Κυκλοφορικό σύστημα

Επαναληπτικές ασκήσεις για το κυκλοφορικό σύστημα στο μάθημα της Φυσικής της Στ' δημοτικού.

1. Συμπληρώνω τα μέρη της καρδιάς:
2. Κυκλώνω τη σωστή απάντηση:
Τα αιμοφόρα αγγεία που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά προς τα
περισσότερα όργανα του σώματος λέγονται:
1. φλέβες
2. τριχοειδή αγγεία
3. αρτηρίες
Οι ομάδες αίματος είναι:
1. πέντε
2. τέσσερις
3. τρεις
Τα αιμοπετάλια:
1. βοηθούν να κλείνουν οι πληγές
2. μεταφέρουν οξυγόνο στον οργανισμό
3. μεταφέρουν το αίμα από τα όργανα του σώματος στην καρδιά
Οι βαλβίδες επιτρέπουν τη ροή του αίματος:
1. μόνο από τους κόλπους προς τις κοιλίες
2. μόνο από τις κοιλίες προς τους κόλπους
3. Βάζω τις παρακάτω προτάσεις σε σωστή σειρά, για να περιγράψω
την κυκλοφορία του αίματος αρχίζοντας από την αριστερή κοιλία:
Το αίμα που μεταφέρει οξυγόνο από τους πνεύμονες πηγαίνει στον αριστερό
κόλπο της καρδιάς.
Το αίμα φεύγει από την αριστερή κοιλία και μέσα από τις αρτηρίες φτάνει στα
διάφορα όργανα.
Από εκεί κατεβαίνει στη δεξιά κοιλία περνώντας μέσα από τη βαλβίδα.
Περνά στην αριστερή κοιλία και από εκεί αρχίζει πάλι το ίδιο ταξίδι.
Δίνει οξυγόνο σε όλα τα όργανα του σώματος και παίρνει από αυτά το
διοξείδιο του άνθρακα.
Το αίμα που μεταφέρει διοξείδιο του άνθρακα φτάνει μέσα από τις φλέβες
στο δεξιό κόλπο της καρδιάς.
Από τη δεξιά κοιλία πηγαίνει στους πνεύμονες όπου αποβάλλει το διοξείδιο του
άνθρακα και παίρνει οξυγόνο.
4. Απαντώ με συντομία στις παρακάτω ερωτήσεις:
Ποιες είναι οι δύο κύριες »διαδρομές« του αίματος στο σώμα μας;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Σε τι διαφέρουν;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Από τι επηρεάζεται η καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Πώς αισθανόμαστε τον καρδιακό παλμό μας;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Recomendados

