O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

For extern

BM

 • Seja o primeiro a comentar

For extern

 1. 1. Ped. –BM13-<br />1) counselling G6PD def.<br />2) เด็ก 2 ปี ไม่เคยได้รับวัคซีน ถามว่าจะให้วัคซีนยังงัย<br />3) เด็กโดนต่อต่อยมา v/s stable ไม่มีผื่น ไม่มีหายใจหอบเหนื่อยหรือ wheezing ไม่มีปวดท้องท้องเสีย มีไข้นิดหน่อย UA: pH 6.5 sp.gr.1.010 prot. 1+ blood 4+ RBC neg WBC 3-5 ถาม Mx<br />4) counselling 1st episode febrile convulsion<br />5) เด็กโดนงูเขียวหางไหม้กัดมา จะ Mx ยังงัย, indication ในการให้ antivenum<br />MEQ Group E <br />1. case เด็กอายุ 4 ปี มาด้วยอาการถ่ายเป็นเลือด 2 ครั้งก่อนมารพ.<br />- management เบื้องต้นที่ ER<br />- ซักประวัติ<br />- ตรวจร่างกาย บอก positive negative findings ที่สำคัญ<br />- investigation<br />ให้ประวัติว่าเด็กมีไข้ กินยาลดไข้ตราหัวสิิงห์มา 4 เม็ด<br />- provisional diagnosis พร้อมเหตุผลสั้น<br />- lab เพื่อ confirm diagnosis<br />ให้ผล urease test มา<br />- diag<br />- treatment for H. pylori<br /> <br />2. เด็กไข้สูง 4 วัน ซึม ทานอาหารได้น้อยลงกว่าเดิม คลื่นไส้ไม่อาเจียน ไอไม่มาก ไม่เจ็บคอ<br />-ซักประวัติ<br />-ตรวจร่างกาย<br />- ddx 4 โรคที่เป็นไปได้<br />- investigation ที่จำเป็นในการ dx<br />- ให้ตรวจร่างกายมา tourniquet test positive เด็กมี shock<br />- management เป็น order 1 d/continue<br />-ต่อมามีอาการหอบเหนื่อย ปัสสาวะออกน้อยลง ซึม<br />-complication คือ อะไร <br />treatment ของ complication<br /> <br />3.case เด็ก 4 เืดือน มีไข้สูง อาเจียน ไอมาก มีเสมหะ หอบเหนื่อย<br />- ซักประวัติ<br />- ตรวจร่างกาย<br />- investigation + management เบื้องต้น<br />-ให้ตรวจร่างกายมา มี LN+ve , pharynx tonsil not injected<br />lungs crepitation both lungs Anti - HIV +<br />- DDx 2 โรคที่คิดถึงมากที่สุด<br />- ส่ง investigation เพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อช่วย dx<br />- ผลย้อม sputum Dx PCP<br />- การรักษา<br /> <br />4. NB preterm คลอด NL APGAR 8,10 หลังคลอด มีอาการหายใจหอบเหนื่อย on o2 with bag อาการดีขึ้น อีก30 นาทีต่อมาเขียว มี retraction<br />- management เบื้องต้น<br />- ซักประวัติ<br />- ตรวจร่างกาย<br />- ddx<br />- investigation <br />- film เป็น ground glass appearance + air bronchogram<br />- Dx<br />- ควร counselling พ่อแม่เมื่อใด<br />- complication ที่พบได้<br />OSCE เหมือนกันทุกกลุ่ม ยกเว้นข้อ CXR<br />1. เปิด ICD-10 preterm 36 wks by BS , low birthweight with RDS<br />2. VSD อธิบาย pathophysiology<br />-advice วิธีการเลี้ยงดู การรักษาในขนาดเล็กและขนาดใหญ่<br />3. ให้รูปมา <br />- Dx SSSS