Randeer mein-sunniyon-ki-fathe-ajeeb

Other
OtherOther
!r.u; {ftr +*'*}.:.tu$J, 1' lld t,} u"t *Jl
Jiou;-"r i Uti.h,,f 3$ffil,J l i -uJ Ir,*#UP!Uir.-'b' i lti-hi U&4lJ t I -b.J b'+#U'
>!i^-J r
;q,;b;$r & r !-l!+f eL-, rj.rbi
J ., .( *r1..git,
".3hu*fu
;.t i" df r .iUJ
tt 1!g 6A ., /t i, v.,,fut?,- iwffi,y *.,'g',
,4 *V *' *$si,* +;W &r' k +, {qi
il*o* lhn *j, r'.I n.i * I t t Lt rj., rh *i Lqil*/ I ts *t 3 1y'-s t$ ;*r)t fl iq,*,r,i L *
o,;{, i) u4., p'6 ! tiA o 4!* v@vht.,r i, v
1ry4 7i /* Y, ivs r, r,l W;,*6 t
lt),' 6'/,
to; iy
{.for.* J t".Lu; 1,{x o & tu, {,* ri i,
oti i1,': -it'iu ir'/tt t,,; tlgi, /. ; d,
d/
. ,Li
s*lLI
$$l
u$r,rY r-L
N Frr
$.hl
t{t'sql
NF]
"Rt
j
[$lc3
r,rr{t'll ,'
o d83os/ e,,ll grl: ?/r'/4(ry brC-rE t
,fi,h
7,*O,uS"ai ryf.7taafl!:vi
dky,l, *, vr
!J,' ( F1
*j n^u.
SP!,"
yi
6irJr,'ti'qvcJu;t'*fVlfit.tlt1fi .tihWrtttr,
"n /u I.i, *,) E, i,) ri'Llu $ a,- /o i &,
fiJt * i $ bt 1
u t *P $,oi W o* cl'i rf-,
o I v, v,,, rl $,,l,!fu,!:
: y f; !:::
t
r!Itt,lt rV. 6i gJt : 6'qv ) ) 4u;f6 Vf w s+ 6 L i*
A*,i *t r
";t z.g t/r,, rr. 4v ; ui ff6 4 a ;
14, ut 2; -t;44P$,. I i.,F
o.
{fri6 "
o,
;,, .t
t'n- / t/rvo-l! i.r o, $, in* * i,o
-{,
1,1L t, nir *J 6;, 6fi1y;
! 4 y i, /!
b* Lf r,i-/' &J ; #. A/e," fi.t 7
; vi V,
:' *
tidll;l,x* )i a76o,rvL A'sP A tt f,i;
vr =a/t
sY * ; t
! ij,;tr;) m *l d r! t
; L, t6 b
t) r * fJ U q,,, t
* gu.o t 7ai,*u o gl t
;fl @
"
i : t :
sli $* l,U t iili g5 n 1i). 4b di D
cPPg I v
frHtiyfr,fi,w#{1trffi':-
i wl;i,.,;;t / r"a*;/r;
u d; (
4t {, /.t 2 n 4/a t rtY ot t
4i{u.- St7
t't''d
{;
4 r'v',i /8 6' & yr*(o P *ffi u r
ur 6 vr t
'e, /. yv 61, +, bi ii $Vq, !, I .
Fy i{$ v, t.
i/+ryfur,' elfi, )[, i,l,i{ra ;, t/-,j v
:,
| *t! {*}y, */ +, =?/#,r,, *i;ty,!r i,.ftt ttl,*u:,ktiir^,sr/*-(;t,
o
ir N:rf::IJ : ff 4; v (q itoa"f a *(u7 /Lv.l/ f.( t, t vl t.rr qt f v ?at; l', grr ?1*
4'r./* u',?-rlI ir z r4 ur! J1, 6 ! t;.+ * v
,l.,r1 LtS/{*,q L (gy.g tt
"
6fr v l gfr,r,t
tt $ o
fiaa t o ; f4/; t..
61 +t V $ u Hk{er
7;'* rit ito qh tr Z, i+U,, u4!,
(
i
*rglft1lt-;; t)
6,v *y i)
tU,' y,I qt I 1at"/{ttl f "{*v6I
l*j| UV;
"LQ, /y,,w, {,{ Yit fi&1^,,a^;,,0
fu!
'€. u,
liie;r )li ctp, /1
1
I ofi,x li; f I
b t;,i,,t 1
; u t ri, d, lA l+ 9",2*1 vL uti
*. ,"oVtt, ; 0',4ct ) $1r/L'* .zt7- 4Ut ,t)
'
. uoV t It ) U:
{t;Cf
, U
6t1r" Yr' +: r''
7
r')*lr' *V r i 144i { rq {.l' t *., i.
"t
/:
)
4r, )ri,,V4 * g i t, tP*frwl! 4,t,t ),'q
"
rZ *i & lovvi, i&, ! ?P), /d 4:t ..-a . -/ - ..- ,.. tl.
I tIF*, ;'vi, ly:iP iS,!i
{t * S
i u* t qJ
'-l 1,,,,,yJ, :oi, l.r:r;X$ * Jo) |3-r7 i,;':
i#r l;Pfrt)
* t i-t /-r1,,, # i,*1 yn-t?O#LY oFZlt
,: ilk ttr V ziit {i+ r, )t t tV,{6',4 i', it
#,*i, i /, r
P*'r, 4fr1 s;4,Y/*
L} s{ v,t*p,tP iir{'y;rt#t b Gt)' |l*st i
"it i
fi, ii4,- i, i rl:*d I g a;', t g, g! t'ii i 4
oia-t,1 t
sj V *ififr'4/", * w
f +' ",
bJ
t ;4 J/a*a' or; 7 1
t'-'-,r"Lt:'f.;)fi4H
a'
'ii,,
L;o *) lo r- b c)VV& i !V'[r? ffi' *^&
(u{q, rrt o;a, {4;', 7' ; q P11 j; t;ffi
{t,{,-l' u,, t t vt ), b O t c/ tz r.y' t V ; gr I u.Y i, |,fi
) &, fiW;lgl o;l t
15
t Ql q/u q I *nrt
u, t r rlri,ffv r t i, -8)v ;;rt i'. {i rt
* t t I fi ,h olllt{lu *, i) tt
^
',j off* *-4d,;, t* rdrtt*t c r{,y l, cri,S; trt
,t b,rs& dP zt t1Es.rlffi,/X ?; Qii?
*{'fl,
C, C g* +r' /cf,,i,x o r frcs rpt 6iia t
{{g
"r,
& C t,a{ds'i 4. bt crt r4t, * t, iflS g,
{ g y !.,,, it, i
s4fr,f Vtl l,I}/+;ct1 *o4v f
j,.tt&tj,4tr;fii:i;gvr,;,;,,,,1ialagrit-r,
ev'$fw{4i.6it6$qi"4iyfr i;,,o,
=t; ;d,&'u,;* *,) o*I,6 a,ilr>;-,* t iu
, );{)' ;# 6 ; ;/,6xi; c*+., {",UJ* u,
i
/, Ul,! b {a/, {o, /r.Wi ttg: | 4*:, t
d D
'yQAM#*tip!,
lr, * itr t';"t, Iai, n #*p t't,:b,4p sV
tu).lgt t fu r *fut t,. i, d t; wigf,raU ; ra qsita./l.n _" v , rr::_ - _
d.#ttp 1r,#Qh e Lfr' gy7/*Ab tiaot t I G' a i*
f.u. * r$.6 rfit' r t7 {t t ait dD)' f ',,fit 1',
4, J II * /)li ; t'{,, * r, du*,;,$* $1
',fu
,,h a,;ip C,;tii,t ; t
s, b,
lil /i"" d t#'$r s{ag !; *11,*p lr $., uf, ;,t #j r q !-r q
,fr, *eir6:rds:,1!4.:tr;,rVreliy g,-iifi,/,
i t;d'. . a, 14ii u V;uf*,t +-,*",,i+.*l t
4:)i'yhbi+, rfrgf.* y. ft g *t t.* t,,j ri
+rt,
k,'iL$,,Mth
di6t)rrYrt;*,s1.
Lj.ot.itrt *;Sfif^lt ; 4t *e.,*q.,i", ,L!r )t t i7 s
*Frs::,t'Jlj
:ttYt
-1--r
i!!;a
,r1-'
'r*
'f.ht!,Jv- '!
r*--;__l
,.**r.o
w,*/u4ffi;,
'vit*
iiri wi
1 u-" t
S