Μαθηματικά Δ΄ 7. 42. ΄΄Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη΄΄ por
Μαθηματικά Δ΄ 7. 42. ΄΄Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη΄΄Μαθηματικά Δ΄ 7. 42. ΄΄Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 7. 42. ΄΄Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη΄΄Χρήστος Χαρμπής
58K visualizações59 slides
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 4ης Ενότητας: ΄΄ Τα ζώα που ζουν κοντά μας΄΄ por
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 4ης Ενότητας: ΄΄ Τα ζώα που ζουν κοντά μας΄΄Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 4ης Ενότητας: ΄΄ Τα ζώα που ζουν κοντά μας΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 4ης Ενότητας: ΄΄ Τα ζώα που ζουν κοντά μας΄΄Χρήστος Χαρμπής
89.1K visualizações117 slides
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄ por
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄Χρήστος Χαρμπής
24K visualizações14 slides
Μαθηματικά ΣΤ΄. ΄΄Επανάληψη 2ης ενότητας, κεφ. 25 - 29΄΄ por
Μαθηματικά ΣΤ΄. ΄΄Επανάληψη 2ης ενότητας, κεφ. 25 - 29΄΄Μαθηματικά ΣΤ΄. ΄΄Επανάληψη 2ης ενότητας, κεφ. 25 - 29΄΄
Μαθηματικά ΣΤ΄. ΄΄Επανάληψη 2ης ενότητας, κεφ. 25 - 29΄΄Χρήστος Χαρμπής
93.7K visualizações205 slides
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄ por
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄ Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄ Χρήστος Χαρμπής
73.7K visualizações144 slides
Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24 por
Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24
Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24Χρήστος Χαρμπής
139.1K visualizações265 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Φυσική Ε΄ Τάξης - Επανάληψη 4ης Ενότητας:΄΄ Πεπτικό Σύστημα ΄΄ por
Φυσική Ε΄ Τάξης - Επανάληψη 4ης Ενότητας:΄΄ Πεπτικό Σύστημα ΄΄Φυσική Ε΄ Τάξης - Επανάληψη 4ης Ενότητας:΄΄ Πεπτικό Σύστημα ΄΄
Φυσική Ε΄ Τάξης - Επανάληψη 4ης Ενότητας:΄΄ Πεπτικό Σύστημα ΄΄Χρήστος Χαρμπής
34.6K visualizações117 slides
Μαθηματικά Ε΄ 5.30-31. ΄΄Μονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (α-β)΄΄ por
Μαθηματικά Ε΄ 5.30-31. ΄΄Μονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (α-β)΄΄Μαθηματικά Ε΄ 5.30-31. ΄΄Μονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (α-β)΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 5.30-31. ΄΄Μονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (α-β)΄΄Χρήστος Χαρμπής
46.5K visualizações42 slides
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /... por
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...Ηλιάδης Ηλίας
86.8K visualizações6 slides
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας: ΄΄Ρώτα το νερό…τι τρέχει΄΄ por
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας: ΄΄Ρώτα το νερό…τι τρέχει΄΄Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας: ΄΄Ρώτα το νερό…τι τρέχει΄΄
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας: ΄΄Ρώτα το νερό…τι τρέχει΄΄Χρήστος Χαρμπής
9.9K visualizações108 slides
Μαθηματικά Ε΄- Επανάληψη 3ης Ενότητας - ΄΄Κλάσματα, κεφ. 14 - 21΄΄ por
Μαθηματικά Ε΄- Επανάληψη 3ης Ενότητας - ΄΄Κλάσματα, κεφ. 14 - 21΄΄Μαθηματικά Ε΄- Επανάληψη 3ης Ενότητας - ΄΄Κλάσματα, κεφ. 14 - 21΄΄
Μαθηματικά Ε΄- Επανάληψη 3ης Ενότητας - ΄΄Κλάσματα, κεφ. 14 - 21΄΄Χρήστος Χαρμπής
177K visualizações151 slides
Μαθηματικά Ε΄ 3.15. ΄΄Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα΄΄ por
Μαθηματικά Ε΄ 3.15. ΄΄Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα΄΄Μαθηματικά Ε΄ 3.15. ΄΄Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 3.15. ΄΄Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα΄΄Χρήστος Χαρμπής
79K visualizações49 slides

Mais procurados(20)

