O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

CEIP Son Rullan: aprenentatge cooperatiu

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 42 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a CEIP Son Rullan: aprenentatge cooperatiu (20)

Mais de CEP de Palma (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

CEIP Son Rullan: aprenentatge cooperatiu

 1. 1. CEIP SON RULLAN Palma Jornades per a l'aprenentatge cooperatiu CEP de Palma, 2012
 2. 2. Infantil 3 anys AMBIT A: Llibre Viatger Activitat al llarg del curs. Col·laboració Pares. Història personal. Activitat oberta a la creativitat (fotos, dibuixos, text, ferratines...). Presentació setmanal del llibre.
 3. 3. L'activitat es podia completar amb aportacions personals dels infants... Desfresses Mascotes,...
 4. 4. VALORACIÓ-CONCLUSIÓ: Activitat engrescadora, creativa i adequada a l'edat. Integradora que ha afavorit la cohesió del grup i altres aspectes importants en el seu desenvolupament (autoestima, autonomia,..)
 5. 5. ÀMBIT D'INTERVENCIÓ A: La cohesió de grup. grup 4 anys-A Protagonista del dia. Ritual Bon Dia. Activitats que duu a terme: -Passar llista. -Mirar el temps. -Data. -Contar un fet important per ell/a: l'entrevista -Ajudant de la mestra. -Petites responsabilitats al llarg del dia.
 6. 6. DINÀMICA COHESIÓ DE GRUP ACTIVITAT: L'ENTREVISTA, ADAPTADA AL GRUP I EDAT DELS NINS. El protagonista del dia (prèviament ha fet tot el ritual del bon dia) conta un fet d'alguna cosa que ha fet o li ha passat. -La resta de nins en assamblea li fan preguntes per conéixer en profunditat allò que ha contat. -El protagonista regula el torn de paraula i ell mateix és el coordinador: dient qui ha de preguntar, i responent a les preguntes que li fan. L'objectiu és conéixer-se un poc més, sabent que fan, quan no són a l'escola.
 7. 7. ÀMBIT D'INTERVENCIÓ B GRUP:4 ANYS B OBJECTIU:escollir el nom del grup i el logotip. ORDRE:ha d'estar relacionat amb el tema dels arbres. DESENVOLUPAMENT: 1-dialogar primer per parelles i després amb la resta del grup per triar el nom. 2-el portaveu de grup comunica el que han decidit. 3-escriuen entre tots el nom a un paper i posteriorment,el secretari,surt a la pissarra per tornar-ho a escriure i corregir-ho entre tots. 4-Finalment es tornen a fer les mateixes passes,utilitzant una altre estructura,per dibuixar el logotip.
 8. 8. ESTRUCTURES UTILITZADES: a)1-2-4 PER DECIDIR EL NOM DEL GRUP b)LLAPIS AL MIG PER DISSENYAR EL SEU LOGOTIP QUÈ S'HA ACONSEGUIT: Més participació Els alumnes amb més necessitats amb rebut suport dels seus companys
 9. 9. ÀMBIT C: PLA DE L'EQUIP
 10. 10. TREBALL COOPERATIU 1r cicle Primària PLA DE L'EQUIP DE LA CLASSE DELS PUPUTS- 2B
 11. 11. PLA DE L'EQUIP: Presentació i elaboració de normes PLA DE L'EQUIP NORMES
 12. 12. DINÀMICA DE COHESIÓ DE GRUP: L'ENTREVISTA 1.Els alumnes trien les preguntes. 2.Fem l'entrevista 3.Recollim les respostes dels 4 membres de l'equip. 4. Donam a conèixer les respostes a la resta d'equips.
 13. 13. GRUPS D'INVESTIGACIÓ Recerca d'informació sobre el que volem saber dels Estructures emprades: puputs. Anàlisi i posada en comú de la informació recollida.Foli giratori: per conèixer Elaboració de murals i document escrit com a productes finals. les idees prèvies i els interessos dels alumnes. Lectura compartida: de la informació recollida. Trencaclosques: per sintetitzar els continguts treballats.
 14. 14. TREBALLAM PER EQUIPS I ENS AUTOAVALUAM AL FINAL DE LES SESSIONS n s s io s se i de a r Di
 15. 15. PRODUCTES FINALS DE LA INVESTIGACIÓ MURALS DOCUMENT ESCRIT
