviointi ja formatiivinen arviointi Oriveden alakouluissa

 1. 1. Opetussuunnitelma 2016: Oppilaan itsearviointi ja formatiivinen arviointi Oriveden alakouluissa Tiina Sarisalmi Orivesi 23.11.2016
 2. 2. Arvioinnin lähtökohdat  Opitun arvioinnista oppimisen arviointiin – mitä  miten  Lopputuotteen arvioinnista prosessin arviointiin  Monipuolisuus: itse- ja vertaisarviointi, arviointikeskustelut, oppimispäiväkirja, dokumentointi, portfolio  Dialogisuus – oppilaan kanssa käytävät pienet keskustelut  Ohjataan oppimista kannustavalla palautteella ja arvioinnilla  Summatiivisesta formatiiviseen  Autetaan oppilasta löytämään omat vahvuutensa
 3. 3. Itsearviointi 1. – 2. luokan oppilaat Suomenkieli ja kirjallisuus oppilas opettaja edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttuminen Oppilas kertoo ne asiat, joissa on mielestään edisty- nyt erityisen hyvin ja ne, joita pitäisi harjoitella lisää. Oppilas kertoo, mikä tuntuu helpolta ja mikä haasteelliselta. Opettaja kuun- telee ja keskus- telee oppilaan kanssa tämän edistymisestä. Autetaan oppi- lasta tunnista- maan omat vah- vuutensa. edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen kehittyminen edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista
 4. 4. Oppiaineitten tavoitteiden mukainen arviointi: 1. – 2. luokan oppilaat (lukuvuositodistus) Suomenkieli ja kirjallisuus Sanallinen arviointi Vuorovaikutustilanteissa toimiminen T1, T2, T3, T4 Opettaja kirjaa oppilaan vahvuudet, ne asiat, joissa hän on edistynyt erityisen hyvin sekä ne asiat, joissa tarvitaan lisää harjoitusta. Käytetään tavoitteiden saavuttamista referenssinä. Huomioidaan myös laaja-alaisen osaamisen alueet. Tekstien tulkitseminen T5, T6, T7, T8 Tekstien tuottaminen T9, T10, T11 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen T12, T13, T14 • edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttuminen • edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa • edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen kehittyminen • edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista
 5. 5. Itsearviointi 3. – 6. luokan oppilaat Suomenkieli ja kirjallisuus oppilas opettaja Vuorovaikutustilanteissa toimiminen T1, T2, T3, T4 Oppilas kertoo ne asiat, joissa on mielestään edisty-nyt erityisen hyvin ja ne, joita pitäisi harjoitella lisää. Oppilas kertoo, mikä tuntuu helpolta ja mikä haasteelliselta sekä missä hän tarvitsee apua. Opettaja kuuntelee ja keskustelee oppilaan kanssa tämän edisty- misestä. Autetaan oppilasta hyödyntämään vahvuuksiaan ja asettamaan itselleen tavoitteita. Tekstien tulkitseminen T5, T6, T7, T8 Tekstien tuottaminen T9, T10, T11, T12 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen T13, T14, T15  Arviointi perustuu monipuoliseen dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.  Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat.
 6. 6. Matematiikan itsearviointi Wilmassa: 3. – 4. luokan oppilaat
 7. 7. Oppiaineitten tavoitteiden mukainen arviointi: 3. – 4. luokan oppilaat (lukuvuositodistus) Suomenkieli ja kirjallisuus Sanallinen arviointi Vuorovaikutustilanteissa toimiminen T1, T2, T3, T4 Opettaja kirjaa oppilaan vahvuudet, ne asiat, joissa hän on edistynyt erityisen hyvin sekä ne asiat, joissa tarvitaan lisää harjoitusta. Käytetään tavoitteiden saavuttamista pohjana. Huomioidaan myös laaja-alaisen osaamisen alueet. Tekstien tulkitseminen T5, T6, T7, T8 Tekstien tuottaminen T9, T10, T11 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen T12, T13, T14  Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat.
 8. 8. Oppiaineitten tavoitteiden mukainen arviointi: 3. – 4. luokan oppilaat (lukuvuositodistus) Suomenkieli ja kirjallisuus Arvosana • Vuorovaikutustilanteissa toimiminen T1, T2, T3, T4 • Tekstien tulkitseminen T5, T6, T7, T8 • Tekstien tuottaminen T9, T10, T11, T12 • Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen T13, T14, T15  Arviointi perustuu monipuoliseen dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.  Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat.