ilsg! xd!t:-. *,'li***u {"1 Wd * u
!,
| !, s,* it A aiy *t'giiw *Ati d a/
lvt't:L,r
;u Fl,, oSy1{ a; q, $4glt o it, /
f1;t ! ;1$,ra "t
l*t; q ** I t2i,t
,yttLtfiepl-ff #44&***ibt--oirfr
4 i fift, 4;; f; rlr' fu;/4 : w:! lu ; tI.ta s#
'(j v 15i e gll {a,t i 7-'
i};,,1;/i-* q;*;r
I tf*4 trg Lo, *; oP +"{i v-
ff t
2., ig) i., I 6t>tttr,ttl tfi utllg {,0*; I
qLr /i t' 1,,
{yr,i o'l**ii I C., W 4 t
i q v
.,t) t' ; c;{,n W q /l,t ;[ t {a7 * 6,! rt rF,.r,l:
ql' &o ri, sl,' i dLt/' t *rU, r ii, a
P' d
"
lL
B i; *{& 1* d*u H, it w,,r, ;, !, tttq ?t it
dr;'iW! i ;,ilp$; tu,,,);t
* :t$* r;*, *e, 1r, tt r:4 g!* t,W: k' z VrF
;u@-
J{o
fuWP,ij it :i bte.f1 4 t(1- p y u).*,,-tu t
f Yf ,
Yyil, l
w d*{,,'$,r.*v W,Iil "
le1i*, *it, i;l iryl, t. dyr, t
tilrr#.#"t/,Y;-,#:,'/tltrjr,FKl-Jfi,r*:'J")+,y*NJ*oiy'aS
{rr 1,/, /;6ti.z4 fi7 dg,:el {a ; dt{t,
lfU do r u b
"
$t(l{oi!2 t: w r"1s)ry' : I
t: D)
frift.U,l+ i tr" i i, b,l*"-at; rq e 4l
/*,y rt fi, VU,t, 4fd td t,ti 1U{/A {rr
f*t'(ib - grg; ir,
fql,#r/a y6/j:
V:4$ tl u|** *.i or.x r:s, r* #rt : i, .1.11/
6' i;r; !'{' | $;A,iix i
I {l .y
i * ut t i;t+, v, r a{fu,,,,
wffi:*Ey;nr.W"r
Hrr::4;ii/ue;{y;v'UDgl-{.6V16;,fu
g'* ;rit q 6 ina.ir,!,',, tbi i* 4{o o r, I'"r)
!*i,;q, i-gy, *tutft? g)r **r*,,,1it dui j.r
* r") vg g'i,ii,r i, r {,,, ;"r,iok ; t *
trw,t:;:r;i*,{#;*tt /*t#,,, i. q i[;w i *., O, UOiit"WI
2 1 {' i.io tr g C Vuli d;,'- tt i tl *}{-* i * U ti **
*i;a-J;|15r**Jyr1i,;,s,iifu yir*i*ty-r,+i;ii
tr!: i: f' ! ?pr ",t1
1s oi ? a /2 /*1if,r*-Llt;-,itt'j:l*t,,ryw.UiO[r,;;t*'Cl*rttnt' jg'l
W,W:
i; i, zv, at{i, r, ; v/* ( {(, * rt
ft, dr,:', r
-
Qtit ilndwiir't t{.'l ytttlr'L-tL*'l; *,rt
;;,{i:{";i;;$a;1i;',stii''441
{T;,i,r' $, *!,slr 4 {, "*Pfl' # s-,yii,,;i
E*{, l' i}f w-, l,ridt; * or' i7gi u,$ #L;{ u-', }i t/$ ;; ot
q* u.7, 7fv
I; U t *,*"tt tt;b w 8, gf '? tli{' t
! t
"}'x
l.'qd' t
',;u
$U,y' ttutt Lt,, r$ct 4). i 6ty ; $/Y;3'
filV i&t a1i., 6 ai t, :'Ir1 l, i.f V,fi* Vi;t i
|
6i|,fiyii" 4,, u;J i ey rF { n iv
*5 IUG * ltrtc) gt' t rb s P1 7 f u,tf't'st' ii v
i*1,r/",/lxf/*raffi*i:'
dtrll; *e.
t/,
Wr, ; }-Q.i r *, t7<fid t t **: fi/ cti,,r4, (, iP*,
a! * lP 6, /712.; t; L w t r,Kt /tr,,,frs ) t, - oli,
t tt a u v 1
t:/q 6t ; u/+iJj o 6 t i+ ot i., L W*,y t,, t r,
6tiia/,f bh11u,*t *6t i c;ii;r,'t"&qtp)tt?t;ce ,/t)
'i *, d,/4t t ).
E-
r,, t i t, t 1, y'a t n rfuE' q g, ;u,fiu)
',, t:* {/'# /'St,t !b/,, r,
Randeer mein-sunniyon-ki-fathe-ajeeb
. , .. ./
- ; !
y r UV W / {,lu /*iSti)t ue,3,,v
a ti;y',*.;.:, to t
r7 r {V LV a v t r;pll[ J- *; *f
,fig L *4,r/ | rri ; {f, j.l}v), r W; t-b,(,'.tt I * 4 f/, fri ; *' *-i)v) r jflri t, *
g ifil u;,, g y,l w i" 2 " I t/'{.- D, o u ir
**'l t
@,fi,,i i:* i {f' * Uo;, 4t, i4 *; t ; v
*'Y & k u t b+ s i rr+, * /a t tul !g,x* i.
il r,
+ r ;(!a 4 v.4 t rj.g t,i,, t n i r //r ; r*; (
,t.,.ti.
:,;
iii,, s t,tv *;' ar;"i i * i? u { r o
} b!,. - s,|t*L|! r .,,
,-; V /€/ cl Ftl r t
i ;.;*lr --[tz-r,s t n l
s w tb t t
2, l', s; u. I /ifiir, *r r
rI !.,:, -* 1,.*i,
I
ilr-, !
, t fr * ij,*' t
f,*!, 1, 1 t
5f;.t
fF ry2*t 1)$';a. .,at
i &, t, /.,>r,, c) tb, qy tl*, Jba*fe f r * s1,>
/. *! v i t
7,# ;Ji
L*,,r,,f. id*p, | " L i -,-
p
* rr fifr @ *, L **4 t
*f uti ?,p
'r.ffi56,'#Yi::,f#frif,
( :v-t7'-) ry, 1 c2 a./, u, * *,r r.r* 7 fu7*tIyr.* y -{i J,Ott + ** t ) d ; L* yf, Ltf&, v
/*,*iV+, tt
4g i !|q0, i
"tti
;& * o o/ i
-Q'i1 & q rf ,,,b, r. 1',, li d. i,i;i l) i')** J, y *,,
o i *|pAt{: 6:t & e a p, [ 6, ii tn * ua.fr
u,F*F,tujrrO ry <.{x- rl ti'r t *' I o
| ffi a I
d
, ti [,li ri.t, * Ld i 6 ?t b ) a iJ s',i Li,t 1'
.t !y|$V dyvt rt $ufr !.,* ir 't*aritt:5qt",{sg i
2 t'" ; u/r* *
:'.df {iw *i,li:1'! yi n,
*,oqi I ,* f1|4P,e* &,4stit ttrt|;uy,,1tJ
LJ,t/1,,,./' /te,l,,1i.' +b *;' V y, l*r vt J's V
-r7,t, ri g',,, /o, t, 4 @ U'fi t i, O #t, cff+ I
1-'y' {l torffr4 tt W,,}*'f, tl* ;p I
Llr'Uf I
r, rU 4 P4,i] U f, st ltfin i r, l,!' i t,
4 du ;1*/4 l,( rlw + ; d.tr L i i*;ft1,6 i'&
4 1.,t, u r 16/ ti* t),wr)d, of i
4 g*,, / *A li
{ri + t, ?L, ! o V ffi t ; i/,/;, {rtr< y u t;r{,r + !, Y
u; ! o v,
{p t ; vliir u{$t ;t L r0
# * r, f,?-r t), ty t tp, 4 {@ v 1., g-.1"-
),i'ui:tt ;;U;;i,,p',j,,,;; ft ri 2 *,fu{a"y ftrri.4 4?, rf] t
I t
f t i, t b
{urt,; i*ffiit;,,fli t,, ?, k tJ, /,*'; df, *lytit sj1i,t7 t
r{: tt
