O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ke hoach thuc tap cn&dd, thkt, cnktck. thang 11.2015 (chính th-c)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
KH kiem tra cuoi NH -1920
KH kiem tra cuoi NH -1920
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Ke hoach thuc tap cn&dd, thkt, cnktck. thang 11.2015 (chính th-c) (20)

Anúncio

Mais de thanhtungktkt (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Ke hoach thuc tap cn&dd, thkt, cnktck. thang 11.2015 (chính th-c)

  1. 1. SỞGIÁODỤC VÀĐÀO TẠOLONG AN CỘNG HOÀXÃ HỘICHỦ NGHĨAVIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ- KỸTHUẬT Độclập–Tựdo–Hạnhphúc Số: /KH-TCKTKT Long An, ngày07 tháng 10 năm 2015 KẾ HOẠCH Về việc Thực tập tốt nghiệp ngành Tin học - Kế toán. Đối tượng: Lớp Tin học - Kế toán _ khóa 1. I/- TỔNG SỐ : 09 học sinh; II/ - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Thông qua hướng dẫn của phòng đào tạo và giáo viên bộ môn, học sinh tự liên hệ nơi thực tập tại các xí nghiệp, cơ sở sản xuất, nhằm giúp học sinh: - Tiếp tục làm quen và làm được các phần mềm kế toán. - Nắm được các nguyên tắc, chế độ, trình tự, hạch toán nghiệp vụ kế toán. - Bổ sung và lĩnh hội sâu sắc hơn nữa những kiến thức đã học – biết lập kế hoạch thu chi tài chính - Biết hạch toán và quản lý từng loại nguồn vốn của doanh nghiệp sản xuất. - Rèn luyện những phẩm chất, năng lực của người cán bộ kế toán. - Mỗi học sinh thực hiện một quyển báo cáo theo chủ đề mà học sinh nhận. Cách trình bày quyển báo cáo như: số trang, khổ giấy, hình ảnh, trang bìa, cỡ chữ, font chữ . . . . được giáo viên hướng dẫn thống nhất chung toàn trường. - Rèn luyện những phẩm chất, năng lực của người lao động có trình độ TCCN. III/ - THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC: Thời gian thực tập: từ 09 /11/2015 đến 02 /01/2016 (tất cả 08 tuần). - Giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng nhắc nhỡ học sinh liên hệ nơi thực tập và tập hợp danh sách nơi thực tập, báo về PĐT trước ngày 02/11/2015 (Cô Nguyệt). 1/- Tuần 1 (từ 09/11 đến 14/ 11) a/- Tất cả học sinh ổn định nơi thực tập. Nếu có trở ngại trong khi liên hệ thực tập, phải gặp trực tiếp GVCN, GV hướng dẫn để báo cáo tìm biện pháp hỗ trợ. b/- Cá nhân hoặc các nhóm học sinh trình bày nội dung thực tập tốt nghiệp cho đơn vị đã tiếp nhận.
