Busqns

ANAN LLLL
ODOD DEDE
LIRRLIRR
RENCERENCE
rkrk
utputph vdvd
ArcArcher Aver Av
Jamaica
Van Wyck
WoodhavWoodhavenn
Ja
Ro
FlushiFlushingng
AvAv
Classon
Av
Be
N Avs
e -e -
hbyhby
BrBro
MeMe
RockawayRockaway
AvAv
HaHa
MyrMyr
AvAv
AvAv
WycWyc
StSt
Myrtle
Av
Ko szkszk
St
s
y Sy St
68 S68 S
77 St77 St
86 St86 St
96 St
sbor
103 St
110 St
LexingtonLexington
59 St59 St
S
dwaydway
onon BlBl
onon AvAv
R
D
1
E
N
WAWA U
LL
T
NGNG
ISIS D
2
T
HUHU
N
ENENV
ES T
R
NSNS
NTRNTR
K
AOLOLV
SHSH
G
FOFOB
S
D
T
A
M
O
E
v
DD
O
VANDER
NND
HHOUSE
RTHRTH
WOWO
JAMAICJAMAICA
LIRRLIRR
s
1
W
AXAX
O
Lexinexin -
6363
K Airir
FO
TRTR
K
AVAV
ADAD
E
K
NAM AV
NAM AV
41
AVAV
JAMAICAJAMAICA
23
ST
B
L
Marc
S
3
AV
LIR
N
ODOD
11
MO
IN
C
ST
A
A
4
CC
Lexin on
53 St - St
E
0
T
DIA
A
EN
D
P
(East New o k
E NY
N
HO
RD
HH
RD
V
T
8
B
AV
LMH
O
Blvd
V
GA
3 AV
A
KE
y
v
STON
LI
VALLEY
AM
LILI
ST
IS
T
Q
ast s
Manh
B’F
P
DHU
A
ON T
s
MGAVE
LEY
157ST
ST
LV
B108STT
NOEL RD
SALEM
ARCHE
ARCHER AV
ATLANTIC AVAV
ASTORORI
37 STT
WELLER
FLORALAL PARK
G
Creek
town
wNe
H E L L
G A T E
E A S T R I V E R
F L U S H I N G
B A Y
P O W E L L ’ S
C O V E
L I T T L E
B A Y
L I T T L E
N E C K
B A Y
A T L A N T I C O C E A N
J A M A I C A B A Y
B O W E R Y
B A Y
N
N
KILOMETERS
APPROXIMATE WALKING
DISTANCE IN MINUTES
1 Mi
1 Km 2 Km
MILES
5 10 15
1⁄2 Mi
AN LL
OD DE
LIRR
RENCE
rk
utph vd
Archer Av
Jamaica
Van Wyck
Woodhaven
Ja
Ro
Flushing
Av
Classon
Av
Be
N Avs
e -
hby
Bro
Me
Rockaway
Av
Ha
Myr
Av
Av
Wyc
St
Myrtle
Av
Ko szk
St
s
y St
68 S
77 St
86 St
96 St
sbor
103 St
110 St
Lexington
59 St
S
dway
on Blon Bl
on Avon Av
R
D
E
N
WA OU
LL
T
NGNG
ISIS D
21
T
HU
N
ENV
ES T
R
NS
NTR
K
AOLV
G
FOB
S
D
T
A
M
O
E
v
D
O
ND
H
RTH
WO
JAMAICA
LIRR
s
1
W
AX
O
Lexin -
63
K Air
FO
TR
K
AV
AD
E
K
41
AV
JAMAICA
23
ST
B
L
Marc
S
3
AV
LIR
N
OD
1
IN
C
ST
A
A
C
Lexin on
53 St St
E
0
T
DIA
A
EN
D
P
E NY
HO
RD
HH
RD
V
T
8
B
LMH
O
Blvd
V
T
3 AV
A
y
v
STON
LI
VALLEY
AM
LIN
ST
IS
T
Q
ast s
Manh
P
DHU
A
ON T
s
MGAVE
LEY
157ST
ST
LV
T
D
S
AV
OR
E
AL
O
W
A
D
R
Q6
T
L
A
HunHun
nt Avnt Av
JAC
JAC
AVAV
CouCou
u
DAvAv
wnwn
1
JAMAICA
WOODSIDE
LIRR
LIRR
LIRR
LIRR
LIRR
LIRR
LIRR
LIRR
BROADWAY LIRR
AUBURNDALE
LIRR
BAYSIDE
LIRR
DOUGLASTON
LIRR
HOLLIS
LIRR
QUEENS
VILLAGE
LIRR
LOCUST
MANOR
LIRR
LIRR
ST. ALBANS
LIRR
LAURELTON
LIRR
ROSEDALE
LIRR
LIRR
G
G
G
C
J
Z
J
J
Z
J
J
J
Z
J
J Z
ZJ
C
A
A A
J Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
J
J
J
Z
J
J
J Z
J Z
A
A
A
A
C
A C
L
J Z
ZL
L
G
G
G
G
G
G
7 7
7
7 7
7
E
J
L
L
J Z
L
E
R
E F
J
A
N
N
N
7
7
7
7
7
7
E
F
E F
F
F
F
F
E
J
Z
E
A
A
A
A
A
A
7
E
KEW
GARDENS
A C
LONG
ISLAND
CITY
C
FOREST
HILLS
E
7
FLUSHING
LIRR
7
LIRR
LITTLE NECK
FLORAL PARK
LIRR
LIRR
LIRR
JAMAICA
J ZE
E J
Z
F
F
F
LIRR
LIRR
GIBSON
N
7
N
LIRR
LIRR
BELMONT
PARK
BELLEROSE
A
7
L
LIRR
LAWRENCE
LIRR
INWOOD
FAR
ROCKAWAY
LIRR
CEDARHURST
Rockaway Park
Beach 116 St
Beach 105 St
Beach
98 St
Beach
90 St
Beach
67 St
Beach
60 St
Beach
44 St
Beach
36 St
Beach
25 St
Far Rockaway
Mott Av
Broad
Channel
Aqueduct
North Conduit Av
104 St
Rockaway
Blvd
88 St
80 St
Van Siclen
Av
Shepherd
AvLiberty
Av
New Lots
AvVan Siclen
AvPennsylvania
Av
Junius St
Rockaway
Av
Saratoga
Av
Livonia Av
New Lots Av
East 105 St
Canarsie
Rockaway
Pkwy
L
Sutter Av
Flushing
Main St
Ozone Park
Lefferts Blvd
111 St
Jamaica
Van Wyck
Jamaica
179 St
169 St
Parsons
Blvd
Sutphin
Blvd
Briarwood/
Van Wyck Blvd
Kew Gardens
Union Tpke
75 Av
Forest Hills,
71 Av
67 Av
Grand Av
Newtown
Elmhurst Av
74 St -
Broadway
Jackson Hts
Roosevelt Av
65 St
46 St
Northern
Blvd
36 Av
39 Av
36 St
Astoria Blvd
30 Av
Broadway
111 St
103 St -
Corona Plaza
Junction
Blvd90 St -
Elmhurst Av82 St -
Jackson Hts
69 St
Woodside -
61 St
52 St
46 St
40 St7
7 33 St
121 St
111 St
104 St
Woodhaven
Blvd
85 St -
Forest Pkwy
75 StCypress
Hills
Crescent St
Norwood Av
J
Cleveland St
Van Siclen Av
Alabama
Av
Middle Village
Metropolitan Av
Fresh Pond Rd
Forest
Av
Central Av
Flushing
Av
Lorimer St
Hewes St
Clinton -
Washington Avs
Classon
Av
G Bedford -
Nostrand Avs
Myrtle -
Willoughby
Avs
Flushing Av
Broadway
Metropolitan Av
Nassau Av
Greenpoint Av
Jamaica Center
Parsons / Archer
169 St
Parsons
Blvd
Sutphin
Blvd
Rockaway
Av
Wilson Av
L
Bushwick Av
Aberdeen St
Halsey
St
Myrtle
Av
DeKalb Av
Wyckoff
Av
Jefferson St
Morgan
Av
Montrose
Av
Grand
St
Bedford Av
Myrtle
Av
Kosciuszko
St
Gates
Av
Halsey St
E NY
Atlantic
Av
N
654
6
6
68 St
77 St
86 St
6 96 St
N
6 103 St
6 110 St
2 3
B C
96 St
Central Park
North (110 St)
103 St
B C
86 St
B C
81 St
B C
6
Lexington Av -
63 St
6E
N Lexington Av -
59 St
Queens
Plaza
N
Astoria
Ditmars Blvd
Graham
Av
Knickerbocker
Av
Clinton -
Washington
Avs
F
E
F
Roosevelt
Island
F
Steinway St
7
Hunters
Point Av
HUNTERS POINT
AV
21 St
Chauncey
St
Seneca
Av
Aqueduct Racetrack
Northbound only
Open 11 am - 7 pm
on racing days
Vernon Blvd -
Jackson Av
5 Av /
59 St
4 5
1
R
3
3
3
3
3
3
A
Howard Beach
JFK Airport
Sutphin Blvd
Archer Av
JFK Airport
Sutphin Blvd
Archer Av
JFK Airport
7
7
7
7
7
A
AAA
VALLEY
STREAM
Marcy
Av
Lorimer
St
103 St
1
3
96 St
1 2
1
86 St
FLUSHING
Euclid
Av
Grant Av
Queensboro Plaza
N
21 St
Queens-
bridge
E
A
63 Dr
Rego Park
Lexington Av /
53 St - 51 St
Woodhaven
Blvd
Subway
Station
Name
Mets -
Willets Pt
M
M
M
MM
M
MM
M
M
M
M
M
M
R
R
R
M R
M
M R
M R
M R
M R
R
M
M M R
M
M
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
R
M R
M R
R
Q
Q
Q
G
F
F
M
Broadway
Junction
Broadway Junction
7
7
7
7
METS -
WILLETS PT
MURRAY HILL
Court Sq-
23 St
Court Sq
Court Sq
C
A S
A
H
(Temporarily
closed)
(Temporarily
closed)
(Temporarily
closed)
(Temporarily
closed)
( )
H
H
H
H
H
( )
( )
( )
( )
( ) H
( )
H
A
A
H
HIGHLAND PARK
UNION FIELD
CEMETERY
CYPRESS HILLS
CEMETERY
MT. LEBANON
CEMETERY
LUTHERAN
CEMETERY
MT. OLIVET
CEMETERY
CANARSIE
McCARREN
PARK
CEMETERY
OF THE
EVERGREENS
CALVARY
CEMETERY
SUNNYSIDE
WOODSIDE
MIDDLE
VILLAGE
RIDGEWOOD
BUSHWICK
CYPRESS
HILLS
EAST NEW YORK
BROWNSVILLE
SUNNYSIDE
YARD
SALEM
FIELD
CEMETERY
SPRING
CREEK
BROOKLYN
DEVELOPMENT
CENTER
GLENDALE
ST JOHN’S
CEMETERY
KEW
GARDENS
HUNTERS
POINT
NEW
CALVARY
CEMETERY
MT ZION
CEMETERY
OZONE
PARK
SOUTH
OZONE
PARK
WOODHAVEN
LINDEN
HILL
CEMETERY
WYCKOFF
HOSPITAL
WOODHULL
HOSPITAL
RICHMOND
HILL
UNITED
NATIONS
GRANT’STOMB
ST NICHOLAS
PARK
CITYCOLLEGE
WARD’S
ISLAND
RANDALL’S
ISLAND
ASTORIA
PARK
NORTH
WOODMERE
PARK
FLUSHING
CEMETERY
KISSENA PARK
KISSENA
CORRIDOR
PARK
CEDAR GROVE
CEMETERY
ALLEY POND
PARK
CLEARVIEW
PARK
CROCHERON
PARK
BOWNE
PARK
CLEARVIEW
GOLF
COURSE
DOUGLASTON
GOLF COURSE
CREEDMOOR
STATE
HOSPITAL
ST. JOHN’S
UNIVERSITY
ST. ALBANS
VA HOSPITAL
ROCHDALE
VILLAGE
ST. MICHAELS
CEMETERY
CON EDISON
POWER PLANT
JAMAICA
HOSPITAL
GLEN OAKS
QUEENS VILLAGE
DOUGLASTON
LITTLE NECK
BAYSIDE
LAURELTON
ROSEDALE
ST. ALBANS
HOLLIS
UTOPIA
HILLCREST
JAMAICA
AUBURNDALE
FLUSHING
WHITESTONE
CORONA
ASTORIA
MASPETH
SPRINGFIELD
GARDENS
LOCUST
MANOR
CAMBRIA
HEIGHTS
SOUTH
JAMAICA
JAMAICA
ESTATES
OAKLAND
GARDENS
EAST
ELMHURST
JACKSON
HEIGHTS
LONG
ISLAND
CITY
FAR ROCKAWAY
EDGEMERE
ARVERNE
SEASIDE
NEPONSIT
FLUSHING
HOSPITAL
EDGEMERE
PARK
ROCKAWAY PARK
FLOYD
BENNETT
FIELD
SPRING CREEK PARK
SPRING CREEK PARK
JOHN F. KENNEDY
INTERNATIONAL
AIRPORT
COLLEGE POINT
SHORE FRONT
PARK
BELMONT PARK
BETH DAVID
CEMETERY
FOREST PARK
R O C K A W A Y B E A C H
CUNNINGHAM PARK
YORK
COLLEGE
HAMMELS
R O C K A W A Y BE A C H
BROAD
CHANNEL
QUEENS
ELMHURST
GENERAL
HOSPITAL
QUEENS
BOTANICAL
GARDEN
ROCKAWAY PARK
LINDENWOOD
1
2
3
4
5
7
8
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
OCEAN HILL
BROOKLYNQUEENS
N
A
S
S
A
U
Q
U
E
E
N
SNASSAU
REGO
PARK
AQUEDUCT
RACETRACK
ALLEY POND
ENVIRONMENTAL
CENTER
QUEENS
BOROUGH
HALL
FRESH
MEADOWS
AMERICAN
MUSEUM OF THE
MOVING IMAGE
QUEENSBOROUGH
COMMUNITY
COLLEGE
QUEENS
COLLEGE
NEW YORK
HALL OF
SCIENCE
SOCRATES
SCULPTURE
PARK
ISAMU
NOGUCHI
GARDEN
MUSEUM
QUEENS
MUSEUM
OF ART
VANDER
ENDE-ONDERDONK