4 t ). d)', E r, t
(/o r, d*,{54 ;o
$,/n* gw' r*i * i tri), fi, i, {,4;! t#dfiy, {frW
"t
I t- y gtil',t', 2 )',i,, ;Ztl"'/g.l/,X4/rfiafiiSr,#,,"*/:/S;do;u
'tr;,b,rya. 6i'] * i l-{oxi,tLrrt+ i),*/*u,
4 6Uof, i * q; va L) Iti * :,fr* r*1 97'*tr u LFI1 U*, i,2, i'eu, i, i;, eW,)I
'iq,Ji'!'Y ,luivffu4f*r),ol , t
t
I
I
I
I.
I
I
r.lF*"'yc-rb qi:;iu1
'rJgt**-,Lt7i$,15!t
1yU.,i.G.o,G**-r."
j,rl4,bt4{irJry jt
/i$,.d(fr.q.o',:,
W*r { t tt gt,{a;L glt ir,u
$rj lffi0y,, t t
6,/s1 tb g,, *aWa-
/
'i2uhbf,-/,t'Y?-l{tu#,Jl v/i;*YXr"vEl vzm sf"t U4 I I Vx* .c, €.Jr,{r /4-t
.u4 4< 4 (
fi{ar I lr!,i.,r;$,r., i aki#.
t!,t, )i ,; t.,r1nu4.l
l*y'1)g;,$ii"ir:,3
6,;! t;fiiti* ;16 I I L,r o uib lt tvt ;;.t..,19!y'e !qt.{e V6 I I /lr '',,&-{ulGt,,:.72:
{/
e' (y1,,,
o,: t
4,1 lfinfr} * #llan,(/,, r ;ftri' ir?,rel I ii;u,ffi :ru,::,
(rtg, / t64;u d y (
I lfr,Ai *i, il1)r
$u, *a r lo f .l 14,;#ri;il;ii
Sj*Jrt, +,; a tir,)ql
l;;,fr.3ri, tIir,l
W{;:w,Y,ll.#r;frw ilq y ;;"ii;8 i +y4i rr,& t,,*i
tq
i J'ru; t, $ t)s A. { ci d,, .li J} F a;, p.
/,;1yet}
I ii r;,1 t u 4, !. e,4,,,. I, t I i,ji i),, ; Jii. ti, I| ) ;,, { ;), Q),,;,iruqrk;J .,fqo,lr .:tri
, ; o rl,,r I' er E {" u !,t0, u {t i,., /&tl/^ -*,
i -:! rt', L{tA g#n, *'**,6 r, e} t/7 ii
i
;{i L a r: ; u ),
1
t${, g * lr'j.!'t i *t ",i) 1, Lfi .q ci
|
:" Vti "-
- {,ffl r,a 4lt f
' uffi.t u i t, ; w ;2
'i
*, r
.*;
.,,t'
a{V ch f y, *k;r,, u t}) r s,t r
I
: 1;
ir'i,:' t.'
rJ ; : gt, /r nr.* t" db u- t'fr -r,,L .. +. i, U-1. J *j' t',r.ilr'.c), /r ;, r ? f"b U' t
rf, l,:L ...
?, a.q Al;,/i *
i * ; e-tj tys::t2 c/-: O y'b gfr* rt', ry tWi: ;,4
i *rt t',,.1 I t Q{; 15,/,g;:; + *E a*j:*-,t .a -
-. J - .rt'_.-/6
, i
., * gf ra[.a ; a,, Lu,/a i LlrL* *e, ; L, /
d:, "i e o rdal 16 * d; . Lt) * i ;t i/
i;10;t
tr) 4
te) g t )
4 r,,'
1ig * I i 4r cttc$'L/o,,
.: ii.,!b *t+,,o- {t lnt
:;,rT,C
irf ti *,, jt
-rrrrl,':J., t , 1't, : .)'
.*11*A I ;-i, t
cfr.J;,r rr--! ;i Li;; l, i f
'';,3' - t' v )' rFF ) trti'r' ) 1' : fa ! t: glj p2'ro.
d W ^1
t,,
t r t t *! cf f,f.,t 1i.,x
fffiy1 rlt,'*i
,,*Yorr!.,,f
u*t*l},i,&'r$q,6
a$il;'t'v'{)'Jio
nud+:;,;;i'
I
I
I
l^
l-I
I
I
I
i
I
I
F-
(t!.;i,;dh;P!*
{rr*,.r&,;',i9.
/r,,,,ft,o-rf /+,
2:F:*;;trnt
(*,b*{,u{*.;,
&,y'urgtirr"/,5-(
fi,;rgY'r?Afiti
*a)t,6ri{,Dtgt,sG
/7r4,,;tl{'{o;4,
q"':,,.'t:rirq*:,lrl
tf4{,r*tgrglSS,ilat;
'.'_",. 1,-"(. .' " /,
w''ot+w/iaoi'(
*+(t{y:ft':!;'{i,tr,fur,;?/#
. (**r'U:;;'/it4";tu!.tifl.ivt{
I
)
i
I
l
i
(
{f
1,., I
4Al,.i ,
t tJ"
do,**6rtr//
/,1,*&r-fr.o,,r.
(4rtlt.fi/7 ir, dti
'{rtrW$ait'li$v)tt
'
d'n'# (&i,ir, 1,,,;,t,
{r/k,.(s,;,,ap
(t,rz(U',[/{J
/*1W;r!.;vct*r*
''JY3:;;,:,lo%,
+i.y/lrur1.,{;tt;;
Erl-r//a{i4{
,$,*id^{d{a*
;/, €:;* {/f bIfu u,t 1 ur t a*L t <st {y'
"
.' -"' #W;ba,I:d;r+';' *tT'b
fiqrfir;;*,i*,,,f,j;ll* a,,:i v L/ r ; t
gi,a1i {- N V *l /O t, L/*} t r J' J.l()} b L)/
fi,4! u{/,at'tt t a} * ; t
rt e-,!,, e-f .i v E, A
b;v u4l fr;t+ *)' P, *, ist t) uhfu :
Wgt- /$) w 1,,{r sa ; a*f{oylu, &fin,{dtf t { giw;'ncli ,-t*,,Fi[,lY trwfl; t
ti;,.y;fiffiffi
dl",tUUt u,yli,ltw;1frtPi
##ffi,!*x!fuw:ifi#,--y6{2l)yjjjJtfit
rc/u,?f /-7, * u t;si i,,*qctil,
/+,, {*i w q I
ry,, t
r E e$q/d 4, i?
/ '-
uil'# l*r+,irE,L,1,;t1iy!'{
6.?,r;#:fi/. ii;it. -,*, 4, f:-7r44/,{4il9
Iri, r /Jr, i /,ti*/s' i,I; 6fr, (t ft'
, |',1i,1
{M fnli,r:Y:t:lW:::,:i*ffiig
lgj',
r, fr$'u
;,,';f,),ffi#{:il#ff,Wfrtii
urrt'
l.
t.
r
i,,e;**,, t
ft.tJ
tt
v
r',
a)t :.
lJ.trt
iei
*/;t
W;#v:#{ffi
tr,tf,fff#,i,$#,t;;fr#ii
r*tuiir ,#t'$|
I
'r$i,y,i*u/.,v///c;r,;/e-4),;:;tt4)L,,urt
l4 tda * /df u/* u, r t
I I tvl*fl-fi
#* jr,tc,rj//r;%:-,,Tf;l,u,W,!,
rt!7*r,
tr,fi.
dlt i','/fu),r *q'Yl,Wi Y,M {
.,fA*i q iI t ijvr,-^,rt,
"
1 fi y ii 6' q.ryzt?lr (x u /i1 i'' vr'1'
y{tily Z,si,; V {/z t:
dii V,t$ d l,:,t{,* qV
. .' '-{d/J};*;/,/6 't*
3riry1,*,.1t- AS#l+fi'L6
rslr{tr*N}**o+,i},,&fr J,,,F4
.rtr*l), i?,f, ,, o, W t y *H t Udi4, U:g, s
*qlrd6 A {fr, -uF L7'v Lit
4 r**i,{t
*'o;|"*;q{bfr*{Frwna
tfiji; rt,?t
l
;r
lt
"fr:lyP)cw&*il*l'
Ot*t,
7t;e'{i,i#,,ff:l#l:ffi
; i $ 474:(Lt i J'il r cyl A dl/+i4 L?l
?ry;(j q.(W*,t t
OtPd*ra 4t t*t r/'>," Y
,trL:[,r.Jz t /+) ;6
j L c L;, t e;Sr4ll l]
f), P*
gla o iruia' lfr/I' r,t' -
* L1
Veil#*ltt::ffm:;Y,,on *,f{u, lrga,,ty{il V{Utt ti* // .
i*; e/,rlt i /d: :: {, @ {rt, ft;rz
,
6
1 de 14

