O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Bootstrap, from Twitter   & Less.css        Lê Trọng   Joomlart.com – Designwall.com
Bootstraphttp://twitter.github.com/bootstrap/         41.530 người theo         dõi & 10.696 lượt    ...
Bootstrap ?
Scaffolding        Components•  Grid system      •  Dropdowns•  Fluid grid system   •  Button groups•  ...
Thiết kế  Kỹ thuật
Sử dụng Bootstrap:       6 phiên bản khác nhau       ~60 giờ để hoàn thànhTương thích IE8+, Firefox, Chrome, S...
Sử dụng Bootstrap:Ít nhất 120 giờ tuần để hoàn thành Khá nhiều code phải viết thêm   Khá nhiều lỗi phát sinh
Thời gian tiết kiệm được:    +60 giờ!
GRID
Nesting columns
RESPONSIVE DESIGN
Thời gian tiết kiệm được:    +12 giờ!
Base CSS    Icons<i class="icon-search"></i>
Base CSS buttons
Base CSS Images
Thời gian tiết kiệm được:     +5 giờ!
Components  Navbar
Components  Navbar
ComponentsNavbar - Responsive
Components Breadcrumbs
Components Pagination
Components Button groups
Thời gian tiết kiệm được:    +12 giờ!
JavaScript Carousel
JavaScript ScrolSpy
Thời gian tiết kiệm được:    +10 giờ!
Cài đặt Bootstrap
1) LESS  2) CSS
LESShttp://lesscss.org/
LESShttp://lesscss.org/
LESShttp://lesscss.org/
LESShttp://lesscss.org/
LESShttp://lesscss.org/
http://demo.designwall.com
Thanks & QA  t@designwall.com  http://designwall.com
Twitter Bootstrap và LESS
Twitter Bootstrap và LESS
Twitter Bootstrap và LESS
Twitter Bootstrap và LESS
Twitter Bootstrap và LESS
Twitter Bootstrap và LESS
Twitter Bootstrap và LESS
Twitter Bootstrap và LESS
Twitter Bootstrap và LESS
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
Approach to Responsive Web Design - Part 2
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

6

Compartilhar

Baixar para ler offline

Twitter Bootstrap và LESS

Baixar para ler offline

Speaker: Lê Phan Đức Trọng
Work at: JoomlArt

Twitter Bootstrap và LESS

 1. 1. Bootstrap, from Twitter & Less.css Lê Trọng Joomlart.com – Designwall.com
 2. 2. Bootstraphttp://twitter.github.com/bootstrap/ 41.530 người theo dõi & 10.696 lượt sao chép (fork) tại Github
 3. 3. Bootstrap ?
 4. 4. Scaffolding Components• Grid system • Dropdowns• Fluid grid system • Button groups• Layouts • Navs• Responsive design • Navbar • …Base CSS JavaScript• Forms • Transitions• Images • Modal• Typography • Dropdown• Icons by Glyphicons • Scrollspy • Tab • …
 5. 5. Thiết kế Kỹ thuật
 6. 6. Sử dụng Bootstrap: 6 phiên bản khác nhau ~60 giờ để hoàn thànhTương thích IE8+, Firefox, Chrome, Safari, Opera Tương thích Smartphone, tablet Không quá nhiều code phải viết thêm Giảm thiểu lỗi phát sinh
 7. 7. Sử dụng Bootstrap:Ít nhất 120 giờ tuần để hoàn thành Khá nhiều code phải viết thêm Khá nhiều lỗi phát sinh
 8. 8. Thời gian tiết kiệm được: +60 giờ!
 9. 9. GRID
 10. 10. Nesting columns
 11. 11. RESPONSIVE DESIGN
 12. 12. Thời gian tiết kiệm được: +12 giờ!
 13. 13. Base CSS Icons<i class="icon-search"></i>
 14. 14. Base CSS buttons
 15. 15. Base CSS Images
 16. 16. Thời gian tiết kiệm được: +5 giờ!
 17. 17. Components Navbar
 18. 18. Components Navbar
 19. 19. ComponentsNavbar - Responsive
 20. 20. Components Breadcrumbs
 21. 21. Components Pagination
 22. 22. Components Button groups
 23. 23. Thời gian tiết kiệm được: +12 giờ!
 24. 24. JavaScript Carousel
 25. 25. JavaScript ScrolSpy
 26. 26. Thời gian tiết kiệm được: +10 giờ!
 27. 27. Cài đặt Bootstrap
 28. 28. 1) LESS 2) CSS
 29. 29. LESShttp://lesscss.org/
 30. 30. LESShttp://lesscss.org/
 31. 31. LESShttp://lesscss.org/
 32. 32. LESShttp://lesscss.org/
 33. 33. LESShttp://lesscss.org/
 34. 34. http://demo.designwall.com
 35. 35. Thanks & QA t@designwall.com http://designwall.com
 • ncuong84

  Jan. 14, 2016
 • tiratvip1

  Oct. 14, 2013
 • lquang90

  Jan. 4, 2013
 • anhvu406

  Jan. 3, 2013
 • seonet

  Dec. 25, 2012
 • die4top

  Dec. 19, 2012

Speaker: Lê Phan Đức Trọng Work at: JoomlArt

Vistos

Vistos totais

2.481

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

208

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

6

×