O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Cách làm SEO từ khóa lên top 10 Google - Phần 1

Hướng dẫn SEO từ khóa cơ bản để lên top 10 Google. Để xem đầy đủ trọn bộ, các bạn có thể xem thêm tại: http://thachpham.com/seo/seo-mot-keyword-len-top-google-trong-1-thang-phan-1.html

  • Entre para ver os comentários

Cách làm SEO từ khóa lên top 10 Google - Phần 1

  1. 1. Khi b t u v i b t c d ánắ đầ ớ ấ ứ ự SEO nào, dù là l n hay nh thì vi c u tiên mà chúng ta nên c nớ ỏ ệ đầ ầ làm ó là lên k ho chđ ế ạ nghiên c u và ch n t khóa thích h pứ ọ ừ ợ nh t SEO. Ch n t khóa âyấ để ọ ừ ở đ không nh t thi t là b n ph i ch n t khóa có c nh tranh cao hay c nhi u ng i tìm ki mấ ế ạ ả ọ ừ độ ạ đượ ề ườ ế vì các t khóa bao quát nh v y gi ã l i th i, không phù h p v i k n ng tìm ki m c a ng iừ ư ậ ờ đ ỗ ờ ợ ớ ỹ ă ế ủ ườ dùng hi n t i. Trong ph n 1 c a serie này, tác gi Sitle s giúp b n tìm hi u qua các b c ch nệ ạ ầ ủ ả ẽ ạ ể ướ ọ t khóa khi SEO, mà c th ây là s nh m t iừ ụ ể ở đ ẽ ắ ớ các t khóa dàiừ , có ti m n ngề ă , c nh tranhđộ ạ th pấ nh ng v n c nhi u ng i tìm ki m.ư ẫ đượ ề ườ ế Ph n 1 : L a ch n keyword t i u khi SEOầ ự ọ ố ư i t ng c n xem bài vi t:Đố ượ ầ ế •Dành cho các Newbie m i b t uớ ắ đầ vào SEO – ch a nh h ng rõ ràng v m t quy trìnhư đị ướ ề ộ SEO t ng th v i m t ho c m t b t khóa (liên i)ổ ể ớ ộ ặ ộ ộ ừ đớ M c tiêu:ụ • SEO m t t khóa ch oộ ừ ủ đạ + kèm theo m t b t khóa ph liên quan lên top 5ộ ộ ừ ụ Google (T khóa longtail >= 4 t , c nh tranhừ ừ độ ạ th pấ , s l ng tìm ki m hàng tháng ~1000ố ượ ế l t)ượ •Onpage t ng th website theo chu n SEOổ ể ẩ B c 1: Nghiên c u t khóaướ ứ ừ B c u tiên c a quá trình SEO luôn b t u b ng vi c ch n t khóa, vi c l a ch n úng nướ đầ ủ ắ đầ ằ ệ ọ ừ ệ ự ọ đ đắ t khóa s giúp b n SEO d dàng h n, nh m úng i t ng khách hàng h nừ ẽ ạ ễ ơ ắ đ đố ượ ơ
  2. 2. Tiêu chí ch n t khóa khi b t u SEOọ ừ ắ đầ •Luôn b t u v i t khóa longtail – t c t khóa có dài t 4 ký t tr lên, kèm theo m tắ đầ ớ ừ ứ ừ độ ừ ự ở ộ b t khóa ph kho ng 5 t .ộ ừ ụ ả ừ •C nh tranh th pạ ấ •L ng tìm ki m x p x 1k l t / thángượ ế ấ ỉ ượ T i sao tôi ch n v y, hãy l y m t ví d n gi n:ạ ọ ậ ấ ộ ụ đơ ả