Recomendados

Dars zikreilahiquranohadeeski roshnimain سید امیر شاہ por
Dars zikreilahiquranohadeeski roshnimain سید امیر شاہDars zikreilahiquranohadeeski roshnimain سید امیر شاہ
Dars zikreilahiquranohadeeski roshnimain سید امیر شاہOther
357 visualizações30 slides
Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1 por
Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1
Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1Historische Vereniging Noordoost Friesland
625 visualizações198 slides
Azkar por
AzkarAzkar
AzkarMuhammad Nabeel Musharraf
861 visualizações54 slides
Tafseere namoonavol6 por
Tafseere namoonavol6Tafseere namoonavol6
Tafseere namoonavol6سید محمد نقی نقوی
623 visualizações799 slides
Ghadeer06of11 por
Ghadeer06of11Ghadeer06of11
Ghadeer06of11سید محمد نقی نقوی
511 visualizações506 slides
двойна съдебно медицинска експертиза por
двойна съдебно медицинска експертизадвойна съдебно медицинска експертиза
двойна съдебно медицинска експертизаKristiyan Petroff
566 visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

الاستمارة الرئيسية por
الاستمارة الرئيسيةالاستمارة الرئيسية
الاستمارة الرئيسيةشركة الاتصالات السورية
232 visualizações9 slides
AUTOEVALUACION DOC 1 por
AUTOEVALUACION DOC 1AUTOEVALUACION DOC 1
AUTOEVALUACION DOC 1Nelson Marcelo Aldaz Herrera
685 visualizações33 slides
Nasb o Nisbat e Fareed por
Nasb o Nisbat e FareedNasb o Nisbat e Fareed
Nasb o Nisbat e FareedShakeel Ahmad Anjum
791 visualizações203 slides
Dar aasaar al asmaa | Asma ul husna | 99 names of allah | allah ke 99 naam por
Dar aasaar al asmaa | Asma ul husna | 99 names of allah | allah ke 99 naamDar aasaar al asmaa | Asma ul husna | 99 names of allah | allah ke 99 naam
Dar aasaar al asmaa | Asma ul husna | 99 names of allah | allah ke 99 naamkhanbooks
190 visualizações89 slides
Liste des villas 1 por
Liste des villas 1Liste des villas 1
Liste des villas 1mehdi kodali
549 visualizações1 slide
Tafseere namoonavol8 por
Tafseere namoonavol8Tafseere namoonavol8
Tafseere namoonavol8سید محمد نقی نقوی
807 visualizações795 slides

Mais procurados(20)

Nasb o Nisbat e Fareed por Shakeel Ahmad Anjum
Nasb o Nisbat e FareedNasb o Nisbat e Fareed
Nasb o Nisbat e Fareed
Shakeel Ahmad Anjum791 visualizações
Dar aasaar al asmaa | Asma ul husna | 99 names of allah | allah ke 99 naam por khanbooks
Dar aasaar al asmaa | Asma ul husna | 99 names of allah | allah ke 99 naamDar aasaar al asmaa | Asma ul husna | 99 names of allah | allah ke 99 naam
Dar aasaar al asmaa | Asma ul husna | 99 names of allah | allah ke 99 naam
khanbooks190 visualizações
Liste des villas 1 por mehdi kodali
Liste des villas 1Liste des villas 1
Liste des villas 1
mehdi kodali549 visualizações
المنير في أحكام التجويد الجزء الرابع por سمير بسيوني
المنير في أحكام التجويد الجزء الرابعالمنير في أحكام التجويد الجزء الرابع
المنير في أحكام التجويد الجزء الرابع
سمير بسيوني1.4K visualizações
Nếu con em vị nói lắp por Bình Trọng Án
Nếu con em vị nói lắpNếu con em vị nói lắp
Nếu con em vị nói lắp
Bình Trọng Án784 visualizações
Complete_Al_quran_with_bangla_spelling_imomins por Md Mominul Islam
Complete_Al_quran_with_bangla_spelling_imominsComplete_Al_quran_with_bangla_spelling_imomins
Complete_Al_quran_with_bangla_spelling_imomins
Md Mominul Islam2.4K visualizações
Buku teks bahasa arab kssr tahun 2 por SK Taman SEA
Buku teks bahasa arab kssr tahun 2Buku teks bahasa arab kssr tahun 2
Buku teks bahasa arab kssr tahun 2
SK Taman SEA15K visualizações
Skema trial SMA tafsir hadis por Sam Pasir Panjang
Skema trial SMA tafsir hadisSkema trial SMA tafsir hadis
Skema trial SMA tafsir hadis
Sam Pasir Panjang13.3K visualizações
FEQAH TAUHID por Sam Pasir Panjang
FEQAH TAUHIDFEQAH TAUHID
FEQAH TAUHID
Sam Pasir Panjang16.8K visualizações

Destaque

Anwar e satiya by allama muhammad abdul sami saharanpuri por
Anwar e satiya by allama muhammad abdul sami saharanpuriAnwar e satiya by allama muhammad abdul sami saharanpuri
Anwar e satiya by allama muhammad abdul sami saharanpuriOther
20.3K visualizações223 slides
Musannaf Abdul Razzaq مصنف عبدالرزاق حدیث نور por
 Musannaf Abdul Razzaq مصنف عبدالرزاق حدیث نور Musannaf Abdul Razzaq مصنف عبدالرزاق حدیث نور
Musannaf Abdul Razzaq مصنف عبدالرزاق حدیث نورOther
6.7K visualizações88 slides
Parents Responsibilities por
Parents ResponsibilitiesParents Responsibilities
Parents ResponsibilitiesShakeel Yousuf
447 visualizações15 slides
Hadees for children por
Hadees for childrenHadees for children
Hadees for childrenOther
984 visualizações54 slides
Parents Responsibilities by Merab Kids University por
Parents Responsibilities by Merab Kids UniversityParents Responsibilities by Merab Kids University
Parents Responsibilities by Merab Kids UniversityShakeel Yousuf
317 visualizações15 slides
Faiz e alam april 2014 por
Faiz e alam april 2014Faiz e alam april 2014
Faiz e alam april 2014Other
1.2K visualizações32 slides

Destaque(20)

