Định giá thương hiệu của các công ty vừa và nhỏ

P

Bài tổng hợp của taichinh24.com Định giá thương hiệu của các công ty vừa và nhỏ, các dự án khởi nghiệp, các startup

Taichinh24.com
Định giá các công ty vừa và nhỏ
Đã bao giờ bạn tự hỏi các công ty startup ở giai đoạn khởi đầu được định giá như thế nào? Làm
cách nào mà công ty A gọi được vốn 1 triệu đô, trong khi công ty B lại gọi được vốn tới 1 tỷ đô?
Câu trả lời đầu tiên là tùy vào loại hình startup hoạt động, mô hình kinh doanh lựa chọn.
Mỗi nhà đầu tư (thường là các quỹ đầu tư mạo hiểm rót vốn vào các công ty startup ở giai đoạn
sơ khai) sẽ có thước đo định giá riêng, nhưng tựu chung, có 5 nhóm thước đo quan trọng nhất để
làm căn cứ định giá các công ty startup ở giai đoạn sơ khai:
1.Tài chính (financial),
2. Người dùng (user),
3.Thu hút khách hàng (acquisition) & marketing,
4,Bán hàng (sales) và
5.Thị trường (market).
** Nguyên tắc:
Các công ty này phải sống trước đã! Có tồn tại, trụ lại được thì mới gọi vốn mới được. Chính vì
thế, các nhóm chỉ số này sẽ thiên về đánh giá khả năng tiếp tục phát triển trong ngắn hạn (tháng,
quý, năm) của các công ty này trước. Khi đã trưởng thành, tăng trưởng và ổn định, các phương
pháp định giá thông thường khác (chiết khấu dòng tiền – DCF hay định giá tương đối dựa trên
thị trường – Market-based) sẽ được sử dụng để định giá các công ty này. Bài viết này tôi sẽ giới
thiệu đến các bạn 5 nhóm thước đó này, và các chỉ số trong mỗi nhóm.
-------------------------------------------------------------------------
I. Các thước đo tài chính :
A.Tăng trưởng doanh thu hằng tháng (Monthly Revenue Growth) ---Cách tính: (Doanh thu tháng
hiện tại – Doanh thu tháng trước) / Doanh thu tháng trước
- Ý nghĩa: Không một ai lại không thích công ty kiếm được tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ.
Nhìn thấy số tiền này tăng lên mỗi tháng, nhất là ở các công ty startup, là một điều tuyệt vời!
B.Doanh thu dự phóng 12 tháng tới (Revenue Run Rate)
-Cách tính: Doanh thu tháng hiện tại x 12
-Ý nghĩa: Doanh thu dự phóng này cho phép các startuper ước chừng doanh thu mang lại trong
thời gian tới (thường 18-24 tháng) để tiếp tục gọi vốn trong các vòng gọi vốn tiếp theo một cách
thuyết phục hơn từ các nhà đầu tư mạo hiểm (VC).
C-Biên lợi nhuận (biên lợi nhuận gộp – gross margin và biên lợi nhuận ròng – net margin)
-Cách tính: Biên lợi nhuận gộp = (Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán) / Tổng doanh thu
Biên lợi nhuận ròng = (Tổng doanh thu – Tổng chi phí) / Tổng doanh thu
- Ý nghĩa: Cho thấy khả năng công ty startup có đang tạo ra khả năng sinh lời xứng đáng với vốn
đầu tư rót vào từ các nhà đầu tư.
Lưu ý: Các công ty lưu trữ đám mây và dịch vụ có thể đạt mức lợi nhuận gộp ở mức đến trên
90%, các công ty SAAS (cung cấp dịch vụ phần mềm) thường ở mức 70%, còn mức này các
công ty phần cứng thường nhỏ hơn 40%. Khi cạnh tranh càng cao, biên lợi nhuận càng giảm dần.
Các công ty startup cần phải có chiến lược để tồn tại và duy trì khả năng cạnh tranh.
D-Chi phí lỗ hằng tháng và khả năng chịu đựng (Burn Rate & Runaway)
-Cách tính: Chi phí lỗ hằng tháng = Khoản lỗ hoạt động mỗi tháng
Khả năng chịu đựng = Lượng vốn sẵn có tài trợ hoạt / Chi phí lỗ hằng tháng
Taichinh24.com
- Ý nghĩa: Đo lường mức độ hoạt động hiệu quả của startup, dự báo cho việc gọi vốn tiếp theo
(trước khi vốn cạn) để duy trì hoạt động, và số vốn cần gọi. Các chỉ số này cũng giúp các
startuper dự trù để vận hành tốt hơn và tiêu tiền hợp lý.