HOUSE
QUEENS
COUNTY
FARM
MUSEUM
MONTEFIORE
CEMETERY
PS 1 MUSEUM
QUEENS
CENTRAL
LIBRARY
KING
MANOR
MUSEUM
KING
PARK
KINGSLAND HOMESTEAD
QUEENS HISTORICAL SOCIETY
FLUSHING
TOWN HALL
BELLE
HARBOR
BEECHHURST
JAMAICA ARTS
CENTER
ROOSEVELTISLAND
BAISLEY
POND
KEW
GARDENS
HILLS
BAY
TERRACE
FOREST
HILLS
BELLEROSE
JUNIPER
VALLEY
PARK
THE NEW YORK
HOSPITAL CENTER
OF QUEENS
JAMAICA BAY
WILDLIFE
REFUGE
BOWNE
HOUSE
VALLEY STREAM
ELMONT
FLORAL PARKBROOKLYN
MANHATTAN
FLUSHING
LIBRARY
ADDISLEIGH PARK
CUNY
LAW SCHOOL
COLLEGE
POINT
MAPLE
GROVE
CEMETERY
NASSAU
QUEENS
BAYSWATER
FORT
TOTTEN
FRANKLIN
HOSPITAL
MEDICAL
CENTER
LOUIS
ARMSTRONG
HOUSE
HAMILTON
BEACH
Terminal
MT SINAI
HOSPITAL
OF QUEENS
POCKETTL
CARDTL
POCKETTL
CARDTL
RIKERS
ISLAND
METRO
MALL
GATEWAY
CENTER MALL
FLUSHING
MEADOWS
CORONA PARK
Ferries to
Manhattan:
E34 St
Pier 11
THE SHOPS
AT ATLAS PARK
ELMHURST
QUEENS
CENTER
MALL
FOREST
HILLS
HOSPITAL
NSLIJ
GATEWAY
NATIONAL
RECREATION
AREA
LAGUARDIA
COMMUNITY
COLLEGE
QUEENS ZOO /
WILDLIFE
CENTER
NATIONAL
TENNIS
CENTER
QUEENS
GENERAL
HOSP
LONG
ISLAND
JEWISH
HOSPITAL
CITI
FIELD
BROOKVILLE
PARK
(516) 228-4000
© 2013 Metropolitan Transportation Authority
HOWARD
BEACH
OLD
HOWARD
BEACH
BTerminal
(Central Terminal)
(Marine Air Terminal)
Terminal A
(Delta Terminal)
Terminal C
Terminal D
(USAirways
Terminal)
January 2013
NY Water Taxi
Ferry
Ferries to
Manhattan:
Pier 11
E34 St
GOLDST
YORK ST
CRESCENT
ST
LAM
ONTAV
W
HITNEYAV
JUNIPER BLVD N
DORAN AV
ASCAN
AV
LITHONIA AV
GOETHALS AV
KENO AV
SUTTER AV
STEW
ART
RD
KINGSBURY AV
BELLBL
CULLMAN
AV
GLASSBO
RO
AV SAYRES AV
HENDERSON AV
PARK AVE
DUNKIRKST
MURDOCK AV
W
OOD
ST
SPENCER AV
FAIRBURY AV
E WILLISTON AV
LANGDALEST
DELEVANST
COLFAX
ST
HEALY AV
DUNBAR ST
ROCKAWAY BEACH BLVD
101ST
31
ST
41
ST
71ST
120ST
181ST
121ST
251ST
231ST
181ST
269
ST
251ST
261ST
241ST
172ST
82ST
92ST
102ST
192ST
202ST
172ST
222ST
232ST
242ST
233ST
43
ST
23
ST
33ST
43ST
153ST
183ST
133ST
203ST
183ST
223ST
253 ST
222ST
29
ST
27
ST
24
ST
19
ST
37
ST35
ST
35ST
49ST
45ST
47ST
37ST
28
ST
106ST
96ST
76ST
69ST
55
ST
147ST
125ST
147ST
150ST
166ST
168ST
170ST
179ST
185ST
144ST
97ST
80ST
86ST
84ST
88ST
97ST
90ST
100ST
110ST
104ST
107ST
114ST
116ST
124ST
106ST
109ST
215ST
189ST
206ST
208ST
212ST
214ST
208ST
210ST
212 ST
212ST
214ST
234ST
248ST
175ST
184ST
185ST
195ST
156ST
167ST
186ST
189ST
195ST
196ST
198ST
200ST
204ST
194ST
147ST
155ST
179ST
190ST
170ST
185ST
181ST
215ST
216ST
218ST
247ST
249ST
258ST
264ST
267ST
212ST
210ST
215ST
227ST
220ST
227ST
230ST
208ST
210ST
184ST
250 ST
249 ST
218ST
244ST
224ST
24
AV
37
AV
39 AV
25 AV
24 AV
37 AV
34 AV
60 AV
77 AV
11 AV
9 AV
20 AV
18 AV
78 AV
77 AV
76 AV
75 AV
69 AV
67 AV
65 AV
75 AV
69 AV
64 AV
89 AV
90 AV
86 AV
85 AV
95 AV
107 AV
149 AV
58 AV
58 AV56 AV
50 AV
86 AV
85 AV
59 AV
76 AV
66 AV
60 AV
89 AV
90 AV
89 AV
111 AV
110 AV
107 AV
104 AV
111 AV
109 AV
100 AV
99 AV
113 AV
112 AV
119 AV
119 AV
129 AV
88 AV
75 AV
76
AV
90 AV
89 AV
87 AV87 AV
86 AV
85 AV
85 AV
79 AV
80 AV
104 AV
110 AV
107 AV
100 AV
96 AV
116 AV
115 AV
119 AV
118 AV
139 AV
150 AV
145 AV
145 AV
146 AV
144 AV
149 AV
148 AV
130 AV
128 AV
138 AV
137 AV
135 AV
23
AV
63 AV
43 AV
53 AV
93 AV
83 AV
93 AV
143 AV
133 AV
32 AV
62 AV
72 AV
92 AV
82 AV
122 AV
92 AV
82 AV
21
AV
31 AV
71 AV
81 AV
91 AV
61 AV
91 AV
91 AV
81 AV
101 AV
141 AV
141 AV
121 AV
131 AV
82 DR
60 DR
85 DR
80 DR 87 DR
82 RD
93 RD
20 RD
85 RD
116 AV
94 RD
88 RD
115 RD
148 RD
148 RD
54
ST
BROWVALELN
RUSHMORE AV
215ST
216ST
31 RD
24 AV
32 RD
205ST
169ST
166ST
17 AV
18 AV
20 AV
21 AV
23 AV
24 RD
25 DR
17 AV
16 AV
MURRAYST
UTOPIAPY
171ST
169ST
167ST
165ST
163ST
161ST
159ST
157ST
155ST
33 AV
32 AV
35 AV
202ST
204ST
38 AV
36 AV
211ST
42 AV
43 AV
215PL
217ST
37 AV
41 AV
39 AV
208ST
156ST
38 RD
CENTERDR
231ST
41 AV
41 AV
43 AV
147ST
28 AV
26 AV
HANNIBAL ST
225ST
48 AV
BOOTH MEMORIAL AV
59 AV
58 AV
148ST
153ST
136ST
156ST
160ST
162ST
LABURNUM
AV
NEGUNDO
AV
POPLAR
AV
ROSE AV
39 AV
46 AV
45 AV
53 AV
25 RD
LABURNUM AV
75 AV
72 AV
68 RD
67 DR
113PL
66 RD
102ST
50 AV
111ST
97ST
114ST
146 AV
145 RD
175ST
132 AV
159ST
157ST
155ST
130
AV
123 AV
120 AV
115 AV
177ST
157
ST
115 AV
107 AV
97 AV
31 AV
CENTER DR
WATERS
EDGEDR
61ST
50ST
56ST58ST
SKILLMAN AV
35ST
40ST
50 AV
46ST
54 AV
73ST
28 AV
27 AV
82 AV HENLEY RD
DALNY RD
A
BERDEEN
RD
A
VON
RD
GRAND CENTRAL PKWY
HUXLEYST
BAI
SLEY
BLVD
HURON ST
NORMAN AV
MESEROLE AV
MASPETH AV
VARICKAV
STEWARTAV
GARDNERAV
SCOTTAV
WILLOUGHBY AV
LINDEN
ST
VERMONTST
E
108
ST
EVERGREEN
AV
BUSHW
ICK
AV
BUSHW
ICK
AV
LOTT AV
COVERT
ST
CENTRAL
AV
AUTUMNAV
HUMBOLDTST
KINGSLANDAV
WORTMAN
AV
CRESCENT
VA
N
DALIA
VANSICLENAV
AVENUE
J
AVENUE
K
HOWARDAV
SHORE
PKW
Y
FLATLANDS AV
BLAKE AV
NEWPORT AV
E
108
ST
AVENUE
N
RIDGEWOOD AV
77ST
WARWICKST
79 AV
GEORGIAAV
BARNETT AV
200ST
61ST
30
ST
AV
56
AV
BORDEN AV
45 RD
51ST
36
AV
AV
FRANKLINST
WESTDR
EASTDR
H
EW
ETT
ST
106 AV
145 DR
145 AV
CROSSISLANDPKWY
COLUM
BUSAV
CENTRALPARKW
EASTEND
AV
YORK
AV
E
92 ST
W
96 ST
PARKAV
E 106 ST
E 55 ST
FDR
DR
Commuter Rail
Station
Point Of Interest
Hospital
Legend
Part-time Service
Full-time Terminal
Part-time Terminal
W
WHITESTONE
BRIDGE
THROGSNECKBRIDGE
NORFELD
BLVD
GREENW
AY
BLVD
RENFREW AV
ATHERTON
AV
ATLANTIC AVONTARIO RD
CHELSEA ST
ALDEN
AV
LYON
ST
EASTAV
N
S
See Flushing Inset
E
60 ST
LIBERTY AV
43 AV
32 AV
67 DR
68 RD
69 RD
76ST
OTTO RD
70 AV
72PL
75ST
78ST
71PL
70ST
69ST
68ST
220ST
229ST231ST
112 AV
113 AV
225ST
115 AV
109 AV
103 AV
88ST
91ST
LVDL
B
NDEN
I
NEW
LOTS AV
80ST
78ST
45 AV
WOODSIDE AV
72ST
44 AV
52ST
45ST
39ST
52 AV
72ST
70ST
74ST
77ST
139ST
LINDENPL
AV11
9 AV
78ST
85ST
87ST
99ST
90ST
94ST
57 AV
Jamaica
CHERRY AV
COLDEN
ST
BLOSSOM AV
AVERY AV
SAULLST
POPLE AV
MAPLE AV
COLLINSPL
FARRINGTONST
PRINCEST
LEAVITTST
BOWNEST
BUDPL
KING
RD
BARCLAY AV
HAIGHTST
AVERY AV
37 AV
41 AV
37 AV
36 RD
35 AV
41 AV
40 RD
40 RD
38 AV
35 AV
KISSENA
BLVD
GILHODGESBRIDGE
LO
NG
IS
AND
L
SSW
AY
EXPRE
LONG ISLAND EXPRESSWAY
LE
CORPORALNNEDYST
PARSONSBLVD
VANEX
B169ST
B102ST
E
91 ST
NO
RM
AL
RD
DOUGLAS AV
86 AV
85 DR
87 AV
87 RD
86 RD
86
AV
87 RD
166ST
173ST
91 AV
89 AV
172ST
92 RD
170ST
169ST
168PL
105 AV
170ST
104 AV
104 RD
107 AV
148ST
149ST
158
ST
157
ST
145ST
144PL
155ST
162ST
163ST
164ST
148ST
149ST
164ST
90 AV
160ST
150ST
CEDARCRAFT RD
DOUGLASTON
PKW
Y
CROSSISLANDPARKWAY
COMMONWEALTHBLVD
23
ST
36 AV 34 AV
GLENW
OOD
RD
LOUIS
AV
SCHO OL RD
MOTTAV
AVENUE
D
FOSTER
AV
FARRAGUT RD
DITM
AS
AV
E
88ST
E
85
ST
E
82ST
2ST
ELIOT AV
21
ST
BEACH35ST
BEACH62ST
BEACH87ST
BEACH105ST
BEACH133ST
BEACH130ST
BEACH127ST
BEACH124ST
BEACH145ST
BEACH142ST
BEACH139ST
DE COSTA AV
ALMEDA AV
11 RD
15 RD
17 RD
19 RD
E
6
RD
BERRIM
ANST
ELTONST
ESSEXST
MONTAUKAV
HEGEMAN AV
156 AV
COZINE AV
alvar
lives
here
P
A
RKLANE
SOUTH
111ST
BAY
OCEANCREST
BLVD
25ST
BEACH64ST
BEACH44ST
THURSBY AV
GOUVERNEUR AV
31
DR
5AV
W
88 ST
NORTH
V
I
WYCKPWY
Q113 to
Far Rockaway
77 AV
165 ST TERMINAL
60LN
W
ESTM
ORELAND
ST
Direction of Service
(two-way service has
no arrows)
Express Bus Service
Express Section
(no stops)
ROOSEVELT AV
13 RD
E 9 RD
FRANCISLEWISBLVD
231ST
230ST
228ST
226ST
FRANCIS LEWIS BLVD
197ST
203ST
SEWARD AV
Q83 LTD
makes
all stops
Q85 LTD
Q5 LTD
Q4 LTD
makes
all stops
17 RD
73 AV
BLVD
QUEE
B14ST
B17ST
ROSEST
230PL
CARVEL PL
REEVES AV
Q44
Q50
to Co-op City
SEAGIRT AVE
MEEHAN AV
HICKSVILLE RD
READSLAVIRGINIA
ST
SOLOMON AV
BURNSIDE AV
VISTA AV
RANDALL AV
PEARL ST
REYEM DR
PRINCE ST
BROADWAYHARDS LA
NORTH ST
MARGARETAV
BROADWAY
FROSTLA
BAYSWATER BLVD
CRESCENT ST
T
ME D
WO
LA
BLVD
VILLE
4ST
ROAD
WAY
84ST
PONDCROSS
ING
BREE Z
Y
W
Y
A
A
SPRUCE
ST
CAUSEWAYRD
O
CEA
NAV
37ST
43ST
WASHINGTONAV
AVCAFFREY
WARWICKST
B108ST
WYONAST
E
76 ST
70 RD
CHURCH
AV
257ST
89 AV
PORTERAV
MARATHONPKWY
B9ST
HOBARTST
BROADWAY
H
DUTC
Q4 LTD, Q5 LTD
Q83 LTD, Q85 LTD
Rush hours only
No stops between
Archer Av. and 165 St.
