O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a Nhóm 4 (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Nhóm 4

 1. 1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Giảng viên: Phạm Thị Nguyệt QTDNC-NHÓM 4
 2. 2. Đề tài: Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường theo các quan điểm của phép biện chứng duy vật. Thành viên: • Vũ Thị Mai Anh • Ngô Thị Ánh Tuyết • Nguyễn Thị Phương • Hoàng Thị Phương • Trần Thị Ngát • Đỗ Thị Cẩm Vân • Vũ Thị Linh • Phạm Hoàng Anh • Hoàng Thanh Nhung • Nguyễn Văn Phú
 3. 3. 1.Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến • 1.1sự ra đời • 1.2nguyên lý về mối liên hệ phổ biến (nội dung,ý nghĩa) • 1.3phép biện chứng duy vật là gì 2.Mối liên hệ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường theo quan điểm của biện chứng duy vật? • 2.1 mối liên hệ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường • 2.2Môi trường đang bị hủy hoại do các chính sách tăng trưởng kinh tế(thế giới nói chung,việt nam nói riêng) • 2.3 Hậu quả của ô nhiễm môi trường • 2.4 giải pháp giải quyết vấn đề Nội dung
 4. 4. 1.Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng a. Khái niệm BC và PBC - Biện chứng: là sự liên hệ, tương tác, vận động, phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. -Biện chứng bao gồm: biện chứng khách quan và biện chứng chủ quan - Phép biện chứng: là học thuyết nghiên cứu, khái quát biện chứng của thế giới khách quan thành hệ thống các nguyên lý, quy luật, phạm trù.
 5. 5. b. Các hình thức của phép biện chứng • Phép biện chứng chất phác thời cổ đại: + Phương Đông: phái Âm dương – ngũ hành, Phật giáo + Phương Tây: Hêracơlít • Phép biện chứng duy tâm cổ điển Đức: khởi đầu từ Cantơ và được hoàn thiện ở Hêghen • Phép biện chứng duy vật: Phép biện chứng là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy".
 6. 6. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 2 nguyên lý 6 cặp phạm trù 3 quy luật
 7. 7. Hai nguyên lý cơ bản của phép BCDV  Mối liên hệ: phạm trù triết học dùng để chỉ sự quy định, sự tác động qua lại, sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, hiện tượng.  Mối liên hệ phổ biến: là những mối liên hệ tồn tại ở mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới Tính chất:tính khách quan,tính phổ biến,tính phong phú đa dạng. Ý nghĩa: -quan điểm toàn diện -quan điểm lịch sử cụ thể Khái niệm:phát triển là quá trình phát sinh,phát triển và giải quyết mấu thuẫn vốn có của sự vật,là một quá trình quanh co,phức tạp diễn ra theo vòng xoáy ốc chứ không theo đường thẳng Tính chất:tính khách quan,tính phổ biến,tính đa dạng phong phú Ý nghĩa:quan điểm phát triển Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến Nguyên lý về sự phát triển
 8. 8. - 6 cặp phạm trù cái chung Cái riêng Nguyên nhân Tất nhiên Ngẫu nhiên Kết quả Hiện thực Khả năng Hình thứcNội dung Hiện tượng Bản chất 3 quy luật 1. Quy luật chuyển hóa sự thay đổi từ lượng sang chất 2. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập 3. Quy luật phủ định của phủ định
 9. 9. Mối liên hệ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường
 10. 10. Phát triển kinh tế
 11. 11. • Môi trường
 12. 12. Mối liên hệ giữa kinh tế và môi trường Môi trường Kinh tế  Môi trường cung cấp đầu vào và chứa đựng đầu ra cho quá trình sản xuất và phát triển  Liên quan đến tính ổn định và phát triển bền vững của kinh tế  Môi trường liên quan tới tương lai đất nước,dân tộc
 13. 13. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
 14. 14. Hậu quả do ô nhiễm môi trường • Mưa axit • Nguồn nước ô nhiễm,hủy diệt sinh vật • Ô nhiễm môi trườn đất,nước,không khí,…….. làm thủng tầng ozon,băng tan,hiệu ứng nhà kính,gây ra nhiều tia cực tím……….
 15. 15. Giải pháp • Thay đổi nhận thức của các chủ thể kinh tế theo định hướng mới • Đưa ra các vấn đề môi trường vào trong quá trình lập kế hoạch phát triển quốc gia nói chung và trong phát triển kinh tế nói riêng • Đưa vấn đề bảo vệ môi trường thành chính sách kinh tế điều tiết hoạt động phát triển kinh tế • Kết hợp giữa khai thác tiềm năng với việc bảo vệ môi trường sinh thái
 16. 16. Kết luận: Chúng ta đang sống trong một mạng lưới sự sống rộng lớn, một thế giới tồn tại khách quan với nhiều mối liên hệ. Cũng như các nước đang phát triển khác, để có những kết quả về kinh tế trong giai đoạn trước mắt, chúng ta phải trả giá là sự mất đi sự bền vững của các nguồn tài nguyên về lâu dài. Một thập kỉ phát triển nhanh chóng ở Việt Nam đã dẫn đến sự gia tăng ô nhiễm đất, không khí, nước và quan trọng hơn là gia tăng mức tiêu thụ, phân hóa giàu nghèo,…. Phát triển kinh tế mù quáng sẽ phá hoại môi trường. Song, phát triển một nền kinh tế với phương châm công nghiệp hóa, hiện đại hóa một cách có ý thức, có sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước, của toàn thể xã hội, và quan trọng hơn hết là ý thức của mỗi người thì việc bảo vệ môi trường sẽ được đảm bảo. Đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế và lợi ích môi trường chính là thực hiện sự phát triển bền vững về tăng trưởng kinh tế và về bảo vệ môi trường.

×