Lưu ý: Các nhà đầu tư khi rót vốn vào các vòng gọi vốn thường để giúp các công ty startup tiếp
tục hoạt động. Số vốn rót vào mỗi lần có mục đích giúp công ty có thể duy trì chi phí hoạt động
trong vòng 18-30 tháng.
II. Thước đo người dùng:
- Số người dùng tích cực hằng ngày (Daily Active Users – DAUs) -Số người dùng tích cực hằng
tháng (Monthly Active Users – MAUs)
-Ý nghĩa: Công ty startup nào về mạng xã hội (social network), trò chơi xã hội (social network)
hay thương mại điện tử v.v… (gọi chung là dịch vụ mạng lưới – network services) đều cần người
dùng. Họ có thích thì mới chi tiền để sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Người dùng càng quay lại (tích
cực) mỗi ngày, mỗi tháng thì cơ hội đó càng tăng lên.
A- K-Value – Sức hấp dẫn đến người dùng mới
-Cách tính: K-Value = (Số người dùng mới trong kỳ do người dùng cũ giới thiệu / Số người dùng
đầu kỳ) + 1
-Ý nghĩa: Đo lường mức độ lan truyền sản phẩm, dịch vụ. K-Value càng cao càng tốt.
K-Value < 1: triển vọng công ty không mấy sáng sủa.
K-Value = 1: công ty không thu hút thêm được người dùng mới. K-Value > 1: công ty có sự tăng
trưởng tốt.
B-Tỷ lệ thâm nhập bằng di động (Proportion of Mobile Traffic)
-Cách tính: Số lượt truy cập từ di động / Tổng số lượt truy cập
-Ý nghĩa: Các thiết bị di động ngày càng phổ biến, và các công ty startup phải cố gắng tìm cách
thu hút những người dùng di động này truy cập vào dịch vụ, sản phẩm của họ. Tỷ lệ này càng
cao càng tốt.
C-Phân tích nhóm (Cohort Analysis)
-Cách tính: Tính tổng người dùng quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ trong một thời gian (thường
là một tuần). Sau đó tính tổng người dùng quan tâm này tiếp tục sử dụng, trải nghiệm sản phẩm
trong mỗi tuần kế tiếp. Làm liên tục như vậy.
-Ý nghĩa: Đo lường mức độ sụt giảm người dùng quan tâm, và thời điểm sụt giảm.
Lưu ý:
Tính thời vụ, bởi bản chất sử dụng sản phẩm, dịch vụ theo thời vụ như các phần mềm giáo dục,
có thể khiến một số thời điểm người dùng sụt giảm.
D-Tỷ lệ từ bỏ (Churn Analysis)
-Cách tính: Số người không quay lại sử dụng, trải nghiệm sản phẩm / Tổng số người dùng (bất
kể thời gian bắt đầu)
-Ý nghĩa: Đo lường mức độ sụt giảm người dùng quan tâm, và thời điểm sụt giảm.
Lưu ý:
Với các công cụ mạng xã hội, tỷ lệ này 80% trong 1 tuần là rất cao. 40% là tốt, và 20% thì hiện
tượng. Với các sản phẩm trả tiền SaaS, tỷ lệ này dưới 1 con số (1-3%) là rất tốt.
III. Thước đo thu hút khách hàng & marketing
A-Chi phí thu hút một khách hàng (Cost of Acquiring a Customer)
-Cách tính: Tổng chi phí chi trong kỳ để thu hút khách hàng (chi phí marketing tối ưu tìm kiếm,
nội dung, quan hệ công chúng v.v..) / Số người dùng mới trong kỳ.
Taichinh24.com
-Ý nghĩa: Đo lường chi phí để thu hút thêm khách hàng mới. Chi phí càng thấp càng tốt.
Lưu ý: Thông thường, chi phí doanh thu trên một người dùng trung bình (Average Revenue per
User – ARPU) càng cao, chi phí thu hút thêm một khách hàng càng nhiều.
B-Thời gian hoàn vốn (Payback Time)
- Cách tính: Thời gian để giá trị sản phẩm, dịch vụ khách hàng mới sử dụng bằng với chi phí thu
hút họ.