บอกเชื้อและวิธีการรักษา<br />- Dx Diaper dermatitis บอกเชื้อและวิธีการรักษา<br />4. CXR เด็ก 14 ปี มาด้วยไอมีเสมหะเป็นเลือดปน<br />- ซักประวัติตรวจร่างกาย<br />- labอื่นที่ช่วยdx<br />- medication ที่ใช้รักษา<br />5. ให้ประวัติเด็กมา Dx Acute Rheumatic fever with carditis with HF จง order<br />6. CPR เด็กอายุ 1 ปี พบหมดสติอยู่ เน้นการใส่ tube<br />7. เด็กอายุ 10 ปี ถูกหมากัดเป็นแผลเลือกออก 2 นิ้ว<br />- การทำความสะอาดแผล<br />- ต้องเย็บหรือไม่<br />- ATB<br />- การให้ vaccine<br />- การสังเกตอาการสุนัข<br />- การติดตามกรรักษา<br />จิตเวช<br />1. ผู้ป่วยหญิง 26 ปี ไม่มีโรคประจำตัว<br />CC: กินยาแก้ปวด 30 เม็ด เพื่อฆ่าตัวตายประชดสามี<br />PI: 4 wk มีเรื่องเครียดภายในครอบครัว กินไม่ได้นอนไม่หลับ เบื่อ เซ็ง ไม่มีอยากตาย<br />1วัน ทะเลาะกันแรงมาก เลยกินยาประชดสามี แล้วก็โทรบอกสามี<br /> <br />คำถาม: ประเมิน suicidal risk, treatment bio psycho social.<br />ข้อนี้ตามที่เราเจอเคสจริงแล้วเอาไป consult อาจารย์ DX MDD ไม่ใช่ adjustment disorder เพราะเค้ามีอาการเศร้านำมาก่อนเข้าเกณฑ์ MDD แม้ว่าจะกินยาประชด<br /> <br /> <br /> <br />2.หญิง 30 ปี รับราชการ<br />ประวัติ คือย้ายที่ทำงานแล้วเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ เบื่อ เครียดมาก นอนไม่หลับ<br />ต่อมามีหูแว่ว ได้ยินเพื่อนนินทาตนเอง คิดว่ามีคนแอบดูตัวเองตลอดเวลา ไม่มี u/d no medication<br /> <br />2.1 Dx เหตุผล<br />2.2 Ddx 2 โรค พร้อมเหตุผล<br />2.3 รักษา<br /> <br />ตอบ โรคที่น่าเป็นไปได้ คือ paranoid schiz.,psychotic with depress mood, drug induced psychotic ประมาณนี้<br />1.Mind mapping การ approach ผู้ป่วยที่มาด้วย psychosis<br /> <br />แนะนำว่าให้ดู sheet อ.ศิริชัย ที่ติวคอมพรีอ่ะ อยู่หน้าแรกเลย<br />กลุ่มอื่นอาจจะออกแบบนี้แต่โรคอื่นก้อได้นะ<br /> <br />2.อธิบาย ความเสี่ยงการฆ่าตัวตายของผู้ป่วย<br /> <br />ก้อดูในชีทติวคอมพรี อันเดิมน่ะแหละ ซึ่งมีประมาณห้าข้อ แต่ข้อสอบให้มาสิบ ให้เขียนเปรียบเทียบ high risk low risk<br /> <br />3.criteria MDD <br />ถามกันโต้งๆ อย่างงี้เลย ก้อเขียนให้ครบละกันนะ<br />1.Delirium <br />Dx+เหตุผล<br />Mx. Bio Psycho social<br /> <br />2.Panic disorder<br />Dx+ เหตุผล<br />Mx Bio Psycho Social<br /> <br />3.MDD ให้ Tx. Bio Psycho Social<br /> <br />4.-SSRI 3 ชื่อ<br />-SNRI 3 ชื่อ<br />-ผู้ป่วยกินยาจิเวชแล้วมีอาการกระวนกระวาย อยู่นิ่งไม่ได้<br />ให้บอกว่าเกิดจากยาอะไร<br />ชื่ออาการข้างเคียงนี้?<br />การรักษา<br />MEQ medicine<br />1. หญิง 25 ปีมาด้วยผมร่วง: <br />-ตรวจร่างกายอย่างไรเพื่อพิสูจน์ว่า ผมร่วงจริง: hair pulling test, ดูว่ามันร่วงทั่วๆหัวป่าว?<br />-ซักประวัติเพื่ม<br />-definitie Dx and advice<br /> <br />2.