34 AV
Limited Service
AirTrain
JFK Airport Service
CE RD
SER
AirTrain
to JFK
Airline Terminals
VANDALIA AV
GATEWAY DR
162ST
157ST
27 AV
154ST
157ST
160ST
24 AV
22 AV
GLENWO
171PL
PENINSULA
BLVD
BLVD
89 AV
CAS ST
LU
makes
all stops
3 ST
Q111
to Jamaica
LTD
E
102
ST
Makes all local
stops in the Bronx
LTD
PIDGE
O
N
D
MEA
O
W
RD
makes
all stops
Q65 LTD
82 DR
84 RD
84 DR
SEAVIEW
AV
SH
O
RE
PKW
Y
Q36 LTD
makes
all stops
COLLEGEPOINTBLVD
67 AV
ELMONTRD
PITKIN AV
BLVD
63DR
WHITESTONE
W
ILLETS
PO
IN
T
BLVD
SERVICE RD NORTH
CROSS ISLAND
PKWY
BAYSIDE AV
176ST
MYRTLE AV
CENTRAL AV COOPER
AV
JUNIPER BL
NORTHERN BLVD
14ST
174ST
JEWEL AV
QUEENS BLVD
73 AV
71AV
NOEL RD
BAXTERAV
14 AV
159 AV
makes
all stops
92ST
98
ST
WEST
CEDARHURSTAV
102ST
Express Route
(Dark Green)
Premium fare
Local Bus Service
Subway
Line
Limited Service Stop
158 AV
73PL
FRANKLIN AV
D SV
NEWPORT AV
B147ST
B
IR IS
PARK
JACO
B116ST
CROSSBAYBRIDGE
B73ST
CH
BEACH ANNEL DR
AES
G
IRT BLVD
ROCKAWAY
NASSA
U
WY
BROADWAY
ROCKAWAYTPKE
CENTRAL AV
LAWRENCE
AV
T AVTMO
WANSER AV
AU
SSAN
EXPW
Y
W
BAYVIE
AV
BEACH
CHAN
DR
CENTRAL AV
YBLVD
DOUGH
NASSAUEXPWY
B19ST
20
B
CORNAGA
AV
B21
M
OTT
AV
RTISEA
BLVD
G
CROSSBAYBLVD
COLLEGEPOINTBLVD
SANFORD AV
41 RD
MAINST
SANFORD AV
39 AV
ROOSEVELT AV
138ST
37 AV
39 AV
UNIONST
N RTHERN BLVD
O
UNIONST
THERN
B
VDL
NOR
ROOSEVELT AV
REM
SEN
AV
REM
SEN
AV
AVENUE
L
ROCKAW
AY
PKW
Y
AVENUE
J
E
105
ST
AVENUE
M
SEAVIEW
AV
N
PEN
SYLVANIA
AV
AV
MOTHER
GASTONBLVD
E
98
ST
HEGEMAN AV
LINDEN BLVD
T
SES
ER
KIN
FOUNTAINAV
ST
LORING AV
STANLEY AV
LINDEN BLVD
ASHFORDST
ROCKAWAYAV
BLVD
MOTHERGASTON
PENNSYLVANIAAV
POWELLST
JUNIUSST
DUMONT AV
SARATOGAAV
PITKIN AV
E NEW
YORK AV
RIVERDALE
AV
OD
RD
STANLEY
AV
CRESCENTST
ELDERTLA
DREWST
LINCOLNAV
LOGANST
LIBERTY AV
ATLANTIC AV
SUTTER AV
JAMAICA AV
HEMLOCKST
ETNA ST
GRANTAV
FORBELLST
76ST
LIBERTY AV
GLENMORE AV
PITKIN AV
BELMONT AV
DUMONT
AV
FULTON ST
GATES AV
CO
O
PER
ST
H
ALSEY
ST
SCH
AEFFER
ST
BRO
ADW
AY
HOPKINSONAV
SARATOGA
AV
HALSEY
ST
ST
PACIFIC
NOSTRANDAV
TOMPKINSAV
THROOPAV
MARCUSGARVEYBLVD
DE KALB AV
LAFAYETTE AV
LEWISAV
MALCOLMXBLVD
CLASSONAV
FRANKLINAV
WALLABOUT ST
BEDFORD
AV
KENT
AV
LEE
AV
LORIM
ER
ST
W
Y
H
E
T
AV
BRO
ADW
AY
FLUSHING AV
MYRTLE AV
BUSHW
ICK
AV
PALM
ETTO
ST
PUTNAM
AV
IRVING
AV
W
YC
KO
FF
AV
DEKALB
AV
W
ILSO
N
AV
AV
CYPRESS
SUM
M
ERFIELD
ST
DECATUR
ST
GRAND
STBRIDGE
KENTAV
TAYLOR
ST
S 4 ST
MESEROLE ST
GRAND ST
MARCYAV
RODNEYST
S 5 ST
D
R
IG
G
S
AV
R
O
EB
LIN
G
ST
UNIONAV
LORIMERST
BED
FO
R
D
AV
H
KINGSLANDAV
GRAAMAV
METROPOLITAN AV GRAND ST
MONTROSE AV
MORGANAV
JOHNSON AV
HARRISON PL
KNICKER-
AV
BOCKER
KENT ST
BOX ST
FREEMAN ST
GREEN ST
WESTST
MANHATTANAV
MCGUINNESSBLVD
NASSAU AV
M
EEKER
AV
BROOKLYN QUE
EXPW
Y
ENS
11
ST
WILLIAMS
AV
FOUNTAINAVEUCLIDAV
84ST
164 AV
160 AV
84ST
84ST
155 AV
AV151
1
AV
53
N
S. CO DUIT AV
SUTTER AV
SSYDCROBABLV
101 AV
WOODHAVEN
BLVD
ILLS
ST
H
C
YPRESS
OPER AV
C
O
M
AD
ISO
N
G
ATES
AV
SEN
EC
A
AV
STAN
H
O
PE
W
O
O
D
W
ARD
G
RAN
DVIEW
ST
AV
FORESTAV
GRAND AV
HING
AV
FLU
S
RUST
ST
58 AV
57PL
48ST
55 AV
61ST
ELIOT AV
FRESHPONDRD
HAMILTON
PL
69ST
JUNIPE VALLEY RD
R
GRAND
AV
69ST
JAY AV
65PL
53 AV
79ST
CALAM VUS A
65PL
50 AV
69ST
69PL
51 AV
QUEENS BLVD
53
DR
M
AURICE
AV
LAUREL HILL BLVD
48ST
LONG
I
LAN
D
S
EX
WY
P
27ST
49 AV
21ST
VERNONBLVD
37 ST
QUEEN
MIDTOWN TUNNEL
-S
THOMSONAV
41
AV
40
AV
42 RD
M
ADISON
AV
LEXINGTON
AV
3AV
2AV
1AV
E 70 ST
34 AV
B
11ST
21
ST
VERNON
LVD
QUEENSBORO
BRIDGE
QUEENS BLVD
48 AV
VANDAMST
47ST
47 AV
80ST
COO
METROPOLITAN AV
PER AV
78 AV
81ST
75PL
77PL78ST
FURMANVILLE AV
PENELOPE
AV
DRYHARBOR
RD
HOFFMAN DR
90ST
AD
BRO
W
AY
HAM
PTON
ST
ROOSEVELT AV
58ST
WOODSIDE
ROOSEVE
48ST
LT AV
31
ST
35
AV
STEINW
AY
ST
BROADW
AY
NEWTOWNRD
30
AV
54ST
42
ST
31
ST
2ST
27 AV
8ST
30
AV
21
ST
H
O
YT
AV
ASTORIA BLVD
21
ST
20
AV
D
ITM
ARS
BLVD
20
AV
STEIN
W
AY
ST
19
AV
49
ST
H
AZEN
ST
RIKERS
ISLAND
BRIDGE
RO
BERT
BRIDG
E
F.KENNEDY
5AV
M
ADISON
AV
LEXINGTON
AV
3AV
2AV
1AV
E
110 ST
DITMARS BLVD
82ST
78ST
24 AV
73ST
74ST
31 AV 77ST
25 AV
80ST
82ST
83ST
85ST
23 AV 23 AV
94ST
ASTORIA
BLVD
29 AV
NORTHERN LVDB
81ST
35 AV
90ST92ST
89ST
JUNCTIONBLVD
102ST
103ST
37 AV
103ST
104ST
108ST
ROOSEVELT AV
NATIONALST
108ST
CORONA AV
CHRISTIE
AV
98ST
99ST
CORONA AV
JUNCTION
BLVD
60 AV
62 DR
63 RD
108ST110ST
YELLO
W
BENSTO
LVD
97
YELLOWSTONE
BLVD
AUSTIN
69AV
BURNSST ST
KESSEL ST
LOUBET ST
69 RD
JEWEL AV
71AV
UNION TPKE
80 RD
METROPOLITAN AV
AUSTIN
ST
W
OODHAVEN
UNION TPKE
MYRTLE AV
JAMA CA AVI
JAMA CA AV
I
E
N
S
RD
KEW
G
ARD
83AV
LEFFERTS
BLVD
ATLANTIC AV
135ST
128ST
127ST
127ST
LI
130ST
ERTY
B
AV
101 AV
101 AV
VANWYCKEXPWY
LAKEW
OOD
AV
111 AV
111ST
LIBERTY
AV
99ST
AV
PITKIN
ECKFORD AV
CENTREVILLEST
ALB
R
D
ERT
157 AV
155 AV
N.
N
U
WY
DUIT AV
CON
ASSA EXP
135 AV
ROCKAWAY BLVD
114ST
133 AV
S. CONDUIT AV
134ST131ST
130ST
COHANCY
ST
160 AV
102ST
96ST
165 AV
164 AV
104ST
165 AV
99ST101ST
CROSSBAYBLVD
EXP
130PL
BERGEN
RD
VICE RD
SOUTH
RES
S CARGO RD
CARGOPLAZARD
150 AV
148ST
JFKEXPWY
N
O
RTH
BO
UNDARY
RD
EASTER
N
R
D
150ST
ROCKAWAYBLVD
FARMERSBLVD
LINCOLNST
LINDEN BLVD
142ST
109 AV
108 AV
157ST
GUYR
BREWERBLVD
94 AV
ARCHER
RD
SO
UTH
POLHEMUSAV
108
AV
REXRD
174ST
SAYRES
AV
111 AV
180ST
FERN PL
M
ERRICKBLVD
253ST
BLVDELLIVKOO
BR
149 AV
259ST
148
AV
149 RD
WELLER
LA
243ST147 AV
NORTH CONDUIT AV
SOUTH CONDUIT AV
145 RD
147 AV
FRANCISLEWISBLVD
246 ST
MEMPHISAV
BLVD
BROOKVILLE
HOOKCREEKBLVD
MERRICK
RD
MERRICK BLVD
130 AV
238ST
237ST
137 AV
B
ED
ELL
ST
BA
140 AV
SLEY
I
D
VLB
RO
B
MILLRD
SEDALE RD
ROOK-
IF ELD
RD
COCHRANPL
MUNRO BLVD
MERRIC
K
B
LVD
LINDEN BLVD
LONG ISLAND EXPRESSWAY
HORACE HARDING EXPRESSWAY
AV
15
14 AV
123ST
119ST
5 AV
7 AV
14 AV
15 AV
14 RD
COLLEGEPOINTBLVD
ST
131ST
132ST
15 AV
9 AV
110ST
COLLEGE
POPPENHUSEN
14 AV
127
AV
POINT
BLVD
ULMERST
130ST
23 AV
COLLEGE
POINT
BLVD
28 AV
138ST
UNIONST
LLIW ETS POINTBLVD
ONS
BLVD
PARS
149ST
150ST
EXPWY
7 AV
150ST
154ST
166ST
160ST
9 AV
C.I.P.
15 AV SERVICE RD S.
UTOPIAPKWY
FRANCISLEWISBLVD
BELLBLVD
18 AV
26 AV
14 RD
UTOPIA
PKWY
23 AV
211ST
KE
35 AV
29 AV
32 AV
BELLBLVD
I
S
L
EWISBDLV
FRANC
41 AV
46 AV
PA
R
SO
N
S
B
LVD
KISSENA
BLVD
HOLLY
AV
BOW
NE
ST
SANFORD AV
45 AV
162ST
165ST
NORTHER
BLVDN
2 8 AV
150ST
NORTHERN BLVD
MAIN
ST
MAINST
COLP
OI
LEGE
NTBLVD
KISSENABLVD
HORACE H
EX
ARDING WYP
164ST
UTOPIAPKWY
MAINST
JEWEL AV
71 AV
KISSENA
BLVD
164ST
MAINSTGHPL
VLEI
UNION TPKE
PARSONSBLVD
M
AI
ST
N
164ST
165ST
HILLSIDE AV
188ST
WOODHULL AV
179PL
187PL
CA AV
JAMAI
LIBERTY AV
177ST
106 AV
90 AV
HOMELAW
N
ST
UTOPIAPKWY
188ST
188ST
73 AV
H
O
LLIS
C
O
U
R
T
BLVD
CRO ON AV
CHER
NORTHERN
216ST
L
48 AV
BLVD
UKE PL
HORACE HARDING EXPWY
LI
T
L
KWY
E
NECK
260
ST
UNION
TPKE
73AV
HA
H
O
RACE
RDING
EXPW
Y
M
NCIALN
ORE
LASTON
P
K
WY
DOUG
56 AV
SPRINGFIELD
69 AV
67 AV
230ST
BLVD
UNION TURNPIKE
S
AV
212
PL
FRANCISLEWI
BLVD
HILLSIDE
212ST
SPRINGFIELD
BLVD
JAMAICA AV
BRADDOCK AV
JAMAICA AV
HEMPSTEAD AV
HOLLIS AV
MURDOCK AV
LINDEN BLVD
120 AV
114 AV
120 AV
LINDEN BLVD
113 DR
227ST
SPRINGFIELDBLVD
FRANCISLEWISBLVD
FA
B
VDL
RM
ERS
COLFAXST
257ST
256ST
87 RD
268ST
HILLSIDE AV
LITTLENECK
PKWY
HEMPSTEAD TPKE
STUART AV
C
ELM
ONT
RD
235ST
SPRINGFIELD
BLVD
ENTRALAV
FLETCHERAV
HENDRICKSON AV
WHEELER AV
C
O
R
O
N
A
AV
ROCKAWAYPKWY
JAMAICA AV
HAWTHORNE AV
MILLRD
SUNRISE HWY
ROOSEVELT
AV
SIDNEYPL
GREEN
A
SERC RD
SUTPHINBLVD
150ST
153ST
148ST
PARSONSBLVD
HILLSIDE AV
PARSONSBLVD
164ST
165ST
168ST
169ST
171ST
170ST
168ST
90 AV
JAMAICA AV
ARCHER AV
LIBERTY AV
150ST
160ST
BREWERBLVD
GUYR
165ST
M
ERRICK
BLVD
88 AV
88 AV
146ST
JAMAICA AV
ARCHER AV
94 AV
SUTPHIN
BLVD
95 AV
LIBERTY
AV
ARCHER AV
SOUTH RD
MERRICK
BLVD
89 AV FRANKLIN
AV
WYTHEAV
10AV
NVILLEST
CLITO
N
HANCOCK
ST
BLVD
OVERDA
CL
MELBOURNE AV
CRESCENTST
NEW
TO
W
N
AV
CRESCENT
ST
LINDEN BL
N CONDUIT AV
BM5
ARLINGTO
N
TERRACE
SUTPHIN
BLVD
91 AV
stop
Q6
stop
stop
stop
Q6 LTD
Q6 LTD
Q6 LTD
Q6 LTD
SUTPHIN
BLVD
143ST
61ST
39 AV
D
ITM
A
RSBLVD
No Saturday and/or
Sunday Service
W
ILLIAMSBURG
POWELLS COVE BLVD
Full-time Service
MARCUS AV
LAKEVILLERD
E
106 ST
LINDENPLACE
FOCH BLVD
FOCH BLVD
M
AIN
ST
FLATLANDS
AV
Q6 LTD
BROA WAY
D
DIVISION AV
BUSHWICK
AV
makes all
local stops
(Every day 7 a.m. - 10 p.m.;
many routes operate
longer hours)
ELDER AV
PRINCEST
MAINST
GRANDCENTRAL
PKWY
ALDERTONST
E 119 ST
E 116 ST
109 ST
112 ST
100 ST
85 ST
89 ST
E 82 ST
E 79 ST
E 49 ST
Select Service Stop
43 ST
34
ST
E 52 ST
E
57
ST
E
59
ST
E 65 ST
94 ST
96 ST
makes
stops south
of 63 Dr
PUTNAM
AV
53 AV
51 AV
58 RD
JACKSON
AV
Q52
to Elmhurst
Q53
to Woodside
QM16
to Midtown
QM17
to Midtown
Q53
Q52
QM16
QM17
makes all
stops
PAN AMRD
Q10
LTD
150 AV
132ST
134ST
to
Far Rockaway
Q113 LTD LTD
RO
CKAW
AY
BLVD
BLVDR
GUYRBREWE
LTD
ROCKAWAY
BLVD
BROOK-
Q113 to JamaicaLTD
to Jamaica
21
AV
M
AURICE
AV
55 DR
58ST
58ST
75ST
74ST
LEFFERTSBLVD
to Rockaway Park
to Far Rockaway
to Neponsit
140ST
146ST
B91ST
BEACH BLVD
ROCKAWAY
B69ST
N
GREENPOINT AV
ED
KOCH
163 AV
5 RD
111ST
14 AV
NEILSONST
to Arverne
P
T
223ST
BRO
ADW
AY
service to the Rockaways
temporarily suspended.
