O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Sociala medier på svenska

822 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sociala medier på svenska

 1. 1. KYRKAN OCH INTERNET Med Andligt liv på webben som mål Terhi Paananen 17.11.2010
 2. 2. Hengellinen elämä verkossa INTERNET
 3. 3. Hengellinen elämä verkossa WEB 2.0 SOCIALA MEDIER
 4. 4. Utgår från användarna interaktiv tvåvägskommunikation från många till många inte massmedia personlig öppen social för människor åsikts- och perspektivfokuserad demokratisk icke kontrollerbar fragmentarisk global lokal relationsfokuserad frivillig dynamisk snabb i realtid kräver syndikering länkbar informationsintensiv internetbaserad teknologibaserad redskapsberoende stärker och skapar delade betydelser stöder delaktighet och aktivitet utmanar traditionella modeller och verksamhetssätt innehållsfokuserad intermedial baserar sig på och stöder delande baserar sig på och stöder kollektiv intelligens gemenskapsfokuserad individuell gelikar och jämföreser modulär mångfacetterad strukturbaserad mångformig multimedial formbar
 5. 5. <ul><li>Jesus säger: </li></ul><ul><li>&quot;Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.” </li></ul><ul><li>Mark. 16:15 </li></ul>
 6. 6. <ul><li>För kyrkan är </li></ul><ul><li>sociala medier </li></ul><ul><li>en ny verksamhetsmiljö </li></ul><ul><li>och ett nytt verktyg. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Sociala medier är </li></ul><ul><li>till sin natur </li></ul><ul><li>samtal. </li></ul>
 8. 8. Sociala medier Hengellinen elämä verkossa TEKNOLOGI: dator, webbanslutning, webbtjänst (MENINGSFULLT) INNEHÅLL GEMENSKAP VÄXELVERKAN VÄXELVERKAN
 9. 9. <ul><li>I sociala medier kan varje kristen med de gåvor hon har vara en medvandrare för någon annan. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Genom sina medlemmar </li></ul><ul><li>och anställda finns </li></ul><ul><li>kyrkan i sociala medier för att </li></ul><ul><ul><ul><li>samtala och lyssna </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ställa och besvara frågor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>föra uppbyggande samtal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vara synlig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ge pålitlig information </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VARA NÄRVARANDE </li></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Småningom blir sociala medier en naturlig del av församlingsanställdas grundläggande arbete. </li></ul><ul><li>(Därför ordnas utbildning) </li></ul>
 12. 12. Var? <ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Diskussionsforum </li></ul><ul><li>Messenger </li></ul><ul><li>Bloggar </li></ul><ul><li>Spel </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 13. 13. Vart är vi på väg? <ul><li>Kristen på webben: Församlingsmedlemmarna är kristna på webben och stöder varandra. De söker först i andra hand stöd av de anställda. </li></ul><ul><li>Anställda kan använda olika webbtjänster för att hålla kontakt med redan bekanta församlingsmedlemmar. </li></ul><ul><li>Församlingsmedlemmar deltar i evenemang på webben. </li></ul><ul><li>Människans andliga sökande börjar på webben. </li></ul><ul><li>Bön på webben. </li></ul><ul><li>Traditionella organisationer blir mera öppna och gemenskaperna kooperativa. </li></ul><ul><li>Hur kan en anställd lyssna, samtala, uppmuntra och vara närvarande på sitt eget personliga sätt? </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Terhi Paananen </li></ul><ul><li>Koulutussuunnittelija </li></ul><ul><li>terhi.paananen @ evl.fi </li></ul><ul><li>Twitter: Terhi_P </li></ul><ul><li>Slideshare: terhipaananen </li></ul>

×