-Ý nghĩa: Đo lường khả năng hoàn vốn trên mỗi khách hàng mới sau khi đã chi tiền để thu hút
họ.
Lưu ý: Các công ty startup theo mô hình quảng cáo và đăng ký freemium: thời hạn hoàn vốn
thường là 3-6 tháng là tốt. Nếu lớn hơn 18 tháng: có vấn đề.
C-Điểm số khách hàng hài lòng ròng (Net Promoter Score)
-Cách tính: Làm một khảo sát khách hàng, yêu cầu họ cho điểm theo thang từ 1 đến 10 mức độ
họ sẵn sàng khuyên người khác sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Những khách hàng hài
lòng sẽ cho điểm ở mức từ 9-10, còn những người không hài lòng sẽ cho điểm rất thấp, ở mức 1-
2. Điểm số khách hàng hài lòng ròng = Tỷ lệ khách hàng hài lòng trên tổng số khảo sát / Tỷ lệ
khách hàng không hài lòng trên tổng số khảo sát.
-Ý nghĩa: Đo lường mức độ khách hàng hài lòng có phổ biến với sản phẩm và trải nghiệm họ
nhận được có thỏa mãn hay không.
IV. Bán hàng
A-Con số ma thuật (Magic Number) – Tỷ suất sinh lời thêm tính trên mỗi đồng chi phí bán hàng
và marketing
-Cách tính: (Doanh thu tháng này – Doanh thu tháng trước) / Tổng chi phí bán hàng và
marketing trong tháng trước x 4
-Ý nghĩa: Đo lường tỷ suất sinh lời thêm trên mỗi đồng chi phí bán hàng và marketing. Tỷ lệ này
càng lớn (lớn hơn 1) càng tốt.
B-Giá bán bình quân (Average sales price – ASP)
-Ý nghĩa: Đo lường nhanh mô hình kinh doanh của startup. Giá bán bình quân ảnh hưởng đến
bản chất kinh doanh của công ty. Giá bán bình quân càng cao cho thấy khách hàng càng có khả
năng chi trả, ít mua hàng hơn, linh hoạt hơn để chi tiền thu hút thêm khách hàng mới.
C-Vòng xoay đơn hàng (Order Velocity)
-Cách tính: Là khoảng thời gian bình quân một khách hàng sẽ lặp lại hành vi mua hàng.
-Ý nghĩa: Đo lường mức độ hấp dẫn của startup đối với khách hàng. Chỉ số này thường áp dụng
cho các startup thương mại điện tử và các sản phẩm, dịch vụ mang tính lặp lại việc mua.
Giá bán bình quân và vòng xoay đơn hàng thường có mối liên hệ với nhau. Thông thường: Giá
bán bình quân cao thì vòng xoay đơn hàng thấp, và ngược lại.
D-Vòng xoay bán hàng bình quân (Average Sales Cycle – AVP)
- Cách tính: Là khoảng thời gian bình quân khi khách hàng được liên lạc lần đầu, cho đến khi họ
ra quyết định mua hàng, dịch vụ.
-Ý nghĩa: tương tự như vòng xoay đơn hàng, vòng xoay bán hàng bình quân cho biết mức độ hấp
dẫn của startup trong việc thuyết phục khách hàng vì sao nên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của
mình, và mức độ cần thiết của nó. Nó cho thấy sức hấp dẫn của mô hình kinh doanh. Thông
thường, con số này đối với lĩnh vực bán hàng cho chính phủ, các tổ chức giáo dục tốn nhiều thời
gian nhất, có thể 2 năm hoặc ơn. Bán cho các công ty Fortune 500 thì thường mất 6-18 tháng, tùy
Taichinh24.com
vào sản phẩm (ví dụ bán phần mềm sẽ dễ hơn bán cơ sở lưu trữ dữ liệu). Đối với mô hình
freemium, thường tốn 18 tháng hoặc hơn, với mức dưới 1 năm là tốt.
E-Giá trị dài hạn (Long Term Value)
-Cách tính: Là tổng giá trị mà một khách hàng mang lại trong suốt một mối quan hệ mà công ty
thiết lập được với họ.
-Ý nghĩa: Giúp công ty chuẩn bị kế hoạch phát triển khi mở rộng quy mô trong dài hạn.
V. Thị trường
A-Giá trị thị trường mục tiêu (Total Addressable Market)
-Cách tính: Là tổng số tiền mà thị trường mục tiêu công ty startup định vị phục vụ có khả năng
chi trả.