Free non-stop
shuttle bus to the
Rockaways
Free non-stop
shuttle bus to
Howard Beach
Due to damage caused by hurricane Sandy there are
temporary service changes in the Rockaways.
Ferry service is available from Beach 108 St to Pier 11 in lower Manhattan with
free transfers to E 34 St, Midtown. Service to Manhattan operates from 5:45 am
to 9:20 am, with regular service resuming during the evening rush; fare is $2.
Some and stations are temporarily closed.
Free train shuttle service is available between Mott Av and Beach 90 St.
Free non-stop shuttle bus operates from Mott Av to the Howard Beach
subway station.
For the latest service information, call 511, check service notices
at stations, or visit www.mta.info
Contact Seastreak for additional information.1-800 262-8743
Free train shuttle service
temporarily replaces service
44
44
2
2
54
54
44
46
46
54
54
54
M
2
M
3
M
4
85
85
85
4
4
4
85
43
43
M
31
56
28
28
28
30
30
30
30
17
17
17
17
B
48
B
48
B
52
B
44
B
44
B
44
B
48
B
48
56
56
44
44
28
17
44
5
5
5
5
85
24
24
24
24
B
20
B
20
B
20
B
20
B
20
44
B
14
B
14
B
25
B
14
M
31
43
30
17
17
44
4443
56
54
30
43
30
30
56
54
4
85
85
4
x
68
17 43
30
30
54
56
44
30
30
5
5
5
43
24
2417
44
x
64
x
68
x
64
83
83
83
83
83
83
83
83
x
68
2
B
52
5
4
B
20
B
54
B
54
28
44
M
35
M
101
M
102
M
103
M
4
M
3
M
2
M
103
M
102
M
101
N
1
N
4
N
4
N
1
N
2
N
1
N
1
N
6
N
6
N
24
N
24
N
22
N
20
N
21
N
24
N
6
N
22
N
24
N
6
N
22
N
24
N
4
83
5
4
83
x
64
4
85
N
33
N
32
N
33
N
32
N
33
N
32 24
24
44
44 44
44
44
84
84
84
84
84
84
85
84
17 43
N
4
N
4
N
4
N
33
N
32
B
42
B
82
B
82
B
6
B
6
B
6
B
82
46
B
14
N
6
N
1
N
26
N
1
N
26
N
1
N
1
N
26
N
8
N
8
N
8
N
1
N
8
N
8
85
83
N
4
N
8
N
2
N
2
24
54
N
21
N
20
N
20
N
21
N
20 N
21
B
43
B
43
B
43
B
43
B
43
B
43
B
43
N
22A
N
22A
N
22A
N
20
N
21
40
40
40
40
40
37
37
37
53
53
53
53
53
53
53
53
53
66
66
66 66
66
66
18
18
18
18
18
100
100
100
100
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
65
65
65
65
65
65
65
65
6565
65
65
65
65
6
MQ
1
6
MQ
1
6
MQ
1
7
MQ
1
7
MQ
1
7
MQ
1
7
MQ
1
6
MQ
1
7
MQ
1
6
MQ
1
7
MQ
1
5
MQ
1
6
MQ
1
7
MQ
1
5
MQ
1
2
MQ
1
2
MQ
1
5
MQ
1
6
MQ
1
7
MQ
1
2
MQ
1
2
MQ
1
2
MQ
1
4
MQ
4
MQ
4
MQ
3
MQ
3
MQ
3
MQ
3
MQ
2
MQ
2
MQ
3
MQ
2
MQ
3
MQ
2
MQ
3
MQ
2
MQ
2
MQ
2
MQ
1
MQ
2
1
MQ
2
4
MQ
2
4
MQ
2
4
MQ
2
4
MQ
2
8
MQ
1
37
8
MQ
1
8
MQ
1
0
MQ
1 1
MQ
1
54
3
MQ
3
MQ
16
16
16
16
16
16
13
13
13
15
15
15
12
12
6
6
6
6
6
6
7
3
3
3
3
3
3
7
7
7
8
8
8
8
8
8
19
19
19
19
19
19 13
13
22
22
22
22
2222
23
23
23
23
23
27
27
27
27
27
27
27
27
92
92
92
92
92
33
33
33
35
35
35
36
36
36
41
41
41
41
41
10
10
10
10
10
10
10
38
38
38
38
38
93
93
93
93
93
9
9
9
9
941
9 41
47
47
47
48
48
48
48
48
33
94
94
58
58
58
58
58
58
58
58
59 59
59
59
59
B
83
B
83
B
83
B
60
B
60
B
60
B
60
B
60
B
57
B
57
B
57
B
47
B
60
B
38
B
38
B
38
B
38
B
38
B
38
B
35
B
35
B
26
B
26
B
17
B
17
B
17
B
15
B
15
B
15
B
15
B
15
B
15
B
15
B
13
B
13
B
13
B
13
B
8
M
60
M
60
M
60
M
60
M
60
M
60
27
60
101
101
101
101
60
60
60
46
46
67
67
67
67
67
67
96
96
96
96
72
72
72
72
1
1
1
1
88
88
88
88
88
88
88
104
104
110
110
110
110
110
110
110
110
112
112
112
111 113
113
113
111
111
112
112
111
111
111
111
112
113
113
113
113
113
112
112
113
8
8 41
41
8
60
60
B
15
B
17
30
24
110
1
111
113
113
113
113
113
113
111
12
5555
55
0
MQ
1 2
MQ
1 5
MQ
1
6
MQ
1 7
MQ
1
8
MQ
1 1
MQ
2 4
MQ
2
X
68
66
X
64
X
64
X
64
X
63
X
63
X
63
6
8 9 41
N
4
X
63
1 2 3
36
1
MQ
1
MQ
1
MQ
1
8
MQ
1
1
MQ
1
8
MQ
1
X
63
X
64
X
68
X
68
X
63
X
64
X
68
X
64
1
MQ
2
MQ
3
MQ
4
MQ
1
MQ
1 2
MQ
1 5
MQ
1
6
MQ
1 7
MQ
1 8
MQ
1
1
MQ
2 4
MQ
2
X
68
X
64
X
63
0
MQ
1
x
68
11
11
11
11
11
11
38
1
MQ
2
QM
2
QM
2
MQ
102
102
102
102
2
MQ
12 13
46
46
1
MQ
2
X
64
1
MQ
2
X
64
X
63
X
63
X
64
X
68
5
MQ
1
6
MQ
1 7
MQ
1 8
MQ
1 1
MQ
2 4
MQ
2
2
MQ
11
MQ
10
MQ
1
4
MQ
3
MQ
1
MQ
2
MQ
1
MQ
1
100
19
30
7
MQ
1
54 56
111
1
QM
5
5
MQ
1
2
MQ
3
MQ
X
64
0
MQ
1 2
MQ
1 5
MQ
1
6
MQ
1 7
MQ
1
1
MQ
2 4
MQ
2
8
MQ
1
X
68
X
63
X
63
1
MQ
2
B
01 3
5
MB
5
MB
5
MB
5
MB
5
MB
5
MB
5
MB
54
5
MB
5
MB
53
5
MQ
2
5
MQ
2
MQ
6
MQ
8
MQ
5
MQ
6
MQ
6
MQ
6
MQ
5
MQ
8
MQ
5
MQ
8
MQ
5
MQ
8
MQ
5
MQ
8
MQ
5
MQ
8
MQ
7
MQ
7
MQ
6
MQ
7
MQ
8
MQ
51
MQ
MQ
8MQ
6
1
MQ
MQ
5
MQ
7
MQ
5
MQ
6
1
MQ
2
MQ
3
MQ
MQ
6
MQ
54
MQ
X
64
X
68
MQ
5
MQ
6
MQ
7
MQ
8
42
42
26
26
42
42
26
MQ
5
MQ
6
MQ
7
MQ
8
5
MQ
2
5A1
5A1
5A1
5A1
15 5A1
15
31
31
30
30
36
36
36
36
36
36
31
31
31
31
31
31
31
31
20B
20B
20B
20B
20B
20B
20B
20B
20B
20B
34
34
34
34
77
77
77
77
77
103
103
103
31
N
31
N
31
N
31
N
46
M
1
M
1
1
M
1
M
3131
31
31
31
34
34
34
34
24
34
34
20B
20B
60
B
62
B
62
B
62
B
62
B
62
B
62
B
46
B
46
B
46
B
13
5
MQ
2
5
MQ
2
5
MQ
2
5
MQ
2
MQ
7
MQ
8
QM
5
34
34
60
38
60
20B
B
12
27
17
66
2719
17
50
50
50
50
50
5
MB
M
15
M
15
M
15
M
15
M
57
32
32
32
32
32
110
20B
48
65
113
113
113113
0
MQ
1 1
MQ
1
37
47
47
47
47
47
0
MQ
2
0
MQ
2
0
MQ
2
0
MQ
2
0
MQ
2
0
MQ
2
0
MQ
2
0
MQ
2
0
MQ
2
0
MQ
2
0
MQ
2
0
MQ
2
0
MQ
2
3
MQ
0A2
0A2
0A2
0A2
0A2
0A2
0A2
0A2
0A2
0A2
0A2
0A2
0A2
6
MQ
1
53
21
21
21
52
52
21
21
21
52
52
52
52
52
52
76
76
76
76
76
76
76
36
B
39
B
24
B
24
B
24
B
24
B
24
B
24
24
Bus Route Colors
Express Bus Routes
Downtown
Midtown (57 St/3 Av) via 6 Av
Midtown via 6 Av or 3 Av
B
48
B
52
B
54
B
57
B
60
B
62
M
35
M
60
B
13
B
14 15
B
20
B
25
B B
26
B
38
B
39
B
43
B
44
B
46
100 101 102 104 110 111 112 113
B
7
B
12
67 96 72 83 84 85 88
94 52 54 55 56 58 59 60
46 65 66
36 36 37 38 93 40 41 43 44 46
4847
24 25 27 28 92 30 32 33
35
13 15 16 17 18 19 0A2 21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20B
34
5A1
3130
77
103
42
50 53
76
24
B
B
7
B
7
2626
0
MQ
11
MQ
2
MQ
3
MQ
4
MQ
MQ
2
MQ
1
5
MQ
1 6
MQ
1 7
MQ
1 8
MQ
1
MQ
4
MQ
2
X
63
X
64
X
68
MQ
5
MQ
6
MQMQ
5
MB
MQ
0
MQ
2
11 1287 52
The Rockaways
Jamaica
AirTrain from
Howard Beach
to JFK Airline Terminals
Q113 to
Far Rockaway
Q111
to Jamaica
Lefferts
Blvd
Federal
Circle
Cedarhurst
VANWYCKEXPWY
Q25 LTD
makes all stops
Q44
Next stop
Lafayette Av
LANGSTON
HUGHES
COMMUNITY
LIBRARY AND
CULTURAL
CENTER
Q46 LTD
makes
all stops
Q43 LTD
makes
all stops
QM10 first stop
to Manhattan
QM10, QM11
last stop from
Manhattan
first
stop in Qns
QM12
terminals at
Hoffman Dr
Q36 LTD
makes
all stops
QM11
first stop to
Manhattan
Q2 Q110 service
race days only
Q36 LTD
make
all stops
Q43 LTD
Q83 LTD
makes
all stops Q4 LTD
makes
all stops
Q5 LTD
makes
all stops
Q35 to
Midwood via
Flatbush Av
X
64
See Flushing Inset
Flushing
JAMAICA BAY
WILDLIFE
REFUGE
Scale for main map and Rockaway inset only.