Anwar e satiya by allama muhammad abdul sami saharanpuri por Other
Anwar e satiya by allama muhammad abdul sami saharanpuriAnwar e satiya by allama muhammad abdul sami saharanpuri
Anwar e satiya by allama muhammad abdul sami saharanpuri
Other20.3K visualizações
Musannaf Abdul Razzaq مصنف عبدالرزاق حدیث نور por Other
 Musannaf Abdul Razzaq مصنف عبدالرزاق حدیث نور Musannaf Abdul Razzaq مصنف عبدالرزاق حدیث نور
Musannaf Abdul Razzaq مصنف عبدالرزاق حدیث نور
Other6.7K visualizações
Parents Responsibilities por Shakeel Yousuf
Parents ResponsibilitiesParents Responsibilities
Parents Responsibilities
Shakeel Yousuf447 visualizações
Hadees for children por Other
Hadees for childrenHadees for children
Hadees for children
Other984 visualizações
Parents Responsibilities by Merab Kids University por Shakeel Yousuf
Parents Responsibilities by Merab Kids UniversityParents Responsibilities by Merab Kids University
Parents Responsibilities by Merab Kids University
Shakeel Yousuf317 visualizações
Faiz e alam april 2014 por Other
Faiz e alam april 2014Faiz e alam april 2014
Faiz e alam april 2014
Other1.2K visualizações
Al swaiq-ul-ilahiya-fil-raad-alal-wahabia-by-sulemna-bin-abdul-wahab-najdi por Other
Al swaiq-ul-ilahiya-fil-raad-alal-wahabia-by-sulemna-bin-abdul-wahab-najdiAl swaiq-ul-ilahiya-fil-raad-alal-wahabia-by-sulemna-bin-abdul-wahab-najdi
Al swaiq-ul-ilahiya-fil-raad-alal-wahabia-by-sulemna-bin-abdul-wahab-najdi
Other1.2K visualizações
Al hijama arabic por Other
Al hijama arabicAl hijama arabic
Al hijama arabic
Other1.1K visualizações
Allama muhammad karam uddin dabeer(r.a) por Other
Allama muhammad karam uddin dabeer(r.a)Allama muhammad karam uddin dabeer(r.a)
Allama muhammad karam uddin dabeer(r.a)
Other249 visualizações
Mazarat e-auliya-per-quboon-ki-sharee-hasiat-syed-naeem-uddin-muradabadi por Other
Mazarat e-auliya-per-quboon-ki-sharee-hasiat-syed-naeem-uddin-muradabadiMazarat e-auliya-per-quboon-ki-sharee-hasiat-syed-naeem-uddin-muradabadi
Mazarat e-auliya-per-quboon-ki-sharee-hasiat-syed-naeem-uddin-muradabadi
Other805 visualizações
Azan e-qaber por Other
Azan e-qaberAzan e-qaber
Azan e-qaber
Other456 visualizações
Iman e abi talib per Saim chishti ka radd by Sufi Muhammad Allah Ditta Naqshb... por Other
Iman e abi talib per Saim chishti ka radd by Sufi Muhammad Allah Ditta Naqshb...Iman e abi talib per Saim chishti ka radd by Sufi Muhammad Allah Ditta Naqshb...
Iman e abi talib per Saim chishti ka radd by Sufi Muhammad Allah Ditta Naqshb...
Other4.6K visualizações
Naf e ul wuqf hashiya jam e ul waqf by qari muhibuddin ilahabad mahshee qari ... por Other
Naf e ul wuqf hashiya jam e ul waqf by qari muhibuddin ilahabad mahshee qari ...Naf e ul wuqf hashiya jam e ul waqf by qari muhibuddin ilahabad mahshee qari ...
Naf e ul wuqf hashiya jam e ul waqf by qari muhibuddin ilahabad mahshee qari ...
Other707 visualizações
Hayat e-ala-hazrat by allama syed zafar uddin qadri behari por Other
Hayat e-ala-hazrat by allama syed zafar uddin qadri behariHayat e-ala-hazrat by allama syed zafar uddin qadri behari
Hayat e-ala-hazrat by allama syed zafar uddin qadri behari
Other5.1K visualizações
Khazeena e darood shareef by allama alam faqri por Other
Khazeena e darood shareef by allama alam faqri Khazeena e darood shareef by allama alam faqri
Khazeena e darood shareef by allama alam faqri
Other8.6K visualizações
Jawahir ul beyan fi asrar ul arkan by maulana naqi ali khan brailvi qadri por Other
Jawahir ul beyan fi asrar ul arkan by maulana naqi ali khan brailvi qadriJawahir ul beyan fi asrar ul arkan by maulana naqi ali khan brailvi qadri
Jawahir ul beyan fi asrar ul arkan by maulana naqi ali khan brailvi qadri
Other5.1K visualizações
Asaar ul sunan maa taleeq ul hasan by muhammad bin ali nemavi por Other
Asaar ul sunan maa taleeq ul hasan by muhammad bin ali nemaviAsaar ul sunan maa taleeq ul hasan by muhammad bin ali nemavi
Asaar ul sunan maa taleeq ul hasan by muhammad bin ali nemavi
Other3.4K visualizações
Tehatar firqay por Other
Tehatar firqayTehatar firqay
Tehatar firqay
Other5.3K visualizações
Mujjala jam e kausar por Other
Mujjala jam e kausarMujjala jam e kausar
Mujjala jam e kausar
Other1.3K visualizações
Manshoor e naat by raja rasheed mahmood vol. 3 por Other
Manshoor e naat by raja rasheed mahmood vol. 3Manshoor e naat by raja rasheed mahmood vol. 3
Manshoor e naat by raja rasheed mahmood vol. 3
Other724 visualizações

Mais de Other

Angouthay choumnay-ka-saboot por
Angouthay choumnay-ka-sabootAngouthay choumnay-ka-saboot
Angouthay choumnay-ka-sabootOther
6.3K visualizações33 slides
Al istamdaad-ma-ghaibaana-bait-ka-saboot por
Al istamdaad-ma-ghaibaana-bait-ka-sabootAl istamdaad-ma-ghaibaana-bait-ka-saboot
Al istamdaad-ma-ghaibaana-bait-ka-sabootOther
4.7K visualizações24 slides
Gustakhi kis-cheez-ka-naam-hai por
Gustakhi kis-cheez-ka-naam-haiGustakhi kis-cheez-ka-naam-hai
Gustakhi kis-cheez-ka-naam-haiOther
5.1K visualizações24 slides
Aaina e-deoband por
Aaina e-deobandAaina e-deoband
Aaina e-deobandOther
6.1K visualizações25 slides
Darya baha-diye-hain por
Darya baha-diye-hainDarya baha-diye-hain
Darya baha-diye-hainOther
2.9K visualizações9 slides
Sunni aqaid por
Sunni aqaidSunni aqaid
Sunni aqaidOther
3.2K visualizações36 slides

Mais de Other(20)

Angouthay choumnay-ka-saboot por Other
Angouthay choumnay-ka-sabootAngouthay choumnay-ka-saboot
Angouthay choumnay-ka-saboot
Other6.3K visualizações
Al istamdaad-ma-ghaibaana-bait-ka-saboot por Other
Al istamdaad-ma-ghaibaana-bait-ka-sabootAl istamdaad-ma-ghaibaana-bait-ka-saboot
Al istamdaad-ma-ghaibaana-bait-ka-saboot
Other4.7K visualizações
Gustakhi kis-cheez-ka-naam-hai por Other
Gustakhi kis-cheez-ka-naam-haiGustakhi kis-cheez-ka-naam-hai
Gustakhi kis-cheez-ka-naam-hai
Other5.1K visualizações
Aaina e-deoband por Other
Aaina e-deobandAaina e-deoband
Aaina e-deoband
Other6.1K visualizações
Darya baha-diye-hain por Other
Darya baha-diye-hainDarya baha-diye-hain
Darya baha-diye-hain
Other2.9K visualizações
Sunni aqaid por Other
Sunni aqaidSunni aqaid
Sunni aqaid
Other3.2K visualizações
Noorun ala-noor por Other
Noorun ala-noorNoorun ala-noor
Noorun ala-noor
Other4.5K visualizações
Aaina e-mirza-numa por Other
Aaina e-mirza-numaAaina e-mirza-numa
Aaina e-mirza-numa
Other3.4K visualizações
Jashan e milad e mustafa bidat ya izhar e muhabbat por Other
Jashan e milad e mustafa bidat ya izhar e muhabbatJashan e milad e mustafa bidat ya izhar e muhabbat
Jashan e milad e mustafa bidat ya izhar e muhabbat
Other4.4K visualizações
Jarnail e ahle sunnat saleem qadri por Other
Jarnail e ahle sunnat saleem qadriJarnail e ahle sunnat saleem qadri
Jarnail e ahle sunnat saleem qadri
Other4.7K visualizações
Noor e shariyat by allama noor muhammad chishti qadri por Other
Noor e shariyat by allama noor muhammad chishti qadriNoor e shariyat by allama noor muhammad chishti qadri
Noor e shariyat by allama noor muhammad chishti qadri
Other2.9K visualizações
Bad kari k mutaliq sharayee masayil by anas raza qadri por Other
Bad kari k mutaliq sharayee masayil by anas raza qadriBad kari k mutaliq sharayee masayil by anas raza qadri
Bad kari k mutaliq sharayee masayil by anas raza qadri
Other3.2K visualizações
Zau al siraj sharha darood taj by faiz ahmad owaisi por Other
Zau al siraj sharha darood taj by faiz ahmad owaisiZau al siraj sharha darood taj by faiz ahmad owaisi
Zau al siraj sharha darood taj by faiz ahmad owaisi
Other3.3K visualizações
Faiz e alam april 2014 por Other
Faiz e alam april 2014Faiz e alam april 2014
Faiz e alam april 2014
Other1.1K visualizações
Radd e thanvi by mustafa raza khan por Other
Radd e thanvi by mustafa raza khanRadd e thanvi by mustafa raza khan
Radd e thanvi by mustafa raza khan
Other1.6K visualizações
Tahqeeq hazir wa nazir by faiz ahmad owaisi por Other
Tahqeeq hazir wa nazir by faiz ahmad owaisiTahqeeq hazir wa nazir by faiz ahmad owaisi
Tahqeeq hazir wa nazir by faiz ahmad owaisi
Other965 visualizações
Do qaumi nazriya aur ulama e ahle sunnat by faiz ahamd owaisi por Other
Do qaumi nazriya aur ulama e ahle sunnat by faiz ahamd owaisiDo qaumi nazriya aur ulama e ahle sunnat by faiz ahamd owaisi
Do qaumi nazriya aur ulama e ahle sunnat by faiz ahamd owaisi
Other1.2K visualizações
Wajad e sufiya ka jawaz by faiz ahmad owaisi por Other
Wajad e sufiya ka jawaz by faiz ahmad owaisiWajad e sufiya ka jawaz by faiz ahmad owaisi
Wajad e sufiya ka jawaz by faiz ahmad owaisi
Other1.2K visualizações
Shajar wa hajar ki salami by faiz ahmad owaisi por Other
Shajar wa hajar ki salami by faiz ahmad owaisiShajar wa hajar ki salami by faiz ahmad owaisi
Shajar wa hajar ki salami by faiz ahmad owaisi
Other2.1K visualizações
Khulasa tul miras by faiz ahamd owaisi por Other
Khulasa tul miras by faiz ahamd owaisiKhulasa tul miras by faiz ahamd owaisi
Khulasa tul miras by faiz ahamd owaisi
Other927 visualizações

