O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

eTwinning laaja-alaisen osaamisen kehittäjänä

478 visualizações

Publicada em

Luokkahuoneena Eurooppa -seminaari - kansainvälisyyspäivät pohjoisen kouluille
Kittilässä 23. -24.8.2017

Publicada em: Educação
 • I’ve personally never heard of companies who can produce a paper for you until word got around among my college groupmates. My professor asked me to write a research paper based on a field I have no idea about. My research skills are also very poor. So, I thought I’d give it a try. I chose a writer who matched my writing style and fulfilled every requirement I proposed. I turned my paper in and I actually got a good grade. I highly recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

eTwinning laaja-alaisen osaamisen kehittäjänä

 1. 1. eTwinning laaja-alaisen osaamisen kehittäjänä Projektikoordinaattori Tiina Sarisalmi Kittilä 24.8.2017
 2. 2. Mitä on osaaminen? monitahoinen tietojen, taitojen, ymmärryksen, arvojen, asenteiden ja halun kokonaisuus, jonka ansiosta ihminen toimii tehokkaasti jollakin tietyllä aihealueella”.
 3. 3. Laaja-alainen osaaminen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien ytimessä
 4. 4. Monialaisuuus vs. laaja-alaisuus • Koska laaja-alaisen osaamisen lähestymistapa oppimiseen on luonteeltaan oppiaineiden rajat ylittävä toteutus edellyttää • monioppiaineista opetusta  projekti- ja/tai ilmiöpohjainen oppiminen • koko koulua koskevaa suunnittelua • oppiainerajat ylittävää opettajien yhteistyötä • toimintakulttuurin muutosta
 5. 5. Aihekoko- naisuudet Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä Hyvinvointi ja turvallisuus Kestävä elämäntapa ja globaali- vastuu Kulttuurien tuntemus ja kansain- välisyys Monilukutaito ja mediat Teknologia ja yhteiskunta Lukion ops: aihekokonai- suudet ja teemaopinnot Osaaminen arjessa (TO3) • (Opiskelija saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansain- välisessä yhteistyössä.
 6. 6. Eurooppalaisessa viitekehyksessä:
 7. 7. Ajattelu ja oppimaan oppiminen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaiku- tus ja ilmaisu Arjen taidot Moniluku- taito TVT- osaaminen Työelämä- taidot ja yrittäjyys Osallistumi- nen, vaikut- taminen ja kestävä tulevaisuus L1 L2 L3 L4L5 L6 L7
 8. 8. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu • Vieraiden kulttuurien tuntemus kasvaa – erot ja yhtäläisyydet • Vuorovaikutustaidot kasvavat yhteistyössä ja yhdessä oppimisen myötä • Ilmaisutaidot kehittyvät • Vieraan kielen taidot L2
 9. 9. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen • Toimiminen virtuaalisessa oppimisympäristössä • TVT-työkalujen ja ohjelmien käyttö tehtävien teossa • Yhteistyö ja yhteistoiminnallinen oppiminen jaetuissa ympäristöissä • Ilmaisu- ja viestintätaidot keskustelualueilla ja web-konferensseissa (AC tai Skype) L5
 10. 10. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen • Yhteiset eurooppalaiset arvot • Demokratia- ja tasa-arvokasvatus • Aktiivinen kansalaisuus – kansalais- vaikuttaminen • Vastuullisuus • Kestävä kehitys L7
 11. 11. L7
 12. 12. Tiina Sarisalmi hankekoordinaattori: • GLOPS - kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS • Kikatus - kieltenopetuksen varhentaminen ja kielikasvatus • Tutoropettajien koulutus ja toiminta tiina.sarisalmi(at)orivesi.fi https://kvglops.wordpress.com/ http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/ http://etwinningambfinland.blogspot.fi/ http://pirkanmaankikatus.blogspot.fi/

×