Q111 to
Midtown via
Madison Av
Midtown via Madison Av,
3 Av, 5 Av, 33 St
Midtown
via Madison Av, 5 Av
N NICE Bus Service
www.nicebus.com
(516)228-4000
VISITOR CENTER AT
NEWTOWN CREEK
NEWTOWN CREEK
NATURE WALK
Q1 ,Q21,Q521
LAGUARDIA
AIRPORT
S
S
S
SSS
Local Bus Routes
See Jamaica Inset
Queens Bus Map

Recomendados

Spring 2015 Navy Petty Officer Advancement Results - SELRES por
Spring 2015 Navy Petty Officer Advancement Results - SELRESSpring 2015 Navy Petty Officer Advancement Results - SELRES
Spring 2015 Navy Petty Officer Advancement Results - SELRESNavyMentor.org
5.3K visualizações47 slides
Amueblapp encuesta por
Amueblapp encuestaAmueblapp encuesta
Amueblapp encuestaGerman Esparza
324 visualizações6 slides
Sistema de informacion por
Sistema de informacionSistema de informacion
Sistema de informacionGlori Ramirez
76 visualizações2 slides
C7 errores ayudas_diu_mododecompatibilidad_ por
C7 errores ayudas_diu_mododecompatibilidad_C7 errores ayudas_diu_mododecompatibilidad_
C7 errores ayudas_diu_mododecompatibilidad_Julio Pari
340 visualizações13 slides
Matriu dafo por
Matriu dafoMatriu dafo
Matriu dafoMarc Ambit
362 visualizações1 slide
физкультура для всех por
физкультура для всехфизкультура для всех
физкультура для всехВалерия Кулеш
1.1K visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Los tatuajes y peircing por
Los tatuajes y peircingLos tatuajes y peircing
Los tatuajes y peircingkmilalopez
540 visualizações12 slides
Certificado Pos Graduação por
Certificado Pos GraduaçãoCertificado Pos Graduação
Certificado Pos GraduaçãoMaria João Ramos
1.1K visualizações1 slide
Teoría humanista por
Teoría humanista Teoría humanista
Teoría humanista Arelyi
197 visualizações1 slide
Գեղձեր por
ԳեղձերԳեղձեր
Գեղձերmariammur2000
186 visualizações3 slides
Laporan Kinerja ITS TV 2014 por
Laporan Kinerja ITS TV 2014Laporan Kinerja ITS TV 2014
Laporan Kinerja ITS TV 2014Ibrahim Musa
215 visualizações22 slides
Laundry operator kpi por
Laundry operator kpiLaundry operator kpi
Laundry operator kpifogenniras
182 visualizações7 slides

Destaque(11)

Los tatuajes y peircing por kmilalopez
Los tatuajes y peircingLos tatuajes y peircing
Los tatuajes y peircing
kmilalopez540 visualizações
Certificado Pos Graduação por Maria João Ramos
Certificado Pos GraduaçãoCertificado Pos Graduação
Certificado Pos Graduação
Maria João Ramos1.1K visualizações
Teoría humanista por Arelyi
Teoría humanista Teoría humanista
Teoría humanista
Arelyi197 visualizações
Գեղձեր por mariammur2000
ԳեղձերԳեղձեր
Գեղձեր
mariammur2000186 visualizações
Laporan Kinerja ITS TV 2014 por Ibrahim Musa
Laporan Kinerja ITS TV 2014Laporan Kinerja ITS TV 2014
Laporan Kinerja ITS TV 2014
Ibrahim Musa215 visualizações
Laundry operator kpi por fogenniras
Laundry operator kpiLaundry operator kpi
Laundry operator kpi
fogenniras182 visualizações
Правила композиции. Часть 1 por Skatour
Правила композиции. Часть 1Правила композиции. Часть 1
Правила композиции. Часть 1
Skatour425 visualizações
Cuerpo humano por saravicente12
Cuerpo humano Cuerpo humano
Cuerpo humano
saravicente12164 visualizações
Брайловська метод кабінет por zrazva
Брайловська метод кабінетБрайловська метод кабінет
Брайловська метод кабінет
zrazva659 visualizações
Audience visual profile por Emma9702
Audience visual profile Audience visual profile
Audience visual profile
Emma9702239 visualizações

Similar a Busqns

Busbkln por
BusbklnBusbkln
BusbklnTerry Wong
212 visualizações1 slide
Dallas 555 map book por
Dallas 555 map bookDallas 555 map book
Dallas 555 map bookKeri Aroesty
84 visualizações1 slide
Bike_ped_Woodcock_McHenry por
Bike_ped_Woodcock_McHenryBike_ped_Woodcock_McHenry
Bike_ped_Woodcock_McHenryZachary Woodcock
52 visualizações1 slide
GarageSalePacket2016 por
GarageSalePacket2016GarageSalePacket2016
GarageSalePacket2016Amy Riley
87 visualizações6 slides
2015 zoning map with arial por
2015 zoning map with arial2015 zoning map with arial
2015 zoning map with arialcity of dania beach
412 visualizações1 slide
Main street program 092016 por
Main street program 092016Main street program 092016
Main street program 092016Brendan O'Connor
965 visualizações9 slides

Similar a Busqns(20)

Busbkln por Terry Wong
BusbklnBusbkln
Busbkln
Terry Wong212 visualizações
Dallas 555 map book por Keri Aroesty
Dallas 555 map bookDallas 555 map book
Dallas 555 map book
Keri Aroesty84 visualizações
Bike_ped_Woodcock_McHenry por Zachary Woodcock
Bike_ped_Woodcock_McHenryBike_ped_Woodcock_McHenry
Bike_ped_Woodcock_McHenry
Zachary Woodcock52 visualizações
GarageSalePacket2016 por Amy Riley
GarageSalePacket2016GarageSalePacket2016
GarageSalePacket2016
Amy Riley87 visualizações
2015 zoning map with arial por city of dania beach
2015 zoning map with arial2015 zoning map with arial
2015 zoning map with arial
city of dania beach412 visualizações
Main street program 092016 por Brendan O'Connor
Main street program 092016Main street program 092016
Main street program 092016
Brendan O'Connor965 visualizações
Mercantile place 5 mile and 5 block map por Keri Aroesty
Mercantile place 5 mile and 5 block mapMercantile place 5 mile and 5 block map
Mercantile place 5 mile and 5 block map
Keri Aroesty124 visualizações
Carte du métro de New York por johangui
Carte du métro de New YorkCarte du métro de New York
Carte du métro de New York
johangui494 visualizações
Subwaymap por getdownload
SubwaymapSubwaymap
Subwaymap
getdownload169 visualizações
Parking map final (1) por Brendan O'Connor
Parking map final (1)Parking map final (1)
Parking map final (1)
Brendan O'Connor501 visualizações
Bike Path Ice Hazard Analysis por Mark Schimnowsky
Bike Path Ice Hazard AnalysisBike Path Ice Hazard Analysis
Bike Path Ice Hazard Analysis
Mark Schimnowsky184 visualizações
Bath centre map web 10 12_10 por zetabokola
Bath centre map web 10 12_10Bath centre map web 10 12_10
Bath centre map web 10 12_10
zetabokola818 visualizações
PS_Graphics_A1 por Lisa Carlson
PS_Graphics_A1PS_Graphics_A1
PS_Graphics_A1
Lisa Carlson79 visualizações
Encl to garr pol #7 (may13) running routes por Anna Fischer
Encl to garr pol #7 (may13) running routesEncl to garr pol #7 (may13) running routes
Encl to garr pol #7 (may13) running routes
Anna Fischer378 visualizações
Doepke_Park_Layout_121715 por Matt Guptail, GISP
Doepke_Park_Layout_121715Doepke_Park_Layout_121715
Doepke_Park_Layout_121715
Matt Guptail, GISP114 visualizações
Joplin Neighborhoods Color by Name por Stephen Grindle
Joplin Neighborhoods Color by NameJoplin Neighborhoods Color by Name
Joplin Neighborhoods Color by Name
Stephen Grindle81 visualizações
EM22_CourseMap_0328.pdf por JonMarx2
EM22_CourseMap_0328.pdfEM22_CourseMap_0328.pdf
EM22_CourseMap_0328.pdf
JonMarx26.4K visualizações
Evacuation_Routes04262016 por Michael Mazih
Evacuation_Routes04262016Evacuation_Routes04262016
Evacuation_Routes04262016
Michael Mazih45 visualizações

Busqns

  • 1. ANAN LLLL ODOD DEDE LIRRLIRR RENCERENCE rkrk utputph vdvd ArcArcher Aver Av Jamaica Van Wyck WoodhavWoodhavenn Ja Ro FlushiFlushingng AvAv Classon Av Be N Avs e -e - hbyhby BrBro MeMe RockawayRockaway AvAv HaHa MyrMyr AvAv AvAv WycWyc StSt Myrtle Av Ko szkszk St s y Sy St 68 S68 S 77 St77 St 86 St86 St 96 St sbor 103 St 110 St LexingtonLexington 59 St59 St S dwaydway onon BlBl onon AvAv R D 1 E N WAWA U LL T NGNG ISIS D 2 T HUHU N ENENV ES T R NSNS NTRNTR K AOLOLV SHSH G FOFOB S D T A M O E v DD O VANDER NND HHOUSE RTHRTH WOWO JAMAICJAMAICA LIRRLIRR s 1 W AXAX O Lexinexin - 6363 K Airir FO TRTR K AVAV ADAD E K NAM AV NAM AV 41 AVAV JAMAICAJAMAICA 23 ST B L Marc S 3 AV LIR N ODOD 11 MO IN C ST A A 4 CC Lexin on 53 St - St E 0 T DIA A EN D P (East New o k E NY N HO RD HH RD V T 8 B AV LMH O Blvd V GA 3 AV A KE y v STON LI VALLEY AM LILI ST IS T Q ast s Manh B’F P DHU A ON T s MGAVE LEY 157ST ST LV B108STT NOEL RD SALEM ARCHE ARCHER AV ATLANTIC AVAV ASTORORI 37 STT WELLER FLORALAL PARK G Creek town wNe H E L L G A T E E A S T R I V E R F L U S H I N G B A Y P O W E L L ’ S C O V E L I T T L E B A Y L I T T L E N E C K B A Y A T L A N T I C O C E A N J A M A I C A B A Y B O W E R Y B A Y N N KILOMETERS APPROXIMATE WALKING DISTANCE IN MINUTES 1 Mi 1 Km 2 Km MILES 5 10 15 1⁄2 Mi AN LL OD DE LIRR RENCE rk utph vd Archer Av Jamaica Van Wyck Woodhaven Ja Ro Flushing Av Classon Av Be N Avs e - hby Bro Me Rockaway Av Ha Myr Av Av Wyc St Myrtle Av Ko szk St s y St 68 S 77 St 86 St 96 St sbor 103 St 110 St Lexington 59 St S dway on Blon Bl on Avon Av R D E N WA OU LL T NGNG ISIS D 21 T HU N ENV ES T R NS NTR K AOLV G FOB S D T A M O E v D O ND H RTH WO JAMAICA LIRR s 1 W AX O Lexin - 63 K Air FO TR K AV AD E K 41 AV JAMAICA 23 ST B L Marc S 3 AV LIR N OD 1 IN C ST A A C Lexin on 53 St St E 0 T DIA A EN D P E NY HO RD HH RD V T 8 B LMH O Blvd V T 3 AV A y v STON LI VALLEY AM LIN ST IS T Q ast s Manh P DHU A ON T s MGAVE LEY 157ST ST LV T D S AV OR E AL O W A D R Q6 T L A HunHun nt Avnt Av JAC JAC AVAV CouCou u DAvAv wnwn 1 JAMAICA WOODSIDE LIRR LIRR LIRR LIRR LIRR LIRR LIRR LIRR BROADWAY LIRR AUBURNDALE LIRR BAYSIDE LIRR DOUGLASTON LIRR HOLLIS LIRR QUEENS VILLAGE LIRR LOCUST MANOR LIRR LIRR ST. ALBANS LIRR LAURELTON LIRR ROSEDALE LIRR LIRR G G G C J Z J J Z J J J Z J J Z ZJ C A A A J Z L L L L L L L L L L L J J J Z J J J Z J Z A A A A C A C L J Z ZL L G G G G G G 7 7 7 7 7 7 E J L L J Z L E R E F J A N N N 7 7 7 7 7 7 E F E F F F F F E J Z E A A A A A A 7 E KEW GARDENS A C LONG ISLAND CITY C FOREST HILLS E 7 FLUSHING LIRR 7 LIRR LITTLE NECK FLORAL PARK LIRR LIRR