Randeer mein-sunniyon-ki-fathe-ajeeb

 • 1. !r.u; {ftr +*'*}.:.tu$J, 1' lld t,} u"t *Jl Jiou;-"r i Uti.h,,f 3$ffil,J l i -uJ Ir,*#UP!Uir.-'b' i lti-hi U&4lJ t I -b.J b'+#U' >!i^-J r ;q,;b;$r & r !-l!+f eL-, rj.rbi J ., .( *r1..git, ".3hu*fu ;.t i" df r .iUJ tt 1!g 6A ., /t i, v.,,fut?,- iwffi,y *.,'g', ,4 *V *' *$si,* +;W &r' k +, {qi il*o* lhn *j, r'.I n.i * I t t Lt rj., rh *i Lqil*/ I ts *t 3 1y'-s t$ ;*r)t fl iq,*,r,i L * o,;{, i) u4., p'6 ! tiA o 4!* v@vht.,r i, v 1ry4 7i /* Y, ivs r, r,l W;,*6 t lt),' 6'/, to; iy {.for.* J t".Lu; 1,{x o & tu, {,* ri i, oti i1,': -it'iu ir'/tt t,,; tlgi, /. ; d, d/ . ,Li s*lLI $$l u$r,rY r-L N Frr $.hl t{t'sql NF] "Rt j [$lc3 r,rr{t'll ,' o d83os/ e,,ll grl: ?/r'/4(ry brC-rE t
 • 2. ,fi,h 7,*O,uS"ai ryf.7taafl!:vi dky,l, *, vr !J,' ( F1 *j n^u. SP!," yi 6irJr,'ti'qvcJu;t'*fVlfit.tlt1fi .tihWrtttr, "n /u I.i, *,) E, i,) ri'Llu $ a,- /o i &, fiJt * i $ bt 1 u t *P $,oi W o* cl'i rf-, o I v, v,,, rl $,,l,!fu,!: : y f; !::: t r!Itt,lt rV. 6i gJt : 6'qv ) ) 4u;f6 Vf w s+ 6 L i* A*,i *t r ";t z.g t/r,, rr. 4v ; ui ff6 4 a ; 14, ut 2; -t;44P$,. I i.,F o. {fri6 " o, ;,, .t t'n- / t/rvo-l! i.r o, $, in* * i,o -{, 1,1L t, nir *J 6;, 6fi1y; ! 4 y i, /! b* Lf r,i-/' &J ; #. A/e," fi.t 7 ; vi V, :' * tidll;l,x* )i a76o,rvL A'sP A tt f,i; vr =a/t sY * ; t ! ij,;tr;) m *l d r! t ; L, t6 b t) r * fJ U q,,, t * gu.o t 7ai,*u o gl t ;fl @ " i : t : sli $* l,U t iili g5 n 1i). 4b di D cPPg I v frHtiyfr,fi,w#{1trffi':- i wl;i,.,;;t / r"a*;/r; u d; ( 4t {, /.t 2 n 4/a t rtY ot t 4i{u.- St7 t't''d {;
 • 3. 4 r'v',i /8 6' & yr*(o P *ffi u r ur 6 vr t 'e, /. yv 61, +, bi ii $Vq, !, I . Fy i{$ v, t. i/+ryfur,' elfi, )[, i,l,i{ra ;, t/-,j v :, | *t! {*}y, */ +, =?/#,r,, *i;ty,!r i,.ftt ttl,*u:,ktiir^,sr/*-(;t, o ir N:rf::IJ : ff 4; v (q itoa"f a *(u7 /Lv.l/ f.( t, t vl t.rr qt f v ?at; l', grr ?1* 4'r./* u',?-rlI ir z r4 ur! J1, 6 ! t;.+ * v ,l.,r1 LtS/{*,q L (gy.g tt " 6fr v l gfr,r,t tt $ o fiaa t o ; f4/; t.. 61 +t V $ u Hk{er 7;'* rit ito qh tr Z, i+U,, u4!, ( i *rglft1lt-;; t) 6,v *y i) tU,' y,I qt I 1at"/{ttl f "{*v6I l*j| UV; "LQ, /y,,w, {,{ Yit fi&1^,,a^;,,0 fu! '€. u, liie;r )li ctp, /1 1 I ofi,x li; f I b t;,i,,t 1 ; u t ri, d, lA l+ 9",2*1 vL uti *. ,"oVtt, ; 0',4ct ) $1r/L'* .zt7- 4Ut ,t) ' . uoV t It ) U: {t;Cf , U 6t1r" Yr' +: r'' 7 r')*lr' *V r i 144i { rq {.l' t *., i. "t /: ) 4r, )ri,,V4 * g i t, tP*frwl! 4,t,t ),'q " rZ *i & lovvi, i&, ! ?P), /d 4:t ..-a . -/ - ..- ,.. tl. I tIF*, ;'vi, ly:iP iS,!i {t * S i u* t qJ '-l 1,,,,,yJ, :oi, l.r:r;X$ * Jo) |3-r7 i,;': i#r l;Pfrt) * t i-t /-r1,,, # i,*1 yn-t?O#LY oFZlt ,: ilk ttr V ziit {i+ r, )t t tV,{6',4 i', it #,*i, i /, r P*'r, 4fr1 s;4,Y/* L} s{ v,t*p,tP iir{'y;rt#t b Gt)' |l*st i "it i fi, ii4,- i, i rl:*d I g a;', t g, g! t'ii i 4 oia-t,1 t sj V *ififr'4/", * w f +' ", bJ t ;4 J/a*a' or; 7 1 t'-'-,r"Lt:'f.;)fi4H a' 'ii,, L;o *) lo r- b c)VV& i !V'[r? ffi' *^& (u{q, rrt o;a, {4;', 7' ; q P11 j; t;ffi {t,{,-l' u,, t t vt ), b O t c/ tz r.y' t V ; gr I u.Y i, |,fi ) &, fiW;lgl o;l t 15 t Ql q/u q I *nrt u, t r rlri,ffv r t i, -8)v ;;rt i'. {i rt * t t I fi ,h olllt{lu *, i) tt
 • 4. ^ ',j off* *-4d,;, t* rdrtt*t c r{,y l, cri,S; trt ,t b,rs& dP zt t1Es.rlffi,/X ?; Qii? *{'fl, C, C g* +r' /cf,,i,x o r frcs rpt 6iia t {{g "r, & C t,a{ds'i 4. bt crt r4t, * t, iflS g, { g y !.,,, it, i s4fr,f Vtl l,I}/+;ct1 *o4v f j,.tt&tj,4tr;fii:i;gvr,;,;,,,,1ialagrit-r, ev'$fw{4i.6it6$qi"4iyfr i;,,o, =t; ;d,&'u,;* *,) o*I,6 a,ilr>;-,* t iu , );{)' ;# 6 ; ;/,6xi; c*+., {",UJ* u, i /, Ul,! b {a/, {o, /r.Wi ttg: | 4*:, t d D 'yQAM#*tip!, lr, * itr t';"t, Iai, n #*p t't,:b,4p sV tu).lgt t fu r *fut t,. i, d t; wigf,raU ; ra qsita./l.n _" v , rr::_ - _ d.#ttp 1r,#Qh e Lfr' gy7/*Ab tiaot t I G' a i* f.u. * r$.6 rfit' r t7 {t t ait dD)' f ',,fit 1', 4, J II * /)li ; t'{,, * r, du*,;,$* $1 ',fu ,,h a,;ip C,;tii,t ; t s, b, lil /i"" d t#'$r s{ag !; *11,*p lr $., uf, ;,t #j r q !-r q ,fr, *eir6:rds:,1!4.:tr;,rVreliy g,-iifi,/, i t;d'. . a, 14ii u V;uf*,t +-,*",,i+.*l t 4:)i'yhbi+, rfrgf.* y. ft g *t t.* t,,j ri +rt, k,'iL$,,Mth di6t)rrYrt;*,s1. Lj.ot.itrt *;Sfif^lt ; 4t *e.,*q.,i", ,L!r )t t i7 s *Frs::,t'Jlj :ttYt -1--r i!!;a ,r1-' 'r* 'f.ht!,Jv- '! r*--;__l ,.**r.o w,*/u4ffi;, 'vit* iiri wi 1 u-" t S ilsg! xd!t:-. *,'li***u {"1 Wd * u !, | !, s,* it A aiy *t'giiw *Ati d a/ lvt't:L,r ;u Fl,, oSy1{ a; q, $4glt o it, / f1;t ! ;1$,ra "t l*t; q ** I t2i,t