  2. 2. c/-Nghe báo cáo sơ bộ một số hoạt động kinh doanh sản xuất và công tác kế toán của đơn vị tiếp nhận thực tập ( nếu có). d/- Học sinh chọn đề tài và lập kế hoạch thực tập cá nhân. e/-Những học sinh có điểm kết thúc học phần chưa đạt yêu cầu ( < 5,0 ), hàng tuần phải theo dõi lịch học trả nợ học phần, lịch thi tại bảng thông báo của trường (nếu có học phần < 5,0 sẽ không đủ điều kiện thi tốt nghiệp). 2/- Tuần 2 + 3 (từ 16/11 đến 28/ 11): Thu thập số liệu cho đề tài thực tập. -Liên hệ giáo viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn ở đơn vị thực tập để nhận ý kiến đóng góp cho đề tài. 3/- Tuần 4 + 5 (từ 30/11 đến 12/12 ): Tiếp tục thu nhận số liệu và nghiên cứu. - Liên hệ giáo viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn ở đơn vị thực tập để nhận ý kiến đóng góp cho đề tài. 4/- Tuần 6 (từ 14/12 đến 19/12) - Nghiên cứu số liệu để hạch toán và ghi vào các loại sổ kế toán thích hợp. - Liên hệ giáo viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn ở đơn vị thực tập để nhận ý kiến đóng góp cho đề tài. 5/- Tuần 7 (từ 21/12 đến 26/12) - Mỗi học sinh tự viết báo cáo thực tập. - Liên hệ giáo viên hướng dẫn góp ý kiến bổ sung để hoàn chỉnh đề tài thực tập. - Cán bộ hướng dẫn ở đơn vị thực tập góp ý, nhận xét. 6/- Tuần 8 ( từ 28/12 đến 02/01/16) - Từ 28/12 đến 30/12/15 học sinh hoàn chỉnh báo cáo thực tập, in và đóng thành cuốn; từ 31/12/15 đến 02/01/16 trình nơi thực tập nhận xét, xác nhận ký tên và đóng dấu. - Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, ngày 04/01/2016, học sinh tập trung theo lớp nộp báo cáo thực tập. Lớp trưởng lập danh sách, nhận báo cáo thực tập, sau đó bàn giao cho Cô Nguyệt (Phòng đào tạo), điện thoại 0907811460. IV/- NHỮNG QUI ĐỊNH BẮT BUỘC: - Mỗi học sinh phải lập sổ nhật ký thực tập, ghi chép số liệu, nội dung công việc trong thời gian thực tập.
  3. 3. - Phải đảm bảo đúng tác phong, đạo đức của người học sinh trung cấp chuyên nghiệp khi đến đơn vị thực tập; tuân thủ mọi sự hướng dẫn của đơn vị nhận thực tập; có thái độ đúng đắn, lịch sự với cán bộ hướng dẫn thực tập, khiêm tốn học hỏi và tiếp thu tốt những chỉ dẫn để nâng cao trình độ hiểu biết. Tuyệt đối không được uống rượu, hút thuốc, có trách nhiệm bảo quản tốt các loại sổ sách, tài sản nơi thực tập. - Báo cáo thực tập phải thực hiện nghiêm túc, sạch đẹp và nộp đúng ngày giờ qui định. - Tất cả học sinh thực tập phải tập trung về trường theo quy định của GV hướng dẫn thực tập để được trao đổi giải đáp thắc mắc, giải quyết những khó khăn trong thực tập, học sinh đem theo sổ ghi nhật ký hàng tuần thực tập để GVHD kiểm tra. V/- TRÁCH NHIỆM: -Phòng đào tạo: xây dựng kế hoạch thực tập, phối hợp với GVCN, tổ chuyên môn, phổ biến đến học sinh, quản lý tình hình học sinh liên hệ nơi thực tập. Nhận báo cáo thực tập, bàn giao cho Tổ chuyên môn chấm điểm. -Tổ trưởng chuyên môn: Tham mưu BGH cử giáo viên trong tổ chịu trách nhiệm theo dõi hướng dẫn học sinh thực tập thuộc chuyên môn của tổ. Phân công người chấm báo cáo thực tập đúng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, bàn giao bảng điểm phòng đào tạo. Quy định thời gian học sinh tập trung để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn. - Giáo viên hướng dẫn thực tập: Theo dõi và duyệt vào phiếu theo dõi hàng tuần cho học sinh. ( có mẫu ). Thời gian chấm: từ 13 giờ, ngày 04/01 đến hết ngày 05/01/16. - Phòng Đào tạo có kế hoạch cùng giáo viên hướng dẫn thực tập sẽ kiểm tra đột xuất tình hình thực tập của học sinh ở các đơn vị./. Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG - Ban giám hiệu PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Các phòng, Tổ chuyên môn - GVCN, học sinh - Lưu VT, PĐTQLCL Trần Văn Tiếng