LIRR JAMAICA J ZE E J Z F F F LIRR LIRR GIBSON N 7 N LIRR LIRR BELMONT PARK BELLEROSE A 7 L LIRR LAWRENCE LIRR INWOOD FAR ROCKAWAY LIRR CEDARHURST Rockaway Park Beach 116 St Beach 105 St Beach 98 St Beach 90 St Beach 67 St Beach 60 St Beach 44 St Beach 36 St Beach 25 St Far Rockaway Mott Av Broad Channel Aqueduct North Conduit Av 104 St Rockaway Blvd 88 St 80 St Van Siclen Av Shepherd AvLiberty Av New Lots AvVan Siclen AvPennsylvania Av Junius St Rockaway Av Saratoga Av Livonia Av New Lots Av East 105 St Canarsie Rockaway Pkwy L Sutter Av Flushing Main St Ozone Park Lefferts Blvd 111 St Jamaica Van Wyck Jamaica 179 St 169 St Parsons Blvd Sutphin Blvd Briarwood/ Van Wyck Blvd Kew Gardens Union Tpke 75 Av Forest Hills, 71 Av 67 Av Grand Av Newtown Elmhurst Av 74 St - Broadway Jackson Hts Roosevelt Av 65 St 46 St Northern Blvd 36 Av 39 Av 36 St Astoria Blvd 30 Av Broadway 111 St 103 St - Corona Plaza Junction Blvd90 St - Elmhurst Av82 St - Jackson Hts 69 St Woodside - 61 St 52 St 46 St 40 St7 7 33 St 121 St 111 St 104 St Woodhaven Blvd 85 St - Forest Pkwy 75 StCypress Hills Crescent St Norwood Av J Cleveland St Van Siclen Av Alabama Av Middle Village Metropolitan Av Fresh Pond Rd Forest Av Central Av Flushing Av Lorimer St Hewes St Clinton - Washington Avs Classon Av G Bedford - Nostrand Avs Myrtle - Willoughby Avs Flushing Av Broadway Metropolitan Av Nassau Av Greenpoint Av Jamaica Center Parsons / Archer 169 St Parsons Blvd Sutphin Blvd Rockaway Av Wilson Av L Bushwick Av Aberdeen St Halsey St Myrtle Av DeKalb Av Wyckoff Av Jefferson St Morgan Av Montrose Av Grand St Bedford Av Myrtle Av Kosciuszko St Gates Av Halsey St E NY Atlantic Av N 654 6 6 68 St 77 St 86 St 6 96 St N 6 103 St 6 110 St 2 3 B C 96 St Central Park North (110 St) 103 St B C 86 St B C 81 St B C 6 Lexington Av - 63 St 6E N Lexington Av - 59 St Queens Plaza N Astoria Ditmars Blvd Graham Av Knickerbocker Av Clinton - Washington Avs F E F Roosevelt Island F Steinway St 7 Hunters Point Av HUNTERS POINT AV 21 St Chauncey St Seneca Av Aqueduct Racetrack Northbound only Open 11 am - 7 pm on racing days Vernon Blvd - Jackson Av 5 Av / 59 St 4 5 1 R 3 3 3 3 3 3 A Howard Beach JFK Airport Sutphin Blvd Archer Av JFK Airport Sutphin Blvd Archer Av JFK Airport 7 7 7 7 7 A AAA VALLEY STREAM Marcy Av Lorimer St 103 St 1 3 96 St 1 2 1 86 St FLUSHING Euclid Av Grant Av Queensboro Plaza N 21 St Queens- bridge E A 63 Dr Rego Park Lexington Av / 53 St - 51 St Woodhaven Blvd Subway Station Name Mets - Willets Pt M M M MM M MM M M M M M M R R R M R M M R M R M R M R R M M M R M M Q Q Q Q Q Q Q R M R M R R Q Q Q G F F M Broadway Junction Broadway Junction 7 7 7 7 METS - WILLETS PT MURRAY HILL Court Sq- 23 St Court Sq Court Sq C A S A H (Temporarily closed) (Temporarily closed) (Temporarily closed) (Temporarily closed) ( ) H H H H H ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) H ( ) H A A H HIGHLAND PARK UNION FIELD CEMETERY CYPRESS HILLS CEMETERY MT. LEBANON CEMETERY LUTHERAN CEMETERY MT. OLIVET CEMETERY CANARSIE McCARREN PARK CEMETERY OF THE EVERGREENS CALVARY CEMETERY SUNNYSIDE WOODSIDE MIDDLE VILLAGE RIDGEWOOD BUSHWICK CYPRESS HILLS EAST NEW YORK BROWNSVILLE SUNNYSIDE YARD SALEM FIELD CEMETERY SPRING CREEK BROOKLYN DEVELOPMENT CENTER GLENDALE ST JOHN’S CEMETERY KEW GARDENS HUNTERS POINT NEW CALVARY CEMETERY MT ZION CEMETERY OZONE PARK SOUTH OZONE PARK WOODHAVEN LINDEN HILL CEMETERY WYCKOFF HOSPITAL WOODHULL HOSPITAL RICHMOND HILL UNITED NATIONS GRANT’STOMB ST NICHOLAS PARK CITYCOLLEGE WARD’S ISLAND RANDALL’S ISLAND ASTORIA PARK NORTH WOODMERE PARK FLUSHING CEMETERY KISSENA PARK KISSENA CORRIDOR PARK CEDAR GROVE CEMETERY ALLEY POND PARK CLEARVIEW PARK CROCHERON PARK BOWNE PARK CLEARVIEW GOLF COURSE DOUGLASTON GOLF COURSE CREEDMOOR STATE HOSPITAL ST. JOHN’S UNIVERSITY ST. ALBANS VA HOSPITAL ROCHDALE VILLAGE ST. MICHAELS CEMETERY CON EDISON POWER PLANT JAMAICA HOSPITAL GLEN OAKS QUEENS VILLAGE DOUGLASTON LITTLE NECK BAYSIDE LAURELTON ROSEDALE ST. ALBANS HOLLIS UTOPIA HILLCREST JAMAICA AUBURNDALE FLUSHING WHITESTONE CORONA ASTORIA MASPETH SPRINGFIELD GARDENS LOCUST MANOR CAMBRIA HEIGHTS SOUTH JAMAICA JAMAICA ESTATES OAKLAND GARDENS EAST ELMHURST JACKSON HEIGHTS LONG ISLAND CITY FAR ROCKAWAY EDGEMERE ARVERNE SEASIDE NEPONSIT FLUSHING HOSPITAL EDGEMERE PARK ROCKAWAY PARK FLOYD BENNETT FIELD SPRING CREEK PARK SPRING CREEK PARK JOHN F. KENNEDY INTERNATIONAL AIRPORT COLLEGE POINT SHORE FRONT PARK BELMONT PARK BETH DAVID CEMETERY FOREST PARK R O C K A W A Y B E A C H CUNNINGHAM PARK YORK COLLEGE HAMMELS R O C K A W A Y BE A C H BROAD CHANNEL QUEENS ELMHURST GENERAL HOSPITAL QUEENS BOTANICAL GARDEN ROCKAWAY PARK LINDENWOOD 1 2 3 4 5 7 8 Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal OCEAN HILL BROOKLYNQUEENS N A S S A U Q U E E N SNASSAU REGO PARK AQUEDUCT RACETRACK ALLEY POND ENVIRONMENTAL CENTER QUEENS BOROUGH HALL FRESH MEADOWS AMERICAN MUSEUM OF THE MOVING IMAGE QUEENSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE QUEENS COLLEGE NEW YORK HALL OF SCIENCE SOCRATES SCULPTURE PARK ISAMU NOGUCHI GARDEN MUSEUM QUEENS MUSEUM OF ART VANDER ENDE-ONDERDONK HOUSE QUEENS COUNTY FARM MUSEUM MONTEFIORE CEMETERY PS 1 MUSEUM QUEENS CENTRAL LIBRARY KING MANOR MUSEUM KING PARK KINGSLAND HOMESTEAD QUEENS HISTORICAL SOCIETY FLUSHING TOWN HALL BELLE HARBOR BEECHHURST JAMAICA ARTS CENTER ROOSEVELTISLAND BAISLEY POND KEW GARDENS HILLS BAY TERRACE FOREST HILLS BELLEROSE JUNIPER VALLEY PARK THE NEW YORK HOSPITAL CENTER OF QUEENS JAMAICA BAY WILDLIFE REFUGE BOWNE HOUSE VALLEY STREAM ELMONT FLORAL PARKBROOKLYN MANHATTAN FLUSHING LIBRARY ADDISLEIGH PARK CUNY LAW SCHOOL COLLEGE POINT MAPLE GROVE CEMETERY NASSAU QUEENS BAYSWATER FORT TOTTEN FRANKLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER LOUIS ARMSTRONG HOUSE HAMILTON BEACH Terminal MT SINAI HOSPITAL OF QUEENS POCKETTL CARDTL POCKETTL CARDTL RIKERS ISLAND METRO MALL GATEWAY CENTER MALL FLUSHING MEADOWS CORONA PARK Ferries to Manhattan: E34 St Pier 11 THE SHOPS AT ATLAS PARK ELMHURST QUEENS CENTER MALL FOREST HILLS HOSPITAL NSLIJ GATEWAY NATIONAL RECREATION AREA LAGUARDIA COMMUNITY COLLEGE QUEENS ZOO / WILDLIFE CENTER NATIONAL TENNIS CENTER QUEENS GENERAL HOSP LONG ISLAND JEWISH HOSPITAL CITI FIELD BROOKVILLE PARK (516) 228-4000 © 2013 Metropolitan Transportation Authority HOWARD BEACH OLD HOWARD BEACH BTerminal (Central Terminal) (Marine Air Terminal) Terminal A (Delta Terminal) Terminal C Terminal D (USAirways Terminal) January 2013 NY Water Taxi Ferry Ferries to Manhattan: Pier 11 E34 St GOLDST YORK ST CRESCENT ST LAM ONTAV W HITNEYAV JUNIPER BLVD N DORAN AV ASCAN AV LITHONIA AV GOETHALS AV KENO AV SUTTER AV STEW ART RD KINGSBURY AV BELLBL CULLMAN AV GLASSBO RO AV SAYRES AV HENDERSON AV PARK AVE DUNKIRKST MURDOCK AV W OOD ST SPENCER AV FAIRBURY AV E WILLISTON AV LANGDALEST DELEVANST COLFAX ST HEALY AV DUNBAR ST ROCKAWAY BEACH BLVD 101ST 31 ST 41 ST 71ST 120ST 181ST 121ST 251ST 231ST 181ST 269 ST 251ST 261ST 241ST 172ST 82ST 92ST 102ST 192ST 202ST 172ST 222ST 232ST 242ST 233ST 43 ST 23 ST 33ST 43ST 153ST 183ST 133ST 203ST 183ST 223ST 253 ST 222ST 29 ST 27 ST 24 ST 19 ST 37 ST35 ST 35ST 49ST 45ST 47ST 37ST 28 ST 106ST 96ST 76ST 69ST 55 ST 147ST 125ST 147ST 150ST 166ST 168ST 170ST 179ST 185ST 144ST 97ST 80ST 86ST 84ST 88ST 97ST 90ST 100ST 110ST 104ST 107ST 114ST 116ST 124ST 106ST 109ST 215ST 189ST 206ST 208ST 212ST 214ST 208ST 210ST 212 ST 212ST 214ST 234ST 248ST 175ST 184ST 185ST 195ST 156ST 167ST 186ST 189ST 195ST 196ST 198ST 200ST 204ST 194ST 147ST 155ST 179ST 190ST 170ST 185ST 181ST 215ST 216ST 218ST 247ST 249ST 258ST 264ST 267ST 212ST 210ST 215ST 227ST 220ST 227ST 230ST 208ST 210ST 184ST 250 ST 249 ST 218ST 244ST 224ST 24 AV 37 AV 39 AV 25 AV 24 AV 37 AV 34 AV 60 AV 77 AV 11 AV 9 AV 20 AV 18 AV 78 AV 77 AV 76 AV 75 AV 69 AV 67 AV 65 AV 75 AV 69 AV 64 AV 89 AV 90 AV 86 AV 85 AV 95 AV 107 AV 149 AV 58 AV 58 AV56 AV 50 AV 86 AV 85 AV 59 AV 76 AV 66 AV 60 AV 89 AV 90 AV 89 AV 111 AV 110 AV 107 AV 104 AV 111 AV 109 AV 100 AV 99 AV 113 AV 112 AV 119 AV 119 AV 129 AV 88 AV 75 AV 76 AV 90 AV 89 AV 87 AV87 AV 86 AV 85 AV 85 AV 79 AV 80 AV 104 AV 110 AV 107 AV 100 AV 96 AV 116 AV 115 AV 119 AV 118 AV 139 AV 150 AV 145 AV 145 AV 146 AV 144 AV 149 AV 148 AV 130 AV 128 AV 138 AV 137 AV 135 AV 23 AV 63 AV 43 AV 53 AV 93 AV 83 AV 93 AV 143 AV 133 AV 32 AV 62 AV 72 AV 92 AV 82 AV 122 AV 92 AV 82 AV 21 AV 31 AV 71 AV 81 AV 91 AV 61 AV 91 AV 91 AV 81 AV 101 AV 141 AV 141 AV 121 AV 131 AV 82 DR 60 DR 85 DR 80 DR 87 DR 82 RD 93 RD 20 RD 85 RD 116 AV 94 RD 88 RD 115 RD 148 RD 148 RD 54 ST BROWVALELN RUSHMORE AV 215ST 216ST 31 RD 24 AV 32 RD 205ST 169ST 166ST 17 AV 18 AV 20 AV 21 AV 23 AV 24 RD 25 DR 17 AV 16 AV MURRAYST UTOPIAPY 171ST 169ST 167ST 165ST 163ST 161ST 159ST 157ST 155ST 33 AV 32 AV 35 AV 202ST 204ST 38 AV 36 AV 211ST 42 AV 43 AV 215PL 217ST 37 AV 41 AV 39 AV 208ST 156ST 38 RD CENTERDR 231ST 41 AV 41 AV 43 AV 147ST 28 AV 26 AV HANNIBAL ST 225ST 48 AV BOOTH MEMORIAL AV 59 AV 58 AV 148ST 153ST 136ST 156ST 160ST 162ST LABURNUM AV NEGUNDO AV POPLAR AV ROSE AV 39 AV 46 AV 45 AV 53 AV 25 RD LABURNUM AV 75 AV 72 AV 68 RD 67 DR 113PL 66 RD 102ST 50 AV 111ST 97ST 114ST 146 AV 145 RD 175ST 132 AV 159ST 157ST 155ST 130 AV 123 AV 120 AV 115 AV 177ST 157 ST 115 AV 107 AV 97 AV 31 AV CENTER DR WATERS EDGEDR 61ST 50ST 56ST58ST SKILLMAN AV 35ST 40ST 50 AV 46ST 54 AV 73ST 28 AV 27 AV 82 AV HENLEY RD DALNY RD A BERDEEN RD A VON RD GRAND CENTRAL PKWY HUXLEYST BAI SLEY BLVD HURON ST NORMAN AV MESEROLE