 • 5. ,yttLtfiepl-ff #44&***ibt--oirfr 4 i fift, 4;; f; rlr' fu;/4 : w:! lu ; tI.ta s# '(j v 15i e gll {a,t i 7-' i};,,1;/i-* q;*;r I tf*4 trg Lo, *; oP +"{i v- ff t 2., ig) i., I 6t>tttr,ttl tfi utllg {,0*; I qLr /i t' 1,, {yr,i o'l**ii I C., W 4 t i q v .,t) t' ; c;{,n W q /l,t ;[ t {a7 * 6,! rt rF,.r,l: ql' &o ri, sl,' i dLt/' t *rU, r ii, a P' d " lL B i; *{& 1* d*u H, it w,,r, ;, !, tttq ?t it dr;'iW! i ;,ilp$; tu,,,);t * :t$* r;*, *e, 1r, tt r:4 g!* t,W: k' z VrF ;u@- J{o fuWP,ij it :i bte.f1 4 t(1- p y u).*,,-tu t f Yf , Yyil, l w d*{,,'$,r.*v W,Iil " le1i*, *it, i;l iryl, t. dyr, t tilrr#.#"t/,Y;-,#:,'/tltrjr,FKl-Jfi,r*:'J")+,y*NJ*oiy'aS {rr 1,/, /;6ti.z4 fi7 dg,:el {a ; dt{t, lfU do r u b " $t(l{oi!2 t: w r"1s)ry' : I t: D) frift.U,l+ i tr" i i, b,l*"-at; rq e 4l /*,y rt fi, VU,t, 4fd td t,ti 1U{/A {rr f*t'(ib - grg; ir, fql,#r/a y6/j: V:4$ tl u|** *.i or.x r:s, r* #rt : i, .1.11/ 6' i;r; !'{' | $;A,iix i I {l .y i * ut t i;t+, v, r a{fu,,,, wffi:*Ey;nr.W"r Hrr::4;ii/ue;{y;v'UDgl-{.6V16;,fu g'* ;rit q 6 ina.ir,!,',, tbi i* 4{o o r, I'"r) !*i,;q, i-gy, *tutft? g)r **r*,,,1it dui j.r * r") vg g'i,ii,r i, r {,,, ;"r,iok ; t * trw,t:;:r;i*,{#;*tt /*t#,,, i. q i[;w i *., O, UOiit"WI 2 1 {' i.io tr g C Vuli d;,'- tt i tl *}{-* i * U ti ** *i;a-J;|15r**Jyr1i,;,s,iifu yir*i*ty-r,+i;ii tr!: i: f' ! ?pr ",t1 1s oi ? a /2 /*1if,r*-Llt;-,itt'j:l*t,,ryw.UiO[r,;;t*'Cl*rttnt' jg'l W,W:
 • 6. i; i, zv, at{i, r, ; v/* ( {(, * rt ft, dr,:', r - Qtit ilndwiir't t{.'l ytttlr'L-tL*'l; *,rt ;;,{i:{";i;;$a;1i;',stii''441 {T;,i,r' $, *!,slr 4 {, "*Pfl' # s-,yii,,;i E*{, l' i}f w-, l,ridt; * or' i7gi u,$ #L;{ u-', }i t/$ ;; ot q* u.7, 7fv I; U t *,*"tt tt;b w 8, gf '? tli{' t ! t "}'x l.'qd' t ',;u $U,y' ttutt Lt,, r$ct 4). i 6ty ; $/Y;3' filV i&t a1i., 6 ai t, :'Ir1 l, i.f V,fi* Vi;t i | 6i|,fiyii" 4,, u;J i ey rF { n iv *5 IUG * ltrtc) gt' t rb s P1 7 f u,tf't'st' ii v i*1,r/",/lxf/*raffi*i:' dtrll; *e.
 • 7. t/, Wr, ; }-Q.i r *, t7<fid t t **: fi/ cti,,r4, (, iP*, a! * lP 6, /712.; t; L w t r,Kt /tr,,,frs ) t, - oli, t tt a u v 1 t:/q 6t ; u/+iJj o 6 t i+ ot i., L W*,y t,, t r, 6tiia/,f bh11u,*t *6t i c;ii;r,'t"&qtp)tt?t;ce ,/t) 'i *, d,/4t t ). E- r,, t i t, t 1, y'a t n rfuE' q g, ;u,fiu) ',, t:* {/'# /'St,t !b/,, r,
 • 9. . , .. ./ - ; ! y r UV W / {,lu /*iSti)t ue,3,,v a ti;y',*.;.:, to t r7 r {V LV a v t r;pll[ J- *; *f ,fig L *4,r/ | rri ; {f, j.l}v), r W; t-b,(,'.tt I * 4 f/, fri ; *' *-i)v) r jflri t, * g ifil u;,, g y,l w i" 2 " I t/'{.- D, o u ir **'l t @,fi,,i i:* i {f' * Uo;, 4t, i4 *; t ; v *'Y & k u t b+ s i rr+, * /a t tul !g,x* i. il r, + r ;(!a 4 v.4 t rj.g t,i,, t n i r //r ; r*; ( ,t.,.ti. :,; iii,, s t,tv *;' ar;"i i * i? u { r o } b!,. - s,|t*L|! r .,, ,-; V /€/ cl Ftl r t i ;.;*lr --[tz-r,s t n l s w tb t t 2, l', s; u. I /ifiir, *r r rI !.,:, -* 1,.*i, I ilr-, ! , t fr * ij,*' t f,*!, 1, 1 t 5f;.t fF ry2*t 1)$';a. .,at i &, t, /.,>r,, c) tb, qy tl*, Jba*fe f r * s1,> /. *! v i t 7,# ;Ji L*,,r,,f. id*p, | " L i -,- p * rr fifr @ *, L **4 t *f uti ?,p 'r.ffi56,'#Yi::,f#frif, ( :v-t7'-) ry, 1 c2 a./, u, * *,r r.r* 7 fu7*tIyr.* y -{i J,Ott + ** t ) d ; L* yf, Ltf&, v /*,*iV+, tt 4g i !|q0, i "tti ;& * o o/ i -Q'i1 & q rf ,,,b, r. 1',, li d. i,i;i l) i')** J, y *,, o i *|pAt{: 6:t & e a p, [ 6, ii tn * ua.fr u,F*F,tujrrO ry <.{x- rl ti'r t *' I o | ffi a I d , ti [,li ri.t, * Ld i 6 ?t b ) a iJ s',i Li,t 1' .t !y|$V dyvt rt $ufr !.,* ir 't*aritt:5qt",{sg i 2 t'" ; u/r* * :'.df {iw *i,li:1'! yi n, *,oqi I ,* f1|4P,e* &,4stit ttrt|;uy,,1tJ LJ,t/1,,,./' /te,l,,1i.' +b *;' V y, l*r vt J's V -r7,t, ri g',,, /o, t, 4 @ U'fi t i, O #t, cff+ I 1-'y' {l torffr4 tt W,,}*'f, tl* ;p I Llr'Uf I r, rU 4 P4,i] U f, st ltfin i r, l,!' i t, 4 du ;1*/4 l,( rlw + ; d.tr L i i*;ft1,6 i'& 4 1.,t, u r 16/ ti* t),wr)d, of i 4 g*,, / *A li {ri + t, ?L, ! o V ffi t ; i/,/;, {rtr< y u t;r{,r + !, Y u; ! o v, {p t ; vliir u{$t ;t L r0 # * r, f,?-r t), ty t tp, 4 {@ v 1., g-.1"- ),i'ui:tt ;;U;;i,,p',j,,,;; ft ri 2 *,fu{a"y ftrri.4 4?, rf] t I t f t i, t b {urt,; i*ffiit;,,fli t,, ?, k tJ, /,*'; df, *lytit sj1i,t7 t r{: tt 4 t ). d)', E r, t (/o r, d*,{54 ;o $,/n* gw' r*i * i tri), fi, i, {,4;! t#dfiy, {frW "t I t- y gtil',t', 2 )',i,, ;Ztl"'/g.l/,X4/rfiafiiSr,#,,"*/:/S;do;u 'tr;,b,rya. 6i'] * i l-{oxi,tLrrt+ i),*/*u, 4 6Uof, i * q; va L) Iti * :,fr* r*1 97'*tr u LFI1 U*, i,2, i'eu, i, i;, eW,)I
