O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

QVC - Netaji Sangha

1.376 visualizações

Publicada em

A quiz on Ganesh Chaturthi 2015

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

QVC - Netaji Sangha

 1. 1. 0 V C Quiz Verslaaf Community .7’»zwe/ zéx. .. REACH Us AT E facebook. com/ teamqvc (C) 9734317979, 9834884083, 9851941881
 2. 2. jfij T»-; L f~‘; ,7I'_, .‘, : '‘. 'r’‘4 .1’ _j'; "('. ’1"‘-L '-‘.8'? .-' L i4 -4 A 4 L I g. ‘ A. ‘r 1 L4 LJ .4 n. - > wn--, »-I-Q. ‘ 1 I -' J _‘—n G -1 ‘(J 9 fr ‘ "’ ‘V j V v w v w v -u w v-V j ’ w 7V V ‘ ‘ ,1 ‘ . . . A ‘ . . .2 4 I - _ ‘.1 . A AL. ‘ AA AL ' I " Ar. A 4 A 4.4’ L‘ g .4 ' .
 3. 3. L fiWfiTfl$fiT'?7IW@W? cfl1?WT<§fiE= UTWib8WTT3fi8fi¥w§]@? T§‘£t@fi1t§ ammmwsmwmmwfieaaafiwmu sfififimwmmfiwfifim fi{= UTL? WKfi1§WWfi5T@*t: ’1fiT3Cfi€§T§§LGT®§-*LG£@3T? tQ§T§1?H§§fi'I zrvfiasammwwmmasffiwwisififiwmw 1%%CfiT? IW‘T? F Wi= m@TH1'@0i1%3W’1E7fi1mT? T=U‘i@I1'5I§C¥5T@LY5?T§5c@Qa¥? ?c§fl3 fic~m7%@efi, @1n@3@f%@zamv; R>;7%m11amsm3:fE: canvias1<5m1%w1as 7K= U1fi? ?T@*'i>“WZf1Efi‘-'4T? .It‘3'lE’41?. ?II n£13WIfiT<'fl‘1?1?I’J1T. @fiTTz§I'R 1%fi3?I? W@1'Q-:8 1'ifi3?I¢1?z*'b“1?IZfiI ¢t§W | aawfifimwfimmwmfifimfifimw mam: >—e1a'°1aox*afi‘1-1I7<'>Wwr. =Ifiz= UTi? I, C‘1331l‘<II13§f. fit<'=1?. -‘w’T@@E§ ¥mT$W*T?1Hia= mI fifI'£c61T§o>§fi1L?1'? fl'€? ifiT~atfiI"i@@?1'f51't%L§1fiW3@TT? @fiGKW W4?'E‘§I1§"F91U‘T3‘fiE5@fiWL@fiTfiJ1W12EWfi3t<5WT°J@T5?1%f@9 ?
 4. 4. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 5. 5. GANGNAM STYLE 7ll£1 33' . _ ‘ " °" / /5/1”’ '/ CV Lax‘ _. _ . . __
 6. 6. fimnwfiaafifi-wfimwtt-fiai u3afiq?1%c<a‘t*: ‘i’J1atWafi‘z‘ca‘r? ,<TI%1*'n“*‘1:‘ °f1§r.7i*1a', z.=1fi‘: “kE6‘m1”WJ>W'%§‘qf”5‘fi WEI afifimfiwmmamfiw 61'1*11r. flT%r1L¢| «s1?: =f%1"im3115f"°Wz= iaf5°f wmariafiuswwmwmmw afiwwwnmnmiwnmwm mvmfiwn wmvmmfiw wmnmmfimmwmmfim m, z¢1mzEaa1mz¢1wa: MTca@n1% mam: mbzfiaifimnfifimfifi mmmmflmmmmwfi?
 7. 7. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 8. 8. " , _ L. _.A4§E‘l§z“ ‘ ' , ,C A . . f»»_wJ1.1I, , . ,4g£, .£1 . ,N. ,,. .1_, . , ‘Ii? ’ *' ML “! {g§F‘“§: (IL; M. . I "m, _, V ‘#3 M: I A : 5 ‘ 7- . r.m, ;i. _ "fi{‘«3‘*gx'.3![§33E I ‘ gljgl 11 *1 u, I,x! ,1; Mt . ‘ Q3 9. 1,i': ulb" 1 ‘*3 a §Q[? i§“ Lg; C§§ei: ,,g fifi , ‘ irir . x wk : 3 L» In ! 'il'«n= s.m’3"_. “‘”“*. ‘ ‘ [; ;wa? «b @@iE; m,fifi§; ;[§@}Ifi%%fi . _fl§ ‘, f’ III1' QI 1.1. I 2 Kgaafm I 1' ‘ I ‘ *1 [Z11 .3 ‘:33 , ;:fi 4‘ %§@. a%; §§E? ‘3' L .115: § ‘E 1 mi I is ‘ '——”'“1T: 7‘; L ‘W Q? ) ‘a 0 J3 v . w ; ._~ 11 7 A 7 A . W — 1,‘: 4.3.