-Ý nghĩa: Đánh giá khả năng hiểu biết và thực tế về tiềm năng tăng trưởng của công ty startup
qua góc nhìn của nhà sáng lập.
B-Khả năng chi binh quân (Average Wallet Size)
-Cách tính: Là tổng số tiền một khách hàng có thể chi trả trong một thời gian cho một loại hình
dịch vụ.
-Ý nghĩa: Đánh giá được khả năng tài chính của khách hàng, từ đó giúp các nhà đầu tư đánh giá
tương đối mức độ đắt của sản phẩm công ty startup cung cấp so với khả năng của khách hàng.
Lời kết: Những công ty vĩ đại trước tiên phải xây nên từ sự vĩ đại, trong đó ngoài các yếu tố định
lượng, còn phải tính đến các yếu tố định tính: khả năng lãnh đạo, mô hình kinh doanh, phát triển
sản phẩm, dịch vụ, văn hóa công ty v.v…

Recomendados

Mô Hình Kinh Doanh por
Mô Hình Kinh DoanhMô Hình Kinh Doanh
Mô Hình Kinh Doanhvinh luong
336 visualizações27 slides
du_bao_ban_hang_va_lap_ngan_sach_ban_hang por
du_bao_ban_hang_va_lap_ngan_sach_ban_hangdu_bao_ban_hang_va_lap_ngan_sach_ban_hang
du_bao_ban_hang_va_lap_ngan_sach_ban_hangViệt Long Plaza
316 visualizações21 slides
Chapter 21 __du_bao_ban_hang_va_lap_ngan_sach_ban_hang por
Chapter 21 __du_bao_ban_hang_va_lap_ngan_sach_ban_hangChapter 21 __du_bao_ban_hang_va_lap_ngan_sach_ban_hang
Chapter 21 __du_bao_ban_hang_va_lap_ngan_sach_ban_hangLê Nguyễn Organization
335 visualizações21 slides
Chapter 07 __nghien_cuu_lua_chon_thi_truong_muc_tieu por
Chapter 07 __nghien_cuu_lua_chon_thi_truong_muc_tieuChapter 07 __nghien_cuu_lua_chon_thi_truong_muc_tieu
Chapter 07 __nghien_cuu_lua_chon_thi_truong_muc_tieuLê Nguyễn Organization
486 visualizações32 slides
Nghien cuu-va-lua-chon-thi-truong-muc-tieu por
Nghien cuu-va-lua-chon-thi-truong-muc-tieuNghien cuu-va-lua-chon-thi-truong-muc-tieu
Nghien cuu-va-lua-chon-thi-truong-muc-tieuAdam Vu
1.3K visualizações32 slides
Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụ por
Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụĐề cương ôn tập Marketing Dịch vụ
Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụSương Tuyết
31K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Định giá thương hiệu của các công ty vừa và nhỏ

Các định nghĩa liên quan đên thương hiệu por
Các định nghĩa liên quan đên thương hiệuCác định nghĩa liên quan đên thương hiệu
Các định nghĩa liên quan đên thương hiệuhoatuy
3.6K visualizações24 slides
Eqvn kinh nghiem trien khai b2b por
Eqvn kinh nghiem trien khai b2bEqvn kinh nghiem trien khai b2b
Eqvn kinh nghiem trien khai b2bA LittLe Danh
317 visualizações27 slides
Chiến lược email marketing cho ngành ô tô por
Chiến lược email marketing cho ngành ô tôChiến lược email marketing cho ngành ô tô
Chiến lược email marketing cho ngành ô tôQuy Nguyen
151 visualizações5 slides
Tiểu luận thương mại điện tử Phân tích mô hình kinh doanh của Shopee por
Tiểu luận thương mại điện tử Phân tích mô hình kinh doanh của ShopeeTiểu luận thương mại điện tử Phân tích mô hình kinh doanh của Shopee
Tiểu luận thương mại điện tử Phân tích mô hình kinh doanh của ShopeeDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
10K visualizações38 slides

Similar a Định giá thương hiệu của các công ty vừa và nhỏ(20)

Các định nghĩa liên quan đên thương hiệu por hoatuy
Các định nghĩa liên quan đên thương hiệuCác định nghĩa liên quan đên thương hiệu
Các định nghĩa liên quan đên thương hiệu
hoatuy3.6K visualizações
Eqvn kinh nghiem trien khai b2b por A LittLe Danh
Eqvn kinh nghiem trien khai b2bEqvn kinh nghiem trien khai b2b
Eqvn kinh nghiem trien khai b2b
A LittLe Danh317 visualizações
Chiến lược email marketing cho ngành ô tô por Quy Nguyen
Chiến lược email marketing cho ngành ô tôChiến lược email marketing cho ngành ô tô
Chiến lược email marketing cho ngành ô tô
Quy Nguyen151 visualizações