  4. 4. SỞGIÁODỤC VÀĐÀO TẠOLONG AN CỘNG HOÀXÃ HỘICHỦ NGHĨAVIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ- KỸTHUẬT Độclập–Tựdo–Hạnhphúc Số: /KH-TCKTKT Long An, ngày 07 tháng 10 năm 2015 KẾ HOẠCH Về việc Thực tập tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp & dân dụng Đối tượng: Lớp Điện công nghiệp & dân dụng cơ sở _ khóa 2. I/- TỔNG SỐ : 19 học sinh; II/ - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Giúp HS củng cố kiến thức đã học tại trường. Qua nghiên cứu, tìm hiểu sách giáo khoa và kết hợp với liên hệ thực tiễn, rút ra những kinh nghiệm trong nghề nghiệp, cũng như những kiến thức xã hội và giúp học sinh vững vàng trong công việc sau này. - Mỗi học sinh thực hiện một quyển báo cáo theo chủ đề mà học sinh nhận, kèm theo USB có lưu tập tin nội dung báo cáo. Quyển báo cáo có số trang ít nhất ( theo quy định của giáo viên hướng dẫn ), khổ giấy A 4, chỉ được phép in một mặt , hình ảnh phải in màu. Trang bìa làm bằng giấy cứng, cỡ chữ trình bày trong quyển báo cáo là 14, font time new roman, bảng mã Unicode. - Rèn luyện những phẩm chất, năng lực của người lao động có trình độ TCCN. . III/ - THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC: Những học sinh có điểm kết thúc học phần chưa đạt yêu cầu ( < 5,0 ), hàng tuần phải theo dõi lịch học trả nợ học phần và lịch thi tại bảng thông báo của trường (nếu có điểm kết thúc học phần < 5,0, sẽ không đủ điều kiện thi tốt nghiệp). Thời gian thực tập: từ 09 /11/2015 đến 02 /01/2016 (tất cả 08 tuần). - Giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng nhắc nhỡ học sinh liên hệ nơi thực tập và tập hợp danh sách nơi thực tập, báo về PĐT trước ngày 02/11/2015 (Cô Nguyệt). 1/- Tuần 1 (từ 09/11 đến 14/ 11) Học sinh nhận đề tài, lập kế hoạch thực tập, tìm hiểu khái quát đề tài thực tập, nơi thực tập (lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chính của nơi thực tập, . . .). 2/- Tuần 2 + 3 (từ 16/11 đến 28/ 11) Thu thập tài liệu tham khảo, viết khái quát cho đề tài thực tập. - Liên hệ giáo viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn ở đơn vị thực tập để nhận ý kiến đóng góp cho đề tài. 3/- Tuần 4 + 5 + 6 (từ 30/11 đến 19/12): Viết dàn ý chi tiết về đề tài thực tập, gặp GVDH để chỉnh sửa. - Liên hệ giáo viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn ở đơn vị thực tập để nhận ý kiến đóng góp cho đề tài.
  5. 5. 4/- Tuần 7 (từ 21/12 đến 26/12): Viết hoàn chỉnh báo cáo thực tập, gặp GVHD để xem và chỉnh sửa trước khi in. 5/- Tuần 8 (từ 28/12/15 đến 02/01/16) - Từ 28/12 đến 30/12/15 học sinh hoàn chỉnh báo cáo thực tập, in và đóng thành cuốn; từ 31/12/15 đến 02/01/16 trình nơi thực tập nhận xét, xác nhận ký tên và đóng dấu. - Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, ngày 04/01/2016, học sinh tập trung theo lớp nộp báo cáo thực tập. Lớp trưởng lập danh sách, nhận báo cáo thực tập, sau đó bàn giao cho Cô Nguyệt (Phòng đào tạo), điện thoại 0907811460. IV/- NHỮNG QUI ĐỊNH BẮT BUỘC: - Mỗi học sinh phải lập sổ nhật ký thực tập, ghi chép số liệu, nội dung công việc trong thời gian thực tập. - Phải đảm bảo đúng tác phong, đạo đức của người học sinh trung cấp chuyên nghiệp khi đến đơn vị thực tập; tuân thủ mọi sự hướng dẫn của đơn vị nhận thực tập; có thái độ đúng đắn, lịch sự với cán bộ hướng dẫn thực tập, khiêm tốn học hỏi và tiếp thu tốt những chỉ dẫn để nâng cao trình độ hiểu biết. Tuyệt đối không được uống rượu, hút thuốc, có trách nhiệm bảo quản tốt tài sản nơi thực tập. - Báo cáo thực tập phải thực