Φυσική Ε΄ Τάξης - Επανάληψη 4ης Ενότητας:΄΄ Πεπτικό Σύστημα ΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Φυσική Ε΄ Τάξης - Επανάληψη 4ης Ενότητας:΄΄ Πεπτικό Σύστημα ΄΄Φυσική Ε΄ Τάξης - Επανάληψη 4ης Ενότητας:΄΄ Πεπτικό Σύστημα ΄΄
Φυσική Ε΄ Τάξης - Επανάληψη 4ης Ενότητας:΄΄ Πεπτικό Σύστημα ΄΄
Χρήστος Χαρμπής34.6K visualizações
Μαθηματικά Ε΄ 5.30-31. ΄΄Μονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (α-β)΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Ε΄ 5.30-31. ΄΄Μονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (α-β)΄΄Μαθηματικά Ε΄ 5.30-31. ΄΄Μονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (α-β)΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 5.30-31. ΄΄Μονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (α-β)΄΄
Χρήστος Χαρμπής46.5K visualizações
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /... por Ηλιάδης Ηλίας
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
Ηλιάδης Ηλίας86.8K visualizações
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας: ΄΄Ρώτα το νερό…τι τρέχει΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας: ΄΄Ρώτα το νερό…τι τρέχει΄΄Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας: ΄΄Ρώτα το νερό…τι τρέχει΄΄
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας: ΄΄Ρώτα το νερό…τι τρέχει΄΄
Χρήστος Χαρμπής9.9K visualizações
Μαθηματικά Ε΄- Επανάληψη 3ης Ενότητας - ΄΄Κλάσματα, κεφ. 14 - 21΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Ε΄- Επανάληψη 3ης Ενότητας - ΄΄Κλάσματα, κεφ. 14 - 21΄΄Μαθηματικά Ε΄- Επανάληψη 3ης Ενότητας - ΄΄Κλάσματα, κεφ. 14 - 21΄΄
Μαθηματικά Ε΄- Επανάληψη 3ης Ενότητας - ΄΄Κλάσματα, κεφ. 14 - 21΄΄
Χρήστος Χαρμπής177K visualizações
Μαθηματικά Ε΄ 3.15. ΄΄Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Ε΄ 3.15. ΄΄Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα΄΄Μαθηματικά Ε΄ 3.15. ΄΄Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 3.15. ΄΄Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα΄΄
Χρήστος Χαρμπής79K visualizações
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 4ης Ενότητας ΄΄Eμένα με νοιάζει...΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 4ης Ενότητας ΄΄Eμένα με νοιάζει...΄΄Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 4ης Ενότητας ΄΄Eμένα με νοιάζει...΄΄
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 4ης Ενότητας ΄΄Eμένα με νοιάζει...΄΄
Χρήστος Χαρμπής22.9K visualizações
Φυσική Ε΄ Τάξης - Επαναληπτικό 1ης Ενότητας ΄΄Υλικά Σώματα΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Φυσική Ε΄ Τάξης - Επαναληπτικό 1ης Ενότητας ΄΄Υλικά Σώματα΄΄Φυσική Ε΄ Τάξης - Επαναληπτικό 1ης Ενότητας ΄΄Υλικά Σώματα΄΄
Φυσική Ε΄ Τάξης - Επαναληπτικό 1ης Ενότητας ΄΄Υλικά Σώματα΄΄
Χρήστος Χαρμπής70.7K visualizações
Γεωγραφία επανάληψη στις ενότητες 12-17 por parkouk Koukoulis
Γεωγραφία επανάληψη στις ενότητες 12-17Γεωγραφία επανάληψη στις ενότητες 12-17
Γεωγραφία επανάληψη στις ενότητες 12-17
parkouk Koukoulis10.5K visualizações
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 2ης Ενότητας ΄΄Κατοικία΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 2ης Ενότητας ΄΄Κατοικία΄΄Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 2ης Ενότητας ΄΄Κατοικία΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 2ης Ενότητας ΄΄Κατοικία΄΄