  3. 3. 1)T khóa ng n ng ngh a v i k t qu tìm ki m s r ng h n->ừ ắ đồ ĩ ớ ế ả ế ẽ ộ ơ Thông tin loãng h n -> Ng i dùng không thích nh thơ ườ ư ế M c dù t khóaặ ừ Iphone tìm ki m kho ng g n 110.000 l t / tháng nh ng c nh tranh l i làế ả ầ ượ ư độ ạ ạ trung bình, trong khi t khóa “ừ dien thoai iphone 5”, ch v i 6000 l t/tháng l i c gi i SEOerỉ ớ ượ ạ đượ ớ quan tâm h n.ơ n gi n vì t khóa “Đơ ả ừ dien thoai iphone 5” ánh trúng vào m c tiêu tìm ki m c a khách hàngđ ụ ế ủ h n, i u ó khi n cho c nh tranh c a nó t ng v t lênơ đ ề đ ế độ ạ ủ ă ụ
  4. 4. 2) T khóa càng dài thì c nh tranh càng gi m, ng ngh a v iừ độ ạ ả đồ ĩ ớ vi c b t d n i th khi SEOệ ớ ầ đố ủ 3) L ng tìm ki m v aượ ế ừ đủ T i sao l i ch n l ng truy c p <=1000 l t truy c p / thángạ ạ ọ ượ ậ ượ ậ Ít quá thì SEO ch c ch n không hi u qu , nhi u quá thì ch c ch n c nh tranh cao, khó lên, hãyắ ắ ệ ả ề ắ ắ ạ ch n keyword v a s c v i kh n ng c a b n thân.ọ ừ ứ ớ ả ă ủ ả K t: Hãy ch n keyword khi b t u SEO áp ng t i thi u 2/3 tiêu chí trên, công vi c SEO c aế ọ ắ đầ đ ứ ố ể ệ ủ b n s nh nhàng h n nhi u l n.ạ ẽ ẹ ơ ề ầ Bên l : Ch n b keyword ph h tr SEOề ọ ộ ụ ỗ ợ N u b n ã t ng liên h v i b t k m t d ch v SEO nào, b nế ạ đ ừ ệ ớ ấ ỳ ộ ị ụ ạ ch c ch nắ ắ s c t v n m tẽ đượ ư ấ ộ b t khóa ph khi SEO t khóa chính, có b n nào ã t ng th liên h v i m t cty SEO nàoộ ừ ụ ừ ạ đ ừ ử ệ ớ ộ
  5. 5. ch a? Liên h th ki m ch ng iư ệ ử để ể ứ đ Tiêu chí ch n b t khóa ph : kho ng 5 t khóa, các t khóa ph liên quan ch t ch n tọ ộ ừ ụ ả ừ ừ ụ ặ ẽ đế ừ khóa chính và ch a t khóa chính bên trongứ ừ VD: Tôi seo t khóa “Iphone 5”, b t khóa ph c a tôi có th làừ ộ ừ ụ ủ ể •Dien thoai Iphone 5 •Gia ca dien thoai Iphone 5 •Dien thoai iphone 5 chinh hang •Dien thoai iphone 5 xach tay re •Cach su dung dien thoai iphone 5 B sung t Th ch Ph mổ ừ ạ ạ B n có th t ng tính hi u qu c a vi c ch n t khóa, d dàng tìm ra các t khóa có ti m n ngạ ể ă ệ ả ủ ệ ọ ừ ễ ừ ề ă mà c nh tranh th p thông qua ph n m m iSEO mà mình ã gi i thi uđộ ạ ấ ầ ề đ ớ ệ t i âyạ đ . Sau bài vi t này, mình hi v ng là các b n s dành kho ng 30 phút ghé lênế ọ ạ ẽ ả Google Keyword Tool, ch n m t b t khóa riêng cho mình chu n b cho ph n k ti p vào ngày mai 3/7ọ ộ ộ ừ để ẩ ị ầ ế ế “T i u các th meố ư ẻ ta t i c n thi t cho SEO”ố ầ ế Ph n 1 này có th s r t chán và s sài v i m t s b n, hi v ng nh n c góp ý t cácầ ể ẽ ấ ơ ớ ộ ố ạ ọ ậ đượ ừ b nạ

×