hiện nghiêm túc, sạch đẹp và nộp đúng ngày giờ qui định. - Tất cả học sinh thực tập phải tập trung về trường theo quy định của GV hướng dẫn thực tập để được trao đổi giải đáp thắc mắc, giải quyết những khó khăn trong thực tập, học sinh đem theo sổ ghi nhật ký thực tập để GVHD kiểm tra. V/- TRÁCH NHIỆM: -Phòng đào tạo: xây dựng kế hoạch thực tập, phối hợp với GVCN, tổ chuyên môn, phổ biến đến học sinh, quản lý tình hình học sinh liên hệ nơi thực tập. Nhận báo cáo thục tập, bàn giao cho Tổ chuyên môn chấm điểm. -Tổ trưởng chuyên môn: Tham mưu BGH cử giáo viên trong tổ chịu trách nhiệm theo dõi hướng dẫn học sinh thực tập thuộc chuyên môn của tổ. Phân công người chấm báo cáo thực tập đúng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, bàn giao bảng điểm phòng đào tạo. Quy định thời gian học sinh tập trung để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn. - Giáo viên hướng dẫn thực tập: Theo dõi và duyệt vào phiếu theo dõi hàng tuần cho học sinh. ( có mẫu ). Thời gian chấm : từ 13 giờ, ngày 04/01 đến hết ngày 05/01/16. - Phòng Đào tạo có kế hoạch cùng giáo viên hướng dẫn thực tập sẽ kiểm tra đột xuất tình hình thực tập của học sinh ở các đơn vị. Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG - Ban giám hiệu PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Các phòng, Tổ chuyên môn - GVCN, học sinh - Lưu VT, PĐTQLCL Trần Văn Tiếng
  6. 6. SỞGIÁODỤC VÀĐÀO TẠOLONG AN CỘNG HOÀXÃ HỘICHỦ NGHĨAVIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ- KỸTHUẬT Độclập–Tựdo–Hạnhphúc Số: /KH-TCKTKT Long An, ngày 07 tháng 10 năm 2015 KẾ HOẠCH Về việc Thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đối tượng: Lớp Công nghệ kỹ thuật cơ khí Cơ sở _ khóa 1. I/- TỔNG SỐ : 07 học sinh; II/ - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Giúp HS củng cố kiến thức đã học tại trường. Qua nghiên cứu, tìm hiểu sách giáo khoa và kết hợp với liên hệ thực tiễn, rút ra những kinh nghiệm trong nghề nghiệp, cũng như những kiến thức xã hội và giúp học sinh vững vàng trong công việc sau này. - Mỗi học sinh thực hiện một quyển báo cáo theo chủ đề mà học sinh nhận, kèm theo USB có lưu tập tin nội dung báo cáo. Quyển báo cáo có số trang ít nhất ( theo quy định của giáo viên hướng dẫn ), khổ giấy A 4, chỉ được phép in một mặt , hình ảnh phải in màu. Trang bìa làm bằng giấy cứng, cỡ chữ trình bày trong quyển báo cáo là 14, font time new roman, bảng mã Unicode. - Rèn luyện những phẩm chất, năng lực của người lao động có trình độ TCCN. . III/ - THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC: Những học sinh có điểm kết thúc học phần chưa đạt yêu cầu ( < 5,0 ), hàng tuần phải theo dõi lịch học trả nợ học phần và lịch thi tại bảng thông báo của trường (nếu có điểm kết thúc học phần < 5,0, sẽ không đủ điều kiện thi tốt nghiệp). Thời gian thực tập: từ 09 /11/2015 đến 02 /01/2016 (tất cả 08 tuần). - Giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng nhắc nhỡ học sinh liên hệ nơi thực tập và tập hợp danh sách nơi thực tập, báo về PĐT trước ngày 02/11/2015 (Cô Nguyệt). 1/- Tuần 1 (từ 09/11 đến 14/ 11) Học sinh nhận đề tài, lập kế hoạch thực tập, tìm hiểu khái quát đề tài thực tập, nơi thực tập (lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chính của nơi thực tập, . . .). 2/- Tuần 2 + 3 (từ 16/11 đến 28/ 11) Thu thập tài liệu tham khảo, viết khái quát cho đề tài thực tập. - Liên hệ giáo viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn ở đơn vị thực tập để nhận ý kiến đóng góp cho đề tài. 3/- Tuần 4 + 5 + 6 (từ 30/11 đến 19/12): Viết dàn ý chi tiết về đề tài thực tập, gặp GVDH để chỉnh sửa.