 16. 16. CONCLUSIONS - Valoració molt positiva de l'experiència. - Participació activa dels alumnes. - Progressivament s'han anat ficant dins la dinàmica del treball en equip fins aconseguir la participació de tots els nins i nines. - El pla de l'equip i els diaris de sessions han resultat unes eines molt adients per a l'autoreflexió. Els alumnes han estat capaços de detectar els problemes i mitjançant els compromisos personals han intentat solucionar-los.
 17. 17. TREBALL COOPERATIU TERCER CICLE CEIP SON RULLAN
 18. 18. PRESENTACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ Contextualització El nostre grup és de 5è de primària, és a dir, tercer cicle. La nostra aula es composa de 22 alumnes. Hi ha diferents estils i ritmes d’aprenentatge. La majoria del grup prové del mateix barri però hi ha un petit grup que prové de diferents pobles. Aquest grup es coneix des d’ Infantil. Introducció del Pla d’Equip 1. Explicació model de pla de l’equip: hem seguit el model 1 en el primer pla i en el següent el model 2. 2. Temporalització: el primer pla ha durat 4 setmanes .
 19. 19. PRESENTACIÓ DEL PLA DE L'EQUIP Les passes que es varen seguir són: 1. Formació de grups de 4 o 5 membres. 2. Triar el nom del grup, relacionat amb la fauna Balear . 3. Distribució i explicació dels càrrecs. 4. Activitat de descripció d’aficions i habilitats. 5. Explicació dels dos objectius per cada grup. 6. Explicació de la dinàmica del diari de les sessions.
 20. 20. LA PILOTA dinàmica per afavorir la interrelació
 21. 21. Em dic....i pas la pilota a.... perquè....(aspecte positiu).....................
 22. 22. EL JOC DE LES 5 PASSADES AMB EL FREESBE: Aconseguir que l´equip faci 5 passades seguides amb el freesbe, sense que el freesbe caigui al terra i sense que sigui interceptat per qualsevol de l´altre equip.
 23. 23. PARADA DE TRES MINUTS: Els equips fan una " parada de tres minuts", els alumnes plantegen preguntes, dubtes..., sobre el joc que estan jugant i passats els 3 minuts els portaveus de cada equip plantegen les preguntes, les dubtes...a la professora i aquesta les respon.
 24. 24. REVISIÓ DEL PLA DE L'EQUIP Objectius: La revisió del compliment dels següents àmbits. Objectiu grupal: bon progrés en l' aprenentatge i qualque dificultat en ajudar-se. Funció de càrrecs: bona adaptació general i qualque problema als càrrecs de secretari Finalitat: ajudar a autoregular el funcionament del seu equip i l'adqu
 25. 25. Conclusió de les experiències viscudes Què ha suposat al grup aquesta experiència? Interacció i ajuda entre iguals. Augment del grau de participació. Reflexió sobre el compliment de les normes i funcions respectives. Tenir consciència de grup. Àmbit pedagògic: ampliació de recursos didàctics i dinàmiques de treball. Enriquiment personal tant dels alumnes com a mestres. Millores d’inclusió en el alumnat Millora de les relacions entre companys. Es facilita l’ajuda i suport entre iguals. Més motivació dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge i la resta del grup. Progressivament complementen les seves habilitats amb la resta de membres del grup. Reflexió Per aquestes raons, ha estat una experiència positiva.
 26. 26. ACTIVITATS I DINÀMIQUES DE GRUP DE L'ÀMBIT A TREBALL DE COHESIÓ DE GRUP A 6È A CEIP SON RULLAN DINÀMICA: MÓN DE COLORS CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP: GRUP 6È A PRIMÀRIA. Nins/Nines: Nee/ nese: OBJECTIU DE L'ACTIVITAT: ACTIVITAT PER PREPARAR I ENSIBILITZAR L'ALUMNAT PER TREBALLAR DE FORMA COOPERATIVA.
 27. 27. AT: L'ALUMNAT CERCA COM AGRUPAR-SE. ES COMUNIQUEN S
 28. 28. UEP! UN GOMET DIFERENT!! COM SOLUCIONEN EL PROBLEMA?
 29. 29. CONCLUSIONS MÓN DE COLORS Coincidències en les distintes aplicacions: L'alumnat s'ho han passat bé. Els nins amb gomets diferents de 2 grups es varen enfadar. Clima de calma i serenor deprés de l'activitat. Diferències en les distintes aplicacions: Dos grups varen excloure al nin/nina del gomet diferent, el tercer no. Consecució dels objectius prevists: Detectar i descartar exclusions. Conclusions bàsiques: El gomet diferent ha de ser molt més diferenciat.