eCommerce Marketing trực tuyến Kent International College por Mobi Marketing
eCommerce Marketing trực tuyến Kent International CollegeeCommerce Marketing trực tuyến Kent International College
eCommerce Marketing trực tuyến Kent International College
Mobi Marketing991 visualizações
Cách lập kế hoạch marketing khách sạn por mpvinh
Cách lập kế hoạch marketing khách sạnCách lập kế hoạch marketing khách sạn
Cách lập kế hoạch marketing khách sạn
mpvinh4.2K visualizações
Quản trị và phân tích số liệu Từ excel đến Business Intelligence por Tuan Le
Quản trị và phân tích số liệu Từ excel đến Business IntelligenceQuản trị và phân tích số liệu Từ excel đến Business Intelligence
Quản trị và phân tích số liệu Từ excel đến Business Intelligence
Tuan Le1.8K visualizações
Nghien cuu-va-lua-chon-thi-truong-muc-tieu por Nguyễn Bảo
Nghien cuu-va-lua-chon-thi-truong-muc-tieuNghien cuu-va-lua-chon-thi-truong-muc-tieu
Nghien cuu-va-lua-chon-thi-truong-muc-tieu
Nguyễn Bảo98 visualizações
Chapter 7 - Nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu por Công ty CP Sữa Dê DairyGoat
Chapter 7 - Nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêuChapter 7 - Nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu
Chapter 7 - Nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu
Công ty CP Sữa Dê DairyGoat1.3K visualizações
Marketing - nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu por Do Dinh Tuong
Marketing - nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêuMarketing - nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu
Marketing - nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu
Do Dinh Tuong2.7K visualizações
Chương trình liên kết Adpia por Hoang Duong
Chương trình liên kết AdpiaChương trình liên kết Adpia
Chương trình liên kết Adpia
Hoang Duong280 visualizações
Liên kết Adpia Affiliate por Adpia VN
Liên kết Adpia AffiliateLiên kết Adpia Affiliate
Liên kết Adpia Affiliate
Adpia VN585 visualizações
Nguyễn thanh phương1 por John Nguyen
Nguyễn thanh phương1Nguyễn thanh phương1
Nguyễn thanh phương1
John Nguyen411 visualizações
Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016 por Time Universal
Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016
Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016
Time Universal29.7K visualizações
Internet marketing por vite corp
Internet marketingInternet marketing
Internet marketing
vite corp466 visualizações
Chapter 7 __nghien_cuu_lua_chon_thi_truong_muc_tieu por tailieumarketing
Chapter 7 __nghien_cuu_lua_chon_thi_truong_muc_tieuChapter 7 __nghien_cuu_lua_chon_thi_truong_muc_tieu
Chapter 7 __nghien_cuu_lua_chon_thi_truong_muc_tieu
tailieumarketing448 visualizações

Último

3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdfFred Hub
6 visualizações6 slides
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
7 visualizações941 slides
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc por
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docLuận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
5 visualizações290 slides
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
5 visualizações8 slides
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
24 visualizações199 slides
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.doc por
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.docLuận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.doc
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
8 visualizações401 slides

Último(20)

3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
Nguyen Thanh Tu Collection7 visualizações
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub5 visualizações
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection24 visualizações
