O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Paleis van Brussel: vloeren op diverse locaties kelder moeten hersteld worden

393 visualizações

Publicada em

De vloeren op diverse locaties van de kelder van het paleis in Brussel moeten dringend hersteld worden.

Publicada em: Engenharia
 • Seja o primeiro a comentar

Paleis van Brussel: vloeren op diverse locaties kelder moeten hersteld worden

 1. 1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN TOEGANG EN VERBLIJF OP DE WERF. 1. Alle arbeiders zijn verplicht via het wachtlokaal van de Federale Politie van het desbetreffende Koninklijk Domein binnen te komen. 2. De aannemer zal één week vooraf een volledige lijst indienen van het personeel dat zal tewerkgesteld worden op de werf. De lijst dient volgende gegevens te bevatten: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit van elk personeelslid. Naam van de firma en de gegevens van de contactpersoon dienen eveneens afzonderlijk vermeld te zijn. Deze kan per fax of mail overgemaakt worden aan de vertegenwoordiger van de ... 1 (zie bijlage) 3. Ingeval van leveringen in opdracht van de aannemer dient de werfverantwoordelijke dezelfde gegevens zoals vermeld onder punt twee over te maken aan de postoverste van de Federale Politie. Tijdens de levering dient de werfverantwoordelijk of een ander voorafgaandelijk aangeduid personeelslid van de aannemer de leverancier te begeleiden van en naar de werf. 4. De werf kan in principe opgestart worden vanaf 07.00 u en dient beëindigd te worden om 16.00 u. 5. In het kader van de algemene veiligheid bestaat de mogelijkheid dat ook voertuigen voor het binnen – of buitenrijden worden gecontroleerd. 6. De snelheid op de wegen in het park is beperkt tot max. 30 km/u. 7. De voertuigen dienen geparkeerd te worden op een plaats aangeduid door de bouwheer. 8. Het nemen van foto’s zonder toestemming van het bestuur is verboden. Indien er toch foto’s mogen genomen worden moeten deze betrekking hebben met de in uitvoering zijnde werken. 9. Het personeel tewerkgesteld op de werf zal de door de bouwheer aangeduide zones niet verlaten. 10. Het personeel tewerkgesteld op de werf zal enkel toiletten aangeduid door het bestuur gebruiken. 11. De werfverantwoordelijke zal de eventuele instructies van het bestuur nauwgezet opvolgen en laten uitvoeren. 12. De aannemer zal zich ten alle tijde schikken naar de mogelijke eisen van het Hof in verband met organisatorische problemen van de werf, zoals daar zijn :  officiële bezoeken of recepties die de onderbreking der werken noodzakelijk maken  alle andere schikkingen van organisatorische aard of onderbrekingen ten behoeve van het Hof. Hiervoor zal door de aannemer geen enkele schadevergoeding of meerprijs kunnen gevraagd worden. 13. Het openbaar domein wordt gedurende de werken in goede staat van onderhoud en netheid gehouden op kosten en ten laste van de aannemer. Alle afbraakmateriaal wordt regelmatig weggevoerd van het staatsdomein en van de bouwplaats op kosten van de aannemer. Etensresten en lege drankverpakkingen worden dagelijks verwijderd uit de werfzone. 14. Indien de aannemer het nodig acht, mag hij gebruik maken van hefwerktuigen en hijstoestellen. 15. Alle nodige voorzorgsmaatregelen zullen genomen worden om de bewoners der gebouwen en de voetgangers tegen val van materiaal, gruis, werktuigen en in het algemeen ieder voorwerp dat schade kan veroorzaken, te vrijwaren. 