Χρήστος Χαρμπής21.6K visualizações
Γλώσσα ΣΤ΄. Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄ Η ζωή έξω από την πόλη ΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα ΣΤ΄. Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄ Η ζωή έξω από την πόλη ΄΄Γλώσσα ΣΤ΄. Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄ Η ζωή έξω από την πόλη ΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄ Η ζωή έξω από την πόλη ΄΄
Χρήστος Χαρμπής52.7K visualizações
Φυσική Ε΄. Επανάληψη 3ης Ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Φυσική Ε΄. Επανάληψη 3ης Ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄Φυσική Ε΄. Επανάληψη 3ης Ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Φυσική Ε΄. Επανάληψη 3ης Ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Χρήστος Χαρμπής79.3K visualizações
Ιστορία ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄ Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και... por Χρήστος Χαρμπής
Ιστορία ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄ Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και...Ιστορία ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄ Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και...
Ιστορία ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄ Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και...
Χρήστος Χαρμπής79.7K visualizações
Γλώσσα ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Κατοικία΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Κατοικία΄΄Γλώσσα ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Κατοικία΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Κατοικία΄΄
Χρήστος Χαρμπής90.2K visualizações
Μαθηματικά ΣΤ΄- 2ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 12 - 18 por Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά ΣΤ΄- 2ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 12 - 18Μαθηματικά ΣΤ΄- 2ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 12 - 18
Μαθηματικά ΣΤ΄- 2ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 12 - 18
Χρήστος Χαρμπής31.9K visualizações
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 4ης Ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 4ης Ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 4ης Ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 4ης Ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄
Χρήστος Χαρμπής18.3K visualizações
Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄
Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄
Χρήστος Χαρμπής41.3K visualizações
Φυσική Ε΄. Επανάληψη 1ης Ενότητας: ΄΄Υλικά σώματα΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Φυσική Ε΄. Επανάληψη 1ης Ενότητας: ΄΄Υλικά σώματα΄΄Φυσική Ε΄. Επανάληψη 1ης Ενότητας: ΄΄Υλικά σώματα΄΄
Φυσική Ε΄. Επανάληψη 1ης Ενότητας: ΄΄Υλικά σώματα΄΄
Χρήστος Χαρμπής77.9K visualizações
Μαθηματικά Δ΄ 7. 45. ΄΄Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Δ΄ 7. 45. ΄΄Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα΄΄Μαθηματικά Δ΄ 7. 45. ΄΄Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 7. 45. ΄΄Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα΄΄
Χρήστος Χαρμπής33.9K visualizações