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub7 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection29 visualizações
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
Nguyen Thanh Tu Collection20 visualizações
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
Nguyen Thanh Tu Collection7 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
Nguyen Thanh Tu Collection29 visualizações
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 visualizações
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
Nguyen Thanh Tu Collection28 visualizações
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection9 visualizações

Định giá thương hiệu của các công ty vừa và nhỏ

  • 1. Taichinh24.com Định giá các công ty vừa và nhỏ Đã bao giờ bạn tự hỏi các công ty startup ở giai đoạn khởi đầu được định giá như thế nào? Làm cách nào mà công ty A gọi được vốn 1 triệu đô, trong khi công ty B lại gọi được vốn tới 1 tỷ đô? Câu trả lời đầu tiên là tùy vào loại hình startup hoạt động, mô hình kinh doanh lựa chọn. Mỗi nhà đầu tư (thường là các quỹ đầu tư mạo hiểm rót vốn vào các công ty startup ở giai đoạn sơ khai) sẽ có thước đo định giá riêng, nhưng tựu chung, có 5 nhóm thước đo quan trọng nhất để làm căn cứ định giá các công ty startup ở giai đoạn sơ khai: 1.Tài chính (financial), 2. Người dùng (user), 3.Thu hút khách hàng (acquisition) & marketing, 4,Bán hàng (sales) và 5.Thị trường (market). ** Nguyên tắc: Các công ty này phải sống trước đã! Có tồn tại, trụ lại được thì mới gọi vốn mới được. Chính vì thế, các nhóm chỉ số này sẽ thiên về đánh giá khả năng tiếp tục phát triển trong ngắn hạn (tháng, quý, năm) của các công ty này trước. Khi đã trưởng thành, tăng trưởng và ổn định, các phương pháp định giá thông thường khác (chiết khấu dòng tiền – DCF hay định giá tương đối dựa trên thị trường – Market-based) sẽ được sử dụng để định giá các công ty này. Bài viết này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 5 nhóm thước đó này, và các chỉ số trong mỗi nhóm. ------------------------------------------------------------------------- I. Các thước đo tài chính : A.Tăng trưởng doanh thu hằng tháng (Monthly Revenue Growth) ---Cách tính: (Doanh thu tháng hiện tại – Doanh thu tháng trước) / Doanh thu tháng trước - Ý nghĩa: Không một ai lại không thích công ty kiếm được tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ. Nhìn thấy số tiền này tăng lên mỗi tháng, nhất là ở các công ty startup, là một điều tuyệt vời! B.Doanh thu dự phóng 12 tháng tới (Revenue Run Rate) -Cách tính: Doanh thu tháng hiện tại x 12 -Ý nghĩa: Doanh thu dự phóng này cho phép các startuper ước chừng doanh thu mang lại trong thời gian tới (thường 18-24 tháng) để tiếp tục gọi vốn trong các vòng gọi vốn tiếp theo một cách thuyết phục hơn từ các nhà đầu tư mạo hiểm (VC). C-Biên lợi nhuận (biên lợi nhuận gộp – gross margin và biên lợi nhuận ròng – net margin) -Cách tính: Biên lợi nhuận gộp = (Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán) / Tổng doanh thu Biên lợi nhuận ròng = (Tổng doanh thu – Tổng chi phí) / Tổng doanh thu - Ý nghĩa: Cho thấy khả năng công ty startup có đang tạo ra khả năng sinh lời xứng đáng với vốn đầu tư rót vào từ các nhà đầu tư. Lưu ý: Các công ty lưu trữ đám mây và dịch vụ có thể đạt mức lợi nhuận gộp ở mức đến trên 90%, các công ty SAAS (cung cấp dịch vụ phần mềm) thường ở mức 70%, còn mức này các công ty phần cứng thường nhỏ hơn 40%. Khi cạnh tranh càng cao, biên lợi nhuận càng giảm dần. Các công ty startup cần phải có chiến lược để tồn tại và duy trì khả năng cạnh tranh. D-Chi phí lỗ hằng tháng và khả năng chịu đựng (Burn Rate & Runaway) -Cách tính: Chi phí lỗ hằng tháng = Khoản lỗ hoạt động mỗi tháng Khả năng chịu đựng = Lượng vốn sẵn có tài trợ hoạt / Chi phí lỗ hằng tháng
