O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

MôN Ly Thuyet Am Nhac

6.755 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação, Diversão e humor
 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

MôN Ly Thuyet Am Nhac

 1. 1. MÔN: LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CƠ BẢN 1 Bài dạy: Điệu thức – Giọng GV: PHẠM VĂN CẢM KHOA: SPXH, TRƯỜNG ĐH PVĐ
 2. 2. <ul><li>Điệu thức: Điệu thức là hệ thống mối tương quan về cao độ của các âm thanh trong một bản nhạc hay trong một giai điệu. </li></ul><ul><li>Điệu thức trưởng tự nhiên </li></ul><ul><ul><li>Điệu thức trưởng </li></ul></ul>
 3. 3. – Gam trưởng tự nhiên
 4. 4. Những âm ổn định và âm không ổn định trong gam Đô dur
 5. 5. Giọng – Các giọng trưởng có dấu thăng KN: Giọng là điệu thức được thể hiện ở một độ cao nhất định.
 6. 6. Hệ thống các giọng trưởng có dấu thăng
 7. 8. Hệ thống các giọng trưởng có dấu giáng
 8. 10. Điệu trưởng hoà thanh
 9. 11. Tính chất vui tươi, trong sáng của điệu thức trưởng <ul><li>Các bạn đang nghe ca khúc Quảng Ngãi quê em sáng xuân nay (NS: Ánh Dương) </li></ul>
 10. 12. Điệu trưởng giai điệu
 11. 13. BÀI TẬP VỀ NHÀ

×