O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Opetussuunnitelmauudistukset ja agenda 2030 – miten koulujen kansainvälisyys muuttuu?

146 visualizações

Publicada em

Esitys Kuopion kv-treffeille 20.4.2017

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Opetussuunnitelmauudistukset ja agenda 2030 – miten koulujen kansainvälisyys muuttuu?

  1. 1. Opetussuunnitelmauudistukset ja Agenda 2030 – miten koulujen kansainvälisyys muuttuu? Tiina Sarisalmi Kv-treffit Kuopiossa 20.4.2017
  2. 2. Kansainvälisyys ja pops Arvo- perusta Oppimis- käsitys Laaja- alainen osaami- nen Oppimis- ympä- ristöt Toiminta- kulttuuri Oppiai- neiden tavoitteet ja sisällöt …opetus vahvistaa … kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle. s. 13 Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. s. 14 OPS Demokratia, tasa-arvo, ihmisoikeudet, rauha, oikeudenmukaisuus…
  3. 3. Kansainvälisyys ja laaja-alainen osaaminen
  4. 4. Kansainvälisyys opetussuunnitelman perusteissa  Kansainvälisyys - 19 mainintaa  Kotikansainvälisyys – 16 (sisältyy edelliseen)  Kansainvälinen – 24 mainintaa  Kansainvälinen yhteistyö – 1 maininta  Liikkuvuus 0
  5. 5. Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. S. 16
  6. 6. SDG:T opetussuunnitelman perusteissa Ihmisoikeudet Ihmisoikeudet 12 Lasten oikeudet 3 Demokratia 13 Demokraattinen 7 Vapaus 3 Oikeudenmukai- suus 4 Ihmisoikeuskasva- tus 0 Demokraattinen 7 Osallisuus 32 Osallistava 1 Kestävä kehitys Kestävä kehitys 8 Ekologia/-nen 16 Ympäristökasvatus 0 Ilmaston muutos 0 Uusiutuva energia Jätteiden kierrä- tys/lajittelu 2 + 1 Taloudellinen kes- tävyys 0 Sosiaalinen kestä-vyys 1 Kestävän kehityk-sen kasvatus 0 Rauha ja väkivallattomuus Rauha 10 Hyväksikäyttö 0 Häirintä 1 Väkivalta 9 Rauhankasvatus 0 Maailmankansa- laisuus Globalisaatio 1 Kulttuurinen moninaisuus 12 Interkulttuurisuus 2 Maailmankansa- laisuus 7 Maahanmuutto/- muuttaja 11 Maailmanlaajui-nen kilpailu 0 Globaali ja paikal- linen –ajattelu 1 Globaali eriarvoi- suus 0 Demokratia ja tasa- arvo Sukupuolten tasa- arvo 15 Sukupuolisensitii- visyys 1 (sukupuolen moninaisuus) Yhdenvertaisuus 33 Voimaannutta-minen 0 (empowerment)
  7. 7. Kansainvälisyys ja globaalikasvatus: opetussuunnitelman paikalliset kirjaukset  Arvoperustassa:  Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus  Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja demokratia  Kansainvälisyys toimintakulttuurissa:  Oppimisympäristöinä: verkostot, virtuaalisen oy:t  Toimintatapoina: osallisuus, yhteistyö järjestöjen ja yritysten kanssa  Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa  Kehittämisalueissa:  Kehittämisohjelmat  Oppiaineitten tavoitteissa ja sisällöissä  Kotikansainvälisyys ja kielikasvatus  Kansainvälinen yhteistyö ja eTwinning  SDG:t eri oppiaineiden tavoitteissa https://padlet.com/tiina_sarisalmi/kvsuunnitelma
  8. 8. Kv-kehittämissuunnitelma ja pops

×