16. Het plaatsen van een stelling is enkel toegelaten binnen in het Koninklijk Domein. Stellingen die aan de buitenzijde van het Domein geplaatst worden, zullen dagelijks gedemonteerd worden. 17. De aannemer zal zich schikken naar de geldende regels voor de installatie van een werf op de openbare weg. 18. Voorzorgs- en beschermingsmaatregelen.  Alle nodige voorzorgsmaatregelen dienen getroffen te worden om ongelukken te vermijden. Alle nodige waarschuwingstekens alsmede de nodige afsluitingen en beschermingen van de doorgangen moeten geplaatst worden. De aannemer zal er tevens op letten dat alle belendende lokalen ,gebouwen, terreinen, enz… stofvrij en onbeschadigd blijven.  De aannemer stelt zich eveneens in regel met alle andere reglementen opgelegd door de bezetter en de aanbestedende overheid. Er zal streng op gelet worden dat personen die op de werken werkzaam zijn zich uitsluitend begeven op de daar toe voorziene plaatsen en niet op andere eigendommen. Meting: pro memorie : de prijs van de punten 1 tot en met 18 van voorafgaande algemene voorschriften is inbegrepen in de totale prijs voor de uitvoering van de werken zoals hierna beschreven. 1 Aan te vullen met ‘Regie der Gebouwen’, ‘Koninklijke Schenking’, …
 2. 2. REGIE DER GEBOUWEN ALGEMENE DIENSTEN/DIENST ELEKTRICITEIT/DIENST HVAC. (1) Vertegenwoordigers Cosyns B. gsm 0497/258759 Fax kasteel Laken 02/5513422 E - mailadres: Bart.Cosynsbuildingsagency.be. AANVRAAG TOEGANGSCONTROLE. Aanvraag in opdracht van : Cosyns B. (1) De werfverantwoordelijke. (1) Omschrijving werf : Tijdstip / duur van de werf : Naam ,adres en telefoon firma: Contactpersoon firma : GSM : Werfverantwoordelijke : GSM : Lijst personeelsleden tewerkgesteld op de werf. Naam voornaam geboorteplaats geboortedatum nationaliteit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bijlage
 3. 3. Koninklijk Paleis Herstellen van vloeren op diverse locaties kelderverdieping. 01.06.10 Uitbreken van inspectieramen en roosters Algemeen Omschrijving Wegbreken van inspectieramen en roosters met inbegrip van de kaders, betonnen kronen of enig ander bevestigingsmiddel alsook van de gedeelten in slechte staat. Inbegrepen : - Het kuisen van de putten. - Het vervoer van het puin buiten het Staatsdomein. - Zo nodig gebeurt het wegbreken op zorgvuldige wijze ten einde de aangrenzende structuren in stand te houden. - Alle schade die veroorzaakt wordt door de aannemer, wordt hersteld op zijn kosten. 01.06.11 Uitbreken van een inspectieraam en roosters FH ST Omschrijving Uitbreken van deksel. Type : dubbel Afmetingen : 700 * 500 Materialen : gietijzer. Toepassing Deksels in gang S 78. Aard van de overeenkomst Forfaitaire hoeveelheid (FH) Meetwijze Meeteenheid : stuk Meetcode : te verwijderen netto hoeveelheid. 01.06.40 Uitbreken van geulen Algemeen Omschrijving Uitbreken van geulen van allerlei afmetingen en materialen. Inbegrepen : - Het uitbreken van de fundering. - Alle uitgravingen, aanvullingen en doorkappingen. - Het treffen van alle nodige voorzorgsmaatregelen zodanig dat het hemelwater bij regenbuien en/of het afvalwater gedurende de werken wegvloeit en afgevoerd wordt, met aanwending van alle daartoe benodigde materialen, middelen en prestaties. - Zo nodig gebeurt het wegbreken op zorgvuldige wijze ten einde de aangrenzende structuren in stand te houden. - Het afdichten van de graafputten, indien deze tijdelijk blijven openliggen, met materialen die bestand zijn tegen alle verkeer van de aannemer om alzo de veiligheid op de werf te handhaven.