Destaque

Φως por
ΦωςΦως
Φωςtheodora tz
636 visualizações2 slides
Αναπνευστικό σύστημα por
Αναπνευστικό σύστημαΑναπνευστικό σύστημα
Αναπνευστικό σύστημαtheodora tz
1.1K visualizações2 slides
Ηλεκτρομαγνητισμός por
ΗλεκτρομαγνητισμόςΗλεκτρομαγνητισμός
Ηλεκτρομαγνητισμόςtheodora tz
658 visualizações2 slides
Ενέργεια por
ΕνέργειαΕνέργεια
Ενέργειαtheodora tz
711 visualizações2 slides
Έμβια & άβια - Φυτά por
Έμβια & άβια - ΦυτάΈμβια & άβια - Φυτά
Έμβια & άβια - Φυτάtheodora tz
1.1K visualizações2 slides
Ζώα – Οικοσυστήματα por
Ζώα – ΟικοσυστήματαΖώα – Οικοσυστήματα
Ζώα – Οικοσυστήματαtheodora tz
654 visualizações2 slides

Destaque(19)

Φως por theodora tz
ΦωςΦως
Φως
theodora tz636 visualizações
Αναπνευστικό σύστημα por theodora tz
Αναπνευστικό σύστημαΑναπνευστικό σύστημα
Αναπνευστικό σύστημα
theodora tz1.1K visualizações
Ηλεκτρομαγνητισμός por theodora tz
ΗλεκτρομαγνητισμόςΗλεκτρομαγνητισμός
Ηλεκτρομαγνητισμός
theodora tz658 visualizações
Ενέργεια por theodora tz
ΕνέργειαΕνέργεια
Ενέργεια
theodora tz711 visualizações
Έμβια & άβια - Φυτά por theodora tz
Έμβια & άβια - ΦυτάΈμβια & άβια - Φυτά
Έμβια & άβια - Φυτά
theodora tz1.1K visualizações
Ζώα – Οικοσυστήματα por theodora tz
Ζώα – ΟικοσυστήματαΖώα – Οικοσυστήματα
Ζώα – Οικοσυστήματα
theodora tz654 visualizações
Μεταδοτικές ασθένειες – Αναπαραγωγικό σύστημα por theodora tz
Μεταδοτικές ασθένειες – Αναπαραγωγικό σύστημαΜεταδοτικές ασθένειες – Αναπαραγωγικό σύστημα
Μεταδοτικές ασθένειες – Αναπαραγωγικό σύστημα
theodora tz744 visualizações
Θερμότητα por theodora tz
ΘερμότηταΘερμότητα
Θερμότητα
theodora tz919 visualizações
Κατηγορίες ζώων por theodora tz
Κατηγορίες ζώωνΚατηγορίες ζώων
Κατηγορίες ζώων
theodora tz611 visualizações
Οξέα - βάσεις - άλατα por theodora tz
Οξέα - βάσεις - άλαταΟξέα - βάσεις - άλατα
Οξέα - βάσεις - άλατα
theodora tz710 visualizações
Φυσικά ΣΤ΄ 1. 2. ΄΄Πηγές ενέργειας΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Φυσικά ΣΤ΄ 1. 2. ΄΄Πηγές ενέργειας΄΄Φυσικά ΣΤ΄ 1. 2. ΄΄Πηγές ενέργειας΄΄
Φυσικά ΣΤ΄ 1. 2. ΄΄Πηγές ενέργειας΄΄
Χρήστος Χαρμπής12.8K visualizações
Φυσικά ΣΤ΄ 1. 1. ΄΄Μορφές ενέργειας΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Φυσικά ΣΤ΄ 1. 1. ΄΄Μορφές ενέργειας΄΄Φυσικά ΣΤ΄ 1. 1. ΄΄Μορφές ενέργειας΄΄
Φυσικά ΣΤ΄ 1. 1. ΄΄Μορφές ενέργειας΄΄
Χρήστος Χαρμπής10.8K visualizações
μορφές ενέργειας επανάληψη por Giorgos Papanikolaou
μορφές ενέργειας επανάληψη μορφές ενέργειας επανάληψη
μορφές ενέργειας επανάληψη
Giorgos Papanikolaou24.4K visualizações
Διδακτικό σενάριο: Ενέργεια por evakou56
Διδακτικό σενάριο: ΕνέργειαΔιδακτικό σενάριο: Ενέργεια
Διδακτικό σενάριο: Ενέργεια
evakou5612.2K visualizações
ενέργεια 1 por fotist
ενέργεια 1ενέργεια 1
ενέργεια 1
fotist16.9K visualizações
Φυσική ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Θερμοκρασία - Θερμότητα΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Φυσική ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Θερμοκρασία - Θερμότητα΄΄Φυσική ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Θερμοκρασία - Θερμότητα΄΄
Φυσική ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Θερμοκρασία - Θερμότητα΄΄
Χρήστος Χαρμπής59.9K visualizações
Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 3ης Ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 3ης Ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 3ης Ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 3ης Ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Χρήστος Χαρμπής74.7K visualizações
Εννοιολογικά πλάνα των μαθημάτων Ιστορίας Δ΄ por Ηλιάδης Ηλίας
Εννοιολογικά πλάνα των μαθημάτων Ιστορίας Δ΄ Εννοιολογικά πλάνα των μαθημάτων Ιστορίας Δ΄
Εννοιολογικά πλάνα των μαθημάτων Ιστορίας Δ΄
Ηλιάδης Ηλίας1M visualizações

Similar a Κυκλοφορικό σύστημα

κυκλοφορικό σύστημα por
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημαfotist
8K visualizações15 slides
το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5) por
το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)
το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)Despina Setaki
3.5K visualizações12 slides
κυκλοφορικό σύστημα por
κυκλοφορικό σύστημα κυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα MARIANTHI LOUKAIDOU
441 visualizações11 slides
κυκλοφορικό σύστημα por
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημαΚονταράκης Φάνης
175 visualizações11 slides
Κεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημα por
Κεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημαΚεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημα
Κεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημαΠαναγιώτα Γκογκόση
2.1K visualizações111 slides
Kykl syst por
Kykl systKykl syst
Kykl systpolyzois
2.7K visualizações7 slides