AV MASPETH AV VARICKAV STEWARTAV GARDNERAV SCOTTAV WILLOUGHBY AV LINDEN ST VERMONTST E 108 ST EVERGREEN AV BUSHW ICK AV BUSHW ICK AV LOTT AV COVERT ST CENTRAL AV AUTUMNAV HUMBOLDTST KINGSLANDAV WORTMAN AV CRESCENT VA N DALIA VANSICLENAV AVENUE J AVENUE K HOWARDAV SHORE PKW Y FLATLANDS AV BLAKE AV NEWPORT AV E 108 ST AVENUE N RIDGEWOOD AV 77ST WARWICKST 79 AV GEORGIAAV BARNETT AV 200ST 61ST 30 ST AV 56 AV BORDEN AV 45 RD 51ST 36 AV AV FRANKLINST WESTDR EASTDR H EW ETT ST 106 AV 145 DR 145 AV CROSSISLANDPKWY COLUM BUSAV CENTRALPARKW EASTEND AV YORK AV E 92 ST W 96 ST PARKAV E 106 ST E 55 ST FDR DR Commuter Rail Station Point Of Interest Hospital Legend Part-time Service Full-time Terminal Part-time Terminal W WHITESTONE BRIDGE THROGSNECKBRIDGE NORFELD BLVD GREENW AY BLVD RENFREW AV ATHERTON AV ATLANTIC AVONTARIO RD CHELSEA ST ALDEN AV LYON ST EASTAV N S See Flushing Inset E 60 ST LIBERTY AV 43 AV 32 AV 67 DR 68 RD 69 RD 76ST OTTO RD 70 AV 72PL 75ST 78ST 71PL 70ST 69ST 68ST 220ST 229ST231ST 112 AV 113 AV 225ST 115 AV 109 AV 103 AV 88ST 91ST LVDL B NDEN I NEW LOTS AV 80ST 78ST 45 AV WOODSIDE AV 72ST 44 AV 52ST 45ST 39ST 52 AV 72ST 70ST 74ST 77ST 139ST LINDENPL AV11 9 AV 78ST 85ST 87ST 99ST 90ST 94ST 57 AV Jamaica CHERRY AV COLDEN ST BLOSSOM AV AVERY AV SAULLST POPLE AV MAPLE AV COLLINSPL FARRINGTONST PRINCEST LEAVITTST BOWNEST BUDPL KING RD BARCLAY AV HAIGHTST AVERY AV 37 AV 41 AV 37 AV 36 RD 35 AV 41 AV 40 RD 40 RD 38 AV 35 AV KISSENA BLVD GILHODGESBRIDGE LO NG IS AND L SSW AY EXPRE LONG ISLAND EXPRESSWAY LE CORPORALNNEDYST PARSONSBLVD VANEX B169ST B102ST E 91 ST NO RM AL RD DOUGLAS AV 86 AV 85 DR 87 AV 87 RD 86 RD 86 AV 87 RD 166ST 173ST 91 AV 89 AV 172ST 92 RD 170ST 169ST 168PL 105 AV 170ST 104 AV 104 RD 107 AV 148ST 149ST 158 ST 157 ST 145ST 144PL 155ST 162ST 163ST 164ST 148ST 149ST 164ST 90 AV 160ST 150ST CEDARCRAFT RD DOUGLASTON PKW Y CROSSISLANDPARKWAY COMMONWEALTHBLVD 23 ST 36 AV 34 AV GLENW OOD RD LOUIS AV SCHO OL RD MOTTAV AVENUE D FOSTER AV FARRAGUT RD DITM AS AV E 88ST E 85 ST E 82ST 2ST ELIOT AV 21 ST BEACH35ST BEACH62ST BEACH87ST BEACH105ST BEACH133ST BEACH130ST BEACH127ST BEACH124ST BEACH145ST BEACH142ST BEACH139ST DE COSTA AV ALMEDA AV 11 RD 15 RD 17 RD 19 RD E 6 RD BERRIM ANST ELTONST ESSEXST MONTAUKAV HEGEMAN AV 156 AV COZINE AV alvar lives here P A RKLANE SOUTH 111ST BAY OCEANCREST BLVD 25ST BEACH64ST BEACH44ST THURSBY AV GOUVERNEUR AV 31 DR 5AV W 88 ST NORTH V I WYCKPWY Q113 to Far Rockaway 77 AV 165 ST TERMINAL 60LN W ESTM ORELAND ST Direction of Service (two-way service has no arrows) Express Bus Service Express Section (no stops) ROOSEVELT AV 13 RD E 9 RD FRANCISLEWISBLVD 231ST 230ST 228ST 226ST FRANCIS LEWIS BLVD 197ST 203ST SEWARD AV Q83 LTD makes all stops Q85 LTD Q5 LTD Q4 LTD makes all stops 17 RD 73 AV BLVD QUEE B14ST B17ST ROSEST 230PL CARVEL PL REEVES AV Q44 Q50 to Co-op City SEAGIRT AVE MEEHAN AV HICKSVILLE RD READSLAVIRGINIA ST SOLOMON AV BURNSIDE AV VISTA AV RANDALL AV PEARL ST REYEM DR PRINCE ST BROADWAYHARDS LA NORTH ST MARGARETAV BROADWAY FROSTLA BAYSWATER BLVD CRESCENT ST T ME D WO LA BLVD VILLE 4ST ROAD WAY 84ST PONDCROSS ING BREE Z Y W Y A A SPRUCE ST CAUSEWAYRD O CEA NAV 37ST 43ST WASHINGTONAV AVCAFFREY WARWICKST B108ST WYONAST E 76 ST 70 RD CHURCH AV 257ST 89 AV PORTERAV MARATHONPKWY B9ST HOBARTST BROADWAY H DUTC Q4 LTD, Q5 LTD Q83 LTD, Q85 LTD Rush hours only No stops between Archer Av. and 165 St. 34 AV Limited Service AirTrain JFK Airport Service CE RD SER AirTrain to JFK Airline Terminals VANDALIA AV GATEWAY DR 162ST 157ST 27 AV 154ST 157ST 160ST 24 AV 22 AV GLENWO 171PL PENINSULA BLVD BLVD 89 AV CAS ST LU makes all stops 3 ST Q111 to Jamaica LTD E 102 ST Makes all local stops in the Bronx LTD PIDGE O N D MEA O W RD makes all stops Q65 LTD 82 DR 84 RD 84 DR SEAVIEW AV SH O RE PKW Y Q36 LTD makes all stops COLLEGEPOINTBLVD 67 AV ELMONTRD PITKIN AV BLVD 63DR WHITESTONE W ILLETS PO IN T BLVD SERVICE RD NORTH CROSS ISLAND PKWY BAYSIDE AV 176ST MYRTLE AV CENTRAL AV COOPER AV JUNIPER BL NORTHERN BLVD 14ST 174ST JEWEL AV QUEENS BLVD 73 AV 71AV NOEL RD BAXTERAV 14 AV 159 AV makes all stops 92ST 98 ST WEST CEDARHURSTAV 102ST Express Route (Dark Green) Premium fare Local Bus Service Subway Line Limited Service Stop 158 AV 73PL FRANKLIN AV D SV NEWPORT AV B147ST B IR IS PARK JACO B116ST CROSSBAYBRIDGE B73ST CH BEACH ANNEL DR AES G IRT BLVD ROCKAWAY NASSA U WY BROADWAY ROCKAWAYTPKE CENTRAL AV LAWRENCE AV T AVTMO WANSER AV AU SSAN EXPW Y W BAYVIE AV BEACH CHAN DR CENTRAL AV YBLVD DOUGH NASSAUEXPWY B19ST 20 B CORNAGA AV B21 M OTT AV RTISEA BLVD G CROSSBAYBLVD COLLEGEPOINTBLVD SANFORD AV 41 RD MAINST SANFORD AV 39 AV ROOSEVELT AV 138ST 37 AV 39 AV UNIONST N RTHERN BLVD O UNIONST THERN B VDL NOR ROOSEVELT AV REM SEN AV REM SEN AV AVENUE L ROCKAW AY PKW Y AVENUE J E 105 ST AVENUE M SEAVIEW AV N PEN SYLVANIA AV AV MOTHER GASTONBLVD E 98 ST HEGEMAN AV LINDEN BLVD T SES ER KIN FOUNTAINAV ST LORING AV STANLEY AV LINDEN BLVD ASHFORDST ROCKAWAYAV BLVD MOTHERGASTON PENNSYLVANIAAV POWELLST JUNIUSST DUMONT AV SARATOGAAV PITKIN AV E NEW YORK AV RIVERDALE AV OD RD STANLEY AV CRESCENTST ELDERTLA DREWST LINCOLNAV LOGANST LIBERTY AV ATLANTIC AV SUTTER AV JAMAICA AV HEMLOCKST ETNA ST GRANTAV FORBELLST 76ST LIBERTY AV GLENMORE AV PITKIN AV BELMONT AV DUMONT AV FULTON ST GATES AV CO O PER ST H ALSEY ST SCH AEFFER ST BRO ADW AY HOPKINSONAV SARATOGA AV HALSEY ST ST PACIFIC NOSTRANDAV TOMPKINSAV THROOPAV MARCUSGARVEYBLVD DE KALB AV LAFAYETTE AV LEWISAV MALCOLMXBLVD CLASSONAV FRANKLINAV WALLABOUT ST BEDFORD AV KENT AV LEE AV LORIM ER ST W Y H E T AV BRO ADW AY FLUSHING AV MYRTLE AV BUSHW ICK AV PALM ETTO ST PUTNAM AV IRVING AV W YC KO FF AV DEKALB AV W ILSO N AV AV CYPRESS SUM M ERFIELD ST DECATUR ST GRAND STBRIDGE KENTAV TAYLOR ST S 4 ST MESEROLE ST GRAND ST MARCYAV RODNEYST S 5 ST D R IG G S AV R O EB LIN G ST UNIONAV LORIMERST BED FO R D AV H KINGSLANDAV GRAAMAV METROPOLITAN AV GRAND ST MONTROSE AV MORGANAV JOHNSON AV HARRISON PL KNICKER- AV BOCKER KENT ST BOX ST FREEMAN ST GREEN ST WESTST MANHATTANAV MCGUINNESSBLVD NASSAU AV M EEKER AV BROOKLYN QUE EXPW Y ENS 11 ST WILLIAMS AV FOUNTAINAVEUCLIDAV 84ST 164 AV 160 AV 84ST 84ST 155 AV AV151 1 AV 53 N S. CO DUIT AV SUTTER AV SSYDCROBABLV 101 AV WOODHAVEN BLVD ILLS ST H C YPRESS OPER AV C O M AD ISO N G ATES AV SEN EC A AV STAN H O PE W O O D W ARD G RAN DVIEW ST AV FORESTAV GRAND AV HING AV FLU S RUST ST 58 AV 57PL 48ST 55 AV 61ST ELIOT AV FRESHPONDRD HAMILTON PL 69ST JUNIPE VALLEY RD R GRAND AV 69ST JAY AV 65PL 53 AV 79ST CALAM VUS A 65PL 50 AV 69ST 69PL 51 AV QUEENS BLVD 53 DR M AURICE AV LAUREL HILL BLVD 48ST LONG I LAN D S EX WY P 27ST 49 AV 21ST VERNONBLVD 37 ST QUEEN MIDTOWN TUNNEL -S THOMSONAV 41 AV 40 AV 42 RD M ADISON AV LEXINGTON AV 3AV 2AV 1AV E 70 ST 34 AV B 11ST 21 ST VERNON LVD QUEENSBORO BRIDGE QUEENS BLVD 48 AV VANDAMST 47ST 47 AV 80ST COO METROPOLITAN AV PER AV 78 AV 81ST 75PL 77PL78ST FURMANVILLE AV PENELOPE AV DRYHARBOR RD HOFFMAN DR 90ST AD BRO W AY HAM PTON ST ROOSEVELT AV 58ST WOODSIDE ROOSEVE 48ST LT AV 31 ST 35 AV STEINW AY ST BROADW AY NEWTOWNRD 30 AV 54ST 42 ST 31 ST 2ST 27 AV 8ST 30 AV 21 ST H O YT AV ASTORIA BLVD 21 ST 20 AV D ITM ARS BLVD 20 AV STEIN W AY ST 19 AV 49 ST H AZEN ST RIKERS ISLAND BRIDGE RO BERT BRIDG E F.KENNEDY 5AV M ADISON AV LEXINGTON AV 3AV 2AV 1AV E 110 ST DITMARS BLVD 82ST 78ST 24 AV 73ST 74ST 31 AV 77ST 25 AV 80ST 82ST 83ST 85ST 23 AV 23 AV 94ST ASTORIA BLVD 29 AV NORTHERN LVDB 81ST 35 AV 90ST92ST 89ST JUNCTIONBLVD 102ST 103ST 37 AV 103ST 104ST 108ST ROOSEVELT AV NATIONALST 108ST CORONA AV CHRISTIE AV 98ST 99ST CORONA AV JUNCTION BLVD 60 AV 62 DR 63 RD 108ST110ST YELLO W BENSTO LVD 97 YELLOWSTONE BLVD AUSTIN 69AV BURNSST ST KESSEL ST LOUBET ST 69 RD JEWEL AV 71AV UNION TPKE 80 RD METROPOLITAN AV AUSTIN ST W OODHAVEN UNION TPKE MYRTLE AV JAMA CA AVI JAMA CA AV I E N S RD KEW G ARD 83AV LEFFERTS BLVD ATLANTIC AV 135ST 128ST 127ST 127ST LI 130ST ERTY B AV 101 AV 101 AV VANWYCKEXPWY LAKEW OOD AV 111 AV 111ST LIBERTY AV 99ST AV PITKIN ECKFORD AV CENTREVILLEST ALB R D ERT 157 AV 155 AV N. N U WY DUIT AV CON ASSA EXP 135 AV ROCKAWAY BLVD 114ST 133 AV S. CONDUIT AV 134ST131ST 130ST COHANCY ST 160 AV 102ST 96ST 165 AV 164 AV 104ST 165 AV 99ST101ST CROSSBAYBLVD EXP 130PL BERGEN RD VICE RD SOUTH RES S CARGO RD CARGOPLAZARD 150 AV 148ST JFKEXPWY N O RTH BO UNDARY RD EASTER N R D 150ST ROCKAWAYBLVD FARMERSBLVD LINCOLNST LINDEN BLVD 142ST 109 AV 108 AV 157ST GUYR BREWERBLVD 94 AV ARCHER RD SO UTH POLHEMUSAV 108 AV REXRD 174ST SAYRES AV 111 AV 180ST FERN PL M ERRICKBLVD 253ST BLVDELLIVKOO BR 149 AV 259ST 148 AV 149 RD WELLER LA 243ST147 AV NORTH CONDUIT AV SOUTH CONDUIT AV 145 RD 147 AV FRANCISLEWISBLVD 246 ST MEMPHISAV BLVD BROOKVILLE HOOKCREEKBLVD MERRICK RD MERRICK BLVD 130 AV 238ST 237ST 137 AV B ED ELL ST BA 140 AV SLEY I D VLB RO B MILLRD SEDALE RD ROOK- IF ELD RD COCHRANPL MUNRO BLVD MERRIC K B LVD LINDEN BLVD LONG ISLAND EXPRESSWAY HORACE HARDING EXPRESSWAY AV 15 14 AV 123ST 119ST 5 AV 7 AV 14 AV 15 AV 14 RD COLLEGEPOINTBLVD ST 131ST 132ST 15 AV 9 AV 110ST COLLEGE POPPENHUSEN 14 AV 127 AV POINT BLVD ULMERST 130ST 23 AV COLLEGE POINT BLVD 28 AV 138ST UNIONST LLIW ETS POINTBLVD ONS BLVD PARS 149ST 150ST EXPWY 7 AV 150ST 154ST 166ST 160ST 9 AV C.I.P. 15 AV SERVICE RD S. UTOPIAPKWY FRANCISLEWISBLVD BELLBLVD 18 AV 26 AV 14 RD UTOPIA PKWY 23 AV 211ST KE 35 AV 29 AV 32 AV BELLBLVD I S L EWISBDLV FRANC 41 AV 46 AV PA R SO N S B LVD KISSENA BLVD HOLLY AV BOW NE ST SANFORD AV 45 AV 