 • 10. 'iq,Ji'!'Y ,luivffu4f*r),ol , t t I I I I. I I r.lF*"'yc-rb qi:;iu1 'rJgt**-,Lt7i$,15!t 1yU.,i.G.o,G**-r." j,rl4,bt4{irJry jt /i$,.d(fr.q.o',:, W*r { t tt gt,{a;L glt ir,u $rj lffi0y,, t t 6,/s1 tb g,, *aWa- / 'i2uhbf,-/,t'Y?-l{tu#,Jl v/i;*YXr"vEl vzm sf"t U4 I I Vx* .c, €.Jr,{r /4-t .u4 4< 4 ( fi{ar I lr!,i.,r;$,r., i aki#. t!,t, )i ,; t.,r1nu4.l l*y'1)g;,$ii"ir:,3 6,;! t;fiiti* ;16 I I L,r o uib lt tvt ;;.t..,19!y'e !qt.{e V6 I I /lr '',,&-{ulGt,,:.72: {/ e' (y1,,, o,: t 4,1 lfinfr} * #llan,(/,, r ;ftri' ir?,rel I ii;u,ffi :ru,::, (rtg, / t64;u d y ( I lfr,Ai *i, il1)r $u, *a r lo f .l 14,;#ri;il;ii Sj*Jrt, +,; a tir,)ql l;;,fr.3ri, tIir,l W{;:w,Y,ll.#r;frw ilq y ;;"ii;8 i +y4i rr,& t,,*i tq i J'ru; t, $ t)s A. { ci d,, .li J} F a;, p. /,;1yet} I ii r;,1 t u 4, !. e,4,,,. I, t I i,ji i),, ; Jii. ti, I| ) ;,, { ;), Q),,;,iruqrk;J .,fqo,lr .:tri , ; o rl,,r I' er E {" u !,t0, u {t i,., /&tl/^ -*, i -:! rt', L{tA g#n, *'**,6 r, e} t/7 ii i ;{i L a r: ; u ), 1 t${, g * lr'j.!'t i *t ",i) 1, Lfi .q ci | :" Vti "- - {,ffl r,a 4lt f ' uffi.t u i t, ; w ;2 'i *, r .*; .,,t' a{V ch f y, *k;r,, u t}) r s,t r I : 1; ir'i,:' t.' rJ ; : gt, /r nr.* t" db u- t'fr -r,,L .. +. i, U-1. J *j' t',r.ilr'.c), /r ;, r ? f"b U' t rf, l,:L ... ?, a.q Al;,/i * i * ; e-tj tys::t2 c/-: O y'b gfr* rt', ry tWi: ;,4 i *rt t',,.1 I t Q{; 15,/,g;:; + *E a*j:*-,t .a - -. J - .rt'_.-/6 , i ., * gf ra[.a ; a,, Lu,/a i LlrL* *e, ; L, / d:, "i e o rdal 16 * d; . Lt) * i ;t i/ i;10;t tr) 4 te) g t ) 4 r,,' 1ig * I i 4r cttc$'L/o,, .: ii.,!b *t+,,o- {t lnt :;,rT,C irf ti *,, jt -rrrrl,':J., t , 1't, : .)' .*11*A I ;-i, t cfr.J;,r rr--! ;i Li;; l, i f '';,3' - t' v )' rFF ) trti'r' ) 1' : fa ! t: glj p2'ro. d W ^1 t,, t r t t *! cf f,f.,t 1i.,x fffiy1 rlt,'*i ,,*Yorr!.,,f u*t*l},i,&'r$q,6 a$il;'t'v'{)'Jio nud+:;,;;i'
 • 11. I I I l^ l-I I I I i I I F- (t!.;i,;dh;P!* {rr*,.r&,;',i9. /r,,,,ft,o-rf /+, 2:F:*;;trnt (*,b*{,u{*.;, &,y'urgtirr"/,5-( fi,;rgY'r?Afiti *a)t,6ri{,Dtgt,sG /7r4,,;tl{'{o;4, q"':,,.'t:rirq*:,lrl tf4{,r*tgrglSS,ilat; '.'_",. 1,-"(. .' " /, w''ot+w/iaoi'( *+(t{y:ft':!;'{i,tr,fur,;?/# . (**r'U:;;'/it4";tu!.tifl.ivt{ I ) i I l i ( {f 1,., I 4Al,.i , t tJ" do,**6rtr// /,1,*&r-fr.o,,r. (4rtlt.fi/7 ir, dti '{rtrW$ait'li$v)tt ' d'n'# (&i,ir, 1,,,;,t, {r/k,.(s,;,,ap (t,rz(U',[/{J /*1W;r!.;vct*r* ''JY3:;;,:,lo%, +i.y/lrur1.,{;tt;; Erl-r//a{i4{ ,$,*id^{d{a*
 • 12. ;/, €:;* {/f bIfu u,t 1 ur t a*L t <st {y' " .' -"' #W;ba,I:d;r+';' *tT'b fiqrfir;;*,i*,,,f,j;ll* a,,:i v L/ r ; t gi,a1i {- N V *l /O t, L/*} t r J' J.l()} b L)/ fi,4! u{/,at'tt t a} * ; t rt e-,!,, e-f .i v E, A b;v u4l fr;t+ *)' P, *, ist t) uhfu : Wgt- /$) w 1,,{r sa ; a*f{oylu, &fin,{dtf t { giw;'ncli ,-t*,,Fi[,lY trwfl; t ti;,.y;fiffiffi dl",tUUt u,yli,ltw;1frtPi ##ffi,!*x!fuw:ifi#,--y6{2l)yjjjJtfit rc/u,?f /-7, * u t;si i,,*qctil, /+,, {*i w q I ry,, t r E e$q/d 4, i? / '- uil'# l*r+,irE,L,1,;t1iy!'{ 6.?,r;#:fi/. ii;it. -,*, 4, f:-7r44/,{4il9 Iri, r /Jr, i /,ti*/s' i,I; 6fr, (t ft' , |',1i,1 {M fnli,r:Y:t:lW:::,:i*ffiig lgj', r, fr$'u ;,,';f,),ffi#{:il#ff,Wfrtii urrt' l. t. r i,,e;**,, t ft.tJ tt v r', a)t :. lJ.trt iei */;t W;#v:#{ffi tr,tf,fff#,i,$#,t;;fr#ii r*tuiir ,#t'$| I
 • 13. 'r$i,y,i*u/.,v///c;r,;/e-4),;:;tt4)L,,urt l4 tda * /df u/* u, r t I I tvl*fl-fi #* jr,tc,rj//r;%:-,,Tf;l,u,W,!, rt!7*r, tr,fi. dlt i','/fu),r *q'Yl,Wi Y,M { .,fA*i q iI t ijvr,-^,rt, " 1 fi y ii 6' q.ryzt?lr (x u /i1 i'' vr'1' y{tily Z,si,; V {/z t: dii V,t$ d l,:,t{,* qV . .' '-{d/J};*;/,/6 't* 3riry1,*,.1t- AS#l+fi'L6 rslr{tr*N}**o+,i},,&fr J,,,F4 .rtr*l), i?,f, ,, o, W t y *H t Udi4, U:g, s *qlrd6 A {fr, -uF L7'v Lit 4 r**i,{t *'o;|"*;q{bfr*{Frwna tfiji; rt,?t
 • 14. l ;r lt "fr:lyP)cw&*il*l' Ot*t, 7t;e'{i,i#,,ff:l#l:ffi ; i $ 474:(Lt i J'il r cyl A dl/+i4 L?l ?ry;(j q.(W*,t t OtPd*ra 4t t*t r/'>," Y ,trL:[,r.Jz t /+) ;6 j L c L;, t e;Sr4ll l] f), P* gla o iruia' lfr/I' r,t' - * L1 Veil#*ltt::ffm:;Y,,on *,f{u, lrga,,ty{il V{Utt ti* // . i*; e/,rlt i /d: :: {, @ {rt, ft;rz , 6