Similar a Κυκλοφορικό σύστημα(20)

κυκλοφορικό σύστημα por fotist
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
fotist8K visualizações
το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5) por Despina Setaki
το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)
το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)
Despina Setaki3.5K visualizações
κυκλοφορικό σύστημα por MARIANTHI LOUKAIDOU
κυκλοφορικό σύστημα κυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
MARIANTHI LOUKAIDOU441 visualizações
Kykl syst por polyzois
Kykl systKykl syst
Kykl syst
polyzois2.7K visualizações
κυκλοφορικό σύστημα por Kostas Chorianopoulos
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
Kostas Chorianopoulos1.4K visualizações
το κυκλοφορικό σύστημα Βαγγέλης Κάβουρας por Kon Vasiliadis
το κυκλοφορικό σύστημα Βαγγέλης Κάβουραςτο κυκλοφορικό σύστημα Βαγγέλης Κάβουρας
το κυκλοφορικό σύστημα Βαγγέλης Κάβουρας
Kon Vasiliadis472 visualizações
3ο Κεφάλαιο.docx por ΤΟΝΙ
3ο Κεφάλαιο.docx3ο Κεφάλαιο.docx
3ο Κεφάλαιο.docx
ΤΟΝΙ 21 visualizações
Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο por Despina Setaki
Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωποΜεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο
Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο
Despina Setaki20.9K visualizações
Biology a lyk-kef3 por ht101
Biology a lyk-kef3Biology a lyk-kef3
Biology a lyk-kef3
ht10117.8K visualizações
Κυκλοφορικο σύστημα por Gepsi Mos
Κυκλοφορικο σύστημαΚυκλοφορικο σύστημα
Κυκλοφορικο σύστημα
Gepsi Mos3.8K visualizações
η κυκλοφορια του αιματοσ por Elsa Kamba
η κυκλοφορια του αιματοση κυκλοφορια του αιματοσ
η κυκλοφορια του αιματοσ
Elsa Kamba45 visualizações
μικρή και μεγάλη κυκλοφορία por Iordanis Garipidis
μικρή και μεγάλη κυκλοφορίαμικρή και μεγάλη κυκλοφορία
μικρή και μεγάλη κυκλοφορία
Iordanis Garipidis40K visualizações
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ por katkalos
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
katkalos16.5K visualizações
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt por saniktheteacher
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.pptΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt
saniktheteacher51 visualizações

Mais de theodora tz

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς por
Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς
Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς theodora tz
10.3K visualizações16 slides
Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί por
Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοίΝομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί
Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοίtheodora tz
1.1K visualizações5 slides
Εγκλίσεις por
ΕγκλίσειςΕγκλίσεις
Εγκλίσειςtheodora tz
2K visualizações9 slides
Τα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή por
Τα είδη των προτάσεων ως προς τη δομήΤα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή
Τα είδη των προτάσεων ως προς τη δομήtheodora tz
820 visualizações6 slides
Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί por
Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοίΔεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί
Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοίtheodora tz
1.1K visualizações11 slides
Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς por
Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούςΘυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς
Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούςtheodora tz
1.3K visualizações11 slides

Mais de theodora tz(20)