 4. 4. - Het verwijderen van het puin buiten het Staatsdomein. 01.06.41 Uitbreken van een geul FH m Omschrijving Uitbreken van een geul uit metselwerk / beton Binnenafmetingen : 50 x 50 cm. Type : ter plaatse gefabriceerd. Opvullen met behulp van gestabiliseerd zand. De betonnen afdekplaten worden mee wegbroken. Waar de uitbraakwerken eindigen wordt de geul dichtgemetseld. Toepassing Ondergrondse koker (leidingen) S78. Aard van de overeenkomst Forfaitaire hoeveelheid (FH) Meetwijze Meeteenheid : strekkende meter Meetcode : netto lengte gemeten in de as 01.08.30 Verwijderen van leidingen Omschrijving Verwijderen van de leidingen van allerlei afmetingen en materialen, met inbegrip van alle koppel-, verbindings- en bevestigingsstukken, ongeacht het aanwezig zijn van andere leidingen en constructiedelen. Inbegrepen : - Het voorzichtig afkoppelen van de aangesloten toestellen. - Het veilig stellen van de te behouden delen en van hun ophangsysteem. - Het plaatsen van afdichtingsdoppen op de te behouden leidingen. - Indien de structuur behouden blijft, gebeurt de afbraak uiterst zorgvuldig. - Het herstellen van de beschadigingen aan de te behouden constructiedelen. - Het vervoer van het puin buiten het Staatsdomein. 01.08.33 Verwijderen van een leiding in opbouw/koker FH m Omschrijving Verwijderen van een leiding uit staal / gietijzer. Diameter : 30 & 60 mm. Inbegrepen : het sluiten van de openingen gemaakt in de muren, plafonds en de doorgang doorheen vloeren, met aanwending van de gepaste middelen. De herstellingen moeten zo min mogelijk zichtbaar zijn. Toepassing Wegnemen van uit dienst genomen gasleidingen in lokaal S 7. Wegnemen van geisoleerde leidingen in ondergrondse geul S 78. Aard van de overeenkomst Forfaitaire hoeveelheid (FH) Meetwijze Meeteenheid : strekkende meter
 5. 5. Meetcode : weg te breken lengte 01.09.10 Verwijderen van plinten Omschrijving Verwijderen van de plinten van allerlei afmetingen, materialen en structuren. Inbegrepen : - Alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn voor het behoud in hun oorspronkelijke toestand van de te behouden delen. - Elke beschadiging die veroorzaakt wordt aan één van voornoemde elementen of aan ieder ander deel van de te behouden constructie, wordt hersteld op kosten van de aannemer totdat alle elementen in hun oorspronkelijke staat hersteld zijn. - Het verwijderen van alle onnodige bevestigingsmiddelen. - Het vervoer van het puin buiten het Staatsdomein. 01.09.11 Verwijderen van een plint FH m. Omschrijving Verwijderen van een plint uit steen / uit hout. Achterliggend losse bepleistering wordt mee weggenomen. Toepassing Alle plinten boven uit te breken vloeren. Aard van de overeenkomst Forfaitaire hoeveelheid (FH) Meetwijze : Meeteenheid : strekkende meter Meetcode : weg te breken lengte 01.09.40 Opbreken van vloerbedekkingen uit tegels Omschrijving Opbreken van harde bekleding uit tegels, van allerlei maten, materialen en structuren, ongeacht het type, de afmetingen, de samenstelling en de legwijze. Deze post omvat ook de verwijdering van de drager van de tegels. Inbegrepen : - Alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn voor het behoud in hun oorspronkelijke toestand van de te behouden delen. - Elke beschadiging die veroorzaakt wordt aan één van voornoemde elementen of aan ieder ander deel van de te behouden constructie, wordt hersteld op kosten van de aannemer totdat alle elementen in hun oorspronkelijke staat hersteld zijn. - Het vervoer van het puin buiten het Staatsdomein. 01.09.41 Opbreken van een vloerbedekking uit tegels FH m² Omschrijving Opbreken van een vloerbedekking uit tegels op legbed uit zand / gestabiliseerd. Een deel van het bouwafval kan gebruikt als aanvulling van de verzakking in lokaal S7, deze aanvulling dient voldoende te zijn verdicht.