 9. 9. Käyttäytymisen itsearviointi Arvioinnin kohde Oppilas Opettaja Muiden ihmisten huomioon ottaminen Oppilas tutkii käyttäytymisen arviointitaulukkoa. Opettaja kuuntelee ja keskustelee oppilaan kanssa tämän edistymisestä. Ympäristön huomioon ottaminen Hän sijoittaa itsensä sopivaksi katsomalleen tasolle ja perustelee miksi. Huomioidaan käyttäytymisen eri osa-alueet. Työn arvostaminen Sääntöjen noudattaminen
 10. 10. KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINNIN KRITEERIT Muiden ihmisten huomioon ottaminen Ympäristön huomioon ottaminen Työn arvostaminen Sääntöjen noudattaminen ERINOMAINEN (10) Oppilas edistää työrauhan syntymistä. Oppilas on kohtelias, ystävällinen ja auttavainen Oppilas huolehtii yhteisestä omaisuudesta. Hän kehittää työskentely- ympäristöään. Hän noudattaa ja ylläpitää yleistä siisteyttä. Oppilas käsittelee työnsä tuotoksia huolellisesti. Hän antaa kannustavaa ja/tai rakentavaa palautetta toisten töistä. Oppilas noudattaa esimerkillisesti sääntöjä ja ohjeita. KIITETTÄVÄ (9) Oppilas antaa työrauhan ja ottaa muiden mielipiteet huomioon. Hän on avulias ja yhteistyöhaluinen. Oppilas huolehtii yhteisestä omaisuudesta. Hän huolehtii ympäristöstään ja noudattaa yleistä siisteyttä. Oppilas käsittelee työnsä tuotoksia huolellisesti. Hän osaa antaa kannustavaa ja/tai rakentavaa palautetta toisten töistä. Oppilas noudattaa annettuja sääntöjä ja ohjeita. HYVÄ (8) Oppilas on kielen-käytössään asiallinen. Hän ei yleensä häiritse työrauhaa. Oppilas pitää oman lähiympäristönsä siistinä. Oppilas käsittelee työnsä tuotoksia huolellisesti. Hän osaa huomioida positiivisesti toisten töitä. Oppilas noudattaa yleensä annettuja sääntöjä ja ohjeita TYYDYTTÄVÄ (7) Oppilaalla on vaikeuksia yhteistyössä muiden kanssa. Hän häiritsee työrauhaa ja hänen kielenkäyttönsä on ajoittain epäasiallista. Oppilas ei aina huolehdi työskentely-ympäristönsä siisteydestä, mutta noudattaa kehotuksesta ohjeita. Työskentelyn tuotoksen kohtelu on ajoittain huolimatonta. Oppilas ei huomioi toisten tuotoksia. Oppilas rikkoo ajoittain yhteisesti sovittuja sääntöjä.
 11. 11. Arviointi- ja ohjauskeskustelu perusopetuksen vuosiluokilla 1. - 6.  Arviointi- ja ohjauskeskustelu koostuu itsearvioinnista ja vuosiluokan tavoitteiden mukaisesta edistymisestä.  Ennen arviointi- ja ohjauskeskustelua oppilas on tehnyt oppiaineissa edistymistä koskevan sekä käyttäytymisen itsearvioinnit, jotka ovat olleet myös huoltajien nähtävänä. Oppiaineissa edistymisen arviointi: 1. Vuosiluokan tavoitteiden suuntaan on tapahtunut edistymistä seuraavalla tavalla: 2. Oppilaan vahvuudet vuosiluokan tavoitteiden saavuttamisessa:
 12. 12. Arviointi- ja ohjauskeskustelu perusopetuksen vuosiluokilla 1. - 6. Oppiaineissa edistymisen arviointi: 3. Kehittämisen kohteet vuosiluokan tavoitteiden saavuttamiseksi: 4. Muita huomioita Yhteisesti oppilaan ja huoltajan kanssa sovittiin (tämä osuus kirjataan Wilmaan):
 13. 13. L5 – arviointi – tieto- ja viestintäteknologian osaaminen vuosiluokilla 1 - 2 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) Arviointi ja seuranta laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttö Opettaja kirjaa ylös, miten ja kuinka paljon eri osa-alueita on harjoiteltu eri oppiaineissa. tekstin tuottaminen ja käsittely Jos näyttää siltä, että joillakin oppilailla on erityistä osaamista, se huomioidaan ja käytetään ko. oppilaita oppilasagentteina. turvalliset käyttötavat ja terveelliset työasennot Jos joillakin oppilailla on vaikeuksia tai arkuutta tvt:n käytössä, rohkaistaan heitä harjoittelemaan lisää ja kokeilemaan erilaisia ohjelmia, jotta he löytäisivät omat vahvuutensa. tiedonhaku Oppilasagentit toimivat vertaistukena ja tutoreina. virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttö (peda.net, Office365, moodle) Jatkuva kannustava ja ohjaava arviointi sekä dialogisuus sopivat hyvin laaja-alaisen osaamisen arviointiin. vuorovaikutus verkossa
 14. 14.  Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. Samoin harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä.  Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille.  Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. Heitä kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa.  Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. POPS s. 103 L5 – arviointi – tieto- ja viestintäteknologian osaaminen vuosiluokilla 1 - 2 Lomake tieto- ja viestintäteknologian osaamisen kehittymisen seurantaan 1. – 2. luokilla: https://peda.net/orivesi/ope-koulutukset/arviointi/arviointilomakkeet/ltoka/tk2l
 15. 15. KIITOS!  Arviointipohjat löytyvät täältä: https://peda.net/orivesi/ope-koulutukset/arviointi/arviointilomakkeet  Oriveden perusopetuksen opetussuunnitelma löytyy täältä: https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat  Oppiaineitten tavoitteet ja sisällöt sekä eri arviointipohjat löytyvät Word- muodossa Office 365:n Seutuluokan Henkilökunnan sivulta

×