  • 2. Taichinh24.com - Ý nghĩa: Đo lường mức độ hoạt động hiệu quả của startup, dự báo cho việc gọi vốn tiếp theo (trước khi vốn cạn) để duy trì hoạt động, và số vốn cần gọi. Các chỉ số này cũng giúp các startuper dự trù để vận hành tốt hơn và tiêu tiền hợp lý. Lưu ý: Các nhà đầu tư khi rót vốn vào các vòng gọi vốn thường để giúp các công ty startup tiếp tục hoạt động. Số vốn rót vào mỗi lần có mục đích giúp công ty có thể duy trì chi phí hoạt động trong vòng 18-30 tháng. II. Thước đo người dùng: - Số người dùng tích cực hằng ngày (Daily Active Users – DAUs) -Số người dùng tích cực hằng tháng (Monthly Active Users – MAUs) -Ý nghĩa: Công ty startup nào về mạng xã hội (social network), trò chơi xã hội (social network) hay thương mại điện tử v.v… (gọi chung là dịch vụ mạng lưới – network services) đều cần người dùng. Họ có thích thì mới chi tiền để sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Người dùng càng quay lại (tích cực) mỗi ngày, mỗi tháng thì cơ hội đó càng tăng lên. A- K-Value – Sức hấp dẫn đến người dùng mới -Cách tính: K-Value = (Số người dùng mới trong kỳ do người dùng cũ giới thiệu / Số người dùng đầu kỳ) + 1 -Ý nghĩa: Đo lường mức độ lan truyền sản phẩm, dịch vụ. K-Value càng cao càng tốt. K-Value < 1: triển vọng công ty không mấy sáng sủa. K-Value = 1: công ty không thu hút thêm được người dùng mới. K-Value > 1: công ty có sự tăng trưởng tốt. B-Tỷ lệ thâm nhập bằng di động (Proportion of Mobile Traffic) -Cách tính: Số lượt truy cập từ di động / Tổng số lượt truy cập -Ý nghĩa: Các thiết bị di động ngày càng phổ biến, và các công ty startup phải cố gắng tìm cách thu hút những người dùng di động này truy cập vào dịch vụ, sản phẩm của họ. Tỷ lệ này càng cao càng tốt. C-Phân tích nhóm (Cohort Analysis) -Cách tính: Tính tổng người dùng quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ trong một thời gian (thường là một tuần). Sau đó tính tổng người dùng quan tâm này tiếp tục sử dụng, trải nghiệm sản phẩm trong mỗi tuần kế tiếp. Làm liên tục như vậy. -Ý nghĩa: Đo lường mức độ sụt giảm người dùng quan tâm, và thời điểm sụt giảm. Lưu ý: Tính thời vụ, bởi bản chất sử dụng sản phẩm, dịch vụ theo thời vụ như các phần mềm giáo dục, có thể khiến một số thời điểm người dùng sụt giảm. D-Tỷ lệ từ bỏ (Churn Analysis) -Cách tính: Số người không quay lại sử dụng, trải nghiệm sản phẩm / Tổng số người dùng (bất kể thời gian bắt đầu) -Ý nghĩa: Đo lường mức độ sụt giảm người dùng quan tâm, và thời điểm sụt giảm. Lưu ý: Với các công cụ mạng xã hội, tỷ lệ này 80% trong 1 tuần là rất cao. 40% là tốt, và 20% thì hiện tượng. Với các sản phẩm trả tiền SaaS, tỷ lệ này dưới 1 con số (1-3%) là rất tốt. III. Thước đo thu hút khách hàng & marketing A-Chi phí thu hút một khách hàng (Cost of Acquiring a Customer) -Cách tính: Tổng chi phí chi trong kỳ để thu hút khách hàng (chi phí marketing tối ưu tìm kiếm, nội dung, quan hệ công chúng v.v..) / Số người dùng mới trong kỳ.
  • 3. Taichinh24.com -Ý nghĩa: Đo lường chi phí để thu hút thêm khách hàng mới. Chi phí càng thấp càng tốt. Lưu ý: Thông thường, chi phí doanh thu trên một người dùng trung bình (Average Revenue per User – ARPU) càng cao, chi phí thu hút thêm một khách hàng càng nhiều. B-Thời gian hoàn vốn (Payback Time) - Cách tính: Thời gian để giá trị sản phẩm, dịch vụ khách hàng mới sử dụng bằng với chi phí thu hút họ. -Ý nghĩa: Đo lường khả năng hoàn vốn trên mỗi khách hàng mới sau khi đã chi tiền để thu hút họ. Lưu ý: Các công ty startup theo mô hình quảng cáo và đăng ký freemium: thời hạn hoàn vốn thường là 3-6 tháng là tốt. Nếu lớn hơn 18 tháng: có vấn đề. C-Điểm số khách hàng