 6. 6. Toepassing Vloerbekleding in lokaal S7, S4 to S7, S92’ en S78. Aard van de overeenkomst Forfaitaire hoeveelheid (FH) Meetwijze : Meeteenheid : m² Meetcode : weg te breken oppervlakte 09.01.50 Vochtwerende lagen in vloeren Algemeen Materiaal : De vochtwerende lagen in vloeren bestaan uit één of meerdere waterkerende scheidingslagen aangebracht in de vloeropbouw. Uitvoering : De contactvlakken zijn zuiver en vlak zodat perforaties worden voorkomen. 09.01.52 Waterkerende laag uit kunststof FH m² Materiaal : De waterkerende laag bestaat uit een polyethyleenfolie De minimumdikte is 0,20 mm. De rolbreedte van de folie bedraagt 6 m. Uitvoering : De folie mag niet kleven of gescheurd zijn. De folie wordt geplaatst met overlappingen van minstens 0,30 m en wordt tegen de muren opgetrokken tot op 2 cm boven het afgewerkte vloerpeil. De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen de beschadiging van de folie. De beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, steeds met minstens 0,30 m overlapping. Toepassing : Onder alle nieuwe vloeren. Aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Meetwijze : meeteenheid : m² meetcode : Netto uit te voeren oppervlakte, volgens minimumdikte, te meten tussen de naakte muren zonder rekening te houden met overlappingen of opstanden. 09.04.10 Vloerbekledingen met ceramische tegels Algemeen Materiaal :
 7. 7. De tegels beantwoorden aan de bepalingen van index 02.4 van TB 104, voor wat volgende controlemethoden betreft : lengte en rechtheid van de kanten, dikte, rechtheid van de hoeken en vlakheid. Voor de overige prestaties is NBN B27-011 van toepassing. Een volledige reeks monsters is ter goedkeuring aan de leidende ambtenaar voor te leggen, samen met een technische documentatie van de elastische kitten. De kleur van de kitten is te kiezen door de leidende ambtenaar. Uitvoering : De plaatsing van de vloerbekleding omvat : - het voorbereiden van het draagvlak, en het verwijderen van puin, afval, vreemde stoffen, gips, vetten, enz... - het controleren van de hoogtepeilen, - het aanbrengen van de onderbouw, - het plaatsen van de tegels, - het opgieten of opvoegen van de vloerbekleding - het opkuisen en reinigen van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van vlekken van legmortel of lijm en voegspecie. De vloerbekleding wordt geplaatst volgens hoofdstuk 6 van de TV 137. De tegels worden zonodig mechanisch gesneden. Smalle repen van minder dan een halve tegel zijn echter te mijden. De rand-, scheidings- en uitzetvoegen zijn inbegrepen en uit te voeren volgens de richtlijnen van hoofdstuk 7 van de TV 137. De karakteristieken van de elastische kitten gebruikt voor dit type van voegen, beantwoorden aan tabel 10 van voormelde TV. Het gebruik van de rubberbitumen kit is niet toegelaten. De uitzetvoegen beperken de tegeloppervlakten uit één geheel tot ca 50 m2 en de te betegelen lengte tot 10 m. Tijdens de droogperiode worden de vloerbekledingen beschermd tegen rechtstreekse bestraling, vocht, hoge temperaturen en vorst. 09.04.11 Niet-geglazuurde tegels uit fijn verglaasd geperst gres FH m². Materiaal : De tegels beantwoorden aan index 02.41 van het TB 104 en NBN 786 voor wat betreft de kwaliteitsklasse 1 en tintencategorie 1 Tinten : 2 kleuren te bepalen bij uitvoering. De afmetingen zijn : 20 x 20 cm Bovendien beantwoorden ze aan volgende minimum prestatieklassen volgens NBN B 27-011 : Drukweerstand : klasse 3 Slijtsterkte : klasse 4 , proef NBN B 27-003 Slagsterkte : klasse 3 Een technische documentatie van de mortellijm / synthetische lijm wordt ter goedkeuring aan de leidende ambtenaar voorgelegd. Uitvoering : De algemene bepalingen beschreven in § 6.12 van de TV 137 zijn van toepassing. De tegels worden geplaatst volgens hoofdstuk 6 § 6.2 van de TV 137 op een met cement gestabiliseerd zandbed, dikte 50 mm, aangebracht op een goed met water verzadigde ondergrond. Dit zandbed bevat 150 kg cement, sterkteklasse 32,5 per m3 zand. De tegels worden vervolgens (zandbed max. 1 dag oud) geplaatst in een legmortel, dikte 15 mm. Deze mortel is echter samengesteld uit 300 kg cement, sterkteklasse 32,5 per m3 half scherp zand. De dekvloer wordt voorzien van een draadnet 38 x 38 x 1 mm of polypropyleen vezels à rato van 900 g per m³. Het mengen van de vezels in de mortel gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant. Tegen wanden, kolommen, sokkels, enz... wordt een haaks omgebogen strook polyethyleenfolie, dikte 0,10 mm, aangebracht.