หญิง มาด้วยไข้สูง 5 วันก่อน<br />-ซักประวัติ ตรวจร่างกาย<br />-Ddx, investigation: dengue IgG IgM, IFA for scrub, lepto, CBC บลาๆๆ<br />-definite Dx: DH shock<br />- เขียน order<br /> <br />3.SLE with Cellulitis (ยากส์)<br />-septicemia and rhabdomyolysis induced AKI<br />-แปลผล e'lyte<br />-hyperK<br /> <br />4.stroke<br />- ซักประวัติอะไร<br />-ตรวจร่างกาย<br />-investigation อะไร<br />- มีรูป CT มาให้อ่านฟิล์ม.... บรรยาย<br />- management<br />1. myasthenia gravis บอกชื่อเ test<br />- fatigability test <br />ส่งไรเพิ่ม<br />- cold pack test <br />- Tensilon (edrophonium) challenge test <br />- .. <br />มีส่ง film chest lat ดู thymoma<br />รักษา<br /> <br />2.คนไข้มาด้วยเหลือง <br />Hx , PE , INV <br />สรุปเปน HCC<br />ต่อมา มาด้วย shock เจาะน้ำในท้องได้เลือด<br />hepatoma rupture<br /> <br />3.มาด้วยเหนื่อยเพลีย <br />ซักเพิ่ม Hx , PE , INV<br />สรุปเป็น megaloblastic anemia [B12 def]<br />Rx<br /> <br />4.มาด้วยเป็นลมทุกครั้งที่ตื่นเต้น<br />ให้ EKG มา > PVC<br />รักษา : adenosine <br />Dx <br />OB GYN<br />.pt.preg มาด้วย bleed per vg , gum --abruptio placenta<br />2.อะไร ไม่ใช่ข้อห้ามในการให้ HRT ใน menopause<br />3.รกไม่คลอด 30นาทีทำไง<br />4.uterine inversion management?<br />5.staging CA cervix... See more<br />6.นิยาม abnormal labor curve<br />7.นิยาม abnormal ut bleeding : interval duration amont ข้อใดผิด<br />8.management CA cervix จะ LEEP / conization เมื่อไหร่<br />9.preg with DVTควรใช้ยาคุมอะไร ==ข้อนี้ประหลาด<br />10.pt.endometriosis อยากมีลูก จะ treatment ยังไง<br />11.preg cx dilate1to 2cm in 2 hr จะ management ยังไง<br />12.preg u/s ตอน 1st /2nd trimester management;observe<br /> <br /> <br />ข้อสอบ MEQ_1.ถ้าอยู่รพ ชุมชนจะ manage ยังไง_-endometrial hyperplasia_-atypical complex_-CA endometrium stage...... See more<br />2.case preg size >date n/v_-คิดถึง-- molar preg_-investigate_-advise_-treatment_3.leukorrhea --TV_-เชื้ออะไร_-investigate -wetsmear_-treatment :metro<br />4.preg มีน้ำเดินมา_-ทำอะไรอันดับแรก_-proove น้ำเดินยังไง_-management_5.case preeclampsia_-การให้ mgso4_-side effect_-ขณะให้ pt ชัก ทำไง<br />6.case maternal thal trait mcv 60 of positive dcip negative ga 13 wk_-investigate_-if พ่อ hb H disease ลูกเป็นไง กี่%_-จะทราบ chromosome ลูกด้วยวิธีอะไร<br /> <br /> <br /> <br />osce _-d &c_-pv pap smear_-u/s molar_-ยาคุม 28 เม็ด... See more_-<br />การตรวจ pt PP NL_-advise hyperemesis_-<br />ดู ภาพตกขาว บรรยาย dx tx<br />-วิธีการให้ mg /SE/MX_-<br />order preand post op C/S_-<br />iowa's trumpet ให้ดู ถามว่าชื่ออะไร ใช้ทำอะไร block nerve ไห<br />OSCE<br />- MgSO4 ให้เพื่ออะไร - ให้อย่างไร -Toxicity -SideEffect -Antidote<br />- Dilatation & Curettage<br />- Iowa Trumpet ถามว่าชื่ออะไร? Nerve มาจาก Root ไหน? Block ที่ตำแหน่งใดบ้าง?