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς por theodora tz
Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς
Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς
theodora tz10.3K visualizações
Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί por theodora tz
Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοίΝομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί
Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί
theodora tz1.1K visualizações
Εγκλίσεις por theodora tz
ΕγκλίσειςΕγκλίσεις
Εγκλίσεις
theodora tz2K visualizações
Τα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή por theodora tz
Τα είδη των προτάσεων ως προς τη δομήΤα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή
Τα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή
theodora tz820 visualizações
Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί por theodora tz
Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοίΔεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί
Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί
theodora tz1.1K visualizações
Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς por theodora tz
Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούςΘυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς
Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς
theodora tz1.3K visualizações
Διαίρεση por theodora tz
ΔιαίρεσηΔιαίρεση
Διαίρεση
theodora tz1.8K visualizações
Στερεά Ελλάδα por theodora tz
Στερεά ΕλλάδαΣτερεά Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
theodora tz1.3K visualizações
Ελλάδα η χώρα μας por theodora tz
Ελλάδα η χώρα μαςΕλλάδα η χώρα μας
Ελλάδα η χώρα μας
theodora tz816 visualizações
Φτιάχνω ταυτότητες για τα γεωγραφικά διαμερίσματα por theodora tz
Φτιάχνω ταυτότητες για τα γεωγραφικά διαμερίσματαΦτιάχνω ταυτότητες για τα γεωγραφικά διαμερίσματα
Φτιάχνω ταυτότητες για τα γεωγραφικά διαμερίσματα
theodora tz1.3K visualizações
Τα σημεία στίξης por theodora tz
Τα σημεία στίξηςΤα σημεία στίξης
Τα σημεία στίξης
theodora tz1.2K visualizações
Μέρη του λόγου por theodora tz
Μέρη του λόγουΜέρη του λόγου
Μέρη του λόγου
theodora tz1.4K visualizações
Ιστορική γραμμή για όλες τις τάξεις por theodora tz
Ιστορική γραμμή για όλες τις τάξειςΙστορική γραμμή για όλες τις τάξεις
Ιστορική γραμμή για όλες τις τάξεις
theodora tz4.9K visualizações
Σχολικό ημερολόγιο 2020 - 2021 por theodora tz
Σχολικό ημερολόγιο 2020 - 2021Σχολικό ημερολόγιο 2020 - 2021
Σχολικό ημερολόγιο 2020 - 2021
theodora tz540 visualizações
Ημερολόγιο Σχολικής Χρονιάς 2020 - 2021 (ανά μήνα) por theodora tz
Ημερολόγιο Σχολικής Χρονιάς 2020 - 2021 (ανά μήνα)Ημερολόγιο Σχολικής Χρονιάς 2020 - 2021 (ανά μήνα)
Ημερολόγιο Σχολικής Χρονιάς 2020 - 2021 (ανά μήνα)
theodora tz419 visualizações
Στοιχεία μαθητών por theodora tz
Στοιχεία μαθητώνΣτοιχεία μαθητών
Στοιχεία μαθητών
theodora tz246 visualizações
Πίνακας για τις απουσίες μαθητών 2020 – 2021 por theodora tz
Πίνακας για τις απουσίες μαθητών 2020 – 2021Πίνακας για τις απουσίες μαθητών 2020 – 2021
Πίνακας για τις απουσίες μαθητών 2020 – 2021
theodora tz338 visualizações
Ο ραφτάκος των λέξεων por theodora tz
Ο ραφτάκος των λέξεωνΟ ραφτάκος των λέξεων
Ο ραφτάκος των λέξεων
theodora tz1.1K visualizações
Στη βιβλιοθήκη της μάγισσας Σουμουτού!!! por theodora tz
Στη βιβλιοθήκη της μάγισσας Σουμουτού!!!Στη βιβλιοθήκη της μάγισσας Σουμουτού!!!
Στη βιβλιοθήκη της μάγισσας Σουμουτού!!!
theodora tz378 visualizações
Ευρυτανία - Ο τόπος των καλοτρεχούμενων νερών por theodora tz
Ευρυτανία - Ο τόπος των καλοτρεχούμενων νερώνΕυρυτανία - Ο τόπος των καλοτρεχούμενων νερών
Ευρυτανία - Ο τόπος των καλοτρεχούμενων νερών
theodora tz136 visualizações