 8. 8. Het op de ondergrond liggend gedeelte moet min. 10 cm breed zijn, terwijl het opstaande gedeelte ongeveer 2 cm boven het afwerkvlak van de betegeling uitsteekt en nadien op dit peil afgesneden wordt. De voegen worden na max. 24 h gevuld met een voegspecie welke verenigbaar is met de plaatsingsmortel. De niet gemoduleerde tegels worden geplaatst met een voegbreedte van 5 mm. Legpatroon : (TV 137 hoofdstuk 4) De tegels worden symmetrisch t.o.v. de assen van het lokaal geplaatst. Een uniforme nuancering is vereist in één en hetzelfde lokaal. Toepassing : Alle nieuwe vloeren. Aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Meetwijze : meeteenheid : m² meetcode : Netto uit te voeren oppervlakte. 09.08.40 Plinten van natuursteen Algemeen Materiaal : De natuursteen beantwoordt aan de bepalingen van de TV 163 en 205. Door de aannemer worden 3 stalen, met de gewenste oppervlakte toestand van de steen, ter goedkeuring voorgelegd aan de leidende ambtenaar volgens § 5.4.2 van NBN EN 771-6 samen met de technische documentatie van de elastische kitten. De karakteristieken van de elastische kitten, gebruikt voor het type van voegen, beantwoorden aan tabel 10 van de TV 137. Het gebruik van de rubberbitumen kit is niet toegelaten. De kleur van de kitten is te kiezen door de ontwerper. Uitvoering : De plinten worden loodrecht op de vloer geplaatst volgens de bepalingen van STS 45.60.42 en de TV 137. De aannemer vergewist zich ervan of de ondergrond geschikt is en maakt deze desgevallend geschikt. Voor de met cementmortel geplaatste plinten wordt het pleisterwerk verwijderd tot op 1 cm onder de bovenrand van de plinten, voor de met lijm geplaatste plinten tot op 1 cm boven de vloer. Uitzetvoegen en isolatiestroken van de vloer worden afgesneden, zodat de elastische voegen kunnen uitgevoerd worden. Tevens controleert de aannemer de identiteit van de levering, de uiterlijke karakteristieken van de plinten en de kwaliteit van de bewerking volgens §4 van de TV 213. Plinten welke niet beantwoorden aan de gestelde criteria worden niet verwerkt. De plinten worden mechanisch gesneden. Smalle repen van minder dan een halve tegel zijn te mijden. De uitzet-, scheidings- en randvoegen onderaan de plinten zijn inbegrepen en zijn uit te voeren volgens de richtlijnen van hoofdstuk 7.3 van de TV 137. Vóór de voorlopige oplevering worden de plinten opgekuist en gereinigd met inbegrip van het verwijderen van alle vlekken van zetmortel of lijm en voegspecie. 09.08.41 Plinten van blauwe steen FH m. Materiaal :
 9. 9. De blauwe steen beantwoordt aan de bepalingen van deel 2 § 1.1.1 van de TV 205 en aan de TV 156 “ Blauwe Hardsteen”. De steen bezit een Butgb technische goedkeuring. Klassering volgens bijlage 2 van de TV 156: categorie B Afmetingen : hoogte : 150 mm, lengte : 1000 mm, dikte : 20 mm. Op de dikte wordt een tolerantie van 2 mm toegelaten, alle stukken in een en hetzelfde lokaal moeten evenwel even dik zijn. Uitzicht van de dagvlakken " natte" afwerking ( T.V. 205 §5) : donker blauw gezoet. Alle zichtbare blijvende kopse kanten dienen donker blauw gezoet. De vrije randen zijn lichtjes gebroken. Uitvoering : Waar nodig worden de muurvlakken bijgewerkt na wegname oude plinten om een effen lijmvlak te bekomen. De plinten worden geplaatst met mortel samengesteld uit 175 kg cement, sterkteklasse 32,5, en 175 kg hydraulische kalk per m³ half scherp zand. De voegen worden gevuld met een voegspecie die verenigbaar is met de plaatsingsmortel. De voegbreedte bedraagt 3 mm De randvoeg onderaan de plinten wordt gedicht met een elastische kit. Toepassing : Bij alle nieuwe vloeren. Aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Meetwijze : meeteenheid : m meetcode : Netto uit te voeren lengte. 