 9. 9. ” <srrmf%as1w1zw%asf5‘arcm‘fi@*iza: r1'ea §fi+Tazr. $T'= °f11?¢’I@1a®: r«s1=azw*1r. $fi‘<1?1fi151§ 21am? ¢wFr(°1fi? .:>1za"w-*ca2rWafifi@ r. '@W)1'fi? .:rL=1E: ='2mr. a?I1'? ?=. I1?IZ®%= ¢="c§IL<J‘? § >1mfiI1'%7A1Gfifi1$: mI‘x-a'fi",2I1?¢¢JH9 Tfi1'7.5ffiT. ’flC§‘X’ -e1?Iw'%I W1“’fTfi? Ifi5f1’fi1? ‘-iIfl? €T. §l‘%‘«Ffi? ‘5JC@fi? IT§? <EJ3T'?7’JT§ mawwmmwfvifiwnwfiwemmm Wfiwmwwml smanawzn-ma agmvmfimwmwwmwai fi>a1a= -w= =f: z2Fr~m1?+a~az@«s31%>a1a‘x’- t-‘J§? i1%@1tfi? ?J"fiiT?13?f58‘Ef<‘1"T, t5J? zfi’§I1fi , ‘x’-L<1§‘$I6J'i@1r.611fi1=fi1?rK'n1*v': =*T’a<.5Tfi1?r Wm WWW mm ‘mm Identify X-
 10. 10. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 11. 11. m D N A G A m A H A M
 12. 12. ‘m rnaum:1~u.1‘t: nu u: u:: u's*r‘_n-A-c‘: wan mzoumn vuu xfinmrawfiaremmamuaaifita - ‘ 3'7 azswasrmaifiamfiatfivnagfsmu fiiilli 1i*@°nez1Iaf$§fi= I’I@1=1Ii= ‘Ia=1si-"vIF; i;1a1?I: =%: =r rammaazwaqswmn fimfimsrmm mfismtemfimfimfiwmm ?5Gfl’f‘1’FL? {—I5Ff, ~Sl3FIfi’§V_51E? if<‘“3»'iI@ii3‘l1i7‘6I él§"l§Tz‘If$WK’f~fl3fiC4’l1i71§13lW'£5lb/ >)- fi= t1fi@fififii3Iwaf‘w= §awufi$t: i5€a $L’l‘1~lP.0GEI! J. ~.. ..ss m. ~.: :co ; qsmg. g3fi; qq1i; fi;qfims'gwa; n1q_ 0I$’—‘. '.‘E! ‘l1I=7'; 'é. "'. §§'= ’:'IIUl’. §'dU. ‘.? ! THE E 3'0 .1 I / -I ‘V , .-t. ’___ w ' ‘. - / _/. ,~f; fi:(: ; ; ./. ".'»-I -' ‘-Eli; ‘ . _‘, z,'-, ~
 13. 13. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 14. 14. than nu WISTIIF nrnnun runs Inca uwoucur Vim ‘ nun u - - smx ROGEEZ OI $43 DI5! 55 1:’ . "=’Il l1f$’£I. ‘2! THC
 15. 15. $§tli>‘, ba¢¢I? l§I°lfl? IfiI5r5rfi@VIt'“NfiF{I UIQIIC-W5l15l1?fi5ItG@T‘1?<Cfl? lt9l? FW§f»7l15°l“? l vrcvgtsumwsumm I? I«5W7l§NfiICW‘1I'iI’Ifl ? I1%fi1t<‘tWzIsT-; ?16It? Fr= rc®€tw= {rr3ffi: ‘t-13: T‘5FfE‘IL’"It5lfif. §lt€lC5Fl“l8?lT. ’?Il’~‘II Gqénv-1:21 1i=1afiIfiwe‘av? +*-t€$“'a*? fiIc6Ft‘? I1=, *41%a? =atB‘r ? .Gtt<*l’I filsuaritfilfir-§1v_5r-I3,vfi§‘Et? ara W1’fC‘5iI'f, ‘6’1E"l®? l=FI? Ir. €15?FrC<tTvI1’I «93vrcsc<: r?Amvw~1aa€“Ia= Irar «!13?Itfi1=1:a1T3fi151'°1?r°Ifia6’a= a“r: ‘Ft«9a:1?‘I°Er wHfE§l? FciIc€>1c6I= tI wngemfiméfififi ? llB'r1GI1?ltiI‘6?IlW1‘3iC61n7R‘§t@’ll3t? Il5I‘—’I afifimaasfa ‘H2141’ finfirsumwm w6tzI«sI1?? IWé1?W? Ii.7rFI, >IIt©te3I61cfi2t= Ic-1 "Q‘3'It€FFI‘6?‘zC5|? FET7‘I?1WI1fil’liI'?11<%? l'siIfl‘£t"<"C'3'fl nafihwmfi? . . . , ‘'1 @111 t