Último

ζωα υπο εξαφάνιση.pptx por
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxStella Mpezantakou
57 visualizações11 slides
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
15 visualizações2 slides
Dikaiomata_2023.pptx por
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
236 visualizações33 slides
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣssuser43d27b
30 visualizações22 slides
amea.pptx por
amea.pptxamea.pptx
amea.pptxssuserf0f53a
44 visualizações21 slides
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
314 visualizações15 slides

Último(20)

ζωα υπο εξαφάνιση.pptx por Stella Mpezantakou
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou57 visualizações
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 visualizações
Dikaiomata_2023.pptx por 41dimperisteriou
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx
41dimperisteriou236 visualizações
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b30 visualizações
amea.pptx por ssuserf0f53a
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a44 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212314 visualizações
Η Ασπρούδα por Dimitra Mylonaki
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki9 visualizações
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες por Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki14 visualizações
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf por Tassos Karampinis
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
Tassos Karampinis5 visualizações
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf por Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas5 visualizações
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki8 visualizações
τεχ22 23.pptx por Ilias Pappas
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptx
Ilias Pappas13 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου34 visualizações
Έγκυρη ενημέρωση por ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 visualizações
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx por 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas9 visualizações
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ por ssuser43d27b
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b33 visualizações
Σχολικός εκφοβισμός por ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b35 visualizações
Επιχειρηματολογία por Dimitra Mylonaki
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
Επιχειρηματολογία
Dimitra Mylonaki28 visualizações

Κυκλοφορικό σύστημα

 • 1. 1. Συμπληρώνω τα μέρη της καρδιάς: 2. Κυκλώνω τη σωστή απάντηση: Τα αιμοφόρα αγγεία που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά προς τα περισσότερα όργανα του σώματος λέγονται: 1. φλέβες 2. τριχοειδή αγγεία 3. αρτηρίες Οι ομάδες αίματος είναι: 1. πέντε 2. τέσσερις 3. τρεις Τα αιμοπετάλια: 1. βοηθούν να κλείνουν οι πληγές 2. μεταφέρουν οξυγόνο στον οργανισμό 3. μεταφέρουν το αίμα από τα όργανα του σώματος στην καρδιά Οι βαλβίδες επιτρέπουν τη ροή του αίματος: 1. μόνο από τους κόλπους προς τις κοιλίες 2. μόνο από τις κοιλίες προς τους κόλπους
 • 2. 3. Βάζω τις παρακάτω προτάσεις σε σωστή σειρά, για να περιγράψω την κυκλοφορία του αίματος αρχίζοντας από την αριστερή κοιλία: Το αίμα που μεταφέρει οξυγόνο από τους πνεύμονες πηγαίνει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Το αίμα φεύγει από την αριστερή κοιλία και μέσα από τις αρτηρίες φτάνει στα διάφορα όργανα. Από εκεί κατεβαίνει στη δεξιά κοιλία περνώντας μέσα από τη βαλβίδα. Περνά στην αριστερή κοιλία και από εκεί αρχίζει πάλι το ίδιο ταξίδι. Δίνει οξυγόνο σε όλα τα όργανα του σώματος και παίρνει από αυτά το διοξείδιο του άνθρακα. Το αίμα που μεταφέρει διοξείδιο του άνθρακα φτάνει μέσα από τις φλέβες στο δεξιό κόλπο της καρδιάς. Από τη δεξιά κοιλία πηγαίνει στους πνεύμονες όπου αποβάλλει το διοξείδιο του άνθρακα και παίρνει οξυγόνο. 4. Απαντώ με συντομία στις παρακάτω ερωτήσεις: Ποιες είναι οι δύο κύριες »διαδρομές« του αίματος στο σώμα μας; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Σε τι διαφέρουν; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Από τι επηρεάζεται η καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Πώς αισθανόμαστε τον καρδιακό παλμό μας; ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………