<br />- Pre-op / Post-op order for Elective C/S<br />- NL<br />- Clue cell บรรยายรูป? เชื้ออะไร? รักษาอย่างไร?<br />- Round Post-Partum day 1<br />- Oral Contraceptive pills<br />- Ultrasound ให้บรรยาย Dx Mx<br />- PV + Pap smear<br />- Nipple Retraction วิธีแก้ไข<br />- Abnormal Labor curve<br />- Advice Hyperemesis Gravidarum<br />EQ<br />- ตกขาว มีฟอง สีเหลืองเทา -> Dx, Pathogen, Mx<br />- GA 10 wks มี AVB และมีอาการของ Hyperthyroid -> Dx, Inv, Mx, Advice<br />- การบริหารยา MgSO4<br />- GA 36 wks PROM -> Initial management, วิธี Prove น้ำเดิน 3 วิธี, Complication ที่พบได้<br />- ที่ รพ ชุมชน คนไข้ Postmenopausal Bleeding S/P F&C -> Mx ต่างๆ ของ Simple Hyperplasia, Complex hyperplasia, Endometrioid Gr.III<br />MCQ<br />- ข้อใดไม่ใช่ Indication ของการ Early Screening GDM<br />- Ectopic Pregnancy รักษาโดย MTX จากนั้น Day5 มีปวดท้อง จะทำอย่างไร<br />- Indication for Cervical Conization<br />- Exophytic mass 1 cm -> CA Cervix Stage?<br />- รกไม่คลอด 30 min Mx<br />- แผลเละๆ + Inguinal LN โต --> Pathogen?<br />- Pathogen อะไรที่ต้องรักษา Sexual Partner ด้วย<br />- Uterine Inversion -> PV แล้วพบว่า Cervix รัดตัว --> ถาม Mx?<br />- คนไข้มี Wound Infection ทำอย่างไร<br />- Mx for Batholin Abscess<br />- Indication for F&C<br />- Criteria Dx Sever Pre-ecclampsia<br />- DVT ห้ามใช้ยาคุมใด<br />- Antepartum Hemorrhage มีเลือกออกตำแหน่งอื่น ถามว่าเกิดจากอะไร<br />- IDA ให้ Iron Supplement เท่าไรต่อวัน<br />- Mx Shoulder dystocia<br />- Mx GDMA2 - poor control, 3 cm 100%, EFW 4600, หัวลอย<br />- Uterine Fibroid most common manifestation<br />- 65 yrs Ut. Fibroid 12 wks -> 20 wks size ถาม Mx<br />- PID ทำ Laparoscope จะพบเชื้อใด<br />- Hypermenorrhea + Pelvic pain อยากมีบุตร Mx อย่างไร<br />- Multiparas : Cervix 5 cm -> 6 cm ใน 2 hrs --> Dx<br />- Cx 1 cm -> 2 cm ใน 3 hrs ถามว่าจะทำไรต่อ<br />- Pattern ของ Abn Bleeding ชนิดต่างๆ<br />- CA Corpus : Treatment modality ใด สำคัญที่สุด<br />- DM, HT well control -> CA Corpus Stage Ia จะ Mx ยังไง<br />- 18 yrs U/S GA 22 wks พบ Placenta previa ถามว่าจะทำไรต่อ<br />- AVB : hCG 700 : U/S no IUP จะ Dx อะไร<br />1. ตกเลือดหลังคลอด <br />อาจารย์ให้โจทย์มายาวๆๆ ประมาณว่าเป็นผู้หญิงตกเลือดหลังคลอด ท้องนี้เป็นท้องที่ 2 ท้องที่แล้วผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากท่าก้น ท้องนี้มาร.