hài lòng ròng (Net Promoter Score) -Cách tính: Làm một khảo sát khách hàng, yêu cầu họ cho điểm theo thang từ 1 đến 10 mức độ họ sẵn sàng khuyên người khác sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Những khách hàng hài lòng sẽ cho điểm ở mức từ 9-10, còn những người không hài lòng sẽ cho điểm rất thấp, ở mức 1- 2. Điểm số khách hàng hài lòng ròng = Tỷ lệ khách hàng hài lòng trên tổng số khảo sát / Tỷ lệ khách hàng không hài lòng trên tổng số khảo sát. -Ý nghĩa: Đo lường mức độ khách hàng hài lòng có phổ biến với sản phẩm và trải nghiệm họ nhận được có thỏa mãn hay không. IV. Bán hàng A-Con số ma thuật (Magic Number) – Tỷ suất sinh lời thêm tính trên mỗi đồng chi phí bán hàng và marketing -Cách tính: (Doanh thu tháng này – Doanh thu tháng trước) / Tổng chi phí bán hàng và marketing trong tháng trước x 4 -Ý nghĩa: Đo lường tỷ suất sinh lời thêm trên mỗi đồng chi phí bán hàng và marketing. Tỷ lệ này càng lớn (lớn hơn 1) càng tốt. B-Giá bán bình quân (Average sales price – ASP) -Ý nghĩa: Đo lường nhanh mô hình kinh doanh của startup. Giá bán bình quân ảnh hưởng đến bản chất kinh doanh của công ty. Giá bán bình quân càng cao cho thấy khách hàng càng có khả năng chi trả, ít mua hàng hơn, linh hoạt hơn để chi tiền thu hút thêm khách hàng mới. C-Vòng xoay đơn hàng (Order Velocity) -Cách tính: Là khoảng thời gian bình quân một khách hàng sẽ lặp lại hành vi mua hàng. -Ý nghĩa: Đo lường mức độ hấp dẫn của startup đối với khách hàng. Chỉ số này thường áp dụng cho các startup thương mại điện tử và các sản phẩm, dịch vụ mang tính lặp lại việc mua. Giá bán bình quân và vòng xoay đơn hàng thường có mối liên hệ với nhau. Thông thường: Giá bán bình quân cao thì vòng xoay đơn hàng thấp, và ngược lại. D-Vòng xoay bán hàng bình quân (Average Sales Cycle – AVP) - Cách tính: Là khoảng thời gian bình quân khi khách hàng được liên lạc lần đầu, cho đến khi họ ra quyết định mua hàng, dịch vụ. -Ý nghĩa: tương tự như vòng xoay đơn hàng, vòng xoay bán hàng bình quân cho biết mức độ hấp dẫn của startup trong việc thuyết phục khách hàng vì sao nên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình, và mức độ cần thiết của nó. Nó cho thấy sức hấp dẫn của mô hình kinh doanh. Thông thường, con số này đối với lĩnh vực bán hàng cho chính phủ, các tổ chức giáo dục tốn nhiều thời gian nhất, có thể 2 năm hoặc ơn. Bán cho các công ty Fortune 500 thì thường mất 6-18 tháng, tùy
  • 4. Taichinh24.com vào sản phẩm (ví dụ bán phần mềm sẽ dễ hơn bán cơ sở lưu trữ dữ liệu). Đối với mô hình freemium, thường tốn 18 tháng hoặc hơn, với mức dưới 1 năm là tốt. E-Giá trị dài hạn (Long Term Value) -Cách tính: Là tổng giá trị mà một khách hàng mang lại trong suốt một mối quan hệ mà công ty thiết lập được với họ. -Ý nghĩa: Giúp công ty chuẩn bị kế hoạch phát triển khi mở rộng quy mô trong dài hạn. V. Thị trường A-Giá trị thị trường mục tiêu (Total Addressable Market) -Cách tính: Là tổng số tiền mà thị trường mục tiêu công ty startup định vị phục vụ có khả năng chi trả. -Ý nghĩa: Đánh giá khả năng hiểu biết và thực tế về tiềm năng tăng trưởng của công ty startup qua góc nhìn của nhà sáng lập. B-Khả năng chi binh quân (Average Wallet Size) -Cách tính: Là tổng số tiền một khách hàng có thể chi trả trong một thời gian cho một loại hình dịch vụ. -Ý nghĩa: Đánh giá được khả năng tài chính của khách hàng, từ đó giúp các nhà đầu tư đánh giá tương đối mức độ đắt của sản phẩm công ty startup cung cấp so với khả năng của khách hàng. Lời kết: Những công ty vĩ đại trước tiên phải xây nên từ sự vĩ đại, trong đó ngoài các yếu tố định lượng, còn phải tính đến các yếu tố định tính: khả năng lãnh đạo, mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, dịch vụ, văn hóa công ty v.v…