162ST 165ST NORTHER BLVDN 2 8 AV 150ST NORTHERN BLVD MAIN ST MAINST COLP OI LEGE NTBLVD KISSENABLVD HORACE H EX ARDING WYP 164ST UTOPIAPKWY MAINST JEWEL AV 71 AV KISSENA BLVD 164ST MAINSTGHPL VLEI UNION TPKE PARSONSBLVD M AI ST N 164ST 165ST HILLSIDE AV 188ST WOODHULL AV 179PL 187PL CA AV JAMAI LIBERTY AV 177ST 106 AV 90 AV HOMELAW N ST UTOPIAPKWY 188ST 188ST 73 AV H O LLIS C O U R T BLVD CRO ON AV CHER NORTHERN 216ST L 48 AV BLVD UKE PL HORACE HARDING EXPWY LI T L KWY E NECK 260 ST UNION TPKE 73AV HA H O RACE RDING EXPW Y M NCIALN ORE LASTON P K WY DOUG 56 AV SPRINGFIELD 69 AV 67 AV 230ST BLVD UNION TURNPIKE S AV 212 PL FRANCISLEWI BLVD HILLSIDE 212ST SPRINGFIELD BLVD JAMAICA AV BRADDOCK AV JAMAICA AV HEMPSTEAD AV HOLLIS AV MURDOCK AV LINDEN BLVD 120 AV 114 AV 120 AV LINDEN BLVD 113 DR 227ST SPRINGFIELDBLVD FRANCISLEWISBLVD FA B VDL RM ERS COLFAXST 257ST 256ST 87 RD 268ST HILLSIDE AV LITTLENECK PKWY HEMPSTEAD TPKE STUART AV C ELM ONT RD 235ST SPRINGFIELD BLVD ENTRALAV FLETCHERAV HENDRICKSON AV WHEELER AV C O R O N A AV ROCKAWAYPKWY JAMAICA AV HAWTHORNE AV MILLRD SUNRISE HWY ROOSEVELT AV SIDNEYPL GREEN A SERC RD SUTPHINBLVD 150ST 153ST 148ST PARSONSBLVD HILLSIDE AV PARSONSBLVD 164ST 165ST 168ST 169ST 171ST 170ST 168ST 90 AV JAMAICA AV ARCHER AV LIBERTY AV 150ST 160ST BREWERBLVD GUYR 165ST M ERRICK BLVD 88 AV 88 AV 146ST JAMAICA AV ARCHER AV 94 AV SUTPHIN BLVD 95 AV LIBERTY AV ARCHER AV SOUTH RD MERRICK BLVD 89 AV FRANKLIN AV WYTHEAV 10AV NVILLEST CLITO N HANCOCK ST BLVD OVERDA CL MELBOURNE AV CRESCENTST NEW TO W N AV CRESCENT ST LINDEN BL N CONDUIT AV BM5 ARLINGTO N TERRACE SUTPHIN BLVD 91 AV stop Q6 stop stop stop Q6 LTD Q6 LTD Q6 LTD Q6 LTD SUTPHIN BLVD 143ST 61ST 39 AV D ITM A RSBLVD No Saturday and/or Sunday Service W ILLIAMSBURG POWELLS COVE BLVD Full-time Service MARCUS AV LAKEVILLERD E 106 ST LINDENPLACE FOCH BLVD FOCH BLVD M AIN ST FLATLANDS AV Q6 LTD BROA WAY D DIVISION AV BUSHWICK AV makes all local stops (Every day 7 a.m. - 10 p.m.; many routes operate longer hours) ELDER AV PRINCEST MAINST GRANDCENTRAL PKWY ALDERTONST E 119 ST E 116 ST 109 ST 112 ST 100 ST 85 ST 89 ST E 82 ST E 79 ST E 49 ST Select Service Stop 43 ST 34 ST E 52 ST E 57 ST E 59 ST E 65 ST 94 ST 96 ST makes stops south of 63 Dr PUTNAM AV 53 AV 51 AV 58 RD JACKSON AV Q52 to Elmhurst Q53 to Woodside QM16 to Midtown QM17 to Midtown Q53 Q52 QM16 QM17 makes all stops PAN AMRD Q10 LTD 150 AV 132ST 134ST to Far Rockaway Q113 LTD LTD RO CKAW AY BLVD BLVDR GUYRBREWE LTD ROCKAWAY BLVD BROOK- Q113 to JamaicaLTD to Jamaica 21 AV M AURICE AV 55 DR 58ST 58ST 75ST 74ST LEFFERTSBLVD to Rockaway Park to Far Rockaway to Neponsit 140ST 146ST B91ST BEACH BLVD ROCKAWAY B69ST N GREENPOINT AV ED KOCH 163 AV 5 RD 111ST 14 AV NEILSONST to Arverne P T 223ST BRO ADW AY service to the Rockaways temporarily suspended. Free non-stop shuttle bus to the Rockaways Free non-stop shuttle bus to Howard Beach Due to damage caused by hurricane Sandy there are temporary service changes in the Rockaways. Ferry service is available from Beach 108 St to Pier 11 in lower Manhattan with free transfers to E 34 St, Midtown. Service to Manhattan operates from 5:45 am to 9:20 am, with regular service resuming during the evening rush; fare is $2. Some and stations are temporarily closed. Free train shuttle service is available between Mott Av and Beach 90 St. Free non-stop shuttle bus operates from Mott Av to the Howard Beach subway station. For the latest service information, call 511, check service notices at stations, or visit www.mta.info Contact Seastreak for additional information.1-800 262-8743 Free train shuttle service temporarily replaces service 44 44 2 2 54 54 44 46 46 54 54 54 M 2 M 3 M 4 85 85 85 4 4 4 85 43 43 M 31 56 28 28 28 30 30 30 30 17 17 17 17 B 48 B 48 B 52 B 44 B 44 B 44 B 48 B 48 56 56 44 44 28 17 44 5 5 5 5 85 24 24 24 24 B 20 B 20 B 20 B 20 B 20 44 B 14 B 14 B 25 B 14 M 31 43 30 17 17 44 4443 56 54 30 43 30 30 56 54 4 85 85 4 x 68 17 43 30 30 54 56 44 30 30 5 5 5 43 24 2417 44 x 64 x 68 x 64 83 83 83 83 83 83 83 83 x 68 2 B 52 5 4 B 20 B 54 B 54 28 44 M 35 M 101 M 102 M 103 M 4 M 3 M 2 M 103 M 102 M 101 N 1 N 4 N 4 N 1 N 2 N 1 N 1 N 6 N 6 N 24 N 24 N 22 N 20 N 21 N 24 N 6 N 22 N 24 N 6 N 22 N 24 N 4 83 5 4 83 x 64 4 85 N 33 N 32 N 33 N 32 N 33 N 32 24 24 44 44 44 44 44 84 84 84 84 84 84 85 84 17 43 N 4 N 4 N 4 N 33 N 32 B 42 B 82 B 82 B 6 B 6 B 6 B 82 46 B 14 N 6 N 1 N 26 N 1 N 26 N 1 N 1 N 26 N 8 N 8 N 8 N 1 N 8 N 8 85 83 N 4 N 8 N 2 N 2 24 54 N 21 N 20 N 20 N 21 N 20 N 21 B 43 B 43 B 43 B 43 B 43 B 43 B 43 N 22A N 22A N 22A N 20 N 21 40 40 40 40 40 37 37 37 53 53 53 53 53 53 53 53 53 66 66 66 66 66 66 18 18 18 18 18 100 100 100 100 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 65 65 65 65 65 65 65 65 6565 65 65 65 65 6 MQ 1 6 MQ 1 6 MQ 1 7 MQ 1 7 MQ 1 7 MQ 1 7 MQ 1 6 MQ 1 7 MQ 1 6 MQ 1 7 MQ 1 5 MQ 1 6 MQ 1 7 MQ 1 5 MQ 1 2 MQ 1 2 MQ 1 5 MQ 1 6 MQ 1 7 MQ 1 2 MQ 1 2 MQ 1 2 MQ 1 4 MQ 4 MQ 4 MQ 3 MQ 3 MQ 3 MQ 3 MQ 2 MQ 2 MQ 3 MQ 2 MQ 3 MQ 2 MQ 3 MQ 2 MQ 2 MQ 2 MQ 1 MQ 2 1 MQ 2 4 MQ 2 4 MQ 2 4 MQ 2 4 MQ 2 8 MQ 1 37 8 MQ 1 8 MQ 1 0 MQ 1 1 MQ 1 54 3 MQ 3 MQ 16 16 16 16 16 16 13 13 13 15 15 15 12 12 6 6 6 6 6 6 7 3 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8 8 8 8 19 19 19 19 19 19 13 13 22 22 22 22 2222 23 23 23 23 23 27 27 27 27 27 27 27 27 92 92 92 92 92 33 33 33 35 35 35 36 36 36 41 41 41 41 41 10 10 10 10 10 10 10 38 38 38 38 38 93 93 93 93 93 9 9 9 9 941 9 41 47 47 47 48 48 48 48 48 33 94 94 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 B 83 B 83 B 83 B 60 B 60 B 60 B 60 B 60 B 57 B 57 B 57 B 47 B 60 B 38 B 38 B 38 B 38 B 38 B 38 B 35 B 35 B 26 B 26 B 17 B 17 B 17 B 15 B 15 B 15 B 15 B 15 B 15 B 15 B 13 B 13 B 13 B 13 B 8 M 60 M 60 M 60 M 60 M 60 M 60 27 60 101 101 101 101 60 60 60 46 46 67 67 67 67 67 67 96 96 96 96 72 72 72 72 1 1 1 1 88 88 88 88 88 88 88 104 104 110 110 110 110 110 110 110 110 112 112 112 111 113 113 113 111 111 112 112 111 111 111 111 112 113 113 113 113 113 112 112 113 8 8 41 41 8 60 60 B 15 B 17 30 24 110 1 111 113 113 113 113 113 113 111 12 5555 55 0 MQ 1 2 MQ 1 5 MQ 1 6 MQ 1 7 MQ 1 8 MQ 1 1 MQ 2 4 MQ 2 X 68 66 X 64 X 64 X 64 X 63 X 63 X 63 6 8 9 41 N 4 X 63 1 2 3 36 1 MQ 1 MQ 1 MQ 1 8 MQ 1 1 MQ 1 8 MQ 1 X 63 X 64 X 68 X 68 X 63 X 64 X 68 X 64 1 MQ 2 MQ 3 MQ 4 MQ 1 MQ 1 2 MQ 1 5 MQ 1 6 MQ 1 7 MQ 1 8 MQ 1 1 MQ 2 4 MQ 2 X 68 X 64 X 63 0 MQ 1 x 68 11 11 11 11 11 11 38 1 MQ 2 QM 2 QM 2 MQ 102 102 102 102 2 MQ 12 13 46 46 1 MQ 2 X 64 1 MQ 2 X 64 X 63 X 63 X 64 X 68 5 MQ 1 6 MQ 1 7 MQ 1 8 MQ 1 1 MQ 2 4 MQ 2 2 MQ 11 MQ 10 MQ 1 4 MQ 3 MQ 1 MQ 2 MQ 1 MQ 1 100 19 30 7 MQ 1 54 56 111 1 QM 5 5 MQ 1 2 MQ 3 MQ X 64 0 MQ 1 2 MQ 1 5 MQ 1 6 MQ 1 7 MQ 1 1 MQ 2 4 MQ 2 8 MQ 1 X 68 X 63 X 63 1 MQ 2 B 01 3 5 MB 5 MB 5 MB 5 MB 5 MB 5 MB 5 MB 54 5 MB 5 MB 53 5 MQ 2 5 MQ 2 MQ 6 MQ 8 MQ 5 MQ 6 MQ 6 MQ 6 MQ 5 MQ 8 MQ 5 MQ 8 MQ 5 MQ 8 MQ 5 MQ 8 MQ 5 MQ 8 MQ 7 MQ 7 MQ 6 MQ 7 MQ 8 MQ 51 MQ MQ 8MQ 6 1 MQ MQ 5 MQ 7 MQ 5 MQ 6 1 MQ 2 MQ 3 MQ MQ 6 MQ 54 MQ X 64 X 68 MQ 5 MQ 6 MQ 7 MQ 8 42 42 26 26 42 42 26 MQ 5 MQ 6 MQ 7 MQ 8 5 MQ 2 5A1 5A1 5A1 5A1 15 5A1 15 31 31 30 30 36 36 36 36 36 36 31 31 31 31 31 31 31 31 20B 20B 20B 20B 20B 20B 20B 20B 20B 20B 34 34 34 34 77 77 77 77 77 103 103 103 31 N 31 N 31 N 31 N 46 M 1 M 1 1 M 1 M 3131 31 31 31 34 34 34 34 24 34 34 20B 20B 60 B 62 B 62 B 62 B 62 B 62 B 62 B 46 B 46 B 46 B 13 5 MQ 2 5 MQ 2 5 MQ 2 5 MQ 2 MQ 7 MQ 8 QM 5 34 34 60 38 60 20B B 12 27 17 66 2719 17 50 50 50 50 50 5 MB M 15 M 15 M 15 M 15 M 57 32 32 32 32 32 110 20B 48 65 113 113 113113 0 MQ 1 1 MQ 1 37 47 47 47 47 47 0 MQ 2 0 MQ 2 0 MQ 2 0 MQ 2 0 MQ 2 0 MQ 2 0 MQ 2 0 MQ 2 0 MQ 2 0 MQ 2 0 MQ 2 0 MQ 2 0 MQ 2 3 MQ 0A2 0A2 0A2 0A2 0A2 0A2 0A2 0A2 0A2 0A2 0A2 0A2 0A2 6 MQ 1 53 21 21 21 52 52 21 21 21 52 52 52 52 52 52 76 76 76 76 76 76 76 36 B 39 B 24 B 24 B 24 B 24 B 24 B 24 24 Bus Route Colors Express Bus Routes Downtown Midtown (57 St/3 Av) via 6 Av Midtown via 6 Av or 3 Av B 48 B 52 B 54 B 57 B 60 B 62 M 35 M 60 B 13 B 14 15 B 20 B 25 B B 26 B 38 B 39 B 43 B 44 B 46 100 101 102 104 110 111 112 113 B 7 B 12 67 96 72 83 84 85 88 94 52 54 55 56 58 59 60 46 65 66 36 36 37 38 93 40 41 43 44 46 4847 24 25 27 28 92 30 32 33 35 13 15 16 17 18 19 0A2 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20B 34 5A1 3130 77 103 42 50 53 76 24 B B 7 B 7 2626 0 MQ 11 MQ 2 MQ 3 MQ 4 MQ MQ 2 MQ 1 5 MQ 1 6 MQ 1 7 MQ 1 8 MQ 1 MQ 4 MQ 2 X 63 X 64 X 68 MQ 5 MQ 6 MQMQ 5 MB MQ 0 MQ 2 11 1287 52 The Rockaways Jamaica AirTrain from Howard Beach to JFK Airline Terminals Q113 to Far Rockaway Q111 to Jamaica Lefferts Blvd Federal Circle Cedarhurst VANWYCKEXPWY Q25 LTD makes all stops Q44 Next stop Lafayette Av LANGSTON HUGHES COMMUNITY LIBRARY AND CULTURAL CENTER Q46 LTD makes all stops Q43 LTD makes all stops QM10 first stop to Manhattan QM10, QM11 last stop from Manhattan first stop in Qns QM12 terminals at Hoffman Dr Q36 LTD makes all stops QM11 first stop to Manhattan Q2 Q110 service race days only Q36 LTD make all stops Q43 LTD Q83 LTD makes all stops Q4 LTD makes all stops Q5 LTD makes all stops Q35 to Midwood via Flatbush Av X 64 See Flushing Inset Flushing JAMAICA BAY WILDLIFE REFUGE Scale for main map and Rockaway inset only. Q111 to Midtown via Madison Av Midtown via Madison Av, 3 Av, 5 Av, 33 St Midtown via Madison Av, 5 Av N NICE Bus Service www.nicebus.com (516)228-4000 VISITOR CENTER AT NEWTOWN CREEK NEWTOWN CREEK NATURE WALK Q1 ,Q21,Q521 LAGUARDIA AIRPORT S S S SSS Local Bus Routes See Jamaica Inset Queens Bus Map