พ. ด้วยเรื่องปวดท้องมาก ท้องแข็ง แข็งนานเป็นพักๆๆ มีเลือดออกทางช่องคลอด มาปรากฏเด็กตายแล้วในครรภ์ PV ปากมดลูกเปิดหมด รอนาน 3 ชั่วโมงกว่าจะคลอด เด็กหนักประมาณ 4,500 gm.รกหนัก 300 gm.<br />1.1 ถามสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของ PPH ใน case นี้ <br />1.2 ถามวิธี active management ใน 3 rd stage of labor ตอบมา 3 ข้อ<br /> <br />2. Preeclampsia<br />2.1 ถามว่าสิง่ที่จำเป็นในการวินิจฉัย preeclampsia<br />2.2 หลักวิธีการ management และอธิบายพอสังเขป ในผู้ป่วย eclampsia<br />3. การคุมกำเนิด<br />ถามวิธีการคุมกำเนิดแบบ hormonal และ non hormonal ให้บอกมาอย่างละ 5 วิธี<br />4. Abnormal Uterine bleeding <br />ให้เขียนบอกสาเหตุของผู้ป่วยที่มาด้วย AUB<br />MCQ <br />1. ข้อใดไม่ใช่ risk of endometrial CA -- ตอบ การกิน OCP<br />2.ข้อใดเป็น eariest sign of hydropfetallis ที่พบได้<br />3. เกี่ยวกับ tHallassemia ถามว่าจ้อใดไม่ใช่ Couple of risk<br />4.ยาใดใช้รักษา syphilis in pregnancy<br />5. เด็ก term หลังคลอดออกมาเป็น thick meconium stain , HR 100 , only grimace ถามว่าจะ management อะไร choice PPV , O2 , intubate+suction<br />6.คนไข้อายุ 16 ปี ยังไม่มี mens มา ไม่มีนม ตรวจ PV มีมดลูก ถามว่าจะต้องตรวจอะไรต่อ -- ตอบ serum FSH<br />7.ถามว่า tumor marker กับ CA อะไรถูกต้อง -- ตอบ chorioCA และ B-hCG<br />8. ถามว่า premature ovarian failue ตรวจ hormone ออกมาเป็นไง --- ตอบ Estrogen ต่ำ FSH สูง<br />9.ถามว่าเด็กอายุ 6 ปี ตรวจพบมี Rt. ovarian tumor ตอบว่านึกถึงอะไร ---- choice Benign , Malignant epithelium tumor<br />OSCE ศัลยกรรม<br />1. ใส่ Foley cath อ.พี่คลิป อย่าลืมแขวน Urine Bag นะเพื่อนๆ<br />2. Trauma อ.ปองขวัญ ประมาณว่าเป็นเคส Hemopneumothorax มามั้ง ไม่แน่ใจเหมือนกัน ซึ่งยากมากๆ ABCDE กันมึนชิบหาย เพราะไม่มีในโพย 555+ อย่าลืม Exposure ดูนะเพื่อนๆ แผลแม่งเต็มตัวเลย <br />3. เป็นรูปในคอม ให้ DDx เฉลย Malignat Melanoma ซึ่งคนตอบได้น้อยมาก เราเองก็นึกถึงแต่พวก Gangrene จากพวก Vascular,DM foot ไรพวกนี้อะ ซึ่งผิดสนิทเลย ก็ว่าอยู่แม่งดำปี๋ขนาดนั้น...<br />4. แนะนำ Mild Head Injury ที่ไม่ต้องนอนรพ. เหมือนในโพยเลย อ.นาแสงคุม<br />5. Digital Nerve Block ข้อนี้แม่งสรุปแล้ว โพยที่เราอ่านๆกันไปมันก็ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อยู่ดี ข้อนี้ อ.พี่แก้วคุม<br />6. ICD อันนี้ทำไม่ทันซักที อ.หัวหน้าหน่วย CVT คุม โหดใช้ได้ แม่งออกมาทุกปี ทำไม่เคยทันซักครั้ง 555+<br />ORTHO : –BM13-<br />hort Assays :<br />- Mx Supracondylar Fx<br />- Mx Shaft of Femur ในเด็ก<br />- Mx Ant. Shoulder Dislocation<br />- Mx Open Fx<br />- Carpal tunnel synd. - PE, DDx, Education<br />- Mx Clavicle Fx<br />- ......