 16. 16. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 17. 17. R 0 0 T N A S
 18. 18. fi1Lv’1:11@I? I«sI3‘§B'<1«"vI1ciIavI1L~: «sFr*G1§'6v2:B:1t mmmmfififiaaqzan «s1?wB:11=1t112i1‘3:rr 1 ’§CT: ‘15@IC'5.§0b'. 'o 73Ic<‘FI trzFIfi? Flfi~svIIflI—fi= l— 1 1*, ’ mmufimflmfiwmvmaafimmfis tBiF15II=4ob>3I1C6I? l¢? zUl@l? I?15ll? lT’IFIlwl=15lI _ 3. 3 1 Awémmmfififilvfimfifimfizm 1.1 15101: mm vtlaalwmtw fifi-rfimfir WI? 13313 1"‘ q§1r*3Ifif: ‘Iw@= °T§: I|¢‘o: -; t€‘fi?1iI? r’?2-"I 1,, " .11 r V 1"’ fimfifimwmwuaawimmwmew ‘"1 1,. » 111 -1 qifimweumatmmwrcwfiawum 1 '1 ‘ ‘ mficwwwmmficmmmaia, I ufirawr om ezzmau mas: mm (was) in ; ’~ aI: ‘1:1fifi‘%1z11=1vr, f2‘1fi-»1saAa3:11a1v11:11a@’s11c-1 r 1,- mofiW6mmamHWéfi . 1 , wmfii ? "- 1.
 19. 19. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 20. 20. Y E s M A R N 0 R A A
 21. 21. :$: ~1A| ag5}g$F; :*~flg: rA . .2‘§. -.%; ‘.»m “L. -_ _ L ,5 ,1 . ‘I: . gatagggxfl ‘ s ! F ‘-. ..x. l; ~§y ‘. f§. ~M, -‘2§, ... .,4 . ‘ ‘ ‘ *7 1 " ‘ ma . - «is jksaf as___. x- ' ~ «gem A’ N
 22. 22. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 23. 23. "’A‘('. ‘. A 5 . V*' ‘-s'vaunm>-, , " us . "‘ ‘rs; -~ 'N. - < » ‘x 5 ~-«. .- . s _~. .I: .-N’-)_‘, C .4. _ _ ‘ ‘ . ‘ ‘ _ _ »§; :'J, " _‘ _. ’ , ‘ . . ' , s4"§qv. ‘., ~‘ ‘$"<v'%4 , . if}
 24. 24. ,7'—“'—ri‘§ , &_; ,:; .—‘'; ;8''T‘: A‘8;'’‘ ‘ V . « « ' * 8 ryfu 1;. ‘ “? Iifl 8‘: ‘ u ‘ . . _ . . ,4 V’. ~~ / «. : K ‘ "av " I ‘ wv‘ -* _. qi ’ . 8" 1-‘ ~_»«» -wé/2-e«‘ * A A .1‘: ‘ $51 ‘ . / I I — E35? + . ‘" . >1 . - « . I “In, . . . ‘x K H“. .- "L I I r~ I I 8- 23 — J . " 8. _. .—-if‘ V ,5 ‘ , ’ I ‘ I,1 L‘ ‘r q . I“~ $9,, ‘ ‘ I ‘w: 1: . .._. ... y ; .~ 4' .5 , ‘_V . .-n‘ a | .. >-, _,% , Q. ‘ . L 551% " : , J’, ! ‘I’; A w r-rm: .;
 25. 25. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 26. 26. ., .- M
 27. 27. ' V ‘ I 3'. . “ ‘ kn“ I‘ . A ~ * . ; j 1;: A I 01,434 « 3 1 A’ A A ‘ ‘I ‘H ' , .- 3. J. 1%. . A _l G ‘ . —_ . ‘ . _ V . -.1 2 I - ’ ' . . — 1;? xx ~ . ' , V‘, . . :41 . .€. I I “ 2-« 'fl. ~‘‘t~‘ mm «as»; wafl §I%"'~f'~=3«l. [.1
 28. 28. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 29. 29. ifia/ bb{fif? zfiT. WF1fi71'°1fi? Y'9aTfi= 'L’. W3T? §§ avticmwfifiaazenfimaanfi-a§cfi= n . , «s1?z‘=1fi13 ‘5II1?. @@11?° 3%? ! ’FJ’. W1F1'| «£13 """ °“'°""""' @616 am W mm fiat: fig mm? @1a®= .r mm W Wffif mm new $19916 5§LfiTH§C$ 413/55 451%’ W 7:13’! Ct ¢1af€1T-aw awn W Emma: «:13 ¢1af€fi'm W mm, mm mafia» «slat mftm 332:1": »;{: :'2:: ::: :’. ::. ":t:3:552:‘ WI aw/ >5 —«s? :>1cw2W'a-'@1r. v3j'¥«s13 « l <z¢1fif€1%t-rm=1Ia1%2m74!a61'@1%var. <s'3ar.7;: rJ‘e‘z 3,. “ _ - «$1212 @316 am W171 WW °r1%a<-f-T WT Emma: 29:1 -Tam WW W51 £13 353%? ' " am: mm wna 2:512:-T fir 2