09.09.10 Tussendorpels uit natuursteen Algemeen Materiaal : De natuursteen beantwoordt aan de bepalingen van de TV 163 en 205. Door de aannemer worden 3 stalen, met de gewenste oppervlaktetoestand van de steen, ter goedkeuring voorgelegd aan de leidende ambtenaar volgens § 5.4.2 van NBN EN 771-6. De kleur van de voegmortel is te kiezen door de ontwerper. De tussendorpels zijn uit één stuk tot een lengte van 1,20 m. Uitvoering : De tussendorpels worden geplaatst volgens hoofdstuk 5 van de TV 213. De aannemer vergewist zich ervan of de ondergrond geschikt is en maakt deze desgevallend geschikt. Tevens controleert de aannemer de identiteit van de levering, de uiterlijke karakteristieken van de tussendorpel en de kwaliteit van de bewerking volgens §4 van de TV 213. Tussendorpels welke niet beantwoorden aan de gestelde criteria worden niet verwerkt. Vóór de voorlopige oplevering wordt de tussendorpel opgekuist en gereinigd met inbegrip van het verwijderen van alle vlekken van legmortel en voegspecie. 09.09.11 Tussendorpel uit blauwe steen FH m² Materiaal :
 10. 10. De blauwe steen beantwoordt aan de bepalingen van Deel 2 § 1.1.1 van de TV 205 en aan de TV 156 “ Blauwe Hardsteen”. De steen bezit een Butgb technische goedkeuring. Klassering volgens bijlage 2 van de TV 156: categorie B De dikte : 20 mm. Uitzicht van de dagvlakken " natte" afwerking (TV 205 § 5) : donker blauw gezoet De zichtbare randen worden lichtjes afgeschuind. Uitvoering : De tussendorpels worden geplaatst in een 15 mm dikke legmortel als volgt samengesteld: 250 kg cement sterkteklasse 32,5 en 50 kg vette kalk per m³ half scherp zand. De voegen worden na 2 dagen gevuld met een mortel samengesteld uit 1 deel cement voor 1 deel fijn zand De voegbreedte bedraagt 3 mm. De tussendorpel wordt geplaatst op het niveau van de aangrenzende vloeren. Toepassing : In lokaal S92’ en S 78. Aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Meetwijze : meeteenheid : m² meetcode : Netto uit te voeren oppervlakte, volgens dikte, zijnde de ruwbouwdagmaat maal de muurdikte met zijn bekleding, stukken kleiner dan 10 dm² worden gerekend voor 10 dm². 09.10.50 Vloerdeksels Algemeen Omschrijving : Het betreft vloerdeksels boven rioleringsputten. Uitvoering : Het kader wordt in de bevloering ingewerkt op het gewenste peil en vastgezet met cementmortel als volgt samengesteld: 300 kg cement, sterkteklasse 32,5 per m3 droog zand, hetzij 1 deel cement voor 4 delen droog zand. 09.10.54 Vloerdeksel uit aluminium FH st. Materiaal : Betegelingsdeksel uit een putrand met kuipvormig deksel uitgevoerd in aluminium profiel , AL - MG- SI -0.5.. Buitenafmetingen kader : 700 x 500 mm. Het betegelingsdeksel is licht in gewicht, eenvoudig te plaatsen, makkelijk op te lichten en corrosievrij. Een dubbele chemicaliën bestendige afdichtingsband, vervat in het daartoe speciaal ontworpen geprofileerd kaderwerk zorgt voor een absolute gas- en waterdichte afsluiting. Technische fiche voor te leggen ter goedkeuring. Uitvoering : De randen van het kader vallen samen met de voegen van de vloertegels waar het formaat van de tegels dit toelaat. Na het uitvijzen der inbusbouten door middel van een inbussleutel wordt door het indraaien van de handgrepen het deksel opgelicht. De in het deksel ingewerkte inbusbouten zijn bovenaan afgedekt met een afneembaar dopje in kunststof zodanig dat vuilopvulling wordt vermeden. Op enige afstand van het kuipvormige deksel is een kruisnetwapening voorzien. Het deksel wordt gevuld met beton en afgewerkt met de omliggende bevloering
 11. 11. Inbouwhoogte : 75 mm Dekseldiepte inwendig 65 mm. Toepassing : Deksels in lokaal S78. Aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Meetwijze : meeteenheid : st 18.01 Onvoorziene werken VH €. Te verantwoorden som van 2000 €. Deze som is te gebruiken voor onvoorzien werken. Deze werken moeten verantwoord worden door:  facturen van onderaannemers waarop een winstmarge mag bijgerekend worden van 10%.  op eigen werk met uurlonen berekend volgens de officiële barema’s en facturen van geleverde materialen,waarop een winstmarge van 17% mag gerekend worden. De onvoorziene werken mogen slechts uitgevoerd worden na goedkeuring en uitdrukkelijk bevel van de leidende ambtenaar. Aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) Eenheid : (euro) € Opgesteld door : B. Cosyns. Nagezien door de leidend ambtenaar: S.Blaiech Attaché - architect Goedgekeurd, Brussel,de afdelingshoofd Ir. F.Tavernier Adviseur – generaal.

×