 30. 30. ÀMBIT B: ESTRUCTURES TREBALL COOPERATIU AMB LES GLOSES DE SANT ANTONI Característiques del grup: CLASSE DELS FERRERETS (6È A). Nins/Nines: Nee/nese: Activitat: GLOSES DE SANT ANTONI. Moment de la UD: Setmana de Sant Antoni.
 31. 31. CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP: GRUP 6È A. ÀREA: LLENGUA CATALANA OBJECTIU DE L'ACTIVITAT: ELABORACIÓ D'UNA GLOSA PER A LA FESTA DE SANT ANTONI A L'ESCOLA. ESTRUCTURA: FOLI GIRATORI FEINES DELS ALUMNES: Un membre de l'equip comença a escriure un vers de la glosa, partint de les paraules relacionades amb el centre d'interès que treballam i l'animal o planta que representa l'aula. I el passa al que té al seu costat seguint la direcció de les agulles del rellotge, perquè escrigui la seva part de la tasca en el foli. I així successivament, fins que tots els membres de l'equip han participat. Quan un dels membres de l'equip fa la seva part, els altres han d'estar atents, i ajudar-lo i/o corregir-lo.
 32. 32. Feina dels alumnes: MOSTRA DE LES GLOSES FETES Sant Antoni guardava Sant Antoni va ballant ferrerets per la muntanya, al costat d'un ferreret El dimoni compra pa, el dimoni esmolava que va tot feliç botant Sant Antoni sobrassades amb pedres les seves banyes. bellugant el seu barret. i contents els ferrerets Adriel,Marcos, Miguel Angel i Gustavo. Xairo, M.Cristina, Fran i Dorian. mengen mosques torrades Marina, Victoria i Miquel. Vam trobar un ferreret Sant Antoni al ferreret Va arribar Sant Antoni que perseguia al dimoni un petó li va donar a la classe “FERRERETS”, que era molt petitet i l'amfibi menudet va menjar sobrassada i disfressat de Sant Antoni. en dimoni es transformà. també botifarronets. Josep, Aroa i Alba. Neus, Aarón, Mónica Cristina,Agustin,Imma i Gilbert.
 33. 33. TRIA DE LA GLOSA: TÈCNICA DE EL GRUP NOMINAL (adaptació).
 34. 34. VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT: Activitat positiva de creativitat, de participació i interacció. Recordatori i treball de la glosa i les seves característiques. CONCLUSIONS: Model a seguir per fer moltes activitats de llengua de forma cooperativa. Alguns alumnes amb dificultats es deixen dur, es repengen, o es limiten a copiar... però d'altres també els passa.
 35. 35. ÀMBIT C: EL TREBALL EN EQUIP COM A CONTINGUT PLA DE L'EQUIP CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP: GRUP 6È A. 23 ALUMNES (10 NINES/13 NINS). ALUMNAT NEE: 1 NESE: 3 OBJECTIU DE L'ACTIVITAT: PLASMAR EN UN PROJECTE (MURALS) LA INFORMACIÓ REBUDA DURANT LES CONVERSES AMB L'AUXILIAR AMERICÀ. ESTRUCTURA: PLA DE L'EQUIP. FEINES DELS ALUMNES: ELABORAR UN MURAL.
 36. 36. PLA DE L'EQUIP
 37. 37. QUADERN DE L'EQUIP
 38. 38. REVISIÓ DEL PLA DE L'EQUIP
 39. 39. PRODUCCIONS DELS ALUMNES
 40. 40. VALORACIÓ-CONCLUSIÓ DE L'ACTIVITAT: Creació de situacions reals de comunicació en llengua anglesa. Participació de l'alumnat. Prendre consciència de grup. Recursos didàctics i dinàmiques de treball. Aprofitament personal dels alumnes. Millora de les relacions entre companys. Es facilita l’ajuda i suport entre iguals. Motivació dels alumnes amb dificultats i millora d'habilitats. ACTIVITAT POSITIVA.
 41. 41. AUTORES/AUTORS): EQUIP D'INFANTIL: Leo Sánchez Romero, Silvia Martínez Roca, Antònia Puig Mesquida, Marilena Far Oliver, Francisca Bonnin Llompart, Carme Quero Carmona. EQUIP DE PRIMÀRIA: 1R CICLE: Bàrbara Campins Llorens, Aurora Correa Garau (COORDINADORA). 3R CICLE: Maria del Carmen Marín Mora, Susana Soto Martínez, Catalina Villalonga Zamora, Lawrence Berdery, Antoni Juan Amengual. Son Rullan, 1 de Juny de 2012 (Curs 2011-2012)

×