 30. 30. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 31. 31. WWW W W W W
 32. 32. iéééii fi ~: I -. “gum E- if g. .. £* we 2-. -.a#. ::‘¥i'. :.~: a' %”TE? f‘§: ‘ A ‘, :£sE3§ E ’§i§9;E§§ A VL i ‘$4 55153 I ». ‘x i" 1 , I; gs: 1 , M"*'~‘. ‘%: s. .. E G . L *agesj; E Em . .r _ $7? %L%}§ (A Ix . , ‘, . E
 33. 33. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 34. 34. 1 I‘ . ' " — '- E . - ; «4;r: —:—: aea; =.V§: ‘g§nez:2_7:-15$-4*; a;s: -s: '.. *$: a;; §zi. _ -—-LN- —, *: :~. m§1:° WOT‘ ‘E
 35. 35. I“ “ -all ‘ in ‘#5:: . : if I 4 , ; [? gm : "“{ % ? § W ‘7 . m.ru. :“. £1 . .A»m ~71 § is ‘“ W’ .31» L. ‘ ' — RE‘ I ‘gal . '1? «mean, _. . nu‘ WEE IV‘
 36. 36. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 37. 37. A .1 ‘ A - $1? §: ‘a. .’_ as I. ‘ . ‘$3221.. .4‘; 4 rip } C; .C1; $;1 . M *5‘; a ‘ <; 'u". w.~ * h A g11@E‘%E
 38. 38. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 39. 39. a Clue
 40. 40. fit€I3Tr6T@1'? ‘1'511°m'=1é?1?F@TP‘E@1:1I Wfiflfifimawwew flflmfimwmmafimfl ¢C<1tW3W1'=11fiav1t5r<-'$1aa§§ T3FvI9r@§I3T"vTsI1§‘°§11?-SIG 1%1?. °¢T&c51?1‘c5Tc4I? I<*mtF1'1z1’«s121&fS?1 71$I¢ts‘: 'u‘Ir.711’r”?1t*Ift>‘Zc?171‘c1$1T wcm1f5—-r’ue‘Tr<s1<s12:= —:11cwrf€IfS<s aiaawwwwfirmmfifi?
 41. 41. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 42. 42. 1.. _ n1: gr; I ’ 1» 1;m: n,1a1 A _1 ' 1| 1_]' I “_’ "‘-2-1" -J >1” 1 -: 1 1‘ -1 . 1 1 ; ;.. .J-.35 , . 47,: . . , ‘ " 1? L, IL‘ ‘:2'. é:$% . . , ,car‘: r°““r ; I§«1%! % 3?‘ , .‘| l|| |LV‘lV " I ‘ H I. .II_' 11 . ' _‘, ,. I I 1 . . . 14%
 43. 43. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 44. 44. ~‘: <.? .. _: _ _ 2» g . '11:‘ ICCT%°‘1<1*1zs12rfivmw1v11?Irza11'-w=11%zw1a bct ©m1"@(. <?1“31?r2n?1='c®°11Z?11 §®W fiZW wtgfifimmmffimfizammméwm ‘am1fi321r1?12narc<a11*1%§1cc-z11s13fim<s§§:1,a1 m~ge1*cwf31z:1§oscc1%= sfir1zv1¢131“@c2sT;1ams mmmmmwmwn mwwmfim w=1a1sc>1f%>11z<>rn‘? v=‘G1*«: i‘e‘m21I%fi2r121fi<s bat W. fi§W@1'1%CFWfiTI Wmfimfimmnfifi?
 45. 45. REACH US AT facebook. com/ teamqvc 9734317979, 9834884083, 9851941881
 46. 46. ' 11111 1 I 1431“ 5» l1I1 Ll win L r- -11’ I 113111 I J‘ " 1 . I V . 1‘ _"r, 1 1}‘ " 1 1 rim 59- , V, '1 ‘Z ‘ 1 F .1 = =1'“:1111 1 >11 [T ‘> ' 1 .

×