  7. 7. - Liên hệ giáo viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn ở đơn vị thực tập để nhận ý kiến đóng góp cho đề tài. 4/- Tuần 7 (từ 21/12 đến 26/12): Viết hoàn chỉnh báo cáo thực tập, gặp GVHD để xem và chỉnh sửa trước khi in. 5/- Tuần 8 (từ 28/12/15 đến 02/01/16) - Từ 28/12 đến 30/12/15 học sinh hoàn chỉnh báo cáo thực tập, in và đóng thành cuốn; từ 31/12/15 đến 02/01/16 trình nơi thực tập nhận xét, xác nhận ký tên và đóng dấu. - Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, ngày 04/01/2016, học sinh tập trung theo lớp nộp báo cáo thực tập. Lớp trưởng lập danh sách, nhận báo cáo thực tập, sau đó bàn giao cho Cô Nguyệt (Phòng đào tạo), điện thoại 0907811460. IV/- NHỮNG QUI ĐỊNH BẮT BUỘC: - Mỗi học sinh phải lập sổ nhật ký thực tập, ghi chép số liệu, nội dung công việc trong thời gian thực tập. - Phải đảm bảo đúng tác phong, đạo đức của người học sinh trung cấp chuyên nghiệp khi đến đơn vị thực tập; tuân thủ mọi sự hướng dẫn của đơn vị nhận thực tập; có thái độ đúng đắn, lịch sự với cán bộ hướng dẫn thực tập, khiêm tốn học hỏi và tiếp thu tốt những chỉ dẫn để nâng cao trình độ hiểu biết. Tuyệt đối không được uống rượu, hút thuốc, có trách nhiệm bảo quản tốt tài sản nơi thực tập. - Báo cáo thực tập phải thực hiện nghiêm túc, sạch đẹp và nộp đúng ngày giờ qui định. - Tất cả học sinh thực tập phải tập trung về trường theo quy định của GV hướng dẫn thực tập để được trao đổi giải đáp thắc mắc, giải quyết những khó khăn trong thực tập, học sinh đem theo sổ ghi nhật ký thực tập để GVHD kiểm tra. V/- TRÁCH NHIỆM: -Phòng đào tạo: xây dựng kế hoạch thực tập, phối hợp với GVCN, tổ chuyên môn, phổ biến đến học sinh, quản lý tình hình học sinh liên hệ nơi thực tập. Nhận báo cáo thục tập, bàn giao cho Tổ chuyên môn chấm điểm. -Tổ trưởng chuyên môn: Tham mưu BGH cử giáo viên trong tổ chịu trách nhiệm theo dõi hướng dẫn học sinh thực tập thuộc chuyên môn của tổ. Phân công người chấm báo cáo thực tập đúng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, bàn giao bảng điểm phòng đào tạo. Quy định thời gian học sinh tập trung để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn. - Giáo viên hướng dẫn thực tập: Theo dõi và duyệt vào phiếu theo dõi hàng tuần cho học sinh. ( có mẫu ). Thời gian chấm : từ 13 giờ, ngày 04/01 đến hết ngày 05/01/16. - Phòng Đào tạo có kế hoạch cùng giáo viên hướng dẫn thực tập sẽ kiểm tra đột xuất tình hình thực tập của học sinh ở các đơn vị. Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG - Ban giám hiệu PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Các phòng, Tổ chuyên môn - GVCN, học sinh - Lưu VT, PĐTQLCL Trần Văn Tiếng

×