<br />- ......<br /> <br />MEQ : Dx Lumbar spondylosis + Spinal stenosis<br />- Approach ปวดน่องทั้ง 2 ข้าง<br />- แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรค 10 ข้อ<br />- Indication for Surgery 3 ข้อ<br />1. Hand injury บริเวณ flexor tendon<br />- วาดรูปบอกตำแหน่ง zone II ของ flexor tendon<br />- บอกวิธีการตรวจร่างกายในผุ้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ เพื่อ r/o flexor tendon injury<br />- บอกวิธีการใส่เฝือก ให้บรรยายท่าการใส่เฝือก<br />- ระยะเวลาการใ่ส่เฝือก<br />2. Fracture neck of femur<br />- อ่าน film<br />- diagnosis & classification <br />-บอกการรักษาในผู้ป่วยรายนี้ อายุ 77 ปี community ambulator<br />- บอก complication ที่พบได้<br />3. Posterior hip dislocation<br />- อ่าน film<br />-บอกการรักษา<br />- บอก complication<br />4. วาดรูป radial nerve บอก muscle ที่ supply be radial n. 5 มัด<br />5. Fracture both bone Rt. leg<br />มีอาการปวดได้ยาแก้ปวดไม่ดีขึ้น<br />- Impression ภาวะที่คิดถึงมากที่สุด<br />- การตรวจร่างกายที่ specific ต่อภาวะที่คิดถึง<br />- การตรวจinvestigation เพื่อช่วยในการ diagnosis<br />- definite treatment for diagnosis<br />6. Supracondylar fractureในเด็กอายุ 7 ปี<br />- อ่าน film<br />- diagnosis<br />- treatment<br />7. NSAIDS <br />- บอกชื่อ NSAIDs มา 5 อย่าง<br />- high risk group for NSAIDs gastropathy ได้แก่<br />- side effect ของ NSAIDs นอกจาก gastropathy 3 ข้อ<br />8. นึกไม่ออก<br /> <br />MEQ case เดียวกัน<br />-มาด้วยปวดน่องทั้ง 2 ข้าง<br />1. ซักประวัติที่จำเป็นในการวินิจฉัย 4 ข้อ<br />2. ตรวจร่างกายที่จำเป็น 4 ข้อ<br />3. DDx 2 ข้อ<br />4. แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำ<br />5. Indication for Sx 3 ข้อ<br />Gr.A:MEQ-Spondylosis with Spinal stenosis มาด้วยปวดน่อง 2 ข้าง<br />Short assay;<br />1.Mallet finger(Dx,Pathology,Mx,ถ้าคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือจะทำยังไง<br />2.Osteomyelitis(Dx,DDx,Treatment)<br />3.Anterior shoulder dislocation<br />4.Fracture neck of femur(Garden Type IV)<br />5.Carpal Tunnel Syndrome<br />6.Supracondylar fracture of elbow(Gartland Type III)<br />7.Cervical spine fracture with spinal shock<br />8.Fracture distal end radius(Colles fracture)<br /> <br />ER<br />CPR Video - ไม่มีอะไรเพิ่มเติม ตั้งใจดู อย่าฮามาก<br /> <br />MCQ - มีเพิ่มเติมเรื่อง CPR คนท้อง<br /> <br />Spot Dx - มีของเดิมบ้าง ใหม่บ้าง<br />- SAH<br />- Avulsion Fx of calcaneus<br />- Thompson test : Archilles tendon rupture<br />- tetrodotoxin<br />- Hyphema<br />- Fall Prevention<br />- Ventricular Tachycardia<br />- STEMI<br />- NF<br />- Skin lesion ไม่แน่ใจว่าตอบไรมั่ง<br />- Battle Sign (Skull Base Fx)<br />- Rupture Globe<br /> <br />ลืมแล้วว่ะ รอเพื่อนมาเพิ่มเติม<br />เน้น Case ที่เจอใน ER รอบที่วนนะ สำคัญจริงๆ ทั้งที่เจอ ER และ Case ที่หยิบมาทำ Conference<br />ของเรามี Avulsion fx of calcaneus<br />Thompson sign -->Archilles tendon rupture<br />aortic aneurysm<br />EKG-->RV infarction<br />EKG-->sinus arrythmia<br />รูปคนหกล้มแถวบันได ถาม risk factor-->envionmental risk factor อันนี้ไม่แน่ใจ<br />Battle sign-->base of skull fx<br />rupture globe<br />hyphema ถาม Tx ด้วย<br />Ventricular tachycardia<br />รูปปลาปักเป้า-->Tetrodotoxin<br />Subarachnoid hemorrhage<br />Necrotizing fasciitis ถาม Tx ด้วย<br />Janeway lesion -->Infective endocardia<br />Electrical injury รูปหลังคนมีรอยไหม้เป็นแฉกๆ(fern like lesion)<br />Skin lesion มือดำปี๋ คล้ายติดเชื้อ, มีlesion ที่หลังด้วย ไม่รู้ว่าตอบอะไร<br />fixed drug eruption<br />Film pulled elbow<br />Pneumothorax<br />อีกข้อนึกไม่ออกจริงๆว่ะ ถ้านึกออกจะมาเพิ่มให้นะ<br /> <br />ส่วนMCQ มี 40ข้อ 60 นาที เน้นเนื้อหาทั่วไป เหมือนที่โพสๆกันอ่าแหละ<br />-Tetanus , rabies<br />-Asthma--> Tx<br />-Early goal directed therapy<br />-Shock แบบต่างๆ<br />-Absolute indication ในการ laparotomy<br />-Opioid intox--> ให้ Narcan(naloxone)<br />-snake bite caseไหนให้กลับบ้านได้<br />-เด็ก15เดือน ล้มหัวกระแทกพื้นไม่สลบ ข้อใดถูกต้อง<br />-fall prrevention<br />ประมาณนี้นะ โทษทีจำได้แค่นี้ว่ะ<br /> <br />ส่วน CPR ก็ 4 ข้อเหมือนที่โพสกันไปแล้วอ่าแหละ<br />1.Pulseless Arrest<br />2.Ventricular fibrillation<br />3.SVT<br />4.3rd degree AV block<br />-BM13-<br />

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • AimmyKhumpuangdee

  Nov. 16, 2011
 • wanput

  Jul. 19, 2012
 • ssuser28f1e0

  Feb. 17, 2013
 • KJirathitivong

  Feb. 3, 2014
 • tinyalize

  Nov. 23, 2014
 • PitchaonPongprasert

  Mar. 11, 2015
 • chwarbth

  Apr. 10, 2015
 • janeoliver98031

  Apr. 13, 2015
 • jibsriaroon

  May. 24, 2015
 • mudmeecholaros

  Jul. 26, 2015
 • gaaluchan

  Dec. 22, 2015
 • PloyBvi

  May. 22, 2016
 • ClearUeeareetham

  Oct. 21, 2017

BM

Vistos

Vistos totais

10.321

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

15

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

13

×